Danmark

30. januar 2007

Tilbage til de nationale valutaer?


Befolkningerne i Italien, Frankrig og Tyskland vil have deres gamle valuta tilbage. Vælgerne i pågældende lande blev aldrig spurgt, om de ville styres direkte fra Brussel, som er det der sker med en fælles obligatorisk valuta. Der er ingen tvivl om, at danskerne vil blive spurgt om Euro igen, fordi de danske vælgere sagde NEJ ved en folkafstemning.

Sonia

EU og Fremtiden i ny version

Euro ultralight and Euro light 

29. januar 2007

Debate in London: A World Civilization or a Clash of Civilizations


Debate of  Greater London Authority, Part 1 of 8

Part 1, The Mayor of London: 


See all 8 videos 

Sonia

Hade-kriminaliteten er ganske givet ulige fordelt


Hade-kriminaliteten er ulige fordelt. 67 overfald på medlemmer af minoriteter på 3 kvartaler i 2006, selvom færre i følge en anden opgørelse har følt sig diskrimineret i 2006. Det er lidt sjovt at sammeligne bare lidt med kriminalitetens fordeling på danske og fremmede. Her har vi selvfølgelig ikke nogen aktuel opgørelse – den kunne blive misbrugt, og desuden kunne det let tendere imod, at vi kunne begynde at annamme en diskriminatorisk indstilling, når vi ser resultatet eller ditto kriminelle tanker. Men 82 pct. af samtlige forbrydelser udført af unge under 18 år i 2004 i København var udført af anden- og tredjegenerationsindvandrere. Hvor meget af sidstnævnte kriminalitet, der skyldes had og ære, er lidt svært at sige, men det er da lidt sjovt som kriminaliteten fordeler sig på nationalitet/etnisk oprindelse. Sandheden er, at det simpelthen er grotesk.

Fra i forgårs:

“At ca. 40 pct. af alle dømte i voldtægtssager er indvandrere eller efterkommere af indvandrere, at ca. 50 pct. af dømte kriminelle i hovedstadsområdet har anden etnisk baggrund end dansk, at 75 pct. af alle trusler om vold og terrorisering pr. sms i København kommer fra samme gruppe,  at samme gruppe besætter 70 af i alt 100 pladser på landets lukkede, sikrede institutioner for unge kriminelle, at arresterne, fængslerne (inklusive de nybyggede) og krisecentrene er fyldte til bristepunktet med personer fra nævnte gruppe, kunne tyde på at noget ikke stemmer…”

Officielle indvandrer/efterkommer-andel i København ca. 18,5 pct.,  andelen i gruppen under 18 år er officielt 29-30 pct.

Officielle fremmedandel på landsplan 6 pct.  (i følge Danmarks Statistik pr. 1. januar 2006). 

Hade-kriminaliteten er ganske givet ulige fordelt! 

Sonia

28. januar 2007

Latest from Kosovo


Extraction from : http://www.serbianna.com/news/2007/01106.shtml

“Kosovo Albanian unindicted war criminal believes UN will grant independence

January 25, 2007 11:55 AM

PRISTINA, Serbia-Kosovo’s Prime Minister Agim Ceku said Thursday he believes the U.N. proposal outlining the province’s future status will propose independence for Kosovo.

Chief U.N. envoy Martti Ahtisaari plans to disclose recommendations on Kosovo’s future to Western governments and Russia on Friday. He will then make his offer known to ethnic Albanians and Serbs a week later, on Feb. 2, during a visit to Serbia’s capital Belgrade and the provincial capital Pristina.

Ahtisaari has shared the proposal with U.N. Secretary General Ban Ki-moon during a meeting in Paris, his office said.

“I strongly believe that Ahtisaari will propose independence for Kosovo and will propose a concrete mechanism and procedures to guarantee all the rights of the communities that live in Kosovo,” Ceku said.

“After his proposal the minorities, namely Serbs, will have no reason to refuse Kosovo’s independence or to refuse to live in an independent Kosovo,” he added.

