Danmark

30. april 2007

Fem terrorister idoemt livstidsstraf i England

Filed under: Crimes, Immigrants, Immigration, Islam, Jihad, Terror, War — Tags: , , , , , , — Jørn @ 20:20

En britisk jury dømte fem mænd til fængsel på livet mandag for at have planlagt terror-angreb på mål i london og flere andre steder i landet, inklusive en populær natklub, kraftstationer og indkøbscentre, hvor tusindvis af mennesker kunne være blevet dræbt. Et halvt tons kunstgødning var én af ingredienserne til bombefremstillingen. Samme ingrediens som “vore venner” i Odense hævdes at have villet brugt til terror-bombning. 

Så britiske (som de danske medier sædvanen tro frejdigt melder) var de, se:

5 guilty of plotting UK attacks – Europe – MSNBC.com

Sonia 

28. april 2007

Gentages de tomme jobannoncer i sommer?


De tomme jobannoncer fra sommeren 2006: https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/jobannoncer-uden-reelle-jobs/

Mon de fortsætter i år?

Polen har et indbyggertal på 38,5 mill., 14 mill. pensionister og ikke mindst er kun 51,7 pct. i de arbejdsdygtige aldre i arbejde – fordi de netop har levet i ét ideologisk og nu bevæger sig ind i det næste ideologiske paradis.

D.v.s. 48,3 pct. er ledige eller udstødte i Polen. Og så har polakkerne en arbejdsløn på 25-35 kr. timen.

Det er noget der vil noget. Præcis som vi advarede imod.

Vi får nok ikke noget TV-special herom??

Det farlige ved globaliseringen er ideologien – både Liberalens og Internalens for i virkeligheden er de ens, alle ismer er ens, de praktiseres lidt forskelligt for at bevare illusionen om en forskel, men ender i samme punkt.

Sonia 

Danskerne er dovne, perkerne er kvikke


De dovne danskere skal forfølges noget mere; også de fede, bortset fra Fatman, Lisbeth Knudsen og Claus Hjort Frederiksen. Derimod perkerne, der redder muhammedanmark ved at konsumere 40 pct. af velfærden (mest lønninger til guderne og udbetalinger) uden at udgøre mere end 15-17 pct. af indbyggerne, er de sande nydanske i muhammedanmark. De er flittige og kvikke, når de kan klare 40 pct. og samtidig kun udgøre 15-17 pct. reelt – officielt endda kun ca. 9 pct. af indbyggerne i landet. Ekstra-hænder i muhammeddanmark er vejen frem. Så økonomien lyser i lue med Bendt Bendtsen som styringsmand. Vi har intelligensiaen i toppen, og det går bare derudad, “gang i den” kan man sige, selvom de dovne danskere fortsat bare lader ældreandelen vokse stødt i deres dovenskab, også med manglende fødsler. Hvis der ellers er nogen problemer derudover, er de fede danskere skyld i dem. Få også dem ud af lejligheder og sæt deres fødevarer op med nye fedtfattige afgifter (der er på tegnebrædtet) foruden inflationen, der vil hærge fra 2008: Sæt priserne og især huslejerne op, mere, mere, mere. De skal ud. UDH,UDH!

GAAAAAASSSSSSS, Klik, klak, tsussssss (…ståldøren lukkes og gassen siver)

Sonias søster 

26. april 2007

Tre valgmuligheder for Europa – eller to


http://www.firstthings.com/article.php3?id_article=5488
An extraction:

The Much Exaggerated Death of

Europe

by Richard John Neuhaus

Copyright (c) 2007 First Things (May 2007).

“Philip Jenkins begs to differ. But first a word on the discussion that prompts his dissent. Over the years, FIRST THINGS has devoted  substantial attention to the thesis that Europe is a dying continent. In the fine phrase of David Hart, Europe is dying of “metaphysical  boredom. “We were among the first to give a sympathetic hearing to  the work of Bat Y’eor, who argues that Europe is, probably irreversibly, on the way to becoming “Eurabia. “Catastrophically low birth rates, combined with a burgeoning Muslim population, led the sage Bernard Lewis to comment in 2004: “Current trends show that  Europe will have a Muslim majority by the end of the twenty-first  century at the latest. . . . Europe will be part of the Arab West-the  Maghreb.”

