Danmark

27. september 2009

De fremmede bliver ringere til dansk


http://jp.dk/indland/aar/article1689866.ece
Jyllands-Posten den 12-05-2009

“Kun hvert femte tosprogede barn, der skal begynde i børnehaveklassen til august, bestod sprogtesten og kan selv vælge skole.
Trods en styrket indsats i børnehaverne er de tosprogede børn blevet ringere til dansk, når de skal begynde i skole.
Århus Kommune har for fjerde år i træk sprogtestet de kommende skolebørn, og årets resultat markerer et nyt lavpunkt. Mens hvert tredje af de tosprogede børn i 2006 mestrede et alderssvarende dansk, gælder det nu blot for hvert femte barn, 19 pct…”

18. september 2009

Skolerne behandler eleverne som dyr – og derfor bliver de planlagt til noget, der kunne ligne dyr eller sociale, ensrettede skabninger som følger flokken


DAMP-børn er betegnelsen for de børn og unge, der i deres adfærd og mentalitet afviger meget fra de nye udbredte normer i skolen og institutionerne. Kommer man med andre værdier hjemmefra og siger vedvarende fra over den nye verdens- og mentalitets-orden, som den praktiseres af læreren, bliver man sandsynligvis sendt til psykolog og der behandlet med RITALIN (et amphetaminstof) og DEXETRINER .

Det er en katastrofe:
I 2003 behandledes 2.400 børn og unge for den samfundspåførte adfærdsreaktion med amphetamin. Forbruget af Ritalin på de skolebørn, der har vanskeligheder med at finde ”den rigtige rolle at spille i NWO-pædagogikken eller reformpædagogikken eller bare pædagogikken”, d.v.s. at transformere børn til sociale, ensrettede skabninger som følger flokken, steg med (!) i 40 % bare i år 2000. Dette fulgte indirekte af DR-Teksttv-Nyheder 14-12-2000
.
Antallet i 2007 var 7000 og 2008 en stigning på 40 pct. igen til 10.700 tilfælde pr. år, tilfælde hvor forældrene til børnene er blevet påduttet, at ‘sygdommen’ ligesom andre sygdomme skal behandles med medicin. 10.700 svarer til 1/6 af en fødselsårgang i Danmark.

Mængden af ritalin købt på recept på apotekerne til 0-14 årige er fra 2007 til 2008 steget med 55,7%

Advarsler i England mod ritalin til børn under 5 år – uden nogen baggrundsinformation on real thing

Uden at have sat sig ind i baggrunden for dette samfundsskabte projekt må man vel sige, at det må dreje sig om ‘en epidemi’, der breder sig med en vis hast.

Der er mange børn at redde i skolerne – der er adskillige i vor egen kreds af kritiske, som jeg kender. De vil få diagnosen ”dampbørn”, i USA (ADHD) Attention Deficit Hyperactivity Disorder, og der skal udskrives sindsændrende narkotika til dem. Dette onde vokser eksponentielt og dermed også tragedierne, hvis ikke historierne efterhånden kommer til offentlighedens kundskab.

Berlingske Tidende i dag:  100.000 voksne har ADHD – den beskrives som en sygdom og intet om den reelle baggrund for diagnosen

Samlet set er det retningen lige ned i grøften
20 pct. af ressourcerne i skolevæsenet bruges på specialundervisning. D.v.s. opimod 10 mia. kr. går til at rette op på adfærdsvanskelige og psykisk syge børn. Disse fylder mere og mere i skolebudgetterne, skriver Jydske Tidende 13. april 2008.

Historien er lang. Her er den korte version:
Hvor begyndte det?

Doktor Wilhelm Wundt ( i 1800-tallet):
“Han satte sig for at bevise, at mennesket er en sum af dets oplevelser, af de påvirkninger, som trænger sig på dets bevidsthed og ubevidsthed”.

“Læreren har en helt anden opgave, d.v.s. en anden rolle, han er blevet en slags vejviser til barnets socialisering. Han leder enhver ung til at godtage den særlige opførsel, som forlanges af ham i den hensigt at få ham til at følges med gruppen. I den udvikling var også bestræbelserne på at ujævne individuelle forskelle for at opnå en ensartet samling af studerende, som befinder sig i uvidenhed om indlæringens teknikker, at udtænke fremtidens sociale mønstre, at skifte læseplaner og metoder ud efter behag”.

Den Wundt-skolede Thorndike:

”Hvis halvdelen af eleverne i en klasse får det tilfredsstillende udbytte, skal eksperimentet betragtes som en halv succes. At den anden halvdel ikke lærer noget er selvfølgelig ikke lærerens fejl, da denne halvdel har hørt det samme og været udsat for de samme påvirkninger. Da er der noget galt med den anden halvdel af klassen. Psykologiske prøver skal afgøre, hvori fejlene hos halvdelen består”.