Kosovo’s ethnic Albanian majority is pushing for independence from Serbia, while Serbian leaders and the Serb minority in the province want it to remain within Serbia’s borders. The province has been under U.N. control since mid-1999 and is currently patrolled by a 16,000-strong NATO-led peacekeeping force…”

Sonia

Ny grundlov vedtaget 30. september 2006

A number of muslims in Europe


A quote from The Jerusalem Post, 23 January 2007

As many as 100,000 French and British citizens have converted to Islam over the last decade, according to a new book by an Israeli historian. […] [Hebrew University Prof. Raphael Israeli] noted that about 30 million Muslims currently live in Europe, out of a total population of 380 million., adding that with a high Muslim birthrate in Europe, the number of Muslims living in the continent is likely to double within 25 years.

Information of Denmark: At least 32.5 mill. muslims now, and more correctly a doubling within the next 20 year (at rate of at least 3.5 p.c.  p. a.), and this doubling will happen regardless of the ongoing immigration from muslim dominated states and areas.

Sonia

Den kommer!


Ny EU-grundlov inden 2009 og ny

Euro-folkeafstemning for

statsdannelsen og nationernes

opløsning

“Sådan er det, når vælgerne har stemt forkert, så skal der afholdes en folkeafstemning mere, indtil vælgerne stemmer rigtigt.” 

Havde Euro ikke været hængt op på oliehandelen med Iran, visse arabiske stater og Venezuela, men på den europæiske realøkonomi, kunne man ellers have forestillet sig en omlægning af handelen med de mest terrorfikserede områder af verden under forudsætningen af, at vi fik vores egen danske energihandel dirigeret i sikkerhed, så Europa med Rusland efterhånden kunne erstatte de leverancer, vi nu henter i lande, der i stigende grad kan forventes at benytte sig af terroristisk handelspolitik vendt mod Vesten. Danmark har reelt været selvforsynende med energi de sidste 15 år.

De europæiske folk skal virkelig vise modstandskraft nu; ellers får de ikke den fornødne støtte i den forestående kamp, der kommer til at stå lige så sikkert som Amen i kirken. Og den kommer lang tid før, end mange forventer.

At være i uskønt ledtog med albanere om erobringen af Kosovo fra Serbien, der netop ved en ikke-medieomtalt grundlovsændring af den 30. september 2006 bekræftede Kosovo som en del af Serbien (i øvrigt siden: 28. juni 1389), for at tiltvinge sig adgang til oliekilderne inde bagved gennem Beograd – nøjagtig som en vis anden herre i 1940-erne, der havde drømme om et Stor-albanien. At der laves bilaterale aftaler med et tocifret antal afrikanske stater til sikring af indvandringen til Europa. At lade Tyrkiet fastholde, at 1,5 mill. armenierne ikke blev udryddet af tyrkere i 1915 er en skændsel. Alt tilsammen vidner i det åbne om et forventeligt forsvarsalliance-sammenbrud for nogle af de største lande i EU. Det kunne i øvrigt gøres strafbart i Tyskland at afvise folkemordet på 1,5 mill. kristne armeniere i 1915, i det mindste gøre som hollænderne, og glemme alt det tankepolitiske…

“Die Gedanken Sind Frei, wehr kann Sie…” (?)

Planlægningen af det forestående foregår i Bosnien og Marokko -fortropperne har stået i Vesteuropa længe:

Sonia

27. januar 2007

Unge med anden etnisk baggrund end dansk truer med vold og terroriserer med sms-er – men noget stemmer ikke!


Unge med anden etnisk baggrund end

dansk truer med vold og terroriserer

med sms-er – men noget stemmer

ikke !

Kriminalinspektør Lars Nikolaj Jensen i Den Kriminalpræventive Afdeling ved Københavns Politi meddeler, at unge indvandrere og efterkommere står for 75 pct. af alle trusler om vold og terrorisering pr. sms i København. Han mener at de unges forældre er fuldstændig lige glade med betingede domme.

