Danmark

22. november 2009

Det danske velfaerdssystem mod undergangen fra begyndelsenTegning illustrerer det danske velfærdssystem

English version

Det danske velfærdssystem byggende fortrinsvis på skattebetalinger og offentlige udgifter over livsforløbet var dømt til undergang fra begyndelsen. Et system kan ikke bygge på en let forseelig underskudsmodel, der skal delfinansiere udgifterne over skatterne, og som samtidig tillader forbruget heraf at være privat individuelt bestemt.

Det viste sig tillige at indvandringen pr. individ fra ikke-vestlige lande koster det offentlige, i sidste ende virksomhederne 2,6 mill. kr. i gennemsnit over livsforløbet, hvorimod en dansker kun belaster med 750.000 kr. i gennemsnit. Forskellen er altså en faktor 3,47 gange. Sidstnævnte beregninger stammer direkte fra Velfærdskommissionens rapport marts 2005.

Desværre er det stort set hver gang sådan, at når indholdet på et link kan bruges til politisk ukorrekte formål med en vis virkning, fjernes de: Nu skal læseren til: http://www.fm.dk/db/filarkiv/18669/Rapport_globalisering.pdf og sammenholde de 2,6 mill. side 26 med underskuddet for en gennemsnitsdansker på 750.000 kr. over livsforløbet i forhold til velfærdssystemet. Det sidste beløb aflæses i maj-rapporten 2004 fra Velfærdskommissionen.

Lad den grønne oval nedenfor illustrere den danske offentlige sektor og den blå den private frie, samhandlende sektor.

Det kan ikke lade sig gøre at forcere udviklingen fra det øverste venstre til nederste strukturelle størrelsesforhold, fordi den offentlige sektor dræner den private sektors muligheder for meget til fornyelse og ekspansion sammen med alle andre omkostninger. Hvis vi ønsker fortsat at have en offentlig sektor i det lange løb af cirka den størrelse vi har nu, skal der ske en reduktion af den offentlige sektor midlertidigt.

Der er ingen vej uden om.

Den røde pil viser den umulige eller den ideologiske vej. De sorte pile viser den mulige vej. Der er ingen andre veje. Sker omstruktureringen ikke meget snart, selvom det nærmest ser umuligt ud under forudsætninger om den øgede internationale konkurrence kombineret med velfærdens voksende finansieringsproblem, der særligt stammer fra den voksende ældreandel og den samtidigt faldende tilgang til arbejdsstyrken plus elitens selvskabte fejlskud til løsning af dens selvskabte fertilitetsproblemer – indvandringen fra Sydasien, Mellemøsten og Afrika, illustreret ved beregningerne i første afsnit –  går landet naturligvis i økonomisk kollaps.

Opsving er noget politikerne bestiller – f.eks. via øget belåning af boligmassen.

Hvor langt nede vi allerede befinder os: Prøv en af Dagbladet Information inspireret gennemgang

pupri2.gif

Jo flere år løsningen udskydes desto værre bliver kollapsen.

Det er ren matematik.

Og hovedprincippet har i den korte version af udviklingen været : Gældsætning for enhver pris, på langt sigt er vi alle døde. Fra 1968 var der en generation overalt i Vesteuropa, der forstod og hvis princip det var at leve efter en sådan opskrift. Alle generationens ideer skulle realiseres uanset gældsætningen, mente de. Nu går 68-generationen på pension, men det er et spørgsmål om denne generation ikke har nået at gøre sit regimente arveligt. Men givet er det alligevel, at 68-generationens hovedhjørnesten, det skattefinansierede velfærdssystem, sammen med den internationale konkurrence nok skal sende os på en sidste deroute, som allerede er godt i gang, før et nyt opgør eller et nyt internationalt pengesystem. Dette hænger sammen med at visse universielle økonomiske love er lige så sikre som tyngdeloven.

15. oktober 2009

DET ER VORES SKYLD DE ER SAA FATTIGE – for vi er fattigere


Så fat det dog FOR FANDEN!

Indledningsvis må vi oplyse at førtidspensionen udgør 13.895 kr. pr. mdr. for enlige1). Og huslejen for de første 60 kv.m. bolig kan højest andrage 20 procent af pensionen; det offentlige betaler resten.
Integrationsudgifter: F.eks. antallet af indvandrere på førtidspension i Århus er steget med 99,7 % på fem år.

1) Jf. http://www.clh.dk/pjecer/jobmedtilskud/doc4.html: “Efter de nye regler om førtidspension er der kun én ydelsestype af førtidspension, som kan tilkendes personer mellem 18 og 65 år. Efter 1. januar 2004 modtager enlige 13.895 kr. om måneden. Personer, der er gift/samlevende, vil modtage 11.810 kr. (hver) om måneden. Begge beløb er skattepligtige og påvirkes af eventuelle indtægter…”

Den korte version til fremme af demokratiet

Førtidspensionister bliver yngre og yngre, når de lander på evig forsørgelse: i Århus, Randers, Horsens og Silkeborg er gennemsnitsalderen faldet fra 48 til 45,4 år på 10 år. I Århus er antallet på førtidspension fordoblet på blot 5 år. Blandt indvandrere på landsplan er antallet på førtidspension tredoblet på 10 år. 1/3 af alle indvandrerkvinder i aldrene 40-64 er sendt på førtidspension i Århus (fænomenet afspejles også på landsplan, som nedenstående tabel klart viser). I København kun 27 pct. Fire gange så mange samlet får førtidspension i Århus i sammenligning med København.

