Danmark

31. juli 2012

POLITIKERNE AFSLØRER DERES INKOMPETENCE MERE OG MERE


USA’s finansminister vil have den tyske finansminister til at føre en løsere pengepolitik – altså standse den monetære styring og slippe inflationen løs mod nye gældshøjder.

Det  fremgår af Handelsblatt denne morgen: http://kompakt.handelsblatt-service.com/ff/display.php?msgID=1835893921&adr=mail@lilliput-information.com

“Sie werden das Gefühl kennen: Es gibt Hausbesuche, die sind eher Heimsuchungen. Der gestrige Besuch von US-Finanzminister Timothy Geithner im Sylter Urlaubsdomizil von Finanzminister Wolfgang Schäuble fällt in diese Kategorie. Geithner hatte sich selbst eingeladen, wie unser Berliner Büro erfuhr. Er wollte, was derzeit alle in Europa wollen: Die Deutschen sollen gedrängt werden, einer Geldpolitik der lockeren Hand das Wort zu reden. Unsere heutige Titelgeschichte “Wer regiert Deutschland?” beschreibt die zahlreichen Mitglieder des informellen Schattenkabinetts, die mit Wünschen, Forderungen und Drohungen Kanzlerin Angela Merkel den Weg weisen wollen.”

Frankrig og Italien vil have redningsfonden tydeligt forøget

ECB og EURO-trykkeriet vil føre til absolut kollaps

28. juli 2012

VÆR BEREDT


Preparing for Ragnarök

Fjordmans når sin konklusion efter en ret omfattende fortælling om dette og hint:

http://gatesofvienna.blogspot.dk/2011/05/preparing-for-ragnarok.html   dyrker Fjordman fortællingen

konklusion:
“We need to make sure, though, that those who have championed the toxic ideas of Multiculturalism and mass immigration of alien tribes disappear with it. If that happens, we can give our descendants a fresh start and lay the foundations for a new Renaissance, where European civilization can flourish once more.”

Sjovt nok nåede jeg uden de mange historiske, og ligegyldige højre-venstrebetragtninger, kulturelle ord uden ufravigelig og afdækket, entydig forbindelse mellem præmise og konklusion, allehånde andre betragtninger, men ved kendsgerninger til næsten samme konklusion for år tilbage. “Sprogligt funderede, der praktiserer ideer om isme, og islam ødelægger sammen verden, matematikkerne kunne finde på at redde den”.

Flere og færre for henholdsvis overbeviset og beviset

“En slags matematik, måske universets byggesten i filosofisk udgave, nu vi er ved det (svarende til Liberalens Philip Acton i ‘Atlas Shrugged’ (1957) af Ayn Rand, i alt fald ikke Centralens ’Kapitallogik’, der ikke er logisk)?” Det skal vi lige holde os fra for en sikkerheds skyld og ikke kun p.g.a. det matematiske symbolsprog. I alt fald indtil det er udforsket nærmere, eventuelt harmoniseret af ikke-matematikere (de fleste), der altid har været og altid vil være dagsordensætterne af gudernes nåde. Det er fordi de er flest og har flest i tale for overtalelsen i et flertalsregime, hvor enkeltindividerne nu også taler mindre og mindre med hinanden om noget væsentligt ud over dagen og vejen i de bevidst opsplittede kredse de færdes. Det skal vi høre uafladeligt på gaden og i togene via bl.a. den altomfattende cellphone-culture, så det anser jeg for bevist ved ’induktion’. Induktion er lidt i retning af ‘gentagelser fremmer forståelsen’ og alligevel ikke; man skal nemlig tillige kunne bevise, at hvis det gælder i det 183. tilfælde (eller rettere det n’te tilfælde), da medfører det logisk, at det også gælder i det 184. tilfælde (eller rettere det n+1’te tilfælde). Derfor er ordet ‘induktion’ brugt, fordi ordet har en præcis definition, uden hvilken intet kan bevises af denne type. De få (matematikerne) kan sagtens læse og forstå de flestes udtryk, selv på metaplan (hvor teorier om teorier skulle behandles), uanset hvor lidt væsentligt om virkeligheden disse måtte bringe med nogen præcision, stringens og entydig sikkerhed; men omvendt kniber det, når det ikke halter fælt eller falder helt til jorden. Og de få kan sagtens forstå hinanden indbyrdes, for de tilstræber ikke ordene for ordenes skyld med henvisning til, hvem der har udtalt dem, hvor og hvornår – eftervist ved adskillige forsøg og illustreret ved et enkelt her. De ved godt at ordet kom først, men det må være i alle de mellemliggende led problemer opstår, løgn og humbuk, fordrejninger, andet sukkerstads samt dette og hint. Men er det nok? Tal og geometri er universets byggesten – og dem kommer man ikke på tværs. De kan anskues under vekslende forudsætninger 1). Til gengæld kan ordene i bedste fald give tankens billedmix en mening. Med hensyn til smagen er alt muligt, så absolut, men det kan have fatale konsekvenser. Nøjagtig som med ikke-repatriering af islam.

