Danmark

31. maj 2007

Pleje eller adoption

Filed under: Culture, History, Justice — Tags: , , , , — Jørn @ 17:20

Lige en enkelt ikke helt irrelevant oplysning, der ikke er blevet bragt i TV-mediet i den månedlange reportage om den seksårige pige på Djursland, der nu bliver hos plejeforældrene og så ikke skal adopteres af andre, da de adoptionssøgende har trukket deres ansøgning:

I de senere år har kommunerne opbygget en enorm pukkel af plejefamilier -af rette politiske korrekte støbning – , der modtager en klækkelig betaling for at tage børn i pleje. Denne pukkel trykker muligvis kasserne.

Jeg mente lige det skulle frem. 

I øvrigt mener jeg de mange tvangsfjernelser af børn er skabt af systemet selv, da man med reformpædagogikken fravalgte at opdrage børnene.

Sonia

30. maj 2007

Terror af kraftigere omfang end 9/11


Most wanted terrorist

 gadahn_a1.jpg

From :  http://www.fbi.gov/wanted/terrorists/gadahn_a.htm

Al Qaeda medlem truer USA på mystisk video med større terror end den 11. september

Adam Yahiye Gadahn was indicted in the Central District of California for treason and material support to Al Qaeda. The charges are related to Gadahn’s alleged involvement in a number of terrorist activities, including providing aid and comfort to Al Qaeda and services for Al Qaeda.

REWARD

The Rewards For Justice Program, United States Department of State, is offering a reward of up to $1 million for information leading to the arrest of Adam Yahiye Gadahn.

SHOULD BE CONSIDERED ARMED AND DANGEROUS IF YOU HAVE ANY INFORMATION CONCERNING THIS PERSON, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL FBI OFFICE OR THE NEAREST AMERICAN EMBASSY OR CONSULATE.

Sonia 

26. maj 2007

Loegnen har tryggeste vilkaar og hoejeste afloenning – endnu


Bedrageriet giver mest – endnu

Når de radikale nu foreslår at Ombudsmanden skal yde krisehjælp til Udlændingeservice kunne det være ganske interessant at få oplyst om den foreslåede indsats angiveligt med fast sagbehandlingskontrol udsendt fra Ombudsmandens kontor også omfatter kontrol for bestikkelse af organets medarbejdere.

Nogle husker hvorledes Ombudsmand Gammeltoft-Hansen fik gennemtrumfet en skæbnesvanger udlændingelov i 1983, der blotlagde Danmark med en jurisdiktion forrykt udstrakt til hele kloden, med omvendt bevisbyrde og med frit ophold i landet under sagsbehandlingsforløbet. Kongemordet i Finderup Lade 22. november 1286 og Corfitz Ulfeldts bedrageri og landsforræderi i midten af 1600 årene er eventyrhistorier i sammeligning med den landsødelæggelse, der systematisk har fulgt intiativet med udlændingeloven af 1983, ganske på tværs af befolkningens/vælgernes ønsker, men i sød samklang med mediernes beroligende og leflende vuggeviser for vort lille land. 

Fra tidligere savner vi fortsat opfølgning på sagerne, hvor adskillige medarbejdere i Udlændingeservice lod sig bestikke af udlændinge til opnå fast ophold i et blotlagt Danmark, hvortil udlændingestrømmen år for år forøges i hastighed. Der var lignende sager blandt udsendte medarbejderne i de humanitære organer under bl.a. Balkankrigene, hvor de involverede modtog pengebeløb som supplement til deres tårnhøje personlige gager mod at slippe fremmede ind i Danmark, mange til fast ophold.

Vi fik også engang jævnligt lovet af snart sagt enhver politiker, at flygtningene skulle hjem, når der blev fred i hjemlandet. Det hører vi ikke meget om mere. Det var løgn. Nu skal end ikke de afviste udvises.

Bjarne Riis’ dopingløgn er vand ved siden af, hvad politikerne i dette landet har bildt vælgerne på ærmet for at få landet ødelagt. Under dække af at ville frelse verden, har skiftende regeringer, afgjort også den nuværende med støtteparti, der blot er bedre til at kamouflere sit bedrag, holdt sig Internationalens totalitære ordning for øje, hvor de fremmede skal bruges som kanonføde, når krigen kommer.

Den undgår vi ikke. 

Sonia

Med B. Riis; det var godt:

“Den, der kender sandheden,

og ikke lader den komme frem –

han er i sandhed en ynkelig pjalt.”                                                                                  

Willi Senff 

25. maj 2007

Vi paa vej et helt forkert sted hen


Den bevidste del af hjernen er koblet fra de fleste steder. Har du tænkt på eller undersøgt hvorfor? Det bliver faktisk værre og værre.

