Danmark

31. august 2011

OFFENTLIGT FORBRUG OG SÅKALDTE OFFENTLIGE INVESTERINGER GØR DET VÆRRE


Recessionen i Danmark er nu ovre, meldes dagen

igennem, men det er løgn

Det offentlige forbrug og de såkaldte offentlige investeringer er steget og har angiveligt trukket det, som keynesianere medregner som en del af produktionen, opad. Men det er forbrug. Bare de ville lade være at bilde borgerne ind, at en fornyelse af Gellerup Planen for en milliard for eksempel og flere offentligt ansatte er produktionsfremmende; det er netop forbrug, og det trækker kapitalen ud af produktionslivet i Danmark på linie med de lavere lønninger ovre østpå. I perioden 2001-2009 steg det offentlige forbrug eksklusiv overførslerne med 37,8% (i løbende priser) med nul- eller negativ realvækst i økonomien i hele perioden som følgen. Kan nogen så finde ud af, hvordan det går med det ekstra offentlige forbrug i andet kvartal? Prisstigninger, der følger af de seneste skæve tiltag, mammutunderskuddet på de offentlige finanser sidste år, er lidt forsinkede, og det samme er prisstigningerne s.f.a. underskuddet på 22 mia. i første kvartal i år. De slår igennem cirka ét år senere. Sådan er det, og det overrasker ikke folk, der har sat ind i det. Al ting ellers i det åbne i denne forbindelse handler om begrebsforvirring, falsk reklame og samlet om udsættelse af noget, der bliver værre hele tiden med de fejltiltag de har gang i.

26. august 2011

SAA VIGTIGT ER VALGET


Ikke én ud af tusinde forudså katastrofen. Under én ud af syv indså katastrofens mulige komme, før det var for sent. Hvor stor en andel af de resterende cirka seks syvendedele eller ca. 85%, der enten opdagede katastrofen komme for sent, og hvor stor andel, der end ikke vil opdage katastrofen, efter den er indtruffet, gider vi ikke interessere os for. 

Eller under 1 promille, under 15 procent og cirka 85 procent. ‘Det er afgjort de 85 procent der skal bestemme, for de er flest’. Om du stemmer på de røde eller de blå eller de grønne eller de violette, eller du undlader at stemme, er fløjtende ligegyldigt. Valget er mest noget med smagen, moden og måske trenden for børn af tiden. To generationer forblev børn livet igennem. Derfor gik det galt. Og netop derfor kan det ikke blive bedre, før børnene i dag er blevet bedsteforældre. Om det bliver bedre ved vel ingen.

4. del af Eduardo Farahs budskab i

februar 1989

Indtalt af J. E. Vig den 22. oktober 2009:

Varighed: 6:17

Fra  2009 tog indvandrerbander magten fra ordensmagten flere steder i Europa ud over de nævnte i 1989 på lydoptagelsen: Rotterdam, Lyon, Marseilles visse områder af Berlin, Köln, Malmø, Københavns vestkvarterer, kvarterer i Odense for at nævne nogle få af utallige steder.

1. del, 2. del, 3. del

Vi fik ret efter 24 års kamp, hvor vi ofrede alt; men det er lige meget: Danskerne finder sig passivt i alt for ikke at ofre noget, og derfor mister de alt.

Mærsk-direktør Nils Smedegård Andersen beretter sandheden

Filed under: Culture, Danmark, Economics, Education, folkeskolen, Free Speech, Science — Jørn @ 07:35

A. P. Møller: “Vækstpakkerne er noget med at bruge nogle penge man ikke har på noget kortsigtet. Forbedrede konkurrencevilkår, så virksomhederne for fordel investerede herhjemme, er det der skal til.

Mærsk-chef: Vækstpakker er farlige 26-08-11

Nils Smedegaard Andersen mener ikke, at Danmarks problemer løses med vækstpakker, som er finansieret med lånte midler.

Politikerne bør droppe al snak om vækstpakker og i stedet fokusere på at få skabt rammerne…
Mærsk-chef: Vækstpakker er farlige 25-08-11

Politikerne bør droppe al snak om vækstpakker og i stedet fokusere på at få skabt rammerne for et konkurrencedygtigt samfund med en mindre offentlig sektor og lavere skatter og lønninger.”

Arrogant uvidenhed er det værste, det er hvad Fredriksen og Barfoed står for

Her peges på de to mest centrale ting, der sendte landet mod enden – rækkefølgen mod enden er med: https://danmark.wordpress.com/2011/03/17/et-magteslost-velfaerdssamfund-som-ingen-havde-bedt-om-slog-danmark-ud-sammen-med-masseindvandringen/

Vækstpakkerne afsløret som : Laden som om, hokus-pokus, funny money


Uddrag: http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/213568/vaekstpakke_kan_foere_til_hestekur_i_2013.html

25-08-2011 06:44 Politikerne kommer til at skære dybt i de offentlige udgifter i 2013 for at betale for den vækstpakke, som hurtigst muligt skal sparke gang i boligmarkedet og danskerenes privatforbrug, forudser tidligere overvismand Torben M. Andersen, skriver Berlingske.

Det skyldes, at regeringen i 2012 har valgt at overskride EUs krav til, hvor stort underskuddet på statens budget må være. For at komme tilbage på rette spor skal regeringen træde på den økonomiske bremse allerede året efter.

“Der er lagt op til en hård opbremsning for at nå i mål i 2013. Især hvis krisen trækker ud, kan det blive en alvorlig sag. I forhold til beskæftigelsen vil det være problematisk, hvis man strammer så meget,” siger Torben M. Andersen, professor i økonomi på Aarhus Universitet til Berlingske.

Torben M. Andersen: Vækstpakker kan føre til hestekur i 2013

25. august 2011

Noget særdeles drastisk skal der til for at forhindre at folkestammen uddør


Hvad en gennemgribende retro-analyse af den danske

demografi viser:

Metoden: http://www.lilliput-information.com/index-population-account-corrections.pdf

Resultaterne: http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf

Ved totalanalyse af 235 oprindelsesnationers repræsentation med immigranter i Danmark gennem 31 år er resultatet for den estimerede og korrigerede fødselsrate blandt danskerne 9,69 pr. 1000 i 1983, der dengang svarede til en officiel total fertilitet på 1,377 barn pr. kvinde i Danmark i følge Statistisk Årbog. Det svarede (i følge det vejede gennemsnit, som den totale fertilitet beregnes af) til en fødselsrate på 9,20 for danske kvinder og en på 18,35 i gennemsnit for udenlandske oprindelser i 1983.

Forudsætter vi, at aldersfordelingen er uændret for begge grupper siden 1983, svarer en fødselsrate 1. januar 2010 på 9,31 til en etnisk fertilitet for danske kvinder på 1,39 barn. Forudsætter vi stedet at fødselsraten i 1983 er den, der meddeles nu som den totale 1983-fødselsrate fra DSS 1,3, er det ensbetydende med, at fertiliteten blandt danske kvinder var nået ned på 1,235 i 1983. Ved fastholdt forudsætning om uændret aldersfordeling fører dette til en etnisk fertilitet i dag blandt danske kvinder på 1,137. Lidt højere end den tyske og og den italienske.

Vesterlændinge føder færre og færre børn og immigranter fra Mellemøsten, Sydasien og Afrika føder flere og flere børn og det samme gør deres børn. Dette er sandheden.

Men løgnerne driver fortsat deres spil, og det bliver værre og værre:

I Søndagsavisen 25/1-2004 udtaler lederen for personstatistik i Københavns Kommune, Claus Woll : ”Jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten”. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tvært imod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10%.”

Europa er den eneste verdensdel truet af faldende fødselstal og skrumpende arbejdstyrke. Europæiske kvinder vil fremover føde endnu færre børm, lyder advarslen fra danske og internationale eksperter, skriver Berlingske Tidende 8. august 2010. En fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, der lagde navn til i Berlingske Tidende, holdt grundigt sin kæft for et par uger senere, da medierne kørte den diametral modsatte kampagne med bl.a. “Nu føder ikke-vestlige kun 1,6 barn i gennemsnit, danskerne hævder de føder 1,9 barn”, skrev bl.a. Information og også Berlingske Tidende den 25. Juli 2010. D.v.s.: At nu føder danskerne angiveligt 1,9 barn pr. kvinde mod tidligere (for et par år siden) angiveligt 1,7. Det er selvfølgelig det rene vrøvl, hvilket jeg tager op og beviser i indledningen til rapporten fra 30. marts 2011.

————————————————————————————————–

Vi uddør:

Vi kan stille og roligt melde, at bl.a. den tilsyneladende mindre virkningsfulde og nu næsten fuldt accepterede følge af kvinderne i uddannelserne og deres tilstedeværelse på arbejdsmarkedet har simpelthen ført til at vi uddør. Lediges og udstødtes manglende børn samt den senere alder for første fødsel fører til for få børn sammen med præventionen og aborterne. Her skulle virkelig have været skredet ind forlængst i stedet for at lade børnefødende fra områder med gennemsnitligt langt lavere IQ immigrere til Danmark. Eliten var af den skæbnesvangre fejlagtige opfattelse, at den kunne forme og ændre alt i universet.

Fødselsrater på 9,20-9,31 pr. 1000 i befolkningen pr. år eller en fertilitet (ved fastholdt aldersfordeling) på fra 1,14 til 1,39 fører med en dødsrate på ca.10 pr. 1000 i befolkningen pr. år selvfølgelig til, at vi med sikkerhed uddør.

Så kan der hentes børnefødsler fra højfertilitetslandene, og det er sandelig også sket. Disse landes immigranter er langt hen ad vejen uegnede til det danske produktions-arbejdsmarked. Og så kan vi hente produktive arbejdskraft fra egne, hvor arbejdskraften er mere egnet, men netop disse immigranter (fra Østeuropa og Sydøstasien) føder lige så få børn som vi danskere. Desuden er de fleste potentielle immigranter stammende fra Sydøstasien taget til USA, Canada, Australien og England i1980erne netop fra de af landene, der savnede/savner vækst i hjemmeøkonomierne. Resten skal ikke ud at rejse og finde et nyt land. Vi kom 30 år for sent.

 

Demografien er en forfærdelig regnekunst, og den er logisk, konsekvent og næsten irreversibel på den virkelighed den anvendes sammen med de fødende kvinder.

Vi er ikke ene om at alarmere: http://www.efg-hohenstaufenstr.de/downloads/texte/bevoelkerung_geht_zurueck.html

Vizepräsident des Statistischen Bundesamts, Tyskland Walter Rademacher:

“Faldet i det (TYSKE) folketal i Tyskland kan ikke længere stoppes.
Den faldende spiral kan ikke længere vendes…
Det bliver en muslimsk stat år 2050.”

http://www.sueddeutsche.de/politik/unumkehrbarer-trend-deutsche-bevoelkerung-schrumpft-und-vergreist-1.885599

http://www.netdoktor.de/Gesund-Leben/Alter+Pflege/Wissen/Alter+Pflege-Demografie-Altern-6170.html

Vi skal ikke regne med at få en helaftensudsendelse på TV om emnet, hverken her eller i Tyskland, fordi magthaverne og medierne kun satser på flertallet, der intet aner, fordi medierne og øvrige ansvarlige netop har forholdt dem alle væsentlige oplysninger. John Maynard Keynes, hvis noget urealistiske økonomi-systemer eliten fortsat misbruger grundigt på 70. år, hævdede at det absolut ikke ville være en fordel at holde den planlagte udvikling efter WW2 hemmelig for offentligheden. Dette fremgår af ‘Den Skjulte Magt’ af Anthony Sampson. Anthony Sampson var sekretær i Brandt-Kommissionen, der arbejdede med Nord-Syd-Dialogen. I dette havde J. M. Keynes givet ret.

Med en officiel vestlig fertilitet i Vesteuropa på 1,38 – endog en del lavere, som jeg har vist – vil det tage mindst 80 år (3-4 generationer) at ændre fertiliteten tilbage til den nødvendige 2,05 (ikke 2,1 eller 2,11, for 2,05 er nok, fordi spædbørnsdødeligheden netop er reduceret helt i bund i Vesten). Og i denne periode (80 år) kan vi ikke holde området med den aldring, der samtidig sker som følge af den langvarige fertilitetsnedgang forud ….. uden meget drastige midler. Det er muligt, men det er usikkert om det nås alligevel, inden det er for sent, fordi mennesket er blandet ind, og der er kun ét forsøg.

De eneste tilstrækkeligt fødende er fortsat immigranterne og deres efterkommere med gennemsnitlig lavere IQ , som vi ikke kan bruge tilstrækkeligt i produktionslivet p.g.a. af det endda stadigt voksende behov for IQ her, når den løntunge produktion netop afskibes til lavlønsområderne. Hvor der er lavløn og tilstrækkelig gennemsnitlig IQ derude, samt udvikling og kun behersket udbygget, privatfinansieret velfærd vil de ikke emigrere fra, når det netop går godt, og det ville som nævnt heller ikke nytte noget her om de gjorde, for de føder heller ikke børn nok.

Velfærdssystemerne og fejl-immigrationen, der sattes endeligt i gang for henholdsvis ca. 40 år og 30 år siden alene til elitens gunst, accelererer (exponentiel vækst) således derouten endnu mere op, fordi indvandrerne som det er nu kan forbruge af velfærdssystemerne, samlet med overtyngden svarende til en faktor 3,3 for alle i gennemsnit og 3,47 for ikke-vestlige i indtil 5-7 år i Vesten mere, hvorefter systemerne bryder sammen, i alt fald her, når pensionerne og boligydelserne til folkepensionisterne sammen med andet, der må prioriteres næsten lige så højt, simpelthen ikke kan finansieres. Så enkelt er det. Det skal understreges at velfærdssystemerne og indvandringen absolut ikke var noget den menige dansker på nogen måde havde ytret ønsker om.

Vi har endda regnet med mindst to generationer fra nu, inden der antagelig vil kunne være vesteuropæere med tilstrækkelig modstandskraft til standse indstrømningen af immigranter med gennemsnitlig lavere IQ og vende denne immigration til hjemrejse. Vesteuropæere, der måtte være til noget, forventer vi fortsat til den tid vil foretrække oldeforældregenerationen for bedsteforældrenes og forældrenes (set mange gange tidligere), fordi der i den første trods alt var nogle få, der gjorde en indsats for at rette op på elitens katastrofe-dispositioner. Vesteuropæerne vil uanset samtidig være i mindretal om to generationer uanset indvandringen eventuelt standsedes, og i voldsomt mindretal i de unge/yngre aldre om disse 40 år. Det er ikke antallenes/mindretallets relative størrelse, der gør det, nødvendigvis.

Kulturradikalisten Tor Nørtranders 2005: “Hopla, vi uddør”: http://www.lilliput-information.com/economics/6/index.htm

Et samfundssystem, der i praksis har gjort over halvdelen af vælgerne til enten sine sociale klienter eller sine ansatte, har ikke nødig at finde andre begrundelser for sin eksistens. Fundamentet er cementeret.

J. E. Vig, 25. august 2011

 

Blog-test til de smarte bloglæsere og bloggere


Blog-test

Kan du fortælle mig, hvorfor de kristne i Østafrika, især i Somalia sulter, uanset nedbøren og høsten?
Svaret bør deles i to hinanden supplerende svar:

1. Fordi…

2. Fordi…

Mange banker har problemer i Europa


Europe Banks Lean More on Emergency Funding

New signs of stress are piling up in the ailing European banking system, including a leap in borrowings Tuesday from the European Central Bank’s emergency lending facility.

———————
Selvfølgelig har mange banker problemer. De har lånt optil 30 gange mere end, der har været indskudt af penge. Resten har staterners nationalbanker garanteret for. Men hvad er den garanti værd?

24. august 2011

Stor del af underskuddet følger direkte af den lagte skæve udvikling


Finansloven 2012 med et underskud på 79,8 mia. kr. Af disse vil cirka 39 mia. kr. være væksten i de sociale udgifter (2011-2012) til individer 16-64 år (de arbejdsdygtige aldre) og igen cirka 35% af sidstnævnte, d.v.s. cirka 14 mia. kr. af stigningen i udgifterne vedrørende ikke-vestlige i Danmark (2011-2012). Flere på overførselsindkomst i de arbejdsdygtige aldre. Dertil kommer, at kommunerne nu skal have lov til at låne noget mere, som vi ikke har nemt ved at se de kan tilbagebetale uden at lukke end flere af de kilder, hvorfra skatterne til disse nye og de hidtidige afdrag og renter på lån skal hentes.

De 39 mia. kr i underskud er bundne i den forstand de følger af den lagte udvikling, hvor de sociale udgifter, der ikke er aldersbetingede, vokser med omkring 9,5% pr. år. D.v.s. en fordobling på 7,5 år.

Underskuddet på finanserne i indeværende år bliver meget større (97 mia. kr.) og i 2010 var det af cirka samme størrelse, 79,2. Når det viser sig igen, at underskuddene i forbrugssektoren ikke fører til nogen stabil realvækst, men til større statsgæld for tredje år i træk, vil den såkaldte venstrefløj hævde, at det skyldes at underskuddene er alt for små. Men da er udviklingen ved at være tilendebragt.

22. august 2011

NYE ORD HVER DAG: KULTUREN NAAR LÆNGERE OG LÆNGERE UD: ——– LØFTEPOLITIK

Filed under: Culture, Danmark, Education, folkeskolen, Free Speech, propaganda — Jørn @ 08:58

Det er ikke nemt at følge udviklingen. Det går med rivende hast. Og ikke alt er lige nemt at begribe. Løftepolitik forestillede vi os eventuelt kunne have ergonomisk, noget arbejdsmedicinsk indhold, men det er ikke tilfældet. Det er noget om politikerne giver nogle løfter forud for et valg.

 

Valgflæsk

har været kendt i en menneskealder. Nu er begrebet blevet renset for sarkastisk indhold, så det kan indgå i ethvert partiprogram. Det er blevet til løftepolitik, der så kan fordeles over den politiske retlineære skala. “Ja, vi holder ikke vore løfter i modsætning til flere af de andre partier”, kunne være en løftepolitik formuleret af et af de mere uønskede partier eller for så vidt blot et parti, der aktivt forsøger at skille sig ud, siger min søster Gurli Margrethe. Så kan man i hvert fald sige, at de der mest usandsynligt er at finde i en fremtidig regering afgiver længerevarende eller længere holdte løfter. Vælg selv!. Kvindekvoter er også noget den liberale travhest Lykke Friis vil bringe i front i valgkampen, hvor hun efter sigende er den bedst egnede til at modstå Jeanne D’Arc.

Vi har faktisk taget forskud på glæderne med nogle eksempler:

Kvindekvoter og kvindepolitik

Løftepolitik med lydoptagelse

20. august 2011

DEN EUROPÆISKE STATSDANNELSE ER PÅ PLADS – BESLUTTET AF FRANKRIG OG TYSKLAND – eller kikser det?


“Storbritannien får en regning på £50 milliarder (knap en halv billion kroner pr. år) som følge af det nye skatte-raid fra Brussel, i følge rapport. Det er prisen som blot England forventes at skulle betale, hvis den Europæiske Union indfører skat på finansielle transaktioner, som Frankrig og Tyskland vil have. Den tyske Kanzler Angela Merkel og den franske Præsident Nicolas Sarkozy har besluttet skatten i hele EU med det formål at løskøbe Euroen.

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2028081/Britain-faces-50bn-Brussels-tax-raid-bail-Euro.html#ixzz1VYEvSiGk

Størstedelen af pengene skal hentes fra City of London – den britiske regering frygter, at de større banker og investeringsfirmaer simpelthen forlader EU for at åbne forretninger andre steder uden for EU. Den såkaldte ‘Tobin Tax’ or ‘Robin Hood Tax’ er kun én af ti direkte skatter, som EU forventes at introducere.

———————————-

Vi forudså dets komme. Fælles finanspolitik m.h.t. de offentlige udgifter herunder statsgældsafdragene rundtom i EU, fordrer selvfølgelig en fælles skattefunktion tillige, når ingen vil være med frivilligt. Det var netop den Lars Lykke Rasmussen plaiderede for i den forløbne uge. Den nye styring af EU, som en egentlig stat.

‘Det er klart, når politikerne med en fejlkonstrueret, obligatoriske fællesvaluta, der bl.a. sætter Europa på vågeblus, så kapitalen efter naturlovene søger væk, og samtidig får gjort statsgælden i Europa til et fællesanliggende rent tilbagebetalingsmæssigt – de værste først -, og næsten ingen af medlemsstaternes regeringer vil være med til at betale de andres gæld, ‘da er det logisk klart’, så skal kapitalen selvfølgelig drives ud af Europa endnu hurtigere. Næste skridt der kommer meget snart er forbud mod kapitaleksport svarende til i Sovjetunionen’.

Older Posts »