Mange begreber fra hverdagssproget eller andet sprog er overtaget af videnskaben og anvendes i sammenhænge, der går langt ud over f.eks. hverdagen. Tag de tre adjektiver invariant, bevaret og konstant har præcise meninger i naturvidenskaben, som forudsætning for deres brug, i f.eks. de dele, der benævnes relativitetsteorien og matematisk fysik.

Konfutse (551-479 fvt.):

“Den der antager fjendens sprogbrug har allerede tabt.” og

“Den der altid går i andres fodspor, kommer aldrig først.”

“En mand der begår en fejl, og ikke retter den, begår endnu en fejl.”

Fodnote:
1) Den associative og den distributive lov forudsættes fortsat at være gældende i de reelle tals legeme og det uanset den ravage nyregningen har som direkte konsekvens. Måske skulle vi endnu mere til Euklid (ca. 300 fvt.) for at være helt sikre eller måske snarere til 1700-tals-manden Leonhard Euler, men de levede begge for noget længe siden, og selvfølgelig er de ganske umoderne. Hvis den kommutative lov heller ikke skal gælde, og/eller planeten Pandora kan forventes at levere indvandrere, kunne det, også noget nyere, være Alain Connes nonkommutative geometri med ikke-ligegyldig orden for f.eks. faktorerne, eller eventuelt Uffe Haagerups operatoralgebra teori, der skal tages i brug for at måle og tælle og ikke mindst sikre kursen mod korrekt repatriering i fremhævede tilfælde. Det var planeten Pandora, ikke byen Pandrup. De to sidstnævnte matematikere sletter netop et enkelt af de euklidiske elementer, den kommutative lov, som et selvindlysende aksiom, fordi energi, tid og rum forklares mere sikkert og dækkende ad den vej. Nej, ikke GPS, den er dybt forenklet og baseres på Issac Newtons teorier med jorden som enertialsystem, det simple MKSA (Meter, Kilo, Sekund, Acceleration) og 1800-tallets bevis for lys– og elektronhastighedens retningsuafhængighed. ’GPS kan bruges til at finde den geografiske kurs fra Kbh. mod Roskilde’ (skulle man blive i tvivl). Om Pandrup kan findes med GPS afhænger bl.a. af vejarbejderne undervejs og Vejdirektoratets misvisende vejskilte.

Professors and Politicos Fooled by the Muslim Brotherhood


Excerpt from: http://www.campus-watch.org/blog/2012/07/professors-and-politicos-fooled-by-the-muslim

“Engagement with Egypt’s Muslim Brotherhood is the consensus among elite opinion and certainly among the ranks of North American Middle East studies academics, the “experts” tasked with informing the public and, often, policy-makers on foreign policy in the region. Since the Egyptian revolution, these academics have whitewashed the Muslim Brotherhood, downplayed its Islamist agenda, and urged U.S. cooperation—a policy suggestion the Obama administration has clearly taken to heart.