Tabellen illustrerer forholdene på landsplan i 2007. Data for 2008 er ikke offentligjort, da de indeholder fejl, og data for 2006 er grupperet med en anden aldersfordeling (“hvor uheldigt, så kan vi ikke aflæse effekten af den aktive arbejdsmarkedspolitik!” )

Når bortses fra sygedagpenge, barselsdagpenge og orlovsydelser er der faktisk ikke tale om meget midlertidigt, selvom betegnelsen anvendes i det officielle materiale. Trafikken/ændringerne sker typisk ved at klienterne flyttes mellem grupperne:

Kilde : http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR234.pdf

arbd2

Af de i alt 2.140.000 modtagere af overførselsindkomst som forsørgelsesgrundlag (inklusive folkepensionister) er 1.249.907 mill. i de arbejdsdygtige aldre på overførselsindkomst. Kvindernes voldsomme overtal tælles blandt ikke-vestlige indvandrere. I Århus modtog 1/3 af alle ikke-vestlige 40-64 årige kvinder førtidspension.

Især førtidspension givet på baggrund af en psykisk lidelse er en forklaring på, at Århus har markant flere tildelinger af førtidspension end København. Mens København sendte 1,5 ud af 1.000 borgere på førtidspension i 2007 og 2008 på grund af en psykisk lidelse, så var det tilsvarende tal for Århus 7,7 personer.

Supplement: Integrationsudgifter: antallet af indvandrere på førtidspension i Århus er steget med 99,7 % på fem år

Mange fejl i kommunerne:

“Ankestyrelsen, der holder tilsyn med området, har i flere tidligere undersøgelser konstateret, at kommunerne begår mange fejl i deres sagsbehandling, når de vurderer, om en ansøger skal have førtidspension, ligesom der også sker mange fejl i forbindelse med tildeling af fleksjob. Senest har Statsforvaltningen i Syddanmark i 2008 gennemgået 95 sager om tilkendelse af førtidspension. I 51 pct. af sagerne var der så alvorlige fejl, at afgørelsen enten ville være blevet ændret, eller sagen ville være sendt tilbage til kommunen til en ny behandling. Typisk er fejlene, at kommunen slet ikke har testet, om ansøgeren kunne varetage et job, eller ikke har udtømt alle behandlingsmulighederne…”

På landsplan:

3.000 indvandrere kom på førtidspension sidste år

Hver femte nytilkendte førtidspension i 2008 blev givet til en indvandrer. Psykiske lidelser var i høj grad årsagen.

ShowImage

Hver anden bosnier og libaneser mellem 50 og 59 år var i 2007 på førtidspension. Andelen af ældre jugoslavere, tyrkere, irakere og iranere på førtidspension er steget markant siden 2000.

http://jp.dk/arkiv/?id=1696474&eceExpr=f%F8rtidspension%22%20/%3E&eceArchive=o

http://jp.dk/arkiv/?id=1610984&eceExpr=${eceExpr}&eceArchive=${eceArchiveEscaped}

http://www.berlingske.dk/article/20080402/danmark/704020073/

18 pct. af førtidpensionisterne er ikke-vestlige indvandrere [her skal du lige påregne, at der mangler anden generation efter naturaliserede og et antal udenlandske statsborgere født i Danmark]. De 18 pct. skal sammenholdes med ikke-vestliges officielle andel på 9 pct. af befolkningen. Når den fremhævede parantes indregnes, bliver der nogle flere med ikke-vestlig baggrund – og hvad angår deres tilbøjelighed til at hæve førtidspension – ser det så lige knap så slemt ud, selvom alle må erkende at håndteringen af indvandrernes livsgrundlag her i landet både behandles yderst usikkert, når ikke lemfældigt, og samtidig er det særdeles kostbart og tillige udsigtsløst for andre end de højtbetalte sagsbehandlere og idekreatører i embedsværket.

Under Hjort Frederiksens aktive arbejdsmarkedsregimente undrede vi os en smule over, hvorfor enhver jobmesse var fyldt med indvandrere, og de så stille forsvandt ud af aktiveringsbilledet igen: De sendtes på førtidspension til en højere takst end kontanthjælpen Og Bent Betjent fik EU til at tilbyde microlån på kr. 187.000 til gunstigede rentefod: http://www.ebst.dk/file/4704/forslag_administration_af_regional-_og_socialfonden.pdf

I 2005 oplyste Velfærdskommissionen, at de ikke-vestlige konsumerede 3,3 gange så stor en andel af den danske velfærd hver især i gennemsnit i sammenligning danskerne.

Hvor højt skal de mon op, og vi danskere ned ?

Social- og beskæftigelsesrådmand Gert Bjerregaard i Århus blev advaret for tre siden. Han er alligevel overrasket.

Integrationen gør dem måske fattige

De er så fattigere og derfor skal de have EU-microlån på meget gunstige vikår

Danskerne er simpelthen blevet bedraget:

Varighed: 2:23

Det skulle bare mangle


TV2-Øst

Flere end hver femte indvandrer er fattig

14-10-2009 kl. 08:01

Mads Schmidt Hansen
Antallet af indvandrere i Århus, som har svært ved at få råd til det mest basale, er steget kraftigt.
Hele 22,8 procent af indvandrerne i Århus var fattige i 2005. I 1996 var tallet 10 procent, skriver Århus Stiftstidende.

– Vi ser, at flere og flere flygtninge- og indvandrere bliver skilt, og økonomien er en stor del af grunden, siger chefkonsulent ved Dansk Flygtningehjælps kontor i Århus, Marianne Badstue, til avisen.

Og siden 2005 er udviklingen gået den forkerte vej

– Det er blevet sværere at få folk ud i arbejde efter finanskrisen. Børnene vil gerne have en mobil eller på lejrskole, men der er næsten ikke engang penge til huslejen, når man er på starthjælp. Inden forældrene får fodfæste på arbejdsmarkedet, kan sådan en familie nemt være væltet, siger Marianne Badstue.

Flere undersøgelser viser desuden, at flygtninge og indvandrere har sværere end danskere ved at komme tilbage i beskæftigelse, hvis de først har mistet jobbet.