Then there was George Weigel’s “Europe’s Problem-and Ours” (February  2004), later expanded into his influential book The Cube and the  Cathedral, in which he asks us to envision the prospect of a “Europe  in which the muezzin summons the faithful to prayer from the central loggia of St. Peter’s in Rome, while Notre Dame has been transformed  into Hagia Sophia on the Seine-a great Christian church become an  Islamic museum. “Daniel Pipes of the Middle East Forum writes in National Interest that Europe is faced with three choices, two of them very stark: peaceful integration of its Muslim population; a  reversal of immigration policy, joined to a brutal campaign to expel Muslims; or an Islamic takeover of Europe. ….” end of extraction

Comments from here:

Faced with three choices??

When the first choice presumes a third alternative to lies the number of choices is reduced to between two aternatives.

Sonia 
 

Australien, Canada og Anders Fogh Rasmussen tror paa CO2

Filed under: CO2, Environment, Globalopvarmning — Tags: , , , , — Jørn @ 06:27

Det er rent til grin at Australiens regering har forbudt almindelige el-pærer, og at Canadas regering vil gøre det samme. Det sidste nye er Anders Fogh Rasmussen, der i henhold til den religiøse pagt Kyoto-protekollen, vil købe Danmarks ret til at øge CO2-udledningen fra menneskeskabte kilder.

CO2 øver ingen som helst indflydelse på globalopvarmningen, der er ganske og aldeles ubetydelig (og nærmest umålelig) samt udelukkende naturbebestemt. Mængden af CO2 øges derimod en ganske lille smule p.g.a. netop temperaturstigningen, der igen skyldes Solens aktivitet.

Verdensfrelserne har byttet om på den afhængige og den uafhængige variabel. Det passer “de hellige” fint for på alle andre områder er årsagen blevet afskaffet eller omskabt.

Det er en mental besættelse til styring af sindet, der er sat i gang, for at styre folkemasserne noget mere. Mental-styring er mere sikker og anonym end militærstyring.

Det er rent til grin og udpræget et verdsligt religiøst emne,  som politikerne har ladet sig bilde ind, fordi de ikke selv har kontrolleret rigtigheden af det de fik serveret.

Den samlede dokumentation i form af dokumentarfilm, der uigenkaldelige tilbageviser alle påstandene:

Den afslørende dokumentarfilm i sin fulde længde her

Sonia 

25. april 2007

Uddannelsernes styring er ikke en skandale, men en katastrofe


Statens uddannelsesplanlægning er fuldstændig blevet tilsidesat eller kørt af sporet igennem to generationer – herunder inddragelsen af det producerende arbejdsmarkeds behov for arbejdskraft. Således har unge mennesker i alderen 15-18 år skulle orientere sig efter ”deres mestre” i folke- og gymnasieskolerne. Med gratis, frit valg på hylderne har det ikke overraskende ført til, at det, der er brug for til sikring af landets fremtid, ikke findes. Men alt muligt andet.

Nu straffer man de nyuddannede, der samtidig helt på beregning har udfyldt ét af hyldefagene i det camouflerede ledigheds- og tilstødende uddannelses-opbevarings-lager. Det drejede sig nemlig om at få fordelt ulykker i så mange kategorier som vel muligt, så antallene ikke synede af så meget. Vel at bemærke, skulle det være nærmest umuligt at sammenstykke et helhedsbillede af “lagrene” især de lediges. De unge og de ledige var de såkaldt ansvarlige fuldstændig ligeglade med eller magtesløse over for at gøre noget brugbart for. 40 års spor skræmmer, men beviserne er uafviselige.

Ledighedens opgørelses-cirkus: https://danmark.wordpress.com/2006/08/16/ledigheden-opgoerelsescirkus-af-rang-2/

Tag civilingeniør-uddannelsen som et illustrations-eksempel: https://danmark.wordpress.com/2006/08/12/uddannelse-pa-vrangen-fri-gratis-og-derefter/

Hverken en såkaldt liberal borgerlig eller en såkaldt socialistisk demokratisk regering har tænkt sig at ændre på disse ulykkelige forhold. Så langt strækker uenigheden sig ingenlunde.

Uddannelses-Mastodonten kan ikke klares i én valgperiode og dermed er den uden for interessefeltet, så længe de ledende ikke over en bred front erkender, at ideologi skal udskiftes med realisme.

Det er ikke en skandale – det er en katastrofe:

https://danmark.wordpress.com/2006/11/12/nu-er-det-en-skandale/

DETTE ER SANDHEDEN!

Supplement:

“Historien om den danske utopi”, Henning Fonsmark, Gyldendal, København 1990

“Kampen mod kundskaber” – redaktør Henning Fonsmarks ypperlige bog behandler ødelæggelsens historie, Gyldendal, København 1996

Joern E. Vig, cand. oecon.

