Danmark

31. maj 2006

Det Dimensionsloese Samfund

Filed under: Culture — Tags: , , , — Jørn @ 21:43

i

“Et causeri mest lissom om fodbold, vold og import af mere vold”:

I region Århus, eller hvad den nu hedder, debatteres angiveligt seriøst, om der på næste års budget kan afsættes midler til fire eller kun til tre pladser for autistiske børn, nu kommunen skal spare 300 mill. kr. Der skal over hele landet skæres ned på ældreplejen. Samtidig oplyser Politiet, at der i Danmark bruges politiindsats ved fodboldkampe svarende til 40 pct. af politiindsatsen ved opklaring af røverier. Drejer det sig om import af mellemøstlige, sydasiatiske eller afrikanske voldspsykopater, er der ingen grænser for ressouceindsatsen.

Nu er det så det kan undre, at kommunen lod opføre et nyt sportsstadion til knap 1/4 mia. kr. forrige år, hvorefter AGF rykkede ud af Superligaen, som alle med logikken i behold vidste måtte gå ud på at bytte fodboldspillere i det uendelige uden en rigtig ”Farumborgmester” som landsfader. Og så selvfølgelig importen af spillere med en trækprocent på 25 pct.

Aha, tænkte jeg, de er altså ikke uskyldige; de ved godt hvor skoen klemmer.

Bladet Indsigt Århus Amt den 7.10.04:

Mols og Djursland i Jylland [og f.eks. også Middelfart på Fyn er blevet gjort til centre] for behandling af unge, der har “en karriere bag sig” med gruppevoldtægter, mord, vold, overfald og røverier som følge af en ikrafttrådt lov af 1. juli 2001 om Ungdomssanktioner (for (12)15-18 årige). Mere end halvdelen (?) af de dømte efter denne lov er fremmede, oplyses det officielt. I København udgjorde de unge (under 18 år) fremmedes voldskriminalitet i 2004 83 pct. af den samlede kriminalitet i denne gruppe. Der skal på Mols være både sikrede og åbne afdelinger på flere lokaliteter, og der skal især ske en socialpædagogisk ressourceindsats – husk, der er socialpædagogisk seminarium i Århus, og tidl. Socialminister Henriette Kjær er indvalgt til Folketinget i Århus Amt. Sidstnævnte bidrog foreløbig (2004) med 17 mill. kr. i statstilskud bare til ombygning af Dalstrup Centret på Djursland. Indtil nu (2004) er der 18 kandidater fra Århus Amt/Region til de planlagte 20 behandlingspladserne. Der skal bruges mindst 103 til at tage sig af dem. Det er normering, der vil noget, kan man sige. Her er ikke noget at komme efter for “sultne” plejehjemsbestyrere.

Dokumentation: http://www.lilliput-information.com/economics/sankt/index.html

I Middelfart har man op til 17 robuste medarbejdere pr. klient/patient til døgnopdækning, som det udtrykkes delvis i fodboldsprog.

Der skal ansættes en logistikchef på Mols, oplyste den ansvarlige psykolog Lars Emil Andersen på Grenen i Grenaa jf. ovenstående dokumentation……meget betegnende på den tidligere Politistation og Arrest i byen. Det skal siges at disciplinen Logistik i gængs forstand omhandler vare- og ressource-strømme igennem virksomheden og ud i distributionen. Vi er så ikke helt med, hvis ikke personaleressourcerne, eventuelt bevillingskronerne krone for krone lægges under logistikchefens ansvarsområde. 18 eller 20 klienter/patienter må vel siges at være omfattet af de små tals statistik, men kan jo vokse med lidt lykke og lidt held. Der kan selvfølgelig også være noget vi har misforstået. Det kan måske netop være noget om ambitionerne til fremtiden – jf. ideologien. Læs nu artiklen på ovenstående link og ret mig, hvis jeg har misforstået.

Forleden vistes på DR-TV en debat mellem dansk EU-indoktrinator nr. 1 eller 2 Lykke Friis (tidl. DIIS, nu Industrien) og et par retarderede media-redaktører, der angiveligt seriøst skulle afdække om ikke befolkningens engagement i Europa-integrationen netop skulle kunne styrkes ved at tage ved lære af erfaringerne med, hvorledes fodbold i Europa engagerer visse masser.På denne baggrund må jeg forstå, at det drejer sig om indvandring, vold, fodbold og samling af Europa for hvilken som helst pris.

Kan man kalde det demokrati? – ja, desværre, så længe befolkningen lader sig genne passivt ind i folden af fårehyrdens lille hund eller lader sig udstøde og sætte i den anden bås. Pænt og velfriseret; “her sker der aldrig noget”, skrev Vaclav Havel fra husarresten.

Form uden indhold kendetegner i sandhed tiden vi lever i

Keynesiansk Globalisering i Tajikistan

Filed under: Economics — Tags: , , — Jørn @ 19:07

GLOBALIZATION AND THE ECONOMY

Denmark, October 20th 1999

Info-Stat received an invitation to give its contribution to the 8th International Congress of Professors’ World Peace Academy to be held in Seul, Korea, February 2000. The congress has published a book including the reports about the respective countries. ISBN 1-885118-00-7(pbk.)

Glem det danske bidrag fra én i gruppen på Danmark.Wordpress.com. Vi vil gerne vise et uddrag af bidraget fra en professor ved Tajik State National University, Dushanbe, Tajikistan:

Vi tænker lidt på, om Mellemøstkrigen skal indbygges i formlen; men vi forespørger ikke en kollega om den slags forstyrrende deltaljer. Det ville være uakademisk, i hvert fald hvis formlen og krigen havde bredt sig til Europa.

Næsten så umuligt som det er at gøre en postmodernist begribeligt, at historien og traditionen er basis for mening og erkendelse, er det svært at få hæderlige mennesker til at indse, at løgneren ikke blot lyver om én ting, men at han netop anvender de mest behændige tricks under hensyntagen til de umiddelbare, reelle magthaveres øjeblikkelige krav med det ene formål at få det hele til at glide så gelinde som muligt i hans retning mod skyerne, hvorfra det som bekendt er umuligt at se og høre jorden.

Sonia

Darwin stolede ikke selv på den


Darwinismen, forslidt ideologisk redskab

– tvivlsom videnskabelig forklaringsteori.

Charles R. Darwins (1809-82) såkaldte pionerarbejde “Om arternes oprindelse ved naturlig udvælgelse”, 1859, skal man ikke ignorere, selvom Darwin selv indrømmede sent i sit liv, at han havde skrevet den for tidsånden. Videnskab eller myte? Det er vigtigt at sondre imellem udviklingsteoriens gyldighed, når vi ser på virkelighedens udvikling og på hvad denne teori er blevet brugt til på meta-niveau: ”Den stærkeste overlever” ved naturlig udvælgelse og ”Herre-racen”. Især Darwins forløbere, bedstefaderen Erasmus, men også Lamarck, Chambers, Spencer og Wallace blandede ideologi,”antropomorfi” og andre uvidenskabelige faktorer ind fra starten.

Det er nemlig én ting at argumentere – som Robert Young: http://human-nature.com/ rmyoung/

gør –, at Darwinsk videnskab var ideologi lige fra begyndelsen, og en anden ting at demonstrere, at en videnskab blev presset indi, eller tilbage i en ideologisk tjeneste.
Hvorom alting er, Darwin indrømmede på sit dødsleje at han havde skrevet for tidsånden.