Many have been shocked by the speed with which the Obama administration has pursued this policy of outreach. The current debate within Congress about the potential influence of the Muslim Brotherhood on Secretary of State Hillary Clinton and the State Department—a deliberation that crosses party lines—demonstrates just how deeply the influence has spread…”

26. juli 2012

TYSKLAND REDDER IKKE EUROPA – LANDET VAR ØKONOMISK STÆRKT UNDER DEN TYSKE D-MARK – SE FORSKELLEN MELLEM DET OFFICIELLE OG AKTUELLE


Kilde : http://www.zerohedge.com/news/germany-final-frontier-whose-true-debtgdp-now-140

Tyskland

Bruttonationalproduktet: $3,2 billioner

Officielle tyske statsgæld: $2,618 billioner (81,8% von BNP)

Procentdel af (BNP) forpligtelser i forhold til den Europæiske Union: 27%

Procentdel af (BNP) forpligtelser i forhold til ECB: 18.94%

Tyskland’s andel og procentdel af ECB gælden ($4 milliarder): $757,6 milliarder (18,9%)

Tyske årlige omkostninger i EU budgettet: $46,36 milliarder

Tysk garanti for European Stabilitets Fond: $280,6 milliarder

Tysk Garanti for Macro Financial Assistance Fond: $211,14 milliarder

Tysk mål-2 Forpligtelser: $656 milliarder

Tysk Garanti for EIB (Europæisk Investeringsbank) gæld: $157,29 milliarder

Suveræn Garanti for KFW: $588 milliarder

Total tysk statsgæld og garantier: $5,315 billioner

Officiel gældsrate i forhold til BNP: 81,8%

Aktuel tysk gældsrate i forhold til BNP: 139,8%

Sådan ligger det, så tro ikke Tyskland redder Europa eller blot ét betydningsfuldt land i Europa fra statsgælden, der er skabt af løgnagtige politikere, der kun vil genvælges, og derfor bruger mere end de kan indkradse i skatter og afgifter. De kan samle magten så meget de vil, men lige lidt hjælper det.

Det er værre i Frankrig:

The True French Debt To GDP: 146%

According to : http://www.economicshelp.org/blog/334/uk-economy/uk-national-debt/

The UK national debt is the total amount of money the British government owes to the private sector and other purchasers of UK gilts.

  • Public sector net debt was £1,038.3 billion at the end of June 2012, equivalent to 66.1% of GDP
  • Source: Office National Statistics publications[1] (page updated July 25th, 2012)

If all financial sector intervention is included (e.g. Royal Bank of Scotland, Lloyds), the Net debt was £2311.6 billion, 147.3 per cent of GDP. This is known as the unadjusted measure of public sector net debt.

17. juli 2012

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol sender somalieres ansøgninger direkte til godkendelse


Somaliere vælter ind i Danmark

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som Danmark har valgt at følge, bestemmer dette. Der er så meget vold i Somalia nu, hvor al-Shabaab har kontrollen, at det simpelthen er fremmende for et eller andet at få dem her til. Vi har i forvejen Al-Shabaab fast engageret i Danmark, bl.a. Bazar Vest, Aarhus Vest,  hvor sympatisører til terror-gruppen systematisk rekrutteres. Vi vil hellere føle frelse på bekostningen, øget kriminalitet. Sådan er danskerne, der stiller sig villigt til rådighed. Danmark er ikke for farligt endnu. Nogle øksemord og forsøg herpå skræmmer os ikke.

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-51258844:somaliere-str%C3%B8mmer-til-danmark.html

“Siden årsskiftet er der (herfra: officielt) kommet knap 400 ansøgere til landet mod 109 i hele 2011, viser tal fra Nationalt Udlændingecenter under Rigspolitiet. Forklaringen er en principiel dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som Danmark har valgt at følge, og som betyder, at der nu generelt bliver givet asyl til gruppen af afrikanere.

Somalia er for farlig
Ifølge domstolen er volden i Somalias hovedstad, Mogadishu, for alvorlig til, at man kan sende asylansøgere tilbage, og det samme gælder de områder af landet, hvor terrorgruppen al-Shabaab har kontrollen…”

Var der er retsligt forbehold? – nej, kun for sjov; det styres pr. administrativt pålæg.