Når disse fremmede unge højest udgør 30 pct. (28 pct. i 2004 i følge Kbh’s Komm.) af alle unge i de årgange, er over-kriminaliteten her mindst (75/25)*(70/30) = 7 gange mere kriminelle end danskerne som gruppe betragtet. Du kan også sige, at af to tilfældige grupper, én med etniske danskere og én med fremmede, er risikoen i den sidstnævnte gruppe for at de pågældende kriminelle gerninger sker alt andet lige 7 gange større end i den førstnævnte gruppe.

I følge Stur, stur nummer :

“At ca. 40 pct. af alle dømte i voldtægtssager er indvandrere eller efterkommere af indvandrere, at ca. 50 pct. af dømte kriminelle i hovedstadsområdet har anden etnisk baggrund end dansk, at ca. 80 pct. af alle voldsdomme givet til unge under 18 år er givet til unge anden- og tredjegenerationsindvandrere (i 2004: 82 pct.), at samme gruppe besætter 70 af i alt 100 pladser på landets lukkede, sikrede institutioner for unge kriminelle, at arresterne, fængslerne (inklusive de nybyggede) og krisecentrene er fyldte til bristepunktet med personer fra nævnte gruppe, kunne tyde på at noget ikke stemmer…”

Det stemmer simpelthen ikke, jo, at kriminaliteten er udført af fremmede, for det er registreret behørigt hos Politiet. Nej, befolkningsgrundlaget, som de fremmede repræsenterer skal være cirka dobbelt så stort, når alle de, som har fået tildelt dansk statsborgerskab, og deres børn medregnes ikke som fremmede, men som danskere. Hvis du f.eks. sammenligner, hvad Politiet kunne melde i 2001 om voldtægternes fordeling i København (se næste afsnit), så prøv at sammenlign med 40 pct. i afsnittet lige oven for dette. Blev det officielle befolkningsgrundlag opgjort korrekt, ville de fremmedes overkriminalitet mindskes til cirka den halve.

Ingen skal bilde mig ind, at jo flere de er her i landet desto mindre andel af voldtægterne står de for.

TV2 nyheder 06.09.01: Første gang politiet har opgjort etnisk statistik om voldtægt viser, at 68% af sigtede eller mistænkte voldtægtsmænd i København er indvandrere. [Det skal supplerende oplyses, at andelen af domfældede blandt sigtede danskere er mindre end andelen af domfældede blandt sigtede fremmede – det har Rigspolitiets årsopgørelser vist gang på gang.]

Sonia

PS: Når bortses fra befolkningsoptællingen er udviklingen noget vi kan regne med bliver meget værre:

Den 15. januar 2005 kunne vi læse i Morgenavisen Jyllands-Posten:

“Socialarbejdere advarer om risiko for voldsom vækst i kriminalitet begået af unge med anden etnisk baggrund, når denne befolkningsgruppe i løbet af de næste fem år vokser med 20 pct.”

20 pct. på 5 år svarer til en vækst i den potentielt kriminelle ungdomsgruppe på 3,71 pct. pr. år. Så fra midten, måske begyndelsen af 1990-erne til år 2000 må det have gået over al forventning med de fremmedes børnefødsler blandt anden- og tredjegenerationsindvandrere – selvom vi både i 2004 og nu igen skal høre, at de tværtimod tilpasser sig det danske fertilitetsniveau. Løgnen afvises af den simpleste logik: For at blive ældre skal de være født.

Det var selvfølgelig ren propaganda dengang som nu, hvilket vi også forlængst har fået bekræfter af Claus Woll, der er leder af Københavns Statistiske Kontor, i Søndagsavisen den 25. januar 2004. Hunden ligger begravet det samme sted, som den der skyldes fejlen omtalt ovenfor med overdrevne overkriminalitet.

Samtidig kan vi påregne ekstra serviceudgifter angående ældre fremmede:

I samme avis kunne vi læse:

“Antallet af ældre indvandrere tredobles de kommende år. Mange havner i den offentlige ældrepleje. Dermed stilles der nye krav om sprog, mad og kulturelle hensyn.”

B. Haarders formelle begrundelse er fundet

Citater om fremmedtilstrømningen

Fucking Luderland

Seks gode grunde

Seks andre gode grunde

Det er en katastrofe – men intet sker

15 pct. konsumerer 40 pct.

Vil Europa formørkes?

26. januar 2007

Europaeerne tjente penge – indvandrerne foeder boern


Europæerne tjente penge – indvandrerne føder børn

(alle væsentlige og mest aktuelle totale fertilitetsrater på jorden er medtaget nedenfor)

68-ere lever i en ønskeverden, og derfor forveksler 68-ere virkeligheden med deres egne begrænsede tanker. Mange folk i erhvervslivet vil gerne have omkostningerne ned (men er bange for fagforeningerne, der indgår massivt i ejerkredsen – i hvert fald i de nordiske lande) og har længe klaget over vort skæve uddannelsessystem, der fortsat henviser 2 ud af 3 til den offentlige sektor og gør flere og flere arbejdsløse.

Når der sendes en mængder oplysninger ud om, hvorledes børnefødslerne reduceres i den tredje verden, så tag dem med en gran salt. Noget tyder på at det børnebegrænsningsprojekt de kørte ”med succes” i Vesten vil mere eller mindre mislykkes i den tredje verden.

https://danmark.wordpress.com/2006/05/23/our-future-interested/:

It is often said that non-European immigrants rapidly adopt to the birth rates of their new home country, but recent studies have shown that this is a myth. On the contrary, even Third World families increase their birth rates by the order of 1,0, when their living conditions improve. In Northern countries, where the social network of public support is strong (in Sweden, it gives 13 times the financial support of Poland!), a family with many children can live comfortably on this ‘income’. Adopting a changing behaviour is a matter of generations. In general, the immigrants’ reproduction rate is more than the double of the native population.

Endvidere er det således, at selvom begrundelserne derude for de mange børn bl.a. har et falsk såkaldt forsørgelses-argument, så påbyder religionen dem at føde mange børn.

Det er endvidere således, at immigranter er fortrinsvis unge og børnefødende. I tillæg er der en klar tendens til netop ikke at reducere børneflokken, selvom økonomien bedres – en irreversibel kulturel proces. Meget tyder endog på, at netop velfærdsfremgangen ved at flytte til Vesten fremskynder fertiliteten yderligere. Desuden reduceres dødeligheden betydeligt i Vesten.

Således konstateredes fra 1999 til 2004 af Københavns Kommune, at børn af indvandrere netop fødte 10 pct. flere børn end forældrene over en 5 års periode (jfr. Søndagsavisen den 25/1-2004)

Når der nedenfor er anført nogle gennemsnitlige fødselstal, også for vesterlændinge, skal det noteres, at der er tale om såkaldte Totale Fertilitet Rater. Intet sted i Europa vover man så meget som at nævne etnisk fertilitet (det er vedtaget tilsyneladende i det skjulte), selvom indvandringen selvfølgelig i gennemsnit øger den samlede fertilitet kunstigt.

Hermed kan 68-eren om nogle år, når flere indsigtsfulde er faldet fra, bilde børnene og de unge ind, at nu er fertiliteten sandelig blevet bedre igen.

Sådan udregnes den samlede fertilitet (som et vejet gennemsnit):

Stambefolkningens fertilitet ganget med stambefolkningens andel af befolkningen adderet med fremmedbefolkningens fertilitet ganget med fremmedbefolkningens andel af befolkningen lig med den samlede fertilitet.

Ja, bortset fra i England, hvor etniske fertilitetsrater bruges helt formelt inden sundhedsvæsenet.

>>>>>>>>>>>>>

D.v.s. der falder selvfølgelig et par stykker af i farten (end ikke 68-eren er fejlfri, selvom han tror det):

..et par citater:

I USA udregnes fertilitet selvfølgelig som procenter:

 NCHS http://www.cdc.gov/nchs/pressroom/03facts/revisesrates.htm

For Immediate Release: August 4, 2003

“..The new report shows that the major trends previously reported – such as the dramatic decline in teenage births -– were also present when the rates were revised.  Revised birth rates confirm the steady declines over the decade of the 1990s. Rates fell to historic low levels, with sizable declines recorded for teenagers in all age and population groups. The overall rate for teenagers 15-19 years fell 27 percent between 1991 and 2001. The rate

for black teenagers plummeted 37 percent. The downward trends for American Indian and Hispanic teenagers are much larger on the basis of the revised rates compared with the previously published rates. The birth rate for American

Indian teenagers fell 33 percent and the rate for Hispanic teenagers dropped 17 percent, according to the revised rates compared with decreases of 22 percent and 13 percent, respectively, based on postcensal population estimates derived from the 1990 census..”

http://www.floria-publications.com/italy/life_and_customs/persistent_drop_infertility_res.htm :

“..In no West European country did the rate reach 2.1 — the marker that, demographers say, means an exact replenishment of the population. By contrast, the United States

had a 2.0 rate, which demographers attribute to greater immigration..”

http://www.apsoc.ox.ac.uk/Oxpop/publications_20files/wp07.pdf

“..However, most of the bigger European countries (France, but not Norway, Ireland and Iceland) themselves have substantial immigrant minorities with higher birth rates. At least 10% of births in major European countries are to women born abroad or of foreign nationality. More important, the higher birth rates of immigrant and foreign women inflate the national totals. Thus in England and Wales in 1996, where 13% of all births were to mothers born outside the UK, the overall TFR of 1.74 falls to 1.67 if the fertility of women born abroad is excluded (see ONS Birth Statistics Series FM1 No 25, table 9.4). In the case of Germany the effect is more subdued: in 1996 the national TFR of 1.31 would fall to 1.28 without the contribution of women of foreign nationality (Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 1998 R1 F1 table 1.3.7). Because of the negligible numbers of ethnic minority population in the Republic of Ireland, this effect can be ignored in that case..”

>>>>>>>>>>>>>>>

Oplysningerne i foregående afsnit er stærkt underestimerede – der bortses fra alt om naturaliserede og deres børn.

18-25 pct. af en fødselsårgang i de kontinentale vesteuropæiske lande fødtes af de fremmede i 2006. D.v.s. at den samlede fertilitet – som er angivet her f.eks. til 1,7  – skal reduceres til højest 1,2 i de nordiske lande og til omkring 1,0 i Tyskland og de europæiske middelhavslandene. Se http://www.lilliput-information.com/ferteu.html  og http://www.lilliput-information.com/fertty.html

De tre væsenligste årsager til den lave fertilitet blandt vesteuropæiske kvinder er:

1. I gennemsnit fødes det første barn omkring kvindens 28. år  – herefter kniber det med at få flere børn.

2. 15-20 pct. af kvinderne i 40-årsalderen i de vestlige lande har ingen børn – dette tal er steget væsentligt. Karrierekvinder og udstødte kvinder.

3.  Aborterne er atter steget til at udgøre mere end 15.000 sammmenlignet med  fødselsårgang på ca. 65.000 levendefødte i Danmark.

For så vidt er 2. kendetegnende i udpræget grad for ledige og udstødte stameuropæere fra arbejdsmarkedet, som ikke tør sætte børn i verden.

Fertilitet for det meste af verden:

Countries in order of Total Fertility Rate (children):

Rank Country Total Fertility Rate (children)

http://www.alsagerschool.co.uk/subjects/sub_content/geography/Gpop/HTMLENH/stats/fer.htm

