Danmark

28. februar 2009

Voldtaegterne i Oslo


Voldtægternes antal eksploderede i Oslo

muslimrape

 

65 % af alle voldtægter i Norges hovedstad begås af indvandrere med en ikke-vestlig baggrund. I 80 % af tilfældene går det ud over kvinder med en norsk baggrund. Undersøgelsen er lavet i 2001, og viser, at antallet af voldtægter eksploderede med 40 pct. fra 1999 til 111 anmeldte voldtægter i 2000. I 2006 var tallet steget til 300 årligt. Risikoen for, at en ikke-vestlig mand begår voldtægt er 600 % højere end for norske mænd.

I 2001 udgjorde den officielle andel af ikke-vestlige i Oslo 14,3 procent

Fra andre officiøse kilder får vi oplyst aktuelt: Oslo har en befolkning på ca. en halv million. 22 procent af befolkningen er indvandrere. Hvor stor en andel heraf der er ikke-vestlige kan vi ikke oplyse.

 

Kilder:

Aftenposten, d. 5. september 2001 “Oslo rape statistics shock

Aftenposten, d. 12. december 2006 “Rape reports soar in Oslo

Brussels Journal, d. 3. februar 2007 “Oslo muslims six times more likely to rape

Islam Review, “Sex and sexuality in Islam

Sonia

27. februar 2009

Der skrives urigtigt om kriminaliteten rundtom – den er meget højere blandt blandt unge indvandrere og efterkommere i København


tarski

Allerede i 2004 udgjorde

ungdomskriminaliteten blandt

indvandrere og efterkommere i

København nemlig 82 pct. af den

samlede kriminalitet blandt unge

67 pct. , hvor stammer denne oplysning så fra?

Kulturkløften skriver om ’67 pct.’ på : http://kulturkloeften.dk.linux11.unoeuro.com/2009/02/27/kriminalitet-kæmpe-stigninger-pa-alle-fronter-indvandrere-fra-muslimske-lande-star-for-størstedelen/

“Der er sket en ekstrem stigning i kriminaliteten i Danmark i 2008. I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at 67 % af ungdomskriminaliteten i København begås af indvandrere, og at de otte første lande på Top-10 over kriminelles oprindelseslande er – muslimske lande (først på en 9.-plads kommer Danmark)…”

Det er simpelthen ikke rigtigt – det er givet meget værre.

67 pct., hvor stammer denne oplysning oprindeligt fra?

F.eks. fra Jyllandsposten eller en anden avis med samme nyhed. Det drejer sig om udtalelse af Politidirektør Hanne Bech Hansen af 30. august 2008:

[…]

“Ud af i alt 85 unge under 18 år, som i første halvår af 2008 blev fremstillet i Dommervagten i København for forbrydelser, der kan give fra halvandet års fængsel og opefter, havde de 67 pct. en udenlandsk baggrund mod 56 pct. i 2007…” [min understregning]

[…] citat slut

Dette svarer ingenlunde til det refererede på kulturkløften. Første halvår, under 18 år og mindst 1 1/2 års fængselsstraf. Dette er ikke ungdomkriminaliteten, som er overtrædelser af Straffeloven, og det omfatter meget andet.

Den samme oplysning findes på http://politiken.dk/indland/article560520.ece , og den bruges netop af Kulturkløften som dokumentation. Det er ikke dokumentation, det er eftersnak af noget andet som påvist her, der ganske vist har noget med sagen at gøre, men det bliver ganske misvisende.

Det er afgørende er, at et sådant fejlreferat bidrager til at bibringe læserne det indtryk, at vi befinder os i 2003 m.h.t. ungdomkriminaliteten i København. I 2003 udgjorde de unge indvandreres andel af den samlede kriminalitet blandt unge netop 67 procent i København.

Det var de 67 pct. der bekymrede og fik os til at søge de kilder, der faktisk ikke er anført behørigt på kulturkloeften.dk. Derimod fremstår det nærmest som om det noget vi skrevet på denne blog, hvilket vi netop ikke har. Dette er også en væsentlig grund til, at vi måtte sige tydeligt fra. Billedet fortegnes, så læseren allerede nu opfatter situationen i København som befandt vi os i året 2003. Og det er ekkoet videre mangfoldige steder. Det er altså 6 år siden.

Allerede i 2004 udgjorde ungdomkriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere i København nemlig 82 pct. af den samlede kriminalitet. Et fald i de fremmedes andel af kriminalitet kunne vi absolut ikke forestille os. Allerede i 2003 udgjorde denne kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere netop 67 pct. af den samlede kriminalitet blandt unge under 18 år i København.

En væsentlig årsag til problemets opståen:

Politiet har kørt deres egne offentliggørelser af overkriminaliteten blandt unge f.eks. i både Århus og København. I Århus er den indstillet. Om den er i København vides ikke.

