Danmark

27. oktober 2010

Danske kvinder føder færrest børn i Norden – men hvor mange?


Ekstrabladet hævder den 27. oktober 2010:

“Danske kvinder føder færrest børn i Norden.

Danske kvinder føder i gennemsnit 1,8 barn – og dermed er fødselsraten den laveste i Norden. Det viser nye tal fra Nordisk Statistisk Årbog 2010. Danmark ligger dog over det øvrige Vesteuropa i det såkaldte EU-15, hvor fertiliteten er 1,5 barn pr. kvinde…”

Information og Berlingske Tidende var lidt højere oppe med de danske børnefødsler den 25. juli 2010:

“Nu føder ikke-vestlige kun 1,6 barn i gennemsnit, danskerne hævder de føder 1,9 barn”, skrev bl.a. Information og også Berlingske Tidende den 25. Juli 2010. D.v.s.: At nu føder danskerne angiveligt 1,9 barn pr. kvinde mod tidligere (for et par år siden) angiveligt 1,7 barn.

———————

Ekstrabladet og Information har givet ikke talt med den samme i omstillingen på Danmarks Statistik for den kontrollerende kilderesearch. Det kan være der hunden ligger.

Folketallet i Danmark steg sidste år ganske betydeligt udover nettotilstrømningen af immigranter til fast ophold, selvom danskernes faldende antal netop trak folketallet ned. “Det er noget med filmen AVATAR, den med planeten Pandora og de rare blå med lange haler, der bliver til virkelighed i en lidt ændret udgave”, når nu indvandrerne angiveligt også skulle føde for få børn til at holde deres antal stabilt.

Det er ganske enkelt ukorrekt. 1)

Vi kan ikke blive ved at berette det samme og pege på den vedvarende propaganda for løgnen. Allerede den 25. februar i år redegjorde vi igen for denne latterlige løgn, fordi vi vidste, at den ville få fuld damp i medierne en eller flere gange i år:

https://danmark.wordpress.com/2010/02/25/information-om-danmarks-nyhedsbrev-udenlandsk-herkomst-blev-dansk-herkomst-i-1991/

Når vi forudsætter at ikke-danske børn er født af udenlandske statsborgere og af naturaliserede i DK og fratrækker disse i fødselstallet i Danmark bliver resultatet ved omregning til fertilitet, at danske kvinder føder mellem 1,14 og 1,39 i gennemsnit afhængig af, hvilke fødselsrater vi forudsætter for kvinderne af udenlandsk oprindelse. Ved oprindelse forstår vi dels familiær oprindelse dels geografisk herkomst.

Men oprindelse er kunstigt blevet omgjort til officielt alene at omfatte fødestedet den 7. juni 2004 (se hvordan). Så børn født af udenlandske statsborgere i Danmark og børn født af naturaliserede kaldes simpelthen ‘danske børn’.

På den netop anførte baggrund kommer vi med DS til det lidt sjove/tragikomiske resultat, at der i landet pr. 1. januar 2010 var 538.768 udenlandske statsborgere og naturaliserede og 542.738 i alt med udenlandsk oprindelse. Om forskellen 3.970 skal opfattes som børn af nogle af kategorierne, lader vi andre redegøre for, hvis det er muligt. Altså børn i perioden 1. januar 1979 – 1. januar 2010. Umiddelbart vil vi hævde at antallet er til at overse. Derfor Pandora!

2011: Befolkningsregnskabet for 2011 skåret ind til benet m.h.t. børnefødsler

Den morsomste kom fra DR:

Hvis DR har ret, et citat:

DR 9. februar 2009: “…I alt 7 danskere er blevet dømt for terrorisme og ingen af de dømte eller sigtede er kommet udefra. Nogle er født i Danmark – andre er opvokset her i landet og har fået dansk statsborgerskab…”

DR: teori: “Resten er opvokset her i landet og har fået dansk statsborgerskab uden at være født i DK eller være kommet udefra” er desværre vor logiske konklusion.

31. marts 2011 har jeg lagt en omfattende analyse/fremskrivning på Nettet, der bl.a omhandler problemstillingen : http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf

1) Udenlandske børnefødsler i 2008:

320.188 udenlandske statsborgere pr. 1. januar 2009 – d.v.s. lidt færre i 2008, faktisk et gennemsnit af 2008- og 2009-antallet,(298.490 + 320.188)/2   =  309.339 – har givet anledning til 3.134 nul-årige pr. 1. januar 2009.

Dette giver en fødselsrate blandt udenlandske statsborgere på 10,13 pr. 1000 i befolkningen/gruppen ( = 3.134/309.339) i 2008. Den samlede fødselsrate i Danmark var faktisk registreret i samme databank til 11,8 pr. år pr. 1000 i befolkningen.

Vil det sige at udlændingene i Danmark samlet har en langt lavere fødselsrate end den samlede fødselsrate i Danmark?

Prøver vi nu året 1998, hvor antallet af registrerede, udenlandske statsborgere var 249.648 pr. 1. januar 1998, så havde tilsvarende 243.672 i året 1997 præsteret 5.013 nul-årige. Det giver en fødselsrate blandt udenlandske statsborgere på 20,57 i 1997, og langt færre udenlandske statsborgere gav således anledning til mere end 100 procent flere nul-årige i gennemsnit pr. 1000 i 1997.

Det er ganske enkelt ikke rigtigt.

J. E. Vig, den 27. oktober 2010

Nej til tørklæde på sygehus udløser grov psykisk chikane


Muslimer har igennem lang tid fået positiv særbehandling på sygehuse rundt om i landet. Muslimske kvinder kræver at blive behandlet af kvinder og bliver det. Besøgende til muslimer okkuperer hele stuer og får lov til det – også uden for besøgstid. De kræver halalmad og får det. Men danskere har ikke lov til at sige fra overfor tørklædebærende sygeplejersker og læger.

Her følger en læsers oplevelse på et dansk hospital anno 2010

Danske hospitaler

AFVIS, VEND ANSIGTET VÆK OG STAA NAGELFAST, DET FORSTAAR DE – ALT ANDET HAR DEN MODSATTE VIRKNING AF DEN ØNSKEDE


Franske lærere mødes af religiøse krav

Muslimske elever og deres forældre stiller stadig flere religiøse krav i de franske skoler

Muslimske elever udfordrer i stigende grad undervisningen i franske skoler, blandt andet med religiøse krav og afvisning af holocaust, viser undersøgelse.

————————————-

Franske skoler skulle i princippet stå meget fast, fordi sækulariseringen til stadighed gennem historien har været et bærende princip i franske skoler.
Herhjemme har vi en latterlig boligforening, der efter lukning af nogle særdeles omstridte bederum, genåbnede dem, da boligforeningsformandens ruder blev knust som følge af beslutningen.
Og en latterlig statsminister der på yderst tvivlsom vis fjerner de unges straffeattester i ghettoområder (ifl. Politiken) til fremme af ……kriminaliteten.
————————————–

Den her belemrende, belærende, forhandlende, leflende tone virker netop præcis modsat af hensigten.

 

Fat det dog!

 

 

22. oktober 2010

The Tide Turns For Geert Wilders


Extract from: http://www.legal-project.org/blog/2010/10/the-tide-turns-for-geert-wilders

“The tide may finally have turned in the trial of Dutch politician, Geert Wilders, who is being prosecuted for “hate speech” for expressing his views on Islam.

This week, Wilders’ team has been presenting his defense in the afterglow of last week’s statement by prosecutors that all charges against Wilders should be dropped, in part, on the basis that he made his remarks “as a politician…within the context of public debate.”