En kombination af tysk, kemisk medicin og den wundtske psykologi på amerikansk opdragelse blev udviklet af en gruppe videnskabsfolk ved John Hopkins Universitetet med støtte fra Generel Education Board. Topmålet var nået i 1963 ved “at de påviste det bæredygtige” i at bruge amfetaminer som Dexetriner og Ritalin for at “behandle” børn, som blev anset for “besværlige” eller var for aktive. Dokumentationen findes i “The Myth of the Hyperactive Child, and Other Means of Child Control” (Myten om det overaktive barn og forskellige midler for kontrollering af barnet), skrevet af Divoky og Schrag.

“Den moderne skole”, som Flexner plæderede for fra 1916, ville ikke fuldstændig afskaffe litteratur og historie, men der skulle nye metoder til på disse områder. Formel engelsk grammatik skulle afskaffes og klassisk litteratur skulle betragtes, som den ikke eksisterede.

De nye metoder sejrede i USA allerede i midten af 1920-erne. Dewey’s discipel Harold Rugg udtalte:

“… igennem verdens skoler vil vi udbrede en ny opfattelse af regeringen, en, som vil omfatte alle fællesmenneskelige aktiviteter; en som vil pege på nødvendigheden af videnskabelig kontrol og bringe økonomiske aktiviteter til udførelse i alle folks interesse”.

Mange lærere kan ikke holde det ud længere, for eleverne gør præcis, hvad der passer dem overalt. Derfor flygter lærerne fra jobbene som aldrig før. I Nordsjælland er der direkte lærermangel af samme grund.

Udviklingen af reformpædagogikken på dansk jord begyndte i 1922, men fik et særligt opsving i 1970-erne, hvor helt nye metoder skulle revolutionere fra seminarier til børnehaver og hele skolesystemet.

Hvorledes udviklingen er fastholdt, kan der læses i en fransk bog fra 1995 med titlen “Machiavel Pedagogue” ou le ministere de la réforme psychologigue” af Pascal Bernardin, forlag: Editions Notre-Dame des Graces. Om hjernevask i franske skoler til fordel for “den nye verdensorden”. [1996, 4, 16]. I alt 185 sider

Er EU og FN med i nwo-projektet?

Startede det før 1965 i USA?

Dokumentation: Amfetamin

Den danske skole i dag

Polsk læge i Danmark tør åbne munden

Ultimo 2009: http://politiken.dk/indland/article868239.ece

14. september 2009

Katastrofalt forfejlet kriminalitetsbekaempelse resulterer i fuldstaendig underkastelse – you wait and see!


Bergdk

Skal vi dyrke selvhadet og selvfornedrelsen

og til sidst lade os underkaste som slaver?

Det er naturligvis fuldstændig misforstået, at det hjælper at lægge en blødere og sødere stil an over aktørerne i de krigslignende tilstande i de efterhånden erobrede bydele i København, Odense og Århus. Og det skal starte i skolen, siger Justitsminister Brian Mikkelsen. Nej, det starter desværre længe før. Det starter i hjemmet og meldes åbenthjertet af børnene, der har lært det derhjemme:

“Bare vent til vi bliver mange nok!”

Sådan lød det fra 5-6 årige i Gellerup i begyndelsen af 1990erne. Sådan lød det på Vesterbro på samme tid, når man irettesatte dem for værdiforskelligheden, når den ramte og ødelæggelser satte ind i det små.


Disse 5- 6-årige er blevet 20-25 i dag:

Politiforbundet Dansk Politi: “Det var kun et spørgsmål om tid”:

https://danmark.wordpress.com/2009/09/11/politiforbundet-dansk-politi-det-var-kun-et-spørgsmaal-om-tid/


Tusinder af unge kan ende i bander

Af ORLA BORG | CARSTEN ELLEGAARD
Offentliggjort 13.09.09 kl. 14:11
Københavns Kommune forudser, at der hvert år kommer 700 nye, unge indvandrere til, som står på spring til at blive optaget i bander og leve af kriminalitet.

For første gang vil Københavns Kommune sætte massivt ind over for 18-25 årige indvandrere, der er på vej ud i kriminalitet eller allerede har begået kriminalitet…”

De har ikke lagt skjul på deres hensigter

Berlingske Tidende, Opinion den 13. september 2005
Den 14. september 2005 kl. 9.00 fandtes den ikke længere på Berlingske Tidende,

så vi bringer den her som et billede

img0.jpg

Meningsundersøgelse i arabisk medie:

Do You Support Osama Bin Laden? (på dansk)

Fra http://denhviderose.wordpress.com/2007/11/05/folkeskolen-er-blevet-islamiserings-anstalter/

“JEG TILHØRER den store gruppe af forældre, der er glad for mit barns folkeskole, hvor han lærer en masse, og hvor jeg får alle muligheder for at indgå i et positivt samarbejde med skolen. Af samme grund har jeg i de otte år, jeg har haft barn i folkeskolen, haft stor tillid til undervisningsmaterialet, som jeg har antaget har været i top, og som jeg derfor aldrig har nærlæst.