———————————
Der tages netop særinitiativ nu i EU til at forsyne immigranterne med midler: Microlån til udstødte og udsatte grupper, og det er netop immigranterne. Det drejer sig om lån kr. 187.000 på meget gunstige betingelser.

Må vi lige oplyse at førtidspensionister udbetales mere end 10.000 kr. pr. mdr. inden læseren går til :
Flere og tidligere på pension – ikke-vestlige sætter ikke ganske uventet rekorden

TV2-bil smadret af unge i Tingbjerg (Jyllands-Posten)

21. august 2009

Warum sind Pädophilie nicht mitgenommen als Kriminalität in dem Lissabon Vertrag


Eltern!

Eltern!

Achtung, ”gute Onkels”!

Seit vierzig Jahren zwingt man Kindern Erlebnisse auf, auf die viele gerne verzichtet
hätten. Man hat ihnen Wörter und Bilder beigebracht, die sich an ihr geistiges Leben kleben konnten.. Mit Bilderbüchern, Schulbüchern und ”schöner” Litteratur, ”Bumsräumen”, Kinder-Theater und Filmen
hat man sie hinter den Rücken ihrer Eltern mit sexuellen Erfahrungen gefüllt und erklärt, alle seien gleich und alles sei akzeptabel. Man nicht nur ignorierte das Sorgerecht, sondern griff es an.
“Tod der Familie”, so hiess es in Schweden.
Die Kernfamilie sollte weg und die Kinder von “Experten” erzogen werden, um ganz neue Werte zu schaffen. Das Unterfangen
hat man nicht so richtig verraten! Aber es leuchtet aus dem politischen Programm
heraus, das der dänische Direktor der Mentalhygiene, der Psychologe Eggert Petersen, für Dänemarks größte Partei, die Sozialdemokraten, 1969 ausarbeitete. Die Eltern sind ziemlich wehrlos, in die tägliche Arbeit hart eingespannt, ohne viel Zeit, um sich mit der verborgenen Gesellschaftsentwicklung auf dem laufenden zu halten.
Die offizielle Akzeptanz und Rechtsvorschriften der Gesellschaft, um Minderheiten
zu helfen, einschließlich der sexuellen Abweicher, öffnete neue Aspekte.
Schweden geht an der Spitze. RFSL, Schwedens Reichsbund für Sexuelle Gleichberechtigung, fasste Fuß in der Regierung und erhielt – trotz jahrelangem Widerstand – Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen. Dies ermöglicht dem RFSL, als “Experten” die Entscheidungen hinsichtlich der Menschenrechte und der Gesundheits fragen bei den Vereinten Nationen in Bezug auf Homosexualitet,
Bisexualitet und “Transpersonen” (gemeinsam als HBT bezeichnet) zu beeinflussen. Sie zeigen Bilder von “homosexuellen” Kleinkindern, befürworten,
Kleinkinder Sexspiele zu lehren, und wissentlich die Jungen zu Mädchen – und umgekehrt – zu machen. Der RFSU, Schwedens Reichsbund für Sexuelle Aufklärung, ist Schwedens führender Kondom-Verkäufer. Sex, Kondomen und “Freiheit” bringen Geld ein.
Kinderpornographie wird im Internet verbreitet und inspiriert Pädophilen. Haben Sie Marc Dutroux in Belgien vergessen? Pädophilie kann nicht einfach ignoriert werden. Jetzt weniger als je zuvor. Ihr Kind könnte verschwinden!                         

Eltern!

Achtung, ”gute Onkels”!

Dansk udgave

English version

Eng1Seit vierzig Jahren zwingt man Kindern Erlebnisse auf, auf die viele gerne verzichtet hätten. Man hat ihnen Wörter und Bilder beigebracht, die sich an ihr geistiges Leben kleben konnten.. Mit Bilderbüchern, Schulbüchern und ”schöner” Litteratur, ”Bumsräumen”, Kinder-Theater und Filmen hat man sie hinter den Rücken ihrer Eltern mit sexuellen Erfahrungen gefüllt und erklärt, alle seien gleich und alles sei akzeptabel. Man nicht nur ignorierte das Sorgerecht, sondern griff es an.
“Tod der Familie”, so hiess es in Schweden.
Die Kernfamilie sollte weg und die Kinder von “Experten” erzogen werden, um ganz neue Werte zu schaffen. Das Unterfangen hat man nicht so richtig verraten! Aber es leuchtet aus dem politischen Programm heraus, das der dänische Direktor der Mentalhygiene, der Psychologe Eggert Petersen, für Dänemarks größte Partei, die Sozialdemokraten, 1969 ausarbeitete. Die Eltern sind ziemlich wehrlos, in die tägliche Arbeit hart eingespannt, ohne viel Zeit, um sich mit der verborgenen Gesellschaftsentwicklung auf dem laufenden zu halten.
Die offizielle Akzeptanz und Rechtsvorschriften der Gesellschaft, um Minderheiten zu helfen, einschließlich der sexuellen Abweicher, öffnete neue Aspekte.
Schweden geht an der Spitze. RFSL, Schwedens Reichsbund für Sexuelle Gleichberechtigung, fasste Fuß in der Regierung und erhielt – trotz jahrelangem Widerstand – Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen. Dies ermöglicht dem RFSL, als “Experten” die Entscheidungen hinsichtlich der Menschenrechte und der Gesundheits fragen bei den Vereinten Nationen in Bezug auf Homosexualitet, Bisexualitet und “Transpersonen” (gemeinsam als HBT bezeichnet) zu beeinflussen. Sie zeigen Bilder von “homosexuellen” Kleinkindern, befürworten, Kleinkinder Sexspiele zu lehren, und wissentlich die Jungen zu Mädchen – und umgekehrt – zu machen. Der RFSU, Schwedens Reichsbund für Sexuelle Aufklärung, ist Schwedens führender Kondom-Verkäufer. Sex, Kondomen und “Freiheit” bringen Geld ein.
Kinderpornographie wird im Internet verbreitet und inspiriert Pädophilen. Haben Sie Marc Dutroux in Belgien vergessen? Pädophilie kann nicht einfach ignoriert werden. Jetzt weniger als je zuvor. Ihr Kind könnte verschwinden!
                            

