Danmark

30. april 2009

Tre gange bedre og tre gange billigere: Hjemmelavet rugbroed med surdej

Filed under: Culture, Danmark, folkeskolen, skoler — Tags: , , , , , — Jørn @ 23:00

Da vi konstaterede at skiveskåret rugbrød i dagligvarerforretningerne næsten ikke kan mugne og en stor procentdel genbrugs- eller gammelt brød indgår i hver nyfremstilling af brød, begyndte vi at fremstille rugbrød selv:

Rugbrød med surdej – Nordvesteuropæisk kulturbidrag

Surdej: 4 dl. groft rugmel 3 dl. kærnemælk eller yoghurt naturel 1/2 tsk. salt røres sammen og henstår ved stuetemperatur i 2-3 dage  

Brødfremstillingens 1. dag 50 gram fuldkorns rugmel 700 gram groft rugmel 250 gram hvedemel 8 dl. lunken vand 1 1/2 spsk. fint salt Surdej, mel og salt blandes godt, surdejen fordeles heri og vandet tilsættes under omrøring/æltning, lettest med hånden til massen hænger godt sammen og næsten slipper skålen (4-5 minutter). Dejen hensættes til hævning under vandstænket klæde i røreskålen i ca. 24 timer Man afskyller lettes hænderne i koldt vand.

Brødfremstillingens 2. dag Der fratages cirka en håndfuld dej, der nu gør det ud for surdejen ved næste brødfremstilling – den kan henstå i køleskabet i mindst 2 uger i lukket boks. Der tilsættes den hævede dej: 1/2 dl. mørkt hvidtøl 1 dl. vand 1 spsk. brun farin, 450 gram flækkede rugkerner plus evt. 50 gram hørfrø. Atter æltes det sammen med hånden til dejen bliver en klæbrig lind grødlignende sag. Portionen passer til en 9 1/2 x 10 1/2  x 30 cm slip-let rugbrødsform (denne form giver de sædvanlige brøddimensioner). Dejen fordeles i formen med en stor grydeske, så den fylder mellem 1/2 og 2/3 af formen. Formen hensættes med klædet over til efterhævning i ca. 3 timer, hvorefter det udfylder formen og er klar til bagning i cirka 2 timer +/- 5 minutter ved 175 grader (over/under varme) efter pensling med mælk. Vælges brødet fordelt ligeligt i to mindre forme er bagetiden ca. 1 time og 30 minutter ved samme temperatur.

Færdigbehandling og opbevaring Efter bagning vendes brødet ud af formen på et spækbræt og dækkes med klædet under afkølingen. Brødet vendes nogle gange under afkølingen. Det svøbes første dag i lettere vandstænket klæde. Derefter holder det sig bedst ved at det svøbte brød lægges i en plastikpose tillige. For to personer er der brød til cirka en uge eller godt og vel og så længe holder brødet sig fint. Sonia

28. april 2009

Svensk Europa-rekord i voldtaegter


According to: http://thephora.net/forum/showthread.php?t=49680

Sweden tops European rape league

Sweden has the highest incidence of reported rapes in Europe – twice as many as “runner up” the UK, a new study shows.

Researchers behind the EU study, which will be presented on Tuesday, conclude that rape appears to be a more common occurrence in Sweden than in continental European countries.

In Sweden, 46 incidents of rape are reported per 100,000 residents.

This figure is double as many as in the UK which reports 23 cases, and four times that of the other Nordic countries, Germany and France. The figure is up to 20 times the figure for certain countries in southern and eastern Europe.

The study, which is financed by the Brussels-based EU fund Daphne II, compared how the respective judicial systems managed rape cases across eleven EU countries. Sweden is shown in an unfavourable light, according to the study.

The high figures in Sweden can not it seems be explained purely by an increased tendency to report rapes and other more minor sexual offences.
Rape simply appears to be a more common occurrence in Sweden than in the other EU countries studied, the researchers argue.

Over 5,000 rapes are reported in Sweden per annum while reports in other countries of a comparable size amounted to only a few hundred.
The figures can however be somewhat distorted as it is often only assault rapes by strangers and aggravated acquaintance rapes that are reported in many of these countries – as was the case in Sweden 40 years ago.

The high incidence of rape in Sweden has a strong connection to nightlife and partying, specifically after-club parties in private homes.

Early sexual debuts, high alcohol consumption, “free sexuality” and the “right to say no” quite simply results in more rapes, the study concludes.

http://www.thelocal.se/19102/20090427/

Good conclusion, its partying and not immigrants that rape women.