Vi efterlyste netop i går denne egentlige dokumentation på:

https://danmark.wordpress.com/2009/02/26/kriminaliteten-beskrives-ganske-forrykt-i-danmark-for-netop-at-fortegne-billedet/

Sonia

Der skrives noget urigtigt om kriminaliteten rundtom – den er meget højere blandt blandt unge indvandrere og efterkommere i København


tarski

Allerede i 2004 udgjorde

ungdomskriminaliteten blandt

indvandrere og efterkommere i

København nemlig 82 pct. af den

samlede kriminalitet blandt unge

 

67 pct. , hvor stammer denne oplysning så fra?

 

Kulturkløften skriver om ’67 pct.’ på : http://kulturkloeften.dk.linux11.unoeuro.com/2009/02/27/kriminalitet-kæmpe-stigninger-pa-alle-fronter-indvandrere-fra-muslimske-lande-star-for-størstedelen/

“Der er sket en ekstrem stigning i kriminaliteten i Danmark i 2008. I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at 67 % af ungdomskriminaliteten i København begås af indvandrere, og at de otte første lande på Top-10 over kriminelles oprindelseslande er – muslimske lande (først på en 9.-plads kommer Danmark)…”

Det er simpelthen ikke rigtigt – det er givet meget værre.

67 pct., hvor stammer denne oplysning oprindeligt fra?

F.eks. fra Jyllandsposten eller en anden avis med samme nyhed. Det drejer sig om udtalelse af Politidirektør Hanne Bech Hansen af 30. august 2008:

[…]

“Ud af i alt 85 unge under 18 år, som i første halvår af 2008 blev fremstillet i Dommervagten i København for forbrydelser, der kan give fra halvandet års fængsel og opefter, havde de 67 pct. en udenlandsk baggrund mod 56 pct. i 2007…” 

[…] citat slut

Dette svarer ingenlunde til det refererede på kulturkløften. Første halvår, under 18 år og mindst 1  1/2 års fængselsstraf. Dette er ikke ungdomkriminaliteten, som er overtrædelser af Straffeloven, og det omfatter meget andet.

Den samme oplysning findes på http://politiken.dk/indland/article560520.ece , og den bruges netop af Kulturkløften som dokumentation. Det er ikke dokumentation, det er eftersnak af noget andet som påvist her, der ganske vist har noget med sagen at gøre, men det bliver ganske misvisende.

Det er afgørende er, at et sådant fejlreferat bidrager til at bibringe læserne det indtryk, at vi befinder os i 2003 m.h.t. ungdomkriminaliteten i København. I 2003 udgjorde de unge indvandreres andel af den samlede kriminalitet blandt unge netop 67 procent i København.

Det var de 67 pct. der bekymrede og fik os til at søge de kilder, der faktisk ikke er anført behørigt på kulturkloeften.dk. Derimod fremstår det nærmest som om det noget vi skrevet på denne blog, hvilket vi netop ikke har. Dette er også en væsentlig grund til, at vi måtte sige tydeligt fra. Billedet fortegnes, så læseren allerede nu opfatter situationen i København som befandt vi os i året 2003. Og det er ekkoet videre mangfoldige steder. Det er altså 6 år siden.

Allerede i 2004 udgjorde ungdomkriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere i København nemlig 82 pct. af den samlede kriminalitet. Et fald i de fremmedes andel af kriminalitet kunne vi absolut ikke forestille os. Allerede i 2003 udgjorde denne kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere netop 67 pct. af den samlede kriminalitet blandt unge under 18 år i København.

En væsentlig årsag til problemets opståen:

Politiet har kørt deres egne offentliggørelser af overkriminaliteten blandt unge f.eks. i både Århus og København. I Århus er den indstillet. Om den er i København vides ikke.

Vi efterlyste netop i går denne egentlige dokumentation på:

https://danmark.wordpress.com/2009/02/26/kriminaliteten-beskrives-ganske-forrykt-i-danmark-for-netop-at-fortegne-billedet/

 

Sonia

26. februar 2009

DET REELLE ANTAL UDVISTE ER VIST IKKE SAA STORT


i

8.371. Så mange udlændinge er siden 2002 udvist af Danmark enten ved dom eller administrativt uden en domstol. Det oplyste integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) i et svar til Folketingets integrationsudvalg den 2. januar 2009.

HER ER UNÆGTELIGT ET PAR IKKE HELT UVEDKOMMENDE SPØRGSMÅL:

Først ville det være interessant om vi kunne få oplyst, hvor mange af disse 8.371, der er her fortsat. Det er vist langt de fleste, for Politiet og øvrige myndigheder gør intet for at få udvisningen effektueret, hvis de afvises af hjemlandet, og de ikke rejser frivilligt.

Dernæst kunne vi for at sammenligne tallet lidt med det samlede projekt se på, hvor mange der kommet af fremmede i samme periode: 87.421 , når tabellens blå tal lægges sammen fra 2002 på sidstnævnte link. Dertil kommer de fremmedes nettotilvækst p.g.a. børnefødsler på 6 år, hvilket giver : 110.615 med en tilvækstrate på 4 % p.a.

Men det er den mindste del. Siden 2002 har de fremmede i øvrigt, de naturaliserede og deres børn født ikke under 30 pct. af fødselsårgang hvert år. Det giver: ca. 147.796 på 6 år. 

I alt er der så kommet cirka 258.411 nye fremmede til ved (netto)indvandring eller ved fødsler i de 6 år , hvor 8.371 formelt er blevet udvist.

Og så er der de mange fremmede, som de ikke mener de kan komme af med:

Af samtlige 192.871 tildelte naturalisationer – danske statsborgerskaber – ved lov siden 1979 havde den siddende regering tildelt i alt mere end 35 pct. af samtlige siden 1979 bare i perioden 2001 til 2006. Hertil kommer alle de fødte børn efter naturalisationen.

Sonia

Kriminaliteten beskrives ganske forrykt i Danmark for netop at fortegne billedet


Vi kaldte det ‘matematik i musefælde’

allerede i 1994

– når der helst skulle tælles meget få indvandrere og deres efterkommere her i landet, så fører dette paradoksalt nok til en officiel overvurdering af kriminaliteten blandt fremmede,  fordi antallet af registrerede kriminelle gerninger netop ikke kan manipuleres.

Det er faktum, at der er en større andel af indvandrere og deres børn i de aldersgrupper, som bidrager mest til kriminaliteten, så uanset det enkelte individs tilbøjelighed til at begå kriminalitet, fører denne større andel i aldersgruppen samlet til større andel af kriminalitet.

Dette burde være logik.

Man kan ikke på nogen måde kalde det beskrevne fænomen for et formildende element, når f.eks en kvinde voldtages – at hun voldtages af de tre samme gerningsmænd og ikke af tre andre. Men de ledende kan tilsyneladende ikke tåle, at den større mængde kriminelle handlinger samlet eventuelt stempler den enkelte. Ofrene for kriminaliteten kommer nemlig i anden række. Det er indiskutabelt klart og utvetydigt vor opfattelse, at den samlede kriminalitet skal tælle og fordeles korrekt, så vi ved hvor vi står og hvilken risiko vi reelt løber. Sådan er den officielle opfattelse i Sverige også. Det samme hos Interpol.

Modargumentet:

“Nogle vil måske mene, at det er tilstrækkeligt at optælle indvandreres og efterkommeres samlede antal lovovertrædelser og sætte det i forhold til denne befolkningsgruppes størrelse (kaldet kriminalitetshyppigheden). Herefter kan der sammenlignes med kriminalitetshyppigheden for personer med dansk oprindelse. Det er bare meningsløst, hævder man så. Vi ved jo, at kriminalitet erfaringsmæssigt er langt mest udbredt blandt unge mellem 15 og 30 år, og at folkepensionister sjældent er kriminelle, hvilket er korrekt. Vi bør derfor altid korrigere for aldersforskelle for at skabe et sammenligneligt billede af kriminalitetsniveauet i de to grupper.”

Hertil må vi spørge:

Har danskerne udbedt sig indvandrere med en bestemt aldersfordeling eller udbedt sig indvandrere, der føder mange børn, så der er procentvis flere unge indvandrere i de grupper, hvorfra gerningsmændene til forbrydelser rekrutteres?

Forbrydelserne er vel begået? Rigspolitiet og politikredsene hævder det.

Ja, og som helt givet og usagt hver gang er en god portion af kriminaliteten tilmed “udført af danske for de fremmede” (på papiret), der fik dansk-statsborgerskabs-papirer.

Fra 2004 er sammenligningerne af kriminaliteten kørt helt af sporet:

Sammenligninger med befolkningen under ét som toppen fortsat hævder er gangbar, er generelt noget vrøvl, eftersom den voksende fremmedandel til stadighed udvisker mere og mere af denne forskel. En sådan metode kan kun vælges for netop at tilsløre den rene forbrydelse, som landets ødelæggelse er. Det er forskellene mellem grupperne, der tæller i den foragtede virkeligheds verden, der desværre også er blevet politisk ukorrekt. Når der kommer flere fremmede til ude fra kan kriminalitetens beskrivelse med den opridsede sammenligningsmåde meget vel vise, at de herboende indvandrere og deres børn udfører en mindre andel af den samlede kriminalitet, selvom det modsatte rent faktisk er udpræget gældende i den foragtede virkelighed.

Sådanne metoder kan så kun rubriceres under videnskabelig uredelighed.

