Danmark

31. oktober 2012

EN VIS INTELLIGENS FORUDSÆTTES VED KRIMINALITET, IQ90 ER GRÆNSEN FOR UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDS-EGNETHED


Lavt IQ forøger risikoen for kriminel adfærd og byrderne i øvrigt

Arthur Robert Jensen (August 24, 1923 – October 22, 2012) efterviser i sin bog ‘The g Factor’ (1998) at data godtgør, uanset etnisk oprindelse har individer med IQ mellem 70 og 90 højere kriminalitetsrater end individer med IQ herunder og også højere end individer med højere IQ end 90, med toppunkt for kriminalitetsraterne i intervallet fra 80 til 90.

Øvrige risikofaktorer: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/#A12680

I Danmark 1. januar 2012 var 735.924 individer af udenlandsk oprindelse bosatte (i følge vor ajourførte befolkningsmodel, anvendt som grundlag for INDVANDRING, FØDSLER OG IQ I TAL, TABEL OG GRAFIK 1979-2072 af 30. marts 2011). Af disse stammede 440.482 (60% af alle) fra områder med gennemsnitlig IQ mellem 70 og 90 og heraf 379.288 (52% af alle) i gruppen, hvor IQ-gennemsnittet ligger mellem 80 og 90.

Med IQ-gennemsnit på 90 eller derunder i en gruppe forventes højest 50% af individerne i gruppen egnede til uddannelse og arbejde. Herefter konkluderes, at de kan være taget hertil for at føde børn, hvilket vil øge kriminalitetsrisikoen/udbredelsen heraf og samtidig mindske uddannelses- og arbejdsmarkeds-egnetheden yderligere på sigt i den samlede gruppe af udenlandsk oprindelse i Danmark. Heraf de øvrige byrder.

Supplement om Sverige: https://danmark.wordpress.com/2009/01/28/53-pct-af-de-nyankomne-indvandrere-i-sverige-analfabeter/

An example:

J. E. Vig,  31. oktober 2012

24. oktober 2012

Akutjob og evighedsstudent Frederiksen

Filed under: Culture, Danmark, Economics, Free Speech, Uncategorized, Velfærd — Jørn @ 19:32

Det er ubærligt at høre på

Dagpengeperioden blev nedsat fra 4 til 2 år af den forrige regering sammen med socialdemokraterne, fordi der til stadighed mangler penge i kassen til at finansiere de mange overflødige gøremål udover ledighedsunderstøttelsen og måske hindre statsgældens vækst.

Så skal vi høre Mette Frederiksen køre selvbevidst på med ansvarlighed, og vi løfter i flok mod krisen, der karakteriseres, som var den kommet fra ozonlagets blå himmel. Hun slår med hovedet som skrukhøne, men lige lidt vil det hjælpe, vil du få at se. Krisen er skabt af statsgæld i et inflationssamfund. Statsgælden er stiftet af politikerne, af politikerne alene.

Den manglende konkurrencedygtighed, der fulgte af manglende omstilling til den internationale konkurrence, en mangel skabt af politikerne og fagforeningerne. Når virksomhederne skærer ned, lukker eller flytter, så er det fordi de ikke kan skaffe arbejde til dem, de har ansat, som forholdene er blevet. Og de er også skabt af politikerne og fagforeningerne.

Så kom akutjobbene. Kr. 25.000 (skattefinansieret) for at ansætte en ledig, som man ikke har brug for, efter samme virksomheder har været tæpperbombet i årevis med nye skatter og afgifter, så varerne er blevet alt for dyre til de kan afsættes. Det som om ‘de ansvarlige’ hverken kender verdenshjørnerne eller forskellen på op og ned.

I guder!

supplement:

Justitsminister Morten Bødskov fik aldrig afsluttet sin kandidatuddannelse fra Roskilde Universitetscenter, ligesom beskæftigelsesminister Mette Frederiksen ikke fik sin fra Aalborg, tidl. skatteminister Thor Möger Pedersen og sundhedsminister Astrid Krag er begge fortsat stud.scient.pol.´er, og et par ministre mere brugte et årti eller to på at få eksamensbeviset. Nu skal de ikke have et eksamensbevis for at være politikere. Man kunne i det mindste forlange alternativt at de havde 5 års arbejdserfaring.

21. oktober 2012

SKADESTUE-ANGREBET I ODENSE INGENLUNDE ENESTÅENDE


Deutschen Krankenhauspersonal immer wieder von Muslimen bedroht:
http://koptisch.wordpress.com/2012/10/21/muslimische-patienten-bedrohen-krankenhauspersonal/

MEDIERNE OG STATERNE SER VÆK OG VISER DERMED VEJEN

France 24 TV succumbs to Islamophobia, says its reporter “savagely” attacked in Tahrir Square


Oct 20, 2012 11:40 am | Robert Spencer
France 24 TV, hitherto always eager to carry water for Islamic supremacists and jihadists, has now fallen victim to racism and Islamophobia, characterizing the attack on its reporter by Islamic supremacists in Tahrir Square as “savage.” Oh, the humanity! “France 24 TV: Cairo reporter ‘savagely attacked,'” from the Associated Press,…

read more

————————
http://www.copts.co.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=4240&Itemid=1

CAIRO — A French female television reporter was sexually assaulted during a protest in Cairo’s Tahrir Square, she told AFP on Saturday, the latest in a series of such attacks on women covering unrest in Egypt.

