Danmark

30. april 2013

Lessons from the FBI’s Most Wanted Terrorist List


http://www.danielpipes.org/blog/2013/04/lessons-from-the-fbi-most-wanted-terrorist-list

HANDELSBLATT MORGEN BRIEFING : FRANKRIG MED KEDELIGE NØGLETAL


Godmorgen kære læser, skriver Handelsblatt fra Lübeck, Tyskland

Vores nabo Frankrig har set bedre dage: Dets andel af verdenshandelen er i de forgangne ti år faldet med en tredjedel. Alene den franske bilindustri har siden 2005 indskrænket produktionen med cirka 40%. I et internt papir fra økonomiministeriet, som vi er kommet i besiddelse af, bliver tilstanden skånselsløst analyseret. Grundene til tilbagegangen, der rækker fra overdrevne lønkrav til brandbeskatning, bliver ligeledes åbent nævnt. Vores Titelkompleks i dag “Berlin betegner Frankrig som problemtilfælde” skulle være pligtlekture for SPD og dets spidskandidater. Der lærer man: Den franske vej er en blind vej.   jetzt lesen

29. april 2013

MARXISME: ET SAMFUND DER SKAL OPLØSES I SIN GRUNDVOLD BRUGER VORES SKOLE, MED MARXISMEN INDFØRT BRUGES DEN KINESISKE MODEL

Filed under: Culture, Danmark, Dronningen, Education, folkeskolen, Free Speech, skoler — Tags: , , — Jørn @ 12:39

Når du fra kl. 20.00 i aften på DRTV1 har set sammenligninger mellem den danske folkeskoles 9.z mod den kinesiske, så bør du læse linkene på dette indlæg. Glade, harmoniske og lykkelige børn siger de er målet med kundskaberne i anden og tredje prioritet. Vore elever er det ikke hensigten at gøre til produktive mennesker, hører vi. Én ting er gældende overalt i Vesten, hvor denne deroute synes at præge skoleforholdene, forbruget er i top, forbruget af alt. Derimod, det der alene befordrer produktionsmuligheder i Vesten – i særdeles i Danmark – skal vi samtidig nedprioritere på trods af sågar både en historisk hidtil uset international konkurrence og en overhængende aldring, indtil omdannelsen af børnene/eleverne er nået det endelige mål….

Den blå betænkning & U90 – kommenteret af Søren Krarup

Tiden og Skolen: Børge Diderichsen

Henning Fonsmarks banebrydende bog ‘Kampen mod kundskaber’

Forord s.9

I: Den grimme ælling – og svanerne s.15

II: Opgøret med den sorte skole s.29
Det viser sig at betyde, at skolen ikke længere vil tage ansvar

III: Det metafysiske barn s.38
At gå »tilbage til naturen« – at gå tilbage til »ligheden«

IV: Skolen – et spejl af kapitalismen s.55
Den politiske radikalisering af dansk skoledebat

V: Den moderne, pietistiske skole s.70
Debatten om en formålsparagraf, der aldrig blev lov, men som røbede sandheden om fremtidens skole

VI: Religionskrigen om enhedsskolen s.85
Den politiske kamp mod niveaudeling, karakterer og prøver

VII: Fagenes vagtparade s.101
Fra 1960 til 1994 forsvandt de præcise krav om kundskaber fra skolens læseplaner

VIII: Det samfundskritiske barn s.117
Forældre og skole begyndte at gå fejl af hinanden

IX: Læreren, der forsvandt 130
Som en logisk konsekvens af »barnet i centrum« kom lærerne i periferien, og nu er de på vej helt ud af cirklen

X: Skolens myndighed s.146
– de uafklarede forestillinger om undervisning som et tvangsmiddel, og om magt kontra faglig myndighed

XI: Et dansk kernepensum s.158
En undervisningsmæssig tillægsgevinst, der ikke får lov at blive udtrukket

Efterskrift s.169.

