Danmark

31. marts 2009

10-års dag for NATO som angrebsalliance


 

10-årsdagen for Nato-angrebet på

Kosovo

 

 

Uddrag af Nyhedsbrev fra Den Danske forening, 24. Marts 2009:

”10-års dag for NATO som angrebsalliance

 I dag for 10 år siden gik NATO til angreb på en suveræn europæisk stat – i strid med folkeretten og uden FNs accept.

 Den officielle begrundelse var ønsket om at stoppe et folkedrab, – som efterfølgende viste sig aldrig havde fundet sted.

 Den uofficielle begrundelse blev udtalt af daværende senator – nuværende vicepræsident – Joseph Biden under en senatshøring:

 ”Pristina er en af de få muslimske byer i verden, hvor USA ikke blot er respekteret, men direkte afholdt. Hvis vi sørger for den rette løsning, vil muslimer i hele verden blive mindet om, at USA kom Kosovos muslimer til hjælp og hjalp dem med at opbygge et stærkt, uafhængigt multietnisk demokrati…”

 ——————————————————————————

 Excerpt from : http://www.russiatoday.com/Politics/2009-03-30/Is_there_a_haven_for_Islamists_in_Europe_s_backyard.html

 

“Is there a haven for Islamists in

Europe’s backyard?

 

30 March, 2009, 10:23

There are fears that after becoming independent, Bosnia-Herzegovina is becoming a breeding ground for Islamic fundamentalism. Many of the biggest terrorist attacks of recent years have links to the country.

At least two of the 9/11 hijackers trained and fought in Bosnia. And all of those involved in the Madrid bombings five years ago passed through Sarajevo. The explosives used were also produced in Bosnia…”

———————————————————————————

Netop for få dage siden hilste den nyvalgte amerikanske præsident en NATO-udvidelse østover velkommen. Det russiske angreb på Georgien kom så også midt i præsidentens valgkamp, det skal siges.

 

Sonia


5. marts 2009

DET ER NEMT AT BEGRIBE, HVORFOR DE TAGES PAA SENGEN

Filed under: Arabization, Balkan, CO2, Crimes, Culture, Danmark, Demographics, Dhimmi, Dhimmitude, Economics, Education, Environment, Eurabia, Euro-Arabic Axis, Europa, Europe, European Integration, Fertility, Finanskrise, folkeskolen, Free Speech, global opvarmning, Globalopvarmning, History, Holland, Immigrants, Immigration, Islam, Jihad, Justice, Klima, Kosovo, Naturalisation, Naturalization, Norge, Oil, propaganda, Science, Serbia, skoler, Statistics, Sverige, Sweden, Terror, USA, Værdikrise, War, Welfare — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , — Jørn @ 10:30

Arrogant uvidenhed – kaldes den

menneskelige egenskab, tilstand eller

attitude, der blokerer sammen med

stoltheden

 

Det er ikke så svært at forstå eller blive bragt til at forstå, hvorfor situationen med bandekrig i og omkring København hele tiden skærpes, og hvorfor hele udviklingsmønstret tydeligt ser ud til at kunne føre mod krigstilstand overalt i landet.

Det forudsætter kun at ‘de store spørgsmålstegn’ åbner ørene og lukker munden: Andre var langt klogere end I var allerede i slutningen 1980erne, og de kunne derfor på grundlag af viden og indhøstede erfaringer andre steder fra med sikkerhed forudsige, hvorledes det ville gå, når indvandringen fortsatte til Danmark.

Der var ikke strålende karrierer, der stillede sig hindrende i vejen for sandheden blandt de forudseende. I troede I gjorde en forskel. Ja, troede…

At krigen starter blandt dem, der har pengene at købe våben og transportmidler for, skal man ikke undre sig over. Det var de narkohandlende bander.

Nu er det forhåbentlig ved at være slut med de beroligende historier til os intetanende og måske også slut med de overlegne til tider overbærende og samtidig arrogante smil fra eliten til undersåtterne foran skærmene.

