Danmark

30. juni 2010

Logic in Westerns Meaning – Not the Least


Jun 29, 2010 03:47 pm | Robert

The mastermind of this jihad plot was a cargo handler at JFK Airport — because no one would dream of preventing Muslims from taking such sensitive jobs around airplanes, or even questioning them about their beliefs and loyalties before hiring them. That would be “Islamophobic,” and who cares if one…

Jun 29, 2010 12:13 pm | Robert

One would have thought that the Vast Majority of loyal, patriotic American Muslims would celebrate Mahmoud Omar as a hero. Why don’t they? Why does a man who helped the FBI against jihadists say, “I lost my people. I lost my religion”? And why don’t authorities ask that question, and…

NATURLOVE OVERTAGER DET OFFENTLIGE FORBRUG OG OVERFOERSLERNE


Sætte tæring efter næring, ville de ikke. Lige

som når børn ikke vil høre, så følger en simpel

naturlov: Så må de føle

De offentlige indtægter steg med 22,2% i løbende priser fra 2001 til 2010.  De offentlige udgifter steg med næsten den dobbelte andel 41,6% i samme periode. Driftsudgifterne med 39%. Af disse steg overførslerne til privatforbrug med 26,2%.  Øget ‘alderdom’ skyldtes kun ca. 45 mia.  af de ca. 91 mia. krones stigning i overførslerne. Bemærk, forskellen mellem driftsudgifterne og samlede udgifter er øget fra knap 28 mia. kr. til mere end det dobbelte. Det drejer sig ikke øget gældsafvikling.

Vi kan måske forstå det (uden vi af den grund accepterer det); danskernes antal gik tilbage cirka 7 promille eller 0,007 pr. år i perioden 2001-2010.

OFFENTLIGE UDGIFTER/INDTÆGTER, ifølge Nyt fra Danmarks Statistik, under ‘offentlige finanser‘:

Mia.kr./År 2001 2010
Driftsudgifter i alt 687,856 956,315
Udgifter i alt 715,556 1.012,881
Indtægter i alt 749,572 916,169
Løbende overførsler 344,894 435,601

29. juni 2010

Tysk CDU-politiker Peter Trapp Forlanger Intelligenstest For Indvandrere


http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,703196,00.html:

“Unionspolitiker fordern Intelligenztests für Einwanderer

Provokanter Vorschlag aus der Union: Politiker von CDU und CSU verlangen eine neue Einwanderungspolitik, bei der Ausländer sich einem Intelligenztest unterziehen müssen. Humane Gründe dürften nicht länger das einzige Kriterium für Zuwanderung sein

Berlin – Unionspolitiker pochen darauf, bei der Zuwanderung stärker auf den Nutzen Deutschlands zu schauen und provozieren mit einem neuen Vorschlag: Der innenpolitische Sprecher der Berliner CDU, Peter Trapp, sagte der “Bild”-Zeitung: “Wir müssen bei der Zuwanderung Kriterien festlegen, die unserm Staat wirklich nützen. Maßstab muss außer einer guten Berufsausbildung und fachlichen Qualifikation auch die Intelligenz sein. Ich bin für Intelligenztests bei Einwanderern.” Diese Frage dürfe nicht länger tabuisiert werden…”

Andere Deutschen Supplementen

……………………………………………………

Information om Danmark (IOD)

Hvis gennemsnitlige G-værdi, som den kaldes i estimationssammenhæng, er under 70 i Somalia, kan det så forklare:

Den Danske Borgerlige Smartness:

Siden 2001 har regeringen bidraget med 81,2 pct.

af alle tildelte danske statsborgerskaber til somaliere

siden 1979 ?

Alt ialt førte disse tildelte danske statsborgerskaber til, at antallet med somalisk oprindelse pr. 1. januar 2010 er blevet til mere end 30.928. Af statistikken så det naturligvis ud som om de var rejst hjem. Sådan præsenteres løgnen på kold beregning. Vi forudså dette (i Danskeren nr. 5, side 8, 3. spalte, december 1989) netop ville ske på denne måde ved tildeling af flere statsborgerskaber år for år, og at dette antal tildelinger skulle man så sikre sig ikke alene oversteg tilstrømningen, men simpelthen fik antallet af somaliere i Danmark til at falde…..uden de rejste hjem:

Uddrag af Danskeren, nr. 5, december 1989:

Intelligens eller IQ er emne, som ikke tages op i Danmark, når bortses fra i ansættelsesprocedurer – besynderligt nok. I det åbne rum tales ikke om intelligens eller intelligensforskelle. Emnet falder ikke i elitens smag, måske især fordi her er et karakteristika, der ikke lader sig påvirke af såkaldt integration, undervisning, uddannelse eller arbejdsmarked.

Det er simpelthen sådan, at forskellighed ellers og paradoksalt nok på én gang forherliges og foragtes af opkomlingenes regimente. Drejer det sig om at slå på minoritetsgruppers særligt positive kendetegn (målt efter danske koder), der skal vises for det meste i en art uvirkelig forventningspræsentation, så er alt godt.

Drejer det sig derimod om forskellighed, hvor minoritietsgrupper – minoriteter lidt endnu – falder forskelligt ud til den anden side, den negative (målt med danske koder), f.eks. m.h.t. kriminalitetens udbredelse (der også afhænger af aldersfordelingen) eller det gennemsnitligt velfærdsforbrug, så grænser det til en dødssynd både at påvise denne forskellighed endsige at nævne den beviste forskel. Selvom alt er fuldt dokumenteret og videnskabeligt i orden.

