Danmark

31. januar 2009

JUSTITSMINISTEREN: PET skal i dialog-forum med militante


Vi må undre os såre over hvilken dialog og hvilket dialog forum som Justitsministeren måtte have i tankerne, når vi læser på teksttv, at PET skal pleje omgang med endog militante islamister her i landet. Vi kan så sige, at det nu endelig erkendes at disse grupper faktisk findes i landet, men vi kan ikke fatte, hvorledes ordensmagten skal kunne føre en dialog med ekstremistiske eller militante islamiske kredse.

”Danmark huser ikke krigsforbrydere eller terrorister”, udtalte den tidligere danske statsminister Poul Nyrup Rasmussen umiddelbart efter terrorangrebet og katastrofen den 11. september 2001.

Sidst på aftenen efter årets Åbningstale i Folketinget 2001 måtte han advare sin justitsminister, der havde hævdet, at han ikke var orienteret om forholdene med det ene og det andet.

Men allerede den 1. maj 1994 kunne man læse i Jyllandsposten:

”Op mod 40 af verdens mest frygtede terrororganisationer har baser eller agenter i Danmark, mener PET. Organisationernes sympatisører skaffer pengene, falske pas og fristeder til bevægelsernes aktive terrorister. Officielt vil PET ikke fortælle om sit kendskab til de mange terrororganisationer i Danmark, men ledende medarbejdere i efterretningstjenesten siger, at næsten 80 pct. af de 50 bedst kendte bevægelser har direkte kontakt til folk i Danmark. Det kan være medlemmer, som har politisk asyl, indvandrere eller danskere, der sympatiserer med deres kamp….”

Umiddelbart forestillede vi os på denne baggrund, der givet har udviklet så noget siden i de forgangne snart 15 år, at de igangværende jødeforfølgelser skulle der gøres noget ved i andet end skrift og tale.

 

Vi forestillede os ingenlunde, at der skulle være tale om nogen dialog med ekstemistiske islamister. Er der tale om freds- eller kapitulationsforhandlinger?

 

——————

OM JUSTITSMINISTERENS UDTALELSER SKULLE HAVE FORBINDELSE HERTIL ER VANSKELIGT AT SIGE, NÅR VI INTET INDHOLD FÅR:

[Det er den sædvanlige borte-kik-information, der leveres]

 

Tilbage i 2006 kunne læse i Information:

” ‘Muslimer er ikke Europas jøder’

Opfattelsen af, at danskernes racisme er hovedårsagen til muslimske indvandreres problemer, trives alt for godt på universiteterne, mener to sociologer. En akademisk konference forsøgte at gøre op med den muslimske offerrolle, men der var modstand blandt tilhørerne

Der findes to fremherskende fortællinger om muslimske indvandrere i Danmark. Den ene ser indvandrerne som årsagen til alverdens onder. Den anden mener, indvandrernes problemer skyldes danskernes racisme.

Den sidste fortælling er ganske udbredt på universiteterne, mener professor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, Henning Bech, og hans kollega fra Odense, lektor Mehmet Necef…”

—————————————

At gøre muslimerne i masseindvandringen til ofre for noget som helst her i landet er den sorteste løgn man kan opfinde.

Det vi ser er, at muslimerne forfølger jøderne her til lands ved at udvide deres lokale konflikt i Mellemøsten til vore himmelstrøg. Det kan kun ske, fordi muslimerne gennem de sidste 25 år har fået lov til at vælte ind i landet og sætte deres præg på alt her i landet og på det sætte dagsordenen på alt.

 

Vi har på de seneste fulgt de mange angreb på jøder i Danmark og samtidig konstateret den udpræget manglende backup til jøderne fra de ansvarlige:

 

Bl.a.:

https://danmark.wordpress.com/2009/01/07/bertel-haarder-raser-humlehaveskole-odense-fri-for-joeder-eller-fri-for-perker-det-maa-staa-hen-naar-efterfoelgende-laeser-tv2-ttv/

https://danmark.wordpress.com/2009/01/02/de-kan-ikke-forstaa-angrebet-pa-israelerne-i-odense-siger-de-det-er-da-utroligt-hvor-dhimmi-kan-man-blive/

Pressecensur synes at dukke op:

http://danskpressecensur.blogspot.com

Nu må Justitsministeren ud med sproget!