However, the final decision remains in the hands of the court whose ruling is expected by November 5, 2010…

19. oktober 2010

AT DE IKKE BRÆKKER SIG AF SKAM


Når en gammel mand overfaldes i sit soveværelse ved nattetide i Frederikshavn med en hammer, og han trues til at udlevere nøglerne til sin bil, så er det ikke dansk kriminalitet. Derimod den bagved liggende årsag til, at det kan ske er danske politikeres sindssyge uansvarlighed og laden stå til overfor det folk de skulle beskytte: Mellem 110.000 og 140.000 østerlændinge tager over broen fra Sverige pr. år (300-400 om dagen refererede DRTTV Politiet for at have oplyst), fordi de kan uden mindste kontrol og sikkert også et kæmpeantal oveni tager færgerne Göteborg-Frederikshavn og Helsingborg-Helsingør, fordi de forræderiske danske politikere lader det ske.

Vi advarede også om at dette vil ske for 15 år siden

Sidste år var her 364 hjemmerøverier svarende til ét om dagen. Det bliver værre i år.

Jyllands-Postens Morten Phil på glatis: https://danmark.wordpress.com/2010/02/04/uden-en-sand-afbilding-af-volden-og-gerningsmændene-landet-over-kan-der-ikke-sættes-ind-for-at-forhindre-volden-endsige-forebygges/

16. oktober 2010

VI TROEDE LICENSEN RAKTE TIL DET MØG DE BRINGER I FEMTE BUNKEVENDING MED BEVIDST RYSTET KAMERAFØRING

Filed under: Culture, Danmark, Economics, folkeskolen, skoler — Tags: , — Jørn @ 16:57

Håber nogen har bemærket, at der efterhånden ikke går en uge uden DRTV har en positiv nyhed/rosende oplysning om Facebook. Her på det sidste kan vi sågar se henvisning til urladresser med DRTV-adgang på både Twitter og Facebook refereret umiddelbart efter TV-avisen.
Jeg kan vist ikke få lagt et tilsvarende på med henvisning til min blog uden…..

12. oktober 2010

Hvad med Anders Gadegaard?

Filed under: Culture, Danmark, Demographics, folkeskolen, Free Speech, Immigrants, Immigration, skoler — Tags: — Jørn @ 13:21

Anders Gadegaard kan høres næsten dagligt som prædikant i Morgenandagten i Københavns Domkirke, transmitteret hver dag kl. 08.05-08.25 på DR P2.

 

Gertrud Galster skriver på http://junikredsen.wordpress.com/ følgende:

 

Hvad med Anders Gadegaard?

Som præst ved Sionskirken støttede han sin kvindelige kollega, Birte Andersen, da hun holdt politisk juleprædiken i Lundehuskirken i 1983. Unge blandt kirkegængerne havde politiske plakater med i kirken. Den daværende røde biskop Bertelsen fandt denne uorden i orden!

Gadegaard var også naiv medløber i Sovjets stort anlagte fredspropaganda og bidrog selv med et arrangement i Sionskirken med en fredsprædiken af Svend Auken i 1987.

Siden var det som provst ved Vor Frue Kirke, at han lod fremmede, der havde fået afslag på asylansøgning, bo i domkirken.

Tyskere: Vi mobbes af muslimer

Filed under: Culture, Danmark, Demographics, Europa, Europe, folkeskolen — Tags: — Jørn @ 11:48


http://www.berlingske.dk/verden/tyskere-vi-mobbes-af-muslimer

“Berlingske Tidende

Tyskere: Vi mobbes af muslimer

Tysklands familieminister, Kristina Schröder (CDU), der selv er blevet kaldt »tyskertøs« af unge med muslimsk baggrund, tager det meget alvorligt – ligesom repræsentanter fra alle de øvrige partier i forbundsdagen – at tyske børn og unge i stigende grad mobbes for ikke at være muslimer. Foto: Sean Gallup/Getty Images…”

10. oktober 2010

Danskerne nettoudvandrer: Godt 3.200 om aaret


Nettoudvandringen af danske statsborgere har i gennemsnit udgjort 3.253 pr år i perioden 1997-2007.