                       

Was hält die EU von so was? Eng2

Der Vertrag von Lissabon, den unverantwortliche Politiker unterzeichnet haben, ohne sich den Inhalt zu merken, befürwortet, dass die EU Pädophilie legalisiere. Nicht offen und “ehrlich”, sondern durch Schliche des Textes: “Seite 412, Artikel 21 des Vertrages von Lissabon, der mit dem Artikel 2-81 des EU-Vertrags von 2004 identisch ist, lautet: ”Jede Diskriminierung aus Gründen der … sexuellen Ausrichtung …. ist verboten.”In allen früheren Verträgen wie dem Vertrag von Nizza gibt es doch ein Protokoll, das Kinderpornografie vom Verbot der Diskriminierung ausnimmt. Aber im Vertrag von Lissabon gibt es kein Protokoll über Pädophilie (Niels Erik Søndergaard, Nordjyske Stiftstidende 18. August 2008).

Das dies auf ein Versehen zurückzuführen ist, ist zumindest unwahrscheinlich. Im Gegenteil, es ist klar, dass die Unterlassung seitens der EU Anwälte bewusst ist. Warum? Wir können nur vermuten, aber eine vernünftige Mutmassung ist, dass jemand den Juristen einen Wink vielleicht sogar mit dem Zaunpfahl gegeben hat – dass Pädophilie in der EU nicht verboten sein sollte (Bering, Nordjyske Stiftstidende Juni 2009) – vielleicht aus Rücksicht auf die muslimischen ”Gäste” der EU?
  Im Islam ist Pädophilie erlaubt. Ayatollah Khomeini schrieb die Richtlinien für Sex an das iranische Volk in seinem Buch ”Tahrirolvasyleh” sowohl über den Gebrauch von Tieren als auch Kindern: Ein Mann mag an einem Kleinkind, sogar an einem Kleinstkind, Genuss haben (Sic!)
Was sagen die Mütter des Westens? Eng3Was halten die Iren vom
Pädophilie-Vertrag?
Sagen sie Ja?

für Gertrud, Schweden
Sonia

Wie wird Pädophilie eigenlich in den offenlischen Räume heute praktiziert?16. juli 2009

Den europæiske lektie – det europæiske forfald


Europas sidste dage viser hvordan indvandring er roden til Europas standende problemer.

  Af Stanley Kurtz 

Kan ukontrolleret indvandring dræbe et kontinent?

Ifølge Walter Laqueur, har den gjort det allerede. Laqueur, en historiker, som levede et helt liv med at flytte mellem Amerika og Europa, er en videnskabsmand og offentlig intellektuel af den internationale statur. Så det er en nyhed, når den seneste bog fra en så velinformeret og uangribelig ven af Europa ekkoer og udvider de stridbare amerikanske temaer om det europæiske forfald. Om de europæiske intellektuelle vil være i stand til at afvise Laqueurs’ The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent, som de afviste så mange andre lignende bøger, er et åbent spørgsmål. (Det er drøjt at udbyde en bog påtegnet af Henry Kissinger og Niall Ferguson.) Sikkert er det, at midt i vores egen (amerikanernes) indvandringsdebat, kan amerikanerne ikke tillade sig at ignorere The Last Days of Europe.

Sonia

14. marts 2009

A ‘dhimmi’ view of Europe – FN ER VED AT AFSKAFFE YTRINGSFRIHEDEN NETOP NU


An excerpt from:

A ‘dhimmi’ view of Europe

 

Ruthie Blum, The Jerusalem Post – 9.7. 2008

http://www.jpost.com /servlet/Satellite?cid=1215330916349&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

She is the author of eight books, including The Dhimmi: Jews and Christians under Islam (1985); The Decline of Eastern Christianity: From Jihad to Dhimmitude (1996); Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide (2001); and – the one which captured international attention and catapulted her into the center of controversy – Eurabia: The Euro-Arab Axis (2005). Saying that Europe is basically finished, due to its kissing up to the Arabs, will do that.

In an hour-long interview on the terrace of her Mishkenot Sha’ananim digs overlooking the Old City of Jerus­alem, Bat Ye’or expounds on her bleak prognosis in an articulate tirade, raising her voice now and then for em­phasis, pausing occasionally to laugh. What she has to say about the state of the world, however, is more likely to make one cry.

RB: “Why do you use a pseudonym?”

For many reasons. First of all, when I left Egypt and started living in Europe, I found that I had changed – that I was no longer the person I had been before.

Secondly, I have always preferred to keep my personal and professional lives separate. I have always wanted my social standing to be distinct from my being the wife of my husband, the daughter of my parents and the mother of my children. It is a matter of independence.

RB: “Why did your family leave Egypt?”

We left as part of the big exodus of Jews from Arab-Muslim countries. Jews suffered from severe anti-Semitism, especially in Egypt. There was a powerful Nazi community, established by then Egyptian president Gamal Abdel Nasser. There were many anti-Jewish laws. There was a general feeling of insecurity. There was open hatred expressed by the Muslim Brotherhood, especially in relation to the Palestine issue. As early as World War II – particularly after the November 1945 pogroms in Egypt – Jews began leaving the country. Many went to Israel. At that time there was a Zionist underground. Zionism was made a criminal offense for which you could be jailed or even tortured. So, many young people left. For the old people, of course, it was difficult, be­cause many were members of the bourgeoisie, and it was forbidden for Jews to take any money or assets out of the country when they left. My parents’ assets were confiscated, for example, which created economic problems for our family.

