Danmark

30. maj 2006

Landsforraederi – uden mindste tvivl


Vendsyssel Tidende 19-1-1975 (Obs! Obs!):

En indvandring, som udhuler danskheden

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand 1). Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”

Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000 (Bemærk: i 1975!), der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.
Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.
«
Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal skal strides om hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.
Fodnote: 1): Pastor Johan Nielsen, Færøerne

Slut på artiklen

25 kommentarer »

 1. […] – At den socialdemokratiske folketingsmand, pastor Johan Nielsen, i 1975 udtalte følgende, til forlagsredaktør, tidligere presse- og kulturattaché i Paris og dansk repræsentant i UNESCO, J. Stenberg-Rasmussen, (Vendsyssel Tidende 19.1. 1975): “Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal ved hjælp af aborter, piller m.v. … over indkaldelsen at titusinder for os vildtfremmede folkeelementer til et snigende, halvt hemmeligt arbejde her i Folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i dets historiske fortid over”:Læs hele artiklen: https://danmark.wordpress.com/2006/05/30/landsforaedderi-uden-mindste-tvivl/ […]

  Pingback af Danmark » Afviklingen er planlagt — 7. juni 2006 @ 21:06

 2. […] Den systematiske nedbrydning af Danmark set fra et helt andet sted mange år tidligere. […]

  Pingback af Fremskrivning af antallet af ikke-vestlige i Danmark i aar 2020 « Danmark — 23. september 2008 @ 00:06

 3. […] Landsforræderi – uden for enhver tvivl: […]

  Pingback af Er dette en realitet, kan vi kun bede USA om at rykke ind - om det bliver bedre kan vi kun haabe paa « Danmark — 21. oktober 2008 @ 17:48

 4. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 18. marts 2009 @ 00:00

 5. […] Historie meget lig denne kunne bringes om den skæbnesvangre afvikling i Norge og i Danmark […]

  Pingback af Hvidbog om landsforræderiet « Danmark — 8. august 2009 @ 11:36

 6. […] Danmark Skriv en kommentar […]

  Pingback af Labour insider Andrew Neather afslører hemmelig dagsorden « Danmark — 25. oktober 2009 @ 10:02

 7. […] Konventionerne er med til at ødelægge den danske kultur, er det dét, som vore politikere ønsker: At nedlægge Danmark? […]

  Pingback af Nationalt selvmord « Danmark — 17. marts 2011 @ 09:20

 8. […] januar 1975: Landsforræderi – uden mindste tvivl Skriv en kommentar LikeBe the first to like this post.Skriv en kommentar […]

  Pingback af Tvangsauktionerede boliger fyldes med afviste asylansøgere « Danmark — 30. juni 2011 @ 07:59

 9. […] “Nutidens indvandringspolitik bidrager i virkeligheden til, ikke i en enkelt kortvarig handling, men gennem et langvarigt begivenhedsforløb, at bringe Danmark – eller til en begyndelse dele af det – i fremmedes vold. Resultatet søges besmykket med fintklingende fremmedord som “multietnisk” eller “multikulturelt” samfund, men de kan dog ikke skjule virkeligheden, som er den, at Danmark gradvis udleveres til fremmede folkeslag, og at danskerne fortrænges og mister først eneretten til deres eget fædreland og siden måske muligheden for at være i det som danske. Virkeligheden i dette svarer til, hvad der tidligere under andre forhold betragtedes og betegnedes som landsforræderi.” […]

  Pingback af Landsforræderiet søges fjernet som begreb ved at alle skal udøve det pr. selvudslettelses-etik « Danmark — 9. juli 2011 @ 08:55

 10. […] Nedbrydningen og afviklingen af det danske samfund er bevisligt planlagt (2006 og 1975): https://danmark.wordpress.com/2006/05/30/landsforaedderi-uden-mindste-tvivl/ […]

  Pingback af VI ACCEPTERER SIMPELTHEN LANDETS ØDELÆGGELSE PR. LANDSFORRÆDERI OG BETALER FOR DET BAG EN LIND STRØM AF LØGNE « Danmark — 18. december 2012 @ 10:42

 11. George W Bush og hans venner proklamerer globalisering og “En Verden” som idealet. Da kan man produsere der det er billigst og betale skatt der det er billigst, eller helst ikke betale skatt i det hele tatt mens de rikeste av de rike får stadig større brøkdel av verdens¨ressurser og rikdom. Da jeg var student for 50 år siden trodde vi den rike verden arbeidet for å få den fattige del av verden opp slik at vi kunne få flere å handle med og flere å utveksle kultur med. Nå vet vi at det er en vesentlig mer primitiv agenda som styrer. Noe av resepten er å rive ned nasjonale grenser og kulturer slik at “bermen” blir lettere å utnytte. Når Cameron talte til EU om GBs være eller ikke være i EU, nevnte han ingen ting om Britisk elites dominans i verdens økonomiske elite. Jeg mener det primære er å la alle u-land beskytte sin industri til det får god nok økonomi til å spise sin egen mat i stedet for å selge den for å betale renter og avdrag til dem som har for mye penger fra før. Da slapp afrikanere å reise til Norge eller Danmark for å kunne spise mat. Når vi klarer å gjøre vanlig folks inntekter og skattebetaling til offentlig info hvertå, burde det være meget lett å gjøre den økonomiske elites inntekter og formuer offentlig tilgjengelige. Selv om aksjer skifter eier, er vanligvis de største aksjeposter rimelig stabile, slik at anomnymiteten til de rikeste rike bør kunne punkteres. Da vil vi kunne strukturere et samfunn basert på minimumsinntekter for alle,mer jevn fordeling av ressursene og en mer bærekraftig utnytting av naturressursene i alle land og verdensdeler.

  Kommentar af Martin Varden — 3. marts 2013 @ 22:18

 12. Et par enkelte ting til kommentar:
  Globalisering er new-speake-word, kald det international konkurrence. En væsentlig del heraf er teknologisk viden, der ikke kan/skal holdes som monopol i Vesten. Både indere og f.eks. kinesere kan bruge edb. Derudover er der så store strukturelle forskelle i ud- eller afviklingsniveau på Vestens og de andre lande, at der faktisk ofte er faktor 5-8 forskel i arbejdslønninger.
  Så ‘globalisering’ er ikke noget, der som sådan er besluttet over en bred front – man forsøger faktisk at beskytte sig mod de værste virkninger heraf. Produktioner importeret derudefra kunne forhindres med tårnhøje toldafgifter her – EU er voldsomt med her – men det ville netop skade udviklingen i udviklingslandene.
  M.h.t. udlandshjælp mener jeg den er blevet ført skandaløst. Hørte en sort læge i Afrika bemærke, at han kunne vælge mellem køleskabet til sin medicin og lys om aftenen, fordi han ikke havde strøm nok. Han hævdede at kraftværker eller andre energikilder var noget der kunne sættes igang med fordel de steder, hvor man udbredt ønsker mere udvikling i retning af bedre levevilkår. Udsendte småbureaukrater, der sendes fra Vesten til u-landene, foretager sig i mange tilfælde ikke meget, der gavner – det har jeg tidl. aktives ord for i den danske u-landshjælp – Jo, de hæver selv en fed hyre.
  Flere af dine øvrige konklusioner mener jeg ligeledes er noget letkøbte, hvis ikke blot refererende til ideologiske betragtninger.

  Kommentar af Therese — 3. marts 2013 @ 23:30

 13. Hei, Jeg er enig i at det var mange momenter på en gang, men hovedpoenget var å peke på en hovedårsak til at folk ikke har et brukbart alternaitiv i å bli værende i sitt eget land, og at “noen ” der ute kanskje har en agenda for å oppnå nettopp det.

  Kommentar af Martin Varden — 4. marts 2013 @ 00:59

 14. Hei igjen Therese, Jeg kan nevne at en norsk arkitekt i Stavanger er spesialist i solvarme som kan bygges i småskala i forbindelse med enkelthus. Han får ikke innpass i norske prosjekter hverken innenlands eller utenlands, mens Norge deltar gjerne i svære hydropoweranlegg som forutsetter svære områder sattunder vann slik at det forstyrrer tradisjonell beboelse og virksomhet i store områder.. Prosjektene er også utsatt for korrupsjon og dårlig kompensasjon til dem som må flytte. Arkitekten er heldigvis mer anerkjent i andre land bl.a. Nepal. En annen nordmann har en liten ovn som kan lages nærmest av blikkbokser og kan brenne komprimert tørt organisk avfall nesten uten avgassing – eksempelvis stråtak i afrika som må skiftes hvert 3. eller 4 år brennes gjerne opp i en fei. men kunne ha vært brukt til middagskoking i flere måneder med hans ovn. Han har prøvd i over 20 år å få hjelp av norske u-hjelpsmyndigheter til å få ovnen tatt i bruk. fremdeles uten at noen har forstått at dette kunne bidra til redusert avskoging m.m. Jeg ser at mitt tema ikke er blink på denne sidens tema.

  Kommentar af Martin Varden — 4. marts 2013 @ 01:18

 15. Der er mange forskellige motiver til at vandre. Jeg mener blot det er en katastrofe, at vi her i lille Vesteuropa har ladet lederne bestemme at de kan rejse ind nærmest frit og mestendels til forbrug. Hvis man ikke begriber talstørrelser og indbyrdes størrelsesforhold, må man ikke beskæftige sig med dem.

  Kommentar af Therese — 4. marts 2013 @ 09:05


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: