Danmark

28. februar 2013

VI HUSKER EN CÆSAR – EN I TIDEN VED AL TINGS BEGYNDELSE – MIN SØSTER HAR VÆRET PÅ RETRO-KURSUS

Filed under: Culture, Danmark, Education, folkeskolen, Free Speech, History, skoler — Jørn @ 13:41

Ved det store stygge storkespringvand:

Ali Bali ali bali bi

Luk nu dine øjne i

Vi går aldrig mere forbi

det store stygge Storkespringvand

Al den pænhed er som kloroform

kedsomheden er enorm,

men protesten endte som en storm

i det store stygge Storkespringvand

Ali Bali ali bali bi

Luk nu dine øjne i

Vi går aldrig mere forbi

det store stygge Storkespringvand

Folk forarges pladsen burde ryd’s

Det’ for groft det sku’ forbydes

nogen si’r de alle burde skydes

ved det store stygge Storkespringvand

Ali Bali ali bali bi

Luk dit sæbeøje i

det fik du den dag du gik forbi

det store stygge Storkespringvand

Ali Bali ali bali bi

Luk nu dine øjne i

Vi går aldrig mere forbi

det store stygge Storkespringvand

og

“I Skidenstræde i Røvens Kælder, der får man ræverøv og frikadeller. Og mens gæsterne spiser, går værten rundt og hyggefiser…terumserulla, terumserulla lalala”

Nekrologen over Cæsar 26. april 2000 : http://www.information.dk/42769

Sonias søster

Min søster Sonia har så følgende supplement:

Nekrologen over tiden:

The time is characterized by form without contents

In addition

Praeterea censeo….

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN

Link: The Great Global Warming Swindle

Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2010/07/06/kejserens-nye-klaeder-af-h-c-andersen-1837/

VÆKSTPLAN: ALT FOR LIDT – 2020 ER EFTER NULPUNKTET


IMPONERENDE NYT, MEN…

Vækstplan 2020 virker traditionen tro meget ambitiøs – fra 1.500 til 150.000 flere i arbejde, siger henholdsvis et oppositionsparti og regeringen selv. Det er sket og løbet kørt i 2020. Lidt smånedsættelser af aktieselskatten og farvel til et par andre virksomhedsafgif-ter, som man i uvidenhed ellers havde valgt at elske for provenuet, indtil fagforeningerne sagde fra, er ikke noget der virker nogen steder. Det skal forslagenes manglende effekt formentlig også vise efterfølgende for en måbende vælgerskare.

Der skal meget mere til: Aktieselskabsskatten skal ned til 10-12% for at tiltrække nye virksomheder (som den netop gjorde i Irland), der skal til for at der ikke blot tabes provenue, og resten af virksomhedsafgifterne skal væk. Lønningerne skal mindst 25% ned, og skatter og ‘afgifter eller fondsbidragene’ på lønseddelen samtidig lidt mere ned, før det virker på konkurrenceevnen. Herefter er der indført proportional bruttobeskatning af lønsummen, og det samme forenklingsprincip hele vejen rundt; vel at mærke, skat på færre skatteobjekter. Dermed er der lagt op til besparelser opregnet i antal ministerier og deres ressortområde med tilhørende lovgivning, begyndende med skatteministeriet, der bliver en afdeling i finansministeriet uden selvangivelsens opgørelse, klimaministeriet og 3-4 mere.

Det er i hovedtræk hvad der skatte- og afgiftspolitisk skal til for at skabe vækst.

Det vil aldrig ske.

The time is characterized by form without contents

In addition

Praeterea censeo….

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN
Link: The Great Global Warming Swindle
Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

27. februar 2013

Palestinians Exporting Terrorists to Syria – Where Next?


http://www.gatestoneinstitute.org/3604/palestinian-terrorists-syria

“The Palestinians who are heading to Syria have been told their next station will be Jordan, then Israel, where, with their friends in Jabhat al-Nusra, they hope to create an pan-Islamic state ruled by Sharia laws…”

25. februar 2013

ANMELDTE HJEMMERØVERIER SAMMEN MED ANMELDTE TRICKTYVERIER ‘I EGET HJEM’


Vi tog fejl, da vi oplyste at antal anmeldte hjemmerøverier ikke offentliggøres. Det gør de, og kan findes de fleste af dem på Danmarks Statistiks stærkt ændrede netside. Når vi skriver de fleste er det således, at registreringerne på http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR029.pdf kun er medtaget til og med 2009. Før 2009 er de anmeldte hjemmerøverier ikke optalte, som sådanne.

