Danmark

7. marts 2011

DET SKAL DU IKKE BLANDE DIG I ELLER HAVE GRUNDLAGET FOR EN MENING OM – SAA ER DU FORKERT, MAASKE TILMED OND


iodpl1

Når vi spørger til antal børnefødsler blandt immigranterne

og deres børn, får vi ikke korrekt svar eller nogen fyldestgørende

og dækkende dokumentation for det som i stedet oplyses

– derfor lyver bladsmørerne vildt herom

1. januar 1979 var 97.615 udenlandske statsborgere og 6.248 naturaliserede (i alt 103.863) registreret i Danmark.

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbanken

Kritik og rekonstruktion:

Derfor har jeg rekonstrueret hele udviklingen, der er gået tabt for offentligheden, og givet mit bud. Ikke alene landets førende demograf, professor Hans Oluf Hansen har sagt fra overfor optællingskategorierne ‘Indvandrere’ og ‘efterkommere’, uden at der af den grund er sket nogen ændringer til noget bedre. Blandt politikerne er nogle mere magtfulde end andre. Der skal åbentbart ikke ske ændringer, så vi får lys over land. Det kunne forstyrre indvandringsprojektet. End ikke en anden regering fra 2001, i mange år en regering med flertals-basis, kunne ændre på tingene. Det er tankevækkende. Hvem bestemmer så?

Min rekonstruktion af hele forløbet igennem 32 år (1. januar 1979 – 1. januar 2011) for alle 235 repræsenterede nationer er sket ved, at børnefødslerne blandt indvandrerne og deres børn i stedet beregnes, nu vi ikke må kende det optalte antal levendefødte børn fordelt på oprindelse og herkomst i de enkelte år, og herved når jeg til antallet i alt 706.863 med udenlandsk oprindelse ud af et samlet folketal pr. 1. januar 2011 på 5.560.628 (eller 12,7%). Forskellen til det officielle antal er nu 26% ud fra forudsætningerne i den model jeg må anvende til beregningen, men denne forskel bliver stadigt større hvert år, således at det reelle indvandrerantal inklusive deres børn og børnebørn fortoner sig mere og mere i forhold til opgørelserne, men ikke i gadebilledet. De kaldes danskere.

Vil du kende noget mere til befolkningssammensætningen 1. januar 2011 klikker du:

https://danmark.wordpress.com/2011/02/18/gammeldanskere-og-andre-1-januar-2011-stiger-eller-falder-iq-gennemnittet/

Vil du kende til indvandringen og udviklingen i året 2010 klikker du:

http://xantippe.wordpress.com/2011/02/11/240/

Vil du se hele forløbet 1979-2010 og perspektivet 2011-2072, som det former sig på mine realistiske forudsætninger klikker du:
http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf

Fødselsårgangen i 2010 i Danmark var 63.411. Fordelingen på danske, vestlige og ikke-vestlige indvandrere og deres børn oplyses ikke:

Hvis vi netop kendte det antal fødte i 2009 eller 2010, som Danmarks Statistik (DS) ikke vil anføre som ikke-vestlige indvandreres nyfødte, skal dette antal forøges med en faktor 1,263, meddeler DS, fordi 26,3% af disse er placeret i gruppen med dansk oprindelse. I denne gruppe skal antallet samtidig fratrækkes.

Og hvis vi kendte det antal fødte i 2009 eller 2010, som DS ikke vil anføre som ikke-vestlige efterkommeres nyfødte, skal dette antal forøges med en faktor 1,353, meddeler DS, fordi 35,3% af disse er placeret i gruppen med dansk oprindelse. I denne gruppe skal antallet samtidig fratrækkes.

‘Det er sjovt som linkenes indhold forsvinder’, men vi har også lært af dette. Er det noget der kunne virke forstyrrende, hvis det sættes ind i rette sammenhæng, så er det med at få kopieret indholdet.

2010: Vi læser under overgangshyppigheder hos Danmarks Statistiks varedeklaration ved de netop anførte link:

“..Nyfødte, som har en mor, der er indvandrer eller efterkommer, kan både kategoriseres som efterkommer eller med dansk oprindelse. Det afhænger af herkomst og statsborgerskab for både moderen og faderen, hvilken kategori barnet havner i. I fremskrivningen fordeles nyfødte på oprindelse i overensstemmelse med det gældende mønster i perioden 2007-2009. Fx var der i den periode 17,3 pct. af de nyfødte, der fik dansk oprindelse, når moderen var en ikke-vestlig indvandrer med dansk statsborgerskab. Andelene holdes på samme niveau gennem hele fremskrivningsperioden.