Det kan der sagtens redegøres generelt for i den bedste sendetid på TV. Der er ingen tid at spilde.

Man kunne frygte det er en slags kapitulationserklæring

Sonia

 

 

FN ADVAREDE SIDSTE FORAAR MOD EU’S INDVANDRINGSPROJEKT


Den liberale (læs: ideologisk bestemte) masseindvandring til EU bliver en katastrofe, fordi den rent faktisk sker:

Det er ikke noget ‘vi har lagt skjul på’ gennem de sidste 20 år, i særdeleshed ikke siden midten af 1990erne, hvor EU besluttede at mangedoble indvandringen fra Middelhavsregionen; denne proces er i fuld gang med den danske regerings billigelse uanset pynte-forbeholdene og danskerne, Barcelona-Processen fra 1995. Hele det strategiske setup bag disse aftaler om en tænkt/ideologiske udvikling, der indebærer finansielle og monetære ny-forhold for samt indvandring til EU, kombineret med en planlagt erhvervsudvikling syd for Middelhavet og såkaldt tænkt udveksling af kultur, er grundlæggende fuldstændig fejlagtig.

Det er simpelthen ganske urealistisk, uanset hvilket perspektiv vi ser fra.

Selv fra et synspunkt, der endog bortser fra en nærmest fri indvandring og Petro-Euro, hvilket også er ganske urealistisk, udgør EU’s eksport-henholdvis importandel på kun 18 og 15 til regionen, Mellemøsten og Nordafrika, og vi finder selv i denne helt urealistiske situation, at EU skulle tackle sine egne eksistensproblemer i forhold til den internationale konkurrence længe før den påtænker at give noget løft til en region, der udpræget er og nærmest til stadighed har været kendetegnet ved nuludvikling, når det gælder selvhjulpet initiativ, handel og erhverv samt noget egentligt samarbejde i regionen, og initiativerne ikke er udviklet direkte ved private amerikanske og europæiske mellemkomster direkte på stedet.

Flere detaljer og andre vinkler på problemstillingen: http://euro-med.dk/?p=996. For god orden skyld skal det oplyses, at mindst 30 pct. af statsbudgettet i Danmark og 40 pct. af velfærdsposterne har vi dokumenteret i flere sammenhænge er den økonomiske fremmedbelastning i Danmark. Immigraterne i Danmark omfatter fortrinsvis folkegrupper fra de områder, som EU planlægger Middelhavs-projektet med. Vor analyse forelå længe før svenske analytikere og den danske velfærdskommission gjorde sig anstrengelser for at opgive nogle beløb herom, beløb der i øvrigt bekræfter vore resultater fuldtud : https://danmark.wordpress.com/2006/11/17/mere-end-15-pct-af-det-offentlige-budget-til-indvandrerne/ og https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/.

EU-toppen, EU-administratorerne og politikerne er ikke klogere på verden end folk i almindelighed; dette skal landenes befolkninger klart indse. De førstnævnte har blot forelsket sig i en urealistisk ide og deres ideologiske tankegang, som de faldt for allerede i ungdommen og lod blive grundlaget for deres eksistens, fortæller dem, at alt tænkeligt er muligt. Længere er den ikke.

Vi uddelte en løbeseddel med Edouardo Farahs tekst i 1989 med titlen : Europas Selvmord

Siden har vi givet en sand beskrivelselse af projektet fra snart sagt enhver tænkelig vinkel gennem de sidste 20 år.