Stor var overraskelsen derfor, da jeg forleden kiggede i arvingens historiebog Korset og Halvmånen – kulturmøde og konflikt af Claus Buttenschøn og Olaf Ries: Hele bogen er en skævvredet fremstilling af forholdet mellem den vestlige og den islamiske verden, med Vesten i rollen som udbytter og aggressor og islam i rollen som offer og hovedleverandør til verdenscivilisationen.

Bogens kapitelinddeling illustrerer det bagvedliggende tankesæt: Kapitlerne om islam og den arabiske verden hedder f.eks.: Et verdensrige i støbeskeen, Paladset og minareten, kulturens korsveje og det lykkelige Arabien, mens kapitlerne om Vesten har overskrifter som i kløerne på Europa, Jagt på kolonier, byttet deles, de stærkes ret og den hvide mands byrde….”

Kilde: Jyllands-Posten, 5 november 2007, s. 12.

I 1998 skrev Poul E. Andersen: Viden ingen dansker kan påstå han ikke havde adgang til for 10 år siden (d.v.s. 1988, altså for 21 år siden nu):

https://danmark.wordpress.com/2009/01/08/viden-ingen-dansker-kan-paastaa-han-ikke-havde-adgang-til-10-aar-siden/

Den lovlige løgn

Professorale forslag fra Kuwait (video):

http://www.magdeburgerjoe.com/2009/02/kuwaiti-professor-abdallah-nafisi.html (dobbeltklik på pilen nederst til venstre)

Mere om bandekriminalitet

27. juli 2009

Knut Hamsun er én af de betydeligste – Knut Hamsun lever!


Aktuel som aldrig før

150-året for Knut Hamsun (4. august 1859 – 19. februar 1952) skal afgjort ikke forbigås, som hans forfatterskab ellers er blevet det de senere år, især efter Thorkild Hansens bogProcessen mod Hamsun 1978 (med efterfølgende filmatisering). Knut Hamsun er én af de største forfattere i verdenshistorien. Uanset hvad frelste her og i Norge måtte ønske at udstille af infam afstandtagen er dette et faktum. Der er indrettet et smukt museum viet Knut Hamsun og hans forfatterskab i Lofoten.

http://da.wikipedia.org/wiki/Knut_Hamsun

Knut Hamsun skrev fem betydelige romaner før Adolf Hitler blev født og vandt Nobelprisen i litteratur 1920. Hans forfatterskab omhandler ingenlunde noget, der overhovedet ligner noget som kom til under Hitler. Han er allestedsnærværende og uanfægtet og samtidig dybt menneskelig, lige til, præcis, ser alt og skærer forløjetheden ud i feldspat, så det kan gøre ondt, og så man skulle tro han bl.a. skrev om vor ven Tøger Seidenfaden, hvis type sandelig også fandtes i Bergen i 1900, når redaktør Lynge får tørt på i en krytalklar velgrundet nedsabling af alt, hvad han står for i Børn af tiden og Redaktør Lynge. Tøger Seidenfaden kan så måske flotte sig med, at han er blevet noget nær en arketype, før han selv kunne vide af det.

August I og II er ligeledes vidunderlige og vidunderligt morsomme i en mørk vinter, hvor alt er gråt i gråt. 

Den Gaadefulde 1877

Et Gjensyn 1878

Bjørger 1878

Lars Oftedal (Artikler) 1889

Fra Det Moderne Amerikas Aandsliv 1889

Sult 1890

Mysterier 1892

Redaktør Lynge 1893

Ny Jord 1893

Pan 1894

Ved Rigets Port (Skuespil) 1895

Livets Spil (Skuespil) 1896

Siesta (Noveller) 1897

Aftenrøde (Skuespil) 1898

Victoria 1898

Munken Vendt (Versedrama) 1902

Kratskog (Noveller) 1903

Dronning Tamara (Skuespil) 1903

I Æventyrland (Rejseskildring) 1903

Det Vilde Kor (Digtsamling) 1904

Sværmere 1904

Stridende Liv (Noveller) 1905

Under Høststjærnen 1906

Benoni 1907

Rosa 1908

En Vandrer Spiller Med Sordin 1909

Livet Ivold (Skuespil) 1910

Den Siste Glæde 1912

Børn Av Tiden 1913

Segelfoss By 1915

Markens Grøde 1917

Sproget I Fare (Artikler) 1918

Konerne Ved Vandposten 1920

Siste Kapitel 1923

Landstrykere 1927

August 1930

Men Livet Lever 1933

Ringen Sluttet 1936

Artikler I Utvalg (Ed. Francis Bull) 1939

Paa Gjengrodde Stier 1949

———————

DE FØLER SIG RIGTIG RAMT – ALLE DE FRELSTE SÆBEBOBLERE I BÅDE HAMSUNS OG I VOR TID – DERFOR  HADET.