RB: “Are you saying that as World War II ended, and in Europe Nazism became taboo, it was gaining strength in the Arab world?”

Yes, but even before and throughout the war, both Nazism and fascism were strong in the Arab world. Hitler and Mussolini were heroes. The whole Middle East was in turmoil because the Arab-Muslim popul­ations were all favorable to Nazism and anti-Semitic policies.

RB: “How much of what was going on in the death camps in Europe were you and other Jews in Egypt aware of at the time?”

We knew everything. I remember my parents listening very carefully to the radio. And it was also in the news­paper. But also, my mother’s family was in France, and they were forced to wear the yellow star. So we knew.

RB: “When you heard about the peace treaty that Israeli prime minister Menachem Begin signed with Egyptian pres­ident Anwar Sadat in 1979, how did you feel?”

I wasn’t following it that carefully, due to family problems. Nor was I familiar with Israeli politics at the time. But I trusted Begin to do the best thing for Israel. So, I did have hope. Still, what you have to understand is that the problem is much larger than Egypt. The whole Muslim world is becoming more and more radicalized – more rooted in Shari’a, and less open to anything outside the religion. This is due to the policies of the Organiz­ation of the Islamic Conference (OIC), with 57 Islamic member states and a permanent delegation to the UN. At its last summit in December 2005, it decided upon a 10-year plan, one of whose resolutions was to root the Islamic ummah – the world Muslim community – in the Koran and the [oral tradition of the] Hadith, which, of course, means Wahabbism. They also resolved to make the Palestinian issue the central issue of international politics. This is why we see relentless pressure on Israel from different countries. Because the OIC is an extremely powerful body, demographically, politically and economically.

RB: “The OIC is an Islamic body. How has it managed to turn the Palestinian issue into a Western focus? And to what do you attribute the political and cultural success of its ideology in Europe and the US?”

First of all, a distinction has to be made here between Europe and America, which have chosen opposite paths in relation to the Middle East. As for OIC influence on Europe: It is visible in immigration policy toward Mus­lims, and in the Muslims’ refusal to integrate into European societies.

The OIC considers nationalist-European movements, European history, European culture, European religions and European languages as Islamophobic. Why? Because Europeans have begun to feel that they are losing their own identity, due to their efforts to welcome immigrants who don’t want to integrate. As a result, they have adopted measures to stop illegal immigration, to control legal immigration and to curb terrorism. Europeans fear losing their historical and cultural assets – particularly those of democracy and human rights – to Shari’a law. They want one law for everybody – and it’s not Shari’a, which involves things like honor killings. It is thus that in all international forums, the OIC attacks Europe and demands that it apply multiculturalism.

Now, Europeans do not want multiculturalism. But this is a problem, because European governments – and especially the European Union – do not want to fight the OIC, and so they collaborate with it. Therefore, what we have inside Europe is a clash of interests between the European citizens and their governments.

RB: “A similar claim is often made about Muslim-Arab citizens and their governments – that a majority of the former is moderate, while the latter is extremist. Do you agree with this assessment?”

No, I don’t agree with it at all. In fact, the opposite is the case. In the Arab world, it is the governments – as we see so well in Egypt – that are at the mercy of the radicalized, Islamized, anti-Western, anti-American and anti-Israel masses who are in a dynamic of jihad. Certainly the majority of Muslims follow the ideology of con­quest; it is in the Koran and the Hadith. And every time they go to the mosque, they hear it. I mean, the first surah, that is recited five times a day, is anti-Christian and anti-Jewish. So they cannot escape from it.

Unfortunately, the Muslims who are against this trend don’t have the courage to make the effort to change it. And those who do have the courage are threatened with losing their jobs and having harm done to them and their families. So Islamism is the natural culture of the Arab-Muslim world. Even in Turkey an Islamist government has taken over. So, how can we deny the reality? And anyway, if the moderates were in the major­ity, they would be making protests and issuing manifestos against Osama bin Laden, instead of against America and Israel.

The environment is one of jihad on the one hand and of dhimmitude [the state of being a non-Muslim subject living in a country governed by Shari’a law] on the other. European countries are becoming dhimmi countries, and people don’t realize it, because they don’t know what jihad and dhimmitude are, so they don’t recognize what condition they’re in. When you have an illness, but are unfamiliar with its symptoms, you don’t know that you are sick. You feel sick, but you don’t know what you’ve got. You therefore can’t make a diagnosis or embark upon a method of treatment to cure yourself. This is the current condition of Western civilization right now.

RB: “How, then, do you explain the electoral victories of France’s Nicolas Sarkozy, Germany’s Angela Merkel, Italy’s Silvio Berlusconi and London’s replacement of mayor Ken Livingstone by Boris Johnson? Wouldn’t you consider this phenomenon as indicative that Europeans are making a diagnosis of and seeking a cure to the ill­ness you say they suffer from?”

Oh yes, they are extremely important developments which prove what I am saying about European citizens hav­ing had enough of this attempt to merge – culturally, religiously and demographically – the Arab and European sides of the Mediterranean. But the pressure exerted by the OIC on European governments is very strong. In ad­dition, there is the pressure of terrorism inside and out of Europe, and that of the oil. So the task of these new governments you refer to will not be easy, to say the least. I don’t doubt their good intentions. But I don’t know if they will succeed in bringing about the change their citizens want.

Furthermore, unlike President Bush – who recognizes that Israel has a legitimate right to exist as a normal nation in its homeland – the Europeans think that Israel’s legitimacy should be granted by the Palestinians and the Arab states. In other words, Europe is putting Israel into a position of dhimmitude, whereby it will be recognized by Muslims if it abides by certain rules and duties.