hjemmegruppe

Vi læste nogle særegne angivelser af hjemmerøveriernes antal for årene 2006-2007-2008 i dagspressen i 2010: 16-23-56 , specielt i Jyllandsposten begyndende 31. januar. Vi skrev bl.a. dengang:

“…Hjemmerøveriernes antal steg i perioden 2006-2009 angiveligt sådan: 16-23-56-mere end 100, de tre første efter det oplyste fra dagbladene. ‘Mere end 100’ blev til 364 i 2009. Desværre fandtes der ikke nogen officiel tilgængelig opgørelse af hjemmerøverierne (før 2009), idet disse indgik skjult i en anden af de kriminelle hovedgerningskategorier til trods for, at den officielle opgørelse har adskillige hovedgerningskategorier, der fremstår med et langt lavere antal forbrydelser end netop hjemmerøverierne. Sågar har tre andre kategorier i den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik haft antallet nul de sidste to år (??)…”

Forestiller man sig anmeldelsen som sådan, er der en glidende overgang i en række tilfælde mellem tricktyverier i eget hjem og egentlige hjemmerøverier, der først klarlægges under retshandlingen. Og naturligvis er der også en forskel på anmeldte og pådømte antal sager i de enkelte kategorier.

301 anmeldte i 2011 blev til 335 domfældte hjemmerøverier, ligesom 289 anmeldte i 2010 blev til 343 domfældte hjemmerøverier.

Nekrologen over tiden:

The time is characterized by form without contents

In addition

Praeterea censeo….

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN

Link: The Great Global Warming Swindle

Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2010/07/06/kejserens-nye-klaeder-af-h-c-andersen-1837/

24. februar 2013

Kvinde beretter i retten at hun gentagne gange blev voldtaget af en mand, der brændemærkede hende med sit initial for at vise at hun ‘tilhørte’ ham – hun var 12 år


A court sketch of the defendants in the Oxford child abuse trial

A court artist’s sketch of defendants (left to right) Kamar Jamil, Akhtar Dogar, Anjum Dogar, Assad Hussain, Mohammed Karrar, Bassam Karrar, Mohammed Hussain, Zeeshan Ahmed and Bilal Ahmed. Photograph: Elizabeth Cook/PA

Source: http://www.guardian.co.uk/society/2013/feb/22/oxford-child-abuse-trial-branded/print

“A young woman has told the Old Bailey that when she was 12 years old she was branded with the initial of a man so other men who raped her would know she “belonged” to him.

The jury was earlier told that the woman, now 19, had been sold to the man as an 11-year-old. She told the court that until she was 15 he repeatedly and brutally raped her, organising for other men to have sex with her.

The woman, known as girl D for legal reasons, said on several occasions Mohammed Karrar and his brother Bassam Karrar forced her to have sex with one of them while performing a sex act on the other.

The woman is the fourth witness to give evidence at the Old Bailey in the trial of nine men accused of offences including rape, trafficking and child prostitution against children as young as 11 in Oxford.

Appearing in court via video link, the woman struggled to control her emotions on several occasions, fighting back tears and taking deep breaths as she gave her evidence…”

23. februar 2013

Erklærede konkurser 2001-2012 og bekæftigelse i virksomheder 2004-2010 fordelt på brancher

Filed under: Danmark, Economics, folkeskolen, Free Speech — Tags: , , — Jørn @ 23:27

Erklærede konkurser og enkelte målt i beskæftigelse:

I 2001 : 2000

I 2002 : 6000

I 2003 : 1821

I 2004 : 2865

I 2005 : 2495

I 2006 : 1987

I 2007 : 2401

I 2008 : 3709

I 2009 : 5710, 21.187

I 2010 : 6461, 19,104

I 2011 : 5468, 16.979

I 2012 : 5456, 14.343

Antallet af beskæftigede i danske virksomheder 2004-2010 (nærmere kommer vi det ikke):

Tabel1

beskaft

Vi bemærker at forbrugsbeskæftigelsen (byggende på falsk, politikerstyret købekraft) var igang fra 2005 til 2008. Dette fik beskæftigelsestallene til at vokse i den periode. Vi bemærker også at nedgangen i beskæftigelsen fra 2009 ingenlunde afspejler stigningen i den registrerede ledighed. Det skyldes bl.a. at medlemmer af en a-kasse udstødes og ikke medtælles i ledigheden.

Så er der kommet ganske lidt til, beskæftigelsen er inkluderet i tallene i Tabel 1,  men hvorledes denne opgørelse i Tabel 2 skal tolkes, synes ikke ganske klart:

Tabel 2

hojvakst

Uanset er de højvækst-prægede virksomheder noget, der er til at overse i den samlede bekæftigelsessammenhæng.

