Danmark

31. juli 2013

ØSTEUROPÆERNE VIL KOMME TIL AT DOMINERE PÅ DE SOCIALE ORDNINGER – UDEN VI HAR MULIGHED SE BAG DE MELDINGER DER BRINGES


DET ER REN MIDDELALDER

Arbejdsmarkedsstyrelsen melder at antallet af østeuropæere på kontanthjælp i Danmark er steget med 57 pct. fra ca. 1.500 i 2009 til 2012. Der findes ingen officiel adgang til rådata på Danmarks Statistik om antallene på ordningen fordelt på nationalitet eller oprindelse over tiden. Men vi kan huske at danskerne på kontanthjælp blev sendt på den såkaldte ‘aktive arbejdsmarkedspolitik’ og indvandrerne sendt på førtidspension under den forrige regering. Det sivede efterhånden ud, når det officielle Danmark skulle håndtere oplysningerne i flere kontorer og samtidig styre budgetterne. Nu har andre overtaget pladserne på kontanthjælp og de tilhørende sagsbehandlere.

Det var/er koblingen af befolkningsdata med socioøkonomiske data, der ikke skal kunne foretages, fordi det kunne føre til sammenligninger, der ville kunne afsløre ulighed. Dette skal forhindres, hvis uligheden falder ud til den forkerte side. Kontanthjælp er blot en enkelt social ordning, der ikke findes/offentliggøres de pågældende oplysninger om. Det samme med børnepenge, sygedagpenge, førtidspension og et hav af andre offentlige behandlings- og overførselsordninger. Den samme manglende kobling med befolkningsdata findes med kriminalitet, som Politiet tidligere oplyste om med opdeling på danskere og udenlandske oprindelser uanset den manglende offentliggørelser fra Danmarks Statistik.

Så er der koblingen af befolkningsdata med sociodemografiske data. Det kunne dreje sig om antal børnefødsler pr. 1000 pr. år i de forskellige nationalitetsgrupper eller oprindelser. Her er der lukket for rådata på tilsvarende måde. Det kunne også dreje sig om det gennemsnitlige antal børn pr. kvinde i de fødende aldre.  Og det kunne dreje sig om mange andre, f.eks. aldersbetingede sociodemografiske data som fertilitet, der kunne afsløre en ikke ønsket ulighed. Ikke mindst kunne de manglende data, hvis de fandtes,  gøre det muligt at lave fremtidsprojektioner ved anvendelse af komponentmodeller. Vi er henvist til de matematiske modeller.

Så er der koblingen, befolkningsdata med biogenetiske data. Det kunne dreje sig om antallene i de enkelte delpopulationer, eller gennemsnitsopgørelser af særlige kendetegn eller om grundlag, som muliggjorde der kunne udføres matematiske kalkulationer, estimationer, tests, projektioner. Det er udelukket hvis der er indhold med kendetegn på variable eller parametre, der f.eks. knytter sig til individers gener i forskning i f.eks. sygdomsbekæmpelse. Epidemi-forskningen i Europa er blevet svækket af de officielle befolkningsbeskrivelsessystemer, der bevidst er gjort skæve efter fødestedskriteriet. Uden kulturen herunder mønstre/traditioner, oprindelsen og den umiddelbare sortering efter biogenetikken, der direkte knytter sig til oprindelsen (f.eks. prædestination for flere arvelige sygdomme i tillæg), vil livstruende virusser fra Syden og Østen nemt kunne udvikle sig til en katastrofe hos os. Det kan dreje sig om andre egenskaber, der er eller kunne forventes relateret til oprindelse. Det er gennemsnitlig IQ, der klart relaterer sig til arv, oprindelse og nationalitet, selvom kendetegnet klart er påvist at knytte sig stærkt til arbejdsmarkedsegnethed og kriminalitet. Der en generel modstand mod officielle oplysninger om påviselig ulighed overalt, hvor biogenetiske data måtte optræde. Netop fordi egenskaberne, som disse data repræsenterer ikke står til at ændre ved med såkaldt integration, undervisning, uddannelse, arbejdsmarked eller anden verdensskabertrang.


I den nye internationale logik på det europæiske fastland er konklusionen simpelthen at de iagttagede forskelle ikke eksisterer…. lidt svarende til de pavelige og dermed Inkvisitionens reaktioner på Galileo Galileis himmelkikkeri med sin nyopfundne prismekikkert.

Man går så vidt at de valgte grundlæggende tællebegreber til tælleformålet bevidst gøres påvirkelige af juridiske og administrative beslutninger på indvandrerområdet, så at resultatet af individ-antals-opgørelsen direkte manipuleres væk fra virkeligheden. F.eks. vil vi hævde at et naturalisationsbrev fra Folketingets indfødsretsudvalg ikke nødvendigvis mindsker kriminaliteten blandt udenlandske oprindelser til det halve eller mindre ligesom antallet af fødte pr. 1000 pr. år i en gruppe ikke mindskes til en tredjedel blandt de, der modtager sådanne breve; det samme gælder de statsborgerskabstildeltes børn. Men det viser de officielle optællinger dog pr. automatik med de nyopfundne tællebegreber/kategorier fra 1991.