This is in keeping with its own mentality. When the European community, in December 1973, published its document on European identity in the Copenhagen Declaration, they themselves were adopting a dhimmi mentality toward the Arab League countries. After World War II, Europeans decided that they didn’t want any more wars. Then, when they suffered aggression, such as the oil boycott and Palestinian terrorism that emerged in Europe in the late 1960s, instead of fighting, they joined their aggressors. This was their concept of multi­lateralism – thinking that by joining those who attacked them, they would be protected. This is when a trem­endous Muslim immigration into Europe began.

RB: “You keep referring to immigration. Isn’t childbirth also a demographic factor, particularly since Muslims tend to have many children, while some European countries suffer from zero or minus population growth? Is it poss­ible that by virtue of their numbers, Muslims in Europe are influencing policy – and that it is not just due to the power of the OIC?”

Yes, but you have to understand that those who plan policy are Europeans. In other words, Muslim politics are conducted in Europe by Europeans themselves, based on the interests of Muslim lobbyists.

RB: “Isn’t Eastern Europe different from Western Europe in this respect?”

Yes, and Eastern Europe is more pro-American than Western Europe – which is what the Muslims want. It is easier to take over the West as a whole when it’s divided.

RB: “How has this affected European academia?”

European universities, like those in America – are indirectly and unknowingly – controlled by the Arab-Islamic lobby and the European appeasement, as are the schools. A teacher who attempts to teach according to the trad­itional European view of history is thrown out. Indeed, the freedom of expression and thought that has been so crucial for European democracy has disappeared.

RB: “Many Israeli academics bemoan a similar situation in Israel. Do you see the mind frame you’re describing infiltrating the Jewish state?”

Yes, because the EU is spending a lot of money on Israeli NGOs in order to promote policies which will lead to the destruction of Israel. The EU considers Israel to be an accident of history that has to disappear. It thinks that if Israel disappears, relations between Europe and the Arab world will be much better. Now, the EU doesn’t come out and actually say this, but all its policies, statements and actions are indicative of its aims. These aims could be developed in Israel and in America – especially when there is a new president.

RB: “Speaking of which, there is a concern among many Jews and Israelis that if Barack Obama becomes president, he will lean toward the kind of alliance with the Arab world that the EU promotes.”

Yes, because he has a kind of “Third Worldism” – you know, the view that we all have to get together and app­ease the enemy. I’m no specialist on Obama. But I think that Bush has been a great politician, and that history will show he was right. Aside from everything else, he has woken up Europe to the calamity of global terrorism – and this is what brought about the coming to power of Merkel, Sarkozy and Berlusconi. And Europe can no longer be as anti-American.

RB: “That’s ironic, isn’t it, considering that most Americans now hate Bush?”

That’s because they don’t understand what is really going on.

RB: “Given your bleak view of Europe, how is it that you didn’t end up living in Israel or the US?”

I love Europe. It is part of my family history and my culture. I can criticize it because I love it and want to help it. Look what Europe has given to the world: democracy and human rights, the love of peace. Look at its achiev­ements in the field of literature, music, law, architecture. There is a tremendous richness. But we have to fight for all those values and accomplishments. Otherwise, we will be living as dhimmis in barbarity.

RB: “Finally, how do you envision Western civilization 10 years from now?

The Mishna says: “You are not required to finish the task, but neither are you free to desist from it.” Well, I feel that though I may not have done enough, I have tried the best I could. As for the future, it is difficult to say, but we must have hope. We have to educate the European, American and Israeli youth to recover their culture and values, since it is they who will have to continue the efforts to preserve freedom and democracy – and they who will have to fight to defend them.

 ———————————–

VIGTIGT SUPPLEMENT OG YDERST RELEVANT I FORHOLD TIL INTERVIEWET OVENFOR:

Lige nu forsøger FN at fjerne ytringsfriheden i Vesten, men USA og Danmark deltager ikke:


Sonia

5. marts 2009

DET ER NEMT AT BEGRIBE, HVORFOR DE TAGES PAA SENGEN

Filed under: Arabization, Balkan, CO2, Crimes, Culture, Danmark, Demographics, Dhimmi, Dhimmitude, Economics, Education, Environment, Eurabia, Euro-Arabic Axis, Europa, Europe, European Integration, Fertility, Finanskrise, folkeskolen, Free Speech, global opvarmning, Globalopvarmning, History, Holland, Immigrants, Immigration, Islam, Jihad, Justice, Klima, Kosovo, Naturalisation, Naturalization, Norge, Oil, propaganda, Science, Serbia, skoler, Statistics, Sverige, Sweden, Terror, USA, Værdikrise, War, Welfare — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , — Jørn @ 10:30

Arrogant uvidenhed – kaldes den

menneskelige egenskab, tilstand eller

attitude, der blokerer sammen med

stoltheden

 

Det er ikke så svært at forstå eller blive bragt til at forstå, hvorfor situationen med bandekrig i og omkring København hele tiden skærpes, og hvorfor hele udviklingsmønstret tydeligt ser ud til at kunne føre mod krigstilstand overalt i landet.

Det forudsætter kun at ‘de store spørgsmålstegn’ åbner ørene og lukker munden: Andre var langt klogere end I var allerede i slutningen 1980erne, og de kunne derfor på grundlag af viden og indhøstede erfaringer andre steder fra med sikkerhed forudsige, hvorledes det ville gå, når indvandringen fortsatte til Danmark.

Der var ikke strålende karrierer, der stillede sig hindrende i vejen for sandheden blandt de forudseende. I troede I gjorde en forskel. Ja, troede…

At krigen starter blandt dem, der har pengene at købe våben og transportmidler for, skal man ikke undre sig over. Det var de narkohandlende bander.

Nu er det forhåbentlig ved at være slut med de beroligende historier til os intetanende og måske også slut med de overlegne til tider overbærende og samtidig arrogante smil fra eliten til undersåtterne foran skærmene.