Kort engelsk uddrag:
http://human-nature.com/dm/chap1.html :
I am sorry to refuse you any request but I am old and have little strength, and the reading of proofs (as I know from present experience) imposes a heavy strain on me. (Signed) Charles Darwin.
I did not set out to show that the common assumption of a conflict between theology and science is without foundation. I have only tried to suggest that a desire for conflict was not an important motive in the debate. Also, when the advocates of an evolutionary view did encroach on the domain of theism, they provided an alternative view of man and society which was as sanguine and Utopian in its belief in progress as were the views of the afterlife advocated by the most evangelical, antiscientific, scriptural literalist. Marxism is, of course, the most striking example of a Victorian, this-worldly, utopian philosophy, promising inevitable social progress. In the same period, the author of the extremely popular work, A History of the Conflict between Religion and Science, also claimed that social advancement is as completely under the control of natural law as is bodily growth.
In conclusion, I should like to reiterate my main points. “Darwinism” has been made to stand for a much wider naturalistic movement in psychology, social theory, and science and cannot be fruitfully studied in isolation. The effect of its impact on popular opinion was considerable but was characterized by a lack of subtlety which makes a close study of the theological and social views of the intellectual élite a much more rewarding enterprise than merely invoking conventional homilies. Finally, the evolutionary debate was seen by its participants as occurring within natural theology, with no antitheistic overtones, while those who used evolution for other purposes were themselves devoted believers in the secular religion of Progress, albeit a different religion, but one which has retained its appeal for the faithful.

Al teori bygger på antagelser og iagttagelser. Geologi, Geodesi, Biologi har i tonsvis af modsætninger, når det kommer til det egentlige – virkeligheden.

Den sidste først:
Kunne man forestille sig debatter omhandlende sociale og offentlig politiske emner fra 1870-erne og til og med 1910 årene med en åbenhed og følsomhed til at underbygge sine påstande uden Darwinismen? Kapitalismen – skal vi lige oplyse – er i øvrigt ikke er nogen isme, da den ikke bygger på nogen ideologi – udtrykket ”capitalism” er formentlig opfundet af Albert Pike, og i alt fald første gang præsenteret af hans elev Karl Marx, hvis fødenavn var Mordecai. Er jeg mekaniker og ansætter to medarbejdere i min forretning, fordi jeg ikke kan nå at tilfredsstille hele efterpørgslen selv, så er der højest sandsynligt ingen ideologi eller nedskrevet verdensanskuelse bag min beslutning.

Alle i tilpas afstand fra bunden kunne misbruge deres stilling til at trampe på dem, der i forvejen lå ned. Først perioden med Guldalder-forsvarerne af den frie markedsmekanisme (akkompagneret af en ren beskrivelsesteori uden ideologi af Adam Smidt 1776 i ”The Wealth of Nations” og fra 1820-erne og videre byggende på Adam Smith, men nu David Ricardo med guld standarden). Senere individualisme og guldets laissez faire (såkaldte ”konservative”, men i virkeligheden liberale målt med standarden ved midten af det 19. århundrede), der i ophøjede øjeblikke vel også kunne bruge begejstringen for Darwinismen, men måske ikke helt på den efterfølgende konventionelt foreskrevne facon. Uanset var der en reel indflydelse på debatterne i seks måske tolv tiår efter udgivelsen af ”Arternes oprindelse…”.

Så til 1900-tallet:
Først Kommunismen eller rettere Bolshevismen i Sovjet, så kom John Maynard Keynes’ New Economics-forsvar i 1930-erne og den amerikanske version med New Deal under T. Roosevelt, og så udpræget – også i den grad – med racerne i nationalsocialismen vel 1919-1945, Ny-Marxismen i 1970 erne og til det vi troede blev den sidste brug med nyliberalismen i begyndelsen af 1980-erne kombineret med Europa-integrationens planøkonomi. Kunne disse ismer have båret udviklingen uden støtte også af Darwinismen eller skulle der til sidst mere til? De brugte den dog alle, og det er sigende. Er det som bl.a. Bob Dylan sang sådan, at højre-venstre er noget vås; der er kun op og ned? Når du står over for et andet menneske og lader ham udpege venstreretningen, så må du selv pege i samme retning for at få højreretningen 1). Er det på samme måde i politiske spørgsmål? Derimod retningerne øst og vest er der mere orden på.

Tager vi til sammenligning den engelske økonom J. M. Keynes, førte hans teorier efterfølgende tilsvarende til begrebet Keynesianisme. Her har vi uanset mere fast grund under fødderne, og det hænger sammen med, at den økonomiske videnskab forklarer fremtiden – ikke fortiden som Darwin. 40 år efter Keynes modtog Nobelprisen uddelte man Nobelprisen til Milton Friedmann og atter 20 år senere vidste næsten alle i restgruppen – de der ikke vidste det på forhånd – at samfundet ikke bliver rigere af at mere forbruges. Med Keynesianismen var statsgældsætningen sat på skinner. At det internationale monetære system brød sammen i 1971 var også til at forudse med  (inflations-) dollaren som basis-valuta lænket til guldet, men her skal man ikke give J. M. Keynes skylden. Dette system bygger faktisk på et misbrug af hans forslag fra 1943. Se: https://danmark.wordpress.com/2006/05/19/new-monetary-system/

Eller et par eksempel fra dagens Danmark:
1990 ernes offentlige hetz mod de arbejdsløse, der i Danmark udgjorde over 20% af arbejdsstyrken, nu (2006) nærmere 25%, selvom den officielle løgn sagde 4-5% uden at nævne Dawinismen eller tælle de udstødte? Det skete medens realkapitalen flød ud af landet eller over i privatkapitalen (bl.a. konstruerede ejendomsprisstigninger) og ud af produktionen med større og større hast under overkapitaliseringen her og overalt i den vestlige verden. Årsag var at det bedst betalte sig, og politikerne hjalp tilmed til. Det var de arbejdsløse skyld i, skulle vi høre dagligt. Det var klart også dem, der lige var blevet smidt ud fra skibsværterne og fra bankerne. Tæt på negativ vækst i Tyskland og Frankrig i 2002 og 2003, Spanien, Portugal og Grækenland fulgte trop i 2004. Det skyldtes simpelthen, at de arbejdsløse ikke ville arbejde. Den kører i et endnu højere gear i Danmark i 2006 og første halvdel af 2007 i æteren, med fagforeningsbosserne, der aldrig var reelt på valg, godt i læ bag milliarderne: ”Der er altid brug et par hænder”, hvilket betyder noget i retning af ”nogle flere underordnede slaver til lavere løn end fagforeningskorets og eventuelt med delvis skattefinansiering” af overlønnen (selv den lave), der sammen med overbeskatningen ødelægger ethvert produktivt initiativ. I 2007 endnu værre: “Hvordan vi slipper af med de andre“. Efter medierne havde skreget i begyndelsen af maj 2006, at der simpelthen var 85.000 ledige jobs den ene dag, der om natten besynderligt nok blev til 40.000 ledige jobs dagen efter, mødte fagforeningen 3F op med en mængde ledige medlemmer til en af de højestråbende i København …. “Nej, nu var de lige i færd med at planlægge ferie og desuden og sådan og desuden …”, og det måtte man jo forstå. Arbejdstilsynets afdeling i Herning manglede en PC-kyndig i marts-april 2006. 73 reflekterede på annoncen deriblandt, adskillige datanomer og andet stærkt overkvalificeret arbejdskraft. Man var chokket. Hvorfor søgte de en sådan stilling i Herning? De var ledige. Jamen, IT, IT, IT….

