Danmark

31. maj 2009

Politikerne, 1998-2008: “Disse indvandrere og deres boern skal arve landet”


i

alnat7908

treal

udal

allal

Forudsætninger:

Vor optælling sker på grundlag af indvandringen af udenlandske statsborgere med tildelt cpr.nummer og bopæl i riget, de tildelte danske statsborgerskaber siden 1979 og børnefødslerne bestemt af fødselsraterne i oprindelseslandene samt dødsraten (10 års gennemsnit) i Danmark. Vi har ingen adgang til officielt materiale om fødselstal og dødelighed fordelt på nationalitet og naturaliseredes tidligere nationalitet og deres børn. Fortrinsvis de unge og yngre vandrer og også udpræget de samme aldersgrupper, der fortrinsvis tildeles dansk statsborgerskab, hvorfor disse grupper bidrager forholdsvis mere til fødslerne, end hvad som gennemsnitligt er tilfældet i hjemlandet. Dette sidste har vi ikke taget højde for, hvorfor det estimerede antal formentlig er væsentligt under det korrekte antal. Resultatet er med disse forbehold 651.148 pr. 1. januar 2009 af udenlandsk herkomst.

Danmarks Statistik gør stort set kun brug af begreberne fra 1991 ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ – senest i rapporten ‘Indvandrere i Danmark 2008’ uden behørige henvisninger til rådataene. Da disse begreber hverken er entydige og dækkende samtidig med hele 2. generation af børn efter de naturaliserede medregnes som danske er de ubrugelige. Derfor er disse indvandrerbegreber også fuldstændig afvist af alle kyndige demografer herunder den førende i landet, der fastholder at de ikke bruges til at beskrive hverken den nutidige eller den fremtidige befolkning i Danmark. Danmarks Statistik når til antallet 526.036 pr. 1. januar 2009 ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. Hvis du mener der kræves autoriteter til at understøtte dette, klikker du her.

Et eksempel på vanviddet: http://www.lilliput-information.com/economic/overton.html

Opgjorte antal fødsler blandt udenlandske statsborgere i Danmark: En tragikomisk gennemgang af det vi finder i DS’s Statistikbanken.

Sammenfatning vedrørende naturalisationerne siden 1979:

Fra 1. januar 2001 til 1. januar 2009 er tildelt 77.691 danske statsborgerskaber (38,4 % af alle). Heraf er 73.807 til personer stammende fra områder/verdendele uden for Vesteuropa (95 % af alle tildelte 2001-2009). Og endelig 44.049 (59,7 % heraf) til personer stammende fra Mellemøsten, Sydvest- og Sydasien og Afrika. I hele perioden 1979-2009 tildeltes 87,3 % til personer stammende fra områder/verdensdele uden for Vesteuropa. Andelen på 59,7 % så blevet reduceret i forhold til tildelingen i hele perioden 1979-2009, hvor den var 60,6 %. Regeringsskiftet 2001 førte således til tildeling af et større antal danske statsborgerskaber pr. år (på 8 år 38,4 % af alle siden 1979), en større andel heraf til personer stammende fra andet end Vesteuropa (87,3 voksede til 95 %) og endelig en mikroskopisk formindskelse i den tildelte andel til Mellemøsten, Sydvest- og Sydsasien og Afrika (fra 60,6% til 59,7 %).

Sådan ligger landet:

Indvandrere og deres børn fra Mellemøsten, Sydvest- og Sydasien og Afrika føder 3-5 gange så mange børn sammenlignet med danskerne og europæerne i øvrigt. Derfor vil disse tre områder/verdensdele være de største grupper i landet, når danskerne med matematisk sikkerhed kommer i mindretal inden 2050, hvis indvandringen fortsætter som nu. Ophørte den i morgen og fortsatte på nul uden repatriering af andet end én gang afviste, ville du skulle lægge 10-12 år til, før det endelige skifte sker. Denne konklusion bygger på estimatimation med udgangspunkt i de faktiske fødselsrater i oprindelseslandene og dødsraten i Danmark.

fodrat

Den samlede fødselsrate i Danmark i var 11,8 i 2008. Så kan vi med et vejet gennemsnit igen bestemme danskernes fødselsrate: 26,6*0,118 + x*0,882 = 11,8, hvilket  giver x, danskernes fødselsrate = 9,9, hvilket er alt for lidt til en gennemsnitlig dødsrate på 10,5.

treal

Ved uændrede fødselsrater, gennemsnittet for den fælles dødsrate i Danmark inden for de sidste 10 år og en uændret indvandring (gennemsnittet af de sidste 7 år) fordeler indvandrernes antal sig på oprindelse således i det år, hvor danskerne bliver et mindretal:
progal

Heraf de tre største bidragydere:

treprog

Illustration af hvorledes selv politikerne narres af befolkningsbeskrivelsen af landet

Sonia

29 kommentarer »

 1. Statistik er fremragende til at konkludere at udviklingen vil gå på den måde du agerer imod. Jeg har kun en ting der er værd at fremhæve i dit indlæg.

