Danmark

23. maj 2008

Arla flytter til Dubai

Filed under: Culture, Immigrants, Immigration — Tags: , , — Jørn @ 08:35

Den dansk/svenske mejerikoncern vil forsøge at reparere på forholdet til de arabiske forbrugere, og det skal ske ved at flytte hovedkvarteret for Mellemøsten fra København til Dubai.

Farvel og tak!

Sonia

Vigtigt suppleringsvalg vundet af de konservative

Filed under: History, Immigrants, Immigration — Tags: , , , — Jørn @ 08:30

Det britiske Arbejderparti Labour har tabt et vigtigt suppleringsvalg til de konservative. Valgkredsen er Crewe And Nantwich, og valget kommer efter et dødfald.

Med 59 ud af 81 pladser valgtes i stedet en konservativ til parlamentet.

Labours egne valgstrateger siger, at nederlaget i Crewe And Nantwich skyldes traditionelle Labour-vælgeres utilfredshed med den økonomiske situation og med indvandringen

Sonia

21. maj 2008

Strejken blev sat i gang af tingets formand, tidligere finansminister Thor Pedersen


Var det kokain-drømme?

Oplægget til den igangværende strejke kom allerede i foråret 2006 med en aprilssnar: Statsgælden var pist væk. Den 29. marts 2008 kunne vi igen læse noget lignende vrøvl i DR TTV:
“Den offentlige sektor i Danmark var ved udgangen af 2007 gældfri for første gang i nyere tid med en nettoformue på 43 milliarder kr. Så sent som for 10 år siden havde den offentlige sektor en nettogæld på 422 milliarder kr. Nedbringelsen af gælden skyldes først og fremmest store offentlige overskud i de seneste år. Alene i 2007 blev overskuddet på 75,6 mia. kr…”

“Thor Pedersen meldte på pressemødet i primetime den 26. september 2006, at vi snart er så rige, at vi ejer hele verden (sådan hørte seerne det!):”at den samlede udlandsgæld (offentlig og privat) efter 60 år nu er væk, og at omverdenen ved udgangen af 2007 forventes at skylde danskerne ca. 105 mia. kr. Herefter sagde Thor Pedersen:

“Hvis vi bruger vores store, fine tusindårsmodeller, ja, så har vi løst globaliseringen. For over tid ender det med, at vi ejer hele verden. Og så er dét problem løst. Men måske viser det dog udfordringen i at bruge langsigtede modeller – at de har nok en begrænsning alligevel. Om ikke andet, så er det dog positivt, at vi har den frihedsgrad, som grafen her viser.”

“Pointen var at anskueliggøre begrænsningen i lange fremskrivninger – ikke at udtrykke en forventning om, at vi snart ejer hele verden. Så er dét præciseret”, siger Thor Pedersen.

Det var løgn.

Vi siger til det sidste: Sådan forsøger man at undskylde sig efterfølgende, når det er gået rivende galt.

Den 29. marts 2008 kunne vi læse noget lignende vrøvl i DR TTV. Reprise af løgnen for at få sat strejken ordentligt igang: “Den offentlige sektor i Danmark var ved udgangen af 2007 gældfri for første gang i nyere tid med en nettoformue på 43 milliarder kr. Så sent som for 10 år siden havde den offentlige sektor en nettogæld på 422 milliarder kr. Nedbringelsen af gælden skyldes først og fremmest store offentlige overskud i de seneste år. Alene i 2007 blev overskuddet på 75,6 mia. kr…”

Det var løgn.

———————–

Det var det rene vrøvl med statsgælden. Ved udgangen af 2007 var statsgælden stadig et trecifret milliardbeløb, som den danske stat skyldte væk. Olieprisstigningerne havde især gavnet økonomien lidt samlet, fordi Danmark er netto-eksportør af olie og naturgas.

Statsgælden ved udgangen af 2007 er næsten 10 gange større end det tilgodehavende, som DR hævder Danmark har??? Kan nogen give os et svar på, hvorfor der bringes så bevidst vildledende og usande oplysninger fra en licensbetalt statsinstitution, der har skulle forestille at bringe os korrekte nyheder og korrekt information?