Oppustede aktiekurser og efterspørgsel efter arbejdskraft har reelt intet med hinanden at gøre.

Prøv: http://www.lilliput-information.com/economics/gul2/gul2.html .

Mange gange fører overvurdere aktier netop til afskedigelser.

Man kunne få den tanke at det mere var hjerne det skortede på. Ikke hos de arbejdsløse, men i toppen, der blev ved med at importere ukvalificeret ekstra arbejdskraft fra Mellemøsten, Afrika og Sydasien. At formuedannelsens dynamik gik i stå, og euroen fra 2002 flød i olie og ikke i realøkonomi i Europa blev ikke oplyst. Det anede genierne på borgen vel intet om.

Let tilgængelige kilder, der selvfølgelig kræver tålmodighed og vedholdenhed (det er netop der hunden ligger begravet):

http://www.lilliput-information.com/economics/gul1/gul1.html og http://www.lilliput-information.com/economics/tide/tidevand.html
 

Her er vi ved sagens kerne.

Den genetiske arv kan ikke have været ét fedt uanset alle disse tilsyneladende forskellige idesystemer. Med Darwinismen som bærende element må ideologierne enten forme sig ens, da tilhængerne af de forskellige ideologier vel næppe kan være de samme brede masser, når bortses fra tidselementet.

Var der en fælles form? Ja, magtsamling? Og naturligvis udryddelse af alle anderledes tænkende? Væk fra det daglige misbrug af Darwinismen, og væk fra ideologi.

Baggrunden, andre anvendelser og selve teoriens gyldighed:
Charles Darwin er en af frontskikkelserne, der skulle deltage i kuppet på menneskets sind. En lille gruppe folk kendt som Måne-Selskabet i Birmingham, England, spillede hovedrollerne. Seks af Måne-Selskabets (Lunar Society) medlemmer blev uddannet på Edinburgh Universitet ligesom Charles Darwin. De kaldte sig selv Måne-Selskabet, fordi de mødtes en gang om måneden i fuldmånenatten. Blandt dets medlemmer var Benjamin Franklin, den højt placerede frimurer med forbindelser til logen bag Den Franske Revolution og senere så indflydelsesrig i USA. Af andre medlemmer kan nævnes Erasmus Darwin, Charles’ bedstefader, der bruges til at markedsføre troen på denne verden-er-alt-hvad-der-er videnskab inklusive overlevelsen for den stærkeste ved naturlig udvælgelse. Det er specielt latterligt at hævde, at Charles Darwin ”opdagede” denne herskende lov (teori) om naturlig udvælgelse, der stadig gennemsyrer enhver beretning om ændringer i livet her på jorden. Den fyres af tidligt og silde af de retarderede dukker på 37 TV-kanaler i enhver forbindelse efter fantasiens vide grænser. Vi bibringes dagligt fra alle medier den stærkt manipulerende evolutions-fattelse, at alt liv her på jorden har udviklet sig via den naturlige udvælgelses millionlange årrække, frem for alt i kontinuitet. Det skal nævnes, at ”den stærkestes overlevelse” slet ikke nævnes i de første udgaver af Darwins bog. Ordet ”evolution” eller på dansk ”udvikling” forekom først i den sjette udgave af bogen. Hans bedstefader, Erasmus i Måne-Selskabet, skrev en bog med titlen Zoonomia i 1794. I den beskrev han nøjagtig den samme opfattelse (skal vi vist kalde den). Man kan faktisk sige det var blevet et familieanliggende. Selskabet var i øvrigt en revolutionær organisation, som støttede afskaffelsen af kongerigerne og arbejdede på at underminere Gud i menneskenes trossystemer og erstatte med den såkaldte humanisme (menneskedyrkning). Nu må læseren ikke forledes til den opfattelse, at resten af denne gennemgang vil bygge på religiøs dogmatik. Så langt fra. Forledes hun alligevel er det verdslig tro, der mig bekendt er den farligste; i hvert fald i trafikken.

Gruppen fortsatte sin indflydelse under det London-baserede Royal Society, som stadig er et af de mest indflydelsesrige organer i verden, når det kommer til videnskab. The Royal Society blev grundlagt af Rosenkreutzer-Ordenen under Charles II i 1662. Den egentlige fader til selskabet var Francis Bacon, en top-Rosenkreutzer. En andet initiator til Royal Society var Isaac Newton, der blev Rosenkreutzer i 1672 og senere Stormester i the Priory of Sion – den indre cirkel af Templeridder Ordenen (”der ikke eksisterer”, men har adresser forskellige steder). Dels metoderne dels selve inddelingen af de oprindelige, forskellige videnskaber stammer herfra.

Henry Kissinger indtager sin plads i anden halvdel af det 20. århundrede. Ian T. Taylor har skrevet en veldokumenteret bog med titlen The Minds Of Men: Darwin And The New World Order (TFE Publishing, Toronto, Canada, 1984). Den uddyber dette emne betydeligt. Med detaljeret dokumentation skriver han historien om den moderne videnskabs manipulation. En mængde spekulativ tænkning eller antagelses-logik har fået lov at herske, fordi masserne endelig ikke må kende sandheden og eventuelt sætte sig til modværge.
Selvfølgelig læser de fleste ikke sådanne beviser. De går i skole og nogle uddanner sig på universiteterne og suger alle de tomme talemåder til sig, talemåder, der både er urealistiske og særdeles skrøbelige, logiske fundamenter, ganske vist, hvoraf mange stammer fra Darwins tid eller fra Darwins tro efterfølgere i selskabet.

Dette har en afgørende indflydelse på, hvorledes den uddannede ser på sig selv livet igennem og opfatter livet i et kunstigt cyberspace, som man behændigt har serveret for ham med det ene formål at styre hans tankegang – og dermed opøve hans egnethed som uvidende marionet, der spiller sin rolle korrekt.

En prøve du kan foretage, når det drejer sig om udviklingsteorierne, kunne være at se på følgende fænomener samtidig:

Fossilerne af nulevende fisk på havets bund, men i 4000 meters højde i Sydamerika.
Astroide nedslag?
Planet-kollision for 65 mill. år siden hvor henved 80 pct. af alt plante og dyreliv forsvandt. De lynfrosne mamutter i Sibirien, der er tilsyneladende døde midt i et skridt?
Sumerernes planet-systemer vidner herom, selvom der ellers kun mangler én (planet ) i forhold til i dag? Ikke Pluto? Kunne de have virkelig overset Mars, når alt det andet var så overraskende komplet (godt gemt til Renæssancen)? Næppe.
Støvpollen under den grønlandske indlandsis, der stammer fra almindelige subtropiske planter. Polvending hvert 29.000 år?
Flere afbrudte, måske også gentagede tidsforløb på jorden, som vi vanskeligt fatter fordi vores sans for tid/årsantal begrænses af vor egen korte levetid og for mange mentale forviklinger, når det kommer til sansen for abstraktion og dimensioner?

Noget har måske været her længe, hvorimod andet er kommet til udefra. Jeg f.eks. har kun været her ca. 40.000 år. Det er muligt du nedstammer fra aberne. Jeg gør ikke.
Jeg kan leve med, at jeg ikke finder en ordning, en begyndelse. Det ene har jeg nok tilfælles med anemonerne, der kommer trofast hvert forår uanset hvilke magthavere vi har.