Se, det var ikke pøblen der valgte at orientere danskerne i tide (for 20 år siden), selvom I beskyldte dem for alt undtaget pædofili og landsforræderi, men det er pøblen der tager over på gadeplan fra nu af. Præcis, som man ikke gad høre. Og når man ikke vil høre, så må man føle. En livsvisdom der stadig gælder ganske uantastet af diverse sindssyge vedtagelser og ditto undladelser i FT.

Længere er den ikke.

Sonia

10. november 2008

“Tyrkerne byggede som bekendt Tyskland op efter WW2” og de rev ogsaa Muren ned i 1989


http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/23/0,3672,7401655,00.html

“Wie ein Türke die Berliner Mauer abriss

Erinnerungen eines Mauerspechtes an den Winter 1989

von Mareike Aden

Der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 war der wichtigste Schritt auf dem Weg zur Wiedervereinigung. Auch der türkischstämmige Murat S. verbindet damit besondere Erinnerungen: Als “Mauerspecht” verkaufte er Teile der Mauer tütenweise…”

Politisk ukorrekte kommentarer i denne forbindelse:

http://www.pi-news.net/2008/11/tuerken-bauten-land-auf-und-rissen-mauer-ab/

 

Sonia

29. september 2008

Information om Danmark overvejer for tredje gang, om det er umagen værd at fortsætte – danskerne vil snakke om sig selv mens de taber
Protestbevægelse får nu ret i sine centrale afsløringer om befolkningsstatistikken og fremmeudgifterne – uden at det indrømmes i andet end småbidder langt væk fra TV-skærmen :  

Først var det en lektor i demografi, så Velfærdskommissionens rapport marts 2005, så Rockwool Fonden den 25. november 2006 og også en tidligere embedsmand, der er kommet i Folketinget, som skilter med de kendgerninger den 2. oktober 2006, som IoD bragte ud til offentligheden for 15 år tidligere. 

Desværre er det stort set hver gang sådan, at når indholdet på et link kan bruges til politisk ukorrekte formål med en vis virkning, fjernes de: Nu skal læseren til: http://www.fm.dk/db/filarkiv/18669/Rapport_globalisering.pdf og sammenholde de 2,6 mill. side 26 med underskuddet for en gennemsnitsdansker på 750.000 kr. over livsforløbet i forhold til velfærdssystemet. Det sidste beløb aflæses i maj-rapporten 2004 fra Velfærdskommissionen.

Information om Danmark så det som sin pligt uanset prisen fra starten at vise mere ærligt, hvorledes tingene hænger sammen, og hvorfra magten reelt udøves i håb om, at de, der var holdt op med at stole på politikerne, der i øvrigt ikke har ret meget magt, så ville tage bladet fra munden. Vi var selvfølgelig stærkt inspireret af de utallige bedrag knyttende sig til masseindvandringen og bedragene om EU.

Derfor skrev IoD på visitkortet: 

“IoD indsamler og viderebringer den politisk ukorrekte information. Mental-robotterne vil ikke kende den, fordi sandheden truer det cyberspace eller glansbillede, som autoriteterne fodrer dem med dagligt.” 

IoD rettede især energien mod mulige pionerer for sandheden, fordi de rå statements var og skulle være politikernes. Det viste sig imidlertid, at danskerne i almindelighed var ligeglade med deres lands skæbne, eller de gad/gider i hvert fald ikke bruge energi på at tilegne sig reel information, så de kunne/kan svare sikkert igen på løgnene. Selvom dette netop var det eneste, der skulle til for, at løgnene ikke kan viderebringes.  

Det blev i stedet dansk nykultur at undvige enhver selvstændig vurdering af og stillingtagen til snart sagt alt (marionetter er vi blevet). Der var en hel del, der gerne ville underholdes eller bekræftes. Disse typer havde vi rendende privat til kaffe og småkager i slutningen af 1980-erne. I dem var ikke noget arbejde, der kunne bringe sagerne videre. IoD valgte allerede fra midten af 1990erne ikke at bruge energi på de passive. 

IoD ville have vore landsmænd til at holde op med at tie og gemme sig, og ville have dem op af lænestolene, hvor de alt for længe havde/har siddet for mageligt. Helt centralt tog IoD fra midten af 1990-erne flere problemstillinger op, end de indtil da eksisterende organisationer “i branchen” havde gjort.

At de overbeviste kulturradikalister og internationalister, som eliten og dens håndgangne består af, eventuelt skulle komme på bedre tanker, kan du lade helt ude af betragtning. Der skal voldsomt negative personlige erfaringer af multikulturel karakter til, og selv i sådanne tilfælde, er det vores erfaring, at ideologien, der grundlaget for hele deres tilværelse, ikke forkastes. I alle tilfælde ville tidsfaktoren være så altdominerende, at det meste ville være spildt i alle tilfælde. Hele deres liv bygger på en løgn og omfatter alt. 

Det var blevet tydeligt for mange, også uden for de mere eller mindre hemmelige selskaber, at det ikke kun var bedrageri og løgne om indvandringen, om arbejdsløsheden og løgne om EU fra danske politikere, medierne, fagbevægelsen, arbejdsgiverforeningerne, skoler, institutioner  og f. eks. indvandrerindustrien. Næsten alle de centrale afsløringer om indvandringen kom fra nogle ganske få i “branchen”- cirka 5000 støttede med midler og arbejde.  

De blev officielt beskyldt for og kaldt stort set alt nedsættende, udelukkende for at lukke munden på dem, når de fortalte  sandheden, der i hvert fald er det modsatte af løgn. De blev overfaldet på gaden, og når de gik til møder, modtog mordtrusler pr. telefon og fik også jævnligt trusselsbreve med posten. De få, der havde meldt sig uden videre, var frygtløse og velorienterede individer, der ikke lod sig skræmme til at indstille kampen. Præcis som under sidste krig. 

Smædekampagnerne i gammelmarxistisk stil kørte for fuld gas. IoD tilstræbte at holde sig væk fra den gængse politik, når det ikke netop drejede sig om disse for os eksistens-spørgsmål, i hvert fald for vore børn og deres efterkommere.

Hvordan begyndte det? 

Lidt om baggrunden:

Vi fortalte sandheden – det modsatte af løgn, som propaganda-medierne bringer – om bl.a. indvandringen fra Bosnien-Herzegovina 1991-1993 efter det internationale samfunds skæbnesvangre indblanding i konflikten. Vi fortsatte i 1999 med at fortælle sandheden om det, der foregik og foregår i Kosovo.  

IOD startede som en protestbevægelse i begyndelsen af 1990-erne. Vi uddelte 110.000 løbesedler til alle brevsprækker i de mere end 100 områder, hvor der blev taget en flygtningeby i brug til midlertidig indhusning af de nye indvandrere, hvoraf 9 udaf 10 i dag er flyttet i dansk lejlighed eller tvangsauktionet bolig pr. diskriminerende særlov. Fra begyndelsen af 1990-erne var vi også begyndt at efterforske svaret på spørgsmålet: Hvorfor blev Danmark og Europa gjort til indvandreområder, når enhver ærlig efterhånden kunne se, at konsekvensen måtte blive nationernes opløsning efter en krig, der blev mere og mere uundgåelig?

Samtidig lagde vi mærke til at flere andre vigtige emner ikke blev behandlet troværdigt. Arbejdsløsheden, kriminaliteten, statsgælden, de europæiske integrationsbestræbelser. Der var intet reelt indhold i ret mange af nyhederne på skærmen og for såvidt ej heller i dagbladene. Det var mest form, stemning og bekræftelses-interviev – på bekostning af kendsgerninger og indhold. 

Der var sket noget andet også: Noget med skolebørnene og de unge. Kundskabstilegnelsen var tilsyneladende blevet skubbet i baggrunden. Historien (f.eks.) havde man intet kendskab til. Af gode grunde, der blev ikke længere undervist i faget historie. Der var alle mulige andre problemer i samme forbindelse. 