For f.eks.

Dansklærerforeningen vil have fjernet faget dansk – et enkelt lille træk

–      det drejer sig ikke kun om indvandring, men også om nedbrydning og omdannelse af menneskesindet blandt børn og unge

Vi ved at de kommende nøglepersoner med videregående uddannelse i Europa sendes på kurser, hvor de opgraderes i de nyeste teorier om udtryksformer, adfærd og psykologi til fremme af det islamiske Neu-Europa.

 Af de nyere ting denne lille engelske indgang:

Most generally, abandonment of Enlightenment confidence in the achievement objective human knowledge through reliance upon reason in pursuit of foundationalism, essentialism, and realism. In philosophy, postmodernists typically express grave doubt about the possibility of universal objective truth, reject artificially sharp dichotomies, and delight in the inherent irony and particularity of language and life. Various themes and implications of postmodern thought are explored by Foucault, Derrida, Lyotard, Rorty, Haraway, and Cixous.

 
Forræderiet udføres ikke i det skjulte, men ganske åbenlyst. Om tilsvarende tilgange til emnet i de andre nordiske nationalstater foreligger, kan vi ikke vide. Det ville være særdeles nyttigt at få indsamlet information herom, så vi kan få den frem i lyset og få ændret på forholdene, straffet de ansvarlige og sikre eftertiden de nødvendige kilder til at kunne foretage et opgør med historieforfalskningen, der løbende pågår, også i EU.

 
Lidt om den plantagte kulturerstatning her og i EU: http://www.lilliput-informatiom.com/revo.html pr. sindelags-apostel, der gav os 68-ere-ideerne omgjort til samfundsstyring, forsætter i EU.

I forordet til Dansklærerforeningens udgivelser, Danskfagets danskhed (Peter Heller Lützen, 2002) – uden mange kommaer – står følgende:

“Danskfaget er i den forstand ved at nedlægge sig selv som dansk fag.. Det er ved at blive et internationalt kulturfag. Og det er godt. Kun ved at underminere forestillingen om at der findes en fælles kultur for indbyggerne i  Danmark, kan man åbne og efterhånden afskaffe begrebet danskhed som pædagogisk og dannelsesmæssiget ideal. – Det mest hensigtsmæssige og hensynsfulde over for skolens og danskfagets brugere er at svække forestillingen om at der findes en dansk læsemåde. Det gør der heldigvis ikke længere. Danskfagets formål er derfor at undergrave danskheden. Selv om det er en anelse forvirrende at der stadig står ‘dansk’ på skoleskemaet, og selvom det formål aldrig er blevet formuleret, så er det det formål danskfaget med tiltagende begejstring har virket efter de seneste 40 år.”

Den historiske baggrund for forræderi-projektet rettet mod den danske nationalstat findes på næste link. Vi er faktisk i stand til at følge den samlede udvikling og de stærkeste kræfter bag projektet helt konkret siden 1700-tallets Jean-Jacque Rousseau (med bl.a. bogen “Emile”), 1800-tallets W.G. F. Hegel, W. Wundt og i 1900-tallet på dansk grund med Sofie Rifbjerg (Klaus’ faster), der i 1922 udgav reformpædagogernes verdslige bibel om såkaldt reformpædagogik. Udviklingen ramte først USA (som altid i nyere tid) i 1920erne), side hen tog det fart i Vesteuropa herunder i Danmark med 1960ernes sindelagteorier og de efterfølgende EU/UNESCO-projekter i 1980erne.

Der gives vægtige/vigtige historiske rids af udviklingen tilbage til 1700-tallet:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/10/dansk-sprog-og-kultur-nedbrydes-uden-skrupler/

Den nyere historie kort bag bedraget i det ydre har vi noteret på:

1. https://danmark.wordpress.com/2006/05/30/landsforaedderi-uden-mindste-tvivl/

Europa på ny et ideologisk projekt:

2. https://danmark.wordpress.com/2006/05/30/et-ideologisk-projekt/

I 1990erne fik vi suppleret med tidligere redaktør på dagbladet Børsen, magister Henning Fonsmarks særdeles veldokumenterede bøger “Historien om den dansk Utopi” og “Kampen mod Kundskaber”, begge udgivet på Gyldendal, København henholdsvis 1990 og 1996.