En anden ting, der blev inddraget, var den med social status, der hævdedes at skulle korrigeres for. Denne korrigering bruges diskriminerende udelukkende i spørgsmål om indvandrere. Der er aldrig taget initiativ til at lave en sådan sondring, før de begyndte deres indtog i landet.

Når der foretages en sammenligning af danskernes på den ene side og indvandrernes og deres børns repræsentation ved kriminalitetet på den anden side, søger man ovenfra at korrigere for denne overpræsentation ved at drage sammenligninger ikke de nævnte grupper imellem, men der sammenlignes ganske uholdbart mellem indvandrergruppens repræsentation med repræsentationen i resten af befolkningen. Dette fører pr. automatik til ganske forrykte forhold, når kriminalitetsfordelingen berøres i f.eks. pressen. Og det er her fra befolkningen fortrinsvis må orientere sig.

Og vi understreger at det er den samlede kriminalitet – ikke det enkelte individs tilbøjelighed til kriminalitet, der kan have nogen interesse for andre end kriminologer og psykologer.

Endelig vil vi ikke have overtrædelser af Straffeloven listet op i samme bunke som overtrædelser af færdselsloven eller for den sags skyld skattelovene eller andre love. Dette bunkeri har kun ét formål, nemlig at udviske den store personfarlige overkriminalitet, som de fremmede samlet repræsenterer.

Dette er den mest uførlige af de foreliggende opgørelser af overkriminaliteten, der findes om forholdene i Danmark. Når du søger på kriminaliteten i Danmark på en søgemaskine vil du fortrinsvis få alle de oversigter, der er helt hen i vejret, selvsagt p.g.a. af de forhold, der er beskrevet ovenfor:

Fremmedes overkriminalitet, opgjort for 2004 af Information om Danmark – byggende på alle af Rigspolitiets registrerede og optalte sigtelser indberettet fra politikredsene, der endog underestimerer overkriminaliteten, når sammenlignes med dommene gennem ganske mange år:

Forsøg på manddrab: 4,6 gange
Vold ialt: 2,3
Blufærdighedskrænkelse: 2,2
Forsætlig brandstiftelse: 1,5
Røveri: 2,8
Vold o.lign. mod off. ansat: 2,3
Indbrud ialt: 1,0
Tyveri ialt: 2,0
Butikstyveri: 2,3
Tyveri fra bil, rest., hosp. m.v.: 1,4
Salg af narkotika: 3,7
Våbenloven: 2.1
Lov om euforiserende stoffer: 2,4
Toldloven: 1,9
Hæleri: 2,4

Dokumention (talanalyse): http://jeanne.dood.angelfire.com/kria.html

Dokumentation (tekst til analysen): http://jeanne.dood.angelfire.com/kraka.html

 

Ca. 40 pct. af alle dømte i voldtægtssager var indvandrere eller efterkommere af indvandrere i Danmark i 2004. Overkriminaliteten ved den kriminelle handling i Danmark var således: 40/60:14/86 = 4,1 gange, forudsat immigrantantallet i befolkningen som helhed har været igennem IoD-korrektionen (og blevet til 14 pct.), ellers ville overkriminaliteten være 40/60:5,8/94,2 =10,8 gange, hvor 5,8 er den officielle procentandel af ikke-vestlige i Danmark pr. 1. januar 2004: 313.076/5.397.640 1)

Hver femte unge mandlige efterkommer af indvandrere fik mindst én dom i 2005. Det er over dobbelt så mange som blandt etnisk danske unge…”

“22 procent – flere end hver femte – af de mandlige efterkommere i alderen 20-29 år blev dømt for en eller flere forbrydelser i 2005…”

1) Bemærk, jo færre der er i befolkningsgruppen som helhed desto større blive overkriminaliteten blandt de berørte af kriminaliteten. Da man officielt har medregnet et for lavt antal fremmede i befolkningsgruppen som helhed, bliver overkriminaliteten selvsagt urealistisk høj i de officielle undersøgelser, f.eks. den af justitsministeriet udarbejdede for året 2004. Den forsvandt også hurtigt fra Nettet igen efter vore indsigelser.

Click to access sigtelser_invandrerbaggrund.pdf

– der ikke længere eksisterer ligesom selve undersøgelsen – Og dog!

Nu er det en saga blot. Efter vor kritik af undersøgelsen var fremsendt til daværende Justitsminister Lene Espersen forsvandt linket til den landsdækkende undersøgelse omfattende samtlige kriminelle sigtelser i året 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland.