Giver du en besked/information om et eller andet, der kræver en handling, skal du sikre dig at informationen er præcis. Ofte er udtryk af den karakter mangelfulde eller upræcise, fordi man bare går ud fra man har sagt/meddelt det som man i bedste fald faktisk kun har tænkt. Det fører til et hav af telefonopkald og sms-er, der kun skyldes at den bevidste del af hjernen er sat på vågeblus.

Modtageren af informationen misser i mange tilfælde det meste af det meddelte uanset om meldingen er præcis eller ikke. Hvorfor sker det? Det kommer bl.a. af for meget passivt TV-kikkeri, dummekassen er rette betegnelse for dette besnærende og passiviserende  medie – bevidst rystede billeder ødelægger/scrampler hjernen meget i længden.

Det sker også fordi sproget forarmes. Indeholder en besked f.eks. en mindre bisætning står f.eks. mange unge mennesker af. Afstumpetheden og forfladigelsen af det danske sprog er en ganske central faktor. Men også retten til taletid, der skal deles meget ligeligt, uanset om du har noget at sige eller ej, spiller afgørende ind.

Tomrummet i unge menneskers indre, de tomme øjne er et produkt af en ældgammel plan startende med hittelegen, hvor der søges efter det lille gode barn/menneske inde i hver af os. Det startede med Jean Jacques Rousseaus “Emile” i 1700 årene og fortsattes med reformpædagogen Sofie Rifbjergs “bibel” i såkaldt reformpædagogik fra 1920 . Også flere telefonopkald og flere sms-er så jeg ikke er alene. 

Internationalen tog et vældigt opsving i 1800 årene med experimental-psykologi, efter hvilken børnene skulle opfattes som sociale dyr og behandles derefter. Foregangsmændene forud for Sofie Rifbjerg i Danmark var bl.a. Dr. Wilhelm Wundt med hovedsæde i Leipzig, W.G.F Hegel i Berlin og John Dewey i USA. Fra midten af 1960erne fik vi Jürgen Habermas , og siden kom andre til (se supplementet nederst). 

Ringen er sluttet

Habermas: Nogle biografiske noter af Thomas Gregersen – hentet fra www.habermasforum.dk

I dag stod jeg og lyttede til nattergalen på stien ved Brabrand Sø. Adskillige løb og cyklede forbi. De gloede på mig; de syntes at tro jeg var gal sådan bare at stå der og lytte – det sidste kan som bekendt sjældent ses. Af 25 der passerede var der én ældre herre, der tydeligt bemærkede fuglens smukke og helt usædvanlige og gennemtrængende sang. De andre var lukket inde i sig selv eller interesserede sig ikke for fuglesang, end ikke den ypperste.

Sonia 

Supplement: 

Various themes and implications of postmodern thoughts are explored by Foucault, Derrida, Lyotard, Rorty, Haraway, and Cixous.

Fedme koster en del, men indvandringen 10 gange mere


Overvægt skulle i følge Sundhedsministeriet koste samfundet 14,4 mia. kr. pr. år. Overvægtiges manglende tilknytning til arbejdsmarkedet eller permanent arbejdsophør skulle koste 11,7 mia, sygefravær 1,6 mia. og sygehusindlæggelser 1,1 mia. kr. pr. år. Det skulle dreje sig om 750.000 svært overvægtige danskere.

Nu er det således, at de fremmede konsumerer 40 pct. af velfærden, selvom gruppen officiel kun udgør 8-9 pct., men reelt er 15-17 pct. af indbyggerne.

I forbindelse med indvandringen, som danskerne aldrig er blevet spurgt om, og som vi er blevet fyldt med løgn om, er der tale om forbrug på mange flere poster. Der er også cirka 750.000 fremmede, når de naturaliserede og deres børn medregnes som fremmede, uanset de har fået et brev fra Folketinget, hvori der står de er danske statsborgere.

Man må undre sig: Man kan godt regne ud hvor meget børn, ældre og fede koster samfundet; men det er umuligt at regne ud, hvor meget de fremmede koster samfundet.

Da tidligere borgmester i Århus Flemming Knudsen i forbindelse med krav i kommunalvalgkamp i midten af 90’erne om en sådan udregning af fremmedudgifterne for så vidt angik Århus,  svarede: “Det bliver over mit lig”, måtte vi konkludere at udgiften/beløbet var stort. 

De officielle beløbsangivelser og støttepartiets tre gange de officielle udgifter er begge helt hen i vejret. 