1 Gaza 7.4 children

2 Niger 7.4 children

3 Angola 7.2 children

4 Marshall Islands 7.2 children

5 Yemen 7.2 children

6 Somalia 7.0 children

7 Western Sahara 7.0 children

8 Afghanistan 6.9 children

9 Burkina Faso 6.9 children

10 Togo 6.9 children

11 Uganda 6.9 children

12 Benin 6.8 children

13 Burundi 6.8 children

14 Comoros 6.8 children

15 Malawi 6.7 children

16 Mali 6.7 children

17 Zaire 6.7 children

18 Ethiopia 6.6 children

19 Mozambique 6.5 children

20 Sierra Leone 6.5 children

21 Liberia 6.4 children

22 Libya 6.4 children

23 Saudi Arabia 6.4 children

24 Tanzania 6.3 children

25 Maldives 6.2 children

26 Nigeria 6.2 children

27 Oman 6.2 children

28 Rwanda 6.2 children

29 Eritrea 6.1 children

30 Laos 6.1 children

31 Madagascar 6.1 children

32 Zambia 6.1 children

33 Senegal 6.0 children

34 Cameroon 5.9 children

35 Chad 5.9 children

36 Equatorial Guinea 5.9 children

37 Gambia 5.9 children

38 Cambodia 5.8 children

39 Djibouti 5.8 children

40 Guinea-Bissau 5.8 children

41 Cote d’Ivoire 5.7 children

42 Guinea 5.7 children

43 Iraq 5.7 children

44 Solomon Islands 5.7 children

45 Bhutan 5.6 children

46 Jordan 5.6 children

47 Pakistan 5.6 children

48 Ghana 5.5 children

49 Kenya 5.4 children

50 Mauritania 5.4 children

51 Namibia 5.4 children

52 Sao Tome and Principe 5.4 children

53 West Bank 5.4 children

54 Congo 5.3 children

55 Vanuatu 5.3 children

56 Honduras 5.2 children

57 Lesotho 5.2 children

58 Central African Republic 5.1 children

59 Guatemala 5.1 children

60 Gabon 5.0 children

61 Sudan 5.0 children

62 Swaziland 4.9 children

63 Bolivia 4.8 children

64 Haiti 4.8 children

65 Western Samoa 4.8 children

66 Iran 4.7 children

67 Papua-New Guinea 4.7 children

68 Syria 4.7 children

69 Botswana 4.6 children

70 Federated States of Micronesia 4.6 children

71 Nepal 4.6 children

72 Nicaragua 4.6 children

73 Belize 4.5 children

74 Paraguay 4.5 children

75 Algeria 4.4 children

76 Zimbabwe 4.4 children

77 Qatar 4.3 children

78 Philippines 4.1 children

79 French Guiana 4.0 children

80 Myanmar 4.0 children

81 El Salvador 3.9 children

82 Cape Verde 3.8 children

83 Grenada 3.8 children

84 United Arab Emirates 3.8 children

85 Tajikistan 3.7 children

86 Bangladesh 3.6 children

87 Ecuador 3.6 children

88 Egypt 3.6 children

89 Mongolia 3.6 children

90 India 3.5 children

91 Peru 3.5 children

92 Brunei 3.4 children

93 Turkmenistan 3.4 children

94 Guam 3.3 children

95 Malaysia 3.3 children

96 Morocco 3.3 children

97 Tunisia 3.3 children

98 Uzbekistan 3.3 children

99 Dominican Republic 3.2 children

100 Lebanon 3.2 children

101 South Africa 3.2 children

102 French Polynesia 3.1 children

103 Kuwait 3.1 children

104 Mexico 3.1 children

105 Palau 3.1 children

106 Venezuela 3.1 children

107 Vietnam 3.1 children

108 Bahrain 3.0 children

109 Colombia 3.0 children

110 Fiji 3.0 children

111 Kyrgyzstan 3.0 children

112 Indonesia 2.9 children

113 Israel 2.9 children

114 Albania 2.8 children

115 Argentina 2.8 children

116 Costa Rica 2.8 children

117 Panama 2.8 children

118 Suriname 2.7 children

119 Turkey 2.7 children

120 Guyana 2.6 children

121 Jamaica 2.6 children

122 New Caledonia 2.6 children

123 Saint Lucia 2.6 children

124 Brazil 2.5 children

125 Reunion 2.5 children

126 Chile 2.4 children

127 Korea, North 2.4 children

128 St.Kitts-Nevis 2.4 children

129 St.Vincent and the Grenadines 2.4 children

130 Sri Lanka 2.3 children

