Danmark

27. januar 2011

Danmark, dejligst vang og vænge

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 09:21

Danemark vi nu kan ligne
ved en frugtbar vang,
hegnet rundt omkring, – Gud signe
den i nød og trang!
Gid som korn opvokse knægte,
der kan frisk mod fjenden fægte
og om Danebod end tale,
når hun er i dvale!

https://danmark.wordpress.com/2007/10/25/en-trussel-mod-det-danske-folk/

Sidste totale korrigerede beskrivelse og perspektiv år 1979-2072 for 235 nationer/oprindelser repræsenteret i Danmark:
http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf  (fra side 13 skal du lige lade curseren pege på siden, klikke højre tast på musen og vælge rotér med uret, så vender diagrammet som du vil have)

Pew Research Center kan fortælle en ganske anden historie, men det lader vi medløberne og tumperne om at bringe detaljer om, uanset prof. Amaney A. Jamal på Princeton University udtrykker undren over “hysteriet” i Europa. Han kan ikke vide, at vi er nogle få stykker, der ved at alle fremmedes fødsler i immigrationslandene i Vesten netop er blevet besluttet at skulle nationalitetsbetegnes efter fødestedet i optællingerne uanset forældrenes og deres egen oprindelse.  Om den religiøse tilknytning så forfalskes for disse fødte håber vi ikke, eller de blot kan betegnes ‘danske fødte konvertitter’, kan vi heller ikke vide noget om. At falde for denne er ualmindeligt tumpet, hvis ikke værre.

13. januar 2011

Økonomisk Vækstprocent: Jamen, det sagde de da ikke paa TV


Nøgleordet er deflation, men vi mangler prisfaldene…

endnu

Vidste du at den reelle vækstrate i Tyskland i 2009 var: 1,0% ? Vidste du at den reelle industrielle vækst i Tyskland i 2009 var: 0,1% ? Vidste du at samme industrielle vækst i Tyskland i 2002 og 2003 var: -0,2 og -0,3% ? Vidste du at den reelle vækstrate i Danmark i 2009 var: -1,2 ? Vidste du at af 212 lande indtog Danmark 206. plads m.h.t. den  reelle vækstrate i 2009 ? Vidste du at Danmarks industrielle vækstrate i 2009 var: -3% ? Vidste du at 2001-2008 udviste Danmark en minimal vækst med 0% i 2004 ? Tal for Danmark om 2010 er ikke offentliggjort endnu. Det kan der være mange grunde til.

Og så længe du tror på TV får du ikke kilderne til mine sandheder, for du har valgt at tro på løgnen.

Som du sikkert vil konstatere passer nedgangen hos kilderne til økonomisk forbrugsmulighed meget skidt til vækstraterne i det offentlige i alt forbrug 2001-2009 uden overførslerne

Kilden her er Danmarks Statistik, Statistikbanken: absoluttallene bag. Mine: pct. vækst pr. år

Hvis ikke de tomme skaller på borgen vil forcere udviklingen i negativ retning,  kan det kun skyldes en misforståelse af ……..’tyngdeloven’ Vi havde skrevet noget af det, før vi gik til internationale ‘hemmeligholdte kilde’ og fandt et længere og bredere forløb:

Bruttonationalproduktet faldt med 68,4 mia. kr.

fra 2008 til 2009. De offentlige udgifter lod man

vokse sjovt nok med 68,4 mia. kr. samme år.

I 2009 øgedes de offentlige udgifter så igen med

43 mia. kr. i løbende priser

11 dage efter vi begyndte denne blog den 18. maj 2006 meddelte vi det helt centrale at gå igang med snarest for de øverste på hjemmefronten – hvis formålet ikke er kollaps – og vi gjorde det uden at placere noget ansvar hos andet en 68-generationen: Et meget lille uddrag af  https://danmark.wordpress.com/2006/05/29/fra-ideologi-til-realisme-%c2%96-velf%c3%a6rd-og-globalisering/ “…Uanset om vi skal se velfærdssystemet gradvist bryde sammen p. g. a. manglende finansiering, eventuelt med et sidste greb efter inflationen uden for Euro-zonen, og så længe EU ikke har standset dette, så kan vi med en delvis afsporet uddannelses- og forskningssektor, hvor 2 ud af 3 uddannede fortsat retter blikket mod beskæftigelse i den offentlige sektor, forvente den nærmeste fremtid bringe flere og flere billige importvarer til landet til en stadigt større andel af befolkningen, der vil være henvist til offentligt tildelte overførselsindkomster som livsgrundlag. Udveksling af varer og produktionsfaktorer herunder en stadigt aftagende vidensoverførsel til de lønlette områder vil være aktuel en årrække frem. En lang række af humaniora uddannelserne må simpelthen have meget lav eller ingen tilgang af studerende. Og kan det ikke lykkes at nedbryde ideologien, om hvad det frie uddannelsesvalg pr. skattefinansiering fører til efter de unges tre års prægning i gymnasiet, må der indføres studieafgifter svarende til de samlede uddannelsesudgifter og ophør af tildeling af offentlige legater til de uddannelser, der ikke vil give beskæftigelse i samhandelssektoren, og ikke ved andet end naturlig afgang andetsteds i mange år frem. De offentligt finansierede legater kunne fjernes og erstattes af lån, ligesom en uddannelsesafgift svarende til de faktiske omkostningerne kunne indføres. Legater og gratis uddannelse er flot og skævt, ikke blot fordi en mængde uddannede ikke opnår beskæftigelse med deres uddannelsesvalg, eller fordi de, der ikke tager en videregående uddannelse, faktisk betaler for uddannelsen, der tilmed medfører en højere løn. Det helt afgørende : En sådan forrykt ordning kan kun begrundes i ren elite-tænkning, og samtidig forbruges vort produktionsapparat til dets egen udslettelse/udflytning ad den vej. Afviklingen af de private uddannelsesomkostninger kan ske over annuitetslån af 20 års varighed…”

————————————————————————————————–

Vi har berettet det der var at berette om Euroen, om finans-, statsgælds- og værdikrisen. Det slog indtil videre  til. Også om forfølgelsen af de udstødte og nulstillede har vi skrevet det fornødne, specielt under Betjentsens og Frederiksens økonomi- og arbejdsmarkedsregimente. Tilsyneladende avancerer man på at køre sådanne regimer kort i stilling i opsvings-danmark og lade løgnene arbejde et par år. Men alting har en ende. Vi har beskrevet de økonomiske perspektiver for landet og mest underestimeret disse perspektiver. Alt dette vil du få at se, om vi havde ret i. Det kunne måske ikke have været klaret uanset i 2006, men det er i hvert fald for sent nu, sådan som vi ser skallerne udvikle sig på borgen. Vi har ikke overladt noget til meningsløst nonsens, pjat og tilfældigheder, og vi har fået ret i næsten alt, hvad vi har skrevet på denne blog. Det tør vi godt hævde selv, for vi har netop gemt, hvad vi har skrevet, og det kan man kontrollere. Og så kan det være nok. Vi er ikke i underholdningsbranchen. Det er derimod Monrad & Rislund med Inderst inde på ‘Knepper De?’ CD-en fra 1996

My website?

lilliput-information.com

lilliput-information.blogspot.com

nytdanmark.blogspot.com

informationomdanmark.blogspot.com

Site:http://Xantippe.Wordpress.com

Vi vælgere kan også lade være at vælge – det betyder ikke en døjt!

Så kom dog hjem

Om lidt bli’r her stille

Og dansen går på Sunnanö

Min älskling du er som en ros

OM NORGE I DECEMBER


Nye oppslag på AntiJihad Norges blogg i desember 2010

1 desember: Agurktid i desember
2 desember: “We Told You So”
3 desember: Muslimsk ”toleranse”
4 desember: Narnia, Jesus, Buddha og Muhammed
5 desember: Arabisk jihad i Nord-Kaukasus
6 desember: Intet nytt under solen
7 desember: Palestina-arabere på topp
8 desember: Saudiarabisk hjemmebrent
9 desember: Overvåkning og terror i Norge
10 desember: Lokal kultur eller islamsk ukultur?
11 desember: Ereksjonstest av terrorister
12 desember: Selvmordsterror i Sverige
13 desember: Resirkulerte løgner
14 desember: Mot ny jihad i Elfenbenskysten?
15 desember: Mafiastyrt røverstat
16 desember: Sverigedemokratene og Afghanistan
17 desember: Hvem er Jesus i Koranen?
18 desember: Olav Versto og islam
19 desember: Moskvas første intifada
20 desember: Årets ekspertnaut
21 desember: Bombetrussel mot UiO
22 desember: Gigantisk julegris i Luleå
23 desember: Håndhilsing forbudt, men voldtekt er lov
24 desember: Engelen ved Hira og engelen ved Bethlehem
25 desember: Et ran med symbolikk
26 desember: Fra Bethlehem til Groruddalen
27 desember: Islamofobi i Los Angles
28 desember: En spansk grisehistorie
29 desember: Bombetrussel mot koptere i Sverige
30 desember: Terrorjulen 2010
31 desember: 2011: Sannhetens år