—————————————–

Information om Danmark har følgende ledsagekommentarer:

Kriminelle indvandreres og indvandreres børns kriminelle adfærdsmønster er meget ens i Sverige og i Danmark
– men Sverige har simpelthen langt større andel ikke-vestlige af befolkningen end Danmark, reelt (ikke-officielt) ca. 24 mod 17 procent.

65 procent af voldtægterne i Oslo begås af gerningsmænd med anden etnisk baggrund end norsk

Voldtægternes antal i Sverige er steget med 257 procent på 10 år

Antallet af voldtægter i Sverige vokser eksplosivt

Sverige cirka 9 år forud for Danmark :

“…I Malmö var i 1999 69 pct. af de mistænkte for ungdomsrøverier født i udlandet, 21 pct. var født i Sverige af mindst én udenlandsk forælder og kun 10 pct. født i Sverige af to svenske forældre. I Stockholm var 41 pct. af de mistænkte født i udlandet, 44 pct. født i Sverige af mindst en udenlandsk forælder og 15 pct. født i Sverige af to svenske forældre. Ofrene for ungdomsrøverier var derimod overvejende svenskere, i Malmö 71 pct. og i Stockholm 74 pct. En anden undersøgelse fra 2000 handlede om gruppevoldtægter og viste, at 44 pct. af de mistænkte gerningsmænd i 1990′erne var svenskere, 32 pct. indvandrere, 14 pct. andengenerationsindvandrere og 10 pct. ikke folkeregistreret i Sverige…”

[malingen med fed er min]

Det er måske et værdifuldt historisk bidrag, for det er formentlig det sidste om emnet.

Nu vil vi givet se en langt større andel blandt de kriminelle, der er født i Sverige, fordi trediegenerationen netop vokser til i disse år.

Hvis vi antager fremmedandelen i gennemsnit var f.eks. 14-15 pct. i 1990erne i Sverige, var overkriminaliteten blandt indvandrere, 2.g-er og ikke folkeregistrede ved gruppevoldtægter i 1990erne (32+14+10)/44:15/85  = 7,2 gange større hyppighed (i en gruppe af fremmede) end i en gruppe af svenskere.

Danmark 2004 :

“At ca. 40 pct. af alle dømte i voldtægtssager er indvandrere eller efterkommere af indvandrere, at ca. 50 pct. af dømte kriminelle i hovedstadsområdet har anden etnisk baggrund end dansk, at ca. 80 pct. af alle voldsdomme givet til unge under 18 år er givet til unge anden- og tredjegenerationsindvandrere (i 2004: 82 pct.), at samme gruppe besætter 70 af i alt 100 pladser på landets lukkede, sikrede institutioner for unge kriminelle, at arresterne, fængslerne (inklusive de nybyggede) og krisecentrene er fyldte til bristepunktet med personer fra nævnte gruppe, kunne tyde på at noget ikke stemmer…”

Efter de officielle antal-angivelser svarer dette til overkriminalitet i de nævnte grupper på 7 i forhold til befolkningsandelen.

Sonia

Forfejlet kriminalitetsbekæmpelse


26. april 2009

Europas Sidste Dage – The Last Days of Europe


Kan ukontrolleret indvandring dræbe et kontinent?

Can uncontrolled immigration kill a continent?

Ifølge Walter Laqueur, har den gjort det allerede. Laqueur, en historiker, som levede et helt liv med at flytte mellem Amerika og Europa, er en videnskabsmand og offentlig intellektuel af den internationale statur. Så det er en nyhed, når den seneste bog fra en så velinformeret og uangribelig ven af Europa ekkoer og udvider de stridbare amerikanske temaer om det europæiske forfald. Om de europæiske intellektuelle vil være i stand til at afvise Laqueurs’ The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent’, som de afviste så mange andre lignende bøger, er et åbent spørgsmål. (Det er drøjt at udbyde en bog påtegnet af Henry Kissinger og Niall Ferguson.) Sikkert er det, at midt i vores egen (amerikanernes) indvandringsdebat, kan amerikanerne ikke tillade sig at ignorere The Last Days of Europe.