Ozon og drivhus plus CO2?
Solindstrålingen, havstrømme og meget andet. Her et bud fra den etablerede naturvidenskab renset for miljø-ideologi:

http://www.geo.au.dk/besoegsservice/foredrag/klima/klima7.html :
(citat begyndt) Disse ændringer i klimaet fra istid til mellemistid tillægges i høj grad ændringer i solindstrålingen. Disse ændringer er forårsaget af variationer i jordaksens hældning og retning samt Jordens bane omkring solen. Dette kaldes Milankovitch-teorien efter den serbiske astronom Milutin Milankovitch.
Jordens bane omkring solen (eccentriciteten), jordaksens hældning (obliquiteten) samt retnin-gen af jordaksen og jordbanen i rummet (precessionen) varierer gennem tiden med en fast cyklus, der har betydning for klimaet (modificeret efter Seidenkrantz, 1998). (citat slut)

Noget er der sket, de synlige magthavere er endnu engang tilsyneladende godt på plads i deres tilsyneladende magtbaser, så nu kan de bruge den (Darwinismen) ideologisk igen, og det gør de også. Sagde du isme? Glem den, hvis du ikke vil være ”herremændenes hovbonde” for enhver pris!

Præcis det samme ser vi ved John Maynard Keynes. Nu ganske vist en anden videnskab, økonomi. Studenterne tror på hans vældig plausible teori, selvom den ikke drejer sig om denne verden (de kender praktisk taget ikke noget til verden, når de de læser den); de gør det især fordi den retter noget af den klassiskes økonomiopfattelses misforståelser; men samtidig tilfører den videnskaben en mængde ekstra antagelseslogik, og Keynes glemmer endog de monetære forhold, som et centralt element. Hans teorier indbyder simpelthen til ideologisk misbrug. Og Keynes er blevet misbrugt, også i den grad af praktisk taget uvidende politikere og embedsmænd, så hele Vesten i det store hele nu fremstår med en ganske fejlagtig økonomistruktur i forhold til det de fleste kunne ønske sig.

Både videnskab og megen etableret religion har det tilfælles, at de afviser sandheden om, hvem vi er, og hvilke kræfter vi indeholder. Selvfølgelig er der adskillige organisationer/organer på flere niveauer til at sikre, at enhver alternativ forklaring miskrediteres og ethvert forsøg på at afsløre ”Establishmentet” lægges i kategorien svindel og bedrag, f.eks. CSICOP, der står for the Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal.
Drejer det sig derimod om noget der skal ud til et større publikum, så kommer det ud. Tag f.eks. Dan Brown’s The Da Vinci Code, der skal skabe debat om kristendommen, der godt kan tåle lidt renselser for kirkedogmatik. I øvrigt en spændende historie.

Fodnote
1) Opfundet i Den Franske Nationalforsamling i 1700-tallet. Den blev flyttet ind i en gamle manege på Rue de Rivoli i oktober 1789. De såkaldte radicals (røde) sad til venstre for formanden, de konservative sad til højre. Således skabte Illuminati ”venstre” og ”højre” tankegangen i verdens-politikken. Benævnelser havde aldrig været anvendt tidligere. Og 1700-tallet var jo Frankrig førende indtil England fik bugt med Napoleon i den 15. juni 1815.

 

Politiken, august 2009: http://blog.politiken.dk/videnskab/
Politiken, maj 2010: http://blog.politiken.dk/videnskab/2009/08/20/darwin-kritisk-professor-skal-tale-kritik/

30. maj 2006

Europaeisk-Arabiske Dialog kører med express-fart


Den Europæisk-Arabiske dialog fra 1978 kører express på skinner

Nacka den 21 februari 2006

Med anledning av en kolumn av Mats Tunehag på Världen Idags ledarsida “Tyranniet begär förtroende” den 20 februari skulle jag vilja att Världen Idag tar upp EU:s s k “Medelhavssamarbete, MEDA” eller “Barcelonaprocessen” Inom ramen för denna har EU – och därmed den svenska regeringen – sedan många år ett väl utvecklat samarbete med ett drygt tiotal muslimska arabstater. Möjligen slår jag in öppna dörrar, men med tanke på hur litet känt detta samarbete verkar vara tar jag risken.. Jag skall också skicka en fränare version till Freivalds så fort jag hinner med ett antal relevanta frågor!

Man kan fundera över den kompakta tystnaden i media när det gäller EU:s sydutvidgning! Redan när jag för flera år sedan först fick höra talas om detta omfattande samarbete med arabstater frågade jag bl a de politiska redaktionerna på DN, SvD, SVT och SR vad tystnaden berodde på. Men fick aldrig något svar.

Man kan också fundera över är varför vi inte fick veta något om EU:s samarbete med arabvärlden i samband med folkomröstningen om EU-medlemskapet. Inte ens nej-sidan tog upp detta. Kände de inte till det omfattande samarbetet? Detta är fullt möjligt. När jag för ett par år sedan skickade en fråga ang detta till Björn von der Esch ringde han upp mig och frågade var jag fått alla uppgifter om Barcelonaprocessen från. Detta samarbete var helt nytt t o m för honom! Jag svarade att han kunde få uppgifter från UD eller på sin egen arbetsplats dvs Riksdagshuset! Han skulle – sade han – “sätta någon kollega på att leta fram information”. I den utrikespolitiska debatten den 13 maj 2004 (2003?) ställde A-L Enochsson, kd en fråga om Barcelonaprocessen – och regeringens samarbete med och förtroende för tyrannier – till utrikesminister Freivalds som svarade med de vanliga klyschorna: “Fru talman! Det är en bra fråga. Demokrati finns inte överallt i vår värld. Det finns ett stort demokratiunderskott på många håll. Sverige har under mycket lång tid varit engagerat just i att stödja de krafter som ändå finns på många håll i världen och som vill ha demokrati. Det är rörelser av olika slag och enskilda organisationer. Det gäller också att samarbete direkt med dem som har makten och som visar en viss vilja till en dialog och en förståelse och att även stödja dem i deras arbete.

När det gäller Mellanöstern har EU ett utvecklat samarbete med de närliggande länderna runt Medelhavet och även längre bort inom ramen för det som kallas Barcelonaprocessen. Det gäller även våra grannländer och de projekten. Detta syftar i stor utsträckning till att utveckla samarbetet mellan Europa och Mellanöstern, både i ekonomiskt och socialt avseende, Naturligtvis är en grundförutsättning att det ska leda i demokratisk riktning och ske med respekt för mänskliga rättigheter. Det är en central fråga för hela EU att använda alla de instrument som står till EU:s förfogande – ekonomiska, politiska och sociala – i en dialog med den här världen för att påverka i demokratisk riktning.”

Sedan dess har det varit knäpp tyst medan samarbetet hela tiden utvidgas och utvecklas. Associeringsavtalet med Syrien är färdigförhandlat medan förhandlingar fortfarande pågår med Libyen.

Fatwor, hotelser och bojkotter

Det som nu förtjänar att påpekas är att det nära samarbetet fortsätter i det tysta medan det utfärdas fatwor, hotelser och bojkotter mot Danmark, danska medborgare och danska varor och europeiska ambassader och beskickningar stormas och bränns ner bl a i Syrien och Libanon. Inom ramen för Barcelonaprocessen skänker EU miljardbelopp i bidrag till dessa länder. Hur rimligt detta är kan man – om man vill – eventuellt fundera över!

