Danmark

5. december 2007

Forslag til influenzaen

Filed under: Ikke kategoriseret — Tags: , , — Jørn @ 16:01

Der hostes over alt i landet. Influenzaen er over os. Hvert eneste år efterhånden. Virus har det godt i det internationale miljø. Forebyggelse med vaccination kan ikke anbefales.

Hostesaft, fem forskellige slags? Du kan altid prøve dem en ad gangen. Det bliver 5*kr. 80/90 = kr. 400/450, og de er mestendels værdiløse.

Da mennesket ikke har ændret sig de sidste 2350 år, vil vi foreslå honning, hyldebærsaft og kamillete. Det virkede på de gamle, klassiske grækere og selvfølgelig også på danskerne i sidste middelalder og selv dine bedste- eller oldeforældre kendte en verden uden for megen mindcontrol og for mange apoteker- og supermarkedskasseapparater. Dansk Honning koster kr. 20-25 for et glas, hyldebærsaft kan du selv lave, efter du har plukket bærene og henkogt saften med lidt sukker og konserveringsmiddel (ufarligt i små mængder; blot så det ikke mugner) i august-september, og kamille kan du plukke i eftersommeren og lave te på om vinteren.

En amerikansk undersøgelse refereret i Nyhedsavisen i dag viser honning virker bedre end hostesaft.

Naturen byder på de helbredelsesmidler, som vi brug for, langt hen ad vejen.

Sonia

Hvordan det ser ud med PISA


PISA-undersøgelsens tilrettelæggelse, repræsentation og dokumentation på dansk jord er i grunden fuldtud beskrevet på:

PISA-undersøgelsen – international OECD-undersøgelse af unges færdigheder [vi kan så håbe på der tales sandt]

PISA-undersøgelsens tilrettelægelse, indhold og dokumentation internationalt i ca. 41 lande, hvoraf de 27 er medlemmer af OECD er fuldtud beskrevet og gjort udpræget tilgængeligt på:
http://www.pisa.oecd.org/document/2/0,3343,en_32252351_32236191_39718850_1_1_1_1,00.html#how_to_obtain

PISA har kørt siden år 2000 med skriftende focucering på læsning, stavning, matematik og naturfag.

Udgivelsen forleden dag var resultaterne af undersøgelsen i 2006 med særlig focus på naturfag.

Altså: PISA-undersøgelsens tilrettelæggelse, repræsentation og tilgængelighed fejler tilsyneladende ikke noget. Derimod indholdet, d.v.s. opgavekravets indhold kan kritiseres. Niveauet er også for lavt og dermed et problem, og desuden de danske undervisningspolitiske tiltag har vi grund til at stille os yderst skeptiske over for.

PISA-undersøgelsen i 2004 medførte et nyt skoleforlig med nationale test, elevplaner, nye prøveformer og ny karakterskala.

Og der ramtes traditionen tro fuldstændig ved siden af. Der er ikke behov for nye nationale tests, men for national ensartethed og læreruafhængig kontrol, mindre frit lærer/institutionsvalg, så en femteklasse mindst lærer det samme minimum i Sønderborg og Slagelse. Der var/er ikke behov for evindelige og yderst tidsrøvende ajourføringer af individuelle elevplaner og nye prøveformer eller en ny karaktaterskala, der fortsat lader læreren hæfte skalaens gennemsnit til klassens gennemsnit. Det er så latterligt.

Der er behov for, at der stilles krav til de bedste ved en styrkelse af indholdet – f.eks. brøkregning, forholdstalsregning, procentregning. Der er behov for hjemmearbejde og kontrol ved løbende simpel karaktergivning. Der behov for mindre frit valg i almindelighed med fastlagte grenvalg. Der er heller ikke behov for flere, men for færre lærermøder og for færre forældresamtaler, så de skattefinansierede undervisningstimer ikke spildes væk.

Nu skal PISA-undersøgelserne forløbe frem til år 2015, vel i det beskedne håb, at dette vil skabe den fornødne forandring. Vi kan oplyse, at det elevunderlag man kommer til at stå med givet vil forandre sig til det værre, for der er sat en samlet plan i gang for mere end 40 år siden herfor, og den står ikke lige til at vælte. Der er tale om, at den danske lærerudddannelse skal totalforandres og opgraderes ganske betydeligt fra det absolutte ideologiske minimum, hvorpå den i dag befinder sig, til realiteternes verden.

Sonia