Mvh
AntiJihad Norge

12. januar 2011

Kuwaitisk professor fra 2. februar 2009 paa Al-Jazeera TV : Lyt til jublen blandt tilhørerne


‘Nu må vi vel også se at få lukket munden på de værste her tillands’

Danmark er nok også et af de mest ytringsåbne lande i Europa, og det gør os bestemt udsatte. Men når det kommer til den arabiske halvø, kan vi ikke være med:

Slå til:

http://www.magdeburgerjoe.com/2009/02/kuwaiti-professor-abdallah-nafisi.html

Husker den første Golf-krig:
The first Gulf War in 1990 was presented to the American people as a struggle to liberate the captive nation of Kuwait.

Lars Løkke Rasmussen er socialist – maaske uden at vide det


Vi mener at statsminister Lars Løkke Rasmussen er

socialist i sine udtalelser og sine handlinger

hvad han selv tror er ligegyldigt

Lige præcis som de andre socialister, når han holder fast ved at skatterne ikke skal nedsættes de næste 4-5 år. Når mere end 65% af befolkningen allerede lever af overførselsindkomst eller er ansat i det offentlige, der kun kan forbruge, hvad der kræves ind i skat, så er det lysende klart, at bøtten skal vendes uanset at det er ubehageligt.

Den indtægtsskabende sektor står simpelthen og skal levere midler uafbrudt til den udgiftskrævende/forbrugende sektor, der som sådan har et kvælertag netop om indtægtskilder, der skal tjene de samme midler ved frivillige betalinger for varer og ydelser. Man skal ikke undre sig over at virksomhederne flytter og eller lukker og afskediger de højtlønnede medarbejdere, der først og fremmest har krævet ind for at kunne betale skatterne. Dertil kommer alverdens bidrag på lønseddelen til utallige skumle fonde, der faktisk fordobler lønomkostningen i forhold til det, som lønmodtageren selv skal betale skat og afgifter af. Disse fonde gavner ikke arbejderne i andet end en rød teoribog. Det tror jeg de fleste i erhvervslivet giver mig ret i.

Når talen kommer op om der skal spares, fordi politikerne har tilladt større forbrug end de har lettet virksomhederne og deres ansatte for, så skal tingene kunne sættes i perspektiv, så størrelser kan sammenlignes:

Efterlønnen: 22 mia. kr. Folkepensionen: 88 mia. kr. Boligydelse og boligsikring: 12 mia. Kollektivt offentligt forbrug 141 mia. kr. Det var enkelte poster efter udgiftssarterne.

Hvilke modtager overførslerne i almindelighed og giver anledning til overførsler og offentligt forbrug af især arbejdstimer på det samlede offentlige velfærdsbudget på i alt 752 mia. kr. i 2010:

4,8 -4,9 mill. Danskere og vestlige: 499-526 mia. kr.

600.000-700.000 Ikke-vestlige: 226-253 mia.kr.

De sidstnævnte er simpelthen i gennemsnit 3,47 gange tungere på det offentlige driftsbudget, selv når deres skattebetalinger medinddrages i regnestykket. (Men det kan vi slet ikke tale om, for der er netop af regeringen nedsat ‘en overflødig syltekrukke’ til at opregne detail-beløbene, selvom Velfærdskommissionen gav det samlede resultat allerede i marts 2005; derfor ‘syltekrukke’, så eventuelle beslutninger desangående kan udskydes. Desuden berører emnet forskellighed, og så er det uetisk (= politisk ukorrekt) at beskæftige sig med, som tingene ser ud, d.v.s. den side forskelligheden hælder til. Man kunne med altoverskyggende ret hævde, at hvad et par af posterne angår, er der nogen, som har bidraget til deres formål gennem et langt liv via det forordnede velfærdssystem i dets højt besungne og skattefinansierede navn.

Vi kan supplerende oplyse, det er ikke udpræget gennemtænkt, det der foregår på borgen, med mindre socialismen er i højsædet:

Bruttonationalproduktet faldt med 68,4 mia. kr.

fra 2008 til 2009. De offentlige udgifter lod man

vokse sjovt nok med 68,4 mia. kr. samme år.

I 2009 øgedes de offentlige udgifter så igen med

43 mia. kr. i løbende priser

 

Reaktionstiden er utilgiveligt alt for lang til, at det borger for indsigt i andet end Karl Marx in fünf Minuten.

10. januar 2011

Løkke narres

Filed under: Culture, Danmark, Economics, Finanskrise, folkeskolen, Free Speech, skoler — Jørn @ 09:54

Mon ikke den såkaldte økonomiske overvismand sammen med socialdemokraterne og SF narrer Løkke Rasmussen?

Private sektor: At udvide arbejdstiden, når der er mindre salg, færre kunder og/eller mindre produktion, kan de fleste børn forstå er noget vrøvl.

Offentlige sektor: Udvidelse af den ugentlige arbejdstid med f.eks. tre timer kan være et argument for at afskedige nogle af de ansatte. Desværre er det lidt vanskeligt at forestille sig, at tre timers længere arbejdstid pr. uge ikke fører til lønkompensationskrav, med mindre de offentligt ansatte er villige til at arbejde gratis i tre ekstra timer pr. uge.

Resultat: Mere inflation – den skjulte skat, nul vækst, mere arbejdsløshed.

Falsk resultat efter bevidst misforståelse af J. M. Keynes teoribøger: Mere løn, så bruger vi noget mere, og bliver alle sammen herhjemme så rige, uanset at vi sælger noget mindre til udlandet, hvis øgede betalinger er det eneste vi kan blive rigere af.

9. januar 2011

9 January, 2011 11:34: Retro-analyse og projektion 1979-2072 resultater og præsentation


Nyhedsbrev fra Information om Danmark 

 – formentlig det sidste 

Antal, geografi, øst-vest, IQ som kendetegn ved statsborgere af udenlandsk oprindelse

For omkring 20 år siden opfordrede tidligere sognepræst i Seem Søren Krarup mig til at skrive Danmarks Statistiks historie. Dette ville have været og vil fortsat være tidsspilde, der måske ikke uden videre kan sammenlignes med omkring 10 år i Folketinget. Det sidste var det værste.

Rumlepotter findes både i jydske og sjællandske udgaver.

Derimod den nyere (masse-)indvandrings historie i tal og perspektivet kunne interessere nogle få, der måske har på fornemmelsen, at de på den ene eller den anden måde er blevet snydt. Vi forestillede os fra 1987, at grundlaget ubetinget måtte være at kunne fastslå invandringens størrelse. Det var netop her magthaverne straks lukkede adgangen, medens medierne samtidig løj i takt hermed gennem mere end tyve år. Vi rettede, hvad der kunne rettes nærmest med “bind for øjnene”, da vi ikke havde adgang til grunddataene, men kun til de offentliggjorte data og de offentliggjorte bearbejdede statistiske materialer. Den sidste kategori kom i øvrigt til at stå mere alene, således at grundlaget for det udarbejdede ikke kunne anfægtes. Etikken var røget og udskiftet med en ny.

Særligt interesserede kan få tilsendt vor sidste gennemgangs grafiske fremstillinger om masseindvandringens historie (1979-2010) i programmet (Office) Publisher eller blot som e-mail, således at de mere end 25 grafiske figurerne kan ændres i størrelse. Herved træder flere detaljer tydeligere direkte frem fra den bagvedliggende regneark-model. Perspektivet for perioden 2011-2072 er også illustreret i tal, grafik og statistisk beskrivelse under givne, realistiske forudsætninger. Denne gennemgang tilsendes vederlagtsfrit pr. e-mail som supplement til følgende filer, der er offentlige tilgængelige:

perspektiv.pdf : baggrunden kort, modellen i hovedtræk og resultaterne i modellens regneark er sammenskrevet i form bestående af tabel-uddrag med tilhørende grafiske fremstillinger samt en kortfattet, tilhørende statistisk beskrivelse i PDF-fil.

Resultaterne skal ikke forsøges underkastet nogen verbal/sproglig omkalfatring, justeringer eller præciseringer endsige nogen smagsbedømmelse af hensyn til dette og hint med min deltagelse, og intet omskrevet herfra kan offentliggøres i mit navn. Resultaterne er korrekte for så vidt modellen og dens forudsætninger accepteres, idet elementerne brugt i modellen ikke er mere eller mindre tilfældige valg af ord og vendinger fra vokabulariet, men universel logik i symbolsprog anvendt på veldefinerede begreber. Vi har intet andet holdbart end netop en sådan model, når den enkle virkelighed systematisk skjules for offentligheden af de såkaldt ansvarlige, gamle såvel som og ikke mindst nye.

Hvor meget offentligheden har ud af læse gennemgangen, eller om mange eller få kan forbinde modelresultaterne med virkeligheden ved jeg ikke. Rettighed til at bruge modellen på danske befolkningsforhold er netop blevet solgt til internationalt forsknings- eller udviklingsarbejde. Som bl.a.. den generelle beskrivelse af modellen antyder kan ingen befolkningsrelateret dansk forskning længere forsvares med udgangspunkt i den officielle, danske befolkningsbeskrivelse, såfremt karakteristikummet, der søges afdækket i den statistiske helhed, er væsentligt genetisk knyttet. Dette sidste ved flere, der har fulgt den kritiske demografi-gennemgang gennem årene på vor netside eller i Danskeren. De officielle fejlbeskrivelser af befolkningssituationen er ikke overraskende noget nær de samme i alle europæiske lande, selvom variablene og dataene er noget forskellige, og alle disse officielle beskrivelser skrider mere og mere med tiden i forhold til realiteterne. I forskningsverdenen skal der som bekendt ofte tabeller og grafer til for at overbevise om, påvise eller bevise netop det, som andre vidste eller sikkert fornemmede længe forud. Vi beskrev forskningstabet generelt i januar 2005 på: http://www.lilliput-information.com/economics/samm.html.

Forskellighed, et tveæggede sværd
Der blevet givet afslag på ansøgning om offentlige midler til forsknings- og udviklingsarbejdet, som en dansk professor fandt der var behov for. Arbejdet ville i tillæg diskret have kontrolleret den officielle, danske befolkningsbeskrivelses anvendelighed i forhold til optællings- og forskningsformålene. Nu var karakteristikummet, der konkret skulle udforskes ikke alene genetisk knyttet, men tilmed hentet fra gruppen karakteriseret ved forskellighed. Tilsammen gjorde dette det afgjort ikke nemmere at opnå offentlig bevilling. Den politisk korrekte elite accepterer simpelthen alene forskellighed, når den falder ud til den rigtige, d.v.s. den politisk korrekte side. Dette er selvfølgelig inkonsekvent, nærmest barnligt og derfor også skæbnesvangert for de politiske aktører i længden, men sådan er det blevet, barnligt.

Og politisk korrekthed prioriteres højere end enhver kendsgerning. I befolkningsstatistisk sammenhæng begyndte det for alvor med et kamouflage-projekt byggende på uvidenskabelige tællebegreber fra 1991 (selvom meget var i uorden forinden) og sluttede senest med et andet kamouflage-projekt fra 2001, hvor indvandringen skulle skjules af antallet af nye naturalisationer eller nye danske statsborgerskaber hvert år. I 2002 og 2004 ‘rejste indvandrerne sandelig hjem’, selvom de blev her. I 2005 manglede der dog i alt 443 naturalisationer i at kunne dække nettoindvandringen og dermed sikre den falske eliminering af tilstrømningen. Vi havde meddelt i december 1989, at de ansvarlige sandsynligvis ville gøre brug af sidstnævnte trick på et tidspunkt. Det slog desværre til efter 12 år. Det næste kan nemt blive verdenshjørnernes politisk korrekte placering, efter den menneskeskabte globalopvarmning nu f.eks. har vist sig at give tæt på isvinter.

Det blev i stedet til privat finansieret forskning kombineret med et slagkraftigt formidlingstilbud i den engelsksprogede forskningsverden (der ikke i samme grad lider af lighedsyndromet), fordi modellen kan bruges på flere europæiske landes fejlindrettede befolkningssystemer. Vi havde i 2010 mange eksempler på konsekvenserne af mangler i et dansk registreringssystem og et ituslået dansk befolkningsregnskab, og det lykkedes uanset afslaget på offentlige midler til formålet utvetydigt at påvise, at det danske befolkningsregnsskab simpelthen er ganske vildledende. Det samme er det norske, det hollandske, det engelske, det tyske og det østrigske.

Et eksempel af de enkle fra 2010 var “danskernes hjemmerøverier”, som Jyllandsposten kunne berette ‘passende’ om, et andet var ikke-vestlige immigranters nettoudgiftstræk på det danske velfærdsbudget. Her så vi adskillige bud på beløbet rundtom i pressen mest byggende på den snart altomfattende oplyste akademiske analfabetisme. Det hele afsluttedes med at regeringen nedsatte (læs “hensatte”) et udvalg (“en syltekrukke”), der skulle opregne alt det, som netop forud var blevet summarisk opregnet af regeringens egen Velfærdskommission (i 2005), og i 2010 blev disse Velfærdskommissionens regneresultater desuden kombineret med Chr. Hansens simple sammensatte forholdsregning herfra for anden gang. Men denne regning har ikke længere accepteret gyldighed i tidens og dermed videnstankenes surrealistiske veksel-logik. Forskellighed i trækket på velfærdskronerne, uha-da.

Gal kurs i mere end 30 år
Vi kan selvfølgelig ikke fuldstændig afvise at større initiativer – både gode og slette – netop fortsat kan stamme fra forskningsverdenen og herfra kan bruges til at overbevise de ellers handlingslammede beslutningstagerne, der næsten alle sammen i deres stille stunder typisk er henvist til blot at fornemme, at det er helt galt fat med den kurs, som de er slået ind på eller har fortsat efter i mere end 30 år under skiftende regeringer.

Det er ganske enestående
Forskellighed der vil noget, og dog : Det viste sig at end ikke mandaternes antal eller deres fordeling spillede nogen rolle blandt de såkaldt professionelle tomme skaller på borgen: Havde mandaterne spillet en rolle, kunne vi fortsat med god ret have hævdet, at hvad nogen ikke magtede på godt 9 år med fuld medieopbakning hele vejen og derfor kom for meget bagud med til, at skuden kunne vendes (fra 1995), klarede andre mageligt på 2 minutter og 54 sekunder med mediernes bevågenhed i netop samme tidsrum. Nogen tog grueligt og utilgiveligt fejl eller spillede falsk. Men lige knap alle tog fejl eller spillede falsk.

Vi kan sluttelig sige, at den ærlige modstand, der måske savnede strategi og taktik, afløstes af den vel tilrettelagte modstand på skrømt/eller ved medløberi, hvor de indvalgte kun skulle skabe de berømte vælgerforventninger. Det bliver naturligvis skæbnesvangert for landet, at begge tiltag løb ud i sandet. Der er ingen grund til at oplyse mere, for danskerne vil hellere tro end vide om denne verden.

Hvorfor kom de første (i nyere tid)

Indvandringens Danmarkshistorie til alle tider

Med venlig hilsen

J. E. Vig

mail@lilliput-information.com

http://www.informationomdanmark.dk

og denne blog

PS: Håber på nogen vil sende meldingen videre, da jeg har mistet næsten alle mine e-mail-adresser ved pc-nedbrud lige før Jul.

7. januar 2011

FOLKETALLET VOKSER, MEN HVOR VOKSER DET HEN


Der er ikke tale om nogen spådom. Tværtimod

Hvis indvandringen fortsætter cirka som mønstret har været de seneste tre år og de officielle fødsels- og dødsrater i landet forbliver cirka som nu (alene forskudt af den relative fordeling på udenlandske oprindelser), ser udviklingen sådan ud:

Et eksponentielt stigende antal individer i Danmark (figur 1), som har stadigt lavere IQ-gennemsnit i forhold til de etniske danskeres gennemsnit (98) (tabel 1). De som forventer at kursen allerede er lagt om, overser at indvandringens antal, der i dag udgør knap 80 pct. af folketallets vækst (fødslerne 20 pct.) , vil se (eller deres børn vil se) denne andel falde stadigt mere år for år til omkring 14 pct. af folketallets vækst (fødslernes 86 pct.) i 2072 (tabel 2), hvor folketallet i landet vil udgøre godt 9 mill. i alt, og knap hver fjerde har IQ 85 eller derunder.

Der er tale om matematisk-statistisk projektion, så hvis skeen ikke kan tages i en anden hånd end den hidtidige (den anden), ser udviklingen sådan ud; det er ikke til debat :

Tabel 1: Fordelingen på IQ og  Figur 1:  Antal med udenlandsk oprindelse

 

Figur 2   Fødslernes andel af folketallets vækst

 

 

Figur 3:  De udenlandske oprindelser repræsenteret i landet fordelt på kontinenter og subkontinenter