IOD har påvist i forbindelse med seneste befolkningsanalyse/prognose byggende på fertiliteterne i immigranternes 235 oprindelseslande, indvandringen og dødeligheden i Danmark i sommeren 2009, at den gennemsnitlige intelligens i Danmark netop er faldet nogle procentpoints fra senest hidtidigt opgjorte værdigennemsnit for landet i 2006, hvor den måltes til godt 98. I 1979 var den mere end 99, nu er den under 98 og den forventede i 2047 vil være 94, hvis det fortsætter som de seneste 7 år. Dette fald er sket og vil ske som en direkte følge af indvandringen fra områder, der udviser lavere målt gennemsnitlig G-værdi, som den benævnes.

Udviklingen kan sammenlignes med tilsvarende udvikling i kriminalitetens udbredelse, der naturligvis øges med indvandringen af immigranter fra folkeslag, der her i landet udviser lavere gennemsnitsalder, flere fødsler i gennemsnit pr. kvinde og også større kriminalitetstilbøjelighed hos de enkelte individer. Gennemsnittet i Danmark påvirkes tilsvarende simpelthen af indvandringen, når hyppigheden af det pågældende karakteristika i indvandrergruppen er forskellig fra den tilsvarende hyppighed heraf i landets som helhed.

Den påviselige sammenhæng mellem stort børneantal og lav g-værdi vil accelere g-værdifaldet.

Uvilje mod at beskæftige sig med emnet intelligens er ikke den samme i den angelsaksiske verden og i USA, som den er her. Uafhængigt af definitionen på IQ foreligger adskillige forskningsresultater om IQ i forskellige sammenhænge bl.a.:

Jensen, A.R. (1998) The g factor: The science of mental ability. Westport, CT: Praeger.

Lynn, R., & Vanhanen, T. (2002). IQ and the Wealth of Nations. Westport, CT: Praeger.

Lynn, R., & Vanhanen, T. (2006). IQ & Global Inequality. Augusta, Georgia: Washington Summit Publishers.

Nyborg, H. (1994a). The neuropsychology of sex-related differences in brain and specific abilities: Hormones, developmental dynamics, and new paradigm. In H.Nyborg (Ed.), The neuropsychology of individual differences (pp. 59-113). San Diego: Academic Press.

Nyborg, H. (1998; ed.) The scientific study of human nature. Tribute to Hans J. Eysenck at eighty. Oxford: Pergamon/Elsevier Science.

Nyborg H. (2003a). The sociology of psychometric and bio-behavioral sciences: A case study of destructive social reductionism and collective fraud in 20th century academia. In Nyborg H. (Ed.), The scientific study of general intelligence: Tribute to Arthur R. Jensen (pp. 441-501). Amsterdam: Pergamon.

Nyborg, H. (Ed.; 2003b). The scientific study of general intelligence: Tribute to Arthur R. Jensen. UK: Oxford: Pergamon.

Nyborg, H. (2005). National and sex difference in scholastic achievement among 276,164 15-year-old students: Hierarchical factor analysis of the 2003 cycle international PISA project. In (Proceedings, pp. 24-25). Adelaide, South Australia: The International Society for the Study of Individual Differences.

Nyborg, H. & Jensen, A. R. (2001). Occupation and Income Related to Psychometric g. Intelligence, 29, 45-55

26. juni 2010

Indvandrere og Efterkommere – et par aldersgrupper – stemmer det?


Nogle af optællings-spørgsmålene er morsomme, når de sammenstilles

I hele Danmark var her af alle mulige oprindelser (234) følgende antal på givne tidspunkter i perioden 2006-2010, når de optælles i de officielle kategorier ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. Vi viser tre aldersgrupper:

Tabel 1

Hvis du er af den opfattelse, at du har set flere10 årige på gaden i Odense, i Aalborg eller i Århus end anført i første tabel, så skriv endelig og giv os cirka-antallet, som du mener er i din by. Vi er også overrasket over, hvor de forsvinder hen.

Vi skal oplyse, at antallene i tabel 1 for såvidt angår 2010 er de aflæste fra Danmarks Statistiks (DS’s) Statistikbanken pr. 1. april 2010, i 2007 pr. 1. januar og øvrige antal i rækken er opgjort pr. 1. oktober. Det betyder ikke alverden, sådan som tallene i øvrigt ser ud og ikke afspejler virkeligheden.

Tabel 2

Tabel 2 viser de nye fremmede (d.v.s. med oprindelse i lande/områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand) med personnummer og fast bopæl i Danmark i perioden 2001-2010. Altså tilvæksten fra nettoindvandringen.

F.eks er det lidt sjovt eller tragikomisk, at de nytilkomne praktisk taget er holdt op med at få børn, hvis vi uanset lader første tabel afspejle virkeligheden, og danskerne føder alt for få til at blot at holde befolkningen stabil. Det til trods voksede befolkningen med 23.287 i 2009 (???)

Vi forventede at med sådant et indtag af netop unge/yngre fremmede i hele perioden 2001-2010 (som vist i tabel 2), og især fra meget fødende folkeslag, skulle der have været mange flere fødsler synlige hos DS. Der har også været mange flere fødsler blandt de fremmede, som det fremgår af teksten lige under tabel 2.

Tabel 3

I 2004 stod indvandrere og efterkommere i København for 82 pct. af alle straffelovsovertrædelser blandt unge på eller under 18 år, meldte Politiet. Den gang udgjordes indvandrere og efterkommere officielt til ca. 28 pct. af alle børn og unge på eller under 18 år i København, i dag nærmere 45 pct. for se et par afsnit nede verdens simpleste prognose – de 28 pct. omfattede ikke alle, der have fået tildelt dansk statsborgerskab, om de 45 pct., der omtales næmere nedenfor, omfattede de naturaliserede, kan vi ikke vide. Gad vide hvor højt andelen af straffelovssigtelserne er nået ved denne aldersbestemte befolkningsandel på 45 pct. Overgrænsen er 100%.