Nekrologen over tiden:

The time is characterized by form without contents

In addition

Praeterea censeo….

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN

Link: The Great Global Warming Swindle

Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2010/07/06/kejserens-nye-klaeder-af-h-c-andersen-1837/

22. februar 2013

ENGLISH DEFENCE LEAGUE’S TOMMY ROBINSON LØSLADT


Tommy-Robinson1

http://www.pi-news.net/2013/02/grosbritannien-tommy-robinson-freigelassen/#more-307683 :

Die English Defence League hat gestern bekannt gegeben, dass ihr Leader Tommy Robinson (Foto) aus der Haft entlassen wurde. In einem Statement der EDL heißt es…mehr

21. februar 2013

The Collapse of Iran’s Rial


From: http://www.gatestoneinstitute.org/3597/iran-rial-collpase

“The Iranian banking system is rife with corruption and embezzlement. Of loans to public entities, over 90% are non-performing. The Ayatollahs seem to understand that the real threat to their hold on power comes from Iranians on the street and in the bazaar – people who understand that the government, not sanctions, has ruined the country’s economy…”

DET VIL IKKE VÆRE NORMALT RET LÆNGE ENDNU


The ECB’s Draghi said in Brussels two days ago that exchange rates should reflect “fundamentals.” The euro is, “by and large, around its long-term averages,” he said. The 17-nation currency has gained 8.2 percent against the dollar in the past six months. German Chancellor Angela Merkel said today the present value of the euro against the dollar is within the currency’s normal range.

—————————————
Nu kan en valutakurs holdes oppe ved opkøb indenlands eller udenlands. Euroen er uanset blevet en anden reservevaluta delvis indsyltet i oliehandel og måske geopolitik med Mellemøsten. Også den danske krone lider nu under at være koblet til Eurokursen. Vores konkurrenceevne er utrolig sårbar overfor valutakursen. Her er EU-landene også vidt forskelligt strukturerede.

20. februar 2013

SÆRPRÆGET INFORMATION OM ANMELDTE FORBRYDELSER


Vi fik lyst til at se, hvorledes det havde udviklet sig med antallet af HJEMMERØVERIER, der i opgørelserne fra Danmarks Statistik benævnes noget særegnet som RØVERI I EGET HJEM. Når vi går til anmeldte forbrydelser af denne kategori, findes der ingen specifikation for året 2012.

Ser vi derimod på den domfældte forbrydelse HJEMMERØVERI – ‘røveriet i eget hjem’ kan vi ikke rigtig forstå. Så er der kun offentligjort antal for 2011 og nogle år tidligere. 335 stk. i 2011 og 343 i 2010. Der var 16 i 2006. D.v.s. vi skal vente på at alle domme er fældet for denne forbrydelse i 2012.

Tidligere fik vi oplyst det samlede antal af anmeldte HJEMMERØVERIER i februar for året umiddelbart forud tilbage til 2009.

Vi tog fejl: Antal anmeldte røverier i eget hjem og tricktyverier i eget hjem offentliggøres på Danmarks Statistiks netside, der blevet voldomt omorganiseret: https://danmark.wordpress.com/2013/02/25/anmeldte-hjemmeroverier-sammen-med-anmeldte-tricktyverier-i-eget-hjem/

Vender nu tilbage til de anmeldte overtædelser af straffeloven herunder særlovene finder vi en ret morsom måde at præsentere tingene på. Vi har medtaget et lille udpluk af anmeldte forbrydelser:

sarlove kilde: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/kriminalitet.aspx

Kategorien ‘Andre strafferetlige særlove’ udgør 39% af samtlige overtrædelser af særlove i 2012 (100*36.941/94.580). Antallet af anmeldte forbrydelser i denne selvsagt ukendte kategori – måske en samlekategori – er steget 23% på et enkelt år fra 2011 til 2012. Det er noget besynderligt at vi ikke skal have oplyst hvilke dominerende overtrædelser/kriminelle handlinger, der her er tale om. Man kan få den tanke, at der måske er tale nogle nye forbrydelser lige som HJEMMERØVERIET var det for ganske få år siden. Så meget desto vigtigere er det at oplyse offentligheden herom i bekræftende fald.

Højest besynderligt

Nekrologen over tiden:

The time is characterized by form without contents

In addition

Praeterea censeo….

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN

Link: The Great Global Warming Swindle

Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2010/07/06/kejserens-nye-klaeder-af-h-c-andersen-1837/

Older Posts »