Danmark

26. januar 2009

Elendig reportage – han berettede simpelthen om noget, som han ikke ved hvad er – mon det ikke bliver mere og mere almindeligt?


DR2TV Udland kl.19:30 havde en ganske ubegribelig reportage fra Texas, hvor medierne lige nu debatterer nogle ændringer i de overordnede læse- og undervisningsplaner.

Reporteren var en Engelbrecht, der simpelthen viste en grundlæggende mangel på viden om, hvad teori overhovedet er. Hans udtrykte sig som om en teori er en grundlæggende sandhed: Han hævdede simpelthen, at det er ganske utilstedeligt at stille sig kritisk over teorier, f.eks. Darwins evolutionsteori.

Engelbrecht var tilmed meget forarget over, at teorier af enhver slags nu skal kunne analyseres af eleverne med blik på, at de skal kunne vurdere svaghederne og eventuelt bærekraften i teoriernes krav på virkelighedserkendelse.

Vi må sige: Engelbrecht ved simpelthen ikke, hvad en teori er, et logisk mere eller mindre sammenhængende system af konklusioner, der bygger på de valgte præmisser herunder givne sandheder, antagelser og tilgængelige data.

Er der grundlag for at kritisere bære- og sammenhængskraften i en teori, mener Engelbrecht således ikke, at teorien kan være tvivlsom. En teori er ikke sandhed, unge mand.

Det er under lavmål at sende sådan en gang ukvalificeret reportage på en kanal, der ellers på det sidste har oppet sig ganske betydeligt, både m.h.t. sagligheden og også med kvaliteten i øvrigt.

Prøv f.eks. at se lidt på Darwin og hans såkaldte evolutionsteori. Uden at se netop denne teori i f.eks. de tidssammenhænge, hvori den fremsattes og hvor den er blevet brugt, vil man intet forstå: Darwin stolede ikke selv på den

Sonia

Karen Blixen (Breve fra et land i krig, 1948):


Karen Blixen (Breve fra et land i krig, 1948):

“Mon der vel nogensinde har været noget som dette Tredie Rige? Af de foreteelser, som jeg i mit liv personlig har kendt til, er den, der kommer det nærmest, Islam, den muhamedanske verden og verdensanskuelse. Ordet Islam betyder hengivelse, det er vel det samme, som Det Tredie Rige udtrykker i sin håndsoprækning: Din i liv og død….Den muhamedanske verdensanskuelse har som nazismen en uhyre selvfølelse: Den rettro står over alle vantro, een rettroende sjæl er mere værd end hele verdens guld. Den er i sit væsen klasseudslettende som Det Tredie Rige, den ene muhamedaner er, om han er vandbærer eller emir, ligeså god som den anden. Den har et vældigt sammenhold og stor hjælpsomhed de troende imellem – 10 % af din formue skal du give til de trængende af Islam, og det er ikke almisse, men en gæld du betaler.

I sine ritualer har Islam lighed med Det Tredie Rige: de rettroende får ikke tid til at blive fremmede for hinanden. Nogle ting i “Min kamp” ligner kapitler i koranen…”

“Breve fra et land i krig” af Karen Blixen, 1948

http://faqts.homestead.com/Islam.html

Sonia

Brev fra Henrik Nordbrandt: Abu Lahabs børn – Jyllands-Posten 21. april 1998, Kunst og kultur side 5


Jyllands-Posten 21. april 1998, Kunst og kultur side 5

Uddrag af:

Brev fra Henrik Nordbrandt: Abu Lahabs børn

Af Henrik Nordbrandt

“En rystende retssag mod nogle teenagere Menisa i Vesttyrkiet får forfatteren Henrik Nordbrandt til at reflektere over ligheden mellem islam og nazismen – og til at mindes de ydmygelser, han selv var udsat for i gymnastiktimerne i skolen…”

[…]

“Det er muligvis ikke god tone at sammenligne en af de store verdensreligioner med nazismen, men ligheden mellem de to fænomener er for iøjnefaldende til, at man kan forsvare at ignorere den i den gode tones, eller for den sags skyld tolerancens navn. Deres metoder til at vinde magt, og de psykologiske mekanismer, der er deres drivkraft, er uhyggeligt identiske…”

[…]

“Men det betyder ikke, at jeg kan acceptere islam. Jeg betragter den som en historisk ulykke…”

[…]

Sonia

Pat Condells kommentar til Hollands anklage mod Geert Wilders


 

 

Hør Pat Condells kommentar til Hollands anklage mod Geert Wilders

 

 

I am sure the peoples of The United Kingdom and of Denmark will not leave The Netherlands in the lurch.

 

Nyligt Aktualiseret supplement om ‘RESPEKT’:

 

I admit to have stolen the code to the last one from: http://hodja.wordpress.com/2008/03/08/pat-condell-om-per-larsen-og-mange-andre-tumper/

Sonia