MEDA:s budget uppgick under perioden 1995-2002 till 5 731 miljoner euro. 86% av summan gick till bilateralt samarbete med Algeriet, Egypten, Jordanien, Libanon, Marocko, Syrien, Tunisien, Turkiet och den Palestinska myndigheten och resten till regionala aktiviteter. För perioden 2000-2006 uppgår budgeten för MEDA 2 till 5 350 miljoner euro. Under samma period skall EIB låna ut drygt 6 425 miljoner euro. till arabstaterna: “The EIB is to lend up to EUR 6 425 million during the period 2000-06 supplemented by EUR 1 billion of its own resources.” Vad som menas med “supplemented by EUR 1 billion of its own resources” förstår jag inte.

Kraven på respekt för demokrati och mänskliga rättigheter – hur uppfylls de?

I portalparagrafen för EU:s samarbete med arabstaterna finns kraven på “respekt för demokratins och rättsstatens principer samt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter” inskrivet. Dessutom föreskrivs att EU kan vidta sanktioner mot de länder som inte uppfyller dessa grundläggande förutsättningar. EU har så vitt jag vet inte vidtagit några åtgärder p g a det sätt Danmark behandlats av EU:s samarbetsparter i arabvärlden!

Europeiska skattemiljarder pumpas in i Syrien

EU:s frikostighet med de europeiska skattebetalarnas pengar känner uppenbarligen inga gränser när det gäller Syrien och de övriga arabstaterna. Att länderna inte respekterar demokrati och mänskliga rättigheter utgör inget hinder för samarbetet varken för EU eller för den svenska regeringen. Tvärtom. Enligt ett PM 2005-09-20 Landsrapport från Syrien” från svenska ambassaden i Damaskus “strävar Sverige efter att utveckla de kommersiella relationerna med Syrien.”

Enligt samma PM är Syrien “en sekulär republik av auktoritär karaktär och konstitutionen stadgar att presidenten måste vara muslim och slår fast Baathpartiets överordnade ställning i landets styre . /…/ Ledande personer från terroristlistade palestinska organisationer tillåts vistas i Syrien. .

Enligt ett PM från UD Mänskliga rättigheter i Syrien 2005 “förekommer det trakasserier av journalister, liksom censur, inklusive av internet” – m a o precis som i Sverige! Regimen kontrollerar de flesta inhemska media. Självcensur är vanligt förekommande.

“Syriens enda icke-statliga politiska diskussionssalong Attasi Forum stängdes 2005. /…/ Rättssäkerheten försämras av förekomsten av ett stort antal inflytelserika säkerhetstjänster, säkerhets- och militärdomstolar och en utbredd korruption. Politiska aktiviteter som ifrågasätter eller syftar till att ändra rådande system tolereras inte. /…/ Varken parlaments- eller presidentvalen kan betraktas som fria.”

Den som söker statlig anställning måste ha säkerhetstjänstens godkännande etc etc.

FN:s konvention om mänskliga rättigheter och barnkonvention

“Syrien har tillträtt majoriteten av de centrala MR-konventionerna, dock i vissa fall med omfattande reservationer. FN:s MR-kommitté har uttryckt oro över att dödsstraff och verkställande av avrättningar återinfördes 2002. Kommittén är även oroad över rapporter om att allvarlig tortyr förekommer i samband med frihetsberövanden. /…/ Sharialagen verkar i flera fall diskriminerande mot kvinnor. /…/ Lagen förutser strafflindring vid hedersmord och straffrihet för våldtäktsmän som gifter sig med sitt offer.”

Syrien har gjort en generell reservation till FN:s Konvention om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor, CEDAW och till FN:s barnkonvention, CRC “i den mån de inte är i överensstämmelse med nationell lagstiftning och den muslimska shariarätten.” Hur kan den svenska regeringen godkänna sådan reservationer? Vad säger JämO? Jämställdhetsminister Orback? BO Lena Nyberg?

EU:s associationsavtal med Syrien

EU har sedan 1998 förhandlat med Syrien om ett associationsavtal inom ramen för EU:s Medelhavssamarbete, MEDA eller Barcelonaprocessen. I oktober 2004 nåddes ett principbeslut om ett associeringsavtal, där “bl a frihandel, politisk dialog och mänskliga rättigheter är viktiga komponenter.”

EU är Syriens största biståndsgivare. Inom ramen för MEDA-programmet har den syriska regimen – redan innan avtalet ratificerats – fått 259 miljoner euro i bistånd och 580 miljoner euro i lån från Europeiska Investeringsbanken, EIB. Inom programmet National Indicative Programme har regimen dessutom fått 80 miljoner euro för 2005-06. I dessa ingår de 18 miljoner euro “som är villkoret för Syriens undertecknande av avtalet.”

EU har också åtagit sig att bistå Syrien med 500 000 euro för miljöprogrammen LIFE LOCUS-programmet och 18 miljoner euro för Municipal Administration Programme samt 8 miljoner euro för ett program för vatten och avlopp.

EU har vidare bidragit med 27 miljoner euro till The Syrian-European Business Centre, SEBC och stöd till syrianska SME – dvs små och medelstora företag. EU har dessutom lovat 15 miljoner euro som stöd för ytterligare ett “SME-support programme.”

På sidan 20 i “The Bilateral Dimension” poängteras under rubriken “A more far-reaching association agreement” att EU:s samarbete med Syrien har bidragit till att etablera ett förhållande som bygger på förtroende och tillit – “a relationship of trust and confidence…”

Utöver Sveriges bidrag till det gigantiska stödet till den syriska regimen via EU bidrar Sverige också genom FN och med bilateralt stöd via Sida till ett “kontraktsfiansierat tekniskt samarbete, KTS” med Syrien. Syrien är även del av Sida:s regionala MENA-program – Middle East and North Africa.

Libanon

I Beirut satte 20 000 islamister eld på det danska konsulatet. Tiovåningshuset var totalt utbränt. Av de 160 som gripits var 75 syrier, 35 palestinier, 15 personer saknade pass och var av okänd nationalitet och 35 libanesiska medborgare. En vecka senare demonstrerade hundratusentals shiamuslimer i Beirut och visade bl a upp en dansk flagga där flaggans kristna kors förvandlats till ett hakkors. Demonstranterna bar på slagord som “Profetens land accepterar inte EU:s förolämpningar.” Men de ekonomiska bidragen har de inga problem att acceptera!

Sedan 1977 har den Europeiska Gemenskapen haft ett samarbetsavtal med Libanon inom ramen för den dåvarande Arabisk-europeiska Dialogen. I associeringsavtalet från 2002 välkomnade den libanesiska regeringen progammen “the European Neighbourhood Policy” och “the European Neighbourhood Action Plan, NAP.” Planen syftar till en förstärkning av en strävan mot gemensamma värderingar när det gäller demokrati och lagstiftning – “the rule of law”, rättstillämpning och respekt för mänskliga rättigheter, vissa aspekter på säkerhetspolitik och ett närmande mellan EU och Libanon på ett antal prioriterade områden.”

” EU – den Europeiska Gemenskapen, dess medlemstater och Europeiska Investeringsbanken, EIB – är Libanons ledande biståndsgivare.” Sedan 1995 har Libanon fått 256 miljoner euro inom ramen för MEDA-biståndet. Sedan 1978 har EIB ställt 479 miljoner euro till den libanesiska regeringens förfogande. Dessutom har EU-kommissionens “Humanitarian Office, ECHO bidragit med ett substantiellt bistånd till de palestinska flyktingarna i Libanon via libanesiska och europeiska Non Governmental Organisations, NGO:s. Uppgift om summan saknas i regeringens PM.