Skolen er gået bag af dansen – med adgang til at læse hele historien bag

Seminariernes deroute: https://danmark.wordpress.com/2011/03/14/seminariernes-deroute/

Danmarks placeringer i seneste PISA-undersøgelse 2009: læsning: 24. plads, matematik: 19. plads, naturfag og teknik: 26 plads

De behøver ikke bevæge sig til Kina for vise os noget, der i hvert fald virker bedre. Finland har meget fin score i PISA-undersøgelserne (2. og 3. pladser efter kineserne). Selvfølgelig vil der ikke være så mange undskyldninger for Den danske Folkeskole, hvis sammenligningen foretoges med Finland.

Grundskolen og gymnasiet: kompetencerne er livstruede: https://danmark.wordpress.com/2011/03/13/grundskolen-gymnasiet-kompetencerne-livstruet/

Reformpædagogik og kvindekamp er altoverskyggende helt nedefra i uddannelsessystemet

De små korte er farlige at kombinere:

JP-Kronik: Den gymnasiale katastrofe, 18. august 2006: Ole Witt-Hansen, lektor, Greve : ”..Før 1966 havde alle matematiske studenter matematik og fysik på højeste niveau, svarende til over 50 % af en årgang. Efter 1988 er det gået støt tilbage, således at der ifølge undervisningsministeriets egen statistik nu kun er 4%, der har valgt matematik og fysik på A-niveau i 2006..”

Formanden for gymnasiernes rektorforeningen Peter Kuhlmann bekræftede 9. april 2006: “…at den nylige gymnasiereform ikke har lokket flere i gymnasiet til at vælge de naturvidenskabelige fag. Det skyldes mangel på velkvalificeret naturvidenskabelig undervisning i Folkeskolen…” Ca. 10 pct. af studenterne falder fra på de videregående uddannelser, og det årlige optag på ingeniøruddannelserne er faldet med 50 pct. fra 1985-1995.

Primo april 2005 oplyste DR-teksttv, at 30 pct. af folkeskolelærernes arbejdstid går med at undervise børnene. Den situation er skabt af adskillige skolelove og overenskomstaftaler gennem flere årtier siden “Den Blå Betænkning”.

11. april 2005 oplyser TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på seminariet, og tilsvarende gør sig gældende for 97 pct. af dem, der underviser i fagene naturfag og teknik.

Det er ikke meget bedre længere fremme i uddannelsessystemet:
I Weekendavisen leverede litteraturvidenskabsstuderende Leander Møller Gøttcke for nylig efter fem års studier på Københavns Universitet en illustrerende beretning om det faglige niveau og eksemplificerer med, at han blev ringet op af en tredjeårs danskstuderende, som han har kendt siden barndommen: “Hun ville stille mig et par spørgsmål, inden hun skulle til eksamen, blandt andet om, hvorvidt Kierkegaard var kristen. Da jeg spurgte, om hun nogensinde havde læst noget af Kierkegaard, svarede hun uden skam, at det ville hun helst undgå, hvis hun kunne.”

Nekrologen over tiden:

The time is characterized by form without contents

In addition

Praeterea censeo….

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN

Link: The Great Global Warming Swindle

Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2010/07/06/kejserens-nye-klaeder-af-h-c-andersen-1837/

27. april 2013

HISTORISK BIDRAG: INDVANDRER-UDGIFTERNE, DE POLITISK KORREKTE, DE SÅKALDT POLITISK UKORREKTE OG POLITISK UKORREKTE : NOGEN KAN IKKE REGNE!


Historisk bidrag:

INDVANDRER-UDGIFTERNE: 15,7, 18 eller godt 100 mia. kr. pr. år siger

de politisk korrekte og de såkaldte politisk ukorrekte

Danmark: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/499207:Danmark–Brede-reformer-skal-saenke-udgift-til-indvandrere:

“Minister (Karen Hækkerup) vil ikke igangsætte nye beregninger af, hvad indvandring koster samfundet. Tal fra 2010 er brugbare.  I 2010 udgjorde indvandring fra ikke-vestlige lande en underskudsforretning for det danske samfund på 15,7 milliarder kroner…”

Et kendt dansk støtteparti mente indvandrerudgifterne udgjorde 30 mia. kr. i 2001. Dette resultat hævdede partiet dengang, at det var kommet til sammen med Danmarks Statistik. 15. maj 2012: http://www.df-randers.dk/baggrund/Indvandringens%20omkostninger.pdf hævdede samme parti (uden nogen dokumentation), at indvandrerudgifterne havde passeret 100 mia. kr. Én ting er partistøtten til mere end angiveligt en tredobling af indvandrerudgifterne på 10 år (fra 30 til 100 fra 2001 til 2011), en anden manglende evne til at fatte forholdsregning. Den var guf for kvikke, talmindede 12-13 årige i 1950’erne og begyndelsen af 1960’erne.

