Danmark

31. december 2007

De nye magthavere in spe

Filed under: Justice — Tags: , , , , , — Jørn @ 10:04

Herfra udstedes nyt betalingskort med kredit i optil 50 dage og 10-15 pct. lavere priser på varer fra udvalgte forretninger. I forvejen køber LO-medlemmer bl.a. fyringsolien billigere end andre. I årevis Lærernes Indkøbscentral og billigere lejligheder, og du fik spørgmålet i Brugsen: “Har du medlemskort?”, der uden videre gav dig den højest tvivlsomme  diskriminerings-rabat uden nogen reel modydelse eller risiko.

—————-

Dollarbutikken genindføres: 

Fra det gamle Sovjetunionen har vi sikre beretninger om indkøbstrafikken sådan en lørdag formiddag: Grå og sorte limousiner kører ind i stor baggård med tilsyneladende kæmpe lagerlokale på 1. sal midt i en blok. Vinduerne er de gammelkendte med mange små ruder i rammen, og de er alle overmalede med kridt. Der er godt med el-belysning bag ruderne.  

Stor parkeringsplads hvorfra de pelsklædte fruer forlader vognene med privatchauffører siddende tilbage i bilen med motoren i tomgang. En udvendig trappe fører ad gavlen til 1. sal på kæmpebygningen med en dør ind. Vinduerne i blokken og i døren er selvfølgelig overkridtede af helt åbenlyse årsager og lige ved indgangen i tillæg et forholdsvis stort skilt med indskriften:

GYLDIGT REJSEPAS KONTROLLERES VED INDGANGEN.

Intet, absolut intet andet afslører, hvad der kan være i bygningen 

Hvis ikke (“de livsfarlige”) bilmærker på parkeringspladsen skulle være nok, så skræmmer det sidste selvfølgelig enhver ikke-parrerende borger væk, fordi kun de anerkendte, partimedlemmerne, de rigtige sovjetborgere er indehavere af et gyldigt rejsepas. Betalingen i forretningen foregår så også kun med US-dollars. Denne tredje sikkerhedsforanstaltning er indført for at sikre en mulig praktisk gennemførelse af transaktionerne i forretningen og samtidig forhindre noget utilsigtet marked i at kunne opstå. Med nutidens teknik er det simplethen et spørgsmål om gyldigt betalingskort af rette type.

Bag de blændede ruder er finske lædermøbler og glaskunst, franske og italienske silkevarer, parfumer, kjolekonfektion, tyske og svejtsiske sko og personlig finteknik, engelske kamgarnshabitter, irsk og scotsk whisky, danske designmøbler og you name it.

Det meste leveres såre anonymt på privatadressen af dollarbutikkens kørselstjeneste, men en enkelt forsvarligt indpakket stor pakke med det allermest fornødne kommer fruen dog ud med efter ca. 45 minutter. Privatchafføren springer til og anbringer den i bagagerummet, inden de igen forlader stedet.  

Sonia

26. december 2007

Uetiske US job antal?

Filed under: Economics — Tags: , , , , , — Jørn @ 17:47

Uddrag af den engelske version på: http://enlightenedeconomics.wordpress.com/2007/12/06/%e2%80%a2-unethical-us-job-numbers/ 

Uetiske US job antal

Selvom i hvert fald ledighedsstatistikken er langt bedre i USA, end den er her, bl.a. er den mere simpel, og det samtidige  in- og outprincip derovre giver en langt større sikkerhed for troværdigheden, så kritiseres den også derovre: 

“Forretningsverdenen afventer med skælven på den den første i hver måned, offenliggørelsen af tallene fra (de samtidige) ledigheds- og beskæftigelsesstatistikker.  Aktie-, obligations- og varemarkederne svinger ofte betydeligt fra offentliggørelse til offentliggørelse. Medierne fokuserer på de offentliggjorte tal og diskuterer deres relevans for den økonomiske aktivitet. Men hvor er analysen, den kritiske analyse af, hvorledes disse tal bliver til – eller deres troværdighed? 

Stoler alle økonomer virkelig blindt på den amerikanske regerings ledighedstal (og andre statistikker tillige)? Er de store bankers økonomer for bange for at grave i antallene, fordi de frygter for at komme til at genere eller forvirre arbejdsgivere og klienter? Hvilken rolle spiller ærlighed, etisk ansvarlighed, for disse institutioner i forhold til offentligheden?   