För 2005-06 har The National Indicative Programme en planerad budget på 50 miljoner euro för bistånd till den syriska regimen.

EU:s associeringsavtal med Jordanien

Associeringsavtalet med Jordanien har varit i kraft sedan 2002. Sedan 1995 har EU har skänkt den jordanska regeringen över 650 miljoner euro inom ramen för MEDA.

Palestina

Också palestinierna biter den hand som föder dem. 30 beväpnade män hotade att attackera en fransk skola i Nablus om de inte fick en ursäkt från Europas ledare. Nordbor hotades i våldsamma demonstrationer i Ramallah. I Gaza brändes danska flaggor. Hot mot Sverige framfördes till svenska generalkonsultatet. Hotet bortförklarades med att “en palestinsk utbrytargrupp gjort ett misstag.” “Utbrytargruppen” var al-Aqsamartyrerna dvs Fatahs väpnade gren. “Utbrytargruppen” krävde bl a att “alla svenskar och danskar som existerar Palestinas jord har 48 timmar på sig att ge sig av annars…” “Annars…”? “Annars tar vi inte emot ert bistånd ” eller vad??!

“Utbrytargruppen” spred flygblad med uppgiften att “danskar och svenskar under beskydd av sina regeringar har satt upp affischer som kränker profeten Mohammed.” I flygbladen uppmanades den palestinska myndigheten att “deportera alla utlänningar tills deras länders inställning klargjorts” och att bojkotta alla kontakter med Danmark och Sverige. Den svenske konsuln i Jerusalem Nils Eliasson sade till DN att “vi tar hoten på största allvar och uppmanar alla svenskar att lämna både Gaza och Västbanken eftersom hotet inte är geografiskt begränsat.”

EU-kommissionens högkvarter i Gaza City ockuperades av en grupp beväpnade män från al-Yassirbrigaderna, en grupp med nära anknytning till Fatahs al-Aqsamartyrer.

EU:s associeringsavtal med den palestinska myndigheten

Ett interimistiskt associeringsavtal med den palestinska myndigheten, PA undertecknades den 24 februari 1997 och trädde i kraft den 1 juli samma år.

2002 skänkte EU inom ramen för MEDA-biståndet över 270 miljoner euro i ekonomiskt stöd till den palestinska myndigheten. Myndigheten fick ytterligare 50 miljoner euro i slutet på 2002 p g a den “förvärrade situationen.”

Utöver MEDA-biståndet har den palestinska myndigheten, PA fått 281 miljarder euro av EU plus lika mycket från enskilda EU-länder i bistånd.

År 2000 fick den palestinska myndigheten av EU-kommissionen 100 miljoner euro i direkt budgetstöd “för att rädda myndigheten från ekonomisk kollaps

För några år sedan fick PLO 800 mkr av den svenska regeringen som “kompensation för uteblivna löner när Israel stängde sina gränser” Regeringen ger alltså a-kassa till araber! År 2004 fick PA 273 444 000 kr av den svenska regeringen. Fram till Hamas valseger uppgick ju det svenska bidraget till 275 miljoner kr/år.

Med kännedom om den omfattande korruptionen inom PA och PLO kan man ju undra vart pengarna tagit vägen eftersom de fattiga är lika fattiga som tidigare!

Frågan är alltså: varför är Barcelonaprocessen så känslig? Är ansvariga politiker rädda för folkets vrede om det kommer ut hur många miljarder skattekronor som satsas på arabvärlden? Till ingen nytta.

Möjligen borde EU och den svenska regeringen begrunda den franske 1500-talsfilosofen Michel de Montaignes kloka ord. “Vid randen av en avgrund finns blott en sak att göra: ta ett steg tillbaka.”

Med vänliga hälsningar

Inger-Siv Mattson, pensionerad f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka

**********************************************************************

26. februar 2006 overførte EU 120 mill. Euro svarende til $143 mill. til det palæstinensiske selvstyre, der ledes af Hamas, efter USA og Israel har indefrosset deres overførsler til styret. Begrundelsen skulle angiveligt være at at tilskyde til fredsbestræbelser…og ikke lytte for meget til Iran.

I hovedtræk er alle vigtige dokumenter siden 1996 medtaget her:

https://danmark.wordpress.com/2006/11/06/european-arabic-dialog-beginning-in-1966/ 

Information om Danmark har nogle få link med henvisninger til centrale oplysninger i ovenstående artikel:

Den Europæisk-Arabiske Dialog omtalt på bl.a. : http://www.lilliput-information.com/economics/mani.html

Penge til terror?: http://news.scotsman.com/index.cfm?id=400992004

Fjenden har opbygget hær i Europa: http://www.lilliput-information.com/economics/front.html

Hvor langt er vi ude?: http://www.lilliput-information.com/economics/islamfu.html

Tolerance på konference – ”det er dansk” : http://www.lilliput-information.com/economics/konf/index.html

Ny konvention skal styre vores kultur : http://www.lilliput-information.com/economics/kul.html

Mange planer


Der lægges planer som aldrig før

Læser man Finansministeriets, Velfærdskommissionens, DREAM-gruppens, Dansk Industris, Integrationsministeriets tænketank og Rockwoolfondens nyeste rapporter fra 2004 og 2005 vil det være tydeligt, at forslagene heri til den økonomiske politik og arbejdsmarkedspolitikken ikke drejer sig om at øge den salgbare produktion i landet, så vi kan være klar til at stå med cirka halv gang flere folkepensionister frem mod 2040 i forhold til i 2000, og samtidig, hvis intet andet sker, med en stadigt faldende arbejdsstyrke, netop p.g.a. aldringen og den lave danske fertilitet nu igennem 25 år.

Dyret i de officielle åbenbaringer er fortsat at vende indvandringen til at blive en finansieringskilde, selvom alle tegn i sol og måned viser os præcis det stik modsatte.

Det drejer sig i rapporterne om integrere indvandrerne og eventuelt få flere med til at producere offentlig service. Regeringen forudsætter skattestop og samtidig afvikling af halvdelen af den offentlige gæld inden 2010 samtidig. Arbejdsstyrken (de der står til rådighed for arbejdsmarkedet) forudsættes øget med ca. 66.000 personer, og 87.000 flere forudsættes i beskæftigelse i 2010, men næsten kun ved indvandring. Ledigheden forudsættes så nedsat med ca. 21.000 personer, så den officielle ledighed i 2010 forventes at være ca. 130.000 personer eller 4½ pct. af arbejdsstyrken (der forudsættes medlemmer af en A-kasse) mod ca. 165.000 primo 2005. Den gennemsnitlige arbejdstid forudsættes samtidig at falde med 0,3 pct. om året. Det sidste svarer til årlige lønforhøjelser, der giver endnu mere arbejdsløshed. Efter at have opbygget lidt overskud på de offentlige finanser frem til år 2010 (ved at kræve lidt mere ind end der bruges, måske) mener man sig i stand til at skaffe de fornødne midler til en stigning i antallet af pensionister på 400.000 i alt i perioden 2000-2040. Man vil se på den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet via efterløn og førtidspension, og så samtidig få flere immigranter i beskæftigelse. I Danmark er immigranternes officielle beskæftigelsesgrad 40 pct. lavere end danskernes. Forskellen er kun omkring 25-30 pct. i Tyskland, hvor immigrantlønningerne er betydeligt lavere end her.

Som alle tilsvarende planer i 1990-erne fra den ene eller den anden regering er den nuværende frem til 2010 ingenlunde realistisk.

