Danmark

31. marts 2017

DET ER HELT NEDE I BUNDEN TANKEN – SKAT VIL HAVE ENDNU FLERE ANSATTE

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 10:22

Nu vil skatteministeren igen have 1000 nye ansatte til 7 mia. kr.

Skat kunne ikke undtage udenlandske selskaber eller udenlandske enkeltpersoner fra dansk udbytteskat eller fra skat af aktieudbytter i Danmark, uden at de lod sig snyde og bedrage af forbrydere med friske og fyndige fejludbetalinger gennem 10 år, og naturligvis er modtagerne af udbetalingerne efterfølgende ikke at finde. Et dansk virksomhedsnummer og/eller personnummer som findes i forvejen var det eneste der resterede. I, guder!!

De kunne ikke indkradse skattegæld, så indkradsningen forløber rettidigt efter en fastlagt rykkerprocedure. Man ansatte 1000 nye medarbejdere til 7,5 mia. kr. pr. år i august 2016 for at såkaldt omkalfatre hele told og skat.

En simpel proportional bruttoindkomstskat (helt og aldeles uden nogle fradrag) på 20 pct. af lønsummen, indbetalt direkte af arbejdsgiveren er tidssvarende. D.v.s. samme skatteprocent for alle, al den progressive skat (med højere procenter til de højtlønnede eller højre indkomster) har aldrig virket efter hensigten, fordi fradragene i indkomsterne altid har ophævet effekten af de højere trækprocenter. Aktieselskabsskatten kan nedsættes til 15 pct., og en mængde afgifter kan fjernes.
Det vil sætte realvæksten igang med virksomheder, der vil søge til Danmark. Ingen skatteopgørelse for at bestemme den endelige skattebetaling, ingen skatteunddragelser, ingen revisorhjælp til skattetænkning. 20 pct. af bruttolønnen giver sig selv.

Så kan skatteministeriet nedlægges og skatteopkrævning ske direkte til finansministeriet.

PS: Det er muligt at de 7,5 mia. kr. til skat i august 2016 ikke blev til andet end mediernes lovforslag, der på det nærmeste illuderede at en vedtagelse var sket, men uanset er tilførsel af medarbejdere til skat ualmindeligt idiotisk, når fornuften og fremsynetheden peger i den stik modsatte retning.

30. marts 2017

INDSTILLINGEN TIL VOLD OG TERROR ER UÆNDRET (I 20-25 år) BLANDT INDVANDREDE FRA MUSLIMSK DOMINEREDE LANDE OG OMRÅDERI 2016 viste en undersøgelse i Tyskland, at en tredjedel af alle muslimer anser kun dem, der bogstaveligt talt klæber til terror og mord, som anvist af Koranen og sharia, er sande troende. I mandags blev endnu en undersøgelse, nu i franske skoler præsenteret, 33 procent af unge muslimer i Frankrig finder det acceptabelt at islamiske krav gennemføres med magt og at verden overtages med magt. 20 procent sagde, at de ville forsvare islam selv med våben. 32 procent talte til fordel for den “religiøse absolutisme” og d.v.s. resultaterne er helt sammenfaldende med den tyske undersøgelse af 2016.

Det er 20-25 år gammel viden:

Allerede i 1993 vistes det samme i en undersøgelse i Nordrhein Westfalen. 53-59 pct. (se nedenfor). Vi kan sige mainstream-medierne er 20-25 år bagud og derfor er mental-robotterne det samme. Eliten håber på det så vil være for sent at sætte sig til modværge.

A

Der gennemførtes en ikke ganske uinteressant sammentælling af 41.260 svar på kanalen Al-Jazeera, hvor der skulle svares på fem spørgsmål fra 7. – 10. september 2006.

Det andet spørgsmål lød: “Do you support Osama bin Laden“. Uanset spørgsmålets karakter og næsten så statistisk tendentiøst, som man kan tænke sig, var fordelingen af svar 20.601 YES (49,9%) og 20.659 NO (50,1%). At linket er fjernet er ikke overraskende.

Svaret er ikke nødvendigvis vilkårligt, selvom videnskabskravene til undersøgelsen lader meget tilbage. Særligt følgende:

  • undersøgelsens population er begrænset til besøgende på Al-Jazeeras side
  • aldersfordelingen blandt pc-brugere favouriserer unge og yngre
  • ordet “support” kan unægteligt betyde flere forskellige ting

B

I 1996 kom en perser til med supplerende viden – ikke tro:
“Danskerne/europæerne tager let på jihad (Hellig Krig), fordi det stemmer bedst med deres billede af livet. Men Jihad skal opfattes som alvor. Tro mig. Jeg har studeret Islam i mere end 30 år. – I øjeblikket (1996) er der ingen fare, for endnu er antallet i Danmark ikke stort. Men bliver de mange nok, skal de udføre Allahs ordre om at udbrede Islam ved sværdets magt. – Det er en obligatorisk pligt at gennemtvinge Islam som religion, livsstil og politisk lære. Det skal ske overalt i verden, hvor muslimer enten invaderer et land eller kommer til at udgøre en gruppe, der er tilstrækkeligt stor.” (slut citat af Adnan Wahab, Jyllands-Posten 8/1 1996). Adnan Wahab angiver 10 pct. som den andel, der vil give muslimer anledning til at gennemtvinge Islam i værtslandet. Adnan Wahab er advokat, bosat i Odense.