Heldigvis dukker der lejlighedsvis diskussioner op om etikken og troværdigheden ved disse statistikker.  

For eksempel, sidste år, hvor Phillipp Bagus bidrog med en article,’ Spørgsmålet om Akkuratessen bag Økonomiske Data’, August 17 2006, http://www.mises.org/story/2280:

“[At] vi… ser på spørgsmålet om, hvorfor problemer med akkuratessen/validiteten bag økonomiske data sjældent nævnes eller forbigås i tavshed inden for økonomi, medens den fysiske videnskab har en udbredt erkendelse heraf.” Og videre. “I modsætning til inden for fysik er der stadig ingen offentliggjorte estimater af de statistiske fejlkilder (for eksempel) inden for økonomi. De forskellige fejlkilder som er i spil inden for de sociale videnskaber tilsiger ellers, at fejlene i de økonomiske observationer er betydelige… Økonomisk statistik kan ikke bare accepteres for “kursværdien”” (den viste værdi officielt)….”

John Williams, statistician and economist mener at kunne påvise at når problemet med ‘discouraged’ workers and other ‘distorting factors’ indregnes kommer de i USA til ledigheden 12 pct! Se Welling@Weedon, February 21, 2006, Shadowing Reality interview with John Williams  På tidspunktet hvor Mr. Williams påpegede dette, var den officielle US-arbejdsløshed i februar 2006 var 4,7 pct., hvilket er det samme som i november 2007. Se også: http://www.shadowstats.com/

————————-

Jeg mener vi har set lidt på problemstillingen for såvidt angår danske forhold her på bloggen. Der er da heller ikke ret mange andre, der har turdet.

Det kan også være derfor vi ikke lever op til skolernes etik på Danmark. WordPress.com, også selvom det monetære aspekt ikke lige er inde i billedet her. Vi blæser på seminaristerne her:


http://www.contentkeeper.dk/block/ckskoleiok.htm?URL=danmark.wordpress.com%2Fcategory%2Fmonetary-issues&CAT=Underholdning%20%28List%20Blocked%29&ACC=unknown@edb-2005-24&WHY=Policy%3Ddefault&MOD=3&IPA=80.208.80.2&RAW=http%3A%2F%2Fdanmark.wordpress.com%2Fcategory%2Fmonetary-issues%2F&AUTH0=%7BCK_USERID%7D%2CUnderholdning%20%28List%20Blocked%29&PGE=http%3A%2F%2Fwww.contentkeeper.dk%2Fblock%2Fckskoleiok.htm&STR=1%2C0%2C7%2C292770371%2C128842859%2Cdanmark.wordpress.com%2Fcategory%2Fmonetary-issues%2Cdanmark.wordpress.com%2Fcategory%2Fmonetary-issues%2F&SRV=https%3A%2F%2F80.208.80.2%2Fcgi-bin%2Fck%2Fu.cgi&AUTH1=%7BCK_USERID%7D%2Cdanmark.wordpress.com%2Fcategory%2Fmonetary-issues%2F%2CUnderholdning%20%28List%20Blocked%2 

Sonia

25. december 2007

Jeg staar ved: Jeg tror på Gud. Alt andet betragter jeg som uintelligent


Det er vore modstandere, der hader et etisk princip, som vi haft i Danmark siden i hvert fald Valdemar Sejr med Jyske Lov af 1243. Det har været anstødsdelen i alle krige i Europa i det tyvende  århundrede. Sådan er det!

Nu har de arbejdet på at få sat os uden for og på plads siden Jean-Jacques Rousseau (1712-78), ja endnu længere.

Derfor forhindrer de adgangen først fremmest til vores blog:

http://www.contentkeeper.dk/block/ckskoleiok.htm?URL=danmark.wordpress.com%2Fcategory%2Fmonetary-issues&CAT=Underholdning%20%28List%20Blocked%29&ACC=unknown@edb-2005-24&WHY=Policy%3Ddefault&MOD=3&IPA=80.208.80.2&RAW=http%3A%2F%2Fdanmark.wordpress.com%2Fcategory%2Fmonetary-issues%2F&AUTH0=%7BCK_USERID%7D%2CUnderholdning%20%28List%20Blocked%29&PGE=http%3A%2F%2Fwww.contentkeeper.dk%2Fblock%2Fckskoleiok.htm&STR=1%2C0%2C7%2C292770371%2C128842859%2Cdanmark.wordpress.com%2Fcategory%2Fmonetary-issues%2Cdanmark.wordpress.com%2Fcategory%2Fmonetary-issues%2F&SRV=https%3A%2F%2F80.208.80.2%2Fcgi-bin%2Fck%2Fu.cgi&AUTH1=%7BCK_USERID%7D%2Cdanmark.wordpress.com%2Fcategory%2Fmonetary-issues%2F%2CUnderholdning%20%28List%20Blocked%2