Byg ikke paa tro om denne verden og tag ingen uacceptable/ukalkulerede risici


Det er meget tillokkende at tro på denne verden, tro på TV eller på andre medier eller simpelthen forestille sig at man ved selvom det er tro . Det kan være vanskeligt at bringe sig i den situation, at man ved noget. Til erstatning for viden vælger vi ofte at tro – men det er en rigtig dårlig vane. I mange tilfælde er det skæbnesvangert (og det kan også være livsfarligt – se nedenfor), fordi der bliver lagt kræfter i netop det faktum, at de fleste hellere vil tro end vide, fordi det er mere bekvemt, men også af en anden grund. Når du tror, kan du ikke selv vurdere en risiko og vælge til eller fra eller rettere selv bestemme. Den, der har fundet på det, du tror på, bestemmer med andre ord over dig.

Det er ubekvemt ikke at have et svar, det kan være flovt synes mange, så troen og som oftest det, der duttes én på via TV eller folkesnakken vælges til erstatning for reel viden. Hvad jeg ikke har fået af gode råd angående planter og have. Det meste er det rene vrøvl. Budbringeren lyver ikke nødvendigvis, men glemmer væsentlige detaljer eller husker forkert, altså tror; han ved ikke, oftest fordi han ikke selv har prøvet i praksis, men i stedet hørt det gode råd fra en anden, der måske var i samme situation.

Reel viden er også sjælden – men den er ingenlunde relativ eller frit i luften svævende : logisk sammenhængende opbygning fra grunden af billedet, som man opfatter det, kan være vanskeligt at tilegne sig. Tænk på en retssal, her skal sandheden frem i mange sager. Man hudfletter f.eks. en hændelse fra sekund til sekund; men i sidste ende er der indicierne, ledetrådene, men de skal nødvendigvis vurderes af flere øjne og sammenholdes med det, der kan bevises.

Men husk, om denne verden skal man ikke tro, man skal vide. Det er faktisk blevet således, at alt hvad der sker eller siges mere end nogle få kilometer fra din bopæl, skal du tilegne dig fra medierne eller fra andre. Har medierne interesse i at fravælge, fordreje, misinformere eller lyve,  gør de det.

Der er en grund mere til, at troen, overtroen, fordommene florerer: Det kan være ubehageligt med tomrummet: “Jeg ved ikke”….et indbildt kompleks, måske.

Mødte en mand i går, der var sat til at gøre rent i skolegård. Han mødte kl. 7.55, hvor mødetiden var kl. 8.00. På én af bænkene sad tre perkere-knægte; han ignorerede dem. Da han vendte tilbage, var de gået,  men havde efterladt en gennemsigtig plasticpose med tilsyneladende 4 madpakker i.  Herefter meldte manden til den overordnede, at han ikke agtede at fjerne den fundne pose. Åh, lad nu være. Det var vel pigerne nede fra kantinen? Nej. Så var det drengene nede fra kantinen? Nej, de tre knægte forlod stedet sammen umiddelbart efter min ankomst. Den overordnede havde åbentbart valgt tro. 

Senere på dagen: “Er du virkelig bange for den pose, Jens”,  sagde den overordnede, da en håndværker var mødt op i anden anledning, og den overordnede gerne vil udstille sin undersåt. Nej, jeg er ikke bange for noget som helst, svarede Jens; men jeg tager ikke unødige risici. “Jamen, det er da madpakker, det kan du da selv se!” “Kan jeg se det, eller forventes jeg at tro, at jeg ser dette gennem posen.” Den overordnede og den ankomne håndværker havde herefter heller ikke mod på at fjerne posen. Det sidste kunne skyldes tro, eller overtro tilsyneladende ændret af den fornuftiges indsigelser; men det byggede ikke på viden. Posen står der mig bekendt endnu.

Jens berettede herefter om fjern fortid i halvfjerdserne, hvor arbejdet stod på reparationsarbejder på den større arbejdsplads med store højder inklusiv en silo. Her lærte Jens, at man ikke behøver at træde på dæksler og riste. Det er uklogt simpelthen at træde på dæksler og riste af den simple grund, at alt forgår på et eller andet tidspunkt…… Den sommer var en ung mand forsvundet, da han trådte på en rist i siloen. De fandt ham 12 dage senere under ca. 100 tons sojabønnemel.

Sonia

  

22. april 2007

Doomed til undergang


Det ville være lettere at beordre hele Folketingets kvindeside til at bære tørklæde, samtidig tvinge landets borgere til at køre med dobbeltsikret cykelhjelm og beordre rygerne i ikke-skudsikre rygefrakker end at forhindre én muhammedaner-kvinde i at optræde sådan i Folketinget. De må vide at deres spæde krampetrækninger står til tilbagegang næste gang.