The news:

Excerpt from : http://www.ansamed.info/en/top/ME11.YAM18332.html

“By Chiara De Felice (ANSAmed) – BRUSSELS, MAY 30 – The restrictive policies on immigration will be useless, the flows to Europe will increase because the southern Mediterranean coast will grow poorer and because the European Union still does not understand that it must stop focusing on trade and rather intervene to help the development. The United Nations send a strong and clear signal to Brussels: there is a risk of a mass exodus towards north in 2025…”

Det glædelige består i, at denne repræsentant for FN advarer os om, at vi skal sætte magthaverne i EU på plads eller fra styret nu.

Sonia

30. januar 2009

LETBANER M.V. FOR MILLARDER TIL VILLY HARDENUSS – HVIS HAN ANBEFALER ET JA TIL EURO


dansk-kultur-folder-barcelona-euro-mediterranean

eudik1

Der er sjovt med SF, der har fået sin vilje hos Fogh i snart sagt alle livets forhold, såfremt SF støtter et JA til Euro. SF kan i følge meningsinstitut og TTV2  sågar danne flertalsregering med Soccerne, de Radigale og Enhedslisten, endog med 88 mandater, hvis vi lader os overbevise af TTV2. Men det skal vi vist ikke.

Efter vor tids- og talregning mangler der i et sådant tilfælde to mandater i flertal i FT, og det er simpelthen fordi 179/2 = 89,5 mandat. Og nu er det sådan, at man endnu ikke kan arbejde med halve mandater i FT, så flertal kræver, som vi hermed  har bevidst 90 mandater, når vi forudsætter at det samlede antal mandater i FT er 179.

Letbaner, jernbaner, veje og trafik for cirka 100 mia. kr. Når vi kommer til spørgsmålet om finansieringen, så kommer vi nok til det samme, som det organ, der udsteder Euroen. Med opreklamerede skattelettelser og i forvejen opblæste offentlige udgifter i forhold til skatteindtægterne, så kan der ikke blive plads andre steder end på låne- eller pengefremstillings- og omløbsmarkedet.

D.v.s. Villy får letbaner (med Easteuropean or Moskva look) og alt hvad han vil af den flertalssikrede finansminister, men kun hvis denne Villy får sine proselytter til at stemme JA til Euro, og det hele finansieres med Euro, der holdes oppe af den arabiske oliehandel mod fri arabisk indvandring til EU.

Men at 88 mandater skulle give flertal ‘i børnehaven’ med 179 har intet på sig, og desuden er alle disse pludselige offentlige udgifter ikke til andre end SF.

Sonia

PS:

Min søster, som er pædagog, har ordet, så vi kan få delt sol og vind lige:

Det er da klart, at med euro, så har vi mere end 7 gange så mange penge, næsten 7,5 gange flere penge. Det er da klart, ik’å’, og så kan vi da let bygge noget mere, selvom vi troede under ham Fogh, at det ku’ nok ikke li’ gå derudad. Men vi kan sagtens huske, at den tidligere finansminister nemli’ sæl’ sa’ vi ej’et snart hele verden, og vi så fik noget mere i løn.

SÅDAN, ER DET, DU! De’ er den her høj’re socio-zoologi rent økonomisk. Høj’re nivo, sæ’føli’. ÆVBÆV, ÆVRO, ÆVRO, …ÆVBÆV, ÆVRO, ÆVRO! Ja, de’ har vi talt om som slogan. Vi skal ha’ pædagogisk slogan, de’ sa’ Che. De’ æ’ klart, ik’å’.

Det sku’ nok ik’ ha’ været frem. Og når vi så pludselig får 7,45 gange så mange penge udstedt i Frankfurt af ECB-bank skiftevis styret af en franskmand og en tysker, så kan vi danske da bare bygge/hygge som vi vil. Det er da klart, ik’å’.

La’ så vær’ o’ vær’ så noller, ellers får du ingen snoller.