Det er faktisk en fordel for en, der ellers har valgt at være atteist i stedet at tro på noget uden for denne verden (f.eks. et princip), fordi det forhindrer hende i at tro på ideologi, der taber i længden og altid har gjort det.

Sonia

24. december 2007

Der advares fortsat mod indholdet af denne blog


Der skal advares mod indholdet af

denne blog

http://www.contentkeeper.dk/block/ckskoleiok.htm?URL=danmark.wordpress.com%2Fcategory%2Fmonetary-issues&CAT=Underholdning%20%28List%20Blocked%29&ACC=unknown@edb-2005-24&WHY=Policy%3Ddefault&MOD=3&IPA=80.208.80.2&RAW=http%3A%2F%2Fdanmark.wordpress.com%2Fcategory%2Fmonetary-issues%2F&AUTH0=%7BCK_USERID%7D%2CUnderholdning%20%28List%20Blocked%29&PGE=http%3A%2F%2Fwww.contentkeeper.dk%2Fblock%2Fckskoleiok.htm&STR=1%2C0%2C7%2C292770371%2C128842859%2Cdanmark.wordpress.com%2Fcategory%2Fmonetary-issues%2Cdanmark.wordpress.com%2Fcategory%2Fmonetary-issues%2F&SRV=https%3A%2F%2F80.208.80.2%2Fcgi-bin%2Fck%2Fu.cgi&AUTH1=%7BCK_USERID%7D%2Cdanmark.wordpress.com%2Fcategory%2Fmonetary-issues%2F%2CUnderholdning%20%28List%20Blocked%2

Vi kan af vore referrers se, at forbuddet/advarslen virker fremmende på besøgene, selvom de besøgende så registreres på skolernes log. Det er godt nok. 

————————- 

Ved udbruddet af Den Første Verdenskrig i august 1914 hævdede toppen i Berlin, at Belgien havde planlagt at angribe Tyskland.

Den danske digter Johannes Jørgensen afslørede løgnene, som 92 af tidens eksperter var sat til at fylde offentligheden med, bl.a. om særdeles grove militære angreb på Belgien. Johannes Jørgensen måtte rejse i eksil i Italien.

Ved udbruddet af Den Anden Verdenskrig i september 1939 hævdede Hitler, at Polen have angrebet Tyskland.


Sonia

21. december 2007

For mange betalte varmepenge – skal de tilbagebetales? – Nja, til hvem?

Filed under: Crimes, Justice — Tags: , , , — Jørn @ 21:43

En rigtig julehistorie fra det jyske:

Rådmand Peter Thyssen havde først oplyst, at Energistyrelsen havde meddelt ham, at de 599 mill., som Århus har opkrævet for meget for den leverede varme, gerne skulle tilbagebetales på 2 år i stedet for over 4 år. Men de ansvarlige mente, at de kunne tilbagebetales til den forbruger, der måtte bo i boligen nu, eller hvem det måtte være fremover – ikke nødvendigvis til den husstand, der har indbetalt det alt for store, opkrævede beløb.

Nej, for det var så uhyre svært og ganske kompliceret at finde frem til den husstand, som uretten reelt er overgået på kommunens ansvar. De kunne jo være flyttet til et andet sted i kommunen eller til en anden kommune. De kunne også være døde og alt muligt andet. Der ville klart dø en del inden for de næste 2-4 år, og hvem mon så skulle have det for meget indbetalte. Arvingerne???

Ja så, men nu melder Energistyrelsen trods alt, at den netop i sit svar lagde vægt på, at de rette modtagere nu også modtager de for mange indtalte varmepenge. Det drejer sig om ca. kr. 6000 pr. husstand. Debatten har kørt hele efteråret, og bølgerne er gået højt.

Grenaa har samme problem med for mange opkrævede midler; men her kan kommunen sagtens sende penge tilbage til dem, der har indbetalt for meget. Det er mystisk.