  Du skriver:

  Sådan ligger landet:

  “Indvandrere og deres børn fra Mellemøsten, Sydvest- og Sydasien og Afrika føder 4-5 gange så mange børn sammenlignet med danskerne og europæerne i øvrigt.”

  Herefter går du i coma over nogle befolkningsprognoser over fremtiden.

  Danmark har et problem og det er de Danske Kvinders lave fødselsrate. En kvinde i den fødedygtige alder skal føde 2,1 barn for at reprodukcere sig selv. Over en årrække på 35 år har fertiliteten ligget langt under 2,1 for danske kvinder. Det er her problemet ligger. Det anbefales at du tager et kursus i demografi for at du næste gang kan være bedre forberedt.

  Kommentar af Ole Brandt — 31. maj 2009 @ 17:21

 2. Nej, du tager naturligvis grundlæggende fejl:

  Nej, du har intet kendskab til matematik. Altså logik byggende på de forudsætninger jeg behørigt har sat op.
  Derfor er det forudsætninger du skal anfægte, hvis du kan.

  Årsagerne som du refererer til ville næppe fører til indvandring fra f.eks. Mellemøsten, Sydvest- og Sydasien og Afrika, hvis
  ingen lukkede dem ind.

  Velfærdssamfundet med skattefinansiering af velfærden dækket ind over generationerne er den eneste sten på vejen.

  Vi kunne let være langt færre her i landet med en individuel eller privat, kollektiv velfærdsfinansiering. Og en periode uden velfærdsregimet ville føre til de fornødne børnefødsler kom igen.

  68 generationen og dens samfundsforbrydelser kunne vi netop også have været foruden med samt dens yngel, hvis de værste var blevet sat fast i tide. Nuvel, det er sket, og nu er de gået planken ud gennem 40 år. Nej, fertiliteten har ikke været for lav i blot 35 år, men i 40 år. Den faldt fra 2,117 til 2,000 fra 1968 til 1969.

  “Denne topstyrede generation”, der ingenlunde udgør nogen trussel som en hel generation, ville dog ikke kunne klare sig uden indvandring og dermed en stadig ny strøm at servicere og at øve sine ideologiske kunster på.

  Din arrogante uvidenhed trænger til den med spanden og vandet. Bliver vandet ved med at løbe ned i spanden, bliver spanden efterhånden fyldt med vand, fortsætter vandet med at løbe, løber spanden over.

  2,1 ligger ikke fast over tiden som den krævede fertilitet for at holde et stabilt folketal uden ind- og udvandring. Den kan være 2,03 eller 2,18 i en periode som mindstekravet. Vil du oplyse mig om kilderne til dette antals variation i virkelighedens verden.

  Samtidig vil jeg gerne at du oplyser mig om forskellen på empirisk opgjort fertilitet, teoretisk eller beregnet fertilitet og fødselshyppighed med samt de væsentligste forudsætninger for brugen af de tre begreber. Vær nu ikke karrig, hr. Brandt, lad os sole os i din forstands lys.

  Kom nu, hr. Brandt, lad os få lidt demografi på plads.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 1. juni 2009 @ 08:19

 3. […] Politikerne: “Disse indvandrere og deres børn skal arve landet” (specielt om tildelingen af danske statsborgerskaber i perioden 1979-2008) […]

  Pingback af ADVARSEL: Hvilke indvandrergrupper dominerer: De der bidrager med boern eller de, der bidrager til finansiering af velfaerden – DETTE ER SELVSAGT BESTEMMENDE FOR LANDETS OG EUROPAS FREMTID « Danmark — 2. juni 2009 @ 08:36

 4. Sonia
  Jeg har indgående kendskab til matematik, statistik, demografi og befolkningsprognoser. Men det kan du jo ikke vide. Hvad de 2,1 angår skyldes det at drenge har større risiko for at dø under fødslen end pigerne. Et råd jeg giver er at kontakte Regionens chefjordmoder. Pågældende har alle oplysninger som f. eks. hvor mange fødsler der er sat til en bestemmt dato e.l. det her er empiri. Så er der prognosedelen hvor vi via en model forsøger at forudsige fremtiden år 2035. Som SAK skrev “livet leves forlæns men forstås baglæns. I stedet for dine afledningsforsøg mangler du at svare på mit spørgsmål: “Danmark har et problem og det er de Danske Kvinders lave fødselsrate. En kvinde i den fødedygtige alder skal føde 2,1 barn for at reprodukcere sig selv. Over en årrække på 35 år har fertiliteten ligget langt under 2,1 for danske kvinder. Det er her problemet ligger. HVORDAN VIL DU LØSE DETTE PROBLEM?