”Kampen mod Kundskaber” finder tilbage til svulstens begyndende celledeling med henvisning til storinspiratoren John Dewey, der havde besøgt den store eksperimental-psykolog doktor Wilhelm Wundt og til den danske Sofie Rifbjerg, der mødte ham på koordineringmøde Calais 1922. Dernæst placerer Henning Fonsmark ansvaret utvetydigt og præcis: Hvad de sagde, hvor de sagde det, og ikke mindst hvem der sagde hvad, og hvad der besluttedes.

Intet er overladt til tilfældighederne. Henning Fonsmark skærer som topkirurg i helt ren snit helt ind til benet.

Information om Danmark dækker med historiske rids tiden før – om bl.a. Wundt og Hegel – og tillige visse særegne egne udviklingstendenser fra de danske reformpædagoger og helt over i erhvervsuddannelsen til økonom på den danske handelshøjskole i 1970erne med tilsyneladende fælles ideologiske inspiskere for

 Internationalismen som tænkeskema og adfærdsramme.

Et samlet gennemgang – uden visse nyere, men mindre ajourføringer – findes på: http://www.lilliput-information.com/skole/index.html

Mon ikke Knut Hamsun villet have bifaldet dette, om han havde levet i vor tid:

Næsten lige så umuligt som det er at gøre en postmodernist begribeligt, at historien og traditionen er basis for mening og erkendelse, er det svært at få hæderlige mennesker til at indse, at løgneren ikke blot lyver om én ting, men at han netop anvender de mest behændige tricks under hensyntagen til de umiddelbare, reelle magthaveres øjeblikkelige krav med det ene formål at få det hele til at glide så gelinde som muligt i hans retning – mod skyerne, hvorfra det som bekendt er umuligt at se og høre jorden.

 

Sonia

Supplement:

Marx og Engells i dette århundrede

26. juni 2009

Intet, absolut intet markant andet moenster m.h.t. de indrejsendes egnethed – plejer jeg at lyve?


Bergdk

Nu erkender man pludselig, at tilstrømningen sidste år var meget større, end hvad vi fik oplyst af Danmarks Statistik i februar. Der var dengang sket en officiel stigning på 12,5 procent i 2008 i følge vandringsstatistikken. Men nu oplyses så i stedet, at indvandringsforøgelsen var meget større end de 12, 5 procent og i tillæg, at der nu pludselig er sket et markant skifte i de indvandrendes uddannelsesniveau til gavn for landet:

[…nu gifter de sig langt senere og gennemfører uddannelser, for ikke mange dage siden læste vi at 24 årsregelen blot førte til at de rejste ind via Sverige…]

Rockwoolfondens Forskningsenhed har udgivet et par rapporter her i juni om regeringens gøren og laden på feltet, og forskningsminister Helge Sander (der antagelig har bestilt gennemgangene) har så fundet det for godt efterfølgende at forholde sig til rapporterne (‘det var li’e hvad jeg ville ha’ sagt’), når han orienterer de andre politikere og offentligheden.

Ingen tvivl, rapporternes indhold vil få stor dækning i medierne.

Sandheden er fortsat, at tilstrømningen i 2008 øgedes med 62,8 procent, som vi meldte i februar. Af de nye ikke-vestlige 21.536 var 11.417 fra de europæiske østlande.

Vi tæller lige som tælleapparaterne til Tivoli, og vi kommer til det samme resultat hver gang.

Vi skal ikke tage stilling til rapporternes indhold, der savner behørig kildehenvisninger til offentligt tilgængelige rådata, desuden sammenblandes antallet af herboende på tidsbestemt ophold med antallet, der er bevilget tidsubestemt ophold med bopæl og CPR-nummer og samtidig ‘østlige’ bliver hele tiden til ‘vestlige’ i stedet, efterhånden som EU rykker østover. Sådanne flydebegreber kan vi ikke bruge til noget.

Umiddelbart snydes politikerne og offentlighed groft og forledes til at tro noget fejlagtigt, både angår motiverne til de kommer, og hvor de fleste stammer fra, såfremt de ikke undersøger tingene grundigt. Umiddelbart ser det ud til de nu kommer fra Østeuropa,  – men hovedtilvæksten stammer ikke fra Østeuropa:

https://danmark.wordpress.com/2009/05/28/advarsel-hvilke-indvandrergrupper-dominerer-de-der-bidrager-med-boern-eller-de-der-bidrager-til-finansiering-af-velfaerden-dette-er-selvsagt-bestemmende-for-landets-og-europas-fremtid/

Disse indvandrere og deres børn skal arve landet

Et markant andet mønster har vi også forgæves ledt ihærdigt efter:

Vi hævdede i februar de røg på førtidspension – men vi savnede doumentationen

Nu har vi dokumentationen for de fremmede og understøttelserne

Mon skatte-diskrimination på EU-plan virker – det virkede ikke i Danmark isoleret?