Nu har den gode rådmand Peter Thyssen pludselig ingen kommentarer til mediernes behandling. Så er det vi skal passe på, for der er ikke altid bund i moralen. Alt kan ske.

——–

Nu skal vi jo også have det største kongreshus verden nærmest har set på Århus Havn. Cirka omkring midten af 1990erne gik det nybyggede Kongrescenter på kasernearealet over for rådhuset i Århus i betalingsstandsning, og noget af det nødudlejes nu til helt andre formål. Det siges at hjælpe gunstigt på huslejerne, når noget er gået ned et par gange. Men nu skal vi så til det igen. Det er noget med verdenskortet og enkelte gange noget med jordens runding.

Hvor kommer mon pengene fra, og hvad skulle de der????

Århus Å bliver åbnet for mange, mange hundrede millioner kroner gennem hele byen, og vi skal også have en tunnel under hele Marsellis Bouleward (på langs ad motortrafikvejen, adskillige kilometer) til lastvogntrafikken, som kører til havnen. Det er ravende dyrt.

For få år siden ville en anden borgmester have Finansministeriet til at hjælpe ekstraodinært med noget, der lignede helt uventet behov for midler, når det drejede sig om helt andre forhold i kommunen. Man skulle tro de havde nedlagt økonomiudvalget.

På et tidspunkt forsvandt i øvrigt 900 mill. kroner i kommunen, kunne vi læse i avisen. Om de dukkede op igen hørte vi ikke noget om. På cirka samme tidspunkt fratrådte en kommunaldirektør. Vi har ikke hævdet, der kunne være en sammenhæng, men vi fik aldrig nogen opfølgning. Sådan er der så meget.

Sidste nyt juni 2009

Sonia

De er for meget syge, maaske, og lille sang

Filed under: Immigrants, Immigration, Statistics — Tags: , , , , — Jørn @ 10:07

Kommunerne topper m.h.t. sygefravær med mere end 12 dage i gennemsnit pr. år. Staten og det private har kun godt 8 dage i gennemsnit på et år.

Det skal undersøges. Ja, lad os det i en ruf.

Jamen, hvorfor bekymrer det da de øverste? Jo, det bliver for dyrt, vel sagtens.“Jamen, det kan ikke passe. Det giver jo beskæftigelse, d.v.s. efterspørgsel efter og ansættelser af vikarer og afløsere, som så får noget arbejde også.” Sådan lød sangen. Sjovt nok læser vi lige efter en anden nyhed, der ikke direkte kobles til samme problemstilling: Om problemer med at få mænd til at gå på barselsorlov.

Lad os nu forsøge at ordne disse spørgsmål efter størrelse og årsag:

I 2005 var i alt 307.499 berørt af sygefravær og 129.021 berørt af barselorlov.

Sygdomme kostede ca. 10 dage i pr. ansat – regnet for alle beskæftigede i gennemsnit.

Men hvordan forholdt det sig med barselsorloven? Den opstår ikke p.g.a. sygdom, prækkeri eller samarbejdsvanskeligheder, men fordi der fødes et barn. Hvem har bestemt barselsorloven og hvor krævende i fraværstid og omkostning er denne barselsorlov?

Loven giver forældre ret til barselsdagpenge i 52 uger i alt. Forældrene har mulighed for selv at tilrettelægge orloven.

De 52 uger opdeles i hovedreglen på følgende måde:
Morens 4 uger før fødslen
Adoptanters op til 4 uger før adoptionen
Farens 2 uger efter fødslen eller adoptionen
Morens 14 uger efter fødslen eller adoptionen
Den fælles 32 ugers periode”

[med bedste politisk korrekte stavemåde – mor er navnet på og tiltaleformen til hende, der har født dig og tilsvarende med far. Derimod fader og moder er de sande betegnelser for de individer, der helt anonymt og helt officielt har sat et givet individ i verden. Sådan er det!]

Kan man forstå, at der skal ansættes en halv gang flere eller 50 pct. flere, hvis “man har været så uheldig”, at få dem ansat i de fødedygtige aldre. 50 pct. flere end der er behov for. Og det svarer til, at man gav de fødende in spe en lønforhøjelse på øjeblikkelig 50 pct. straks ved lovens vedtagelse. Der skal bruges 50 pct. flere for at få udført det samme arbejde, når vi forudsætter samme produktivitet og effektivitet. Hvor tungt vægter barselsorloven i regnskabet? Forudsat alle udnytter loven fuldtud (med udgangspunkt i antal berørte i 2005) bliver det til 129.021*½ =

64.510 konstant på orlov eller

64.510 skal have løn uden at arbejde

hvert år.