Se, det var ikke pøblen der valgte at orientere danskerne i tide (for 20 år siden), selvom I beskyldte dem for alt undtaget pædofili og landsforræderi, men det er pøblen der tager over på gadeplan fra nu af. Præcis, som man ikke gad høre. Og når man ikke vil høre, så må man føle. En livsvisdom der stadig gælder ganske uantastet af diverse sindssyge vedtagelser og ditto undladelser i FT.

Længere er den ikke.

Sonia

25. februar 2009

HVORFOR MON FORSØGER TOPPEN AT SKJULE MASSEINDVANDRINGEN – OG EKSPLOSIONEN I SAMME OG I KRIMINALITETEN?


Hvordan det vil gå med skatterne og afgifterne ligger lige for

– som det er gået hver gang.

Men med kriminaliteten og indvandringen, hvordan vil det gå, nu vi fortsat har en flertalssikret regering, der har lovet at vende disse to meget tunge, måske afgørende spørgsmål til det bedre for landet og dets borgere?

Det er henlagt under EU’s jurisdiktion

– både med og uden Danmarks forbehold om udlændingepolitikken

Rettelse af de voldsomme tilsnigelser og fordrejninger fra officiel side om en stigning på sølle 12,5 pct. af indvandringen i 2008 i følge den upålidelige vandringsstatistiks ene side:

Det store spørgsmål: Hvordan vil det gå med kriminaliteten i 2009 og 2010, når politikerne øgede nettoindvandringen af fremmede herunder østeuropæere (indvandring minus udvandring) i 2008 i sandhed ikke med 12,5 pct., men med:

62,8 procent hurtigere strømmede

de fremmede ind i 2008 end året før

(se nedenstående tabel og gå endelig til kilderne)

Tillægsspørgsmål 1: Skal vi gå ud fra, at politikerne ønsker mere vold, eller skal vi påregne at politikerne endnu ikke har opdaget volden i København, hvorfra de ellers skal forestille at regere?

Tillægsspørgsmål 2: Såfremt politikerne har opdaget volden, skal vi så gå ud fra de regerer til danskernes bedste?

fremmacc

Ved accelerationen (acc.) forstås den procentvise hastighedsforøgelse i strømmen udregnet i forhold til tilstrømningshastigheden året umiddelbart før.

Fremmedtilstrømning, nye naturaliserede fremmede og nye udenlandske statsborgere i alt 2001-2008

fremnatu

Den blå illustrerer den sande udvikling:

tilstr

Fremskrivning til 2020 pr. 22. september 2008

Fremmede eller ikke-vestlige betegner vi indvandrere stammende fra lande og områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.

Antallet af tildelte danske statsborgerskaber til fremmede i 2008 er medregnet, i alt 5.457 mod 3.645 i 2007 – stigning på 49,7 pct.. Af de 5.457 tildeltes 1.392 indvandrere fra katolsk funderede østeuropæiske lande.

Af de 21.536 nye indvandrere kom 11.417 fra østeuropæiske lande (inklusiv Polen med alene 6.189), som er fortrinsvis katolsk funderede.

Alt råmaterialet fremgår af Statistikbanken hos www.dst.dk under ‘Befolkning og Valg’, hvortil enhver kan få gratis adgang. Derefter har vi for de 234 repræsenterede lande sorteret i et Excel-regneark og tillagt de tildelte statsborgerskaber til fremmede land for land.

Ved accelerationen forstås den procentvise hastighedsforøgelse i strømmen udregnet i forhold til tilstrømningshastigheden året umiddelbart før.

Enkelte vil undre sig over at vi ikke gør brug af optællingsbegreberne indvandrere og efterkommere. Det skyldes at selv universiteternes fremmeste demografer har afvist opgørelser og prognoser byggende på disse uvidenskabelige begreber. Så kunne vi som Danmarks Statistik og som alle mainstream-medierne  gøre brug af vandringsstatistikken for 2008 og komme til 12,5 procent stigning. Men det ville jo være at fuppe læseren.

Vi har valgt se på tilstrømningen på samme måde som tilstrømningen af individer gennem tælleapparaterne til Tivoli. Alt andet er i sandhed kun opfundet for at nedtone den forbrydelse som det er at lade landet overrende.

cand. oecon. J. E. Vig, den 25. februar 2009

Kriminaliteten eksploderede i 2008

Hvordan forsvinder den registrerede kriminalitet

21. februar 2009

JAMEN, JAMEN, LOVE SKAL STYRE ELLER ERSTATTE NATURLOVE – HVORDAN SLIPPER VI AF MED DE ANDRE ?


Det er ikke mere end rimeligt at hver ko skal koste kr. 600 i grøn afgift pr. år. Det siger tidligere skatteminister Carsten Koch i skattekommissionen. Det er selvfølgelig fordi koen prutter og laver CO2- og SH3-gasser, det siger vel sig selv. Og så går klimaet selvfølgelig amok.

Nok en ko, men kan et svin finde ud af spare på gassen, når landmanden selv har fået banket afgiftsprisen pr. udladning ind på lystavlen og betaler pligtskyldigst? Nej, men så kommer der også flere penge i kassen, skattekassen. Hvordan var det med klimaet dengang vi havde oldensvin før 1700-tallets jordreformer, og sandelig også længe før den store indvandring fra syd og øst begyndte at tage fart i 1983. Det var selvfølgelig også før EU afskaffede hovedparten af de pruttende malkekvægsbesætninger i Danmark – en reduktion fra 87.000 til 13.000 fra 1972-1992.