The Third Jihad (to conquer USA)

The Last Days of Europe

 
books

“• In Brussels in 2004, more than 55 percent of the children born were of immigrant parents
• Half of all female scientists in Germany are childless
• According to a poll in 2005, more than 40 percent of British Muslims said Jews were a legitimate target for terrorist attacks

What happens when a falling birthrate collides with uncontrolled immigration? The Last Days of Europe explores how a massive influx from Asia, Africa, and the Middle East has loaded Europe with a burgeoning population of immigrants, many of whom have no wish to be integrated into European societies but make full use of the host nations’ generous free social services.
One of the master historians of twentieth-century Europe, Walter Laqueur is renowned for his “gold standard” studies of fascism, terrorism, and anti-Semitism. Here he describes how unplanned immigration policies and indifference coinciding with internal political and social crises have led to a continent-wide identity crisis. “Self-ghettoization” by immigrant groups has caused serious social and political divisions and intense resentment and xenophobia among native Europeans. Worse, widespread educational failure resulting in massive youth unemployment and religious or ideological disdain for the host country have bred extremist violence, as seen in the London and Madrid bombings and the Paris riots. Laqueur urges European policy makers to maintain strict controls with regard to the abuse of democratic freedoms by preachers of hate and to promote education, productive work, and integration among the new immigrants.
Written with deep concern and cool analysis by a European-born historian with a gift for explaining complex subjects, this lucid, unflinching analysis will be a must-read for anyone interested in international politics and the so-called clash of civilizations…”

——————

Complement: Can uncontrolled immigration kill a continent? According to Walter Laqueur, it already has. Laqueur, an historian who’s spent a lifetime moving between America and Europe, is a scholar and public intellectual of international stature. So it’s news when the latest book from so knowledgeable and unimpeachable a friend of Europe echoes and extends the themes of a pugnacious series of American tracts on European decline. Whether European intellectuals will be able to dismiss Laqueur’s The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent, just as they’ve dismissed so many other such books, is an open question. (It’s tough to discount a book endorsed by Henry Kissinger and Niall Ferguson.) What’s certain is that, in the midst of our own immigration debate, Americans cannot afford to ignore The Last Days of Europe.”

Complement 2: https://danmark.wordpress.com/europas-sidste-dage-english-og-dansk-version/ (with videos)

It comes to and end with Europe sooner than you think

Befolkningsregnskab for Danmark 2006

PS: Hvilket navn er mest udbredt i England: George eller Muhammed? Det ved du når du har set The Third Jihad (1 time og 11 minutter) 

Sonia

24. april 2009

ADDENDUM: Ad Marx og Engells i det 21. aarhundredes aktuelle ideologi. To be alert is better than to become supprised


i

Den totalitære tankegang og ideologi i det 20. århundrede blev særligt tilrettelagt af Karl Marx og Friederich Engells med “Das Kapital” og “Det kommunistiske Manifest”. De udkom i midten af 1800-tallet og vurderes nu at trænge til en fornyelse af de totalitære kræfter.

Karl Marx og Friederich Engells samt alle de ideologiske eftersnakkere heraf nåede ikke helt at blive eneste idemæssige grobund i verdensaltet, selvom de nåede langt ind i også de såkaldt ikke-marxistiske kadrer og grupperingerne fra de gamle stænder. Det skal der rådes bo på nu.

I det 21. århundrede skal den totalitære orden for verden køres over verdensfrelsen: Al fattigdom, al sygdom fjernes og alle miljøspørgsmål løses, hvis vi er villige til at  underkaste os den rette udvælgelse af de historiske, litterære og kunstneriske retningspile, dermed synet på samme og vel at mærke give politisk korrekt vurdering heraf i nutids- og fremtidslys. ‘Underkastelse’ har mange navne, islam for eksempel.

Mind Control by Submission kan vi kalde det. Gennemgangen er selvsagt kombinerede lyd- og videooptagelser i et nyt altomfattende lektionssystem “Addendum”. Først og fremmest skal næsten alle de bestående grundpiller fjernes eller befolkes af hjælpere af rette støbning, efter adskillige diagnoser og ikke mindst fejldiagnoser er kastet på banen og derefter skal vi bare sige JA, så kører det.

Vi kan håbe på at ligesom de trods alt begrænsede resultater for Marx og Engells, vil heller ikke denne nye verdensorden komme til at herske altomfattende. For at tage stilling og eventuelt sige fra er det nødvendigt at sætte sig ind i grundlaget der arbejdes fra.

Jeg kan foreslå “Addendum (3)” som starting- eller udgangspunkt, der ganske vist fylder en del (33 GB) og findes på: http://www.mininova.org/tor/1489387. Nu er der præcis som med modstanden mod masseindvandringen sat en mængde organer op for tilsyneladende at støtte og samle denne modstand her også – men i virkeligheden er flere af disse i stedet medløbende organer, der blot er sat op for at opsamle modstanden. Et reaktions- og tilrettelæggelsesmønster der ikke skal overraske, når en verdensorden søges gennemført af nogle af de stærkeste kræfter i verden. Det samme gælder med Addendum. Conspiracy-entutiast Alex Jones kører for eksempel en række kritiske indlæg herimod, men hans firma hævdes at være ejet af en af de største tilhængere af den nye verdensorden. Jeg kender ikke sandheden herom, men jeg vil forslå at man selv tager kritisk stilling til undervisningslektionerne, som foreligger på engelsk.