Og kan nogen fortælle os, hvorfor Thor Pedersen i grunden satte noget igang i 2006, der kunne ligne nogle kokaindrømme? Ikke nok med de udvidede kreditter i husene på mere end 50 pct., nu også også kæmpe lønforhøjelser til de offentligt ansatte ud af den blå luft…men på bekostning af Euroen, der holder kronen oppe!!

Forsøg på svar:

“Ham Fogh-Rasmussen, han er nu en flinker fyr.”
Der var noget med nogle EU-forbehold, der skulle til folkeafstemning i 2008, måske 2009.

Der skete lissom en fuldstændig forvandling med Thor Pedersen, da han nåede de bonede gulve. Lad os se eller høre hvad han sagde i 1997. Bidrag til samtidshistorien, 1997, om en skæv Euro-tilpasning af finanspolitikken: https://danmark.wordpress.com/2006/06/21/mon-det-er-bedre-i-dag/ . Lydoptagelsen: Lydoptagelse, varighed: 25:58

Sonia

19. maj 2008

Saxo Banks direktør Lars Seier Christensen siger noget af, hvad der skal siges


Uddrag af: http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/05/15/053844.htm

“Saxo Banks direktør Lars Seier Christensen siger, at han vil kæmpe mod euroen, hvis det kommer til en afstemning, sådan som regeringen har lagt op til.

Det skriver dagbladet Børsen.

Bankdirektøren anklager regeringen for at stille befolkningen over for et falsk valg…”

———————–
Saxo Bank etableredes i 1992 og er en nyskabende bank, der givet har en lovende fremtid.

Vi er klar her fra: https://danmark.wordpress.com/2006/06/01/euro-ultralight-og-euro-light/

[tilføjet den 19. juli 2008: Lars Seier Christensens medlemsskab af partiet NA sætter vi naturligvis en klar distance til]

 
Son

DR TTV gaaet i mental baglaas over globalopvarmningen eller mangelen paa argumenter


DR TTV, Udland, nr. 137, kl. 7:41 19. maj 2008: http://www.dr.dk/nav/tekstttv/ttv1.asp?side=270&kanal=dr1&tekst=

Der bliver en pause i den globale opvarmning – minsandten – eller der bliver lissom en pause i idiotien. 

DR TTV skriver følgende:
“Der bliver koldere i den nordlige del af verden over de næste 10 år. Naturens egen kræfter ser ud til at overtrumfe den globale opvarmning og i en årrække sætte den ud af kraft…”

[…]

“Derfor vil temperaturen på den nordlige halvkugle stige langsommere over en periode på 10 år…”

———————————-

Redaktionel Koma-Alarm fra den censurede kanal:

Vi er vistnok stået fuldstændig af:

Når det bliver koldere, hvorledes kan temperaturen da stige…ganske vist langsommere… i den samme periode???????????????? 

Sonia

 

18. maj 2008

Godt nok, men for sent – vi spurgte ultimo 1980erne


http://avisen.dk/df-er-pind-borgerlige-venstre-180508.aspx

“Søren Pind tager i sit nyhedsbrev – pind.nu – kraftigt afstand fra en undervisningsvejledning fra Undervisningsministeriet, hvori Danmark kaldes et flerkulturelt samfund…” 
 
“Dermed går Søren Pind direkte imod en af regeringens ministre, undervisningsminister Bertel Haarder, der i dag til flere medier har slået fast, at Danmark er et flerkulturelt land…”

Hvad mon Danmark er: Spørg danskerne!

Sonia

16. maj 2008

De Vises Sten – to generationer tabt på gulvet


Uddrag af : http://avisen.dk/unge-er-selvcentrerede-ude-stand-indordne-sig-140508.aspx

“De unge under 30 år er verdenshistoriens mest selvcentrerede samling egotrippere, der under ingen omstændigheder vil indordne sig.” 

“De vil højest ofre en enkelt krone på et ungdomshus, og de er villige til at smadre alt der står i deres vej.”

“De unge er ude af stand til kun at koncenterere sig om en ting ad gangen, og de skal roses konstant.”