Så kunne man spørge om ikke det var mere effektivt at se på de 600.000-700.000 danskere, der er sat ud ”på sidelinien” via ledighed, bistandshjælp og førtidspension. Tallet inkluderer et ukendt antal naturaliserede og deres børn. Danskerne taler dansk, og det skulle være en væsentlig forudsætning for at få arbejde her i landet; det understreges i alle officielle rapporter og analyser.

Propaganda fra Dansk Industri:

”Indvandrere og efterkommere udgør et betydeligt arbejdskraftpotentiale, som er vigtig for fremtidens arbejdsudbud. Indvandreres og især efterkommeres andel af befolkningen vil stige markant fremover, og deres uddannelsesvalg vil påvirke udviklingen på arbejdsmarkedet. Både indvandreres og efterkommeres uddannelsesniveau er stigende, og det er af stor betydning for deres integration på arbejdsmarkedet. Efterkommeres erhvervsfrekvens ligger i dag langt over indvandreres og nærmer sig øvrige danskeres frekvens. Det tyder på, at integration over generationer virker”.

Ørkenhyrder fra Somalia, bjergbønder fra Anatolien og deres familier har åbenbart den største bevågenhed, hvor det drejer sig om hastende kompetence-øgning for lille Danmark, hvis det skal bestå.

Danmark Statistik og DREAM-gruppen konkurrerer:

”Et stigende antal 16-66-årige i prognoserne fra henholdsvis Danmarks Statistik og DREAM-gruppen frem til 2011, hvorefter der indtræffer et fald. Danmarks Statistik forventer en stigning på 69.000 personer, hvorimod DREAM forventer en mere moderat stigning på 27.000 personer. Forskellen mellem de to befolkningsprognoser i 2020 er altså på ca. 40.000 personer. Men hvorfor denne forskel mellem de to prognoser? Forskellen skal findes i antagelserne bag prognoserne om specielt udviklingen i nettoindvandringen. Danmarks Statistik forventer et jævnt fald i nettoindvandringen fra omkring 18.000 personer pr. år i 2003 til omkring 10.000 personer om året i 2020. DREAM-gruppen forventer i hele perioden 2002 til 2020 en nettoindvandring på 10.000 personer pr. år. Dette tal er fremkommet på baggrund af FN’s vurdering af ind- og udvandring til Danmark.”

Tankegangen i begge analyser bygger på Say’s Lov og Karl Marx: Udbud skaber efterspørgsel.

Fra 1997 til 2001 er erhvervsfrekvensen for indvandrere officielt steget med 1½ procentpoint fra 54,8 til 56,3. Vi læser dog 51% for mænd 45% for kvinder blandt ikke-vestlige hos Danmarks Statistik for 2003 på http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?si=21&msi=2 . Denne angivelige stigning siges endnu mere udtalt for efterkommerne, som i samme periode skulle have oplevet en stigning i erhvervsfrekvensen på 3,8 procentpoint fra 67,3 til 71,1. Til sammenligning er erhvervsfrekvensen for øvrige danskere i samme periode steget med 0,6 procentpoint fra 78,9 til 79,5. Vi læser dog 79 for danske mænd og 75% for danske kvinder i 2003 på http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?si=21&msi=2

Ser vi på erhvervsfrekvensens udvikling for indvandrere og efterkommere (andelen der er udbyder deres arbejdskraft) siden 1990 er der klart sket et fald fra mere end 60% der stod til rådighed i 1990. D.v.s. arbejdsmarkedstilknytningen er blevet ringere gennem de sidste 15 år trods skiftende regeringers bestræbelser på det modsatte og immigranternes længere ophold i landet.

Indvandrer hæver 40 pct. af bistandshjælpen, hævder socialministeren. 1. maj 2005 citeres på www.filtrat.dk Århus: – ”58 % af indvandrere på bistandshjælp m.m. er uegnede til arbejde – politikere er rystede”.

Vi kan ikke få det ind i vores hoveder: Når de ikke-vestlige udgør 185.000 (pr. 1. januar 2005: officielt i alt 320.563 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere) rundtom i flere af de officielle analyser, og danskerne trods alt i konsekvens heraf må udgøre godt 5 mill., og så har vi også fraregnet de vestlige indvandrere og deres efterkommere; hvordan kan de så have 40% af alle bistandsklienter??

Vi kan selvsagt heller ikke begribe, at når danskerne endog er gået stødt tilbage siden 1969, hvor vi var 4,891 mill. i alt inklusive 32.286 udenlandske statsborgere – hvorledes kan danskerne så udgøre mere end 5 mill. i dag ? (nettoudvandringen af danske er der endog set bort fra). Vi kan ikke begribe det.

Kommer der danskere fra andre planeter??

I perioden 1995-2001 hævdes godt 33.000 flere indvandrere at være kommet i beskæftigelse i private erhverv. I det offentlige er der ansat ca. 7.000 flere indvandrere siden 1995. Det er en fordobling af antallet af beskæftigede immigranter fra 40.000 til 80.000.

Vi håber ikke der er blevet ansat Afghanere og Irakere i ministerierne, for så er der tale om landsforræderi, også hvad ansættelserne angår.

Nu skal vi ikke glemme tilskuddene, selvom følgende hævdes kun at være brugt ved ganske få procent af ansættelserne. Se, Dansk Metal taler om udbredt misbrug af disse tilskud på sin frontpage, så nogle tilskud har der nok været ydet.

Tilskud til lønnet arbejde for immigranter:

Løntilskud kan gives i op til 1 år – og mere end 1 år for revalidender. Der er 4 satser (2005): 20,99 kr., 36,74 kr., 58,54 kr. og 104,96 kr. pr. time. Som udgangspunkt er det mest relevante løntilskud 58,54 kr.

Undtagelser for nytilkomne flygtninge og indvandrere Nytilkomne flygtninge og indvandrere, der ansættes med løntilskud i den 3-årige integrations-periode er undtaget for kravene om:

  • Ret til 12 måneders ansættelse
  • Minimumsperiode på 12 måneder for tidsbegrænsede ansættelser og
  • Opsigelsesvarsel på minimum 14 dage

Ansættelse af flygtninge og indvandrere på særlige løn og ansættelsesvilkår. Formålet med ansættelse på særlige løn- og ansættelsesvilkår, herunder henvisning til sociale kapitler, er at kombinere danskundervisning med oplæring på arbejdspladsen, så den enkelte hurtigt opnår samme kvalifikationer som virksomhedens øvrige ansatte.

Det er kun kontanthjælpsmodtagere og nytilkomne flygtninge og indvandrere, der kan få tilbud om ansættelse på særlige løn- og ansættelsesvilkår.

Det er dog en forudsætning for anvendelse af redskabet, at de overenskomstberettigede organisationer har aftalt de særlige ansættelsesvilkår.

I forhold til almindelig ansættelse med løntilskud rummer redskabet en række fordele for virksomheden, når det drejer sig om indvandrere og efterkommere:

  • Der skal kun betales løn for det antal timer, vedkommende reelt arbejder på virksomheden
  • Der er ingen krav til ansættelsens varighed
  • Overenskomsternes opsigelsesvarsler gælder. Der er intet lovgivningsmæssigt minimumsvarsel på 14 dage, hvis virksomheden ønsker at opsige en medarbejder
  • Kommunen afholder efter aftale med virksomheden udgifter til faglig og sproglig opkvalificering under ansættelsen
  • Opkvalificeringen skal tilrettelægges så den passer bedst muligt ind i dagligdagen på virksomheden

Om redskabet er en fordel for virksomheden må bero på en konkret vurdering af situationen. Det afhænger bl.a. af den aftalte timeløn, hvor mange timer den enkelte forventes at arbejde på virksomheden i perioden, omfanget af den faglige og sproglige opkvalificering samt størrelsen på et eventuelt løntilskud.