Men det var ikke det eneste…. Hvilke kendetegn har den demokratiske styreform fået, den styreform som vi stort set alle i princippet priser højt. Velstanden blev udskiftet med tildelt velfærd. De formelle magthavere og de materielle ressourcer skabt af flittige og dygtige europæere blev én front i konflikten, der opstod.

En uddannelseseksplosion i Nordeuropa førte op imod halvdelen af en ungdomsårgang i 1990-erne paradoksalt nok til en studieforberedende uddannelse med endestation i den bureaukratiske sektor, en anden front. Kampen om kundskaberne eller kampen mod kundskaberne…? 

En del af disse unge syntes at tro de kom op i universet – op til sandheden eller hvad overtroen ellers byder på – ved at gå på universitetet. Der skabtes de gangbare ideologier, som havde de reelle magthavernes bevågenhed og samtidig gav kandidaterne de eftertragtede kvalifikationer, først og fremmest. Alt var nyt og smart, alt var brugbart for de, der følte vejen var banet for dem på vej op, hvis det vel at mærke passede ind i den lagte ideologibaserede plan.  

Sandheden er (det,) hvad du tror på(?) 

The truth is that what you believe in

For eksempel nationaløkonomitermerne blev efter Den anden Verdenskrig ikke forstået af ret mange mennesker. Ordene var sort snak, dyre begreber, som kun nogle få forstod efter lang tids studium. Det gav den ønskede rollefordeling. Det var der en helt oplagt, ganske selvindlysende årsag til. Der skete noget med individerne, bl.a. via opdragelsen og den usande TV- og mediekultur, og socialismen markedsførtes på ny i 1960-erne og 1970-erne, da børnene født under eller lige efter krigen var vokset til. 

Nu fik Europa det skidt efter Europa-opbygningen og Den anden Verdenskrig og opgangen i 1950-erne og 1960-erne. Der er en verden uden for Europa, der kastede det formelle koloniherredømme af sig og stillede krav om en tilværelse. Aktiviteten var nu truet i et Europa – langt mere end det berettedes i medierne – et Europa, hvor alt havde været muligt. Dynamikken forsvandt tilsyneladende med ansvaret, og statsgælden voksede påny som i 1920-erne og 1930-erne. Der kunne tales om statsgælden igen som et problem, men ikke seriøst i det brede forum og slet ikke blandt tidens dagsordensættere af den politiske korrekthed.

Sandheden er måske det, man kan få folk til at tro. 

Der var lagt planer for et helt nyt Europa, et integreret Europa, en forbundsstat eller et statsforbund. Her kunne ansvarforflygtigelsen måske fortsætte. Vi valgte at redegøre for den del af historien, der angår de forældede økonomibetragtningers tilblivelse – fordi ét af de stærkeste instrumenter i udviklingen ligger her – og den menneskelige ulykke, der skal findes i, at alt for mange individer synes at gå til grunde umiddelbart fra starten af deres skoletid. 

Børnene og de unge er helt uden skyld, det skal understreges. 

Der førtes en anden krig end den fysiske under Den anden Verdenskrig, en finansiel krig. Et grundigt gennemprøvet tysk eksperimental-psykologisk projekt fra 1800-tallet erobrede opdragelses- og undervisningssystemet i U.S.A. før 2. Verdenskrig. Efter 2. Verdenskrig gjaldt det Europa. Der var lagt en plan for Europa, en for verden, længe forinden du blev født. Den Nye Verdens Orden eller Abernes Planet kan slutmålet kaldes alt efter smag. 

Information om Danmark er således en kreds af danskere, der gør eller har gjort en indsats for at afsløre væsentlige løgne om forholdene i Danmark og Europa. Fra officielt hold lyves dag ud og dag ind. Billedet, der tegnes af virkeligheden derfra, og som demokratisk indstillede borgere skal tage bestik af, bliver mere og mere falsk. 