De naturaliserede, deres børn og dermed helt centrale af befolkningsopgørelsen kan kun afdækkes indirekte. Befolkningsregnskabet skal altid kunne bringes til at stemme.

Jyllands-Posten: 30. maj 2004

“I Københavns kommune er nu hele 45 pct. af alle 1. klasseelever indvandrerbørn, flertallet fra muslimske lande. Denne dramatiske udvikling i de unges befolkningssammensætning vil komme til at betyde en forandring og omvæltning af hele det danske samfund.”

Vi mener, at disse førsteklasseelever i 2004 to senere må være 3. klasseelever og udgøre 45 pct. i 2006, og atter være 5. klasseelever og udgøre samme 45 pct. i 2008 samt endelig være 7. klasseelever i 2010 og udgøre 45 pct.

Men ovenfor i tabel 3 aflæser vi antallene for alle 15 årige indvandrere og efterkommere i landet 2006-2010 til 6.500-7.200 i perioden.

Det er højest besynderligt, at også antallet af indvandrere og efterkommere under 18 år (2. række i tabel 1) stort set holder sig konstant uanset tilstrømningen, især taget i betragtning af, at uddannelse og arbejde efter de nye regler, signaler skulle være mantraet, der giver opholdsgrundlag nu.

Nulårige har vi også problemer med:

Den 15. januar 2005 kunne vi læse i Morgenavisen Jyllands-Posten:

“Socialarbejdere advarer om risiko for voldsom vækst i kriminalitet begået af unge med anden etnisk baggrund, når denne befolkningsgruppe i løbet af de næste fem år vokser med 20 pct.”

20 pct. på 5 år svarer til en vækst i den potentielt kriminelle ungdomsgruppe på 3,71 pct. pr. år. Når vi ser på de officielle antalsangivelser fra 2006 til 2010,  læser vi ikke noget, der stemmer med dette eller blot tilnærmer sig den forventede stigning fra 2005 til 2010 på 20 pct. i den pågældende befolkningsgruppe, kun i tilstrømningen.

Jamen, tog disse socialarbejdere helt fejl? En gruppen der her vokser med 3,71% pr. år må nødvendigvis være født på tidspunkt endten her eller i udlandet. Er det i udlandet, har de bevæget sig fra udlandet og hertil. Alternativet er fremmedes fødsler i Danmark.

Tilstrømningen af ikke-vestlige er steget med 9,6% flere ind i 2005, 14,1% flere ind i 2006, 19,3% flere ind i 2007 og så endelig jubelåret 2008 med en stigning 62,8% sammenlignet med indstrømningen året umiddelbart før. Hvor blev de af?

Kan læseren give os et bud eller flere på, hvorledes det forholder sig med det fortsat lave og temmelig konstante fødselsantal blandt indvandrere og efterkommer i DK (jvf. midterrækkerne i tabel 1)

Antallet af fødte med fremmed oprindelse behandler vi i en uddybning i årsopgørelsen for 2009 og samtidig henvises du deri til DS’s egen redegørelse for, at de officielle optællinger ikke stemmer på:

https://danmark.wordpress.com/indvandring-13-331-ikke-vestlige-i-2009-ikke-vestlige-nye-børn-i-dk-cirka-lige-sa-mange/

Links to this post:

Eliten undervurdrer befolkningenDen officielle information er ikke sand:. Vi tager dem på ordet og prøver at overbevise:. I 1980 havde vi officielt 152.958 indvandrere og efterkommere i følge Nyt fra Danmarks Statistik (DS). I 2007 have vi officielt 477.700
posted by Sonia @ 18 juni, 2007 21:02 Ren Knold og TotDet er ren ”Knold og Tot”. DREAM-instuttets vekslende befolkningsprognoser kan. ikke være lavet af folk ved deres fulde fem. Lars Haagen Petersen, DREAM, der er finansieret delvis af Finansministeriet og delvis af Økonomi- og
posted by Sonia @ 06 december, 2006 13:12 Lige knap 16 pct. allerede, 2080 er lang tid efter magtovertagelsenFrem til virkeligheden eller tilbage til. fremtiden. Lars Haagen Petersen DREAM er åbentbart uenig med Velfærdskommissionen og Københavns Universitet om den nutidige og de fremtidige andel af indvandrere og efterkommere.

Verdens mest forgældede – ikke af betydning, der kan sammenlignes med statsgælden

Filed under: Danmark, Economics, Finanskrise, folkeskolen, Free Speech, Science, skoler, Statistics — Tags: — Jørn @ 22:01

Verdens mest for gældede

Privat gæld er for det meste stiftet mod sikkerhed i en eller anden form, hvorimod statsgæld ikke har den samme sikkerhed og samtidig langt hen ad vejen er koblet til seddelpressen. Fordi staten er forgældet, skal borgerne lige have at vide, at de er ikke en pind bedre, men det er de rigtignok. Staten er forgældet, fordi politikerne lover mere og bruger flere penge på at blive genvalgt, end de kan opkræve i skatter fra de samme borgere i skat. Her kan man sige at borgerne lader sig narre alt for meget, men det er noget ganske andet. Denne sidste trafik standser automatisk, når skatterne ikke længere kan hæves, og det meste er gået i stå eller flyttet og intet mere kan lånes, fordi kreditorerne, der i sidste ende er private, indser at staten ikke bliver i stand til at indkradse værdier nok til at kunne tilbagebetale.