Alt i alt beskæmmende læsning :

På fagskolerne er frafaldet på uddannelserne i gennemsnit hen ved 40%; blandt de ikke-vestlige er tallet selvfølgelig meget større. Det årlige optag på ingeniøruddannelserne er faldet med 50 pct. fra 1985-1995. Gymnasierne har svigtet skæbnesvangert og bl.a. fjernet vektorregningen, der er grundlaget for elektronikken og meget andet, allerede i begyndelsen af 1980-erne. ”Danmark vil om 15 år komme til at mangle mindst 7.000 ingeniører. En fremskrivning af tallene for ingeniøruddannelserne og arbejdsmarkedet viser, at der vil være mindst 10 pct. færre ingeniører, end der er behov for om 15 år. Hvis Danmark kommer ind i en periode med høj vækst, bliver manglen endnu større.” (citat fra Undervisningsministeriets hjemmeside: http://www.uvm.dk/05/flereingeniorer.htm?menuid=6410).

IOD:

Den høje vækst skal vi selv skabe; de andre gør det ikke; det er en udbredt myte nu på 70. år (selvsagt også i Undervisningsministeriet). Derudover kommer vi til at mangle 200.000-300.000 aktive med rette kompetencer i arbejdsstyrken til at skabe den fornyelse, som udflytningen af 5.000-10.000, måske flere løntunge arbejdspladser hvert år fordrer. Et andet problem er de nyuddannede, der stikker af til udlandet. Det er måske for sent.

Anbefal denne fil

Information om Danmark

http://www.lilliput-information.com

Forvandlingkvadrat – 1 af 3

Filed under: Uncategorized — Tags: — Jørn @ 17:00

 Opgaven skal løses på:

http://www.lilliput-information.com/economics/forvandling/index.html

Opsigtvaekkende reaktion fra svensk politiinspektoer

Filed under: Culture, History, Immigrants — Tags: , , — Jørn @ 16:58

Opsigtsvækkende reaktion fra politiinspektør i Malmø

En 98-årig mand i Malmø, Gustav Holmstrøm, næsten blind og dårligt gående, nægtedes plads på alderdomshjem. Det vistes i TV og vakte forargelse i befolkningen. Nu havde politiinspektøren i Malmø fået nok af regimet! Han skrev et brev til borgmesteren: (citat begyndt)

"Hej Ilmar! (= borgmester Ilmar Reepalu (finsk af fødsel))

Både du og jeg forventer os en tryg og behagelig alderdom. Jeg har de seneste dage fulgt omtalen i massemedierne af den gamle mand, som ikke ville noget hellere og som med al ret har krav på, at det svenske samfund giver ham en tryg tid de sidste leveår. Han har arbejdet og slidt og betalt skat efter sin formåen hele sit liv og nu bliver han udsat for en umenneskelig behandling ved at puffes rundt som en pakke mellem forskellige såkaldte plejeformer. Psykisk mishandling!
Han har – efter eget ønske – ret til egen bolig med den hjælp, han behøver. Punkt slut! Du viser endnu engang prøve på din umenneskelighed som en desperat sosse i nød Malmø Kommunekasse har faktisk råd til denne lille udgift, som kan give Gustav og mange andre pensionister et godt liv i Malmø deres sidste leveår. Du må naturligvis ændre det økonomiske system og lade flere penge gå til ældreforsorgen.

Indskrænk din gigantiske understøttelse til alle fandens perkere i Malmø (læs Rosengård) og lad svenskere som har arbejdet og slidt hele livet for at opbygge Sverige få del i vort velfærd. Jeg hedder (Bengt Lindstrøm) og har arbejdet som politiinspektør i Malmø i mange år. Jeg hører for tiden til udrykningsafdelingen og er chef for samtlige politifolk i Malmø ved store udrykninger ved forbrydelser, ulykker og brand. Jeg har ikke i sinde at blive i Malmø og blive pensionist her. Jeg har megen stor erfarenhed og kundskab om Malmø og dets positive og negative sider, men nu er målet fuldt.

Du er repræsentant for Malmø Kommune og har udvist en særlig dårlig lederskab med en dømmekraft og mangel på empati, som er lig nul. Sydnyt har desuden forsøgt at stille dig spørgsmål, som du på en uforskammet måde har nægtet at svare på. Jeg håber, at du selv bliver gammel og svag inden længe og afhængig af hjælp. Fy fanden, hvor jeg hader dig og dit fandens socialdemokrati! Jeg kræver, at du tager en del af pengene, somdu og dine fandens socialdemokratiske kolleger lægger på den kriminelle Muhammed i Rosengård og i stedet for satser dem på vore svenske pensionister.

Hilsener fra en 43-årig, som skammer sig over at bo i Malmø.
(underskrevet Bengt Lindstrøm)" (citat slut)

Efterspil:

Bengt Lindstrøm blev omgående sat fra bestillingen, mens han afventer politiundersøgelsen imod ham. Den skal bl.a. klarlægge, om han tidligere har givet udtryk for lignende racistiske udtalelser.

Man vil rimeligvis næste uge have fundet frem til, hvilke disciplinære foranstaltninger, Lindstrøm skal pålægges. Det kan blive en advarsel, en nedgang i løn eller afsked, siger amtspolitimesteren Anders Danielsson. Han ser alvorligt på sagen, da han er bange for, at den kan skade befolkningens tillid til politiet. Imens strømmer vrede breve ind til borgmester Reepalu fra borgere, der deler den excluderede politimands opfattelse af ret og vrang.

Har Sverige ytringsfrihed?

For et par år siden skrev en mand i Malmø til kommunen og klagede – Gud bevares, i ret groft sprog – over, at en arabisk storfamilie blev flyttet ud i hans villakvartér. Han blev idømt en kæmpebøde for dette brev. Man skal altså tænke sig godt om, før man henvender sig i et brev til en kommunal politiker i Sverige. Brevet opfattes ikke som udtryk fra en frustreret medborgers nødvendige udbrud for at tage dampen af maskinen, men bruges omgående til at slå ned på den formastelige, der ikke forstår, at ytringsfriheden i Sverige er meget begrænset.
G.Johnsen

Landsforraederi – uden mindste tvivl


Vendsyssel Tidende 19-1-1975 (Obs! Obs!):

En indvandring, som udhuler danskheden

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand 1). Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”

Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000 (Bemærk: i 1975!), der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.
Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.
«
Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal skal strides om hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.
Fodnote: 1): Pastor Johan Nielsen, Færøerne

Slut på artiklen

Forvandlings-kvadratet 3. – løsning

Filed under: Uncategorized — Tags: — Jørn @ 12:00

Håber du er med. Ellers må du prøve igen.

Forvandlings-kvadratet 2. – en opgave?

Filed under: Uncategorized — Tags: — Jørn @ 11:56

Kan du give os løsningen? Hvordan går det, vil du vælge kvadratet til venstre, eller vælger du kvadratet til højre? Der kunne være en anden løsning. Vi går ud fra at pilene skal vise strømme, og at beskrivelsen i de to øverste kvadrater er gældende.

Older Posts »