“…Professor Jean Twenge, der har skrevet bogen Generation Me: Why Today’s Young Americans Are More Confident, Assertive, Entitled — and More Miserable Than Ever Before, peger på den frie opdragelse og forældres guddommeliggørelse af deres børn som evigt unikke verdenstjerner som den direkte årsag til generationens selvbillede…”

“Det kan skabe enorme konflikter, hvis man ikke tager sine forholdsregler i virksomhederne, mener Larry Rosen, der er professor i psykologi ved University of California.”

—————

Utallige rapporter og såkaldte forskningsarbejder viser dette rundtom på kloden.

Det helt uhyggelige er, at vi så det ske og advarede selvfølgelig fra starten mod det, der ville komme og som så kom med 68-generationen og dens yngel i 1. og 2.

Det var planlagt af toppen og bl.a. professorer sørgede for, at 68-eren blev tildelt magten (han tog den ikke ) i de vestlige samfund, så den sidste version af idealiseret verden kunne afprøves. Alt skete på beregning. Dette har vi forlængst bevist:

Leipzig-forbindelsen og modernismens vugge

Er EU og FN med i NWO-projektet?

Danmarks videns-, kompetence- og erhvervsbaser udhules

Den Gode Stat og det nye Menneske

Resultaterne efter to generationer med 68-eren på den anviste magttinde

Eksperimental-psykolologien virker 

 

Sonia

15. maj 2008

En karriere-fremmende post; den med de fremmedes indslusning


Man kan sige en mængde om integrations-minister-posten; det vil vi afgjort ikke. Hvor mon Birthe Rønn Hornbeck skal være direktør eller politimester?

Sonia

10. maj 2008

Europa bliver formoerket


Europa bliver formørket –

de politiske ledere har solgt deres sjæle til de olieproducerende arabiske lande.

(ny opdateret version fra originalen fra 5. marts 2006) Engelsk version

Europa og Islam nu og fremtiden. Fejlagtige antalsangivelser bruges smart, euro gør ondt værre for andre end toppen

Norge udarbejdede sin officielle befolkningsprognose i 2006 – stadig uden den allermest nødvendige korrektion. Ingen korrektion i Sverige og Tyskland heller.

At kunne fastslå problemets størrelse er grundlaget for enhver debat af et problem. Derfor hører vi om antal, der falder hele tiden – men det er løgn. I Danmark kunne du den 9. august 2005 læse at antallet af udenlandske statsborgere var begyndt at falde betydeligt fra andet kvartal 2005. Alt i alt endte vi op med et officielt fald i antallet af udenlandske statsborgere, selvom antallet steg i en politisk ukorrekt analyse med mere end det tredobbelte (numerisk) i forhold til det officielle. Når du ser på antallet af udenlandske statsborgere i den officielle opgørelse (statusopgørelsen ved årets afslutning), er antallet af naturaliserede blevet fratrukket år for år. Hvis antallet af naturaliserede overstiger antallet af nye immigranter i et givet år, ser det ud som om antallet af indvandrere er faldet, og indstrømningen så er blevet vendt til udstrømning i løbet af året. Dette fænomen har forløbet år efter år. I Danmark har vi lavet en korrektion, der naturligvis er politisk ukorrekt, men en mere akkurat opgørelse.

Måske er den simple sandhed for kompliceret for journalisterne:

“Camouflagen fra antallet af naturalisationer tildelt af Folketinget ved lov overstiger bare antallet af nye immigranter” (det er ikke så svært!)

Den demografiske udvikling i Norge : http://www.honestthinking.org/no/pub/HT.2005.05.15.OJA.Bakgrunnsinformasjon_for_artikkel_om_SSB.html (på norsk)

Den fremtidige befolkning i Norge :
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1209423.ece
http://www.meforum.org/article/337 (på norsk)

Sverige har islamisk flertal omkring 2050: Referat af forsker Jan Lindhs resultater: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/svensk-forskerne-svenskerne-i-mindretal/

En halvmåne over Europa?