Last Updated ( Saturday, 20 October 2012 )

Read more…

August 2011 : “Mere islamisk forår”

Hvordan koptiske, kristne småpiger sælges til tvangsindoktrinering i koranskoler


Hvordan koptiske kristne kvinder og unge piger sælges til tvangsindoktrinering i koranskoler:

Foto: Diese jungen Christen wurden zwangsislamisiert
http://koptisch.wordpress.com/2011/06/04/koptinnen-zwischen-sexueller-und-liebevoller-zwangsislamisierung/

http://www.copts.co.uk

20. oktober 2012

Bashy Quraishy imod ytringsfrihed


by Andrew E. Harrod  •  Oct 20, 2012 at 12:42 pm

http://www.legal-project.org/blog/2012/10/bashy-is-back-the-still-strange-views-of-mr

Bashy Quraishy, the Pakistani-Danish Muslim familiar to Legal Project (LP) readers from past articles by Adam Turner and me (see here and here), is back at his old stomping ground, the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). Speaking at the OSCE’s 2012 Human Dimension Implementation Meeting (September 24, 2012-October 5, 2012, in Warsaw, Poland), Quraishy showed that he and his Islamic supremacist, anti-free speech agenda has not changed.

DEN GÅR IKKE OP OG NED – DEN GÅR IKKE VÆK

Filed under: Danmark, Economics, Science, Værdikrise — Tags: — Jørn @ 18:55

DEN GÅR IKKE VÆK

TRO KAN FLYTTE BJERGE, MEN IKKE SÅ MEGET I VOR TID, FOR DET TAGER SIN TID – TROEN PÅ VERDENS SELVUDNÆVNTE FORVALTERE BLIVER PARADOKSALT NOK STÆRKERE END MANGE KENDSGERNINGER HVER ENESTE DAG, INDTIL KENDSGERNINGERNE SOM ALTID TAGER OVER FOR EN STUND, OG INDEN ET FORNYET TILBAGEFALD PÅBEGYNDES.

Det sidste er hvad erfaringen har vist nogle gange i historien; bygger ikke på viden; det kunne også blive anderledes. De menneskelige egenskaber, der naturligvis er afskaffet pr. ikke-udtalt, men underforstået politisk korrekthed, har ikke ændret sig meget de seneste 2.500 år, så et tusindårsrige bliver dette ikke i følge de almindelige regneregler. F.eks. regning på statsgældens udvikling i Europa og her. Denne udvikling foregår ikke i en kortbølgebevægelse, som forventningsskabende medier ellers lader forstå. Det er derimod de fortrinsvis politikerfremkaldte bølgebevægelser (mest benævnt konjunkturer oftest sat i gang af underskud og pengeudstedelse), der netop fører til statsgælden. I privatsfæren er regelen den, at når långiverne kan udregne, at debitor ikke kan skabe indtægter, der er tilstrækkelige til at mere gæld kan afvikles, så standser långivningen. Om ikke en naturlov, så en kendsgerning, der ikke levner megen plads til fortolkning, for det er i regelen et ret enkelt regnestykke. Det samme gælder også for stater og for mere eller mindre feuderale sammenslutninger af stater. Det er ikke noget nyt. Der til kommer de fleste stater m. v. cirka én gang i et individs levetid med de styrende, men uforanderlige menneskelige egenskaber, viser erfaringen. Noget er udligning mellem stater/nationer, men når de alle som nu netto skylder, er det private, internationale banker, der har pengene tilgode.

13. oktober 2012

MENS VI VENTER PÅ EPIDEMIERNE


http://www.zukunftskinder.org/?p=29201#more-29201

“Situationen på modtagestedet for asylansøgere i Nordrhein-Westfalen bliver hele tiden mere dramatisk. Indretningen er ikke alene overbebyrdet med det antal der ankommer netop nu, nu er der i Dortmund-Hacheney to tilfælde af skoldkopper dukket op. De er meget smitsomme og bliver overført ved dråbeinfektion, nysen, hoste og tale. Også den direkte kontakt med syge fører til smitte…”

Vi ved også at der forskes intenst i hvorledes malariamyg, der i forvejen findes i hobevis i Vesten uden de smitsomme sygdomme, i tide kan afsløres pr. DNA som eventuelle bærere af f.eks. malaria bragt ind fra bl.a. Afrika.

Vi har givet glemt den såkaldt Spanske Influenza i 1919.

