Danmark

30. april 2012

DEN KORTESTE AFSLUTNINGS-REPLIK MED DEN LÆNGSTE OVERSKRIFT : ‘Vi skal have noget mere underskud, vi skal bruge nogle flere ikke-eksisterende midler alle sammen, i husholdningerne, i kuvøsetinget og i EU-kommissionen, så bliver vi alle sammen rige – PLADS TIL ALLE!’


Nu er det kun et spørgsmål om kort tid:

“Vi skrev den 24. august 2011: Når det viser sig igen, at underskuddene i forbrugssektoren ikke fører til nogen realvækst, men til større statsgæld for tredje år i træk, vil den såkaldte venstrefløj hævde, at det skyldes at underskuddene er alt for små. Men da er udviklingen ved at være tilendebragt.”

Alene socialudgifterne til de 16-64 årige

vokser med omkring 9,5 pct. år fra cirka 380 mia. kr i 2011, de er 140-150 mia større end folkepensionen. 9,5% vækst pr. år fører til en fordobling af beløbet 380 mia. kr. på 7 1/2 år. De samlede velfærdsudgifter udgør 760-770 mia. kr., altså det dobbelte af 380 mia. kr., og de kan ikke hæves mere uden øget inflation. Og samtidig skal folkepensionisterne sikres med 220 mia. kr fra 2011 med 5-7% mere pr. år.

Når der er fortsat negativ realvækst i økonomien, d.v.s. beløbet, hvorfra de 760-770 mia. til al velfærd i landet skal hentes, falder, så er det tiden, mener de røde, lige inden alt standses af EU næste år, at få…….sammenbruddet; de tror på sammenbruddet som vejen til revolusionen væk fra ‘kapitalismen’; det er en central del af deres åndsforladte ideologi, forstå: Otte Euro-lande inklusive Frankrig med nedgang og af disse seks nedgraderet, og der er folk i gaderne i Spanien, Frankrig og Grækenland….det er deres tro:

Få øget de offentlige udgifter på øvrige poster og få nogle flere ikke-vestlige indvandrere hurtigere til landet, så længe de kun konsumerer 230-250 mia. kr. af de samlede velfærdsudgifter 760-770 mia. kr. Det sidste er allerede besluttet af regeringen ved at slække på familiesammenføringskravene, garantisum og tilknytningen som forudsætning.

Danskerne er uden reaktioner: Mener jeg ligefrem ‘skyder ind’ i øjnene på dem og måske videre til hjernen, at den er helt galt fat med alt, hvad der pågår af debat om pseudospørgsmål. Børn fra 4.-5. klasse havde straks set det (for 45 år siden), at den danske stat storbedrager hele vælgerbefolkningen, så et lindt fluidum af uhumskheder løber ned af enkeltindividerne og snart vil indtørre til en mere fast indkapsling, hvorfra intet kan pirre sanserne udover stanken…..en tid endnu.

28. april 2012

ANTHRAX+SHARIA


Sådan sagde han i 2009 – bemærk bifaldet. Hvad mon han siger i dag?

It’s good

http://www.magdeburgerjoe.com/2009/02/kuwaiti-professor-abdallah-nafisi.html (klik på pilen nederst i det lille kik-vindue)

Belgien ryger snart. Så Bruxelles skal også vende sig til fascismens rette ansigt:

Denne her kom fra Canada via Aalborg, den er rigtig god.

27. april 2012

Stryhn viser vejen – at offentligheden forvirres har mainstream-medierne ene ansvaret for


100 ansatte, der laver langelænder-pølser hos Stryhn, valgte at gå 10 pct. ned i løn i stedet for at blive fyret ved at fabrikken flytter til Tyskland.

Disse hundrede burde have en belønning med en skattenedsættelse fra det offentlige med andre 10 pct.

Og nu tordner ellers ‘såkaldte bestillings-eksperter’ sig frem med at få sat gang i forbruget, så Europa ikke taber en generation mere på gulvet. Men skriver JP så umiddelbart derefter i næste afsnit, så er der er det med finanspagten, der skal begrænse de offentlige udgifter. De offentlige udgifter skal begrænses uanset; det er flovt at vi skal have andre organer til at gøre det, blot fordi ‘strudsefjerene i kuvøsetinget’ helst vil dele ud, først til sig selv og så til undersåtterne, og i særdeleshed til dem, der er længst hjemmefra.

Tag nu mediet JP 26. april der med arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, der hævder at væksten skal sparkes i gang (Münchhausen om igen). Det er noget idiotisk vrøvl fra en såkaldt forsker. For det ikke skal være løgn, skal vi lige have et EU-parlamentsmedlem med på en dumme-bekræftelse, Emilie Turunen var navnet, som læserne selvfølgelig ikke kender det fjerneste til (en til mændene og en til kvinderne – værsågo!!). Enkelte bliver stadig forvirrede af al det misvisende vrøvl om, hvorledes økonomien bringes korrekt opad.

Den realøkonomiske nedgang skyldes konkurrence på lønomkostninger m.v., der fører de løntunge produktioner væk til lavtlønsområderne eller i knæ til lukning. Det begyndte i 1970’erne. Da vi ikke kan konkurrere i de samme produktioner med lønninger, der er 8-10 gange under det danske skattevelfærds-m.v.-forhøjede lønniveau, er en omstilling af uddannelserne, produktioner og erhverv altafgørende – der er ingen andre muligheder. Men der er intet sket! Denne lønkonkurrencesituation vil være gældende mange år frem, og omstillingen er blevet forsømt i Danmark i mere end 30 år. Når det drejer sig om Tyskland er forskellen i lønhøjden ikke nær så stor, men den er stadig væsentlig som eksemplet Stryhn her viser.

Recessionen er nu ovre skrev de overalt 31. august 2011

“Det offentlige forbrug og de såkaldte offentlige investeringer er steget og har angiveligt trukket det, som keynesianere medregner som en del produktionen, opad. Men det er forbrug. Bare de ville lade være at bilde borgerne ind, at en fornyelse af Gellerup Planen for en milliard for eksempel og flere offentligt ansatte er produktionsfremmende; det er netop forbrug, og det trækker kapitalen ud af produktionslivet i Danmark på linie med de lavere lønninger ovre østpå. I perioden 2001-2009 steg det offentlige forbrug eksklusiv overførslerne med 37,8% (i løbende priser) med tæt på nul- eller negativ realvækst i økonomien i hele perioden som følgen. Kan nogen så finde ud af, hvordan det går med det ekstra offentlige forbrug i andet kvartal (2011)?

Prisstigninger, der følger af de seneste skæve tiltag, mammutunderskuddet på de offentlige finanser sidste år (2010), er lidt forsinkede, og det samme er prisstigningerne s.f.a. underskuddet på 22 mia. i første kvartal i år (2011). De slår igennem cirka ét år senere. Sådan er det, og det overrasker ikke folk, der har sat sig ind i det. Alting ellers i det åbne i denne forbindelse handler om begrebsforvirring, falsk reklame og samlet om udsættelse af noget, der bliver værre hele tiden med de fejltiltag de har gang i…”

Må jeg spørge – hvordan er det gået?

Det var startet lidt forinden med propagandaen den 17. august 2011

Arrogant uvidenhed er det værste

Lars Barfoed helt ude i hampen. Han ved intet om nationaløkonomi, og han husker tilsyneladende end ikke, hvordan hans egen regering med boligballonen ‘virkelig lavede gang i økonomien’ med Betjentsen og Frederiksen i hovedrollerne. Men, hvordan var det nu? Viste det sig at ballonen eller sæbeboblen brast i 2007? Danskerne skulle bruge noget mere ved at belåne deres huse – altså bruge mere uden at have tjent mere. Og hvad var det så der skete, Barfoed? Vi husker også din håndtering af fødevarerminister-jobbet. I guder! Det skulle ikke undre mig, hvis Barfoed nu opfordrer til lønforhøjelser, for så tjener de noget mere…’og så skulle den være på plads’.

Sandheden i den virkelige verden er:

Den økonomiske realitet er, at det er fremstillerne i et hvert samfund, der driver økonomien frem, opsparingen er at betragte som brændstoffet i denne proces. Det forbrugerne,– private og offentlige – giver ud sætter ikke økonomien i gang, men vedligeholder blot apparatet, givet strukturen ikke total forandres. Det andet, som man siger er ønskeligt (kan ikke ske i andet end en misforstået tankeverden); det er aldrig sket og vil aldrig ske. Nogle gange kan vi se økonomikommentatorer berette, at udgifterne til privatforbrug udgør så og så mange procent af den samlede efterspørgsel. Vi hører også meget vrøvl om forbrugerforventninger. For at give læseren indtryk af, at det modsatte faktisk er gældende, anføres dette: I slutningen af tyverne opgjordes USA-privatforbruget til kun omkring 8,5 pct. af producenternes udgifter til produktionsfaktorer og andre producentvarer. D. v. s. at forbruget af kapitalgoder var knap 12 gange større end privatforbruget.

Produktionsprocessen består af et utal af komplekse stadier og i dag langt flere end i 1920-erne. Det er en nødvendig følge heraf, at de samlede kombinerede udgifter på alle disse stadier/niveauer må overstige udgifterne til forbrug ganske betydeligt. Som illustration kan man forestille sig det samlede faste kapitalapparat efterhånden omsat i slutforbrug; det vil dog kun kunne ske over adskillige år (her knap 12, hvis 8,5 pct. forudsættes). Det der gives ud på forbrug – privat og offentligt – stammer rigtignok fra produktionen, medens produktionen stammer fra kapitalen (inklusive udgifterne til produktionsfaktorerne, hvori aflønningen af arbejdskraften indgår helt centralt), som i første led stammer fra opsparingen. Derfor er det sådan, at jo mere der opspares desto mere realkapital dannes og akkumuleres, så der produceres og kan forbruges mere.

Man kunne rette sig efter følgende faktum: regeringsudgifter og privat forbrug stimulerer ikke, men dræner økonomien. Dette er sandt, uanset om du finder disse udgifter retfærdige eller ej. Dette er afgørende vigtigt at forstå, hvis du vil øve indflydelse på dette land.

Og så kunne vi igen i går læse en såkaldt ekspert i JP, at vi skal have gang i forbruget og økonomien skal sparkes i gang.  Såkaldte eksperter der skriver den slags er spændt for centralisternes/magtsamlernes vogn, som fører landet hurtigst muligt i ruin. Vi skal ikke have gang i noget forbrug, fordi indenlandsk forbrug har aldrig hjulpet nogen til noget.

Må jeg spørge – hvordan vil det gå?

Vi har illustreret den bundne løsning kort med figur utallige gange, fordi vi har viden herom, og vi vil danskerne det godt – men vi bliver ikke bragt ud til offentligheden: https://danmark.wordpress.com/det-danske-velfaerdssystem-var-doemt-til-undergang-fra-begyndelse/

Tilføjelse: 19. maj skulle vi på TV2 – Nyheder høre fra fagforeningsformanden på stedet, at truslen om lukning slet ikke skyldtes lønnens højde. Hertil glemte intervieweren naturligvis at spørge, hvorfor de da var gået med til at sænke lønnen med 10% for at bevare arbejdspladsen. Nu var der også tale om produktionen på Langeland. D.v.s. der var måske tale om hele to slagterier, der var lukningstruede.

25. april 2012

Bjørn Erichsens karriere er alligevel lidt spøjs – nu medlem af TV2’s bestyrelse


Ad små kanaler strømmen fór…

sku’ vi ta’ den

Bjørn Erichsen blev udpeget til medlem af bestyrelsen for TV2 af kulturministeren i stedet for den tidligere nationalbankdirektør:

Baggrunden:


Danskens vej til ror og magt

2. Oktober 2001, offentliggjort efterretning 27. Maj 2006

Den danske TV-chef Bjørn Erichsen er blevet chef for EBU fra 1. januar 2002. Bjørn Erichsen – eller Asbjørn som han egentlig hedder – startede sin karriere som VS´er og sekretær i bevægelsen ”Vietnam 69”. I 1971 udpønsede 3 VS-aktivister i villa ”Maos Lyst” i Hellerup en plan om at oprette en rød højskole. De 3 var Hans Jørgen Kløvedal Svendsen, Ivan Mortensen og Asger Boertmann. Det var imidlertid lettere tænkt end gjort, selvom man i den midlertidige bestyrelse havde navne som Harald Munk Plum, Gunvor Auken, Tage Hind, Henning Tjørnehøj m.fl. og bl.a. hjælp af Amdi Petersen, Poul Jørgensen og Ejvind Larsen.

Det kneb med pengene og med enigheden. Det endte med at foretagendet blev kuppet ved et møde 19. august 1972, idet Kløvedal Svendsen med støtte af Bjørn Erichsen kom med ca. 70 mand og overtog skoleprojektet, oprettede ny bestyrelse med Erichsen som formand og fik skolen i gang. Bjørn Erichsen gik over til DKP og i løbet af få år havde DKP overtaget højskolen.

Bjørn Erichsen blev medlem af DKP´s centrale skolingsudvalg, ligesom han underviste på Marxistisk Oplysningsforbund (MOF), ledede studiekreds om marxisme på Krogerup Højskole o.l. Oplysning, undervisning, propaganda gennem massemedierne og skoling af både børn og voksne er som bekendt en meget vigtig ting i et samfund. Bliver den ensidig, bliver samfundet ensidigt, og sådan blev det. Mens fagene historie og litteraturhistorie næsten helt forsvandt fra skoleskemaet, foregik indoktrineringen for fuld udblæsning i 70´- 80´erne. Alt dette og mere til kan man læse om i den nylig udkomne bog ”Den stille Krig” (2001).

Fra 1981 kunne Bjørn Erichsen fortsætte sin kommunistiske belæring i DR-TV som programmedarbejder ved undervisningsafdelingen. Desuden skrev han bog ”Om Arbejderbevægelsen” og fremførte sine kommentarer i ”Social Revy”, det marxistiske kartel BUPL´s blad ”Børn og Unge” m.m. Han deltog naturligvis også i den sovjetstyrede fredsbevægelse, idet han sammen med Lene Bredsdorff og Lars Engels redigerede udsendelsesrækken ”Slip Freden løs”, skrevet af Jesper Jensen – de husker ham nok, ham psykologen, der ødelagde folkeskolen med sin ”lille røde bog for skoleelever” og bandlysning af al disciplin. Noget skolerne stadig døjer under. I samarbejde med Ebbe Reich Kløvedal og Poul Vitus Nielsen nåede Bjørn Erichsen i 1987 at lave TV-serien ”Nu dages det Brødre”, inden muren blev styrtet.

Nu (2001) er Bjørn Erichsen så udnævnt til chef for det store TV-selskab EBU – European Broadcasting Union, som har 70 TV-selskaber som medlemmer i 31 forskellige lande i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. EBU´s hovedkontor ligger i Geneve. Ligesom andre 68´ere nåede Erichsen til tops gennem den kommunist-fascinerede ærtehalm og ensidighed.

Sammenhængen bag: https://danmark.wordpress.com/2007/12/09/projekt-europas-lagt-pa-tidstabel/

Danmark er verdens mest skatte- og afgiftsbelagte land – og alligevel laver de underskud, fordi nogen har bildt dem ind, at det giver økonomien et løft


Hvorfor ?…. klik på den skæve

Det fremgår af tal fra Eurostat. Tilsammen udgjorde moms og afgifter i 2009 31,5 procent lagt oven på prisen. I Sverige, som har det næsthøjeste afgiftsniveau, udgør de samlede forbrugsafgifter 27,6 procent.

Med de seneste fedtafgifter og afgifter på usunde fødevarer ligger niveauet i Danmark i dag på omkring 33 procent, anslår Klaus Jørgensen, chefkonsulent i brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Ud over at have den højeste momssats i EU på 25 procent betaler danske forbrugere blandt andet emballageafgifter, fedtafgifter og sukkerafgifter.

—————–
Vi kan ikke overkomme at udregne/kontrollere brancheorganisationen Landbrug og Fødevarers anslag ved alternativ udregning.
Vi kan supplere med told og andre afgifter: http://www.toldpriser.dk/toldregler
Så er der hele området energi og miljø. Ren galskab.

Så er der:
Importmoms er den moms, der skal betales ved køb af varer fra lande uden for EU.
Importmomsen skal angives via momsangivelsen i rubrikken “Moms af varekøb mv. i udlandet”. Momsen kan medregnes til den indgående moms i det omfang, der er fradragsret for beløbet. Så er punktafgifter, bl.a. tobaks-og alkoholafgifterne, men der andre på en række varer.

Hvis nogen giver op er det fuldt forståeligt. Her en hjemmeside for et servicefirma, der holder dig ajourført: http://www.pwc.dk/da/afgifter

24. april 2012

Den græske nationalbank advarer


http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303459004577363602072819094.html?mod=djemTAR_h

“ATHENS—Greece’s central bank governor Tuesday warned the country’s politicians that any deviation from strict austerity targets after May 6 general elections would risk forcing the country out of the 17-member euro currency bloc, even as the central bank signaled that the economy would contract by a worse-than-expected 5% this year…”

GEERT WILDERS VÆLTEDE REGERINGEN VED AT AFVISE STØTTE TIL NEDSKÆRINGER PÅ PENSIONIST- BUDGETTET


Wilders er imod budgetbeskæringer for pensionister

«Frihedspartiet er enstemmigt imod diktaterne fra Brussel og angrebene på vore ældre», skrev Wilders i en twittermelding søndag. I Holland har den islamkritiske menneskerettighedsforkæmper og partilederen i Frihedspartiet, Geert Wilders, fået nok af regeringens nedskæringer i velfærdsgoderne for de mennesker som har bygget op landet.