bella

Sonia

30. august 2008

Troubadur Kim Larsens Genistreg

Filed under: Arabization, Balkan, CO2, Crimes, Culture, Danmark, Demographics, Dhimmi, Dhimmitude, Economics, Education, Environment, Eurabia, Euro-Arabic Axis, Europa, Europe, European Integration, Fertility, Finanskrise, folkeskolen, Free Speech, global opvarmning, Globalopvarmning, History, Holland, Immigrants, Immigration, Islam, Jihad, Justice, Klima, Kosovo, Naturalisation, Naturalization, Norge, Oil, propaganda, Science, Serbia, skoler, Statistics, Sverige, Sweden, Terror — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , — Jørn @ 23:10

Troubadur Kim Larsens initiativ med at male banegårdenes reklametavler til, er, når man ikke totalt misforstår budskabet, simpelthen en genistreg:

 

Gesundheit macht frei Hold dig på måtten

Tillykke med rygeforbudet!

 
http://uk.youtube.com/watch?v=rZIyISolweo

Nyt band med indspilninger

Regimet, som vi har over os, kører efter princippet:

Gør hvad jeg siger, men gør ikke, hvad jeg gør.

Det, som styrets ledende i en årrække infamt har anklaget dets centrale modstandere for, er lige netop hvad disse frelste selv rendyrket repræsenterer med deres ensporede og grænseløse politiske korrekthed og magtsyge.

Havde Kim Larsen ikke netop villet sætte toneangiverne hen, hvor de hører til, havde han skrevet noget andet til de, der kan læse. Det er selvoptagede selvfølere eller systemets simple dhimmier, der vil misforstå den klare satiriske hilsen til Establishmentet, dets lakajer, klakører og slatne undersåtter, som finder sig i alt… jeg understreger ALT!

Fes den ind på lystavlen – Lad os få noget klassekamp, tiden er kendetegnet ved form uden indhold, så det er tiden, som vi heller ikke ved hvad er, men vi kender dens børn.

 

J. E. Vig, 31. august 2008

18. juni 2008

http://OVERSKRIFT.DK ER EN SAMLESIDE DER GOER DET GODT

Filed under: Arabization, Balkan, CO2, Crimes, Culture, Danmark, Demographics, Dhimmi, Dhimmitude, Economics, Education, Environment, Eurabia, Euro-Arabic Axis, Europa, Europe, European Integration, Fertility, Finanskrise, folkeskolen, Free Speech, global opvarmning, Globalopvarmning, History, Holland, Immigrants, Immigration, Islam, Jihad, Justice, Klima, Kosovo, Naturalisation, Naturalization, Norge, Oil, propaganda, Science, Serbia, skoler, Statistics, Sverige, Sweden, Terror, Uncategorized, USA, War, Welfare — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , — Jørn @ 15:54

http://overskrift.dk er meget omfattende, velfungerende, sikker up to date og effektiv søgemaskine. Små korte referater af hvert indlæg og fin, bekvem opsætning.

Spørger du på tag: ‘dhimmitude’ får du følgende samling af links:

Uddrag af : http://overskrift.dk/rss/tag/dhimmitude.xml

Number of rape-crimes increased by 257 p.c. in Sweden in a ten year period – (Tue, 17 Jun 2008 17:49:34 +0100)

Voldtaegternea antal eksploderer i Sverige – 257 pct. vaekst på 10 aar – (Tue, 17 Jun 2008 07:56:02 +0100)

Patienter, pårørende, læger og islam – (Tue, 17 Jun 2008 04:42:02 +0100)

Omskaering udbredt i Afrika – og paa visse danske hospitaler – (Sun, 15 Jun 2008 12:48:12 +0100)

Ung franskmands syn paa sagen, aar 2006 – (Tue, 10 Jun 2008 22:51:39 +0100)

Duer og radigale – (Tue, 10 Jun 2008 19:17:13 +0100)

FN advarer om indvandringen til den nye Europastat – (Mon, 09 Jun 2008 16:53:53 +0100)

Endda paa D-day – never – (Fri, 06 Jun 2008 07:59:46 +0100)

Vestagers appeasement-politik – (Thu, 05 Jun 2008 15:14:14 +0100)

Menneskerettigheds-diktatorens første forslag: Skriv den danske Grundlov om! – (Thu, 05 Jun 2008 14:01:13 +0100)