Generelt forholder det sig sådan, at 10 nordafrikanske og asiatiske lande har fået fri indvandring til EU, såfremt de vandringsivrige i stedet for ‘asyl-mantraet’ nu udtaler ‘uddannelses- eller arbejdsønsker’ ved indgangen til EU et sted omkring Middelhavet. Det er herom det drejer og især drejer sig, ‘og derfor går det så godt, for det gør det, når vi arbejder i team og har succes’. EU er teamwork, også i den grad.

Fri indvandring bestemt af EU – via Barcelona-Processen fra 1995 og Nice-traktaten der ratificeredes 21. februar 2001

FN advarede i foråret 2008

Internationalen og liberalen komplementerer hinanden fuldstændig

Sonia

19. juni 2009

Sagerne skal bare forhales, saa glemmer vi vort tilgodehavende


Hjeeem te Aaaarhus

Siden 2007 skal fjernvarmeforbrugerne i Århus  i gennemsnit have tilbagebetalt kr. 6000 i for meget betalt varmeafgift  i henhold til prisen på varme. Det var ikke let, det var nærmest umuligt i følge rådmand Peter Thyssen, og nu er pengene måske blevet til letbaner. Desuden skal vi have verdens største kongrescenter (1,7 mia.kr) på havnen (det sidste af slagsen i storstilet nybygning gik ned efter et par år i midten af 90-erne), renovering af Gellerup (1 mia. kr.) og et verdensmuseum som tilbygning til Moesgaard Museum (sidstnævnte 350 mill. kr.).

De sidste forlydenderne er, at de kr. 6000 skulle være reduceret til kr. 700 pr. husstand. Men her skal vi også lige tage underskuddet i kunstmuseet Aros i betragtning (ganske vist under anden rådmand, men pyt, det er samme kasse) og samme underskudsmuseums sidste kæmpekanin “Sculptures by the Sea” (goddag mand , økseskaft, iturevene sildekasser og flimmerplastic i en rumlepotte). Det koster al sammen, og børnene slæbes dertil i de statsforordnede pjækketimer i busvis af hold (for at hæve besøgstallet) naturligvis af lufthungrige 68-modeller. De render ganske afgiftsfrit rundt og glor en anelse (de fleste med kamoufleret foragt) på vanviddet med overindsigtsfuld og allestedsnærværende leders og mesters vejledning samt kontrol.

Lad nu børnene! Ungerne!

Sonia

PS:

Lad os gå en valgperiode tilbage, for at se om det var bedre??

Uddrag af: http://www.dr.dk/Regioner/Aarhus/Nyheder/Politik/2005/08/14/100350.htm

Louise Gade er vred på Thor Pedersen

14. aug. 2005 10.17 Politik Århus borgmester Louise Gade er vred på sin partifælle Venstres Finansminister Thor Pedersen

Årsagen er et svar som finansministeren i går gav Århus Byråd. Byrådet havde klaget til blandt andre Thor Pedersen over kommunens truende økonomiske situation. Men finansministeren svarede, at han var parat til at sætte Århus under administration, hvis kommunens økonomiske situation blev for dårlig.

—————————-

Århus Kommunes langfristede gæld ultimo 2007 var 3,027 mia. kr. Her til skal lægges den finansielle egenkapital, som den kortfristede gæld benævnes, på 1,448 mia. kr.

Så fik Århus en anden borgmester i 2005 og landet en anden finansminister:
Nu skal vi så have en tunnel under Marselis Boulevard til ca. 1 mia. kr., et kulturbygningværk på Århus’ havnefront til omkring 1,7 mia. kr. og endelig skal indvandreboligkvartererne renoveres for ca. 1 mia. kr.

Herved mere end fordobles vel Århus Kommunes langfristede gæld, uanset tilskud fra Boligselskaberne Landsbyggefond og staten, de forventelige budgetoverskridelser ikke indregnet.

Hvordan er det lige en kommune tilbagebetaler sin gæld, uden skatterne hæves?

Er det sådan:

Antallet af indvandrere på førtidspension i Århus er steget med 99,7 % på fem år ?

24. april 2009

ADDENDUM: Ad Marx og Engells i det 21. aarhundredes aktuelle ideologi. To be alert is better than to become supprised


i

Den totalitære tankegang og ideologi i det 20. århundrede blev særligt tilrettelagt af Karl Marx og Friederich Engells med “Das Kapital” og “Det kommunistiske Manifest”. De udkom i midten af 1800-tallet og vurderes nu at trænge til en fornyelse af de totalitære kræfter.