Indvandringen kostede mere end 150 mia. kr. i 2001

Sverige i 1999 i følge http://www.svd.se/dynamiskt/Brannpunkt/did_2577372.asp:

“En indikation är att 74 procent av hela invandrarbefolkningen får sin service och utkomst genom skattefinansiering. Invandrarna betalade knappt 11 procent (117 mdr 1999) i skatter trots en befolkningsandel på drygt 20 procent.
Det beror bl a på att deras bidrag till BNP per invandrare inte utgör mer än 57 procent av genomsnittet för hela befolkningen. Sverige har brist på arbete och på grund av en för stor invandring överskott på arbetskraft.”

England 2006, Indvandrerne dræner økonomien: https://danmark.wordpress.com/2006/09/01/immigranter-draener-oekonomien/ 

Sonia 

Nedværdigende behandling af de ledige og udstødte

24. maj 2007

Danmark satser ikke paa naturvidenskab, som det blev lovet


I diverse forsknings- og finansredegørelser har skiftende regeringer siden 1991 meddelt, at Danmark skulle udvikle sig til et førende højteknologisk samfund. Vås.

Det kommer til at ske lige så lidt som, at landet omstilles i tide til globaliseringens og velfærdsfinansieringens diktater. Politikere af den støbning vi har er professionelle i den forstand, at de kun tænker på den næste valgdag, lønnen og intet reelt ved.

I perioden 2001-2005 er midlerne, der bruges af naturvidenskaben, faldet med 1 pct. Humaniora- og samfundsforskningen har samlet øget forbruget med 17 pct. i følge den nye forskningsstatistik fra Center for Forskningsanalyse.

Regeringerne præker ét og prioriterer ganske anderledes. Skal vi ikke oplyse, at det er som om de ikke mener, at de magter opgaven, ikke forstår opgaven, endsige dens betydning, eller mener det ikke er umagen værd, da der alligevel kommer noget andet i vejen.

Sonia 

  

22. maj 2007

Faglige og sproglige krav til sygeplejersker droppes


Formanden for regionerne Bent Hansen mener at behovet for sygeplejersker kun kan opfyldes med danske sygeplejersker, hvis “flere årgange af danske kvinder med en studentereksamen tømtes til formålet”. Bent Hansen tilskriver det antallet af sygeplejersker, der går på pension de næste 10 år og den ringe tilgang til faget.

At det udækkede behov for sygeplejersker er blevet så stort på de offentlige sygehuse, skyldes utilgivelig svig fra skiftende regeringer, der bevidst har forsømt uddannelsesopgaven og forringet rekrutteringsopgaven. Nu skriges der om manglende tilgang til faget.  En faktor som stort set aldrig nævnes er, at et rigtig stort antal sygeplejersker har ladet sig ansætte i private konsulentfirmaer, der tilbyderne deres arbejdskraft til helt andre andre løn- og arbejdsvilkår end de hidtil gængse – vi kender et par stykker, der nu får mere end 50 pct. højere løn for cirka det samme arbejde, samtidig med konsulentfirmaet scorer på det. Og dette har sygehusene, de offentlige og de private, i flere år accepteret. Derfor var det ikke svært at finde ud, hvor man som sygeplejerske skulle gå hen, når den almindelige aflønning og arbejdsforholdene syntes ganske utilfredsstillende.

Nu vil regionerne formand så hævde, at de importerede sygeplejersker er fagligt fuldt iorden, uanset om de ikke taler dansk ordentligt. Dette er selvfølgelig noget vrøvl. Dels er uddannelserne uden for den vestlige verden i høj grad tvivlsomme, alene fordi de pågældende lande faktisk ikke har nogen velfungerende sygehussektor. For det andet er sproget en så central del af en sygeplejerskes faglige profil i omgangen med patienterne og for den sags skyld også af en læges arbejde, at sprogkravet slet ikke kan omtales løsrevet fra fagets øvrige indhold.

Nej, konsulentfirmaerne er blevet for dyre, så nu vil man gerne have nogle billigere udenlandske sygeplejersker, hvor de nødvendige sprogkrav tilsiddesættes, også i den ideologiske globaliserings navn.

Sonia  

19. maj 2007

Ungdom uden store ambitioner, gymnasium uden krav

Filed under: Education, History, Welfare — Tags: , , , , — Jørn @ 08:03

Det starter helt nede i Folkeskolen, muligvis før: Kundskabstilegnelsen kommer i anden eller tredie række.

Forleden viste en undersøgelse på 22 skoler, at skolebørnene INTET ved om det danske samfund: Jeg skulle ellers mene at så godt som alle deres såkaldte fag foregiver at skulle tilføre eleverne kundskaber netop heri.

På dette grundlag har de en absolut (ganske vist falsk) valgfrihed, når det gælder deres fremtid????

Rekrutteringen til gymnasiet er muligvis helt skæv og med en forbløffende stor pigeandel. Det er galt fat på næsten alle måder. Valgfriheden har været i top så der er mulighed for at tage mere end 100 forskellige studentereksaminer – den ene mere værdiløs end den anden.