131 Uruguay 2.3 children

132 Guadeloupe 2.2 children

133 Azerbaijan 2.1 children

134 Cyprus 2.1 children

135 Iceland 2.1 children

136 Mauritius 2.1 children

137 Netherlands Antilles 2.1 children

138 Puerto Rico 2.1 children

139 Seychelles 2.1 children

140 Dominica 2.0 children

141 Kazakhstan 2.0 children

142 Macedonia 2.0 children

143 Martinique 2.0 children

144 New Zealand 2.0 children

145 Trinidad and Tobago 2.0 children

146 United States 2.0 children

147 Bahamas 1.9 children

148 Ireland 1.9 children

149 Norway 1.9 children

150 Thailand 1.9 children

151 Australia 1.8 children

152 China 1.8 children

153 Finland 1.8 children

154 Malta 1.8 children

155 Moldova 1.8 children

156 Taiwan 1.8 children

157 Yugoslavia 1.8 children

158 Antigua and Barbuda 1.7 children

159 Denmark 1.7 children

160 France 1.7 children

161 Korea, South 1.7 children

162 Luxembourg 1.7 children

163 Singapore 1.7 children

164 United Kingdom 1.7 children

165 Armenia 1.6 children

166 Bosnia-Herzegovina 1.6 children

167 Canada 1.6 children

168 Croatia 1.6 children

169 Poland 1.6 children

170 Sweden 1.6 children

171 Barbados 1.5 children

172 Belgium 1.5 children

173 Cuba 1.5 children

174 Hungary 1.5 children

175 Japan 1.5 children

176 Lithuania 1.5 children

177 Macao 1.5 children

178 Netherlands 1.5 children

179 Slovakia 1.5 children

180 Switzerland 1.5 children

181 Austria 1.4 children

182 Greece 1.4 children

183 Portugal 1.4 children

184 Ukraine 1.4 children

185 Belarus 1.3 children

186 Estonia 1.3 children

187 Georgia 1.3 children

188 Germany 1.3 children

189 Liechtenstein 1.3 children

190 Romania 1.3 children

191 Russia 1.3 children

192 Slovenia 1.3 children

193 Bulgaria 1.2 children

194 Czech Republic 1.2 children

195 Italy 1.2 children

196 Latvia 1.2 children

197 Spain 1.2 children

198 San Marino 1.1 children

Sonia

Nye navnelov skal gavne de kriminelle


Op til krigen i Kosovo fik man ligeledes indført en ny navnelov. Her i landet blev den vedtaget lige op til Folketingets sommereferie, den 17. juni 2005; men den skulle først træde i kraft 1. april 2006.

Ikke for mange spørgsmål om baggrunden og formålet,  derfor lige op til sommerferien, og nu skulle det i stedet for kr. 3000, sandelig være gratis at få ændret sit navn.

Har man hørt så galt, det offentlige afskaffer taksterne??

Ja, for nu har det sørme vist sig, at især kriminelle benytter sig af den nye navnelov i Danmark. Præcis som i Kosovo, hævdede vi sidste sommer. De Kosovo-albanere der pønsede på en løsrivelse af (det nu grundlovssikrede *) ) Kosovo fra Serbien og siden fik EU og NATO til at støtte dem, havde i længere tid udført adskillige grove kriminelle gerninger rundtom i Kosovo. Så var det jo passende at få sig et nyt navn, også for bedre at kunne passe ind i profilen i området og selvfølgelig fortsætte aktiviteten under ny identitet.

I 2004 udførtes 82 pct. af de kriminelle gerninger af børn og unge under 18 år i København af fremmede.

Den svenske udvikling kunne man let forvente gentaget i Danmark: https://danmark.wordpress.com/2007/11/09/antal-voldtaegter-vokser-eksplosivt-i-sverige/

Fucking Luderland

TV2 nyheder 06.09.01: Første gang politiet har opgjort etnisk statistik om voldtægt viser, at 68% af sigtede eller mistænkte voldtægtsmænd i København er indvandrere. [Det skal supplerende oplyses, at andelen af domfældede blandt sigtede danskere er mindre end andelen af domfældede blandt sigtede fremmede.] 

Den procentandel på 68 er ikke faldet siden år 2000! 

Sonia

*) Du hørte INTET i medierne om nyvedtagne grundlov i Serbien i forbindelse med dens vedtagelse eller i forbindelse med valget fornylig.

25. januar 2007

Sverige, ny rekord i asylantindtag for 3. aar i traek


Sverige, ny forventet rekord i asylantindtag for tredje år i træk

For tredje år i træk øges asylantindtaget betydeligt i Sverige. Ny rekord for tredje år med en stigning fra 25.000 til 40.000 asylanter (60 pct. stigning). Erfaringsmæssigt trækker asylanter i gennemsnit det dobbelte antal familiesammenførte ind som immigranter i første bølge. Med en tilvækst på blot 3 pct. som følge af fødsler vil forudsat foreløbig 40.000 pr. år blive til i alt godt 1.075.000 ekstra ind på 20 år – og her har vi af forsigtighed end ikke medregnet det dobbelte eller det tredobblet antal familiesammenførte med andre end de nyankomne i de enkelte år. Sverige har allerede godt 2 mill. fremmede immigranter svarende til 22,2 pct. af den samlede befolkning på godt 9 mill., når naturaliserede og deres børn medregnes.

Den samlede indvandring til Sverige i 2006 er naturligvis mere end det dobbelte af 40.000: https://danmark.wordpress.com/2007/06/04/sverige-har-den-stoerste-indvandring-i-forhold-til-indbyggertallet/

Den samlede fertilitet i Sverige er på 1,65, jfr. http://ekstrabladet.dk/VisArtikel.iasp?PageID=258924, hvor der skal regnes med 2,05-2,10 barn pr. fødende kvinde for at holde en stabil befolkning uden vandringer. Myndighederne forventede 1 million større befolkning 35 år senere i 2004 jfr. sidstnævnte link. På det grundlag kan det fastslås, at med et efterslæb på mindst 19,5 pct. fødsler pr. år, kan befolkningen kun blive blive 1 million større ved en enorm indvandring, ikke blot i 20 år, men når efterslæbet skal indhentes, i 35 år. En større befolkning giver flere skattebetalinger.

Den etnisk svenske befolkning har en fertilitet på højest 1,2 snarere 1,1 (måske 1,15, den opgøres ikke, Tyskland har 1-1,1)

0,78 = 1 – 0,22 

1,1*0,78 + X*0,22 = 1,65  d.v.s.

De fremmede føder i gennemsnit ca. 3,4 barn pr. kvinde. Her har forudsat en fremmed andel af fødende kvinder lig med andelen af fremmede generelt i landet. De 22 pct. fødende kvinder skal nok være nogle point højere, til gengæld er etnisk svenske fertilitet ganske givet lavere:

1,10*0,75 + X*0,25 = 1,65

hvilket giver 3,3 barn pr. fremmed kvinde.

Dette betyder selvfølgelig, at det svenske velfærdssamfund bryder endegyldigt sammen, idet vi går ud fra, at immigrantgruppen i Sverige ligeledes konsumerer 3,3 gange mere af velfærden i forhold til befolkningsandelen som tilfældet er i Danmark. Samtidig med en aldrende svensk befolkning, må vi gå ud fra immigrantgruppen, der allerede beslaglægger 40 pct. af velfærden, og at denne andel tilmed vil vokse i årene fremover, samtidig med de mindre svenske årgange melder sig på arbejdsmarkedet.

Sammenbruddet sker selvfølgelig længe inden 35 år (i 2004) eller 32 år er gået.

Sonia 

Hvorfor lyver de om fremmedandelene i Holland, Norge og Sverige: https://danmark.wordpress.com/2006/11/02/hvorfor-lyver-de-om-andelen-fremmede-i-holland-sverige-og-danmark/

Svenskerne i mindretal inden 2050 i følge svensk forsker: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/svensk-forskerne-svenskerne-i-mindretal/

Europa formørkes: https://danmark.wordpress.com/2006/11/03/vil-europe-formoerkes/

Older Posts »