Generalsekretæren for Det Muslimske Råd Muhammed Abdul Bari i London advarer mod at dæmonisere muslimer i følge DR1-teksttv 10/9-2006. Det var efter bombningerne af det offentlige persontransportsystem i London den 7. juli 2005.

“Politifolk og medier dæmoniserer muslimer, og hvis det fortsætter, vil Storbritannien få 2 mill. muslimske terrorister, heraf 700.000 i London…”

C

Eksempler på modtaget materiale om indvandringsforholdene

Fra tabel 1 og tabel 2 fra udgivelsen: Desintegration und islamisscher Funtalismus, undersøgelse (blandt ganske vist Tyrker) finansieret af Arbejds-, Sundheds- og Socialministeriet i Nordrhein Westphalen, ca. 1993:

Tabel 1: Om Overlegenhedskravet centreret om islam blandt unge tyrker i Tyskland:

holdty
Tabel 2: Om religiøst funderet voldsberedskab hos unge tyrker i Tyskland:

holdty2

Sammenlægger vi i tabel 2 de to første procenter med halvdelen af den sidste procent fås:

holdty3
Foretages en tilsvarende sammentælling af procenterne i tabel 1 fås 53-59 pct.

Fra “Das Islambild in Deutschland”, fagarbejde til skolebrug, af Marina Kleinert:http://books.google.dk/books?id=GlOmrh9zx6MC&pg=PA9&lpg=PA9&dq=bev%C3%B6lkerungsumfrage%2BIslam&source=bl&ots=vwWjcMqnen&sig=0AQoPD28VHjAWaUVXJlpW_HmOAU&hl=en&sa=X&ei=WVDIUPnqE4nGswaFpYDYCw&ved=0CFwQ6AEwCQ#v=onepage&q=bev%C3%B6lkerungsumfrage%2BIslam&f=false :

82% af tyskerne bekymrer sig om den stærke udbredelse af Islam. 72,6% af vesttyskerne tænker ved stikordet Islam på fanatisme, blandt østtyskerne 70,5%. I Vesttyskland forbinder 82% Islam med kvindeundertrykkelse, i Østtyskland 81,1%. 60,5% af vestyskerne og 67,1% af østtyskerne forbinder Islam med voldsberedskab.

For ganske få år siden – og efter terroren i London 7. juli 2005 – foretog BBC en grundig undersøgelse af forholdene i moskéerne og koranskolerne i Storbritannien med bl.a. interviews, skjulte tv-optagelser og aflytning. Det var virkelig chokerende, hvad der gik for sig.

En aktuel holdningsundersøgelse blandt muslimer og specielt blandt imamer i Danmark ville formentlig afsløre forholdene. Moskéen på Grimhøjvej i Aarhus V har længe alene stået for skud. Her var resultaterne de samme.

Vi er klar over at falder en sådan undersøgelse uheldigt ud for elitens projekt ligesom folkeskolens resultater, så skal indvandringsprojektet naturligvis fremskyndes for ikke at give elitens modstandere vind sejlene. Og præcis som den officielle politik nu endog er blevet formuleret i Sverige.

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

Læs Eduardo Farahs ‘Europas Selvmord’i fire korte fasedele (på dansk): https://danmark.wordpress.com/2009/10/22/europas-selvmord-artikel-af-mexikansk-libanesiske-forfatter-eduardo-farah/

27. marts 2017

Michael Ley Der Islam ist die größte Gefahr für Europa


Michael Ley ist ein in Wien lebender Politikwissenschaftler und Buchautor („Die kommende Revolte“, „Der Selbstmord des Abendlandes. Die Islamisierung Europas“). Ley sieht im Islam die derzeit größte Gefahr für Europa, angesichts der die etablierte Politik und die Medien komplett.

https://www.youtube.com/watch?v=EMCA1GXPT1I

20. marts 2017

Harald und Eddi die Dritte

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 16:09

NETREBKO- VERDI

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 16:02

THE BEST OF ANNA NETREBKO, ALBUM

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 15:58

La Bohème – Giacomo Puccini – Anna Netrebko & Rolando Villazón – OPERA VIDEO

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 15:52

LA TRAVIATA – SALZBURGER FESTSPIELE, 2005 – ANNA NETREBKO & RONALDO VILLAZÓN

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 15:50

19. marts 2017

Anna Netrebko & Rolando Villazón – Paris 2007

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 20:50

Anna Netrebko as Lady Macbeth: The Metropolitan Opera 2014

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 20:41

The Metropolitan Opera 2014:

Older Posts »