  Om du har forstand på Matematik aner jeg men din logik lider af mangel på analyseevne. Hvem skal skaffe arbejdskraften. En meget vigtigt indspark i debatten. Du skriver også: “Vi kunne let være langt færre her i landet med en individuel eller privat, kollektiv velfærdsfinansiering. Og en periode uden velfærdsregimet ville føre til de fornødne børnefødsler kom igen.” Var det økonomen i dig der kom frem her. Er vi enige i at den arbejdsdygtige alder vil gå fra 18-67 år. Det tager ca. 18 år at blive voksen og komme ind i arbejdsstyrken.

  Fortsætter vi med intet at gøre vil befolkningspyramiden blive endnu mere opadtil skæv. Problemet her ordnes ikke på 20 år selv om fertiliteten stiger til 4,5 over denne årrække. I øvrigt er demografi et fremragende redskabsfag.

  Eller er det spildte Guds ord Balle Lars.

  Kommentar af Ole Brandt — 2. juni 2009 @ 17:08

 5. Lad os opregne fejlene:

  Det rene vrøvl om drenges større spædbørnsdødelighed. Svaret på spørgsmålet er helt forkert.

  2,1, 2,05 eller 2 komma lidt mere og netop ikke 2,0 fordi:

  1. Der skal kompenseres for netop den samlede spædbørnsdødelighed.
  2. Der skal også kompenseres for de manglende fødsler blandt de kvinder, der føder netop 1 barn eller ingen børn.

  End ikke dette lille praktisk men yderst simple spørgsmål om anvendt demografi kan du besvare. Så skal du vist ikke råde mig til noget kursus.

  For at nå til karaktergivningen skal du lige besvare spørgsmålene, som jeg nu rejser for anden gang, så vi har mere fuldgyldigt billede, ‘du demografikyndige’:

  [spørgsmålet må nødvendigvis rejses, da du starter med at lange ud, at undertegnede trænger til et kursus i demografi]

  Du oplyser mig om forskellen på empirisk opgjort fertilitet, teoretisk eller beregnet fertilitet og fødselshyppighed med samt de væsentligste forudsætninger for brugen af de tre begreber. Vær nu ikke karrig, hr. Brandt, lad os sole os i din forstands lys.

  Udgyd nu din viden, du KÆMPEDEMOGRAF, så vi kan sole os.

  Så fortsætter du med endnu et angreb uden nogen argumentation igen på fremskrivningen af de hidtidige forhold med udgangspunkt i de meddelte forudsætninger.

  Det er umodent og uuddannet!

  Så gentager du din floskel om 2,1 barn.

  Stave kan du heller ikke, ‘reprodukcere’; det er ikke dansk. Jeg nævner det, fordi det er anden gang du anvender dette vrøvleord.
  I øvrigt ikke blot reproducere sig selv, men også reproducere manden.

  Ingen skal skaffe arbejdskraften. Nej, vi er naturligvis ikke enige om, at de arbejdsdygtige aldre er fra 18-67 år. Det er også forkert. Arbejdsmarkedet kender du heller ikke grundlæggende til. Prøv hos DS; jeg vil ikke undervise dig.

  Du indledte: “Jeg har indgående kendskab til matematik, statistik, demografi og befolkningsprognoser. Men det kan du jo ikke vide.”

  Det er simpelthen gennemskuet herfra. Du må selv kunne se det; de andre læsere af bloggen kan uden videre. Og det er ikke dansk.

  Du har ikke kendskab til grundlæggende demografi-begreber, og du mangler tillige grundlæggende kendskab til arbejdsmarkedsbegreberne. Dette har jeg hermed bevist.

  Din semantik minder en del om en tidligere debattørs, der troede han vidste noget om det emne han sprang ud i med samlede ben. Det var en forbier ligesom denne.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 2. juni 2009 @ 21:50

 6. Du har ingen ret til at forlange noget fra mig Du skriver det er umodent og uuddannet. Jeg gad vide om du kan gætte min uddannelse. Jeg har ikke kendskab til demografi, skriver galt samt kender intet til AP. Og nej jeg er ikke ansat på DS. Har du set for dybt i flasken eller bare så fyldt med tal at du mister realitetssansen. Kom dog videre. Har du mindreværd over at skulle forklare dig overfor andre. Som jeg tidligere skrev er demografi et redskabsfag. Og du virker komisk – 2,1 ligger fast.