Ondskab eller uden civilisation er det kendetegnende – (Thu, 05 Jun 2008 08:29:47 +0100)

Dagens hjernelammelse – (Tue, 03 Jun 2008 13:37:00 +0100)

Godt nok, men for sent – vi spurgte ultimo 1980erne – (Sun, 18 May 2008 17:27:23 +0100)

En karriere-fremmende post; den med de fremmedes indslusning – (Thu, 15 May 2008 07:55:42 +0100)

Canadas karikaturkrise – (Mon, 12 May 2008 13:56:23 +0100)

50 steder, kristne IKKE skal besøge – (Mon, 12 May 2008 13:21:19 +0100)

Europa bliver formoerket – (Sat, 10 May 2008 17:42:26 +0100)

Sharia in Europe – (Wed, 07 May 2008 18:00:16 +0100)

En ægte Godwin! – (Fri, 02 May 2008 20:54:39 +0100)

Mahdi’ens promo-video – (Wed, 30 Apr 2008 03:46:54 +0100)

The longer they stay, the bigger the number and the more crimes they commit – (Tue, 29 Apr 2008 22:23:37 +0100)

Videoen uden mediernes dhimmier – om valget du er i – (Tue, 29 Apr 2008 17:06:59 +0100)

Filli har haft travlt, så der bliver ingen demonstration alligevel – (Tue, 29 Apr 2008 15:10:31 +0100)

Vi får noget for skattepengene! – (Tue, 29 Apr 2008 13:20:35 +0100)

Hvorfor vesterlaendinge overgiver sig – (Tue, 29 Apr 2008 12:49:03 +0100)

Sonia

5. april 2008

Danskere beskudt i Kosovo


Danskere beskudt i Kosovo

“Af SØREN HOLM-HANSEN

http://jp.dk/udland/europa/article1298454.ece

Offentliggjort 18.03.08 kl. 09:31 – opdateret kl. 09:41

De seneste dages voldelige sammenstød i Mitrovica har nu fået sit første dødsoffer. Danskere beskudt under evakuering af sårede.

En ukrainsk FN-politibetjent er død af de kvæstelser, som han pådrog sig under voldelige sammenstød med vrede serbere i den etnisk delte by Mitrovica i det nordlige Kosovo…”

—————–

Officielt er der 300 danskere i Kosovo

29. marts 2008

Satiren er eneste gangbare vej


img0.gif 

Ideologisk troende har ét svagt punkt, som de rammes på, indtil vi fra den påførte terrorkrig måtte nå til en frontkrig. Det er selvironien, satiren. Den er helt afgørende, for med den rammer vi både de fremmede lykkeriddere og den danske ideologiske elite med følge, der nu har måttet lyve groft i mere end 20 år for at holde danskerne i ro. Og løgnene skal jo altid gøres større og større. Det er ren logik, eftersom virkeligheden ikke stemmer med løgnene. Men har du mere end nogle få kilometer til begivenhederne, er du nødt til at kunne stole på budbringeren.

Det er helt naturligt, at eliten selvfølgelig bakker op omkring ytringsfriheden – selvom den selvfølgelig ønsker den afskaffet og erstattet med ren proganda ligesom toppen i EU – fordi den har indset at dette må absolut ske gradvist, da der vil være uoverkommelig modstand netop mod ytringsfrihedens begrænsning, især i Norden.

Og vær vis på at ytringsfriheden begrænses. Det bliver den allerede, og propagandaen har kørt i mere end 20 år. Det ved enhver, der følger og har fulgt den samlede udvikling, og samtidig følger og har fulgt, hvad mainstream-medierne beretter, når de overhovedet beretter noget med falsk eller ægte indhold i. 

Samarbejdet om landets udslettelse kan/kunne etableres, fordi islam er en ikke-sekulariseret  ideologisk ordning, og eliten hos os også er ideologisk, ganske vist ateistisk; men det ideologiske er det afgørende fælleskab. Begge grupper kæmper for en menneskeskabt eller gudskabt verdensordning på tværs af alt andet givet og selvfølgelig på tværs af alle historiske og kulturelle skel. Heri ligger deres midlertidige fælles taktik funderet. Heri ligger samtidig deres svaghed. De har ingen selvironi og de forenede har ingen sammenhørighed i noget andet – præcis som Fitna indirekte også beretter om.

Varmegraderne på deres urin stiger uafladeligt i begge grupper, når de udstilles, som det de er. 

For at fremskynde det endelige opgør mellem islamisterne og den herfra endnu stammende elite skal vi derfor bruge satiren – den tåler ingen af dem. De vil givet svare igen med en endnu hurtigere afskaffelse af ytringsfriheden og lige så med andre frihedsrettigheder for at undgå for eksempel de verbale og billedmæssige eksponeringer. Der er ingen anden vej, og det sker allerede. Dette vil den tavse grupper forhåbentlig reagere på. Se bare på de altomfattende lovtiltag hver gang en særlig minoritetsgruppe ikke kan indordne sig efter det, som vi har kendt og fundet helt naturligt i århundreder her. 

Vi har ikke andet end passiviseret accept fra ganske vist 70-80 pct. af befolkningen. Desværre er der blandt disse et helt overvejende flertal, der end ikke har fået munden på gled og ikke ønsker ubehaget, især i kantinen og over for børnene, der bliver indoktrineret grundigt hver eneste dag i skolen. Chancen for at møde en modstander ubeset er dog ellers ret ringe, cirka 1 udaf 8

Eliten, som beklæder nøglestillinger, udgør omkring 8-10 pct., så er der medløberne, der får deres gode betaling for at spille marionetter, eftersnakke eller holde kæft, ca. 10-20 pct. Marionetterne er vanskelige er gøre noget ved, for de er mere eller mindre selvvalgt blinde og døve over for andet end ideologi-budskabet lige meget, hvor meget der trædes på dem. Det siger erfaringen. Mentalrobotterne plejer vi at kalde dem i en samlebetegnelse.

Det er helt klart de passiviserede blandt de 70-80 pct. der skal bringes til at at se sandheden i øjnene – at der må handles – ved at de leveres opmuntrende, satiriske indslag overalt inspireret af sandheden. Disse indslag vil samtidig svække den stadigt mere forløjede elite, de betalte medløbere og også sende de rigtige signaler til “de nye herrer/undersåtter” i landet. Undersåtter underkaster sig en tåbelig ideologi, og alle ideologier er lige tåbelige. Derfor sprænger boblen også; men desværre sjældent, før alt er ødelagt. Det 20. århundrede har bl.a. fremvist de fornødne eksempler herpå.

J. E. Vig, 29. marts 2008

  

22. marts 2008

Balkan blusser op igen


Det er begyndt i Kosovo igen, som vi forudsagde, og de omgivende lande Ungarn, Kroatien og Bulgarien er blevet presset af EU til at indtage en for-holdning til et løsrevet Kosovo og dermed en antiserbisk holdning – Makedonien bliver formentlig det næste, der indtages. Der ca. 100.000 serbere i Kosovo, men de indsivende albanere udgør nu 90 pct. i landsdelen – ‘Danmark år 2030’. For at sikre forplumringen får Serbien en gasrørledning lagt igennem fra Rusland til Sydeuropa. På grund af USA’s planlagte våbenleverancer til Kosovo fordrer Rusland Nato-Rusland-Rådet hasteindkaldt. Det russiske nyhedsbureau Itar-Tass meddelte torsdag, at Moska’s ambassadør ved Nato Dimitri Rogozin, har ytret dette ønske. “Jeg har henvendt mig til Nato-Generalsekretæren med et forslag om indkaldelse til et hastemøde til drøftelse af De Forenede Staters våbenleverance-planer til Kosovo”, sagde Rogozin efterfølgende torsdag i Brüssel.

Rusland melder fortsat, at Kosovo forbliver en del af Serbien, selvom det har været FN/EU-protektorat siden 1999 og netop har erklæret sig selvstændigt. Derudover forventes NATO, at invitere både Georgien og Ukraine til det næste NATO-topmøde i Rumænien.

Dette sidste vil ingenlunde kunne ske, melder Rusland.

Kosovo hører til Serbien næsten som Fyn hører til Danmark.

Sonia

Fælles appel fra Serberne i Danmark 

Løgnene om Kosovo

Flere løgne – også om Kosovo

13. marts 2008

En hel del kommer og slaar os ihjel


Uddrag fra : http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article2980432.ece

og oversat:

“De fleste mord i London i år (2007) blev begået af udlændinge, i følge Scotland Yards opgørelse bragt i The Times 1. dec. 2007.

Af 47 mord mellem april og september, hvor den anklagedes nationalitet er kendt, er 26 ikke britiske  – 55 pct. I 19 tilfælde menes den dræbende at være britisk. I endnu 23 tilfælde er den dræbendes nationalitet ikke blevet bestemt. Mindst 23 af ofrene var udlændinge…”

[…]

“…Drabene er i de seks måneder undersøges af Scotland Yard’s Drabssektion og forventes at ændre sig efterhånden som flere tilfælde opklares. Men råmaterialet repræsenterer en stærk illustration af problemerne, der viser et bredt nationalitetsspektrum efterhånden som samfundene hurtigt ændres p.g.a. af indvandring i stor skala…”

————————————————————

Vor kommentar:

Åbenlys fejlkilde af de helt store (og vi har understreget dette adskillige gange både for så vidt angår danske oplysninger om samme emne og for så vidt angår udenlandske ditto):

I 23 tilfælde (eller 49 pct ) af tilfældene (jfr. uddraget ovenfor) er den dræbendes nationalitet ikke blevet bestemt: Det kan skyldes et af tre, drabsmanden er naturaliseret engelsk statsborger, efterkommer af naturaliseret engelsk statsborger, eller en manglende domfældelse fører tillige til manglende oplysninger om nationalitet. Her til kommer 19 (eller 40 pct.) af tilfældene, hvor den dræbende menes at være britisk.

D.v.s. mindst 55 pct., men ganske givet meget større andel, blandt de dræbende er, som det fremgår, ikke britiske. Vi skal tilmed være i den situation, at statistikpræsentationen endog skal afspejle unødig usikkerhed/upålidelighed – idet vi går ud fra der er en statistikyndig ansat på The Times.

Kan vi forestille os, hvem der læser mest om disse usikre/upålidelige/forvirrende oplysninger, og hvem disse usikre/upålidelige/forvirrende oplysninger så fortrinsvis kan være møntet på: Englændere, Arabere, Somaliere, o.s.v.?? ……, så må vi gætte os til resten på et kvalificeret grundlag, nu vi ikke får det ordentligt/behørigt oplyst.

———————————————————–

For så vidt angår Danmark vælger vi at springe over det usikre/upålidelige/ forvirrende i vor præsentation. Derfor nøjes vi med lidt indikation-illustration, da rådatagrundlaget her er lige så behæftet som tilfældet synes at være i England:

I alt 5 gange flere manddrab og forsøg på manddrab over 20 årsperioden 1985 til 2005. Den danske befolkning gik tilbage fra 1981. Den skæbnesvangre udlændingelov var gældende fra1983. I 1967 var her 34 manddrab og forsøg på manddrab, jfr. Statistisk Årbog 1969, tabel 275. I 2005 var der 219. D.v.s. mere end 6 gange så mange på 38 år.

————————————————————-

Mord pr. 100.000 indbyggere 2005, 2003 eller 2001:

Washington D.C.: 43.90 (2003)

Angeles: 15,20 (2003)

Chicago: 22,00 (2003)

Las Vegas: 11,50 (2003)

USA: 5,61 (2001)

Sverige: 10,01 (2001)

Danmark: 3,72 (2001)

Skotland: 2,33 (according to Gardian article september 2005)

Glasgov: 5,50 (2005)

Albanien: 21,00 (2005)

Rusland: 21,60 (2005)

Estland: 14,80 (2005)

Sonia

Older Posts »