Danmark

30. november 2006

Danskerne undervurderes typisk af eliten


Den officielle information er latterlig:

 Prøv seneste ajourføring fra 18. juni 2007 ved klik på linket ovenover

Vi tager dem på ordet og prøver at overbevise:

I 1980 havde vi officielt 152.958 indvandrere og efterkommere i følge Nyt fra Danmarks Statistik (DS)  

I 2006 have vi officielt 463.235 indvandrere og efterkommere i følge Nyt fra Danmark Statistik (DS) 

Vi konstaterer en tiltagende stigning i indvandringen op til og med år 2001, hvorefter  indvandringen af fremmede blev reduceret fra ca. 17.700 pr. år til 13.300 i 2002 eller med ca. 25 pct. Til gengæld øgedes antallet af tildelte statsborgerskaber derefter betydeligt. 

I perioden 1980-2006  (26 år) er antallet af indvandrere og efterkommer her i landet officielt altså blevet mere end 3-doblet (463.235/152.958=3,03) 

Lars Haagen Petersen fra DREAM, delvis finansieret af Finansministeriet, hævder nu, at når indvandringen fortsætter på dette stadigt høje niveau med 12.744 i alt heraf 9.730 fra ikke-vestlige områder (som i 2005), så vil der nu gå 75 år, før antallet 463.235, som altså officielt er nået til, blot fordobles. 

Flere detaljer på: Tilbage Til Fremtiden 

Allerede 5. august 2006 var Haagen Petersen i gang med præsentationen af sin mystiske befolkningsprognose for DREAM-instituttet, der er delvis finansieres af Finansministeriet og har til huse samme sted. Vi skulle opfatte den som en korrektion af den officielle prognose fra 2004:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/07/forvandling-eller-andet-trylleri-skal-der-til/

Sonia

Lige knap 16 pct. allerede, 2080 er lang tid efter magtovertagelsen
Frem til virkeligheden eller tilbage til

fremtiden

Lars Haagen Petersen DREAM er åbentbart uenig med Velfærdskommissionen og Københavns Universitet om den nutidige og de fremtidige andel af indvandrere og efterkommere i Danmark. Deres befolkningsprognoser i november 2006 afviger mindst 50 pct. fra hinanden. Det kan læses på TTV1 30. november 2006.

Det springende punkt er, om indvandrerne fortsætter med at føde mange børn i fremtiden, eller om antallet af børnefødsler pr. ikke-vestlig kvinde vil falde.

Lars Haagen Petersen hævdede her var 8 pct. indvandrere og efterkommere i landet sidste år. Når de naturaliserede og deres børn tillægges ender vi reelt på 14-15 pct. ikke-vestlige indvandrere og efterkommere pr. 1. januar 2006 (mod den korrekte officielle andel: 463.235/5.427.892 =8,5 pct.) :http://www.lilliput-information.com/economics/kantranspo.html.

Lektor og Demograf Hans Oluf Hansen Københavns Universitet hævdede 20. august 2005 i Berlingske Tidende, at den nuværende befolkningsmodel, som antallene opgøres efter, ikke kan bruges til at beskrive hverken den nutidige eller den fremtidige befolkningssituation i Danmark med. Han tilføjede i samme artikel: ”…danske statsborgere føder så få børn og nye indvandrere så mange flere, at danskere af udenlandsk herkomst om mindre end 100 år vil udgøre et flertal i samfundet…”

Vi må spørge : Vil det sige 16 pct. (Velfærdkommissionen hævder 24 pct.) i år 2080 og så pludselig mere end 50 pct. kort tid efter (i følge Københavns Universitet)?? Selv et barn eller et folketingsmedlem kan se, at det hele er ganske uholdbart med den information offentligheden får om perspektivet for Danmark. I virkeligheden er det ren “Knold og Tot”, se afsnittet med rødt nedenfor.

’Efterkommere’ omfatter efter definitionen kun første generation af børn af indvandrere. Vi er nået til tredje generation af indvandrere. Og der er seks gode grunde til, at vi tæller dem alle korrekt.

Vi må desværre korrigere lektor Hans Oluf Hansen: Antallet af statsborgere kan vi heller ikke bruge uden en korrektion for antallet af tildelte danske statsborgerskaber og efterfølgende børnefødsler: Denne korrektion har Information om Danmark (IoD) foretaget på det foreliggende grundlag pr. 1. januar 2006

Hvordan Lars Haagen Petersen (LHP) kan få ukorrigerede 8 pct. indvandrere og efterkommere til at vokse til en andel på 16 pct. i år 2080 forudsat, at indvandringen fortsætter som nu eller som i 2005, ses afgjort ikke let? Den 5. august 2006 kunne vi læse et referat i Jyllands-Posten om prognose, der angiveligt skulle være en korrektion foretaget af samme LHP af den officielle prognose fra 2004 1), der viste 15,3 pct. i 2080, men her var der ganske andre boller på den samme suppe:

I august 2006 hævdede Lars Haagen Petersen, at andelen af ikke-vestlige ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ officielt vil vokse fra godt 6 pct. af indbyggertallet i 2006 til 8 pct. i 2080, selvom indvandringen fortsætter som nu. Her i december 2006 har han så korrigeret procentandelen i 2080 til 16 pct – om det er ikke-vestlige eller alle indvandrere er ligegyldigt (????). Velfærdskommissionen har i mellemtiden anført 24 pct. i samme prognosepunkt. Det er ren “Knold og Tot”.

Flere folketingsmedlemmer var ved at falde ned af stolene p.g.a. de 15,3 pct. ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ i prognosepunktet 2080 i 2004. Om bestyrtelsen skyldtes, at tallet syntes stort, eller det derimod syntes ganske utilstrækkeligt, kan vi ikke vide. Der var ikke rigtig nogen bestyrtelse i august 2006, da andelen i prognosepunktet 2080 blev knap halveret. Det kan skyldes at folketingspolitikerne da holdt ferie.

Ser vi bort fra Haagen Petersens stærkt divergerende udmeldinger med bare 3½ måneders mellemrum her i efteråret 2006, kan vi sige, at han må i hvert fald forudsætte, at statsborgerskabsuddelingerne fortsætter i takt med indvandringen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere tillagt antallet af ikke-vestliges børnefødsler, så befolkningsudskiftningen, der i realiteten er det, der foregår, kan ske nærmest umærkeligt. Vi kan herudover kun henvise til forvandlingskvadratet

Det er også helt skæv teori at gå ud fra, at antallet af børn pr. kvinde blandt indvandrerne vil falde. Noget lignende har kultursociolog Eyvind Vesselbo hævdet i yderst tvivlsom undersøgelse sammen med Garbi Schmidt og Vibeke Jakobsen fra Socialforskningsinstituttet i 2000, og senest har sociolog Connie Carrøe Christiansen ment at kunne påvise noget lignende i 2004. Det viste sig at Connie Carrøe Christiansens undersøgelse var voldsomt fejlfængt. Hendes chef på Statistisk Kontor i Københavns Kommune:

Søndagsavisen 25/01/2004 afliver myten, idet lederen for personstatistik i Københavns Kommune, Claus Woll, udtaler: ”jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten”.

Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tvært imod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10% ! Kilde: Søndagsavisen 25/01/2004.

Misinformationen, som medierne så villigt videreformidlede d. 7/1/2004, skyldes iflg. Søndagsavisen, at man har sammenblandet tallene for alle indvandrergrupper incl. nordmænd og tyskere osv. og præsenterede gennemsnittet som bevis på tilnærmelse til dansk niveau for fødselshyppighed. Men i virkeligheden er misinformationen langt alvorligere, end Søndagsavisen oplyste. Årsagen er, at Folketinget hvert år giver mange tusinde indvandrere – samt deres børn – dansk indfødsret. Til trods for at de fleste af disse indvandrere i det store og hele fortsætter deres hidtidige mellemøstlige, sydasiatiske eller afrikanske levevis, tæller de med i statistikken som danske og bidrager således til at få danskernes fødselshyppighed til at tage sig større ud, end den i virkeligheden er. Af samme årsag er antallet af ikke-danske indbyggere i Danmark meget større end de officielle tal viser. Lars Haagen Petersen eftersnakker de officielle opgørelser, og han forsøger endog ivrigt at udbygge denne falske kikkasse.

Det er ren propaganda i håbet om, at det kan være overstået, før vi opdager det.

Forræderne fupper landet væk

Forskning i befolkningsforhold umuliggøres

Han var igang allerede i august til stor forundring for flere folketingsmedlemmer:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/11/styrtdyk-i-indvandringen-uddybende-kritik-af-seneste-officielle-prognose/

Forvandling eller andet trylleri:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/11/styrtdyk-i-indvandringen-uddybende-kritik-af-seneste-officielle-prognose/

30. november 2006

J. E. Vig

1) Jyllandsposten skrev således 30. maj 2004 på: http://jp.dk/arkiv/?id=361742

Nej, nu skal du betale for den:  http://jp.dk/morgenavisen/indblik/article361742.ece?ncc=1

”Men der findes en anden prognose – om end fagfolkene bag den ikke ynder at få den frem i offentligheden. Prognosen er bestilt af Integrationsministeriets Tænketank for bedre integration hos det uafhængige analyseinstitut DREAM under Finansministeriet.”

Would it not be easier
In that case for the government
To dissolve the people
And elect another?
(Bertold Brecht)

PS:

Oplysninger af ovenstående karakter kan kun skaffes hos information om Danmark (IoD): Derfor ville det ikke være ved siden af at bidrage lidt til oplysningernes fortsatte produktion og offentliggørelse. Dette kan ske ved at overføre et beløb til J. E. Vig’s konto i Danske Bank: reg. nr. 3629 kontonr.: 3629461213.

29. november 2006

A book of atmost importance


From Bruce Bawer’s site: 

“A book of the utmost importance, full of deep concern for Europe and almost unbelievable revelations for most Americans.”
— Booklist

Europeans would do well to heed Mr. Bawer’s advice and open their eyes.”

— Abraham H. Foxman, National Director, Anti-Defamation League

http://www.brucebawer.com/   Book-title: 

“While Europe Slept – How Radical

Islam Is Destroying the West From

Within” 

He documents that the 40 p.c. of the muslims in Britain crave for sharia.
Order his book. You know for sure it will not be translated to any Nordic language like books on the most topical issue as well. Books cost 5-8 times less in Britain than in Denmark.
Sonia 

Stur, stur nummer


Stur, stur nummer

At ca. 40 pct. af alle dømte i voldtægtssager er indvandrere eller efterkommere af indvandrere, at ca. 50 pct. af dømte kriminelle i hovedstadsområdet har anden etnisk baggrund end dansk, at ca. 80 pct. af alle voldsdomme givet til unge under 18 år er givet til unge anden- og tredjegenerationsindvandrere, at samme gruppe besætter 70 af i alt 100 pladser på landets lukkede, sikrede institutioner for unge kriminelle, at arresterne, fængslerne (inklusive de nybyggede) og krisecentrene er fyldte til bristepunktet med personer fra nævnte gruppe, kunne tyde på at noget ikke stemmer.

Hvis der nu var dobbelt så mange her eller flere, så ville de ikke-vestliges overkriminalitet i forhold til danskerne ikke blive så stor, når den måles i forhold til gruppen som helhed. Vi har længde hævdet at 327.503 ikke-vestlige eller i alt 463.235 ikke-vestlige og vestlige (se de officielle kilder nedenfor) er under halvdelen af det faktisk antal her i landet. I f.eks. voldtægtssager bliver overkriminaliteten: (40/60)/(327.523/(5.427.459-327.523)) = 10,4 gange. Dette er en grov overdrivelse, som det vil fremgå nedenfor.

Justitsministeriets Forskningsenhed har videreført den fordelt på enkelte gerningskategorier og generelt fordelt på alle daværende 54 politikredse oktober 2005 for året 2004

Jo flere der kommer, desto færre er

her

”Jo flere der kommer, desto færre er her” – pr. 1. januar 2006 kun 327.503 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ud af i alt 463.235 af alle indvandrere og efterkommere mod 320.563 ikke-vestlige ud af i alt 452.095 året før. Dette følger af Nyt fra Danmark Statistik (DS) nr. 64, af 13. februar 2006 og Nyt fra DS nr. 57, af 5. februar 2005. Det er meget mystisk det hele: Pr. 1. januar 2006 var i alt 5.427.459 med fast bopæl i Danmark mod 5.411.405 pr. 1. januar 2005 ifølge nys nævnte kilder. Det er simpelthen ikke til at begribe, at indbyggertallet altså voksede med 16.054 i 2005. Det stemmer simpelthen ikke med, at antallet af alle indvandrere og deres efterkommere voksede med i alt kun 11.140. Danskerne går tilbage år for år, da antallet af børn pr. dansker ligger langt under 2,1 barn. Samtidig er et stort antal unge og yngre danskere udvandret fra Danmark i 2005, uden at vi kan indregne dette.

Det må simpelthen være et

tryllenummer

Indvandrere og efterkommere kan altså erstatte de manglende fødsler blandt danskerne og de emigrerede danskere med nyindrejste og indvandrerbørn, så indbyggertallet endog voksede med 16.054. Men det sker ved at de øger deres antal med kun godt 11.140 heraf ikke-vestlige med 6.940.

Det samme sker i Norge, Holland, England og Tyskland.

Sonia

PS: Den nemme for børn, kun for børn

Would it not be easier
In that case for the government
To dissolve the people
And elect another?
(Bertold Brecht)

PPS:

Oplysninger af ovenstående karakter kan kun skaffes hos information om Danmark: Derfor ville det ikke være ved siden af at bidrage lidt til oplysningernes fortsatte produktion og offentliggørelse. Dette kan ske ved at overføre et beløb til J. E. Vig’s konto i Danske Bank: reg. nr. 3629 kontonr.: 3629461213.

28. november 2006

No-Go Zones in France


There are the 751 “no-go” zones for France.

http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/chercherZUS.htm

From this link.
http://www.danielpipes.org/blog/709

They are convienently listed on one long webpage, complete with street demarcations and map delineations.

What are they? Those places in France that the French state does not control. They range from two zones in the medieval town of Carcassone to twelve in the heavily Muslim town of Marseilles, with hardly a town in France lacking in its ZUS. The ZUS came into existence in late 1996 and according to a 2004 estimate, nearly 5 million people live in them.

Directly to a map showing the areas in France: http://www.lesechos.fr/regions/atlas/atlas_06_08_2004.htm 

When you read numbers: Naturalized and children that about double the figure are not incounted, and remember it is certainly not undangerous to convert.

Sonia

Saadan standses en demokratisk debat i Europa


Short extraction from: http://ace-o-spades.blogspot.com/2004_02_01_ace-o-spades_archive.html#107602786480402207 (from 2004/07/02)

“Divisive” Politics “Attacks on

Patriotism”

“Europeans have a terrific system for managing politically-sensitive disputes: They ignore them. And, better still, they ignore the desires of those on one side of the issue entirely.

When it comes to tough political decisions that emotionally animate a sizable minority — or even majority — of voters, Europeans have “evolved” a system whereby they simply deem those who are on the “wrong,” meaning “right,” side of an issue as “politically extreme,” “racist,” etc.

This system has the great advantage of suppressing all politics on sensitive issues. Those who want to restrict immigration from Muslim countries are “racist;” therefore, there’s no need to consider them. Even though such persons constitute a majority in many European countries.

Branding such persons “racist” and “extreme” helps to suppress actual serious advocacy for certain positions. A large number of people might actually support such measures, but if their politicians are too cowed by, say, the BBC’s branding of them as “rightwing extremists,” they will soft-sell their program and meekly acquiesce in the status quo.

The system works great– except, of course, for the small problem that it results in an unresponsive politics which ignores the actual wishes of many people. It’s a great way to solve the difficulties of democracy, if you don’t mind abandoning actual democracy along the way….”

Topical European Debate Right Now


From comment on: http://www.brusselsjournal.com/node/1688

“Basically, Peters thinks that Europe’s Muslims are in trouble and will be deported or worse. Steyn believes there will be a return to European fascism, but the high European median age will limit the damage. Besides, other Europeans will find it easier to leave (as the Dutch and some French have done) or convert to Islam.

I side with Steyn. Are Europeans really going to have the energy to rise out of their wheelchairs and battle hordes of hateful, aggresive, and energetic youth.

My prediction: Paris will fall by 2022, perhaps earlier. Parts of Europe will end up a patchwork of hostile mini-states, some Muslim and others not.

Needless to say, all the big, world-class European companies will relocate to the US, Australia, or Canada, as they follow their highly educated workforces overseas.

I believe that France, Russia, and Belgium are pretty much gone as viable nation-states. In 5 years’ time, we’ll be able to say the same thing about Italy, Sweden, Switzerland, Holland, and Denmark. In 10 years time, bye-bye Norway and Germany. Only Spain, with its large Latin American immigrant population may survive.

The UK may last 20 years.”

Europe and Western Europe


Europe and Western Europe

By Fjordman 28-11-2006

 http://www.brusselsjournal.com/node/1698   

“I keep hearing the claim that “Europe is lost to Islam,” but Islam is more vulnerable than it appears, and Europe is a big place consisting of many rather different countries. Still, although I hope most of Europe can be saved, I cannot discount the possibility that certain areas or nations in Western Europe will indeed be destroyed by the immigration we are witnessing now. Some natives from countries such as the Netherlands, Germany, Britain and Sweden are already emigrating, but where are they leaving to? Most observers take it for granted that they will move to the United States, Canada and Australia, but these countries have Multicultural problems of their own, although not yet as severe as those in Europe. The most “European” countries of South America, for instance Chile, is another possibility, but one region is frequently overlooked: The formerly Communist countries of Eastern Europe…”

Flere Problemboern, naturligvis


2 ud af 3 lærere mener, at de har flere problembørn end for 15 år siden. Børnene er bl. a. mindre sociale, med egoistiske, mere selvoptagede, mere rodløse og mere forvirrede og hel del mere.

Det er Scharling Research, der har undersøgt holdningen blandt et angiveligt repræsentativt udsnit af landets folkeskolelærere. Undersøgelsen er bestilt af Ugebrevet Mandag Morgen og af Folkeskolen, der er lærernes eget fagforeningsblad.

Hvis man hermed mener, at have påvist at lærernes magtesløshed, der bl.a. fører til at undervisningen bare indstilles og børnene intet lærer, er noget, der specielt skyldes børnenes forældre, så må vi herfra i hvert fald melde hus forbi. Også børnenes forældre gik i den forkerte skole med repressiv tolerance opfundet af sindelagsapostlene, der også var ideologer for 68-er-generationen. Det blev til det modsatte af at drage op, drage op i lyset med opdragelsen.

Det er blevet kendetegnende for skolelærere at nære en evig tilbøjelighed til at give forældrene skylden, for selv at slippe for kritik. Det er dog helt forkert, for skole, medier og hele den anerkendte tidsånd hersker over forældrenes psyke og adfærdskodeks i dag. Selvstændig tænkning hørte mere til i anden halvdel af det 19. og første halvdel af det 20. århundrede.

Men udviklingen af “sociale dyr” startede meget tidligere end Bubber, Anders Lund Madsen og Godmorgen Abe; de var blot villige aktører. USA blev overtaget før Den Anden Verdenskrig og udviklingen speciel i Danmark tog sin spæde begyndelse med reformpædagog Sofie Rifbjergs “bibel” på området (Klaus’ faster).

Intet har været overladt til tilfældighederne, men ikke andet end én enkelt magtfuld generation af magthavere i det synlige har ansvaret for det udførende tilintetgørelsesarbejde i praksis.

Mao-citat: “Giv mig en generation af børn, og jeg skal erobre verden”

Skolen er brudt sammen: https://danmark.wordpress.com/2006/05/29/folkeskolen-er-brudt-sammen/

Hele historien: http://www.lilliput-information.com/skole/index.html

Sonia

27. november 2006

Indvandrerne til nye brancher


Indvandrerne til nye brancher

I flere år modtog indvandrere, der ikke kunne få arbejde, tilbud om igangsætningsydelse: Der var tale om rentefrie lån til etablering herunder kassekredit, som kommunen betalte renterne på. Indvandreren modtog så bistandshjælp ved siden af i flere år.  

Pizzariaer, shawarmageschäfter, grøntbutikker og ikke mindst frisører.  

Fra 2001 så det ved en overfladigst betragtning ud som om ordningen, der gik over for-revalidering og revalidering, var blevet afskaffet igen. Den var dog blot blevet flyttet fra kapitel 5 i loven om aktiv socialpolitik til kapitel 6, hvorefter kapitel 5 bortfaldt. Nu kaldtes hjælpen starthjælp: 

LBK nr 709 af 13/08/2003:   

§ 65. Kommunen kan give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed, når den pågældende har faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomheden og denne støtte frem for anden revalidering skønnes at kunne bringe den pågældende i stand til at forsørge sig selv og sin familie.  

Stk. 2. Kommunen giver støtten som rentefrit lån, når kommunen skønner, at dette er rimeligt under hensyn til modtagerens fremtidige erhvervsmuligheder.  

Stk. 3. Kommunen kan endvidere give tilskud til forsørgelse i en kortere periode, normalt ikke mere end 6 måneder.  

Stk. 4. Lånet efter stk. 2 sikres ved tinglyst pant, når dette er muligt.  

§ 66. Kommunen påser, at der foreligger en forretningsmæssig forsvarlig plan for den selvstændige etablering.  

Stk. 2. Kommunen skal i den periode, hvor der udbetales tilskud til forsørgelse, følge sagen for at sikre sig, at forudsætningerne for hjælpen fortsat er opfyldt.  

§ 67. Kommunen kan eftergive et lån, hvis revalidenden ikke har økonomisk mulighed for at betale det tilbage. 

Samme regel er gældende efter seneste bekendtgørelse LBK nr.1009 http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20050100929-REGL af 24/10-2005 plus nogle supplementer i kapitel 4.

Ordningen er særligt møntet på indvandrere, idet adgangen til at nyde retten forudsætter særlige ledighedsproblemer. Her tæller sprogproblemer. Når kommunen på denne måde skævvrider markederne for de mindre forretninger og vænner indvandrerne til at have kontanthjælpen i baghånd, så går det galt, netop når støtten bortfalder. Den såkaldte ‘integration’ modarbejdes sågar direkte med denne økonomiske tilskyndelse. Efter Skats seneste kontroller synes de ansatte i sådanne geschäfter også at spille på flere heste samtidig.

Og der bliver etableret forretninger pr. kommunalgodkendelse herunder pr. såkaldt kommunalgodkendt forretningsplan, helt løsrevet for markedets efterspørgsel.  

Min frisør fik pludselig to nye konkurrenter inden for en afstand af 400 meter. Han kendte selvfølgelig ikke til baggrunden, indtil jeg foreslog ham at få kommunen til at betale renterne på hans kassekredit og i øvrigt yde ham noget støtte ved siden af i stedet for at flå ham i skat… Han stolede ikke på mig, før næste gang jeg besøgte ham. 

Så skal indvandrerne til nye brancher, meldes det på TTV den 27. november fra Erhvervscentret for Etablering, Vækst og Udvikling (EVU).

Sonia

Older Posts »