  Kommentar af Ole Brandt — 2. juni 2009 @ 23:02

 7. Nej det her er for dumt at gå ind i drøftelse med dig. Du virker meget dum og tager ikke fat på arbejdskraftsproblemet. Du er totalt afsporet og du ikke kunne gå ind i en problemdrøftelse med de fleste – også mig.

  Kommentar af Ole Brandt — 2. juni 2009 @ 23:18

 8. Hej hr. Brandt alias Ismail Yalcin

  Jo, jeg har netop ret til at forlange noget af dig, når du mener dig kvalificeret til at vurdere mit kursusbehov.

  Det er dansk.

  Jeg vil ikke gætte din uddannelse. Apropos lidt Søren Kierkegaard, som du sikkert burde fortsætte med:
  “Det, Philosopherne tale om Virkeligheden, er ofte ligesaa skuffende, som når man hos en Marchandiser læser på et skilt: Her rulles. Vilde man komme med sit Tøi for at få det rullet; saa var man narret, thi Skiltet er blot til salgs” (Søren Kierkegaard i Enten Eller, 1843)

  Jeg har ikke hævdet du var ansat i DS, så langt fra. Jeg foreslog dig at checke arbejdstyrke-aldersgrupperne, der ikke er som du fejlagtigt hævdede.

  Jeg er videre, i modsætning til dig.

  Du er aldeles ukvalificeret, du virker som en bjergbonde. Bemærk, du blev afsløret på stedet, og du blev atter eksponeret af en kvinde.

  Du er simpelthen for nem, Ismail.

  Kommentar af Sonia — 3. juni 2009 @ 07:51

 9. Åh, nu kommer hele din fastgroede semantik igen, ismail: “Du er totalt afsporet og du ikke kunne gå ind i en problemdrøftelse med de fleste – også mig.”

  Der er ikke behov for arbejdskraft. Det er noget 68-er-vrøvl, som du hjernedødt videreekkoer. 68-ere (og bemærk, deres svage/fordummede børn) og din slags skal nemlig leve fedt her og grine af alle andre fra 68-erens univers. Men I er for svage.

  Det var ikke en prognose du læste, det var retrokorrektion. Min næste prognose vil medtage intelligensen eller g-værdien. Det er min erfaring at uintelligens udskifter viden med tro og ender i arrogant uvidenhed. Herfra er der kun dyrets reaktion, når man ikke kan tåle at se sandheden i øjnene. Se, det sidste udover g-værdien kan ikke medtages i prognosen, der vil give en nedadbøjet kurve, da der ikke findes sikker reproducerbar (uden k) viden herom, men kun årelang erfaring.

  Kommentar af Sonia — 3. juni 2009 @ 07:58

 10. […] Politikerne, 1998-2008: “Disse indvandrere og deres boern skal arve landet”47 views […]

  Pingback af Hvad interesserer paa Danmarks-bloggen « Danmark — 4. juni 2009 @ 23:26

 11. […] Disse indvandrere og deres børn skal arve landet (31. maj 2009) […]

  Pingback af Hvorfor kom de foerste – gentager historien sig i en lettere rettet version? « Danmark — 5. juni 2009 @ 10:20

 12. […] Disse indvandrere og deres børn skal arve landet […]

  Pingback af Intet, absolut intet markant andet moenster m.h.t. de indrejsendes egnethed – plejer jeg at lyve? « Danmark — 26. juni 2009 @ 11:26

 13. […] ikke dette sker, er Vesten allerede nu erobret. Og som det ser ud bliver det immigranterne fra Tyrkiet, Pakistan, Mellemøsten og Afrika, der så tager over her i landet inden 30 år. Dette sidste bygger ikke på nogen hypotese, det er […]

  Pingback af HVORI BESTOD DEN SKÆBNESVANGRE BESLUTNING FRA 1983 – VI ER NAAET TIL VEJS ENDE, HVOR ALT MAA PAA BORDET « Danmark — 12. september 2009 @ 16:00

 14. […] Disse indvandrere skal arve landet […]

  Pingback af Indvandringen nyorientret – hvordan ses det ? « Danmark — 19. september 2009 @ 17:48

 15. […] have en ikke-vestlig baggrund”, melder Lars den lykkelige. Vi må beklage, men der er allerede mere end halv million i Danmark med ikke-vestlig baggrund, medmindre vi forudsætter at et brev fra Folketingets […]

