Danmark

30. juni 2011

Tvangsauktionerede boliger fyldes med afviste asylansøgere


* De er afvist efter at have ansøgt om asyl, og de har opholdt sig her i landet, mens de søgte.
* De er derfor ikke berettigede til at være her i landet.
* De er udvist, men ikke behørigt ført til flyet i lufthavnen.
* Hjemlandet ønsker dem ikke – ikke overraskende – tilbage.
* Ergo skal de have vore boliger i Danmark, hvor de (således) ‘ikke må være’.

Man begynder måske at ane én af de væsentligste begrundelser for den politiker-skabte boligbobel 1 udover den falske beskæftigelse under Betjentsen-Frederiksen-regimet med i tillæg opgang af anseelige dimensioner. Herefter gik vi pludselig rabondus og Betjentsen røg til Guldklubben i Bruxelles, men Frederiksen til tops. Et eller andet pladskifte er altid nødvendigt, når noget stort/idiotisk sker som følge af aberne selv. Det er så sjovt.

Sådan er det besluttet af hele flertallet med V og K, DF og LA:  Omfanget af landsforræderiet kan de færreste forestille sig !

11. april 2007: Indvandrerne, asylanterne eller perkerne redder boligmarkedet – hvor er det godt!

5. marts 2008: Kom til Danmark og bliv afvist

27. juli 2008: Fri muslimsk indvandring fra 10 lande i Mellemøsten og Afrika

21. oktober 2008: Danmark ophørt som retsstat

1. februar 2009:  Retsstaten Danmark, Good by

18. september 2010: Boligboblen gentages nok

25. juni 2011: Folketingsmedarbejderne er med på at privatisere boligbobbel 2

Man tilbød dem i stedet arbejde og bolig, selvom de var såkaldt afvist eller udvist, hvorved Danmark ophørte som retsstat.

https://danmark.wordpress.com/2011/03/17/et-magtesl%c3%b8st-velfaerdssamfund-som-ingen-havde-bedt-om-slog-danmark-ud-sammen-med-masseindvandringen/

 

Nogen kunne forestille sig landsforræderiet, selvom det ikke var passende at kunne forudse og berette:

19. januar 1975: Landsforræderi – uden mindste tvivl

Danskerne lader sig føre til slagterbænken

29. juni 2011

Politiet anbefaler Folketinget at vedtage en lov, der forbyder at surfe anonymt på Nettet

Filed under: Crimes, Culture, Danmark, folkeskolen, Free Speech, skoler, Terror — Jørn @ 17:45

Et midsommerønske til Danmark fra politiet:

I Danmark har Politiet netop anbefalet Folketinget at lave en lov, der gør det umuligt for borgerne at surfe anonymt på Nettet. I følge den dansksprogede Computerworld Danmark skal forslagets intentioner være at hjælpe med opklaringen af terrorisme.

I forslaget skal de forskellige locations kun kunne åbnes ved at brugeren bekræfter sin identitet med en eller anden officiel ID-kode. Forretninger skal muligvis også registrere og verificerede brugernes identitet, før der gives adgang, ligesom der skal sikres records af brugerloggen.

Denmark Police Propose Ban On Anonymous Internet Use

Huffington Post
23.06.2011
By Amy Lee

27. juni 2011

HVOR MANGE ÆLDRE KAN FÅ ET BAD EN GANG OM UGEN FOR 150.000 kr. PR. MDR.


Traditionen tro: Sommerferie og nedskæringer

 i ældresektoren

Nu skal de fastansatte SOSU-assistenter og medhjælpere på ferie, og så skal der igen forsøges kompenseret med ferieafløsere eller nogen der kalder sig afløsere ved døren. Ja, hjemmetyverier og hjemmerøverier florerer samtidig helt vildt i denne farlige sommerferieperiode med tilmed vinduerne på klem.

 

Allerede nu varsles store nedskæringer igen i ældresektoren på næste års budget – men det starter i sommerferien, vær vis på det. Nu skal der gå længere tid, inden en ældre kan få et bad eller få støvsuget. Desværre må vi melde, at støvsugning forlængst er indstillet – i hvert fald på Sydfyn og i Tåstrup, som vi har personlige erfaringer med.

Men når vi så kommer til institutionen Herkules i Fredericia, Vejle: Der koster adfærdsumulige unge pr. mdr. 150.000 kr. i gennemsnit. Her klages så over, at lønomkostningen lige bliver suppleret med adskilligt ulovligt tvangsarbejde for de anbragte på netop medarbejdernes private boliger – herunder de ansattes sommerhuse i udlandet – under dække af, at det skulle udelukkende være et led i behandlingen af de umulige, med fynordet aktivering.

Hvis man nu i stedet sendte de umulige fremmede hjem med deres familier, så ville der være mindst kr. 150.000 pr. hjemsendt ung hver måned at gøre godt med. Eller på den anden led med den skæve prioritering: Da de skal have opholdssteder her i landet, kan der ikke samtidig blive penge til fru Sørensens ugentlige bad. Badet er simpelthen blevet prioriteret væk til fordel for en mængde uduelige og omkostningstunge samt endog plejetrængende allerede i de unge aldre. Fru Sørensen har betalt skat hele sit voksenliv til hun blev 65-70 år.

Skal vi sætte et bad til kr. 500 (med 1-2 hjælpere i cirka en halv time). Det bliver 300 brusebade til de ældre, vel at mærke pr. måned eller 75 brusebade på uge.
Hallo, 75 ældre kan få et bad om ugen for hver plads, vi sparer til døgnanbringelse af adfærdsvanskelige unge, der i vid udstrækning hentes ganske overflødigt ind fra udlandet for at give nogle behandlerjobs til vennerne.

To helt afgørende ting der betinger den nuværende prioritering: De ældre kan vanskeligere svare igen, og de mangler talsmænd. Derfor nedprioriteres de af toppen. Desuden synes arbejdsindsatsen til 150.000 kr. pr. måned pr. ung vildt overdrevet, eftersom de ansattes private boliger ganske uhørt og ulovligt også inddrages i det offentlige budget.

25. juni 2011

Folketingsmedarbejderne er alle med på at privatisere landets boligmarked-kollaps 2


Det er utroligt, at disse folketingsmedarbejdere alle er med på at privatisere landets boligmarked-kollaps 2 og forøge landets gældsøgende forbrugerøkonomi. At lovene om boligudlån ikke er blevet forandret tilbage og væk fra det rent ødelæggende på flere måder er utroligt. I 2007 ville de vildeste/dummeste/mest rabiate have 100-års-afvikling af boliglån med 20 års afdragsfri periode. Man skal simpelthen kunne afvikle sine boliglån over en længere tidsperiode og samtidig kunne spille fandango med finansieringsomkostningen og dermed med boligen, som man spiller på travbanens heste. Det korte sigt har mange usælgelige boliger, hvor bl.a. ejerne skylder mere end boligen er værd på markedet. De vil have gang i markedet, men de er skruppelløse, og fuldstændig blinde for de andre virkninger.

Den mangeårige økonomi-reporter Hans Bishoff, der er stud. polit. på snart vel 82. semester, scorede efter sin sortire på DR kassen ved at deltage aften efter aften i lånereklamerne (ietisk efter de mange år økonomi-kommentator på TV), der sendte langt mere end hovedparten af boliglånene over på de tvivlsomme arrangementer for de forbrugshungrende. Vi husker også hans illustrationer af økonomien med en hjulpisker på skærmen, kun overgået af en vis gårdvagt som økonomiminister, der totalidiotisk og nærmest tragikomisk med store plancher illustrerende de positive økonomiske virkninger i Danmark af 4. december-stormen 1999, mens Sydsverige blev lagt øde for skove og flere af skovejerne begik selvmord.

Samtidig med at boligmarkedet bliver mere tilgængeligt for lavindkomsterne, så bliver en større mængde købekraft ikke bundet i boligen, men netop pumpet direkte ud i forbrug. Lige så lidt som Det Muntre Køkken i Tivoli, eller genopbygningerne efter russernes bombninger af Neksø og Rønne i 1945 gavner indenlandsk dansk forbrug økonomien. Økonomien er forlængst gået i stå og bare i 1. kvartal 2011 faldt produktionen med 3 milliarder, så skattegrundlaget også udhules yderligere netop p.g.a., at privatforbruget og det offentlige forbrug kvæler produktionen med løn- og skattekrav. Så skal skatterne øges for at holde trit med fejlindretningen, så mere flytter eller lukker. I en sådan situation er det ganske modstridende og nærmest en forbrydelse at forøge forbrugsmulighederne, der kun gør ondt værre.

J. M. Keynes illusionerne om forbrugsudvidelse via øgede offentlige udgifter, nu til dags spark, kickstart, speed o.a., som det er blevet til i dansk afstumpet uvidenheds-jargon, er det rene vrøvl og mindsker naturligvis afstanden til nulpunktet, hvor hullet lukker. Statsgælden skal styres/afvikles, derfor skal underskuddene væk. Men det sker ikke, da vi allerede er mere end 20 mia. kr. bagud på de offentlige finanser for 2011. Nedtællingen har længe været igang.

Vi når underskuddet 100 mia. kr. på de offentlige finanser i 2011.

21. juni 2011

Euroen holder ikke – skatteyderne eller oliehandelsløftet kombineret med mere arabisering er eneste muligheder


Open Europe er tænketank sat op af engelsk forretningsfolk til at analysere og vurdere udviklingen af EU:   http://www.openeurope.org.uk/about-us/

Et hus bygget på sand

ECB og den skjulte omkostning ved at redde euroen 

Det har ikke siden 1999 været holdt som hemmelighed på denne blog, på lilliput-information.com eller på informationomdanmark.dk, hvorledes slutrunden vil se ud for Euroen. Det er selvfølgelig udmærket, at engelske forretningsfolk nu 12 år senere bekræfter, hvad vi dengang skrev.

ECB har kapital og reserver for 81,187 milliarder euro, men har aktiver (i banker er dette forpligtelser) på indtil nu 1.895 milliarder euro. Opkøb af medlemsnationernes obligationer (som den tyske forbundsbank principielt er meget imod sådan at yde stater lån af købekraft  på grundlag af selvfremstillet obligationspapir), også i den gamle østblok og en stor mængde ligeledes risikable lån til banker på favourable betingelser rundtom i Europa under finanskrisen, der ikke er slut, fordi den nemlig er en værdikrise, der kræver handling og ikke udsættelse. Øget pengeudstedelse og dermed mere inflation er således ingen mulighed, da den direkte strider mod Euro-fundatsen, og uanset vil den største bidragyder indtil nu, Tyskland, ikke deltage heri. 

Lehman Brothers kollapsede med en bedre relation (her 30% mod 23,4% for ECB).

Som Euroen er indrettet bliver det alene de europæiske skatteydere til at betale for de tab som ECB må imødese, fordi den såkaldte uafhængige europæiske centralbank netop har gjort sig afhængige af de enkelte medlemslandes finanslove, der netop skal styres i ensstemmelse med ECB’s sikkerhedsstillelse og udlån rundtom og også eventuelle tab, der vil komme.   

Læse rapporten på engelsk: http://www.scribd.com/doc/57276113/ECB-Open-Europe

Rapporten var færdig før seneste henvendelse til EU fra Grækenland om endnu 100 milliarder euro:  https://danmark.wordpress.com/2011/06/20/skaenderier-i-eu-over-graekenland-tyskerne-er-vrede-og-hollaenderne-vil-maaske-ikke-mere/

Hvis Grækenland svigter, og ECB skal rekapitaliseres, hænger den tyske regering og dermed de tyske skatteydere på 12,4-18,3 milliarder euro, skrives i rapporten.

og suppler med vort bidrag i light og ultralight udgave: https://danmark.wordpress.com/2006/06/01/euro-ultralight-og-euro-light/

A HOUSE BUILT ON SAND?

The ECB and the hidden cost of saving the euro

 

Executive summary 3

 A matter of trust: broken promises to electorates and markets 5

 I. From a rock of stability to a dumping ground? 6

 The ECB is highly exposed to low quality debt 6

Will the ECB become insolvent? 8

Two impossible choices: print money or get a ‘bail-out’ 9

 II. Why the ECB’s role in the eurozone crisis is unsustainable 12

Compromising the ECB’s independence and credibility 12

Propping up insolvent governments 13

Propping up an insolvent banking sector 15

Increased moral hazard for banks and governments 16

 III. Conclusion: the ECB must become a strong bank again 18

Stop raising the costs for taxpayers and governments 18

Recognising the ECB’s vulnerability 19

 Annex: Methodology 20

20. juni 2011

Demonstrationer i Spanien – højeste arbejdsløshed i Euro-zonen


Kæmpe demonstrationer i Spanien i weekenden, 35.000 i Madrid. Protesterne begyndte allerede den 15. maj og har nu bredt sig til hele landet:

Spanien har været nede i den økonomiske dynd i årevis. Virksomhederne flytter ud af landet eller lukker. Nu 21,3 % officiel arbejdsløshed – den højeste blandt i 17 Euro-zone-lande – i et land med en enorm statsgæld. Arbejdsløsheden er blevet fordoblet siden 2007, den officielle ledighed 35%  for 16-29 årige.

Bortset fra boligboblen som Spanien også ‘har nydt godt af’ til det værre, som vi,  er det gået støt nedad Euro-zonens 4-største økonomi.

Supplement om Spanien : https://danmark.wordpress.com/2006/09/05/european-economics-lagt-i-hemmelig-fil/

Hvis det svært at forstå, hvad der egentlig foregår i Spanien: https://danmark.wordpress.com/2006/06/09/europa-500000-600000-indvandrere-pr-aar-fremover/ 

Mere end 920.000 nye immigranter til Spanien 2007, i følge den officielle spanske information Spanish National Statistics Institute (INE) Desværre blev det næsten til det dobbelte af, hvad vi forventede i 2006

– i tillæg  for høje lønninger, outsourcing, tæring på kilderne, hvoraf velfærden finansieres, selvsagt stigende statsgæld. Hertil kommer aldringen. Skruen uden ende eller dødsspiralen som her.

——————–

Når danskerne i almindelighed ignorerer krisen og ikke tager den dystre fremtid alvorligt, er der kun at sige: politikerne og medierne har sammen skabt denne stemningen.

 

Lande under overvågning i EU (da EU samtidig er blevet hovedkreditor kan et fingerpeg om medlemslandenes status hentes der):

1) Grækenland, Irland, Italien, Portugal og Spanien, Danmark, Finland og Cypern +

“…De andre lande, der bliver gennemgået i Kommissionens seneste rapport er Belgien, Frankrig, Holland, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Østrig.

Når lande kommer på overvågningslisten, foreslår Kommissionen frister for, hvornår de skal have bragt deres underskud ned på et acceptabelt niveau. Og det gælder også for Danmark, Cypern og Finland. Finland har frist til 2011, Cypern 2012 og Danmark 2013.

Skænderier i EU over Grækenland – tyskerne er vrede, og hollænderne vil maaske ikke mere


Allerede da den første lånepakke til Grækenland skulle sikres af EU-finansministrene for et år siden var der vrøvl. Og viste sig at bl.a. England og Danmark ikke gav tilsavn om hjælp, selvom vi ikke måtte høre meget herom i medierne.  Nu er den gal fat igen, fordi Grækenland ikke har fulgt den aftalte plan om reduktionen af de offentlige udgifter og sikring af skatteindtægterne, så forskellen kan blive overført som afdrag på statsgælden.

Grækenland mangler nu igen 100 milliarder euro mere, og allerede i midten af næste måned bliver der tale om betalingsstandsning, hvis ikke der skaffes mindst 8,7 mia. euro inden. IMF vil sandsynligvis bidrage med 3,3 mia. de kommende uger. Selv med EU-overvågning i Grækenland er det altså ikke lykkedes at få finanspolitikken lagt om i det seneste år.

EU-ministrene centralbankfolk fra syv industrilande var samlede i weekenden i Luxemburg  til over midnat og hen på morgenstunden udsendte de en erklæring om, at de vil tilstræbe at nå til en bailout-pakke i juli. Men skatteyderne i de respektive lande vil ikke være med længere. Bl.a. og fortrinsvis tyskerne skal altså betale for en græsk regerings overforbrug. Det er tilmed i første omgang nemmere for de af finansministrene, der altså fortsat er med, men stemninger i de respektive lande og blandt deres borgere, der reelt skal betale i sidste ende, bliver værre og værre.  Tyskerne er vrede, og hollænderne bliver vanskelige at få med denne gang.  Obligationsmarkederne i EU lider under dette konstante pres, der altså ikke bliver lettet som aftalt, og dertil kommer usikkerheden om bl.a. Portugal og Spanien, der fortsat er superaktuel, som det skal vise sig i de kommende måneder, når årsresultaterne ikke længerte kan skjules. USA forventer en løsning snarest.

Grækenlands gæld er bare vokset, mens EU og IMF hældte flere midler af andre skatteyderes surt tjente penge på den græske tank.  Samtidig er ustabiliteten i Grækenland tiltagende, og det som blev kaldt et likviditetsproblem (mere midlertidig bølgegang i kontantkassen som følge af forskelle i strømmene af ind- og udbetalinger) har retteligt og nu helt officielt vist sig at være et soliditetsproblem, . Dette er nogenlunde budskabet fra den tyske centralbank ved cheføkonom Thomas Meyer.

De græske myndigheder tilmed forsøgt at pynte på det med falske opgørelser lige fra starten. US-kilder melder at det ikke er evnen, men viljen til at betale, som det skorter på.

Det handler om størrelsesforholdet mellem den offentlige forbrugende sektor og den private producerende sektor, som det er gældende overalt i de vesteuropæiske lande – mest udpræget i Danmark.

20. juni 2011: Eurozone finance ministers delay next tranche of Greek bailout funds; Belgian Finance Minister: We knew Greece used false statistics from the start

19. juni 2011

Ret skal være ret. Hvad rager det de eksponeringsgale Rohde-radiomand og Holberg-bløderignorant?


Nys hjemkommet læser, ser og hører vi, at Rohde-radiomand og Holberg-bløderignorant skaber sig over Pia Kjærsgaard alias Brunhilde. Vi ser så samtidig, at der skulle være planer om at bombe den tyske Forbundsdag.  Så melder sig pludselig tanken, om hun nu er tændt helt af og har forlangt lovlig meget af regeringen. Det ligner hende trods alt ikke.

Så fandt vi endelig baggrunden. Hun har vrøvlet uden at tænke sig om. Det havde været langt bedre blot at melde, at Tyskland ingenlunde skal blande sig i vores sporadiske grænsekontrol og slet ikke bruge nogen ord som følelser eller ordet nationalisme.

Så hellere ordet valgflæsk. Det var faktisk den tyske ambassadør, der opildnede hende til at trykke speederen i bund. Derfor er det dog ikke forbudt at bruge indersiden af hovedet.

2. juni 2011

HVORFOR TILSTRÆBES FLERE OG STØRRE ANDEL AF UDENLANDSKE OPRINDELSER MED LAVERE IQ-GENNEMSNIT END DANSKERNES GENNEMSNIT?


Tag den som en kort grundlovstale med relevant indhold

– du vil givet ikke høre herom andre steder, uanset

indholdet er afgørende vigtigt og super-aktuelt

– for alle der ikke rent åndeligt er gået i dvale eller koma; det er hvad magthaverne ønsker

I hvilken udstrækning satsningen nedad har været tilstræbt, indtil den såkaldte ‘omlægning af indvandringen’ med det nye mantra ‘uddannelse eller arbejde’ fremgår af begge de to følgende diagrammer, da vi ikke vil gå ud fra, at fødselsoverskuddet, der stammer fra de udenlandske oprindelser, har været ganske ukendt stof siden 1983 – det drejer sig trods alt blot om to årligt optællinger. Desuden kan det konstateres, at den andel som fødslernes udgør af antalsvæksten sammenlignet med indvandringsantallets andel fortsat vil stige ganske betydeligt.

I 2011 udgjorde fødslernes andel af antalsvæksten 20% (resten indvandring)  i 2030, den vil udgøre 49% i 2030 og i 2072 86% af den samlede antalsvækst. Sammenhængen til lav-IQ-andelen er lysende klar, fordi udenlandske oprindelser fra lav-IQ-områder netop føder langt de fleste børn pr. kvinde, og i tillæg har disse grupper som følge heraf også procentvis langt flere unge/yngre kvinder til at føde. Derfor ser vi at procentandelen med IQ-gennemsnit lavere end det danske IQ-gennemsnit udvikler sig fra 73% i 2011, 75% i 2030 og 84% i 2072.

Figur 1

Figur 2

Knækket i kurven 26-28 år efter 1979 (2005-2007) skyldes netop regeringens forsøg på at omlægge indvandingen i den meddelte tro i medierne, at den øvrige indvandring så ville blive reduceret, så andelen af lav-IQ-oprindelser/mindre erhvervsegnede blandt alle udenlandske oprindelser kunne mindskes var illusion af de helt store. Men sådan skulle det se ud i medierne fra de såkaldte ansvarlige.

Omlægningen blev således meget hurtigt uden effekt.

Så kan spørgsmålet stilles, hvorfor tilstræbes denne større og større andel af lav-IQ-oprindelser i Danmark? Dette har været linien siden 1979 med små forsøg på at vende udviklingen i 1982 (ved første regeringsskifte og et lidt større 2005-2007 i den såkaldte omlægning). Tages i betragtning at Danmark er kendetegnet ved meget begrænsede ressourcer: Lidt olie, lidt gas, ler, salt og IQ? Tidligere var landet domineret af landbrugsproduktion, men efter den anden verdenskrig skete omstillingen (meget sent) til en typisk industrination, der byggede næsten udelukkende på uddannelses-kompetencer og dygtighed – vi skulle og var faktisk så gode konkurrencemæssigt, at vi kunne importere de fleste råvarer og omdanne dem til konkurrencedygtige produkter til eksport i 1950-erne og i de fleste af 1960-årene også. Men når uddannelsesvæsenet (det danske skattefinansierede ta’selvbord, som selv FN undrede sig over kunne køre med bemærkningen: I må have råd til det, ved præsentationen af perspektivplan II, 1974), kørte ret så meget af sporet, samtidig med allehånde skattefinansierede velfærdsindretninger indførtes, uden nogen havde ønsket dem undtaget toppen, så førte dette til afsindige fordyrelser af vore eksportvarer, for skatterne trak netop lønkravene yderligere op, fordi skatterne allerede var nået til ubærligt niveau. Mere detaljeret men fortsat enkel gennemgang: http://www.lilliput-information.com/vaekst og indvandring.pdf

Tilmed var aldringsproblemet kommet til; det fulgte pr. logik af velfærdssamfundet med begge ægtefæller på arbejdsmarkedet og ikke mindst begge skatteydere for netop at finansiere velfærdssystemet. Så skulle vi have børnefødsler for at sikre skatteprovenuet i fremtiden; men de indvandrende børnefødende forbrugte langt mere velfærd i gennemsnit, end de betalte i skat. Resultat: Endnu mere underskud, som indvandrerne samlet bidrager 3,3 gange mere til i gennemsnit end gennemsnitsdanskeren og ikke-vestlige 3.47 gange mere. Nu savnedes kvalificeret arbejdskraft de steder, hvor der ikke var overvejelser om indskrænkninger, lukning eller udflytning. Vi ventede i to omgange på (første gang i ca. 10 år fra 1982), at der skete noget banebrydende med uddannelserne og forskningen herhjemme under den samme minister (anden gang fra 2005). Men linien fra Ritt Bjerregaards enhedsskole fortsattes af Bertel Haarder, og feminismen kom i højsædet på bekostning af kundskaber i skolerne og uddannelserne. Hermed førte først linievalget dernæst uddannelsesvalget absolut ikke ud til det, som erhvervslivet søgte efter. Intet skete til det bedre, men typisk til det værre.

Her kan vi ikke sige løsningen så ligger i at øge andelen af lav-IQ-oprindelser i Danmark.

Formålet må være et andet med at øge denne andel. Det forhold at 68-eren ikke i længden kunne fastholde sin meget intense styring af uddannelserne mod endnu flere uddannere og primært mod den offentlige sektor i øvrigt var en streg i regningen (efter drømmene ovre østpå brast og tilslutningen til drømmene faldt her). Herefter måtte der påregnes et opgør i landet for ulykkerne. Hertil skulle der sikres manpower, for man havde da ikke forestillet sig, at fertiliteten kunne påvirkes i positiv (eller negativ) retning med børnetilskud og barselsorlov (som den logisk sidste mulighed) – som det hævdes af de mest frelste. Man havde vel heller ikke forestillet sig, at lav-IQ-oprindelser skulle føres til krævende uddannelser, som Danmark nødvendigvis må satse på, hvis ikke landet efter en kollaps skal blive et u-land.

Er der andre logiske konklusioner hører vi dem gerne.

Alt dette og meget mere er belyst i grafik og tabeller på : http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf                   

Mere direkte knyttet til gennemgangen her

Baggrund:

Det danske velfærdssystems dilemma

Ingen havde bedt om det

Den gode stat og det nye menneske

J. E. Vig, 2. juni 2011

1. juni 2011

Geert Wilders’ afsluttende ord ved sin retssag i Amsterdam 1. juni 2011


Apologien anno 2011

1. juni

Dansk oversættelse:

http://eticha.dk/news/geert-wilders-sidste-dag-i-retten/

Geert Wilders live today:

http://www.geertwilders.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1752&Itemid=94

eller direkte her:

Older Posts »