Karl Marx og Friederich Engells samt alle de ideologiske eftersnakkere heraf nåede ikke helt at blive eneste idemæssige grobund i verdensaltet, selvom de nåede langt ind i også de såkaldt ikke-marxistiske kadrer og grupperingerne fra de gamle stænder. Det skal der rådes bo på nu.

I det 21. århundrede skal den totalitære orden for verden køres over verdensfrelsen: Al fattigdom, al sygdom fjernes og alle miljøspørgsmål løses, hvis vi er villige til at  underkaste os den rette udvælgelse af de historiske, litterære og kunstneriske retningspile, dermed synet på samme og vel at mærke give politisk korrekt vurdering heraf i nutids- og fremtidslys. ‘Underkastelse’ har mange navne, islam for eksempel.

Mind Control by Submission kan vi kalde det. Gennemgangen er selvsagt kombinerede lyd- og videooptagelser i et nyt altomfattende lektionssystem “Addendum”. Først og fremmest skal næsten alle de bestående grundpiller fjernes eller befolkes af hjælpere af rette støbning, efter adskillige diagnoser og ikke mindst fejldiagnoser er kastet på banen og derefter skal vi bare sige JA, så kører det.

Vi kan håbe på at ligesom de trods alt begrænsede resultater for Marx og Engells, vil heller ikke denne nye verdensorden komme til at herske altomfattende. For at tage stilling og eventuelt sige fra er det nødvendigt at sætte sig ind i grundlaget der arbejdes fra.

Jeg kan foreslå “Addendum (3)” som starting- eller udgangspunkt, der ganske vist fylder en del (33 GB) og findes på: http://www.mininova.org/tor/1489387. Nu er der præcis som med modstanden mod masseindvandringen sat en mængde organer op for tilsyneladende at støtte og samle denne modstand her også – men i virkeligheden er flere af disse i stedet medløbende organer, der blot er sat op for at opsamle modstanden. Et reaktions- og tilrettelæggelsesmønster der ikke skal overraske, når en verdensorden søges gennemført af nogle af de stærkeste kræfter i verden. Det samme gælder med Addendum. Conspiracy-entutiast Alex Jones kører for eksempel en række kritiske indlæg herimod, men hans firma hævdes at være ejet af en af de største tilhængere af den nye verdensorden. Jeg kender ikke sandheden herom, men jeg vil forslå at man selv tager kritisk stilling til undervisningslektionerne, som foreligger på engelsk.

Bedste orientering får man ved selv at lytte til og se bidragere – der som nævnt skal opfattes som undervisningslektioner til egnede 20-25 årige pionerer for sagen. Alt materialet er på engelsk.

Sonia

Dagens motto: Hvis man ikke vil lære, så må man føle. Denne naturlov kan ikke afskaffes ved lov eller dekret.

15. april 2009

Danmark under afvikling: Baade fagvalget og kvaliteten halter


http://junikredsen.wordpress.com/2009/04/14/plagiat-fra-venstrefl%c3%b8jsforsker/

“…Ringe kvalitet
I dag – 12 år senere – optager studinerne 65% af pladserne på humaniora og forrige år måtte prodekan ved Det Humanistiske Fakultet i København, en vis Mette Thunø, indrømme, at ” jobs i uddannelsesverdenen har mistet prestige og status”.

Problemet synes at være, at studiner tilpasser sig de akademiske omgivelser. De stiller ikke fundamentale spørgsmål, men læser flittigt (hvis ikke ligefrem lydigt) på det stof som de præsenteres for. I bedste fald bliver resultatet uinteressant forskning. I værste fald betaler skatteyderne for forskning af så ringe kvalitet, at kun politiske hensyn kan forklare, hvorfor nogen overhovedet har godkendt det som forskning.

Rødt herredømme
Siden den såkaldte universitetsmarxisme hærgede i 1970erne, har det akademiske miljø i Danmark været præget af en markant venstredrejning, senest bekræftet af en vælgerundersøgelse i 2003. Ifølge undersøgelsen, bestilt af Dansk Magisterforening, stemte 30% af forbundets ca. 35,000 medlemmer på Enhedslisten og SF. Andre knap 40% stemte på Socialdemokraterne og Det radikale Venstre.

Med et flertal af studiner på universitetsgangene kan man ikke forvente et snarligt oprør mod dette politiske herredømme. Dels fordi socialismens forenklede verdensbillede af undertrykkere mod undertrykte, formentligt appellerer stærkt til kvinder i den fødedygtige alder. Og dels fordi politisk kappestrid strider mod unge kvinders udprægede længsel efter social enighed…”

Sonia

PS: https://danmark.wordpress.com/2007/06/12/forskerspiralen-gentages-men-skoven-kan-ikke-ses-pga-for-mange-traeer/

Danmark videns- , kompetence- og erhvervsbaser udhules på ganske få år

5. marts 2009

DET ER NEMT AT BEGRIBE, HVORFOR DE TAGES PAA SENGEN

Filed under: Arabization, Balkan, CO2, Crimes, Culture, Danmark, Demographics, Dhimmi, Dhimmitude, Economics, Education, Environment, Eurabia, Euro-Arabic Axis, Europa, Europe, European Integration, Fertility, Finanskrise, folkeskolen, Free Speech, global opvarmning, Globalopvarmning, History, Holland, Immigrants, Immigration, Islam, Jihad, Justice, Klima, Kosovo, Naturalisation, Naturalization, Norge, Oil, propaganda, Science, Serbia, skoler, Statistics, Sverige, Sweden, Terror, USA, Værdikrise, War, Welfare — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , — Jørn @ 10:30

Arrogant uvidenhed – kaldes den

menneskelige egenskab, tilstand eller

attitude, der blokerer sammen med

stoltheden

 

Det er ikke så svært at forstå eller blive bragt til at forstå, hvorfor situationen med bandekrig i og omkring København hele tiden skærpes, og hvorfor hele udviklingsmønstret tydeligt ser ud til at kunne føre mod krigstilstand overalt i landet.

Det forudsætter kun at ‘de store spørgsmålstegn’ åbner ørene og lukker munden: Andre var langt klogere end I var allerede i slutningen 1980erne, og de kunne derfor på grundlag af viden og indhøstede erfaringer andre steder fra med sikkerhed forudsige, hvorledes det ville gå, når indvandringen fortsatte til Danmark.

Der var ikke strålende karrierer, der stillede sig hindrende i vejen for sandheden blandt de forudseende. I troede I gjorde en forskel. Ja, troede…

At krigen starter blandt dem, der har pengene at købe våben og transportmidler for, skal man ikke undre sig over. Det var de narkohandlende bander.

Nu er det forhåbentlig ved at være slut med de beroligende historier til os intetanende og måske også slut med de overlegne til tider overbærende og samtidig arrogante smil fra eliten til undersåtterne foran skærmene.

Se, det var ikke pøblen der valgte at orientere danskerne i tide (for 20 år siden), selvom I beskyldte dem for alt undtaget pædofili og landsforræderi, men det er pøblen der tager over på gadeplan fra nu af. Præcis, som man ikke gad høre. Og når man ikke vil høre, så må man føle. En livsvisdom der stadig gælder ganske uantastet af diverse sindssyge vedtagelser og ditto undladelser i FT.

Længere er den ikke.

Sonia

26. januar 2009

Elendig reportage – han berettede simpelthen om noget, som han ikke ved hvad er – mon det ikke bliver mere og mere almindeligt?


DR2TV Udland kl.19:30 havde en ganske ubegribelig reportage fra Texas, hvor medierne lige nu debatterer nogle ændringer i de overordnede læse- og undervisningsplaner.

Reporteren var en Engelbrecht, der simpelthen viste en grundlæggende mangel på viden om, hvad teori overhovedet er. Hans udtrykte sig som om en teori er en grundlæggende sandhed: Han hævdede simpelthen, at det er ganske utilstedeligt at stille sig kritisk over teorier, f.eks. Darwins evolutionsteori.

Engelbrecht var tilmed meget forarget over, at teorier af enhver slags nu skal kunne analyseres af eleverne med blik på, at de skal kunne vurdere svaghederne og eventuelt bærekraften i teoriernes krav på virkelighedserkendelse.

Vi må sige: Engelbrecht ved simpelthen ikke, hvad en teori er, et logisk mere eller mindre sammenhængende system af konklusioner, der bygger på de valgte præmisser herunder givne sandheder, antagelser og tilgængelige data.

Er der grundlag for at kritisere bære- og sammenhængskraften i en teori, mener Engelbrecht således ikke, at teorien kan være tvivlsom. En teori er ikke sandhed, unge mand.

Det er under lavmål at sende sådan en gang ukvalificeret reportage på en kanal, der ellers på det sidste har oppet sig ganske betydeligt, både m.h.t. sagligheden og også med kvaliteten i øvrigt.

Prøv f.eks. at se lidt på Darwin og hans såkaldte evolutionsteori. Uden at se netop denne teori i f.eks. de tidssammenhænge, hvori den fremsattes og hvor den er blevet brugt, vil man intet forstå: Darwin stolede ikke selv på den

Sonia

Older Posts »