Vi undersøgte 25 årsperioden 1980-2005 for et par år siden og fandt at gennemsnittet for den årlige nettoudvandring af danske statsborgere var 2.714 i den anførte periode. Der var udvandret i alt 587.195 og indvandret i alt 519.349. Netto udvandringen 1980-2005 blandt danske statsborgere blev da 67.846 i alt eller 2.714 pr. år i gennemsnit.

Forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv Jannik Schack Linnemann har opgjort at 45 pct. af alle universitetsuddannede i Danmark, der forlod Danmark i 1997, ikke var returneret i 2001. Efter fire år var 63 pct. af alle universitetsuddannede, der forlod Danmark i 2003, ikke returneret.

Vi kan ikke af opgørelsen se, hvilke af de danske statsborgere, der er etniske danskere, og hvilke der er naturaliserede indvandrere eller disses børn og børnebørn, som har forladt landet igen.

Det kan som et kuriosum nævnes, at vandringen blandt 58-85 årige danske statsborgere har været en netto indvandring på i alt 182 individer i hele perioden 1980-2005. Så den med de kommer hjem, når pensionistalderen indtræffer er et rygte uden reelt indhold.

Kilden til disse oplysninger : http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 , Befolkning og Valg, Ind- og udvandring

Der er desuden sat det vedvarende rygte i gang, at danske på udenlandske repræsentationer er blandt udvandrerne, som der er tale om her. Dette har naturligvis intet på sig, idet disse netop er ansat i eller omkring Udenrigsministeriet, hvori de naturligvis fastholder deres tilbagegangsmærker.

Rygtet fortsætter så på den måde, at disse udsendte kan forventes at returnere og dermed vende ovenstående kurve til netto indvandring igen om nogle år.

Dette er naturligvis noget sludder.

10. oktober 2010
J. E. Vig

FLEXLAANSPOESI: Aah, Jeg Skulle Have Haft Flexlaan

Filed under: Culture, Danmark, Economics, folkeskolen, Free Speech, skoler, Værdikrise — Tags: , — Jørn @ 09:43

Åh jeg skulle have haft flexlån!
Pludselig kan jeg se det
det var det jeg skulle have valgt
jeg ville have været alle tiders flexlåner
jeg ville have siddet der og smilet lidt skævt når de fastforrentede rystede på hovedet af mig
og jeg ville have sagt at det er jo en chance man tar og måske går det galt
og når regeringen greb ind og reddede min røv så ville jeg have prøvet på ikke at smile.

Åh jeg skulle have været flexlåner
villavejens fribytter, realkreditkamikaze-pilot
det var sådan de ville se mig
alle de fastforrentede mænd på vejen ville tænke deres
og det ville deres 6 procent-koner også
men de ville ikke tænke det samme
for konerne ville i al hemmelighed tænde på mig
fordi jeg var en vild type
og når regeringen greb ind og reddede min røv
så ville jeg have prøvet ikke at smile.

Åh jeg skulle have været flexlåner!
Jeg skulle have hoppet med dengang regeringen tillod de nye masseødelæggelseslån
jeg skulle have omlagt alt jeg havde til flexlån
mit hus havde været meget større i dag hvis jeg bare havde flexet
min kone havde været kønnere på flexlån
mine børn ville elske mig hvis jeg havde flexlån
og de ville spise kornflexlån til morgenmad
og se flexfaktor i TV og have været på flexbook
og hver dag efter skole ville de uden at brokke sig lave deres lektier
selv hunden ville flexe når jeg sagde det.

Åh jeg skulle have haft flexlån!
Næste gang vælger jeg helt sikkert flexlån
og når regeringen griber ind og redder mig
så skal jeg grine min røv i laser.

Digteren er én fra kredsen
Melodi: Egen

Older Posts »