Da vi imidlertid på forhånd vidste, at linket ville blive fjernet efter vor kritik var tilsendt Justitsministeren, sikrede vi os allerede i 2005, at få den pågældende pdf-fil nedtaget. Du kan få den tilsendt pr. e-mail ved skrive til : informationomdanmark@yahoo.com

I 2003 forsøgte man generelt at få stoppet offentliggørelsen af kriminalstatistikken – især kræfter i de konservative var meget opsatte herpå. En journalist på Berlingske Tidende forsøgte tilmed at slå et slag for sagen med endda meget ufine, men let gennemskuelige metoder: http://www.lilliput-information.com/economics/ukyn.html

Politiet har kørt deres egne offentliggørelser af overkriminaliteten blandt unge f.eks. i både Århus og København. I Århus er den indstillet. Om den er i København vides ikke.

Indvandrernes og deres børns kriminalitet i Sverige (2005)

Journalist Leon Nikulin Information mener, at årsagen til den stigende vold i Danmark og i andre europæiske lande er indvandringen fra Mellemøsten

Sonia

Offentligt nytrykte tilskud til alt, hvis du er MISERABEL husejer, hvis I er MISERABLE husejere – og stemmer forkert ligesom nogle haandværkere paa byfornyelsessprøjten – bare kom til fadet, vi trykker pengemidlerne


Les Miserables

Ved et valg i Tyrkiet for nogle år siden tilbød statsministeren in spe vælgerne et gaskomfur til husstanden, hvis de stemte rigtigt. Denne KULTURBERIGELSE synes sandelig/endelig at have slået an her.

Huspriserne fordobledes på 5 år og i alt førte forbrugsøkonomien i 90-erne og indtil 2007 til at huse og ejendomme steg i pris med knap 1.000.000.000.000 kr. 1 billion danske kroner. Da denne danske boligbobbel af falsk køberkraft endelig brast og mange ikke-eksisterende kroner selvfølgelig var blevet brugt ganske vist reelt, fordi de var klonede midler bragt tilveje af Bent Betjent, den gavtyv og den tidligere nationalbankdirektør, så kom finanskrisen og den reelle nedgang for håndværkere. Byggeriet gik simpelthen i stå.

Det skete nøjagtigt med de ekstra bivirkninger, som vi havde sagt det ville ske.

Skulle de nu ud og have røvvaskerjobbene eller på højskole med 2. og 3.-g’erne, spurgte mainstream-medier???? 

NEJ!!

Så kom heldigvis Varmlufts-Connie hjem og råbte uimodsagt: Mindst 1 milliard mere til de miserable boligejere, hvis de energiinvesterer i et eller andet med omtalt klima-aflad.

Det ville Brunhilde ikke finde sig i, for det kunne betyde de konserverede fik købt sig ind på de stakkels boligejere og de ledigblevne håndværkere før Dansk Frelserparti:

Så statstilskud til alt, lød parolen nu fra DF, hvis du bor i hus: Køkkener, Saunaer, og hvad du vil, og jeg skal komme efter dig – bemærk, især til de lavere mellemlag, som har lidt efternøler-tendenser. Det er p.t. segmentet for Frelserpartiet sammen med håndværkerne, der har holdt kæft – om indvandringen – alt for længe under den såkaldte BYFORNYELSE, der også holdt dem igang ‘med kustigt åndedræt’.

BARE RING OG VI ER DER MED DEN FALSKE KØBEKRAFT, ELLERS RYGER MANIKEN. 

Den kære BYFORNYELSE med offentlige tilskud til alle ombygninger på udlejnings- og andre ejendomme er ovre. Det startede i begyndelsen af 1990, hvor murere, tømrere, malere havde 35-40 procent arbejdsløshed.

Nu er byggeriet BESYNDERLIGT NOK gået fuldstændig i stå igen, fordi de rare falske penge forsvandt til forbrug én gang til. Så må vi have nogle flere falske penge at købe mandater for. Så vi kan få en endnu større krise, for den er nemlig intet at regne mod mandater og dagligt brød og ben til levebrødspolitikere.

Skidt-pyt: 7.700 flere ledige i februar, 5.000 flere i januar

Ved et valg i Tyrkiet for nogle år siden tilbød statsministeren in spe vælgerne et gaskomfur til husstanden, hvis de stemte rigtigt. Denne KULTURBERIGELSE synes sandelig/endelig at have slået an her.

Ihukommende den betjents ord:

VI VE’ HA’ LYS OVER DE’ HER LAND

Sonia

25. februar 2009

HVORFOR MON FORSØGER TOPPEN AT SKJULE MASSEINDVANDRINGEN – OG EKSPLOSIONEN I SAMME OG I KRIMINALITETEN?


Hvordan det vil gå med skatterne og afgifterne ligger lige for

– som det er gået hver gang.

Men med kriminaliteten og indvandringen, hvordan vil det gå, nu vi fortsat har en flertalssikret regering, der har lovet at vende disse to meget tunge, måske afgørende spørgsmål til det bedre for landet og dets borgere?

Det er henlagt under EU’s jurisdiktion

– både med og uden Danmarks forbehold om udlændingepolitikken

Rettelse af de voldsomme tilsnigelser og fordrejninger fra officiel side om en stigning på sølle 12,5 pct. af indvandringen i 2008 i følge den upålidelige vandringsstatistiks ene side:

Det store spørgsmål: Hvordan vil det gå med kriminaliteten i 2009 og 2010, når politikerne øgede nettoindvandringen af fremmede herunder østeuropæere (indvandring minus udvandring) i 2008 i sandhed ikke med 12,5 pct., men med:

62,8 procent hurtigere strømmede

de fremmede ind i 2008 end året før

(se nedenstående tabel og gå endelig til kilderne)

Tillægsspørgsmål 1: Skal vi gå ud fra, at politikerne ønsker mere vold, eller skal vi påregne at politikerne endnu ikke har opdaget volden i København, hvorfra de ellers skal forestille at regere?

Tillægsspørgsmål 2: Såfremt politikerne har opdaget volden, skal vi så gå ud fra de regerer til danskernes bedste?

fremmacc

Ved accelerationen (acc.) forstås den procentvise hastighedsforøgelse i strømmen udregnet i forhold til tilstrømningshastigheden året umiddelbart før.

Fremmedtilstrømning, nye naturaliserede fremmede og nye udenlandske statsborgere i alt 2001-2008

fremnatu

Den blå illustrerer den sande udvikling:

tilstr

Fremskrivning til 2020 pr. 22. september 2008

Fremmede eller ikke-vestlige betegner vi indvandrere stammende fra lande og områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.

Antallet af tildelte danske statsborgerskaber til fremmede i 2008 er medregnet, i alt 5.457 mod 3.645 i 2007 – stigning på 49,7 pct.. Af de 5.457 tildeltes 1.392 indvandrere fra katolsk funderede østeuropæiske lande.

Af de 21.536 nye indvandrere kom 11.417 fra østeuropæiske lande (inklusiv Polen med alene 6.189), som er fortrinsvis katolsk funderede.

Alt råmaterialet fremgår af Statistikbanken hos www.dst.dk under ‘Befolkning og Valg’, hvortil enhver kan få gratis adgang. Derefter har vi for de 234 repræsenterede lande sorteret i et Excel-regneark og tillagt de tildelte statsborgerskaber til fremmede land for land.

Ved accelerationen forstås den procentvise hastighedsforøgelse i strømmen udregnet i forhold til tilstrømningshastigheden året umiddelbart før.

Enkelte vil undre sig over at vi ikke gør brug af optællingsbegreberne indvandrere og efterkommere. Det skyldes at selv universiteternes fremmeste demografer har afvist opgørelser og prognoser byggende på disse uvidenskabelige begreber. Så kunne vi som Danmarks Statistik og som alle mainstream-medierne  gøre brug af vandringsstatistikken for 2008 og komme til 12,5 procent stigning. Men det ville jo være at fuppe læseren.

Vi har valgt se på tilstrømningen på samme måde som tilstrømningen af individer gennem tælleapparaterne til Tivoli. Alt andet er i sandhed kun opfundet for at nedtone den forbrydelse som det er at lade landet overrende.

cand. oecon. J. E. Vig, den 25. februar 2009

Kriminaliteten eksploderede i 2008

Hvordan forsvinder den registrerede kriminalitet

24. februar 2009

Indvandrerne sendtes paa foertidspension, præcis som vi hævdede


i

Integrationsudgifter: antallet af indvandrere på førtidspension i Århus er steget med 99,7 % på fem år

Uddrag af: http://jp.dk/indland/aar/politik/article1609891.ece

“På fem år er antallet af indvandrere på førtidspension fordoblet i Århus. Hver tredje indvandrerkvinde mellem 40 og 64 år er i dag på livsvarig offentlig forsørgelse…”

[…]

“Mens antallet af indvandrere på førtidspension er fordoblet i Århus på fem år, har væksten i København kun været på 18 pct. Med den nuværende vækst vil der allerede ved udgangen af 2010 være flere indvandrere på førtidspension i Århus end i København, hvor der bor to en halv gange så mange borgere fra ikke-vestlige lande…”

[…]

“Overrasket rådmand

Den ansvarlige for området, social- og beskæftigelsesrådmand Gert Bjerregaard (V) er overrasket.