http://www.afa.org/magazine/July2005/0705europe.asp

På den tyske blog Politically Incorrect, der drives af Stefan Herre læste vi fornylig denne post om termaet: “Antallet af muslimer i Tyskland” med et svar fra fra Mellemøsteskpert og økonom Hans-Peter Raddatz:

http://www.pi-news.org/2007/10/stefan-herre-about-the-islamization-of-germany/

Europa og Islam: Tiltagende Halvmåne, Kultursammenstød:

http://www.twq.com/04summer/docs/04summer_savage.pdf

Islam i Frankrig: The franske liv er i fare:

http://www.meforum.org/article/337

Fra Holland får vi positive kommentarer fra :

http://ayaanhirsiali.web-log.nl/ayaanhirsiali/2008/02/newspapers-repu.html og http://nekklachten.web-log.nl (in Dutch, German or English)

I Danmark fik vi mulighed for at korrigere det falske (for lave) antal af immigranter og deres efterkommere:

I 2006 blev det samlede antal tildelte naturalisationer (danske statsborgerskaber) pludselig offentliggjort af Danmarks Statistik.

Dette førte til en korrektion, der viser det officielle antal af mest fremmede indvandrere skal øges med 106 procent for at nå til det politisk ukorrekte, men mere akkurate antal indvandrere i Danmark:

http://www.lilliput-information.com/economics/kantranspo.html og http://www.lilliput-information.com/economics/eumork.html

I begyndelsen af denne gennemgang synes der være tegn på, at en mere kritisk udredning er på begyndelsesstadiet i Norge. Norge og Holland er henholdsvis omkring 10 bagefter og 15-20 år forud for indvandrings-udviklingen i Danmark. F.eks. vil vi se flertal af muslimer her omkring 2035-2040, i Norge omkring 2050, men i Holland  allerede i 2025-2030 (med et korrigeret antal en fremmeprocent nu på 25-28 procent).

Der har højest sandsynligt været krig før det sker, måske vil en krig kunne forhindre udviklingen i at eskallere videre mod et multietnisk kaos, hvem ved? Krigen bliver styret, som det ser ud nu, fra Bosnien og Marokko og fra aktører i EU-landene selv. Det stoler du måske ikke på? Så se videoen:

http://www.sky.com/skynews/video/videoplayer/0,,91134-bosnia_p3705,00.html

Alle europæiske regeringer fortsætter støt og roligt med den store udvidelse og ekspansion af den europæiske såkaldte integration mod øst og mod syd og en endelig indeslutning af nationerne i Europa-staten med Lissabon-traktaten (en camoufleret EU-grundlov), hvor de måske i stedet skulle omorganisere handelen og kontakterne belært af de seneste erfaringer.

Den kooperation er formelt om udveksling af arbejdskraft, uddannelse og kultur (temmelig ensidigt, indvandring) og om penge fra EU til udviklingsområder i 10 lande syd for Middelhavet.

Højest sandsynligt kan vor regering ikke forventes at forhindre endsige forsinke noget i den forbindelse. I øvrigt holdes mønten Euro flydende i arabisk olie og af selvforstærkende fortsatte rentestigninger af Euro-konstruktionen selv. Enhver håndsrækning fra vore travle ledere kan lige så godt betragtes som ikke-eksisterende, set i lyset af dette. De arabiske oilelande har dem desværre i lommen, kan man sige, så meget at de i bedste fald vil gøre intet for at åbne op for noget langtsigtet som deres egne antikverede uddannelsessystemer eller den generelle europæiske erhvervsstruktur, der netop er skrigende behov for ændringer i under den forstærkedede internationale konkurrence. Tilmed er Euro gjort flydende i international oliehandelstransaktioner som en betaling fra den anden side for indvandringen fra Mellemøsten og Afrika til Europa. En slags Ny-Merkantilisme.

http://www.lilliput-information.com/economics/euroolie.htm

https://danmark.wordpress.com/2007/11/20/dollar-is-definitely-not-quite-passe-english-version/

At komme ud af dilemmaet er mere end vanskeligt:

En serie af rentestigninger presser simpelthen Euro-kursen endnu højere op i et Europa med med real-vækst tæt på nul, og dette forværrer forholdene, præcis som vi beskrev det ville umiddelbart før Euro-afstemningen i Danmark. Nu har de end ikke forhindret indflationen i at tage rigtig fat igen (i Danmark 13,4 pct. i det seneste år), men nærmest fremskyndet den. Det skal bruges som et falsk argument for et ja ved en ny afstemning i 2008 eller 2009, når det er gået galt. Rentestigninger nedsætter aktivivteten yderligere på det europæiske fastland, hvor den politisk ukorrekte ledighed er tæt på 20 pct. blandt dem, der kunne arbejde uden for pensionalderen. De naturlige regler for kapitaldannelsen kører naturligvis, uanset om de er blevet glemt i et forgældet Europa. Europæisk befolkning og arbejdsstyrke i henholdsvis:

http://www.lilliput-information.com/economics/eufolk.html og http://www.lilliput-information.com/economics/euarb.html

Her skal man forestille sig måske en omorganisering af handelen med de mest terrorfikserede områder af verden og forudsætte, at vi får vores energihandel dirigeret i sikkerhed. Europa kunne erstatte de leveringer vi får fra de lande, der forventes at føre en mere og mere terroristisk handelspolitik mod Vesten i den nærmeste fremtid. I realiteten har Danmark været selvforsynende med energiressoucer de sidste 20 år. Det andet alternativ blev valgt af vore ledere: De har solgt Europe til højestbydende.

Dette er lidt af baggrunden for og årsagen til vi forsøger at samlede modstandskræfterne. Hvis vi ikke lykkes med det, vil Europa ikke få den nødvendige støtte i den kommende storkonflikt/krig, der lige så sikkert som Amen i kirken vil komme, i øvrigt meget tidligere end de fleste forventer, bl.a fordi der p.t. er dobbelt så mange fremmede i Europa, som det officielt hævdes. Uden civil modstand har vi tabt på forhånd. Den er 2 minuter i tolv.

Supplementer:

Tæt på en halv fødselsårgang er de fremmedes i Danmark:

https://danmark.wordpress.com/2007/03/08/israelsk-forsker-kommer-til-samme-resultat/

Korrektion af befolkningsprognosen pr. 1. januar 2006:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag

Tor Nørtranders 2005: “Hopla, vi uddør”: http://www.lilliput-information.com/economics/6/index.htm

oversat af Sonia Eriksen

Joern E. Vig, cand oecon.

http://www.lilliput-information.com

http://lilliput-information.blogspot.com

http://informationomdanmark.blogspot.com

7. maj 2008

Sharia in Europe


 

Extract from: http://www.nationalreview.com/comment/vidino-stakelbeck200312030840.asp (2003)

[…]

“The Western world has grown accustomed to hearing about the brutalities of Islamic law. However, these primitive practices are no longer limited to the remote tribal areas of Pakistan, the backward kingdom of Saudi Arabia, or oppressive, mullah-dominated Iran. Today, thanks in large part to a massive flow of immigration from Muslim countries, sharia law and medieval customs are becoming increasingly common in the heart of Christian Europe…”

Extract from: http://creepingsharia.wordpress.com/category/europe/

“…In the “a picture is worth a thousand words” category, Newsweek has apparently tried to take disrespect for America a few steps further than TIME magazine did a few weeks ago. In doing so, Newsweek uses a rear view of the Statue of Liberty as well as a “USA #2″ image to signify their view of America’s decline…”

Extract from: http://creepingsharia.wordpress.com/2008/05/07/sharia-compliant-hotels-to-grow/

“What is a sharia compliant hotel anyway? Do they have special wife-beating rooms? Free stones to punish your wife when she’s bad? Separate beds for each wife? No doubt bacon won’t be on the menu.

Whatever they are, apparently they are planning significant growth thanks to all the U.S. petro dollars. It takes dhimmi, infidel consultants to plan the financing and development however.

New move on Sharia-compliant hotel chain…”

Extract from: http://www.epp-ed.eu/Press/peve07/eve033_en.asp

“Renate Sommer MEP (Germany), Vice-Chairwoman of the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee, organised a hearing called ‘Sharia in Europe?’ The hearing investigated the subject of Islamic Sharia law and its confrontation with the EU Member States’ legal systems. The issue of women’s rights and gender equality were highlighted…”

Sonia

 

Older Posts »