Det er specielt morsomt at læse, hvorledes de officielle medier (her på engelsk) i Holland undlader at oplyse om, hvorfor Wilders forlod budgetforhandlingerne:

http://www.dutchnews.nl/news/archives/2012/04/austerity_talks_collapse_as_wi.php

Vi venter med spænding på hvem der bliver den næste statsminister i Holland.

SÅKALDT 2-SPROGEDE ER I VIRKELIGHEDEN HØJEST 1 1/2-SPROGEDE – DE SKAL IKKE FORVEKSLES MED KORRESPONDENTER


Undersøgelse på Syddansk Universitetscenter (SDC) af 3.497 børn, der mødte i 0. klasse, viser at 60 pct. af de ikke-vestlige ikke forstår og taler dansk godt nok til følge med.

http://jp.dk/indland/article2758665.ece :
“Også børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) mener, at dårligt dansk kan give store problemer. »Vi svigter børnene, fordi de næsten ikke har en chance for at få en god folkeskole efterfølgende,« siger hun…”

Sandheden er at mindst to generationer blandt de ikke-vestlige aldrig har været indstillet på at tilpasse sig det danske samfund og som forudsætning nummer ét naturligvis lære dansk. Enhver med et minimum af intelligens kan sige sig selv at uden dansk intet virke i Danmark for andet end de, der lever af at have dem her og eksperimentere med. Så kort skal det siges.

Derfor kostede forældrene til børnene i 2010 i gennemsnit 3,47 gange mere på velfærdskontiene i sammenligning med danskerne og øvrige vesterlændinge.

Man forestillede sig og forestiller sig fortsat at eftergivenhed, debat, søde forsikringer med høflighedserklæringer den anden vej på falsk-dansk kombineret med endnu et nyt sæt (det 39.) idebetonede og vel at mærke beskæftigelsesfremmende tiltag efter dansk-falsk facon i forbrugssektoren er noget, der virker generelt på folkeslag rejst hertil fra den ikke-vestlige verden. Den del af eliten, der er så svagt kørende efter mere end 30 års indvundne erfaringer, er simpelthen for lavintelligente, hvis de fleste ikke netop kører med en skjult dagsorden, der er yderst skæbnesvanger for Danmark og danskerne.

Konfutse (551-479 f.v.t.):

“Den der antager fjendens sprogbrug har allerede tabt.”

“Den der altid går i andres fodspor, kommer aldrig først.”

“En mand der begår en fejl, og ikke retter den, begår endnu en fejl.”

“Ører og øjne er ikke skabt til tænkning og lader sig let påvirke af alt udefra. Sjælen kan tænke og gør den det, når den til sandheden.”

22. april 2012

Germany and France Seek Reintroduction of Controls

Filed under: Danmark, Europa, Europe, European Integration, France, Frankrig — Tags: , , — Jørn @ 11:42

Excerpt from: http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,828676,00.html

Germany and France Seek Reintroduction of Controls

Germany and France would like to allow for the temporary reintroduction of border controls within the Schengen Area.

Germany and France want to weaken Europe’s border-free travel agreement, according to a Friday newspaper report. Berlin and Paris would like to be able to temporarily reintroduce border controls due to concerns about illegal immigration. The move is not, a Berlin official assures, to be seen as re-election campaign help for Sarkozy.

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Filed under: Culture, Danmark, Economics, Education, folkeskolen, Science, skoler — Jørn @ 08:48

Uddrag af: http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/mmmi_maersk_mckinney_moeller

“Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Det er Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttets formål at skabe et højteknologisk, internationalt anerkendt forskningskraftcenter, hvor universitet og erhvervsliv arbejder tæt sammen om udviklingen af nye teknologier til intelligente autonome systemer.

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet blev etableret i 1997 som en del af det naturvidenskabelige fakultet under Syddansk Universitet. I 1999 rykkede Instituttet ind i egen bygning doneret af A.P. Møller og Chastine Mc-Kinney Møllers Fond.

Læs mere om Instituttets oprindelse ved at klikke her og dets nuværende uddannelser og forskningsaktiviteter ved at klikke her (PDF-fil).….”

Instituttets mere specifikke forskningsområder i følge http://static.sdu.dk/mediafiles//F/F/4/%7BFF4A038F-8921-42DB-BAEA-5516A2662D2F%7Dbrochure.test.250810.pdf  :

  • Biologically-inspired robotics
  • Modular and cellular robots
  • Cognitive vision (2D image handling and 3D interpretation of  images) in the context of grasping, object recognition and scene interpretation
  • Applied mathematics for mathematic modelling of mechanical systems and processes as well as for motion planning
  • Software technology, especially modelling, architecture, evolution of software and knowledge management
  • Embedded systems
Older Posts »