Danmark

31. december 2008

Moderne borgerlighed – 2. del – simpelthen fo’slaw


Vi ve’ ha’ en borgerli’ og liberal regeeeeeering nu

tarski

Vi husker skriget fra de forkælede unge, mange med forældre-ejerlejlighed og sølvske hjemmefra, og de ville have legater oveni, da de gjorde deres indtog i byerne med overflødigheds-uddannelser rundt om i landet (form uden indhold i uddannelserne er fortsat vejen frem). Bertel indtog så sin plads og hyggede sig bevaldigt ved Frederiksholms Kanal igen og ikke mindst nød han tøsernes skaberi eller skønsang, nu fagforeningerne alligevel havde taget over sammen med administrationen godt forskanset bag borgens murer:

Vi ve’ ha’…

En ny Tøger Seidenfaden i borgerlig stil og tilsnit:

Moderne Borgerlighed : Ni fromme ønsker

http://beinov.blogs.berlingske.dk/2008/12/29/ni-fromme-nytarsønsker/

skal kommenteres her: 

 

“1. Frem frisindet. Vi skal begrave janteloven.”

Undtagen når det drejer sig om de danskere, som systemet gerne vil af med, efter tilskudssystemet sendte dem derhen, hvor de skulle hen, og så lige alle andre meninger, end den på bjerget herskende med 215 mill. i statstilskud til mainstream-pressen, den politisk korrekte, den samme grød.

Det er lissom i fodbold: Er du ude, er du ude, makker. Alt er lissom fodbold. Også EU, sagde Lykke Friis, der steg til de højeste højder på den konto: EU vismand (m/k).

“2. Beløn de flittige.”

Poul Schlüter 1982: “Lad os nu smøge ærmerne op og gå i gang”. Og efter indsatsen i 1993: Tænk, at være ung i dag: Sikke muligheder”. Derefter smuttede Schlüter ned i Guldklubben (EP) til næsten skattefri million om året. Han fik lige skrevet nogle livsfilosofiske betragtninger i “Sikken et liv”. Guldkorn fra ridder rap, det må man sige. Sidenhen blev det den anden Pouls tur til at tage samme vej, efter han i 10 år havde fyldt os med løgn og kørt en meget centrum-venstre-agtig regering. Men udsagnet faldt promte, da muligheder alle var forspildte og koens fire patter malkede, især af den ansvarlige for uddannelserne Bertel Bims, og nedgangen alligevel viste sig overalt. Nu ramler det.

I 1991 trængtes efter keynesianer-opskriften til såkaldte byfornyelser pr. tilskud og kickstart til økonomien med 35-40 pct. arbejdsløshed (1991) blandt håndværkere landet over. Vi advarede, men det var jo ligegyldigt. Jo, vi husker sangen. Nu skulle de have noget at rive i, malere, tømrere og murere, ellers kunne de pludselig finde på at skrige op om det egentlige.

“Fortagsom og flid og fornyelse”. Det er lige hvad netop skiftende regeringer har lovet og satset på i en ordflom af klichéer siden 1982 dot Selvfølgelig kun i ord og løfter, tomme fraser altså til undersåtternes forventninger. Det blev meget værre efter tilskuddene holdt op, vi havde advaret, men det er uden betydning. Hvorfor så bruge dem i stedet for det fornødne. For at få os helt ned møget.

Intet, jeg understreger intet er sket, andet end virkninger af matadorpengene og ditto kreditterne, der gjorde det hele værre.

“3. Globaliser Danmark.” 

I grunden noget værre vrøvl. Globalisering betyder international konkurrence. Danmark har som andre europæiske lande forsømt at tilpasse sig det nødvendige, som englændere og amerikanere har gjort i henved 30 år nu. 

Alt det liberalerne selv har øvet central indflydelse på i 3/4 menneskealder og som alligevel er slået 115 pct. fejl skal vi til at hente i ulandene, fordi deres arbejdskraft er billigere, og nu ikke et ord om fagforeningsmonopolerne eller om offentlig kollega-lønpolitik i flere generationer, mens den unævnelig sektor voksede til verdensrekord pr. ikke-efterspørgsel af andre end udøverne i velfærdssektoren. “Alle kulturer og baggrunde kan nemlig blandes frit og gelinde og klaskes godt sammen”. Det står der i liberalens teoribog. Du er med eller væk, husk det. Det er lissom med Koranen. Det er kolonisation på en ny og spændende måde. Slaver skal vi have for at holde de ugidelige mellemlag oppe.

Jo, beklager, noget er sket:

Indvandringens acceleration søges skjult – 9,6% flere ind i 2005, 14,1% flere ind i 2006 og 19,3% flere ind i 2007 end året umiddelbart før. Det gøres ved at kamouflere med statsborgerskabstildelinger.

“4. Skaf fornøden arbejdskraft.”

De skaffer stadig arbejdskraft i et nedgangs- hvis ikke deflationssamfund, der ikke længere må konkurrere med andre lande i Europa efter planøkonomiens indførelse. Det kaldtes det indre marked i reklamerne.

“Vi skal arbejde noget mere, når der ikke er noget at arbejde med, andet end forbrugsbeskæftigelse”. Det er hovedprincippet fra de velbeslåede mellemlag. Det har Jørgen Søndergaard også bekræftet fra Arbejdsmarkedskommissionen, og så er det sandt, d.v.s politisk korrekt, først hos statsmaniken, dernæst hos alle andre. For Jørgen ved besked, og hvad som stemmer med Internationalens og samtidig med Liberalens behov for ytringer.

“5. Fortsat fast udlændinge- og retspolitik”

(Undskyld: Hold nu mund, hold tand for tunge: i gammelborgerlighedens sprogbrug) 

Indtil i år var ingen i tvivl. Jo, det var mange, alle der åbnede øjne og ører udenom medieskriget, vidste besked. Resten, den store fåreflok var aldrig i tvivl om noget, for de kunne ikke huske, hvad det var, hverken før, under eller efter. DET VAR LØGN!

Nu er alle muligheder som den flertalssikrede regering har haft siden 2001 og gennem alle 80er-årene forsvundet i Europa diktaturet, som de samme liberalere så entusiastisk brændte for at få indført sammen med Internationalen.

“Regeringen må lægge sig i selen for at sikre, at området ikke skrider”.

Hold så op Jesper Beinov!

Det er skredet forlængst, lille ven, og det ved du såmænd udmærket, du lyver. Det skred med Schengen-aftalen med virkning fra 1999.

“6. Fortsæt kultur- og værdikampen.

Der er i den grad brug for at fortsætte arbejdet med at sikre en mere alsidig og mangfoldig meningsdannelse herhjemme, så selvstændighedskulturen fremmes på bekostning af afhængighedskulturen.” 

“Ordgas fra liberalens teoribog” efter boligejerne lige med Bent Betjent på broen nåede at få en million matadorkroner eller mere med på EU-rejsen til sommerhuset, og inden skibet pludselig gik ned pr. Keynes-opskrift fra 1935, og der så skulle nye boller på suppen og en ministerokade oveni – det ser bedst ud, hvis vi skal have undersåtterne til glemme i fart. Hvordan sikrer man sig en alsidig og mangfoldig meningsdannelse, når ingen mener noget. Jeg spørger bare. Nykulturen mener intet særskilt om andet overflødige ting.

“7. EU skal sætte ny kurs. 

Reformtraktaten skal gennemføres. Alle lande bortset fra Tjekkiet, der fra i overmorgen overtager EU-formandskabet fra Frankrig, har ratificeret traktaten, og forude venter en irsk folkeafstemning.”

Hollands, Frankrigs og Irlands vælgere har sagt nej til EU-grundlov. De andre vælgere er ikke blevet spurgt, om de vil have et EU-diktatur. Vi skal ikke videre ind i Eurabia, med eller uden en sminket EU-grundlov. Alle med en smule hjerne ved sminken går af i vask, og realiteterne er præcis de samme, som de hele tiden har været. Er hun køn, når hun står op af badet, så er hun køn. Sådan er det, og det kan hverken Liberalen eller Internalen gøre noget ved uden at gøre sig skyldige.

“Lad det komme snart.” 

Der blive lys over de’ her land, ihukommende Øko-Bent Betjent for fulde omdrejninger. 

“8. Fortsæt kampen mod terror.

Fundamentalister af alle afskygninger hader vores livsform, og er parat til at bruge voldsomme midler til at gøre opmærksomme på deres formørkede budskaber.”

Hvorfor er de her så fortsat????

“Lovgivning mod terror, der tager håndfast omkring nældens rod, vil fortsat være nødvendig i den vestlige verden, ligesom vi benhårdt skal imødegå ekstremisme og radikalisering.”

Med terroren fik Liberalen og Internalen i tillæg – måske endda primært, når vi lige ser på rækkefølgen af indvandring, terror – en kærkommen mulighed at bure alle de forkerte meninger inde på sigt, og vi er forberedte på at blive erklæret skyldige for, hvad vi siger af sandt. Vi har nemlig i tide bemærket den europæiske, løftede skolemester-pegefinger, der altid bliver direktiv i god tid forud. Hvem var det lige der bad om indvandring pr. skiftende, løgnagtige budskaber til offentligligheden, i 1982, i 1995 og 2006-2007. Det var igen interliberalen: Fo’slaw. Ren sminke til at holde vælgerne herhjemme til, og intet andet og ingen virkning i realiteternes verdens. Radikaliseringen ses at komme fra den andre kanter også i det hjemlige:

Det du siger, det er du selv.

“9. USA skal vise lederskab.”

“Verden har brug for en stærk præsident, der tør bruge den bløde og den hårde magt.”

Her er vi enige, for EU er også lige til rotterne i et ødelagt Europa med tvivlsomme nye alliancer og med et ekpansionsbehov, der tider minder om Hitlers. Blæse og have mel i munden har andre prøvet flere gange før på dette mangesprogede kontinent. Men ingen vil lære af andre end egne erfaringer. Det sagde Internationalen og pædagogerne også.

Alt var nemlig relativt i referencerne og kun i referencerne og dermed ligegyldigt blandt ismedyrkerne, der er at ligne ved gummibolde. Blip Bot.

Livet er absolut og dermed konkret fra start til slut og netop også indmellem. Det skal vi alle nok få at se.

Vi ve’ ha’ en liberal og borgerli’ regering nu.

Vi får måske et Euro-diktatur, fordi der ikke er blevet renset ordentligt ud i tre generationer nu.

Vi gider jer ikke på Christiansborg. Skulle I pludselig finde på en folkeafstemning, skal vi nok komme og stemme NEJ.

Godt Nytår!

Sonia

30. december 2008

Godt Nytaar til Israel


Selvom hele mainstreamen af medier på det europæiske fastland svælger sig i et noget énøjet hykleri, skal der lyde en hjertelig hilsen til Israel herfra.  

Mon ikke Europa Unionen snart skal til at vælge, om den går ind for Israels udslettelse, nu den er blevet så afhængig af petro-euro?

EU, USA og NATO har dummet sig i Bosnien og Kosovo. Er dumheden grænseløs?

Sonia

Flygtninge: Lille Danmark – 3. del


Jyllands-Posten | 18.11.2001 | Indblik | Side 1 | 5133 ord | artikel-id: Y1766153

Et uddrag:

Flygtninge: Lille Danmark – 3. del

[…]

“Brødre og søstre, som drømmer om at komme op til de pårørende. Ældre mennesker, hvis børn sender penge, så livet trods alt bliver tåleligt. I en gammel hestestald, hvor staldinventaret er erstattet med en træseng, et lille bord og gammel sofa, ligger den 65-årige Ahmad Nasef Joma for døden. Vi besøger ham i selskab med Wievel-lejrens palæstinensiske leder Mahmmud Waked. “Burde han ikke være hos sin søn i Sønderborg?” spørger lederen, mens den syge mands kone og en datter serverer varm te. Mahmmud Waked fastslår, at den gamle mand kun er i live, fordi hans søn i Sønderborg hjælper med at skaffe penge til medicin. “Hjælp os til Danmark,” beder Ahmads kone, da vi kort efter forlader stalden. Flygtningelejren er placeret midt i Baalbek. Den blev oprettet i en tidligere fransk militærforlægning i 1948 efter uafhængighedskrigen mellem Israel og dets arabiske naboer, der medførte, at tusindvis af palæstinensere flygtede til nabolandene. Nogle af de fordrevne har boet i flygtningelejren lige siden 1948. De turister, der besøger Baalbek, opdager ikke lejren, der er Libanons mindste med omkring 3500 flygtninge. De har snarere øje for nogle af de fornemste antikke romerske bygningsværker, der er bevaret. Det store Akropolis-tempel i Baalbek er større end Parthenon i Athen, og der er anvendt sten til de romerske byggerier, som hver især vejer 1200 tons. Turister hører om en imponerende kultur og bemærkelsesværdig teknisk formåen i det andet århundrede før vor tidsregning.

Vil gøre alt for at slippe væk

Når Baalbek ellers er tikket ind på de internationale telegrambureauer, har det haft noget med en dramatisk nutid at gøre. Området er kendt som Hizbollahs højborg. Organisationen bekæmper Israels ret til at eksistere og har stået bag terrorbomber og selvmordsaktioner i Israel. Der er mange flag og symboler, der hylder Hizbollahs martyrer i Baalbek, og der var stor jubel i byen lørdag den 4. november 1995, da det rygtedes, at Israels daværende premierminister Yitzhak Rabin var blevet skudt. Ellers føler palæstinenserne ikke, at der er meget at glæde sig over i Libanon. De har status af andenklasses borgere, og der er flere end 70 uddannelser, de ikke må tage. Blandt andet som læger og advokater. “Palæstinenserne lever som pariaer i Libanon og vil gøre alt for at slippe væk,” siger en dansk dip0lomat, der har arbejdet i Mellemøsten. “Det er derfor en desperat kultur, der søger mod Danmark i jagten på et bedre liv. Folk i denne kultur er ikke dumme. De skal nok vide af at udnytte det danske velfærdssystem til yderste grænse. Deres moral er anderledes, og mange af dem, der er landet i Danmark, kender kun til krig og fornedrelse. De tænker kun på sig selv,” fastslår diplomaten. “Jeg tror ikke længere på, at palæstinensere og libanesere kan integreres i vores kultur. Kulturkløften er for stor,” siger Claus Møller, der tidligere har arbejdet som pædagog og kulturmedarbejder i Gellerup ved Århus. “De fleste har altid været presset af krig eller levet af snyd og bedrag, inden de kom til Danmark – og de slipper det aldrig.” “Det sker, at familierne tager deres børn ud af institutionerne og rejser i lange perioder. Jeg har oplevet folk, der er på overførselsindkomster og pensioner, som er væk i halve år. Hvordan de havde råd til dyre rejser og til at holde det hele gående i Danmark, kunne godt undre os. Men vi gjorde ikke noget ved det. Hvis vi begyndte på det, så ville vi ikke have en chance for at opbygge tillidsforhold til de andre forældre i institutionen og området. Palæstinensere og libanesere dækker over misbruget, og ofte hjælper landsmænd hinanden med at realisere det,” siger Claus Møller, der efter 10 års ansættelse ragede uklar med Århus Kommune, fordi han talte højt om problemerne med socialt bedrageri i det vestlige Århus. I dag arbejder han i en skolefritidsordning i en anden kommune. Tilbage i Lille Danmark drømmer de unge fortsat om få del i den danske tryghed. “Min far og mor sparer op, så de kan betale en familie, så jeg kan gifte mig med deres datter i Danmark,” siger Murad, en ung palæstinensisk mand. Hans kammerater håber også på, at de en dag kan blive gift med en palæstinensisk pige i Danmark, så de kan slippe ud af lejren. Giftermål er snart den eneste sikre billet til det forjættede land, og derfor ville det nærme sig forræderi at gifte sig med en dansker. At palæstinenserne i Danmark heller ikke stoler på, at danske piger er jomfruer, gør kun beslutningen nemmere. Drengene forsikrer, at palæstinensiske unge mænd i Danmark også henter deres brud i hjemlandet. De statsløse palæstinensere er kommet til Danmark i flere omgange. De første kom i 1970erne efter udbruddet af borgerkrigen i Libanon, der varede fra 1975 til 1991 med krigshandlinger med års mellemrum. Hver gang krigen blussede op, førte det til nye flygtningestrømme. Mod slutningen af 1980erne blev Libanon regnet for så sikkert område, at den danske regering strammede reglerne for palæstinensiske asylsøgere. Da en række flygtninge fik afslag på opholdstilladelse, besatte 78 palæstinensere Blågårds kirke den 9. september 1991. Aktionen, der varede til 31. januar 1992, sluttede først, da Folketinget vedtog den såkaldte palæstinenserlov, som sikrede de aktionerende permanent ophold i Danmark. Siden har det knebet for nye palæstinensere at slippe ind i Danmark, hvis det ikke sker via familiesammenføringer. Kir Osman har illegalt forsøgt flere gange. Vi møder ham i mørket foran frisørsalonen i flygtningelejren. Han fortæller, at hans brødre begge bor i Århus, og han har tre gange forsøgt at slippe ind i Danmark. Senest på et falsk pas for et par måneder siden. “Jeg tog til Gaza for at få et stempel, men i Tyrkiet opdagede de, at passet var falsk,” forklarer Kir Osman, der vil forsøge igen, når brødrene i Århus har sparet penge sammen. “I de sociale forvaltninger i områder med mange indvandrere er det ingen hemmelighed, at der er folk, der lever et dobbeltliv og rejser ind og ud af Danmark,” siger socialpædagogernes tillidsmand i en større dansk provinsby. Han ønsker ikke at træde frem, da han behandler fortrolige oplysninger. Torben Berg Sørensen fra Sociologisk Analyse i Århus, der står bag flere rapporter om indvandrere og integration, har denne bud på en forklaring: “Mange sagsbehandlere er så ivrige efter at have et godt forhold til deres klienter, at de gør sig mindre magtfulde. De ønsker at være ligeværdige med klienterne. De ser det som deres fornemste opgave at hjælpe indvandrere og andre svage grupper.” Denne indstilling koster dyrt, og en række sagsbehandlere, som vi har været i kontakt med til denne artikel, siger samstemmende, at det for klienter og sagsbehandlere drejer sig om at hente så mange penge som muligt ud af systemet. Samme synspunkt udtrykkes på en anden måde af den arabiske skoleleder: “Jeg ved, hvordan mine landsmænd tænker. Samvittighed og moral eksisterer ikke på samme måde i deres begrebsverden. De tænker kun på sig selv og deres nærmeste…”

 

Sonia

Hvorfor kom de første hertil

Moderne Borgerlighed -1. del


Kaldes på jævnt dansk : Ser intet, hører intet, tier stille i Internationalens og nykulturens navn.

Ingen rumlen fra gylletankens bund, intet livstegn i andet overflødige påhit for at påkalde sig det mindstemål af opmærksomhed, der skal til at føre karriere på borgen, som end ikke er en borg, et enkelt hak videre. Det samme karriereræs blandt borgmestre, der intet ‘borger’ og intet ‘mestrer’.

Form uden indhold er tidens centrale kendetegn.

Udlændingepolitikken føres fra Brüssel og Strassburg, alt i mens vi venter på statsmanikens søgen på den lille nisses rejse efter at finde den største mand, der måske kan give et forslag til, hvorledes vi får vort land lagt endeligt og sikkert ind under intermagtens formelle organer.

Resten kan det faktisk være lige meget med, hvis vi bare ser frem til dine børn bliver voksne. Så er alt alligevel tabt til et nyhelligt kalifat, der indtil da nok skal vide at betale for toppens nye påhit og udskejelser med petro-euro, mens alt det fornødne og forpligtetheden på almenhedens vel sejler videre i dødvande på 25. år overalt i Gammel-Europa.

Der rumsteres lidt i Grækenland og lidt i Italien, fordi det som vi sagde ville ske, faktisk også skete. Men indtil videre kan de lige holde dem stangen. Kan det blive ved?

Popup: “Det går nok i vor tid. Peace in our time”

VI GIDER INGEN AF JER – FES DEN IND? – MEST FORDI I ER SÅ FYLDT MED LØGN!!

MEN VI SKAL NOK STEMME ‘NEJ’, NÅR DET BLIVER TIDEN.

Det andet på borgen, som end ikke er en borg, har ingen mening. Toppen ødelagde som forudset selv dens eget skuespil af bare kedsomhed:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/25/kierkegaard-kedelig/

 Sonia

Flygtninge: Lille Danmark – 2. del


Jyllands-Posten | 18.11.2001 | Indblik | Side 1 | 5133 ord | artikel-id: Y1766153

Et uddrag:
Flygtninge: Lille Danmark

Andet uddrag af JP-artikel fra 2001

[…]

“…I flygtningelejrens lægeklinik møder vi den administrative leder Yahya Karzun, der har 10 sønner og brødre boende i Århus. Han drømmer også om et liv i Danmark. Udenfor klinikken står lægerne og ryger. En af dem reagerer øjeblikkeligt, da han erfarer, at vi kommer fra Danmark. “I er godt dumme i Danmark. Jeg kunne ikke få lov at besøge landet for at dygtiggøre mig, men hver dag lukker I alle de store idioter ind, der bare kommer til jeres land for at få penge.” Lægen vil ikke opgive sit navn. “Jeg kunne få brug for at rejse til Danmark en anden gang.” Hans kollega Mohamed Abedulla El-Haj har ikke noget imod at fortælle sit navn. Han stikker os en seddel med sit navn og spørger, om vi ikke vil invitere ham til Danmark. 600-700 fra flygtningelejren Wievel har i årenes løb fået asyl eller er blevet familiesammenført i Danmark. Folk i lejren er derfor godt orienteret om forholdene på 56. nordlig breddegrad. Det er for eksempel rygtedes, at man tjener det samme, hvad enten man arbejder eller holder fri hele dagen. Men der er også problemer. Mange i flygtningelejren beretter, at børnene og slægtninge i Danmark har problemer med misbrug og kriminalitet. Der er heller ikke mange, der har fået en uddannelse og et arbejde, oplyser de. Det er vanskeligt at opretholde det traditionelle familieliv i Danmark. Der er alt for mange fristelser – også for de unge. Og især faderens autoritet forsvinder, når han ikke længere bringer penge hjem, og de i stedet kommer fra det offentlige. Tiden går langsomt, når man sidder i en anonym betonlejlighed i enten Gellerup , Vollsmose eller Brøndby Strand og kun kan slå tiden ihjel ved dagen lang at se arabiske TV-kanaler. Derfor drømmer mange om at vende tilbage og genfinde selvrespekten, fortæller folk, der arbejder i indvandrermiljøet. Derfor vender palæstinensere tilbage til det land, de flygtede fra, uden at slippe forbindelsen til Danmark. En af dem møder vi i internetcafeen i flygtningelejren Wievel. Hussein stikker hovedet ind. Han taler dårligt dansk og har ikke lyst til at øve sig. “Han er på besøg hos sin familie,” fortæller en af de unge på arabisk til cafeens bestyrer Gassan, der oversætter. Da vi spørger Hussein hvor længe, han har været i Libanon, har han ikke lyst til at svare, men får pludselig travlt og forlader cafeen. “Jeg kender ham ikke rigtig,” siger Gassan, men det gør nogle af de unge mænd. De kan oplyse, at Hussein bor det meste af året i Libanon, selv om hans familie er blevet i Danmark. Vi får også at vide, at en af Husseins sønner i Danmark lever af at stjæle. “Når hans søn Mohammad kommer, har han penge og mobiltelefoner med,” siger de unge i cafeen og fremviser deres små Nokiaer. Overalt i flygtningelejren møder vi folk, der har forbindelser til Danmark…”

 

Sonia

Hvorfor kom de første hertil

28. december 2008

Flygtninge: Lille Danmark. Fup og resten styres fra Brüssel og Strassburg via angivere i f.eks. Dansk Flygtningehjaelp. Danskerne finder sig i alt, fordi de er nogle skvat


Jyllands-Posten | 18.11.2001 | Indblik | Side 1 | 5133 ord | artikel-id: Y1766153
Et uddrag:

“Flygtninge: Lille Danmark

Mange palæstinensere med asyl i Danmark opholder sig store dele af året i det land, de i sin tid flygtede fra betalt af sociale ydelser fra Danmark. Det bekræftes af palæstinensere selv, men også af danske skolefolk, socialpædagoger, læger og kommunale chefer. De ved alle, hvad der foregår, men tør ikke stå frem og kritisere misbruget…”

Sonia

Hvorfor kom de første hertil

27. december 2008

15 pct. af boernefamilierne i Danmark har 3 boern eller flere. Denne andel er blevet fordoblet siden 1990


Fra den 25. december 2008:

http://www.berlingske.dk/article/20081225/danmark/81225020/

Siden 1990 er antallet af familier (15 pct.) med 3 børn steget med næsten 50 pct. Ultimo 2007 har kun 42 pct. af familierne 1 barn, hvorimod 49 pct. var étbarnfamilier i 1990. Vi skal ikke oplyses hvor mange familier, der ingen børn har, og hvor mange der har 2 børn.

Vi kan selv regne ud, at henved 55 pct. familierne har ca. 0,7 barn i gennemsnit i logisk/matematisk konsekvens heraf.

Den morsommeste udlægning går på det voksende antal skilsmisser. Der er lissom lidt dobbeltregning af falde over her, kunne man berettiget hævde. Her er det vi er bekymrede for om kilderne til datamatarialet virkelig dækker dette forsvarligt ind.

TTV2 vælger at afholde sig fra forklaringer på det sære fænomen. Til gengæld får vi oplyst, at 85.556 familier har 3 børn, 15.193 familier har 4 børn og 3.847 familier har 5 børn ultimo 2007. Det bliver så til en befolkningsdel på 545.867.

Det er virkelig sjovt som det hele har ændret sig groft de sidste 18 år. 

“Og det har givet intet med indvandringen at gøre”. Det kan vi heller ikke læse ét ord om i Berlingske Tidende eller på TTV. Afgjort, ikke ét ord. Nu skal vi heller ikke:

Ikke ligefrem en birdie, så langt fra

Sonia

25. december 2008

UD MED SPROGET: Er han ogsaa terrorist eller anden slags morder? Danskerne skal vide hvad landets ledere bringer ind af ekstra helt unødige trusler mod det danske folk. Svar udbedes!


“Mand undgår liv på tålt ophold

Højesteret har besluttet at ophæve udvisningen af en mand fra Aserbajdsjan.

Politiken bringer denne Ritzau-oplysning

 En mand fra Aserbajdsjan undgår at leve på tålt ophold resten af sit liv i Danmark. Højesteret har netop besluttet at ophæve udvisningen af ham. 

 Afgørelsen er en sejr for manden, for dommerne i Østre Landsret havde den modsatte opfattelse og mente ikke, at der skulle slås en streg over udvisningen…” 

[…]

 “Indrejseforbuddet er udløbet

I Højesteret har hans advokat, Gunnar Homann, slået på, at hvis udvisningen opretholdes, ville han i princippet på livstid skulle leve på tålt ophold i Danmark med meldepligt i Center Sandholm.” 

[…]

Det var i dag ikke muligt at få oplyst, hvad aserbajdsjaneren blev dømt for. 

 ……………………

 Vor kommentar:

 

 For at begrænse kommunikationen og dermed dæmpe modspillet i Danmark mere og mere mod landets opløsning har vi længe hæftet os ved at utallige såkaldte nyheder er blevet afskåret den fornødne information til, at offentligheden kan tage kvalificeret stilling. Det være sig på TTV, i dagspressen og i TV-nyhederne, hvor der foregår en selvcensurende renselsesproces. Og det har længe været således, at pressen lettere og lettere  falder ind og retter til efter magthavernes unævnelig begrænsningskrav.

 Vi er fuldtud på det rene med, at kun de vel efterhånden henved cirka 70 pct. uden egentlig selvstændig tankegang egentlig tæller i dette indoktrineringssystem. Men det er ikke nødvendigvis mængden, der giver udslaget. Det viste sig under sidste krig. 

 Vi vil ikke finde os i det, samtidig med at vi skal tåle den ene nederdrægtige indskrænkning af vor frihed og vor ret efter den anden i øvrigt og samtidig med den importerede kriminalitet eksploderer i endog helt nye kriminalitetskategorier.

 Vær sikker på, at det ikke fortsat vil være holdbart for en ideologisk legende overklasse i dette land at køre dette roulettespil fjernt fra virkeligheden.

 At undervurdere sine undersåtter er en typisk fodfejl, som allerede Machiavelli gjorde opmærksom på ville være skæbnesvangert for eliten i ethvert regime.

 Sonia

Tys, tys, nyt system letter virkelig tilværelsen for de rettroende fra 2009


 

Sovjet havde dollarbutikkerne – Danmark har LO Plus og andet for systemets håndgangne folk 

http://www.lo.dk/AKTUELT/LOnyheder/20071107BilligElLOPlus.aspx

”En ny aftale mellem LO Plus og elselskabet SEAS-NVE giver medlemmerne nye rabatmuligheder på strøm.

LO-medlemmer (i alt 750.000) med et LO Plus-kort kan nu også få rabat på deres strømforbrug.

LO Plus og SEAS-NVE har indgået en samarbejdsaftale. Aftalen betyder, at LO Plus fremover vil tilbyde billigere elektricitet til alle 750.000 LO Plus medlemmer. Dette betyder, at de 750.000 medlemmer får mulighed for at spare på strømmen ved at skifte til LO Plus El som er navnet på det nye produkt. Produktet udbydes af SEAS-NVE og kan tilbydes til alle medlemmer af LO Plus i hele landet…”

http://www.hkprivat.dk/sw68588.asp

”LO Plus tilbyder billig strøm

De 750.000 medlemmer af LO Plus får nu mulighed for at få billigere strøm. LO Plus og SEAS-NVE har i dag indgået en samarbejdsaftale, der betyder, at LO Plus medlemmerne kan skifte til det nye produkt LO Plus El

Henrik Feldborg, der er adm. direktør i LO Plus, lægger vægt på, at aftalen gør det muligt for medlemmerne at spare endnu flere penge ved at være medlem af et LO-forbund…”

 

http://www.lo.dk/RUNDTOMLO/Faktaogbaggrund/OmLO/Losfagligepolitiskeberetning/LOsarsberetning2004/Fagligebegivenheder/LOPlus-fordeletilfagbevaegelsensmedlemmer.aspx

 

”…I forbindelse med forundersøgelsen, at der blev indhentet konkrete tilbud fra leverandører inden for bank, forsikring, telefoni (både mobil og fastnet) samt energi (benzin, fyringsolie) for at skabe størst mulig sikkerhed omkring økonomien bag medlems- og fordelskortet.
Der blev i forundersøgelsen gennemført en meningsmåling blandt 2.400 medlemmer fra LO-forbund. 83 pct. af de adspurgte medlemmer syntes, at det var en god eller meget god ide at etablere medlems- og fordelskortet, ligesom der både blandt adspurgte tillidsrepræsentanter og blandt leverandører var stor opbakning til ordningen.
Da forundersøgelsen var endeligt afsluttet, kunne LO’s Hovedbestyrelse i forsommeren 2004 træffe endelig beslutning om at etablere det fælles medlems- og fordelskort under navnet ”LO-Plus”. Som driftspartner valgtes forsikringsselskabet ALKA…”
 
Benzin, diesel, bilvask er også med på rabatlisten: http://www.3f-ringkobing.dk/Medlemstilbud.htm

 

”Som medlem af 3F Ringkøbing-Holmsland kan du hos Statoil Detailhandel A/S få rabat på benzin, diesel og vask, når du bestiller enten et kontokort eller et kontantkort.

Der ydes følgende rabatter:
 
  • 21 øre pr. liter benzin
  • 30 øre pr. liter diesel
  • 25 % på vask
  • 375,00 kr. pr. 1000 liter fyringsolie…”

————————————–

Nok ikke lige noget Konkurrencestyrelsen har i kikkerten, uanset den reelt ulovlige prisdiskrimination.

Sonia

1½ år gammel reminder om det gamle Sovjet m.v.

Succes kræver sin mand

16. december 2008

Bagger hjem i dag, Bagger på vej, Bagger hjem til jul, Baggers kone rammes, Bagger undskylder, Bagger bryder sammen, Bagger, Bagger, Bagger!?


Ny allround Spin Doctor påvej

Den Nye Spin Doctor kommer hjem til ministrene til jul. Han har vist sine evner, og han ejer vist indtil videre mest blandt de nyrige og pengeudstedere.

Sammen med den evige denske arketype Lunte alias Flemming Tonight Jensen Skattely i monopolforretningen skal Stein Bagger inc. – det helt nye efter Californiatrippet – styre den samlede forretning i en periode, mens stats- og udenrigsministrene forsøger pr. fly at piske klodetemperaturen til at stige en anelse inden Connies Klimatopmøde næste år.

Husk luderne, de kan vist ikke længere hentes i Sverige og Norge, som I plejer, og København har ikke ludere nok til en sådan verdenskomsammen, det er blevet bevist adskillige gange tidligere – sidst da ‘Verdens Sult’ var på tapetet. Det kan være Polen og Ungarn, der må holde for som nye fuldgyldige partnere i projektet. 

Popup: Hvor mon krigens anden part hvidvasker? Det er altså for ringe og typisk tegn på uligheden og racismen, hvis ikke de også har tilsvarende hvidvaskningsorganer til midlerne, som de tjener på at slå os ihjel.

Har I hørt det: Dødstrusler en masse …fra udlændinge, og pengevask for henved 1 mia. Andre får de samme dødstrusler fra udlændinge uden pengevask eller anden kriminalitet. Det kan være et spørgsmål om holdning, og virkningen er vist den samme.

Du tror da ikke

Medierne tager pis på dig. Meningen er du skal identificere finanskrisen med Stein Bagger og IT Factory. Du skal ikke grave selvstændigt endsige udvide dit forståelsesfelt. Det er sikrest for de ansvarlige med en mystisk udlægning.

Revisorernes pris, revisorernes kontrol, revisorernes manglende kontrol, revisorernes kritik, mere end stjernerne eller sortehullerne Finn Nørbygaard  og Bjarne Riis kunne gennemskue, stur, stur nummer, manglende tilbundsgående undersøgelser, mange år i Politiets søgelys. Hvem er det lige det holder med?

Så er det bedre med æstetikeren Jørgen Leth. Han kan sit krammeri, kammerateri. 3,5 mille, så vi alle kan se ham råpule et fattiglem på Slavernes Ø, hvor han har sit skattely. Det var noget af prisen, som statsministeren – d.v.s. dansken – måtte betale ved sit fravær kombineret med en flak ministerudnævnelse.

Jørgen: Man skal kende sin besøgelsestid.

………………………….

Har du hørt om håndholdt, bevidst rystet kameraføring? Har du hørt om brain scrambling? Scrambled eggs, ja, det er noget andet, men lidt i den retning. Har du hørt om attitude-træning via arketypers teen sig i studiet og på films? Du har da bemærket underlægningshymnerne til lighterlysene i dit indre? Så har du set den nye akulturelle (Miss.) Jane Marple i skildpaddeudgaven?

Nej vel. Du kan i hvert fald ikke huske, om du har (p.g.a. scramlingen).

Popup: Du bliver hvad de tænker, fes den ind, Karoline, et klokkefår.

Smid skidtet ud. DET KAN IKKE BRUGES TIL NOGET. 

 

Bagger er landet i Business-Class, nej undskyld, i First Class

Herre Djævel, 1 mia. Han gjorde det alsammen for vores skyld. 

Danmark er virkelig blevet bedraget

Sonia

Older Posts »