Somalisk terror med anholdelser i Danmark senest i maj i år

SYSTEMSKIFTE-REGERINGEN FANDT DET LIGELEDES EN LØKKE FOR LANDET MED SOMALIERE I STOR STIL:

Fra 2001 til 2010 har VK-regeringen med støtteparti bidraget med 81,2 pct. af alle tildelte danske statsborgerskaber til somaliere siden 1979. Alle disse nye danske statsborgere og deres børn medregnes som danskere. IQ-gennemsnittet i Somalia er 68. Men danskernes IQ-gennemsnit er 98. Der var 118 somaliere i Danmark i 1979. Både i 2005 og her fornylig igen skulle vi høre at de rejser hjem. Nej, de tildeles dansk statsborgerskab, hvilket du kan forvisse sig om på Danmarks Statistiks Statistikbanken : http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366 under ‘Befolkning og Valg’, ‘Indvandrere og efterkommere, samt udenlandske statsborgere’. Hvis de føder som somaliere i Somalia med eller uden tildelt dansk statsborgeskab var her 34.180 i  Danmark 1. januar 2012. Fortsætter indvandringen efter det nævnte mønster er her 372.167 med oprindelse i Somalia i 2075, hvilket kun er ca. 60% af alle med IQ-gennemsnit mindre end 70 i Danmark.

Her ser du udviklingen

De takker skam hjælpearméerne for at de er blevet lukket ind og kan slå sig løs. Hvor sødt!

http://bedsteforaeldreforasyl.dk

Kære Bedsteforældre for Asyl

“Jeg har lovet at viderebringe en stor og varm tak fra de somaliske asylansøgere, der som følge af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse i sommer har fået genoptaget deres sager og nu har fået opholdstilladelse. Jeg har ikke de officielle tal, men ifølge gruppens talsmænd drejer det sig om ca. 90 personer.

I søndags (18.3.) fejrede de deres nye opholdstilladelse i Center Sandholm i den store sal i bygning 4. Mindst 150 mennesker var samlet – både fra centrene og fra det somaliske samfund udefra.

Det var en betagende begivenhed at være med til, snarere en højtidelighed end en fest – på trods af alle de smukt pyntede deltagere og de mange lykkelige smil. Der blev serveret dejlig mad og der blev holdt taler. Den ene efter den anden: Om de mange svære år i centrene, men også om at glemme og se fremad. Om at passe på opholdstilladelsen og integrere sig ved at læse dansk, uddanne sig og ikke være bange for at kaste sig ud i nye opgaver. Om at bevare sin stolthed ved at være somalier, også i modgang, og om fortsat at værne om det det somaliske sammenhold…”

David Horowitz: “Once again Barack Obama is putting you and your family at risk to achieve his political agenda!

Showcasing his total disregard for America’s national security, Obama has invited Mohammed Morsi — Egypt’s new president — to the White House. It sounds benign since he’s a new head of state, but Morsi is a known terrorist and one of the Muslim Brotherhood’s top leaders.

The roots of radical Islam’s reign of terror track straight back to the Muslim Brotherhood. For an American president to open the doors of the White House to one of this organization’s highest ranking members — one of its most radical and defiant voices — is unconscionable!..”

16. juli 2012

DEN TYSKE STATSGÆLD ER ENORM OG OMSTILLINGEN AF REALØKONOMIEN ER TILSYNELADENDE OPGIVET SOM HER


Det er siden den stærke nationale valuta D-mark var i omløb blevet gjort til dårlig vane at tro og håbe på, at Tyskland klarer ærterne for de Europæiske lande. Det kan man godt glemme alt om. Blot renterne på den tyske statsgæld er den næststørste post på det tyske husholdningsbudget: http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2012/07/45819/

Gældsandelen i forhold til BNP (Brutto Innlands Produkt BIP auf Deutsch) er langt større end det officielt meddeles 77% i september 2011 og 81,2% i 2012:

Kilde : http://der-klare-blick.com/2011/09/staatsverschuldung-deutschland , der også dengang viste løgnene herom på video. Nu er linket fjernet, som der ofte sker når det kan bruges i oplysningens tjeneste.
verschuldung-2012-staatsverschuldung-deutschland-entwicklung-seit-2000

Og virkeligheden er det meget værre

“Hinzu kommen noch 5 Billionen Euro an nicht getätigten Pensionsrückstellungen und anderen Lasten.
Um den unrettbaren Euro zu “retten” muss Deutschland noch weitere 3,5 Billionen Euro aufwenden.”

“Die offizielle Schuldenlast der BRD wird aktuell mit 1,9 Billionen Euro angegeben, das sind 77% des BIP. Jedoch ist das weniger als die halbe Wahrheit, denn die BRD hat es unterlassen Rücklagen zu bilden für zukünftige Leistungsversprechen des Sozialstaates, wie zum Beispiel im Gesundheitsbereich, bei der Pflege- und Rentenversicherung und den Beamtenpensionen.”

“Diese nicht zurück gelegten Summen belaufen sich auf 4,3 Billionen Euro, die zukünftig zusätzlich aufzubringen sind – zusätzlich zu den sowieso schon nicht mehr bezahlbaren Sozial- und Transferkosten und der ständig steigenden Zinslast. Die BRD ist in Summe verschuldet mit 6,2 Billionen Euro. Hinzu kommen nun noch 750 Milliarden plus Zinsen für 10 Jahre, das entspricht etwa 1 Billion Euro. Zusammen sind das 7,2 Billionen Euro. Das BIP der BRD lag in 2009 bei etwa 2,45 Billionen Euro. Die Staats-Schuldenquote liegt nicht bei 77%. wie offiziell behauptet, sondern bei 250%. Zählt man die Summe für den Euro-Bailout hinzu, ist die BRD bald mit 293% des BIP verschuldet. Die BRD würde dann gleichziehen mit den USA, die ja bislang der Schuldenweltmeister ist. Wer wird so einem überschuldeten Staat noch Geld leihen – der nicht im Besitz der Weltleitwährung ist?”
Fordelingen på Forbundsstaten, Bundeslandene og Kommunerne

Spanien

Frankrig

14. juli 2012

Første kvinde anklaget efter terror-loven i Canada : Og klar udbøjningsstrategi afdækket


Quebec: Muslim woman who fought stereotypes of Muslims charged with trying to smuggle weapons to Hizballah
Jul 13, 2012 01:58 pm | Robert

“The guns she was running would have been more hurtful than any “stereotype.” In any case, here we see clearly the link between “Islamophobia” victimhood-mongering and violent jihad. The former is just a deflection strategy to cover for the latter. “Quebec Muslim activist becomes first woman charged under 9/11 terror…”

MERE UDVIKLINGSHJÆLP FØRER TIL MERE INDVANDRING: UNDERSØGELSE I SCHWEIZ VISER DETTE


Kilde : Der Bund – Schweiz

Et nyt studie i Schweiz viser at stiger velstanden i fattigere stater tiltager udvandringen. Det er ret banebrydende, fordi den hidtidige myte, der er blevet fastslået i hvert fald i den liberale trosbekendelse, siger rent faktisk det stik modsatte.

“Lediglich 830 der total 22.551 Asylsuchenden stammten im letzten Jahr aus den zehn ärmsten Ländern der Welt. Zu diesen gehören gemäss dem Human Development Index der Vereinten Nationen die Demokratische Republik Kongo (167 Asylsuchende), Niger (102), Burundi (11), Moçambique (0), der Tschad (25), Liberia (78), Burkina Faso (20), Sierra Leone (88), die Zentralafrikanische Republik (1) und Guinea (338). Aus dem wirtschaftlich besser gestellten, allerdings auch ungleich bevölkerungsreichen Nigeria stellten 1895 Personen ein Asylgesuch. Aus Ghana waren es 235 Personen. Und aus Tunesien, das gemäss Index als gut entwickeltes Land gilt, kamen im Zug des arabischen Frühlings 2574 Asylsuchende in die Schweiz.”

“Fokus auf die Migrationsabwehr laufe man Gefahr, das eigentliche Ziel der Entwicklungshilfe aus den Augen zu verlieren: die Armutsreduktion. Das Geld fliesse in die falschen Länder. Statt Projekte zu unterstützen, welche die Lebensbedingungen der Ärmsten verbesserten, bestehe das Risiko, dass Gelder dort eingesetzt würden, wo die Schweizer Behörden das grösste Potenzial ausmachten, den Migrationsdruck zu senken. Dieser Logik folgend dürfte Entwicklungshilfe nur an bereits relativ gut entwickelte Länder geleistet werden; aus diesen Staaten kommt das Gros der Einwanderer.”

————————————-

Anvisningen består nu i at vende udviklingshjælpen mod de relativt godt udviklede lande, hvorfra langt den største indvandring kommer. Mulighederne for immigrere er næsten ikke tilstede i de fattigste lande og årsagerne bag stilstanden der er således meget mere dybereliggende.

9. juli 2012

HVORFOR SKAL TERROR-TRUSLEN HOLDES SKJULT?


SYV ANHOLDT I LONDON FOR PLANLÆGNING AF TERROR MOD OLYMPIADEN

– den sædvanlige studsepolitik er barnlig

De danske medier har været totalt tavse udover oplysningen om seks og terror i London i torsdags.

Hvorfor skal vi til Norge for at få noget oplyst på skandinavisk om terror-planer i England? : http://www.document.no/2012/07/nye-terrorarrestasjoner-i-uk/

Sommerens olympiske lege i London er i stor fare for at blive angrebet af terrorister – særligt af al-Qaeda eller personer inspireret af den militante, islamistiske gruppe. Det advarer Europol om.

The Telegraph: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/9379748/White-Muslim-one-of-six-arrested-over-terror-plot.html

The Telegraph: Oversight: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/

Er der fortsat celler i politiet?: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/9262379/MI5-feared-British-police-attended-terrorist-camps.html

The policemen lost their jobs when their security clearance was revoked by senior officers after checks were carried out because of fears of “sleepers” in the ranks.

The Sunday Telegraph can also disclose today the identity of one of the policemen suspected of being at a terror camp in 2001.

Medier i øvrigt: http://www.netglobers.com/europe/alleged-terrorists-arrested-in-london-34643.html

And Wall Street Journal gives you a few links to other terror i England: http://article.wn.com/view/2012/05/01/UK_Police_Arrest_TerrorFunding_Suspects_s/

SET FRA TYSKLAND: HANDELSBLATT: ÉT LAND KAN FAA LAVINEN TIL AT RULLE


Stellvertretender Chefredakteur Sven Afhüppe in HANDELBLATT MORGEN BRIEFING 9. JULI 2012

FINANSKONTROL:
Mit der deutschen Finanzaufsicht hat Anshu Jain keine guten Erfahrungen gemacht. Als der neue Co-Chef der Deutschen Bank im Jahr 2008 Milliardenverluste im Investment-Banking zu verantworten hatte, musste der erfolgsverwöhnte Inder gleich zu mehreren Gesprächen mit den Bankaufsehern. Jetzt hat sich die Bafin erneut gemeldet: Die Deutsche Bank sieht sich wegen mutmaßlicher Zinsmanipulationen durch europäische Geldhäuser mit Klagen von Großanlegern konfrontiert. Die Affäre um die Feststellung des Referenzzinssatzes Libor zieht damit immer größere Kreise. Die neuen Verdächtigungen dürften Jain kaum gefallen. Die Deutsche Bank kommt auch knapp sechs Wochen nach dem Führungswechsel noch nicht aus den Schlagzeilen.

EURO:
Diese Horrorzahlen kommen für Wolfgang Schäuble wie gerufen: 3,3 Billionen Euro könnte ein unkontrolliertes Auseinanderbrechen der Euro-Zone Deutschland kosten, hat der Sachverständigenrat berechnet. Schon der Austritt eines einzelnen Landes könne genügen, um eine Kettenreaktion in Gang zu bringen, “die sich immer tiefer in den Kern des Währungsraums hineinfrisst”, warnen die Wirtschaftsweisen in einem Sondergutachten.

Older Posts »