Lån mod sikkerhed fører som bekendt til, at banken næsten altid får, hvad den har tilgode på den ene eller den anden måde. At sammenligne den private gæld med bruttonationalproduktet har ikke megen mening. Naturligvis medfører stor samlet privat gæld, at økonomien samlet svækkes yderligere, fordi netop den manglende opsparing/kapital mindsker drivkraften i produktionen.

Staten forsøger at koble borgerne til statens eget problem; det er hvad det reelt er.

Unger og studenter – ét fedt og det fedt at være tynd

Filed under: Culture, Danmark, folkeskolen, Free Speech, skoler — Tags: , , , — Jørn @ 08:04

Studenter er afgjort ikke, hvad de har været. Skrigene og skrålene i vommende druk fra ladet af lastbiler i disse dage vidner om, at de har fået noget de ikke har fortjent. Lydene minder meget om lydene fra den nærliggende børnehave.

Så pludselig fik jeg forklaringen. Med åbenstående køkkenvindue til naboejendommens græsplæne fik jeg forklaringen. Først var jeg af den opfattelse, at nogle små piger legede med dukker derude. Nej, det var en ung moder og en ung fader, der havde kvalitetstid med deres unge. Alle var babyer igen, selv ungen på fire.

24. juni 2010

NY VALGUNDERSØGELSE VISER FORMENTLIG UTILSIGTET ATTER AT INDVANDRER- OG EFTERKOMMER-KATEGORIERNE ER FULDSTÆNDIG UANVENDELIGE – NU FRA ENDNU EN NY MEN SIKKER VINKEL


For musikinteresserede er her midsommervisen: https://danmark.wordpress.com/2008/06/21/vi-elsker-vort-land/

Den 29. november 2009 kunne sandelig læses i Berlingske Tidende: “Hele 18 valgsteder havde en stemmeprocent på under 50 ved kommunalvalget…” under overskriften ‘Marginaliserede Borgere Gider Ikke Politik.


Undersøgelse af kommunalvalget afslører vel utilsigtet flere ting

–   og indvandrer- og efterkommerkategorierne gør igen mere skade en gavn

Her er undersøgelsen, som vi kun lige kikker lidt på for dokumentationen:

Institut for Statskundskab Københavns Universitet

Øster Farimagsgade 5

Postboks 2099

1014 København K.

ISSN 0906‐1444 ISBN 87‐7393‐621‐4

Her kan du nedtage undersøgelsen i pdf-format:

http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/4E15849D-A7CD-4D42-95B4-6B5DEAD19510/0/valgdeltagelse_rapport_2009.pdf

Politiken omtaler undersøgelsen i dag fra en ganske anden vinkel på:

http://politiken.dk/indland/article1001750.ece

En vælgerundersøgelse af kommunalvalget 17. november 2009 omfatter en gennemgang af 44 af landets 98 kommuner. Undersøgelsen behandler således 2.302.850 stemmeberettigede ud af i alt 4.283.392 stemmeberettigede i hele landet. D.v.s. godt halvdelen.

Derfor kan undersøgelsens resultater afvige lidt fra resultaterne, der foreligger officielt som resultat af valgdeltagelsen i valget, hvilket behørigt kontrolleres ved sammenligning af den officielle valgdeltagelsen og valgdeltagelsen i undersøgelsen.

Vi interesserer os ikke for at pinde valgdeltagelsen ud på indkomstgrupper, ledige, udstødte, kvinder og mænd og aldersgruppper, som undersøgelsen lægger uhyre meget vægt på. Og vi focuserer heller ikke så meget på, at valgdeltagelsen er lav og endog voldsomt faldende blandt indvandrere (til 36,9 pct.) og efterkommere (til 35,7 pct.) siden seneste kommunalvalg forud i 2005.

Vor interesse skal samle sig om indvandrere og efterkommere (I&E) (ganske uvidenskabelige begreber, men de anvendes officielt helt seriøst). Vi afprøver begrebernes egenethed til heltegning af Danmark. Dels indvandreres og efterkommeres valgdeltagelse dels deres antal som vælgere eller sofavælgere. Alt i alt har 1.471.923 af alle 2.302.850 stemmeberettigede i undersøgelsen stemt, d.v.s. 63,9 pct.

Nu oplyses to gange på side 3 i resuméet og i tabel 3.1 side 29 i undersøgelsen, at etniske danskere har haft en valgdeltagelse på 68 pct. i gennemsnit i undersøgelsens 44 kommuner, og alt i alt har valgdeltagelsen for alle altså været 63,9 pct. i den samme helhed.

63,9 er et vejet gennemsnit af danskernes valgdeltagelse (68) og indvandreres og efterkommeres (I&E’s) valgdeltagelse på 36,8, hvor vægtene er de ukendte andele af antal stemmeberettigede blandt I&E (x) og danske stemmeberettigede (1-x):

For det vejede gennemsnit i undersøgelsen kan ende på 63,9, som nævnt, når etniske danske har gennemsnittet 68 (i tabel 3.1 jf. undersøgelsen står der faktisk 67,6% og ikke 68%) og indvandrere og efterkommere gennemsnittet 36,8 skal følgende ligning stemme:

0,368*x + 0,676*(1-x) = 0,639, for at logikken er i orden.

Dette medfører at x = 0,1201 eller 12,01 pct. af de stemmeberettigede i undersøgelsen er I&E. Resten 87,99 pct. er etnisk danske, meldes der i undersøgelsen. Der var i alt 2.302.850 stemmeberettigede i undersøgelsen, der dækker godt halvdelen af alle stemmeberettigede ved kommunalvalget 2009, 4.283.392.

Vi foretager en prøve på ligningens korrekthed og udregningens sandhedsværdi ved at indsætte 0,1201 og 0,8799 for henholdsvis x og 1-x:

0,1201*0,368 + 0,8799*0,676 = 0,639 eller 63,9 pct. – det stemmer!

I de 44 danske kommuner er antallet af stemmeberettigede I&E (18 år eller ældre og med mindst tre års fast ophold i Danmark plus ikke etnisk danske, men danske statsborgere med valgdeltagelsen 36,8 pct.) derfor : 12,01 pct. af alle undersøgelsens medtagede stemmeberettigede, der udgjorde 2.302.850.

Det giver i alt 276.572 stemmeberettigede bl.a. indvandrere og efterkommere fyldt 18 år eller er ældre med mindst tre års ophold i landet i 44 kommuner ud af landets 98 kommuner plus det løse som nævnt. Undersøgelsen opererer med 230.126 indvandrere og efterkommere. Resten er lagt i kategorien danske statsborgere, herunder børn af efterkommere, hvoraf en del er at betegne danske efter lovens juridiske prædikat, men uanset skal der 12,01 pct. med valgdeltagelsen 36,8 til at trække den gennemsnitlige valgdeltagelse ned fra 67,6 blandt etniske danskere ned til 63,9 for alle valgberettigede i gennemsnit. 

Lad os lige se på antallet af indvandrere og efterkommere (>=15 år) pr. 1. oktober 2006, fordi de stemmeberettigede i den 16. november 2009 er forudsat at have haft fast ophold her netop i mindst tre år forinden valgdeltagelsen.

For hele landet, antal I&E, (>=15 år bliver det nu) pr. 1. januar 2007, da 1. oktober 2006 ikke er medtaget i statistikpræsentationen fra Danmarks Statistik (DS) i 2006: 372.733

Konklusion:

Vi prøver nu at repitere, hvad undersøgelsen har som konsekvens: 276.572 som indvandrere og efterkommere (hvoraf 46.446 har opnået dansk statsborgerskab, eventuelt er børn af efterkommere) med adgang til at stemme ved kommunevalget 17. november 2009 i 44 af landets 98 kommuner. Kun 101.778 (36,8 pct.) benyttede denne stemmeret. Disse og sofasvælgerne (i alt 276.572), hvoraf fortsat hovedparten angiveligt skulle have opholdt sig i landet i mindst tre år og være >=18 år for at være berettiget til afgive valg.

Mindre end tre år før dette kommunevalg (1. januar 2007) var her i alt: 372.733 på 15 år eller ældre. Det kan afvige, men ikke alverden fra antallet af I&E pr. 1. oktober 2006 på 15 år eller ældre ifølge DS’s statistikbanken.

Dette sidste antal må vælges netop på grund af DS’s statistikpræsentationers skiftende udseende i statistikbanken, og opgørelsen pr. 1. januar 2007 er så lidt større end antallet af alle stemmeberettigede I&E ved kommunevalget 2009.

En konsekvens mere (udover antallet af indvandrere og efterkommere i 44 kommuner >=18 år og med mindst tre års ophold) af undersøgelsen er, at i resten af landets kommuner, de fleste, 54, var der derfor i alt under 96.161 stemmeberettigede indvandrere og efterkommer på 18 år eller ældre med tre års ophold i landet (ca. 372.733 – 276.572) ved kommunevalget i 2009.

Jeg behøver vist ikke opliste alle landets resterende 54 kommuner, der ikke er med i undersøgelsen, men som angiveligt havde ialt-antallet mindre end 96.161 indvandrere og efterkommere med tre års fast bopæl i DK og 18 år eller ældre, naturaliserede indvandrere og efterkommere eller deres børn. Kun lige nogle få af kommunerne, som tilsammen huser, altså mindre end 96.161 indvandrere og efterkommere >=18 år inklusive naturaliserede i øvrigt her:

Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Albertslund, Allerød, Hillerød, Kalundborg, Frederiksberg, Frederikssund, Rødovre, Hvidovre, Høje-Taastrup, Roskilde, Fredericia, Kolding, Herning, Skanderborg, Silkeborg, Hjørring, Sønderborg, Haderslev…o.s.v. til mere end halvdelen af landets kommuner.

Om du vil, læser, kan du måske finde ud af om valgundersøgelsen, Danmarks Statistik (DS), eller jeg har ‘fejl i hjemmeopgaverne’. Nogen har ‘fejl i hjemmeopgaverne’.

For at give et fingepeg i en mulig retning, kan det i tillæg oplyses, at også børn af efterkommere medregnes/optælles som danske hos DS, ligesom der i flere år har været problemer med at få afdækket den rette etnik, når talen falder på fødsler i Danmark. Det er lige netop børnefødslerne og valgene disse 3. generationsindvandrere deltager centralt i nu. Vi kan vel ikke hævde at brevmodtageren skifter identitet ved at modtage et brev fra Folketingets Indfødsretsudvalg og ligeså vel heller ikke børn af brevmodtageren.

Dette var endnu et bevis for at udlændingeopgørelserne ikke kan bruges til den mest simple af opgaverne – at tælle hvor mange her er. Det blev erkendt officielt fra 2005 af landets førende demograf. Men andre kræfter i administrationen og i regeringen ønsker ingen ændringer:

Se nogle centralt placerede af disse : https://danmark.wordpress.com/2010/06/21/er-udlændingestatistikken-ubrugelig-ja-den-kan-end-ikke-bruges-til-det-mest-simple-at-tælle-immigranterne/

J. E. Vig, den 23. juni 2010

23. juni 2010

HVORFOR STOLER VÆLGERNE PAA DE INDVALGTE – VÆLGERNE ER DYBT NAIVE OG DE INDVALGTE BENYTTER SIG NETOP AF DET FOR AT KUNNE KRO SIG TIL DET SIDSTE OG SCORE KASSENMeningsmålinger byggende på et repræsentativt udvalg ved interviews har ikke altid været nogle, som de politiske partier og interessegrupper bestilte resultaterne af på forhånd.

i

For 15-17 år siden så det således ud:

75% mener, at der bliver flere voldelige sammenstød på grund af flygtninge og indvandrere!

[Gallup, Berlingske Tidende 14.02.1993]

82% frygter, at det vil komme til flere angreb på asylcentre!

[Sonar, Jyllands-Posten 27.06.1993]

88% mener, at kriminelle asylansøgere straks skal udvises uanset deres ansøgning om asyl!

[Sonar, Jyllands-Posten 27.06.1993]

82% mener, at kriminelle flygtninge skal sendes hjem!

[Gallup, Erhvervsbladet 15.06.1995]

93% mener, at indvandrere, der dømmes for vold, voldtægt o.lign., bør kunne udvises!

[Observa, BT 10.09.1993]

83% mener, at det er forkert at kalde folk racister, fordi de siger at her er for mange flygtninge og indvandrere!

[Observa, 10.09.1993]

72% mener, at flygtninge ikke uden videre skal have samme ret som danskerne til boliger og sociale ydelser!

[Sonar, Jyllands-Posten 13.08.1993]

72% mener, at Danmark skal fastholde en særlig dansk kultur og ikke i fremtiden skal være multietnisk!

[Gallup, Berlingske Tidende 08.01.1995]


I 1995 kunne vi skrive, at 93% af de indvalgte i Folketinget har stemt imod disse vælgerønsker, der netop udspringer af vælgernes egne vurderinger, når det kom til stykket. Dette er sket uanset de mange folketingsvalg og valg til de kommunale råd i de seneste cirka 15 år.

Vi spurgte dengang til forklaringen på den dybe afgrund mellem vælgerne og de indvalgte:

  • Langt de fleste vælgere er ikke så snedige som politikerne!
  • Politikerne indstuderer og øver nogle særlige kneb for at holde på vælgerne!
  • Der er skabt en betændt atmosfære af forløjethed af medierne, som næsten ingen kan trænge igennem. Manglende adgang, frygt for at blive skældt ud og hængt ud (også på et falsk grundlag), måske lige frem blive forfulgt og blacklistet kan være nogle af årsagerne!
  • Politiker-flertallet ønsker en anden befolkning, fordi de er utilfredse med den danske!
  • Politikerne er mere uselviske og mere retskafne end vælgerne!

I perioden 1995-ca. 2010, den efterfølgende 15 år periode, er det da gået meget bedre? Nogen vil givet mene, at de 93% i afsnittet lige under resultaterne nu skal sænkes til 88-90% eller måske endnu længere ned. Dog afgjort ikke til under 50%, og for at ramme vælgernes opfattelse skal vi helt ned på fra 7-28 % (forskellen mellem 100% og de anførte procenter fra meningsmålingerne).

Og denne udvikling eller mangel på samme er forløbet uanset den seneste regering har siddet noget nær på flertallet det meste af tiden siden 2001.

Det kan også hævdes, at disse 14-16 år gamle meningsmålinger er dybt forældede. Her kan man så mene at vælgerne er blevet mere blødgjorte over for indvandringen, og man kan mene det stik modsatte eller noget tredje.

Knap 30 år, er det så tiden at forestille sig en grundlæggende anden indstilling fra de indvalgte end hidtil, når der i 2011 afholdes folketingsvalg igen. Eller skal vi regne med de lyver som sædvanlig, og at vælgerne igen tror på dem.

Det sidste gjorde sig gældende ved alle tidligere valg siden begyndelsen af 1980erne, uanset om du kan huske det eller har haft mulighed for at huske det.

Vær frejdig:

Sandsynligheden for at støde på en af de andre blandt vælgere, når du siger din mening ude i virkeligheden, er kun 1-2 ud af 10, når du er nået så langt som her til afslutningen på dette indlæg.

Angst og skyldfølelse ødelægger verden! Og de indvalgte benytter sig også af dette for at kunne deltage til det sidste i noget, de i virkeligheden ikke har nogen særlig indflydelse på. De der deltager længst er faktisk de mest skyldige.

Prøv: http://danmarksende.wordpress.com

22. juni 2010

Bent Jensen har ret


Center for Koldkrigsforskning:

PET-Kommissionens beretning bind 13

Et konkluderende uddrag hentet fra : http://www.cfkf.dk/?id=68

“Konklusion
Der er endnu en lang række notater i PET´s arkiv af samme bonitet, og som alle uden undtagelse fastholder PET-ledelsens opfattelse af JD som hvervet indflydelsesagent. Kommissionen har valgt at fortie samtlige. Derimod findes der i PET´s arkiv ikke et eneste dokument, som sætter spørgsmålstegn ved denne opfattelse. Kommissionen har kun kunnet konkludere, som den gjorde, ved 1) at fortolke kilder stik imod kildernes egne klare udsagn; og 2) ved systematisk at fravælge og fortie en række centrale kilder i PET´s arkiv, som konsekvent og modsigelsesfrit karakteriserer JD som hvervet, bevidst indflydelsesagent.