De fag der er brug for længere fremme ved de videregående uddannelser, forudsat de altså vælges på højt niveau, vælges i stedet på lavt niveau. Det er fagene: matematik, fysik, kemi, fransk og tysk. Og disse fag fravælges oftest blandt højt-niveau-fagene. Det må ikke kunne ske, og det viser med al ønskelig tydelighed, at enten er rekrutteringen til gymnasiet helt forkert, eller også har ingen lært noget af det, de forudsættes at skulle lære i Folkeskolen. Jeg ser bort fra gen-mutationer og ændret intelligens-niveau. Det sidste er ikke engang realistisk. Du vil få meget stærk historisk argumentation for, hvad der er realistisk i de to sidste link nedenfor. 

Lægevidenskaben, sygeplejerskeuddannelsen, civilingeniøruddannelsen, datalogi, anden teknisk uddannelse og alle andre blandt de såkaldt hårde videregående uddannelser kræver flere af de nævnte fag på højt niveau. Det er en katastrofe, at Bertel Haarder efter have set skriften på væggen blot kræver at ét af de nævnte fag skal vælges på højt niveau, som en ganske ubetydelig restriktion på gymnasiaternes såkaldte frie valg – væk fra det, der er brug for på arbejdsmarkedet.

Vi har gennemgået det hele og advaret gang på gang:

https://danmark.wordpress.com/2007/02/06/lige-kloge-eller-lige-dumme-for-lige-ska-vi-være/

https://danmark.wordpress.com/2006/11/14/langt-flere-skal-i-gymnasiet-siger-haarder/

https://danmark.wordpress.com/2007/05/24/danmark-satser-ikke-paa-naturvidenskab-som-det-blev-lovet/

https://danmark.wordpress.com/2006/11/10/foelges-med-flokken-eller-tage-pladsen-som-undersaat/

https://danmark.wordpress.com/2006/10/25/endnu-flere-gymnasiefejl-mads/

https://danmark.wordpress.com/2006/10/24/gymnasiaster-skal-gentestes-for-danskkunskaber/

https://danmark.wordpress.com/2006/10/05/koranen-obligatorisk/

https://danmark.wordpress.com/2006/08/31/reformpaedagogik-og-kvindekamp-er-altoverskyggende-helt-nede-fra-i-uddannelsessystemet/

https://danmark.wordpress.com/2006/08/29/ansvarsforskydningen-for-fagvalget-i-gymnasiet-holder-ikke/

https://danmark.wordpress.com/2006/08/23/bertel-haarder-melder-hus-forbi-han-har-dog-ansvaret/

Skolen er brudt sammen: https://danmark.wordpress.com/2006/05/29/folkeskolen-er-brudt-sammen/

Hele historien: http://www.lilliput-information.com/skole/index.html

Sonia

16. maj 2007

Kosovo er Serbien uanset hvad USA og EU vil gennemtrumfe for at bane vej til olien


Kosovo bliver aldrig igen en del af Serbien, siger USA udenrigsminister, og Rusland protesterer. Kosovo er uanset indvandringen af muslimer fra Albanien og andre steder fra Serbien, og det havde Kosovo været i mere end 600 år, da NATO angreb i 1999 . 

Kosovo har været en del af Serbien siden Slaget på Solsortesletten. Dette slag mellem serbiske og osmanniske styrker fandt sted på Sankt Vitus‘ dag 1389 (15. juni i den julianske kalender28. juni efter den moderne gregorianske kalender). Men Serbien har ikke haft myndighed over provinsen efter Kosovo-krigen 1999, tvunget af NATO-bombningerne.

Siden Den Westfalske Fred efter 30-årskrigen i 1600-årene har der været nogle bærende principper om ikke-indblanding i andre landes suverænitet. Disse principper mener EU og USA de kan se bort fra efter 350 år.

DR-TTV overskrift er selvfølgelig ekstra provokerende og urigtig:

“Rice: Kosovo ikke en del af Serbien”

Dette er en lodret løgn. 

Sonia

Løgn over Løgn i Europa, gang på gang

Advarende artikler om udviklingen

Historien kort om Information om Danmark

Latest from Kosovo

Preparation of terror from Balkan

15. maj 2007

Kriminaliteten voldsomt voksende – især volden


Antallet af straffelovsforbrydelser i året første tre måneder var 104.604, en stigning på 10.000. Volden er steget fra 3.716 til 4.600 tilfælde, en stigning 23,8 pct., når sammelignes med de første tre måneder af 2006.

Flere deltaljer

Indvandringshastigheden steg med 28 pct.

Hvorfor fa’en skal være så surt?

Sonia 

Older Posts »