Der er flere former for orlov, husk lige det. Og så er vi ved det:

Der findes under totalitære ledelser kun de problemer, som de totalitære ledelser selv har lavet sig…..

…men fra i dag kommer de så endelig fra Estland, Letland, Litauen, Slovakiet, Tjekkiet, Slovenien, Ungarn og Malta. Det er Schengen, og de tager til alle de andre Schengenlande inklusive Norge og Island. Halvdelen af polakkerne har ikke noget arbejde, de har 14 mill. pensionister, og fremstår med et indbyggertal på 38,5 mill.

Tyskerne forlanger flere grænsebetjente…men det er ‘temmelig totalitært’ at komme med, nu grænsekontrollen er nedlagt fra Estland til Portugal og fra Malta til Island. Men sådan er de de der tyskere, de er også utilfredse med toppens dispositioner uanset den ideologiske farve, og så vil de også have deres gamle penge tilbage. “Nazister!”

Så skal vi have den sang:

sixtant2.gif

På melodien der spilles her: http://www.ugle.dk/fra_engeland_til_skotland.mid

Fra Engeland til Skotland,
der sejlede en brig,
med læk i begge ender
og med rådden mast og rig,
og helledusseda,
vi kommer langvejs fra,
hurra for skippers kone,
når vi ser Amerika.

Vi havde ingen anker
og heller ingen rat,
vi sejled efter bølgerne
og skippers gamle hat,
og helledusseda,
vi kommer langvejs fra,
hurra for skippers kone,
når vi ser Amerika.

Lanternerne i stavnen
vi aldrig hængte ud,
vi klared os med lygten
på kaptajnens røde tud,
og helledusseda,
vi kommer langvejs fra,
hurra for skippers kone,
når vi ser Amerika.

Hver morgen og hver aften
så fik vi mælkegrød,
men det var den slags mælk,
som udi Nordsøen der flød,
og helledusseda,
vi kommer langvejs fra,
hurra for skippers kone,
når vi ser Amerika.

Kahytten, som vi boede i,
det var et brændeskur,
kompasset det var skiven
af et gammelt kukkeur,
og helledusseda,
vi kommer langvejs fra,
hurra for skippers kone,
når vi ser Amerika.

Vor skipper prygled konen
båd’ gul og blå hver dag,
så blev hun hejst i mastens top,
det var det svenske flag,
og helledusseda,
vi kommer langvejs fra,
hurra for skippers kone,
når vi ser Amerika.

Sonia

20. december 2007

Uddrag af Radio Holger: Om at være dansker


Sandheden skal gøre Eder frie !

  
Onsdag den 19. december  2007
   
Her er Radio Holger Internet 

Uddrag af  “Om at være dansker “:
 
“Der synes i den danske offentlighed at herske en fuldstændig forvirring om, hvilke personer der med rette kan karakteriseres som værende danske og hvilke ikke, og udgangspunktet for denne forvirring er de danske journalisters manglende vilje til at skelne mellem de danske statsborgere og de egentlige danskere, skønt denne skelnen burde være indlysende. Men da der bestandigt synes at være store problemer med denne skelnen, skal jeg her begrunde den.
 
Danske statsborgere kan være både danskere og fremmede med danske papirer. Et statsborgerskab er intet andet end en rent juridisk formalitet, der helt vilkårligt kan ændres, dog kun for de fremmedes vedkommende. Mens danskerne fødes med et dansk statsborgerskab, og det derfor ikke kan ophæves, da det ikke er givet af nogen instans men er en arvet ret, så kan fremmede tildeles et dansk statsborgerskab af de danske myndigheder, og de fremmedes statsborgerskab kan følgelig ophæves vilkårligt igen, netop fordi det er givet af en instans. Princippet er her, at hvad der kan gives med et pennestrøg, kan også ophæves igen med et pennestrøg.
 
Danske statsborgere er ikke nødvendigvis danskere, for med begrebet ”dansker” henviser man til en nationalitet og ikke til et juridisk forhold. Og nationaliteten angives alene af fødsels- og livsomstændigheder, der ikke kan ændres men følger personen hele livet. Det er således ikke regeringen, og det ikke er folketinget, der bestemmer om en person er dansker, for regeringen og Folketinget kan kun bestemme om en person skal være dansk statsborger, og det er altså noget helt andet end dette at være dansker. Det er en persons fødsel, kultur og religion, der definerer en person som værende dansker.
 