Så kommer den nu pensionerede Gunnar Viby Mogensen primo 2013 med sine 1% af BNP (= 18 mia. kr.) i strikt harmoni med de officielle med 15,7 mia. kr. i 2010

– og endda uden dokumentation; udgifterne bliver paradoksalt nok i første kommentar til Viby Mogensens artikel i Berlingske til 180 mia. kr. uden at nogen retter det, end ikke forfatteren til artiklen Gunnar Viby Mogensen, der måske godt kan savne lidt falsk reklame. Og på Kathrine Lilleørs blog i samme blad ædes de randusianske 100 mia. kr., ganske vist uden talangivelser direkte i indlægget og dermed så udpræget klerikalt som fuldt acceptabelt (ligeledes uden dokumentation og uden kontrolmulighed). Det tilsyneladende storudgifts-prægede anslag med 100 mia. kr. pr. år er udeladt i indlægget, da det ikke klæder de 15,7 mia. kr. for samme udgiftspost. Men opregningen er både nævnt og accepteret, som vi læser Lilleør i sit referat, naturligvis, og godkendt også af de kommenterende på den gode tones blog. De kommenterende har ligeledes valgt at tro på randusianeren til erstatning for logikken. De sidste nævner netop de 100 mia. kr., måske på passende beregning. Hvor sødt i så fald. Danmark er en lille politisk korrekt hønsegård med såkaldt ukorrekte høns og også politisk ukorrekte høns …. de sidste i bur inde i hønsegården for en sikkerheds skyld.

Ingen højere? Jo!

Mit bidrag til immigrantudgifts-beregningen på den nemme og sikre måde; jeg er ikke politisk ukorrekt på skrømt:

De danske immigrant-udgifter vedr. ikke -vestlige i 2010 (MED dokumentation)

Ønsker du lidt uddybning inden du går til den simple forholdsregning på velfærdsbudgettets samlede udgifter, 2010:

https://danmark.wordpress.com/2013/04/27/immigrations-okonomien-central-i-norge-med-endog-langt-bedre-beskaeftigelsesmuligheder-men-totalt-nedprioriteret-i-danmark/

J. E. Vig, 27. april 2013

IMMIGRATIONS-ØKONOMIEN, CENTRAL I NORGE MED ENDOG LANGT BEDRE BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER, MEN TOTALT NEDPRIORITERET I DANMARK PR. MINISTERKOMMANDO


Norge: http://www.rights.no/2013/04/fra-tell-ikke-meg-til-han-som-teller/

Adm. direktør i Statistisk Sentralbyrå, Norge, Hans Henrik Scheel. Hans store bekymring for tiden er indvandringens betydning for norsk økonomi. Og selv LOs cheføkonom, Stein Reegård, er begyndt å tælle. Reegård mener det er åbenbart at indvandringen reducerer produktiviteten og giver øgede lønforskelle. Han advarer også mod fremvæksten af et nyt tjenerskab.

Norge officielt: http://www.rights.no/2013/04/ny-innvandringsrekord-igjen-2/

1.1.2013 boede 710.465 indvandrere og norskfødte med indvandrerforældre i Norge. Det er en vækst på 55.300 personer i løbet af 2012.

Norge reelt:

Pr. 1. januar 2012 viste real-modellen herfra 792.139 af udenlandsk oprindelse svarende til 15,9 procent af folketallet i Norge. Således nærmere 847.439 pr. 1.1.2013.

