Danmark

26. februar 2011

STATSGÆLDEN STEG VILDT I 2010


 Statsgælden med hiv og sving

Den nominelle  ØMU-statsgæld var 643 mia. kr. pr. 1. januar 2010. 26/3-2010 kunne Børsen berette , at ØMU-gælden var steget til 689 mia. kr. i fjerde kvartal 2009, så den efter det berettede udgjorde 42% af BNP (hvor 60% er ØMU-max.). Danmarks Nationalbanks opgørelse pr. 1. januar 2010 var foreløbig, hvilket oplystes i en fodnote. Statsgælden til markedssværdi er steget med 112 mia. kr. i 2010, den konsoliderede bruttogæld eller ØMU-gælden med 64 mia. kr til ialt 753 mia. kr. pr. 1. januar 2011 svarende 43,3 pct. af BNP – det meddelte gældstal er atter foreløbigt lige som det var i nationalbankens oversigt for 2009. Vi foretrækker helt klart de store långiveres opgørelse af gælden. Og det er lige til: Vi husker fortsat hvorledes fhv. finansminister Thor Pedersen med Jyllands-Posten kunne berette at statsgælden var “pistvæk”. Det var udtrykket der brugtes om gælden i 2006 og 2008. Ellers må du lige repetere historien om landets største (troede vi) aprilsnar: https://danmark.wordpress.com/2010/02/06/statsgælden-vokser-lige-saa-kraftigt-som-i-grækenland-eller-ogsaa-er-den-pist-væk/.

Vi blev nærmest hånet af mentalrobotterne, der har for vane at have deres vidensunivers fast forankret i Politikens og Jyllands-Postens overskrifter. Nogen skal sige sandheden, og så kan vi gøre det selv uden at triumfere. Det samme i øvrigt med huspristigninger under boligboblen indtil 2007-2008, boblen, der ikke er overstået endnu uden vareprisinflationen igen slippes løs, hvad der arbejdes intenst på :  “Ejendomspriserne kan aldrig falde, det vil aldrig ske”, lød det fra de samme tumper i foråret 2006 og 2007. Det bliver spændende at se, om de danske ledere retter sig efter henstillingen fra EU – en stor långiver/formidler –  i juli 2010 om at reducere gældsandelen af BNP fra nu 43,3 pct. med 0,5 procentpoint pr. år i perioden 2011-2013. Budgetunderskuddet på finansloven for 2011 (se neden for) synes afgjort ikke at pege i den retning.

 

Sådan laves mere statsgæld:

 

Inflationen, der gør det hele værre i sidste ende, er sat igang. Vi er således tæt på enden, hvor det hele bliver en bunden opgave. Så vidt vi kunne se var det kun herfra løgnen blev afsløret om statsgælden. I 2010 foretog EU gældsopgørelsen tydeligt for Danmark i pressen, også for at sætte tommelskruerne på 1), og fordi nationalbanken og finansministeriet ikke nåede til samme gældsresultat i flere år. Men EU offentliggjorde den altså tydeligt i 2010. Det viste sig vi havde ret i, at det drejer sig om konsoliderede bruttogæld. Bl.a. på denne baggrund foretrækker vi (ikke alene pr. tradition) helt klart kreditorernes opgørelse af gælden. Hvordan det kunne gå til er såre enkelt:

Bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 68,4 mia. kr. fra 2008 til 2009. De offentlige udgifter lod man vokse

sjovt nok med 68,4 mia. kr. samme år. I 2009 øgedes de offentlige udgifter så igen med 43 mia. kr. i løbende priser,

og BNP faldt med 1,2% – sidenhen korrigerede EU faldet til -5,2%

– plus lidt mere: Budgetunderskuddet var 46,7 mia. kr i 2009 (mere end udgiftsforøgelsen jvfr. ovenfor), der var 79,2 mia. kr. i offentligt underskud i 2010, og der budgetteredes 96,7 mia. kr. i underskud i 2011. Kilde til dette sidste er Danmarks Statistiks Statistikbanken “Offentlige finanser”. ØMU-kravet til underskuddet er maximum 3% af BNP; Danmarks var mere end 5,4%  i 2010. Det var kutyme tidligere, da landet havde mere forankret kultur, at man indrømmede, når man tog fejl. Nu er det blevet som med politikerne:

“Det har jeg aldrig sagt!” – og det er i øvrigt den

egentlige grund til, det kun bevæger sig hurtigere

i én retning: Mod den bundne opgave

Glem alt om efterlønnen og årtusindets indtil nu største idioti-streg, ’12 minutter’, kreeret af Arbejdsmarkedskommissionen og ekkoet vide af Thorning-Schmidt. At hævde fortsat den opfattelse, at vi skal forbruge noget mere for at skabe vækst og komme fremad, kan kun være muligt for svært tungnemme og forrædere. Vi er netop endt i Anker-Fogh-underdrejningen: http://politiken.dk/debat/signatur/ECE1205468/her-regerer-anker-fogh-rasmussen/ Når danskerne i almindelighed ignorerer krisen og ikke tager den dystre fremtid alvorligt, er der kun at sige: politikerne og medierne har skabt denne stemningen.

 

Lande under overvågning i EU:

1)  Grækenland, Irland, Italien, Portugal og Spanien, Danmark, Finland og Cypern + “…De andre lande, der bliver gennemgået i Kommissionens seneste rapport er Belgien, Frankrig, Holland, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Østrig. Når lande kommer på overvågningslisten, foreslår Kommissionen frister for, hvornår de skal have bragt deres underskud ned på et acceptabelt niveau. Og det gælder også for Danmark, Cypern og Finland. Finland har frist til 2011, Cypern 2012 og Danmark 2013. Sidste år havde Cypern et underskud på 6,1 % af BNP. I år ventes underskuddet på 5,4 % i Danmark og 4,1 % i Finland. Indtil for nylig så netop disse lande ud til at klare sig godt. EU’s økonomikommissær, Olli Rehn, udtaler, at den pludselige vending viser alvoren af den økonomiske krise, som har fået de offentlige udgifter til at gå over gevind. Det var ikke så pludseligt, for det var forbrugsøkonomi der styrede udviklingen forud, og den er skæbnesvanger. Underskudsloftet på 3 % indgår i EU’s stabilitets- og vækstpagt og skal forhindre ubalancer, som kan underminere tilliden til euroområdet. Det var netop, hvad der skete under den græske gældskrise i sidste måned…”

 

Hvordan går det med EUROen i alle tilfælde meddelt før den indførtes:

Hvordan vil det reelt gå med den politiker-skabte EURO? Euro light og Euro-ultralight Den korteste version i dansk EU-folkeafstemnings-sammenhæng:

… fra ‘Bro, bro brille’: “…første gang så lader vi ham gå, anden gang så ligeså, men tredje gang så tager vi ham og putter ham i gryden…”

25. februar 2011

SENSATIONEN SKAL SÆTTES I PERSPEKTIV

Filed under: Economics, folkeskolen, Free Speech, skoler, Statistics — Tags: , , , — Jørn @ 09:58

Tag brød til

Når du læser om økonomisk vækst i Tyskland i disse dage er der tale om den nomielle vækst, ikke om realvækst. Der er inflationen til forskel, den gør det hele værre og skal trækkes fra den nominelle vækst. Så er det lissom sensationen bliver sat lidt i perspektiv. I sidste måned var inflationen 1,961% omregnet til årlig rate i Tyskland. I 4. kvartal 2010 var den nominelle vækst 0,5%. Så der er ikke nær så meget at gøre godt med som visse blade melder ud.

Kilde : http://www.indexmundi.com/germany/gdp_real_growth_rate.html 

(Estimeret 2009)

 

 

 

 

Man kan altid hævde det er bedre end forventet, men det er ikke de skriver.

21. februar 2011

Immigrants-sammensætningen i DK efter oprindelser opdelt på kontinenter og subkontinenter: 2012-2073


Denne figur og en mængde andet afdækkes her i tabeluddrag og andre grafikker

Tilstrømningen i 2010 og befolkningssammensætningen 1. januar 2011

20. februar 2011

IQ-gennemsnittet falder og vil fortsat falde i Danmark – indvandringen og især fødslerne af udenlandske oprindelser trækker det ned


Indvandringen og fødslerne i perioden 1979-2011 er afdækket i en model, der viser mere af virkeligheden end de officielle opgørelser. Forsætter indvandringen på lidt lavere niveau (som vi antog i 2010) fra udenlandske oprindelser uanset den meget omtalte omlægningen, vil IQ-gennemsnittet i Danmark være stadigt faldende frem mod 2072. Indvandringens indflydelse på folketallets stigning udgør i dag 73,8% mod fødslernes 26,2%, i 2030 vil indvandringens andel være faldet til 49,5% mod fødslernes 50,5%, i 2050 til 28,1%  mod fødslernes 71,9, og i 2072 vi indvandringens indflydelse være nede på 14,3% mod fødslernes 85,7% af folketallets stigning. I 2072 vil folketallet i øvrigt være 8,97 mill. mod 5,56 pr. 1. januar 2011.

 

Disse figurer og en mængde andet afdækkes her i tabeluddrag og andre grafikker

Tilstrømningen i 2010 og befolkningssammensætningen 1. januar 2011

18. februar 2011

‘Gammeldanskere’ og andre – 1. januar 2011 – stiger eller falder IQ-gennemsnittet?


Danmark, befolkningssammensætning: 1. januar 2011

Efter befolkningsopgørelserne i Danmark er begyndt at medregne alt, hvad der fødes i Danmark for dansk, kan nogen have interesse i at vide lidt om, hvorledes det ser ud, når der korrigeres for denne ændring, som danskerne aldrig er blevet spurgt til råds om eller har debatteret ligesom alt det andet. Jeg har omgået begreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’, der er fuldstændig ubrugelige tællekategorier (og desuden mangler de en hel generation af børn). I  stedet har jeg brugt de langt mere entydige begreber ‘statsborgerskaber’, ‘oprindelsen’ og ‘tildelte danske statsborgerskaber’ samt ‘fødte’ og ‘døde’, de sidste estimeret efter fødselstilbøjeligheden i hjemlandet og den fælles dødelighed i Danmark, uanset at det især er de yngre med højere fødselsrater end gennemsnittet i oprindelseslandet og lavere dødelighed end gennemsnittet i Danmark, der dominerer indvandrergruppen.

1. januar 2011 – Befolknings-sammensætningen i Danmark

– de anførte antal indvandrere er underestimerede, antal danskere overestimeret, fordi antal danskere i modellen er steget lidt siden 1. januar 2010, forudsat folketallene, antal udenlandske statsborgere og antal naturaliserede er korrekt anført i de officielle opgørelser, der er Danmarks Statistiks, Statistikbanken, ‘Befolkning og Valg’:

Folketallet: 5.560.628

Danskere:    4.853.765

Indvandrere og børn: 706.863

Indvandrere repræserende oprindelsesnationer (183) med lavere IQ-gennemsnit end DK:  514.818 (72,8%)

Indvandrere fra 70 muslimsk dominerede lande: 415.000-435.000

Indvandrere fra de nordiske lande: 49.887

Indvandrere fra Vesteuropa i øvrigt: 81.968

Indvandrere fra Østeuropa: 114.273

IQ-gennemsnittet for de repræsenterede oprindelsesnationer har udviklet sig således:

Over det danske IQ-gennemsnit, på eller under det danske IQ-gennemsnit. Her vises hvor stor en andel af immigranterne, der tilhørte eller vil tilhøre de tre grupper i henholdsvis 1. januar 1979, 2011 og 1. januar 2050, forudsat det forsætter cirka som nu, uanset den meget snak om omlægning af kursen:

1979: 40%    8%  52%

2011: 23%    4%   73%

2050: 18%   3%   79%

2072: 14%   2%   84%

Det samlede perspektiv 1979-2072

Der er påvist en éntydig sammenhæng mellem videns- og erhvervsbaser på den ene side og IQ-gennemsnittet på den anden.

Tilstrømningen af immigranter i 2010

J. E. Vig, 18. februar 2011

9. februar 2011

Definitivt sidste korrektion af de officielle antalopgørelser om indvandringen – 2010


Du skal lige klikke på dette link, fordi jeg synes du skal have pæn gengivet sidste opgørelse af masseindvandringen i 2010:
http://lilliput-information.com/tilst2010.pdf

Xanthippe har valgt at bringe opgørelsen i alm. html på: http://xantippe.wordpress.com/2011/02/11/240/

For god ordens skyld skal det oplyses, at af folketallets stigning i 2010 skyldtes 73,8% indvandringen. Denne andel vil i 2030 være mindsket til ca. 49% og til ca. 14% i 2072, hvis indvandringen fortsætter som i de seneste år. Resten af stigningen (op til 100%) skyldes indvandrernes endog overdækkende fødselsoverskud i forhold til danskernes underskud.
Et forsøg på omlægning af indvandringen i disse år er ganske omsomst. Dette er næstvæsentligste årsag til, at jeg ikke udarbejder flere korrektioner af de officielle antalsopgørelser af indvandringen.
I øvrigt viser min korrektion af tilstrømningsopgørelsen fra Danmarks Statistik entydigt, at PEW’s forudsigelser af den 27. januar 2011 om indvandringen af muslimer eller indvandring fra muslimsk dominerede lande til Danmark i perioden 2010-2015 ikke kan kaldes research af nogen værdi. Der er mere sandhed i denne : http://danmarksende.wordpress.com
 
Jeg bemærker en enkelt lille, morsom ting i Danmarks Statistiks (DS) Statistikbankens opgørelser under ’Befolkning og Valg’, hvorunder kilderne til gennemgangen findes:
 
DS har fortsat nationen Tyske Demokratisk Republik blandt de nationer, der indvandres fra til Danmark. Det var trods alt 8. november 1989 Muren blev overskredet og begyndt nedrevet. Indtil i 2010 (ca. 21 år efter Genforeningen) måtte vi hvert år på ‘statistisk vis flytte disse indvandrere over den imaginære mur’ fra det gamle Østtyskland til landet Tyskland. I opgørelsen for 2010 var der ingen indvandrere i kategorien (fra) Tyske Demokratiske Republik, men kategorien var dog fastholdt.
Hvordan det skal tolkes står endnu enhver frit at gisne om.
 
 Indvandringen til Danmark og børnefødslerne 1979-2072 – retro-analyse og  projektion af antal, oprindelseslande, Øst-Vest og IQ

 

Du får flere af mine bidrag ved at klikke på:

http://www.informationomdanmark.dk

J. E. Vig, 9. februar 2011