»Vi har ikke set på tallene sådan før. Jeg vil straks iværksætte en uvildig undersøgelse af vores måde at håndtere tildeling af førtidspension på – både når det gælder danskere og indvandrere. Det er vigtigt at finde ud af, om vi er for hurtige på aftrækkeren. At parkere et menneske på førtidspension er det sidste, der bør ske,« mener rådmanden…”

———————–

Vi har behandlet spørgsmålet i 2005 –

vi kan ikke blive ved at skrive det samme

Man medregner selvfølgelig ikke de naturaliserede og deres børn, hvilket giver henved dobbelt så mange i alt – skidt pyt.
Ikke-vestlige kvinder og arbejdsmarkedet anno 2005

Bemærk, det var før Hjort Frederiksen satte ind med altomfattende aktivering og tvangsarbejdsmarked finansieret over Bent Betjents forbrugsøkonomi til at få huspriserne til at stige vildt “som sidegevinst”.

Dokumentation af 18. oktober 2005:

”Indvandreres sønner får ikke arbejde”

Af MARTIN H. DAMSGAARD og CHRISTIAN FRIIS HANSEN

http://epaper.jp.dk/18-10-2005/demo/JP_04-01.html(sådanne link deaktiveres altid behørigt betids)

“..Sønner af indvandrere står i stadig lavere grad til rådighed for det århusianske arbejdsmarked. Ifølge formanden for regeringens integrationstænketank, Erik Bonnerup, bør Århus handle hurtigst muligt. Det er et betydeligt problem, der kan belaste byens økonomi.

Ser vi på erhvervsfrekvensens udvikling for indvandrere og efterkommere (andelen der er udbyder deres arbejdskraft) siden 1990 er der klart sket et fald fra mere end 60%, der stod til rådighed i 1990. D.v.s. arbejdsmarkedstilknytningen er blevet ringere gennem de sidste 15 år trods skiftende regeringers bestræbelser på det modsatte og immigranternes længere ophold i landet. Indvandrer hæver 40 pct. af kontanthjælpen, hævdede socialministeren 1. maj 2005 citeres på www.filtrat.dk, Århus: – ”58 % af indvandrere på bistandshjælp m.m. er uegnede til arbejde – politikere er rystede”.

Så rådmand Gert Bjerregaard blev advaret allerede for mere end 3 år siden

På landsplan:

I 2003 oplyste Jens Kaysen, leder af Røde Kors flygtningecentrene i Midtjylland: ”Over 60 pct. af flygtningene havde ikke noget arbejde, da de forlod hjemlandet. Og 30 pct. af dem havde aldrig haft et job, inden de kom til Danmark.”

I 2005 kan vi læse Velfærdkommissionen forslag til, hvorledes velfærdens finansieringsproblemer ville kunne løses (i ren teori) med ekstra indvandring.

Læser vi Gunnar Viby Mogensen og P. C. Matthiessen i Nyt fra Rockwoolfonden, november  2002:http://www.rff.dk/fileadmin/dokumenter/Danske_nyhedsbreve/nov2002.pdf , side 7:

”I 2001 var 44 pct. af de voksne ikke-vestlige indvandrere i job, mod 33 pct. i 1994. Indvandrernes beskæftigelsesfrekvens i 2001 er dog kun godt halvdelen af danskernes på 76 pct., og deres beskæftigelsesfrekvens er også væsentligt dårligere end for et par tiår siden. Indpasningen på arbejdsmarkedet i 1980erne og 1990erne er sket langsommere end i 1970-erne.”

Det viste sig at det citerede ikke stemte: Efterkommernes erhvervsfrekvens er lavere end forældrernes: http://www.lilliput-information.com/economics/seks.html

Ørkenhyrder fra Somalia, bjergbønder fra Anatolien og deres familier har åbenbart den største bevågenhed, hvor det drejer sig om hastende kompetence-øgning for lille Danmark, hvis det overhovedet skal bestå.

Vor konklusion:

Så var 56 pct. af voksne (100-44=56) ikke-vestlige indvandrere ikke i job i 2001 ifølge regeringens tænketank, Rockwoolfonden. Når beskæftigelsesfrekvensen udregnes den ene gang i forhold til hele gruppen ikke-vestlige og den anden gang i forhold til arbejdsstyrken, der er den del af hele gruppen, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, så skabes der bevidst forvirring – og de brugbare begreber ødelægges helt bevidst.

Vi kommer til 56 pct. af voksne ikke-vestlige indvandrere var uden arbejde i 2001. Så kunne vi se lidt nærmere på beskæftigelsen/ledigheden i gruppen under 25 år, der i alt i alt udgør cirka 36% af hele gruppen. Når 9 pct. i 2006 ikke går længere i skole- og uddannelsessystemet end 9-10. klasse i følge formændene for Dansk Arbejdsgiverforening og Velfærdskommissionen på TV2’s Nyheder den 12. november 2006, hvad laver de så?

Det er således let at komme meget højere op end 56 pct. af de voksne eller henved 75 pct. af alle (inklusive de unge ledige under 25 år), hvis vi ser kritisk på beskæftigelsens karakter: Bl.a. de kortvarige, kommunale beskæftigelseseksperimenter, der ikke er reel beskæftigelse for andre end den fastansatte stab hos det offentlige, der styrer denne eksperimenteren med undersåtterne.

Velfærdskommissionen fastholdt i marts 2005, jf. første afsnit:

Ledigheden blandt indvandrerne fra mindre udviklede lande blev reduceret til 12 pct. i 2002. Og dette er naturligvis udpræget, bevidst misvisende. Om det er for at prise indsatsen fra regeringens side efter år 2001, kan vi ikke vide. Det er i hvert fald ikke sandt.

SÅ KOM DOKUMENTATIONEN ENDELIG

Sonia

21. februar 2009

JAMEN, JAMEN, LOVE SKAL STYRE ELLER ERSTATTE NATURLOVE – HVORDAN SLIPPER VI AF MED DE ANDRE ?


Det er ikke mere end rimeligt at hver ko skal koste kr. 600 i grøn afgift pr. år. Det siger tidligere skatteminister Carsten Koch i skattekommissionen. Det er selvfølgelig fordi koen prutter og laver CO2- og SH3-gasser, det siger vel sig selv. Og så går klimaet selvfølgelig amok.

Nok en ko, men kan et svin finde ud af spare på gassen, når landmanden selv har fået banket afgiftsprisen pr. udladning ind på lystavlen og betaler pligtskyldigst? Nej, men så kommer der også flere penge i kassen, skattekassen. Hvordan var det med klimaet dengang vi havde oldensvin før 1700-tallets jordreformer, og sandelig også længe før den store indvandring fra syd og øst begyndte at tage fart i 1983. Det var selvfølgelig også før EU afskaffede hovedparten af de pruttende malkekvægsbesætninger i Danmark – en reduktion fra 87.000 til 13.000 fra 1972-1992.

Nej, så går det ikke hurtigt nok, ‘for nu glemmer vi industrien på de tider’ – der i 1700-tallet. Kejserpingvinen er simpelthen begyndt at lægge sine æg på havisen, så den udrugede unge straks falder i vandet og drukner, når isen smelter p.g.a. køerne og svinene og ikke mindst indvandrerne i Danmark og Baden Würtenberg, selvfølgelig – det er et landbrugsområde. Det kræver altså mere rumopvarmning og dermed mere CO2 med alle de folkeflytninger fra varmere til kolde områder. Tænke sig, ‘at kejserpingviner kan blive så dumme, bare fordi der er så mange miljøsvin oppe mod nord’, at de lægger ægget ude på isen. Det er altså ny forskning, ikke osse, hjerneforskning, vistnok ham Madsen med broderen, han ka’ det der.

Alt er blevet nord dernede, siger min

sagsbehandler, sådan kan det komme

til at gå her også.

Men først skal vi have gravet åerne dybere for at få vandet til at løbe hurtigere væk, det siger Eyvind Vesselboe fra liberalen og et EU-direktiv. Ideen stammer fra Skjern Å projektet og formentlig fra den tidligere Århus Amtskommune. Men så var der altså for nylig en biologisk professor i prime time, der uforvarende fik lov til at sige noget ‘hasarderet sludder om tyngdekraften og vand’. Og det er selvfølgelig det her med, at åen skal være dybere og dybere for at vandet løber, så åen ender under havets overflade. Men det er noget sludder. Og det er jo fordi vandet ikke selv kan finde ud af det med naturlovene. Så kan det sagtens ende rigtig bæredygtigt, især hurtigere med en lov som Ritt også gerne ville have det, lang tid før hun begyndte at bo i eller bygge billigere lejligheder og love fjernelse af eller fjerne grimme terminaler endsige rå-regulere nattens trafik- og skydekultur af hensyn til bykulturen på bekostning af kulturbyen. Der skal altså osse lissom være et modspil til kulturmiljøet og miljøkulturen i landdistrikterne. Det sidste er der vedtaget love om. Og det er vi altså rigtig mange, der godt kan forstå:

Hvordan slipper vi af med de andre?

Sonias søster,
lettere redigeret med søsterlig let hånd af min søster

PS: Nu skal vi have snoller, for hun er alligevel ikke så noller

20. februar 2009

Norge skrotter tørklæder til betjente


http://jp.dk/udland/europa/article1608762.ece

Jyllands-Posten

Norge skrotter tørklæder til betjente

Offentliggjort 20.02.09 kl. 14:37

“Norges socialdemokratiske justitsminister, Knud Storberget, skrinlægger forslaget om at tillade politifolk at bære hovedtørklæde i tjenesten.
– Vi har i dag besluttet ikke at gå videre med forslaget. Dette har været en vanskelig sag, sagde Storberget på en pressekonference i dag.

Han henviste til den omfattende hijabdebat, der har raset i Norge…”

Sonia

Older Posts »