  Pingback af Lars den lykkelige hilser flere indvandrere velkomne « Danmark — 2. januar 2010 @ 17:48

 16. […] have en ikke-vestlig baggrund”, melder Lars den lykkelige. Vi må beklage, men der er allerede mere end halv million i Danmark med ikke-vestlig baggrund, medmindre vi forudsætter at et brev fra Folketingets […]

  Pingback af Lars den lykkeliges nytaarshilsen til danskerne kommenteres « Xanthippe — 2. januar 2010 @ 22:18

 17. […] Når vi i dette indlæg fastholder, at det officielt drejer sig om vækst hele vejen rundt, er det fordi vil se sort på hvidt omkring den 12. februar, at tilstrømningen fortsætter helt vildt uden, at der i sandhed er tale om nogen omlægning af sammensætningen af immigrater, som vi har hørt – det er nemlig længe for sent. […]

  Pingback af HVORNAAR FAAR DE NOK? – VIL DU HAVE SANDHEDEN?: ALDRIG! « Danmark — 29. januar 2010 @ 11:48

 18. […] Disse indvandrere skal arvelandet – inden 37 år vist grafisk […]

  Pingback af INDVANDRINGEN i 2009 – EN IKKE-POLITISK KORREKT OPGØRELSE – SAND OG GANSKE UDEN MYSTIK « Danmark — 10. februar 2010 @ 21:49

 19. […] Hvem skal arve landet? […]

  Pingback af Somalia, tildeling af statsborgerskaber, fødte børn her i landet « Danmark — 17. februar 2010 @ 18:54

 20. […] Disse indvandrere skal arve landet Skriv en kommentar […]

  Pingback af Glemmer du, saa husker vi alt « Danmark — 6. maj 2010 @ 23:01

 21. […] til det danske kan selvfølgelig aldrig kunne tages op uden, selvom det er yderst vigtigt, at der reelt sadles om for landets fortsatte beståen. Effekterne af den indsats, der gøres og dermed bruges […]

  Pingback af Er udlændingestatistikken/opgørelsen ubrugelig? – Ja, den kan end ikke bruges til det mest simple at tælle immigranterne « Danmark — 21. juni 2010 @ 19:12

 22. […] Politikerne, 1998-2008: “Disse indvandrere og deres boern skal arve landet” […]

  Pingback af Mest kommenterede indlæg på det seneste på Danmarksbloggen « Danmark — 20. september 2011 @ 10:33

 23. […] Mellemøsten, Syd- og Sydvestasien og Afrika vil dominere fra 25 år i fremtiden […]

  Pingback af ØSTEUROPÆERNE VIL KOMME TIL AT DOMINERE PÅ DE SOCIALE ORDNINGER – UDEN VI HAR MULIGHED SE BAG DE MELDINGER DER BRINGES | Danmark — 2. august 2013 @ 17:53

 24. […] indvandrere og deres børn skal arve landet: https://danmark.wordpress.com/2009/05/31/politikerne-1998-2008-disse-indvandrere-og-deres-boern-skal-… IQ-gennemnsittet falder i Danmark: […]

  Pingback af Professor Helmuth Nyborg har naturligvis ret | transeurabia — 22. november 2013 @ 00:58

 25. […] Hvem skal arve landet? […]

  Pingback af Specielt somaliere havde den forrige regerings særlige interesse | transeurabia — 7. januar 2015 @ 10:07

 26. […] andel af overførselsmodtagere og tjenende ånder til at vokse, og det gøres med indvandrere, der skal arve landet. At de eneste kilder til finansiering af projekterne findes et ganske andet sted kan der ses bort […]

  Pingback af SATSPULJE MIDLERNE: FOLKEPENSIONISTER SKAL SELVFØLGELIG AFLEVERE TIL INDVANDRERNE | Danmark — 3. november 2017 @ 11:49

 27. […] andel af overførselsmodtagere og tjenende ånder til at vokse, og det gøres med indvandrere, der skal arve landet. At de eneste kilder til finansiering af projekterne findes et ganske andet sted kan der ses bort […]

  Pingback af SATSPULJE MIDLERNE: FOLKEPENSIONISTER SKAL SELVFØLGELIG AFLEVERE TIL INDVANDRERNE | transeurabia — 3. november 2017 @ 11:53

 28. […] Disse indvandrere og deres børn skal arve landet (31. maj 2009) […]

  Pingback af DET SKER VED LØGN OG BEDRAG SKREV I 2008 – HVORFOR KOM DE FØRSTE | Danmark — 5. februar 2018 @ 09:48


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: