Danmark

27. november 2016

Det amerikanske valg er mere retfærdigt end det danske

Filed under: Culture, Education, folkeskolen, Free Speech, skoler — Tags: , — Jørn @ 10:19

Det er mere kompliceret: F. eks. har de ikke nogle valgkredse som her, hvor fremmødte medlemmerne af partierne vælger kandidater til valget.

Kilde : http://videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-vaelges-praesidenten-i-usa

Valgsystemet i USA kaldes for The Electoral College – på godt dansk: valgmandskollegiet.
Helt banalt betegner det et system, hvor man som almindelig vælger stemmer på en gruppe af personer, som så stemmer på en præsidentkandidat for en.

Vælgerne har altså direkte indflydelse på, hvem der vælger kandidaten. I Danmark vælger fremmødte medlemmer af et parti kandidater til valget.

Ser man historisk på det, går det tilbage til ideen om magtens tredeling.

Ved USA’s fødsel var man inspireret af de franske filosoffers tanke om at inddele de ledende magtinstanser i samfundet i tre uafhængige og ligevægtige institutioner:

  1. den dømmende (domstolene),

  2. den udøvende (præsidenten og dennes regering),

  3. og den lovgivende magt (kongressen, bestående af senatet og repræsentanternes hus).

I USA’s tidlige år anså man den lovgivende magt som den øverste magt, dvs. kongressen. Det fulgte at denne instans også valgte præsidenten.

Men allerede dengang var der modstand mod dette. Der blev argumenteret for, at landets præsident skulle vælges af den almene befolkning. Balancen skulle være præcis mellem de tre magtinstanser, og derfor skulle præsidentembedet også vælges af folket, akkurat som man blev valgt af folket til kongressen.

De delegerede fra de små stater var imod dette, da det ville give de store stater for meget magt, qua deres større befolkningstal.

Så selvom man blev enige, om at landet behøvede en uafhængig og magtfuld udøvende magt, måtte man udvikle et system der tilgodeså de mindre stater i unionen, og derved skabe en vis ro og samhørighed mellem de tretten oprindelige stater.

Hele syv valgformer blev præsenteret for kongressen før man endelig valgte én. Det blev til en valgform der skulle fungere efter princippet om et valgmandskollegium.

Hver stat fik et vist antal valgmandsposter. Kandidaterne til disse gik så til valg i de respektive stater. Efterfølgende skulle de valgte valgmænd stemme på en præsidentkandidat.

Til at begynde med var disse valg delt ud på distrikter indenfor staterne. Det resulterede i, at én delstats valgmandsstemmer kunne blive fordelt mellem flere præsidentkandidater.

Dette ændredes dog i 1830’erne i takt med at fremkomsten af egentlige partier i det politiske system blev cementeret.

Herefter blev valgene til det, der kaldes ‘vinderen-får-det-hele valg’, hvor partiet der fik flest stemmer i en stat fik alle valgmands-stemmerne fra den pågældende stat.

Den amerikanske forfatning siger, at en delstat skal tildeles et antal valgmænd, der svarer til det antal medlemmer, delstaten har i Repræsentanternes hus – samt yderligere to valgmænd i kraft af de to senatorer, hver delstat har i senatet.

Antallet af medlemmer i Repræsentanternes hus per delstat bliver bedømt i forhold til indbyggerantal.

Dette udmønter sig i følgende resultat:

Californien, som har USA’s største befolkningstal med omkring 37,7 millioner indbyggere, har to senatorer og 53 kongresmedlemmer, derfor får staten 55 valgmænd (svarende til én valgmand per ca. 685,500 indbyggere).

Wyoming, som har USA’s mindste befolkningstal med omkring 563,500 indbyggere, har to senatorer og ét kongresmedlem, dette giver staten 3 valgmænd (svarende til én per ca. 187,800 indbyggere).

Selvom Wyomings 3 valgmænd kan virke som lidt i forhold til Californiens 55, kan det argumenteres for, at en stemme i Wyoming har tre gange så meget værdi som en stemme i Californien.

For hele USA er der i alt 538 valgmands-poster, så hvis man skal have flertal i valgmandskollegiet, og derved vinde præsidentvalget, må man have 270 af disse.

…….

Vi har så nogle traditioner, der tilstræbes at sikre at f.eks. 24.000 færinger (med faste to folketingsmedlemmer – mere end svarende til vælgerunderlaget ellers ville tilsige) ikke kommer til at afgøre regeringsdannelsen i Danmark. Denne tradition har dog ikke stået ved magt hver gang.

25. november 2016

Pat Condell: Om kriminelle immigranter

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 20:34

23. november 2016

FORBEREDELSE AF EN NY TYSK BEMYNDGELSESLOV: TYSKLANDS OPLØSNING


Quelle: https://michael-mannheimer.net/2016/11/23/das-impulspapier-von-oezuguz-ist-in-wahrheit-das-merkels-ermaechtigungsgesetz-zur-abschaffung-der-bundesrepublik-deutschland/

Merkels tyrkiske statsminister Özoguz gør det klart: Det drejer sig ikke længere om integration, men om adoption. Opløsningen af den eksisterende tyske Forbundsrepublik og af det tyske folk er påkrævet, og folket skal erstattes verdensbefolkningen. Tyskland er et indvandringsland for verdens befolkning. Det har prioritet nr. 1.

Debatpapiret fra Özuguz er i sandhed Merkels bemyndigelseslov til at afskaffe Forbundsrepublikken Tyskland.

20. november 2016

Den tale Trump vandt vælgerne på


Suppplementary documentation of Clintons:

18. november 2016

PSO som næsten ingen ved hvad er

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 09:00

PSO-afgift skal du ikke vide hvad omfatter. Det er især tilskud til vindmølleparker, som du har skullet bidrage til over elregningen, men til en del mere af ganske overflødigt. PSO står for Public Service Obligation (dvs. offentlige forpligtelser). Energinet.dk er efter lovgivningen pålagt en række forpligtelser, herunder at fremme miljøvenlig elproduktion (produktion fra vind og biomasse) samt forskning og udvikling inden for elområdet. Oprindelig da Lykketoft var skatteminister, så blev der opkrævet 3 øre i PSO afgift. Det viste sig at være så god en kilde, at man snart lagde yderligere 3 øre ovenpå. Og sådan er det gået år efter år.

Nu er PSO afgiften nået op på 20 øre per kWh, hvoraf de fleste går til DONGs egne havvindmølleparker, der afregnes med 5 gange de private møllers afregningspris.

For at dække Energinet.dk’s omkostninger til miljøvenlig energi opkræves PSO-tariffen (offentlige forpligtelser) over el-forbrugernes elregning.

Der er kun én årsag til at regeringen afskaffer den. EU vil have den fjernet inden 2017, konkurrencen hævdes at hæmmes heraf. Der er mange flere fuldstændig forrykte afgifter på elregningen.
http://www.dr.dk/nyheder/indland/forstaa-pso-afgiften-paa-fem-minutter-hvorfor-betaler-du-vindmoeller

17. november 2016

I tilfældet Tyskland illustreres trotskisternes metode efter den leninistiske mislykkedes


Når politiet skriver gode bøger, så kunne du tidligere læse dem drøftet i mainstream medierne. Det var så en politikvinde Tanya Kambouri af græsk oprindelse, der offentliggjorde sin nødsituation mod respektløse indvandrere. Hun blev inviteret i mange tv-programmer og oversvømmet med interview anmodninger. Og der var også tilfældet med politiets fagforeningsleder Rainer Wendt, der advarede i sin bog Tyskland i fare for borgerkrigen importeret af indvandrere i vores gader.

Hvad brave borgere ikke får fortalt: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/der-links-staat-was-braven-buergern-ganz-bewusst-verschwiegen-wird.html

954800

Terningerne synes at være kastet: Merkel (“farligste politiker i den europæiske historie” (US magazine)) opstiller igen som kansler: https://michael-mannheimer.net/2016/11/17/die-wuerfel-scheinen-gefallen-zu-sein-merkel-gefaehrlichste-politikerin-de-europaeischen-geschichte-us-magazin-tritt-nochmals-als-kanzlerin-an/

16. november 2016

Tyskland: Politiets fagforeningsformand sætter minister på plads – Henryk M. Broder for 6 dage siden – videoer

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 23:38


15. november 2016

DE GRØNNE VIL UDSLETTTE TYSKLAND


Tysk grøn politiker Tobias Weihrauch: “Tiden er ved at løbe ud, så Tyskland skal oversvømmes med afrikanere og syrere”

Læs flere glorværdige citater: https://michael-mannheimer.net/2016/11/14/gruenen-politiker-weihrauch-die-zeit-wird-knapp-deshalb-deutschland-mit-afrikanern-und-syrern-fluten/

13. november 2016

Video: Michael Stürzenberger: ZDF-Propaganda über rechte Gewalt in Deutschland

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 09:41

Det andet tvangsbetalt-finansierede tyske stats-tv fortjente tirsdag den 8. november igen betegnelse i kategorien “løgnepressen”. Frontal 21 berettede om den tiltagende vold i Tyskland, men “glemte” i den forbindelse, at nævne hovedårsagerne, indvandrere og venstreradikale.

Quelle: https://nixgut.wordpress.com/2016/11/11/video-michael-strzenberger-zdf-propaganda-ber-rechte-gewalt-in-deutschland/

12. november 2016

En tysker med indsigt og overblik – video

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 13:41

Older Posts »