Den første betingelse for at være dansker er, at man er af nordisk afstamning, og fødes man ikke af nordiske forældre, så kan man aldrig blive dansker. Det er noget forrykt sludder, når indvandrere med anden etnisk baggrund end dansk kaldes danskere for alene dette, at de netop har en anden etnisk baggrund gør dem til fremmede. Mens man kan skifte statsborgerskab, som man skifter skjorte, så kan man naturligvis ikke ændre på de omstændigheder man er født under, og fødes man med anden etnisk baggrund end dansk, så kan man aldrig blive dansker, simpelthen fordi man jo er noget andet.
 
Den anden betingelse for at være dansker er, at man lever i den danske kultur og taler dansk. Det er således fuldstændigt meningsløst at påstå, at en person med en asiatisk kulturel baggrund, der ikke taler dansk, skulle have noget med det danske at gøre, blot fordi denne person tilfældigvis lever i Danmark. Det drejer sig således ikke om, hvor man lever men om, hvordan man lever. Det danske sprog og den danske kultur er en uomgængelig forudsætning for dette at være dansk, og her er ikke tale et gebrokkent dansk eller en underlødig kultur, men om det rene danske sprog og om den traditionelle danske kultur. Alt det urene og kosmopolitiske kan kun karakterisere den fremmede og ikke danskeren.
 
Den tredje betingelse for at være dansk er, at man er kristen eller i det mindste har et vist kendskab til kristendommen, der opstået gennem dette at leve i et grundlæggende kristent samfund. Ved at leve i et kristent samfund indoptager man de kristne værdier, uanset om i øvrigt skulle opfatte sig selv som værende ateist. Og de fremmedes afgudsdyrkelse karakteriserer dem også som værende netop fremmede. At også danskere lejlighedsvis kan eksperimentere med forskellige former for fremmed gudsdyrkelse er sandt, men det bliver aldrig andet end netop eksperimenter, og det er kun et udtryk for personlig umodenhed, hvilket f.eks. tydeligt har vist sig gennem 68-generationens  latterlige dyrkelse af nogle tilfældige indiske knægte, der ved at fremsætte de rene banaliteter har fået titlen guruer hos de enfoldige 68ere. Men eksperimenter blandt forvirrede hoveder kan aldrig lægges til grund for noget, og 68ernes guru-dyrkelse er kun latterlig og bør ikke tages alvorligt. I forbindelse med forholdet til det religiøse må også den vidt udbredte misforståelse om trosfriheden fjernes, for når Grundloven tilsiger danskerne trosfrihed, så er det alene for danskerne dette gælder, idet Grundloven er skrevet for det danske folk. Fremmede kan ikke påberåbe sig en ret, der er givet det danske folk, og de fremmedes gudsdyrkelse er således ikke beskyttet af Grundloven.
 
At være dansker er således noget helt andet og mere end bare dette at være en dansk statsborger, hvad en hvilken som helst fremmed jo desværre kan være i vore dage. I stedet for at stræbe efter den lykkelige situation, hvor alle danske statsborgere skal være rigtige danskere, dvs. hvor der er overensstemmelse mellem statsborgerskab og nationalitet, så stræber man nu efter den modsatte situation, hvor statsborgerskabet intet siger om, hvilken nationalitet man er af. Det er en ulykke, som indvandringen har påført os, og man må håbe, at vi en dag når frem til en situation, hvor der kan rettes op på dette.
 
Den 13. december vedtog og udsendte Europa-Parlamentet et voldsomt angreb mod de europæiske patrioter, og Europa-Parlamentet har dermed utvetydigt placeret sig på de såkaldte anti-racisters side. Europa-Parlamentet har følgelig også stemplet sig selv som en forsamling af fædrelandsløse slyngler, der ikke kan tillægges nogen som helst positiv betydning. Nogle få retfærdige i Europa-Parlamentet stemte imod eller undlod at stemme for den forbryderiske vedtagelse, men hovedparten af medlemmerne tillod sig at udtale en fordømmelse af de europæiske patrioter, og dette vil blive husket. Man skal dog ikke bilde sig ind, at europæerne står og bukker for Europa-parlamentet, for Europa-parlamentet er og bliver kun et skin-parlament, en parlamentarisk sandkasse, og parlamentets fordømmelse af de europæiske patrioter får nok større betydning for parlamentets egne medlemmer end for de europæiske patrioter. At Europa-Parlamentet direkte truer de europæiske patrioter og opfordrer til officiel chikane mod patrioterne i medlemslandene, det er ikke alene direkte forbryderisk men også meget uklogt af medlemmerne af parlamentet, for medlemmerne af Europa-Parlamentet har vist intet at vinde i en sådan konfrontation.
 
I medierne finder man den 18. december den følgende mærkelige og også morsomme notits: »Måske mener en tyrkisk advokat, at korset er et stærkere symbol end den muslimske halvmåne. I hvert fald har Baris Kaska, der har specialiseret sig i europæisk ret og bor i den tyrkiske by Izmir, lagt sag an mod det italienske fodboldhold Inter. Holdets brøde består, ifølge advokaten, i, at Inter ved en kamp i Champions League mod det tyrkiske hold Fenerbahce bar trøjer med røde kors på en hvid baggrund. – Det kors minder kun om en ting, korsridderne, siger Baris Kaska til den britiske avis The Times. – Mens jeg så kampen, følte jeg stor sorg. For korset på hvid baggrund symboliserer racistisk, vestlig overlegenhed, tilføjer han. Baris Kaska søger ikke blot erstatning for en tabt fodboldkamp – Inter vandt 3-0 – men også at få det europæiske fodboldforbund, UEFA, til helt at annullere kampen. Kaska mener, at både UEFA og det internationale fodboldforbund FIFA bør idømme Inter en betragtelig bøde for at spille med et forkætret symbol på trøjerne. Inters talsmand har en anden forklaring på trøjerne. Korset på trøjerne er byvåben for Milano, hvor klubben har hjemme, og holdet har fået de nye trøjer i anledning af klubbens 100-års jubilæum.« Ja, med tyrkerne og korset er det ligesom med fanden selv, for når han ser et kors, så farer han ned i fortabelsen med et skrækkeligt hyl! Men hvis det røde kors på hvid baggrund virkelig skulle symbolisere racistisk vestlig overlegenhed, så må vi sandelig til at bruge det mere…”

Sonia

Lys, patter og CO2, det ku’ Brunhilde saa’en set godt slaa et slag for, navnli’ sammen med Jean D’arc, altsaa


Det er ligot sjov med TV2-konkurrencen om al det lys, pyntelys al’så på husene, så vi ka’ se de er blevet mere værd siden 1994 – mens ejerne sov fik de så’en en klækkelig lønforhøjelsen – skat’frit, alså,…tys, tys. Nu vil de til kasserne igen. Det er vel cirka der Løkkes tanker kredser netop nu; nå nej, han gav sig p.g.a Brunhilde, så det ramler.

For små kr. 25.000 alså i december, siger TV2, kommer vi på TV2/CO2-score-listen og bliver måske vindere i stedet for tabere. Det er simpelthen eller navli’ så sjov – selvom det ser farli’ ud med al det lys -, at vi så skal slukke, når vi ikke mangler lys til foråret…og i en hel time, Gu’ bedre det. Vi har meget bedre forslag.

Men den rigtige model har lys hel året på huset – pyntelys si’r sig sæl – og de gi’er heller ikke rydde fortovet for blade og sne og is; det er u’præget nemt at se, hvor de bor. Nej, vi må have no’en fler’ hænder herop, vi har gi’et vores bidrag til Afrika …med en ge’ i tillæg sammen med Poulsen, Mimmi, Weiss og alle de der uden hænder og roterende malariamyg i fidusbeholderen. De render og tigger penge til de rige hele tiden i vores opgang. Vi må have skiltet op igen: Ingen betleri her! De vil s’gu ikke en gang give afrikanerne ordentlig el-produktion, så der kan komme noget i gang, der vil noget. Men klage ka’ de over deres gyldne fingeraftryk i tynd doublé, efter de er blevet afskediget. Det gør sig rigtig sådden politisk, hvis I forstår hvad je’ mener.

Hva’ mæ be’ folk om at stå på ho’et ved gadedøren hver fredag kl. 7-7:15 for at få nogle flere af de der med hænder ind sydfra, før gloden tipper med al den uligevægt på overfladen. Det ka’ osse redde ozonlaget og dæmpe syreregnen, når vi ellers kommer i kondi og ikke CO2-er for meget ved hovedstanden – kondi er ellers en farlig CO2-ting, men det kommer vi til senere. Hvis vi al’så kan få dem til det. TV skal med et par såkaldte realister i ekspertforklædning bakke op 7-8 gange i primetime over et par uger, så kører det med garanti, hvis ikke der er nogen falske undertoner. Det er det her mæ polvendingen, den globale alså hvert 29.000. år, og det ka’ snart bli’ tiden igen, hvis vi ikke får vendt om på ‘op’ og ‘ned’. Den mentale polvending kører derimod over en generation, når de har brugt rup og stub på sig sæl. Det skal så være uden krig denne gang, for de’ er for farlig, og så må vi ikke være med med andet end bløde bomber…a la bissekoppens udtryk om NATO-bombningerne af Kosovo. 

Men så er der den der med patterne, som vi ikke må have med ved sex, så’en symbolsk al’så. Hvordan gør vi det, nå’ nu de er vilde med dem; det er de med mine i hvert fald. Nul sex er vejen frem, og så må vi skide på moden og al det der, for det er jo bare derfor den er der.

Fødemaskiner og malkemaskiner det er lidt i samme bolgade; det passer ikke til 100% solenergi i Afrika, men det fremmer på den anden side den naturlie’ udvikling heroppe. Det er også spild af tid, me’ al den nordbo-sex, det sinker overtagelsen og skader karrieren med al den chikane oveni på arbejdspladserne – vi ve godt at no’en ve’ sige, nej, det fremmer s’gu’ karrieren, men det er jo det vi lissom skal væk fra lissom det med ideologien et eller andet sted. Chineseren burde i hvert fald slå et slag for det, hvis det sku’ bli’ aktuelt med Poulsens job. På skærmen med hende! Vi giver gerne en entry her på Danmark.Wordpress.com i hvert fald. Navli’ sammen med Jeanne D’arc, hvis det ka’ bli’ naturli’ og uden skringre undertoner af noget med sex, u’præget altså.

Med Bendtsens ord i bagagen:

Vi ve’ ha’ lys over de’ her land

Sonia 

Invandrare “krigar” mot svenskar med rån


Uddrag :http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=531981
  DN.se 25. marts 2006

“Invandrare “krigar” mot svenskar

med rån

Malmö. Vågen av personrån som drabbat Malmö det senaste året är till en del “ett krig mot svenskarna”. Det säger elva unga rånare med invandrarbakgrund som motiv till att de bara ger sig på svenska ungdomar.
De unga rånarna har intervjuats av Petra Åkesson till hennes C-uppsats i sociologi.- Jag hade läst Brås rapport om unga rånare i Stockholm och Malmö och ville veta varför de rånar andra unga. Det är ju oftast inte mycket pengar det handlar om, säger hon.
Petra Åkesson fick hjälp av kuratorer vid tre skolor och en organisation som arbetar med unga brottslingar för att få kontakt med de unga rånarna. Hon intervjuade dem både enskilt och i grupp.
– Det var tur att jag använde bandspelare för de svar jag fick var så anmärkningsvärda att jag fick lyssna flera gånger för att riktigt inse vad de sagt. “När vi är ute på stan och rånar så krigar vi, vi krigar mot svenskarna”, var ett återkommande argument.
– Pojkarna från en av skolorna berättade leende att “det kommer en härlig känsla genom kroppen när vi rånar, man känner sig nöjd och glad, det känns som man har lyckats”…”

Sonia 
 

19. december 2007

Skal det eksporterede EU-politi samarbejde med albansk jihad-armé i Kosovo?


“EU sender en politimission og en civil mission til Kosovo. Beslutningen blev truffet i Bruxelles hvor EU-lederne netop har afsluttet deres topmøde.

Detaljerne i afgørelsen om at hjælpe Kosovo er få, men den civile mission kommer til at tælle omkring 1800 mand – og både politifolk og civile…”

Mon de skal samarbejde med?: http://www.youtube.com/watch?v=2D16EpTbSu4

Hvorfor sikrer vi ikke hjemmefronten med mere politi på gaden i stedet for på kontoret og nu i Kosovo og oplyser danskerne ordentligt om de forhold, der meget snart knækker helt over her?

Sonia

Complement 

Complement2

Older Posts »