Nogle kendsgerninger om forskellighed

Hvilke data har vi adgang til om indvandrerne og deres børn

Forudsigelighed og ansvarlighed, dumstædig optimisme og blind selvopofring

Mellemøsten, Syd- og Sydvestasien og Afrika vil dominere fra om 25 år og i fremtiden

30. juli 2013

TIDL. VÆKSTMINISTER OLE SOHN: NULVÆKST – EN REN AGURK

Filed under: Culture, Danmark, Economics, folkeskolen, Free Speech, Science, skoler — Jørn @ 08:53

Alt andet lige bliver Vækstministerens job vel fortsat mindre krævende. Nu kunne enkelte finde på at spørge om det drejer sig om nominalvæksten eller måske realvæksten i stedet, der skal være nul. Der er inflationen til forskel. Hånden i livremmen, det må være nominalvæksten, andet hører vi næsten aldrig omtalt her til lands. I så fald kan vi regne med at det fortsat skal gå mere og mere nedad med økonomien med flere og flere arbejdsløse og udstødte, og mere statsgæld selvfølgelig. Men oveni skattelettelser.

Det er vejen frem:’Jerricos murer styrter sammen ved det sidste blow i trumpeten’,

siger Karl og Ole

 

– Og den dumhed skal Venstre, der aldrig har sænket skatterne, forsøge at score på. EN REN AGURK

28. juli 2013

DEN STORE STYGGE AND SKAL REDDES AF ANDEMOR….

Filed under: Danmark, Economics, Free Speech, skoler, Statistics — Jørn @ 09:39

Berlingske : http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-70425343:nationalbanken-holdt-h%C3%A5nden-under-danske-bank.html:

“Nationalbanken tog under finanskrisen helt særlige forholdsregler i brug for at sikre, at Danmarks største bank ikke faldt fra hinanden…”

[…]

“Ifølge Berlingske er det “svært at gisne om, hvor tæt på kanten banken kom i de år”. Det er også svært at komme med et bud på konsekvenserne af et krak.  

– Men man kan roligt sige, at var Danske Bank faldet, ville det have været et jordskælv i det danske samfunds indre – ordet statsbankerot er blevet brugt af centrale kilder, skriver avisen.

Politikerne vil sikre landets største banker mod krak, der kan true samfundsøkonomien, og de politiske forhandlinger genoptages efter sommerferien…”

…………………………………….

Jamen, det skriver bladsmørerne. Så er det stort, spektakulært om man vil.

“Den store stygge and skal reddes af andemoder, for ellers er andemoder selv og alle de andre ænder fortabt. Men andemoder kan ikke noget, da den skal reddes af alle andemødrene og den store stygge and, der heller ikke kan noget. Det er derfor de skal reddes af andemoder og ikke mindst politikerne, der kan alt, men selvsagt først efter sommerferien … eller den for fem år siden.”

…………………………………….

Vi har vel ikke nævnt at den danske stat har belastet skatteyderne som en dråbe i oceanet med enorm sikkerhedsstillelse ved at garantere for vidtspredte udlån med fleksibel sikkerhed til østeuropæiske lande, organer og borgere formidlet fra diverse private banker herunder den store stygge, med de sidste blot som mellemled. Hvis vi har, er det korrekt, men så det min søsters ansvar.

Sonia søster

PS: Borrowing from a rockslide

Sonia

26. juli 2013

ARBEJDSLØSHEDEN SATTE NY REKORD I EURO ZONEN I APRIL


WO-AN982_euecon_F_20130531182030

Fra : http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324412604578516770987948166.html

Arbejdsløshedsprocenten i euro zonen voksede til 12,2% i april, den højeste rate siden rekordernes begyndelse i 1995, den fulgte markedsforventningerne og steg fra 12,1% i marts, berettede Eurostat sidste fredag.
[…]
Antallet af arbejdsløse steg med 95.000 til 19,4 mill., melder Eurostat. Analytikere forventer antallet rammer 20 mill. senere i år.
[…]
Arbejdsløsheden var kun 4,9% i Østrig og 5,4% i Tyskland (mit: når de udstøtte ikke medregnes). Den var næsten 18% i Portugal og mere end 25% i Spanien og Grækenland. Højere skatter og reducerede offentlige udgifter i Sydeuropa har forværret den allerede dybe tilbagegang, og fået arbejdsløshedskurven til stige stejlt.
[…]
Arbejdsløshedsprocenten blandt unge i Spanien er omkring 60% og mere end 40% i Italien. Det har langsigtede meget negative konsekvenser.

[…]

23. juli 2013

Euro-land har 8,75 billioner Euro gæld


Fra : http://www.pi-news.net/2013/07/euro-land-hat-875-billionen-euro-schulden/ Eurolandene har – officielt – 8,75 billioner euro i gæld. I første kvartal steg gældsprocenten gennemsnitlig i euro-zonen til 92,2 procent af bruttonationalproduktet, efter 90,6 procent i kvartalet forud. Efter Maastricht traktaten må staterne kun have en gældsprocent på 60 procent. Ikke en sjæl bekymrer sig om det, ‘der har aldrig været en eurokrise’. Det er kun spørgsmålet om, hvorfor vi overhovedet betaler skat. Hvad skal de da bruge vore penge til, når de dagligt trykker papir lydende på milliardbeløb og samtidig pumper ECB (EU’s centralbank), som heller ingen penge har. Det er på en eller anden måde ulogisk, mener politically incorrect?
……………………

Afgjort, det er ulogisk, og det er en del af det psykologiske bedrag. Ligesom det er almindeligt at forveksle politikernes ansvar med bankernes ansvar og Karl Marx’s ‘kapitalisme’ med en styreform, der ikke er en isme og endog mindst kapitalforbrugende i forhold til produktionen er det almindeligt at forveksle økonomi med psykologi, når man er henvist til at forestille sig.

22. juli 2013

Antal førtidspensionister falder ikke med 25%


Efter at den forrige regering sendte enorme mængder af indvandrere og især deres hustruer på førtidspension, skal det lyde som om der sker noget ganske nyt.
Det forlyder at tilgangen til førtidspension er faldet med 25 procent. Vi kan selvfølgelig ikke kontrollere tilgangen og afgangen, ‘så det er passende at melde’:

Totaltallene pr. januar 2013 ser således ud i følge Danmarks Statistiks Statistikbanken:

fortids

pens

Det er ikke den store forandring, der er sket og intet, absolut intet, der udligninger den sikre udvikling i antallet af folkepensionister.

Igen et flop i sommervarmen!

18. juli 2013

Manglende respekt fører til at omkring halvdelen af skolelærerne har ønske om at skifte job

Filed under: Culture, Danmark, folkeskolen, Free Speech, skoler, Statistics — Jørn @ 18:04

Manglende disciplin får halvdelen af skolelærerne til at ønske at skifte job

Det er en afvikling, der har stået på siden midten 1970’erne. Glade, harmoniske og lykkelige børn er et latterligt mål at sætte sig og tilmed i lighedens navn. Seminarierne blev allerede for fyrre år siden pustet op med den dengang nye reformpædagogik begyndende med den repressive tolerance på europæisk jord. Vi har beskrevet det hele i næsten alle detaljer: Hvor ideerne stammede fra, hvorledes og af hvem de indførtes på lærerseminarierne og pædagogseminarierne og førtes videre til institutionerne. Nu skal det i medierne lyde som om, der ikke ligger en bevidst børne- og skolepolitik bag hele udviklingen fra første spæde begyndelse i 1968.

Det er en grovkornet løgn, og alle der er 50 år eller mere ved (inderst inde) nøjagtig, hvorledes den tog sin begyndelse i skolerne.


Her er indgangen til hele ødelæggelsen: https://danmark.wordpress.com/2013/04/29/maxisme-et-samfund-der-skal-oploses-i-sin-grundvold-bruger-vores-skole-med-maxismen-indfort-bruges-den-kinesiske-model/

Frankrig: Det går den vej hønsene skraber


En sortlistning af forfattere og analytikere, der aldrig skal inviteres til tv- eller radio-talkshows cirkulerer. The “fachosphère” cover of Le Nouvel Observateur ligner en poster af fotos af efterstræbte kriminelle. De listede er ikke kun de, der tør at kritisere Islam, selvfølgelig, men også de der tør supporte Israel, de der vender et kritisk øje mod præsident Obama, og de der kaster tvivl om Euroens levedygtighed.

Læs mere: http://www.gatestoneinstitute.org/3851/france-totalitarianism

17. juli 2013

Sandheden kortest


Euro-unionen er ingen kontravægt til globaliseringens asociale tendenser, som de inkompetente analytikere til venstre tror, den styrker dem yderligere. Den tvinger arbejdet til at følge de monetrære kommandoer. Den Europæiske Centralbank skal følge fuldstændig fælles politik for alle medlemslande, der er uhyre forskelligt struktureret (fra Sofia over Kalabrien til Hamburg). Euroen er ingen løsning, den er og var (i teorien) før den blev indført som obligatorisk enhedsvaluta netop en central del af problemet. Politikernes gældsætningsivrighed er en gammel kending, og Euro fremskynder den foretagsomhed yderligere, hvis ikke EU bliver en enhedsstat.

14. juli 2013

SANDHEDEN KORTEST

Filed under: Culture, Danmark, Demographics, folkeskolen, Free Speech, skoler — Jørn @ 09:58

Der vil gå cirka to generationer, før vi måske vil se modstandskraft mod det politikerne har påført os med kostbar indvandring, fordi 68-generationen har styret nu i to generationer, og den sidste uopdragne har ikke tilstrækkelig styrke til at sætte sig til modværge.

Older Posts »