Andel nyfødte, som får dansk oprindelse, opdelt efter moderens oprindelse og statsborgerskab:

Kvinder med dansk oprindelse, dansk statsborgerskab: 100 pct.
Kvinder med dansk oprindelse, udenlandsk statsborgerskab: 100 pct.
Indvandrere, vestlige med dansk statsborgerskab: 77,9 pct.
Indvandrere, vestlige uden dansk statsborgerskab: 55,9 pct.
Indvandrere, ikke-vestlige med dansk statsborgerskab: 17,3 pct.
Indvandrere, ikke-vestlige uden dansk statsborgerskab: 26,3 pct.
Efterkommere, vestlige med dansk statsborgerskab: 100 pct.
Efterkommere, vestlige uden dansk statsborgerskab: 65,3 pct.
Efterkommere, ikke-vestlige med dansk statsborgerskab: 100 pct.
Efterkommere, ikke-vestlige uden dansk statsborgerskab: 35,3 pct..”

Grunden til at ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ ikke som tællebegreber giver et dækkende og entydigt resultat m.h.t. f.eks. fødslernes fordeling er, at begreberne i almindelighed ikke er entydige, dækkede og funktionelle – d.v.s. videnskabeligt uholdbare. Sætningen anført med rødt oven for er grundlæggende og nærmest selvindlysende ganske urealistisk. Sådan har det kørt siden 1991.

Vi kan forestille os, at denne varedeklaration højest sandsynligt udarbejdes for at holde DS’ medarbejdere fri for ansvar. Er nogen interesseret at få tilvirket en ændring, kan jeg foreslå at man henvender sig til Bertel Haarder ved en lejlighed, hvor mange ser/lytter/læser med, og at man gør det med kendsgerningsindsigt, iver og udpræget vedholdenhed. Der er nok at gå igang med, og der er serveret, skulle jeg mene.

Bedraget i 7. juni 2004 begyndte allerede i 8. februar 2003, hvis ikke længe før.

J. E. Vig, cand. oecon., 7. marts 2011

8 kommentarer »

 1. […] 2011: Befolkningsregnskabet for 2011 skåret ind til benet m.h.t. børnefødsler […]

  Pingback af Danske kvinder føder færrest børn i Norden – men hvor mange? « Danmark — 9. marts 2011 @ 17:43

 2. […] Opgørelses-farcen uden nogen komplikationer[…]

  Pingback af Rockwool-fondens kriminalitetsfordeling blandt unge er selvfølgelig helt hen i vejret « Danmark — 25. marts 2011 @ 09:23

 3. HEel denne hjemmeside burde laves totalt om. Alt står totalt roddet, og ser uproffesionelt ud. Når man samtidig tænker på, at det som der præsenteres på siden, er den komplette sandhed. Så burde det altså præsenteres på en helt anden måde. Et så vigtigt budskab bør stå frem i klart design.

  Kommentar af nico — 27. marts 2011 @ 17:15

 4. Det er klart. Du gør hvad du vil, men husk lige at stave korrekt; det fremmer sagerne. Du skal også huske at udsagnsord, forholdsord og f.eks. biord (hvis du kender dem) ikke kan bruges til noget i en søgemaskine. Jeg begrænset mig til den del af sandheden, der er det modsatte løgn. Ellers er alt ok.

  Kommentar af Therese — 27. marts 2011 @ 19:01

 5. […] Her vises med rødt i tre sætninger, at det samlede antal indvandrere og deres børn i landet er en… […]

  Pingback af Al Shabab rekrutterer tilhængere i Bazar Vest, Gellerup « Danmark — 10. april 2011 @ 22:29

 6. […] Det danske officielle regnskab hænger absolut ikke sammen – regnskabet skal revideres kraftig… […]

  Pingback af Muslimers Befolkningseksplosion I Europa Uden Sidestykke « Danmark — 16. juli 2011 @ 17:40


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s