Nej, så går det ikke hurtigt nok, ‘for nu glemmer vi industrien på de tider’ – der i 1700-tallet. Kejserpingvinen er simpelthen begyndt at lægge sine æg på havisen, så den udrugede unge straks falder i vandet og drukner, når isen smelter p.g.a. køerne og svinene og ikke mindst indvandrerne i Danmark og Baden Würtenberg, selvfølgelig – det er et landbrugsområde. Det kræver altså mere rumopvarmning og dermed mere CO2 med alle de folkeflytninger fra varmere til kolde områder. Tænke sig, ‘at kejserpingviner kan blive så dumme, bare fordi der er så mange miljøsvin oppe mod nord’, at de lægger ægget ude på isen. Det er altså ny forskning, ikke osse, hjerneforskning, vistnok ham Madsen med broderen, han ka’ det der.

Alt er blevet nord dernede, siger min

sagsbehandler, sådan kan det komme

til at gå her også.

Men først skal vi have gravet åerne dybere for at få vandet til at løbe hurtigere væk, det siger Eyvind Vesselboe fra liberalen og et EU-direktiv. Ideen stammer fra Skjern Å projektet og formentlig fra den tidligere Århus Amtskommune. Men så var der altså for nylig en biologisk professor i prime time, der uforvarende fik lov til at sige noget ‘hasarderet sludder om tyngdekraften og vand’. Og det er selvfølgelig det her med, at åen skal være dybere og dybere for at vandet løber, så åen ender under havets overflade. Men det er noget sludder. Og det er jo fordi vandet ikke selv kan finde ud af det med naturlovene. Så kan det sagtens ende rigtig bæredygtigt, især hurtigere med en lov som Ritt også gerne ville have det, lang tid før hun begyndte at bo i eller bygge billigere lejligheder og love fjernelse af eller fjerne grimme terminaler endsige rå-regulere nattens trafik- og skydekultur af hensyn til bykulturen på bekostning af kulturbyen. Der skal altså osse lissom være et modspil til kulturmiljøet og miljøkulturen i landdistrikterne. Det sidste er der vedtaget love om. Og det er vi altså rigtig mange, der godt kan forstå:

Hvordan slipper vi af med de andre?

Sonias søster,
lettere redigeret med søsterlig let hånd af min søster

PS: Nu skal vi have snoller, for hun er alligevel ikke så noller

31. januar 2009

FN ADVAREDE SIDSTE FORAAR MOD EU’S INDVANDRINGSPROJEKT


Den liberale (læs: ideologisk bestemte) masseindvandring til EU bliver en katastrofe, fordi den rent faktisk sker:

Det er ikke noget ‘vi har lagt skjul på’ gennem de sidste 20 år, i særdeleshed ikke siden midten af 1990erne, hvor EU besluttede at mangedoble indvandringen fra Middelhavsregionen; denne proces er i fuld gang med den danske regerings billigelse uanset pynte-forbeholdene og danskerne, Barcelona-Processen fra 1995. Hele det strategiske setup bag disse aftaler om en tænkt/ideologiske udvikling, der indebærer finansielle og monetære ny-forhold for samt indvandring til EU, kombineret med en planlagt erhvervsudvikling syd for Middelhavet og såkaldt tænkt udveksling af kultur, er grundlæggende fuldstændig fejlagtig.

Det er simpelthen ganske urealistisk, uanset hvilket perspektiv vi ser fra.

Selv fra et synspunkt, der endog bortser fra en nærmest fri indvandring og Petro-Euro, hvilket også er ganske urealistisk, udgør EU’s eksport-henholdvis importandel på kun 18 og 15 til regionen, Mellemøsten og Nordafrika, og vi finder selv i denne helt urealistiske situation, at EU skulle tackle sine egne eksistensproblemer i forhold til den internationale konkurrence længe før den påtænker at give noget løft til en region, der udpræget er og nærmest til stadighed har været kendetegnet ved nuludvikling, når det gælder selvhjulpet initiativ, handel og erhverv samt noget egentligt samarbejde i regionen, og initiativerne ikke er udviklet direkte ved private amerikanske og europæiske mellemkomster direkte på stedet.

Flere detaljer og andre vinkler på problemstillingen: http://euro-med.dk/?p=996. For god orden skyld skal det oplyses, at mindst 30 pct. af statsbudgettet i Danmark og 40 pct. af velfærdsposterne har vi dokumenteret i flere sammenhænge er den økonomiske fremmedbelastning i Danmark. Immigraterne i Danmark omfatter fortrinsvis folkegrupper fra de områder, som EU planlægger Middelhavs-projektet med. Vor analyse forelå længe før svenske analytikere og den danske velfærdskommission gjorde sig anstrengelser for at opgive nogle beløb herom, beløb der i øvrigt bekræfter vore resultater fuldtud : https://danmark.wordpress.com/2006/11/17/mere-end-15-pct-af-det-offentlige-budget-til-indvandrerne/ og https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/.

EU-toppen, EU-administratorerne og politikerne er ikke klogere på verden end folk i almindelighed; dette skal landenes befolkninger klart indse. De førstnævnte har blot forelsket sig i en urealistisk ide og deres ideologiske tankegang, som de faldt for allerede i ungdommen og lod blive grundlaget for deres eksistens, fortæller dem, at alt tænkeligt er muligt. Længere er den ikke.

Vi uddelte en løbeseddel med Edouardo Farahs tekst i 1989 med titlen : Europas Selvmord

Siden har vi givet en sand beskrivelselse af projektet fra snart sagt enhver tænkelig vinkel gennem de sidste 20 år.

The news:

Excerpt from : http://www.ansamed.info/en/top/ME11.YAM18332.html

“By Chiara De Felice (ANSAmed) – BRUSSELS, MAY 30 – The restrictive policies on immigration will be useless, the flows to Europe will increase because the southern Mediterranean coast will grow poorer and because the European Union still does not understand that it must stop focusing on trade and rather intervene to help the development. The United Nations send a strong and clear signal to Brussels: there is a risk of a mass exodus towards north in 2025…”

Det glædelige består i, at denne repræsentant for FN advarer os om, at vi skal sætte magthaverne i EU på plads eller fra styret nu.

Sonia

Older Posts »