Der er intet sket, medens de sad der, selvom vi selvfølgelig skulle tro det i følge mediernes løgne – præcis som vi forudsagde i oktober 1995. Der er ikke sket nogen stramninger med nogle synlige virkninger, og tilstrømningshastigheden øgedes endog i 2006 med 14 pct. og med 19,3 pct. i 2007 (se dokumenterende link nedenfor) ligesom de kamouflerende tildelinger af statsborgerskaber, som Krarup i øvrigt hævdede i 2003 at have bragt ned til 2000, hvor vi ikke kunne aflæse mindre tildelingstal end 6.583 i de sidste 10 år, og så i øvrigt suppleret med endnu en stigning til 7.961 i 2006.

Siden 2001 eller regeringens start er 35 pct. af samtlige tildelte danske statsborgerskaber siden 1979 blevet tildelt, så de kamouflerer indstrømningen, der naturligvis fortsætter i højere tempo for andet år i træk under den flertalssikrede regering.

Dokumentation.

Siden den borgerlige regering kom til i 2001 er antallet tildelte statsborgerskaber blevet reduceret fra ca. 20.000 pr. år til 2.000 pr. år, hævdede Søren Krarup den 8. februar 2003 i Berlingske Tidendes kronik.

Det var simpelthen ikke i overensstemmelse med sandheden.

Det laveste antal pr. år i mange år var rigtignok i 2003, hvor antallet udgjorde de anførte 6.583, hvorefter antallet straks begyndte at stige igen, i 2004 til 14.976 danske statsborgerskaber:

Hvem kan vi stole på? 

Tilstrømningshastigheden voksede med 28 pct. , tilstrømningshastigheden for fremmede øgedes med 14 pct. i 2006 

Indvandringshastigheden øgedes yderligere i 2007

At danskerne skulle have forståelse for dette forsinkede forhindringsløb, mere end tingets medlemmer, kan man godt glemme alt om eller henføre til kategorien verdslig tro.

Danskerne accepterer alt.

Nøjagtig som Uffe Ellemann-Jensen og Bjørn Elmqvist skulle indvælges via deres TV-optræden, skal hun i Folketinget med muhammed-tørklæde på med Fandens vold og magt. Det var derfor hun blev markedsført på DR2TV i et år forinden denne pseudo-disput opstod.

Om Krarup og Camre har ret i deres vurderinger er fløjtende ligegyldigt. 

Fucking Luderland

Sonia

21. april 2007

For seerne en endda for eksplosiv stigning i kriminaliteten blandt unge i Aarhus


Blandt de 10-17 årige er antallet af sigtelser for kriminalitet steget fra 2005 til 2006 med 60 pct. Største stigning er ikke ganske uventet i Gellerup-Ghettoen på trods af utallige tiltag imod kriminaliteten netop der. Således meldte DR-TTV til morgen. Her er oplysningen så fjernet nu, for den var for skrammende for seerne.

Det samme mente selvsagt TV2 Østjylland var for stor en stigning til seerne, så kl. 19:30 fik vi i stedet oplysningen, at blandt de 10-14 årige var stigningen 34 pct. Det var smart.

Det er trods alt en knap så skræmmende (eller skrammende på politisk korrekt sprog) udvikling. Vi tager det hele med.

Sonia

20. april 2007

Noedraab fra Malmoe


Fra: http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=44&ThreadID=200773&s=&page=-1

og http://sydsvenskan.se/malmo/article231723.ece 

“Er Malmø blitt enda en islamske selvstyrt enklaven i Skandinavia (i tillegg til de i Odense, København og Århus)? Frankrike har nesten 800 områder som myndighetene selv har erklært som “no-go zoner” og politiforeningen kaller “borgerkrigssoner” hvor politipatruljer som kjører for nært blir utsatt for bakholdsangrep…”

“Hvorfor skriver ikke avisene om dette og hvorfor et tv-nyhetene stille? Malmø er da nært nok?”
“I den svenske byen Malmø har (officielt) 1/3 muslimer søkt sammen og gjort hverdagen totalt annerledes for byens andre innbyggere (kun 60 % er svensk i Malmø). De fleste utlendinger har samlet seg i bydelen “Rosengården” hvor hele 70 % har annen bakgrunn enn svensk…”

Vi har bragt denne video andet sted tidligere:

 Sonia

Supplement:

https://danmark.wordpress.com/2006/11/19/uddrag-af-nyhedsbrev-om-forholdene-i-malmoe/

https://danmark.wordpress.com/2006/11/05/nothing-will-happen-but-surrender/

Older Posts »