Den her dokumenterede påvisning af dette forhold gør, at kommissionsberetningens bind 13, udarbejdet af Morten Heiberg, men godkendt af kommissionen, ikke blot er skæmmet af en usædvanlig lang række elementære sjuskefejl, mangler, misforståelser, grundlæggende modsigelser, anvendelse af en dobbelt målestok og gætværk ved besvarelse af afgørende spørgsmål til forståelse af PET´s og regeringens opfattelse og handlemåde. Bind 13 er tillige, hvad angår behandlingen af Dragsdahl-sagen, karakteriseret ved, at kommissionen systematisk har fravalgt/fortiet et omfattende, autentisk kildemateriale i PET´s arkiv, som fuldkommen omstøder kommissionens konklusioner vedrørende PET´s opfattelse af Dragsdahl. Hvis ikke kommissionen på overbevisende måde kan forklare og begrunde denne fremgangsmåde, må man konkludere, at der er tale om videnskabelig uredelighed.”

21. juni 2010

Er udlændingestatistikken/opgørelsen ubrugelig? – Ja, den kan end ikke bruges til det mest simple at tælle immigranterne


Statistik Der Vil Noget

– hævdede bladene da Jan Plovsing fyldte 60 år

HVAD ER DET DEN VIL?

Alt væsentligt og befolkningsrelateret må kunne opgøres og vurderes i forhold til den helhed, som befolkningen samlet udgør.

Og sådanne forhold, der kan forventes mere eller mindre at kunne tilskrives eller udspringe af enkelte befolkningsgrupper, skal selvsagt kunne sammenlignes med netop vedkommende befolkningssgruppe som helhed på et eksakt grundlag.

Ellers standser al forskning i befolkningsrelaterede spørgsmål. Sygdom, kriminalitet, skolespørgsmål, uddannelse, ledighed og arbejdsmarkedsegnethed og arbejdsmarkedstilknytning samt velfærdsforbrug.

Og spørgsmålet om indvandrernes f.eks. egnethed til det danske samfund vil aldrig kunne tages op uden, at der reelt sadles om for landets fortsatte beståen med ansvarlige befolkningsopgørelser. Effekterne af den offentlige velfærdsaktivitet, der sker, og det tilhørende forbrug af ressourcer må af samme grund ignoreres, for der er ikke noget at måle/sammenligne på grundlag af; eller hvorfra problemerne udspringer, og hvad der kan gøres for at afhjælpe dem, er også spørgsmål uden mulighed for at finde eksakte svar.

Samtidig er vi pisket til ret så voldsomt at økonomisere med de offentlige ressourcer og forbruget, melder kreditorerne nu til alle europæiske lande. Sådant ignoreres kun af rene tåber eller idealister hensunket i uvirkelighedens døsige laden stå til.

Og kun et sygt samfund ser således bort fra dets indbyggeres problemer, som er konsekvensen af uholdbare befolkningsbeskrivelser i en tilmed internationalt krævende tidsalder som denne.

Få eksempler ud af hundredevis:

Tages en stor mængde immigrantkvinder ind i landet, kvinder, der ikke vil kunne bruges på arbejdsmarkedet, så fører det som i Århus til, at en tredjedel af dem skal sendes på livsvarig socialpension. Dette giver yderligere konsekvenser for disse kvinders børn, og samtidig tapper det Danmark for de sidste velfærdsressourcer, når de bare hæver pensionen resten af livet uden at have ydet noget som helst til det danske samfund. Det er simpelthen en katastrofe. Væksten i blot disse kvinders antal har været enorm og kunne sagtens have været forudset, hvis de ansvarlige havde gjort deres pligt. Nu fortsætter det landet over.

Antallet af indvandrere på førtids- eller socialpension i Århus er steget med 99,7 % på fem år.53 pct. af de nyankomne var analfabeter i Sverige kunne vi læse 28. januar 2009. 90 pct. af de tvangsfjernede i København var fremmede, læste vi den 27. marts 2008. 24. marts 2009: http://www.berlingske.dk/article/20090227/danmark/902270355/.

  

  

 

 

Berlingske Tidende den 2. oktober 2006:

Uddrag af http://www.berlingske.dk/danmark/er-udlaendingestatistikken-ubrugelig

“På trods af massive problemer med dansk i tredje generation af indvandrere, optræder de praktisk talt ikke i Danmarks Statistik over udlændinge.

[…]

Direktør i Danmarks Statistik Jan Plovsing kunne “ikke drømme om” at ændre definitionen (vort: der opgøres efter) efter pres fra en politiker. Men han finder det relevant at undersøge, om der er lige så store integrationsproblemer i tredjegeneration som i de forudgående.

[…]

“Det kunne sagtens være en opgave for Danmark Statistik, som vi dog ikke har ressourcer til lige nu. Men hvis en sådan undersøgelse bekræftede, at der var problemer, kunne vi jo overveje at ændre definitionen, for så havde vi et grundlag,” siger Jan Plovsing.

Kriminaliteten: Det er utroligt, når det er klart for enhver, der tænker sig lidt om, at det netop er 3. generationen, der også er mest ballade med. Det er rent faktisk denne generation, der mest repræsenterer/rekrutteres fra til de mest kriminelle aldersgrupper under 24 år blandt indvandrerne og deres børn. Og vi ser netop, at kriminaliteten er voldsomt stigende, mens danskernes antal går støt tilbage, også voldsom stigning aflæses af analyse lavet af den offentlige kommission for ungdomskriminalitet i 2009, efter den er blevet renset for kamouflage.

Børnefødsler: Det er også 3. generationen, der netop føder de mange indvandrerbørn, som fuldstændig fejlagtigt kaldes danskere af bl.a. medierne. Og i København har man erkendt sandheden trods et ideologisk forsøg på at bilde os ind, at efterkommerne og børn af efterkommer føder færre børn pr. kvinde end forældrene: 25.01.2004 kunne vi læse statistikchef i København Kommune Claus Woll i Søndagsavisen efter Connie Carrøe Christiansen havde postuleret noget politisk korrekt – faktisk det præcis modsatte af sandheden – i en såkaldt undersøgelse:

”Jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tvært imod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10% ! “

Specialundervisning: 2008: 20 pct. af ressourcerne i skolevæsenet bruges på specialundervisning. D.v.s. opimod 10 mia. kr. går til at rette op på adfærdsvanskelige og psykisk syge børn. Disse fylder mere og mere i skolebudgetterne, skriver Jydske Tidende 13. april 2008. Næstformand i Danmarks Specialpædagogiske Forening Helle Ingstrup Munk-Hansen, der selv underviser på Tinglev Skole, oplyser at for 10 år siden havde de 10 sådanne elever på skolen. I dag har de 50. 2010: Nu oplyses at 84.000 skoleeleverne modtager specialundervisning. Nu bruges 12,8 mia. kr. på adfærdsvanskelige pr. år, det er 29,7% af de samlede skolebudgetter. En udgiftsstigning på 28% på to år.

Men vi ved altså ikke i hvilke udstrækning specialundervisningens voldsomt voksende omfang og accelerede ressourcetræk også skyldes indvandringen eller snarere den skoleødelæggende pædagogik. Årsagen er den samme.

Supplement: http://ekstrabladet.dk/nationen/article1355937.ece

Denne misvækst kommer ikke af sig selv

Årsagen er fælles, ganske enkelt den nødvendige ændring af befolkningsstatistikken, som Jan Plovsing og med ham Bertel Haarder modsatte sig i hvert fald i 2006. Intet er sket siden.

Fra linkene ovenfor om Århus får vi et indtryk af, hvor hurtigt tingene udvikler sig mod nulpunktet. Vi så helt tilsvarende mønster, da kontanthjælpen blev næsten overtaget af de fremmede omkring årtusindskiftet og fornylig igen med den dyrere og uigenkaldelige førtids- eller socialpensionen i stedet for kontanthjælpen under den såkaldte aktive arbejdsmarkedpolitik (se linkene overfor om Århus).

Én ting er indvandringen og indvandrernes børn, men helt andre forhold gør sig tillige gældende. Desværre intet kan udskilles netop p.g.a. de grundstødte befolkningsbeskrivelser i 1991:

https://danmark.wordpress.com/2008/04/13/adfærdsvanskelige-og-psykisk-syge-sluger-skolebudgetterne/

Vi kan kun se at det i alle tilfælde må være vigtigt at kunne se hvilke problemer, der skyldes indvandringen og hvilke ikke.

Om befolkningsopgørelsernes egnethed til beskrivelse og prognose:

Februar 2006 kunne vi læse i Danskeren nr. 1 et interview med landets førende demograf professor Hans Oluf Hansen. Professorens slutreplik refereres her:

I en kommentar giver Hans Oluf Hansen udtryk for, at cpr-registeret og Danmarks Statistiks definitioner på indvandrere og efterkommere er uegnede grundlag for både en beskrivelse af den nuværende befolkning og for udarbejdelser af prognoser om den fremtidige befolkning. Han anbefaler en egentlig folketælling, som kan give klarhed over blandt andet folks etniske tilhørsforhold. Det er et forslag, som Den Danske Forening kan tilslutte sig.

Nuvel, både professoren og politikeren, som Jan Plovsing henviser til, Eyvind Vesselbo, var meget sent ude (henholdsvis 2005 og 2006). Vil nogen vil hævde, at ingen holder hånden over de ansvarlige for den skalten og valten, der sker med beskrivelserne af det danske samfund, vil jeg sige de er åndeligt underbemidlede. Det er ikke overfladiskhed, uvidenhed eller sjusk, der er tale om. Disse prædikater optræder ikke så konsekvent i alt gennem tyve år.

De ikke-vestlige beslaglægger allerede 200-300 mia. kr. (afhængig af hvor mange der er her) ud af et samlet velfærdsbudget i 2010 på ca. 752 mia. kr. i alt, selvom de og deres børn måske kun udgøre 11% (inklusive de naturaliserede som forudsat her) af befolkningen.

Det burde være umuligt at finde en undskyldning for, at man ikke må kunne undersøge på alle fronter, også hvilke gode effekter velfærdens serviceindsats og overførslerne i almindelighed har på et for os at se totalt falleret ideologisk projekt, masseindvandringen og på det danske samfund.

Når vi nævner Jan Plovsing og Eyvind Vesselbo, skal vi også i samme åndedræt fremhæve Bertel Haarder.

Det skal åbentbart ikke afsløres før 68-eren har fået sin

pension – hvis han får den?

Valgundersøgelse offentliggjort i juni viser indirekte, helt  sikkert og antagelig utilsigtet, at der ikke kan tælles efter indvandrer- og efterkommerkategorierne. Det gjorde vi opmærksom på straks i 1991; men her får vi så illustrationen fra en helt anden vinkel.

Information om Danmark indsamler og viderebringer politisk ukorrekt information. Mental-robotterne vil ikke kende den, fordi sandheden forstyrrer det cyberspace eller glansbillede, som magthaverne fodrer dem med dagligt.

Til dem der mener vi ikke er folkelige,  eller at vi ikke har så meget væsentligt at melde, eller at vi kunne udtrykke os anderledes. Det er vist sket før, og ingen har kunnet vise os, hvordan det skal gøres. Og vi kan ikke begribe at disse kritikere ikke kom først med dette budskab eller nogle af de andre budskaber. Vi må henvise dem til:  http://danmarksende.wordpress..com/

Older Posts »