Bedste orientering får man ved selv at lytte til og se bidragere – der som nævnt skal opfattes som undervisningslektioner til egnede 20-25 årige pionerer for sagen. Alt materialet er på engelsk.

Sonia

Dagens motto: Hvis man ikke vil lære, så må man føle. Denne naturlov kan ikke afskaffes ved lov eller dekret.

22. april 2009

Kuwaiti Professor Abdallah Nafisi Fantasizes about a Biological Attack at the White House


Memri TV: Kuwaiti Professor Abdallah Nafisi Fantasizes about a Biological Attack at the White House

26 Feb 2009 @ 11:16 AM

The version on Youtube has been closed down of unclear reasons. Who is ashamed to repeat the outspoken words in the name of free speech? I am not, there are more sources:

http://www.magdeburgerjoe.com/2009/02/kuwaiti-professor-abdallah-nafisi.html

Sonia

21. april 2009

DET VAR INGEN EPIDEMI DA DEN KOM, SELVOM DEN FORUD HAVDE KØRT MED SAMME EFFEKT I BAADE ENGLAND OG I AUSTRALIEN – det drejer sig ikke lissom om et laengere liv??


Cirka 1000 ældre døde i Danmark af influenzaen i vinter, meldes det nu

Nej, vi skal sandelig leve noget længere (i det åbne) og styres noget mere (i det lukkede), siger Forbyggelseskommissionen, men først og fremmest skal vi (i det lukkede) bidrage noget mere til de slunkne kasser. Vi husker vel ikke forebyggelsens dilemma og forebyggelsens paradoks: Al forebyggelse virker altid kun på længere sigt (i det åbne), hvilket kan begrunde enhver bevilling år efter år (i det lukkede). Al forbyggelsesindsats er korrekt (i det åbne), selvom vi ikke kan bevise en dyt (i det lukkede) i andet end svage multifaktoranalyser. De refererede dødsfald i hævdet i forbindelse med rygning fra kommissionens formand den 21. april på TV2 Nyheder bygger i øvrigt ikke på en unbiased (ikke-fejlbehæftet) dødsårsagsundersøgelse. Propaganda er rette betegnelse, når vi ikke er politisk korrekte.

Og intentionerne er heller ikke helhjertede fordi:

Vi har ikke set noget intiativ til en kommission/særlig forskningsgruppe – måske en fælleseuropæisk forskninggruppe – til at få bugt med den nye virusstamme, der skaber den slemme influenza, og som også breder sig med indvandringen. Der orienteredes end ikke behørigt om epidemien, før den var på retur og mange var døde, ja, dens eksistent ligefrem benægtedes fra officiel side. At følge udviklingen i England og Australien på dette felt er der givet nogen, der får løn for. Naturligvis forbydes ej heller salg af cigaretter. Man har som jeg vurderer det intet imod de ældre døde, for vi kan lige sammenholde med behandlingen af de ældre, når budgetterne skal knibes til fordel for so-called culture, og uden salg af cigaretter var der ingen midler til at finansiere hele sygehusvæsenet. Så afgiftselasticiteten er givet af central betydning for overvejelserne om at hæve afgiftssatserne yderligere. Vær vis på det.

Længere levetid?: Her mener vi at huske Velfærdskomssionen fra 2005 understregede netop aldringen som også en central del af finansieringsproblemet for den såkaldte velfærd.

Et analogt eksempel fra et ganske andet felt:

Fleks- og afdragsfrie boliglån, der går ud på at man driver spil på sin bolig blev i England kaldt ‘selvmordslån’ længe før de blev lovliggjorte i Danmark. Nu reklameres disse lånetyper op igen, fordi de naturligvis fortsat er lovlige, efter utroligt mange unge førstegangskøbere er gået på r….

Sonia

Fra Antijihad i Norge har vi modtaget denne


Hei!