Danmark officielt: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/indvandrere-og-efterkommere/indvandrere-og-efterkommere.aspx

1.1.2013 boede 600.674 med udenlandsk baggrund, d.v.s. indvandrere og efterkommere (hvad de så end vil sige) i Danmark. Det er en vækst på 20.213 i løbet af 2012.

Danmark reelt:

Pr. 1. januar 2012 viste real-modellen herfra 735.924 af udenlandsk oprindelse svarende til 13,2 procent af folketallet i Danmark. Således 771.975 (13,8%) 1.1.2013.

Danmark: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/499207:Danmark–Brede-reformer-skal-saenke-udgift-til-indvandrere:

“Minister (Karen Hækkerup) vil ikke igangsætte nye beregninger af, hvad indvandring koster samfundet. Tal fra 2010 er brugbare.  I 2010 udgjorde indvandring fra ikke-vestlige lande en underskudsforretning for det danske samfund på 15,7 milliarder kroner…”

Et kendt dansk støtteparti mente indvandrerudgifterne udgjorde 30 mia. kr. i 2001. Dette resultat hævdede partiet dengang, at det var kommet til sammen med Danmarks Statistik. 15. maj 2012: http://www.df-randers.dk/baggrund/Indvandringens%20omkostninger.pdf  hævdede samme parti (uden nogen dokumentation), at indvandrerudgifterne havde passeret 100 mia. kr. Én ting er partistøtten til mere end angiveligt en tredobling af indvandrerudgifterne på 10 år (fra 30 til 100 fra 2001 til 2011), en anden manglende evne til at fatte forholdsregning. Den var guf for kvikke, talmindede 12-13 årige i 1950’erne og begyndelsen af 1960’erne.

Allerførst må vi have betragtninger fra Norge, 10. maj 2011: http://www.nho.no:80/article23322.html

Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge har udsendt en pressemeddelelse, som er en bombe under oplysningerne om, hvad de danske udlændingeomkostninger officielt skulle være. Disse er et par gange i danske rapporter blevet anslået til under 20 milliarder årligt. Nordmændene har nu for Norges vedkommende regnet sig frem til ca. 60 milliarder n.kr.

Det er besynderligt al den stund, at fødte i Norge og naturaliserede givet ikke medregnes officielt (alene dette viser at 60 mia. n. kr. end ikke er nok), som det er kutyme i det meste af Vesten. Dertil kommer at det absolutte antal immigranter i Norge er kun lidt større end her i landet, og de er meget oftere i arbejde i Norge, end tilfældet er her. På den baggrund må man spørge om Norsk Arbejdsgiverforening regner bedre end den danske stat?

Vort svar: Der er ligesom lidt forskel på 15,7 mia. kr. og ca. 60 mia. kr. Og end ikke 100 mia. kr. fra et støtteparti er ikke meget bedre; det er endnu værre, og så såre enkelt at begribe, når du i stedet for at opregne udgiftsposterne (hvoraf de fleste søges skjult for offentligheden) netop forholdsregner på de samlede velfærdsudgifter på grundlag af det offentliges egne informationer:

Så kommer den nu pensionerede Gunnar Viby Mogensen primo 2013 med sine 1% af BNP (= 18 mia. kr.) i strikt harmoni med de officielle med 15,7 mia. kr. i 2010

– og endda uden dokumentation; udgifterne bliver paradoksalt nok i første kommentar til Viby Mogensens artikel i Berlingske til 180 mia. kr. uden at nogen retter det, end ikke Mogensen, der måske godt kan savne lidt falsk reklame. Og på Kathrine Lilleørs blog i samme blad ædes de randusianske 100 mia. kr., ganske vist uden talangivelser direkte i indlægget og dermed så udpræget klerikalt som fuldt acceptabelt (ligeledes uden dokumentation og uden kontrolmulighed). Det storudgifts-prægede anslag med 100 mia. kr. pr. år udelades, da det ikke klæder de 15,7 mia. kr. for samme udgiftspost. Men opregningen er både nævnt og accepteret, som vi læser Lilleør i sit referat, naturligvis, og godkendt også af de kommenterende på den gode tones blog. De kommenterende har ligeledes valgt at tro på randusianeren til erstatning for logikken. De sidste nævner netop de 100 mia. kr., måske på passende beregning. Hvor sødt i så fald. Danmark er en lille politisk korrekt hønsegård med såkaldt ukorrekte høns og også politisk ukorrekte høns …. de sidste i bur inde i hønsegården for en sikkerheds skyld.

Ingen højere? Jo!

De danske immigrant-udgifter vedr. ikke -vestlige i 2010 (MED dokumentation)

Og tænk, Norge har mere end det dobbelt tilgode til sammenligning med

hvad den danske stat skylder

26. april 2013

FORVENTNINGERNE TIL US-ØKONOMIEN INDFRIES IKKE MED 2,5% ÅRSVÆKST I DE FØRSTE TRE MÅNEDER

Filed under: Economics, Education, ENGLISH ODER DEUTSCHES VERSION, skoler, Statistics, USA — Tags: , — Jørn @ 18:41

Source: http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323789704578446513668963282.html?mod=djemTAR_h

“…The nation’s gross domestic product, a measure of all goods and services produced in the economy, advanced at a 2.5% annual rate between January and March, the Commerce Department said Friday. Economists had forecast a 3.2% expansion…”

————–
Inflationen er knap 2%, så der er ikke tale om megen realvækst.

21. april 2013

Boston jihad murderer’s YouTube playlist: “I will dedicate my life to Jihad”


Boston jihad murderer’s YouTube playlist: “I will dedicate my life to Jihad”

20. april 2013

ADHD ER EN PÅFØRT LIDELSE SOM ER EKSPLODERET

Filed under: Culture, Danmark, folkeskolen, Free Speech, Science, skoler, SYGDOM — Tags: , — Jørn @ 09:41

Antallet af ADHD-medicinerede er steget 181 til 13.446 på 11 år, og der er sket en fordobling i antallet de seneste 4 år. En tredjedel af de medicinerede er voksne. Det sidste hænger formentlig sammen med at børn bliver voksne, hvis de overlever og behandlingen fortsætter.

Det er skæbnesvangert at skolelærere og psykologer har henvist alle disse utilpassede børn og unge til medicinering hos lægerne. Hjerteproblemer, blodkredssygdomme, humørsvingninger o.a. er resultaterne af denne medicinering.

Det drejer sig om mangel på såkaldt opdragelse på godt og ondt langt hen ad vejen og resten af vejen om konflikterne mellem forskellige sæt af grundlæggende værdier/koder i hjemmet og institutionen og skolen. Er børnene ikke klart bevidste om at disse forskelle netop findes og åbenbart skal være gældende, går det helt galt.

Det allerstørste problem er at to generationer nu har været fanget i reformpædagogikken, hvorfra det hele stammer. Så kan der ikke vendes om, for alle har glemt det fornødne.

Vi har for længst redegjort for det hele i deltaljer: https://danmark.wordpress.com/2008/03/06/dit-afkom-sendes-paa-medicinsk-deroute/

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2013/03/22/det-er-18-ar-siden-alarmklokken-der-vaekkede-debatten-om-dansk-undervisningsstandard/

19. april 2013

BOSTON: JIHAD, FBI ADVAREDE i 2011


Source: http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324493704578432030609754740.html?mod=djemTAR_h

“The Boston area remained on lockdown into the afternoon Friday as authorities conducted a manhunt for one of two brothers of Chechen background suspected in Monday’s Boston Marathon bombings and a deadly showdown that began unfolding Thursday night.

Authorities identified one suspect as 26-year-old Tamerlan Tsarnaev, who was killed in a confrontation with police in Watertown, Mass., according to a U.S. law-enforcement official.

A manhunt was on for the second suspect, identified as Dzhokhar Tsarnaev, 19 years old. Both brothers were believed to be involved in the fatal shooting of a Massachusetts Institute of Technology campus police officer during Thursday night’s chaotic series of events…”

18. april 2013

BOSTON ATTACK – EYE-WITNESS

Filed under: Education, ENGLISH ODER DEUTSCHES VERSION, folkeskolen, skoler — Tags: — Jørn @ 18:48

Older Posts »