Tropesygdomme har længe truet Danmark

DET DREJER SIG BÅDE OM AT VISE ANSIGT OG OM AT TABE ANSIGT


Saudi Arabia calls for new international body to censor Internet of content critical of Islam
Oct 12, 2012 02:57 pm | Robert Spencer

“Any reasonable person would know that this film would foment violence and, indeed, many innocent persons have died and been injured with this film as a root cause.” No. Any reasonable person would address the madness of reacting violently to this film, and would address the core beliefs that lead…

read more

Toronto: Muslim mother’s throat slit for letting children adopt Canadian culture
Oct 12, 2012 02:21 pm | Robert Spencer

Muslims commit 91 percent of honor killings worldwide. A manual of Islamic law certified as a reliable guide to Sunni orthodoxy by Al-Azhar University, the most respected authority in Sunni Islam, says that “retaliation is obligatory against anyone who kills a human being purely intentionally and without right.” However, “not…
read more

12. oktober 2012

HVIS DE I NORGE FØDER SOM I OPRINDELSESLANDENE


Vi skrev fornylig følgende om behovet om korrektion af de officielle antal af udenlandsk oprindelse i Tyskland, Norge og Danmark:

Når Statistisches Bundesamt i Tyskland således opregnede antallene med udenlandsk baggrund korrekt blev resultatet, at den officielle andel i Tyskland blev hævet fra knap 9 procent til 18,4 procent i 2006.

Statistisk Sentral Bureau i Norge lavede en tilsvarende særanalyse af befolkningsforholdene i Norge med udgangspunkt i de registrerede familieforhold og kom til at den officielle andel skulle hæves fra 8,3 procent til 16,4 procent i 2006 med udenlandsk baggrund for så vidt angår tilknytningen til forældre og bedsteforældre.

[Tilføjet 15/9 2013: 1. januar 2013: Såfremt alle fire bedsteforældre er Norske af oprindelse bliver antallet af udenlandsk oprindelse 1.110.823 svarende til andel på 22%]

Vi kan fortsat gisne om hvorledes de i DK godt 10 procent pr. 1. januar 2012 skal ændres for at medregne alle med udenlandsk baggrund. Nu er det ikke specielt interessant at kende dette totalantal, men det er afgørende at kunne udskille de enkelte grupper.

Officielt pr. 1. januar 2012, Norge:

  • “I dag (1. januar 2012) er det omlag 655.000 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv (547.000) eller er født i Norge med to innvandrerforeldre (108.000). Til sammen utgjør disse gruppene 13,1 prosent av befolkningen…” Kilde : http://www.ssb.no/innvandring/

Hvis det ikke virker, så prøv: http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/hvor-mange-innvandrere-er-det-og-blir-det-i-norge?tabell=118942
—————————-

Præcis som i Danmark savner vi i Norge børneantal født af tredje generation (der netop er de fødende i disse år) og børn født af naturaliserede. De fleste af disse børn opregnes i Norge som børn af nordmænd og tælles med og forhøjer det norske officielle fruktbarhetstall og samtidig mindsker de fruktbarhetstallene tilsvarende for den udenlandske oprindelser. Uden en fordeling af rådata om levendefødtes antal på nationalitet/oprindelse, der påviser det modsatte, er det hvad vi må gå ud fra. Herved tegnes et mere realistisk billede end det officielle, og det kan være afgørende af flere vægtige grunde, arbejdsmarkedet, sygdomme herunder epidemier, med biogenetikken medinddraget.

Ved at anvende statsborgerskabsopgørelsen, antallet af tildelte norske statsborgerskaber (siden f.eks. 1978) og forudsætte at de bosatte af anden oprindelse netop føder i Norge efter samme fruktbarhetstall som tallet i oprindelseslandet og dør efter den norske dødsratio gennem de 34 år kommer vi til et modelresultat. Et modelresultatet kan bruges til at give et fingerpeg og er vor eneste reelle mulighed, når realistiske optællinger ikke forligger med en brugbar detaljeringsgrad. Når vi forudsætter at fruktbarthetstallene er de samme som i oprindelseslandene ser vi bort fra, at det er de unge og de yngre, der vandrer. Herved estimeres fødselstallet for bosatte af udenlandsk oprindelse for lavt i Norge og Danmark.

Pr. 1. januar 2012 viste modellen 792.139 af udenlandsk oprindelse svarende til 15,9 procent af folketallet i Norge.

Pr. 1. januar 2012 viste modellen 735.924 af udenlandsk oprindelse svarende til 13,2 procent af folketallet i Danmark.

Antallene i Norge og Danmark er en del højere end de officielle antal, og det skyldes netop de meddelte officielle fruktbarhetstall ikke er korrekte, når familietilknytningen og oprindelsen medinddrages, og understreget af at fødslerne ikke (kan) fordeles dokumenterende på oprindelser i præsentationerne. Fruktbarhetstall er bestemt af kultur, traditioner, love, religion, uddannelse, og arbejdsmarkedstilknytning, og de er langtsigtsholdbare. Vi går således udfra at tilpasningen til norske forhold og effekten af barselslovgivning m.v. ikke er så udpræget som det officielt samtidig antages.

Behov for modelkorrektion

Modellens metode

Eksempel på modelgennemløb af danske data

Older Posts »