 

fra: http://antijihadnorge.blogspot.com/

Nye postinger på AntiJihad Norges blogg i mars 2009:

1 mars: Hollywood hyller muslimsk terror 
2 mars: 
”Et barbarisk og uintelligent folkeferd”
3 mars: 
Hijab jentenes tårer II
4 mars: 
Nei til hijab i Kirgisistan
5 mars: 
FN med globalt forbud mot islam kritikk
6 mars: 
Terror via radio
7 mars: 
Siv Jensen på sitt verste
8 mars: 
Hijab i flammer
9 mars: 
Nøytral politiuniform?
10 mars: 
En tapt og meningsløs krig
11 mars: Hvem tente på Fram-museet?
12 mars: Noe på gang i Ummah Kingdom?
13 mars: Kolbergs “korstog”
14 mars: Obama og det ”moderate” Taliban
15 mars: En hverdagshistorie fra Eurabia
16 mars: En annen dans i Dubai
17 mars: Islam-bråket i Ap
18 mars: Javisst er det NOK!
19 mars: Fra Heimevern til Hijab- og Halalvern
20 mars: En dose av deres egen medisin
21 mars: ”Radikal islam” – Det virkelige islam
22 mars: Dhimmi-biskopens løgner
23 mars: Muslimer i Nepal vil ha sharia
24 mars: Organisert kriminalitet forkledd som religion
25 mars: Insh Allah Airlines
26 mars: Det ”moderne og moderate” Tyrkia
27 mars: SV og privatskoler
28 mars: Vår Alles Mor i Oslo
29 mars: Også en frontlinje
30 mars: Forenklet selvangivelse
31 mars: Krigsforbryter med “riktig religion”

Mvh
AntiJihad Norge


20. april 2009

The Real Thing: The Third Jihad – Radical Islam’s Vision For America, full length


ialfbaabl1

The Third Jihad – Radical Islam’s Vision For

America

What is the Third Jihad?

The Third Jihad exposes the war the media is not telling you about.

It reveals the enemy our government is too afraid to name.

One person who is not afraid to tell you the truth is Dr. Zuhdi Jasser, a Muslim American and former physician to the US Congress.

After the FBI releases a radical Islamist manifesto describing how to destroy America from within, Dr. Jasser decides to investigate.

The Third Jihad is about what he discovered.

Interviews are conducted with radical Islamists in the US and the leaders trying to stop them, such as Rudy Giuliani, Clinton CIA Director Jim Woolsey, NYC Police Commissioner Ray Kelly, Senator Joe Lieberman, former Homeland Security Secretary Tom Ridge, and former terrorist group member Tawfik Hamid.

It comes to an end with Europe sooner than you think

19. april 2009

Tredje hellige krig


Complement of 30 min.

Graphic illustration of the difference between the second best and the best projection and perhaps a little video to make it slip into you brain


Why be modest when you have proven you are right

The graphic illustration of the difference:

Excerpt from:
Europe in the twilight of its demographics
J. L. – 1.12. 2008

“Now the reader should see the film ‘The Third Jihad’ (Trinity, 2008). It is bothering, no doubt, but the situation in the USA is still several dimensions better than in Europe. In an interview with Mark Steyn commenting the general conviction that the Muslims in Europe ‘are so few, only some percent of the population’, he says: “Many people think it will ‘take centuries’ for them to become majorities”, there is shown the likely demographic devel­opment of Muslims and non-Muslims calculated for France’s actual fertility rates of 1.4 vs. 3.8…” :

unreal

(Excerpt continued)
“The result may surprise the optimist: The break even point is reached before the end of our century – around 2087. And this is merely a calculation on the basis of the demographic reproduction rates, not even considering (1) the ongoing family reuniting, (2) continuous further immigration, (3) the illegal immigrants of today (suppos­edly millions), (4) continuous illegal immigration, (5) repeated amnesties for hidden immigrants (as a strong motivation for trafficking of asylum seekers), (6) the fact that Muslim fertility could be increased deliberately as conscious means of politics (already outspoken by many Muslim leaders), (7) increasing emigration of endogen­ous Europeans (which already has begun in several countries), and (8) that political decisions during their grow­ing democratic power could lower the obstacles for Muslim immigration or even facilitate it (e.g., the EU-Africa commitments of the EU-Mediterranean ‘Barcelona Process’ etc.). All these powerful factors included, a better demographic simulation than the one above could result in a much more bothering timeline…”

But I’am afraid the truth is it dismantles 40-50 p.c. quicker than even J. L. imagined or calculated 1.12.2008, especially if you look critically at the official figures as we certainly did last summer in order to come closest to the truth. Our three alternative rising curves then begin a little higher on the y-axis, because we naturally have corrected til startingpoint i.e. made a corrected realistic population balanced sheet before we projected the groups of population, but our curves do not even rise as fast as does those refered to or calculated by J.  L. 1.12.2008. And even then the three rising curves intersect with the falling curve at least 40 year earlier:

It comes to an end with Europe sooner than you think

‘Some will certainly contradict us persistently and perhaps one might even point out that the first diagram concerns France, the second Denmark. But does this really matter when I tell you that France might come first.’

Graphic projection 2008

Now I would prefered some video – all in good time

Sonia

Older Posts »