Sonias søster

29. januar 2009

Tre dømt for dødsbrand i Bramming


 

http://ekstrabladet.dk/112/article1117882.ece
 
Ekstra Bladet
 
“Tre dømt for dødsbrand i Bramming

 

Tre mænd, som i marts 2008 påsatte brand i et pizzeria i Bramming og lod en 29-årig kvinde dø, nu dømt skyldige – far til ejeren frikendt med dissens fra tre nævninge
mahvan_hashem_ekspl_329011m
Mahvan Hashem, som ejede det udbrændte pizzeria, lod sig efter branden interviewe på gaden i Bramming. Han er nu dømt skyldig i brandstiftelse og forsikringssvindel.
  

Et nævningeting ved byretten i Esbjerg har netop afsagt dom over tre af de fire mænd, som under en langvarig retssag har siddet på anklagebænken i brandsagen fra Bramming, som i marts 2008 kostede den 29-årige Lea Koch Mortensen livet.
Den unge kvinde boede i lejligheden over det pizzeria, som de tre mænd i fællesskab brændte af, og hendes dødsskrig under et alarmopkald fra den røgfyldte lejlighed har været afspillet i retten…” 

 

28. januar 2009

53 pct. af de nyankomne indvandrere var analfabeter


Uddrag fra: http://everykindapeople.blogspot.com/2009/01/53-procent-av-nyanlanda-invandrare-ar.html

“Sverige beviljade 90 021 uppehållstillstånd förra året, en ökning med fem procent jämfört med åren före. Främst är det anhöriga till dem som på senare år fått stanna efter asylansökningar som ökar.

Större delen kommer från mindre utvecklade länder i Asien och Afrika. Bara under de tre senaste åren har det kommit 300 000 personer.

53 procent av nyanlända invandrare till Borlänge är analfabeter. Förmodligen skiljer sig inte siffrorna nämnvärt på andra orter…”

Hver fjerde danske sygeplejerske har oplevet trusler og vold


Ny kriminalitets-kategori i vækst?

http://avisen.dk/vold-og-trusler-mod-sygeplejersker_102917.aspx :

” “Ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd afslører, at hver fjerde af landets sygeplejersker har oplevet vold og trusler som en del af deres arbejde.
“Det er et kæmpe personligt problem for de personer, der bliver ramt. Og for en del kan det få alvorlige, personlige følger,” siger Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, til Kristelig Dagblad.
Undersøgelsen viser, at 24 pct. af organisationens medlemmer, svarende til 7.500 sygeplejersker, blev udsat for trusler, mens 17 pct. blev udsat for fysisk overgreb i varierende grad fra bid til spark.
Sygeplejerskernes organisation efterlyser nu mere uddannelse i konflikthåndtering til sine medlemmer…”

———————

IoD spørger og supplerer med det glemte for forståelsen:

Hvordan opstår trussels- og voldscenerne?
“Sundhedspersonalet kan ikke behandle de fremmede rigtigt”

BT 26.4.03 Muslimer behandler os som slaver: Arabisksprogede patienter, der går bersærk og betragter sygeplejerskerne som slaver. ”Der er nogle ting, som vi ikke skal blive ved med at finde os i. Vi vil ikke blive kaldt luder og høre på, at patienterne siger, at de kommer efter os.”

TV DR2 09.03.00 Kvindelig iransk gynækolog siger: Hijab (slør) er nødvendigt for at skåne kvinden mod voldtægt.

Indvandrerne og danskerne skal adskilles på Odense Universitetshospital

Mangfoldighedsnetværket

Kvinder for Frihed


5 bosniere og dansker, våbensag i Randers


http://jp.dk/indland/krimi/article1584433.ece

Jyllands-Posten

Fem bosniere og en dansker anholdt i våbensag

Af HENRIK SKYTTE NIELSEN

Offentliggjort 28.01.09 kl. 10:07

I våbensagen fra Randers har politiet fundet bl.a. AK47-rifler, en maskinpistol og håndgranater. Flere anholdelser kan være på vej.

De foreløbigt seks personer, som Østyllands Politi har anholdt i forbindelse med våbenfund i Randers, er fortrinsvis bosniere.

– Der er tale om fem bosniere og en dansker i 20’erne og 30’erne. De vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers senere på dagen, fortæller efterforskningsleder Ole Madsen, Østjyllands Politi til jp.dk…”

Det er s’gu’ utroligt som de tager pis paa de gamle og svage


Straffen for i 14 tilfælde at have bestjålet de ældre som hjemmehjælper, der skulle forestille at hjælpe de ældre i Ejby på Fyn, blev 60 dages betinget og 60 timers samfundstjeneste. Det er helt hen i vejret.

Samfundstjeneste: Det er sikkert hjemmehjælp.

Forbrydelsen er meget mere udbredt end det officielt oplyses. Jeg kender utallige eksempler fra min egen og også fra andres familier. Vidnerne er uegnede, bevisets stilling o.s.v. samt især det offentliges ry, der står på spil. Tænke sig en arbejdsplads med altid skiftende på det enkelte job herunder masser af afløsning.

Hvordan blev kodeks lagt?

———————————————–

DET ER FANDME UHYGGELIGT!

Eller husker enkelte de 22 myrdede plejehjemsbeboere i København i midten af 90erne (Plejebo-sagen – her er aldrig kommet informationer frem!). Ingen havde tilsyneladende myrdet dem eller stjålet deres penge efter sagen med forsvarsadvokat Thomas Rørdam? Også kendt fra: sagen mod Blekingegadebanden. Og det var også én, hvor ‘ingen’ myrdede de myrdede.

Sonia

Fortsæt: https://danmark.wordpress.com/page/2/?s=plejehjem

Islam Cleric prizes Holocaust


Egyptian Cleric Justifies The Holocaust, Airs Footage And “Hopes It Will Happen Again But, Allah Willing, At The Hand Of Muslims”.

Aired On Jan 26th, WARNING :

Disturbing Holocaust Footage : Egyptian Cleric Amin Al-Ansari Justifies the Holocaust, Airs Footage, and Declares: “This Is What We Hope Will Happen But, Allah Willing, at the Hand of the Muslims”

 http://www.liveleak.com/view?i=322_1233073285&p=1

26. januar 2009

Elendig reportage – han berettede simpelthen om noget, som han ikke ved hvad er – mon det ikke bliver mere og mere almindeligt?


DR2TV Udland kl.19:30 havde en ganske ubegribelig reportage fra Texas, hvor medierne lige nu debatterer nogle ændringer i de overordnede læse- og undervisningsplaner.

Reporteren var en Engelbrecht, der simpelthen viste en grundlæggende mangel på viden om, hvad teori overhovedet er. Hans udtrykte sig som om en teori er en grundlæggende sandhed: Han hævdede simpelthen, at det er ganske utilstedeligt at stille sig kritisk over teorier, f.eks. Darwins evolutionsteori.

Engelbrecht var tilmed meget forarget over, at teorier af enhver slags nu skal kunne analyseres af eleverne med blik på, at de skal kunne vurdere svaghederne og eventuelt bærekraften i teoriernes krav på virkelighedserkendelse.

Vi må sige: Engelbrecht ved simpelthen ikke, hvad en teori er, et logisk mere eller mindre sammenhængende system af konklusioner, der bygger på de valgte præmisser herunder givne sandheder, antagelser og tilgængelige data.

Er der grundlag for at kritisere bære- og sammenhængskraften i en teori, mener Engelbrecht således ikke, at teorien kan være tvivlsom. En teori er ikke sandhed, unge mand.

Det er under lavmål at sende sådan en gang ukvalificeret reportage på en kanal, der ellers på det sidste har oppet sig ganske betydeligt, både m.h.t. sagligheden og også med kvaliteten i øvrigt.

Prøv f.eks. at se lidt på Darwin og hans såkaldte evolutionsteori. Uden at se netop denne teori i f.eks. de tidssammenhænge, hvori den fremsattes og hvor den er blevet brugt, vil man intet forstå: Darwin stolede ikke selv på den

Sonia

Older Posts »