Danmark

29. september 2009

Iran in hot water


Video:
http://online.wsj.com/video/iran-in-hot-water-over-nuclear-disclosure/2C147612-AE3A-43C5-97FB-8CEC5DB57871.html?mod=djemITPE

11. maj 2009

Det sker nu og om 30 aar er alting glemt


i

Overtagelsen drejer sig kun om fødsler,

fordi vi har valgt demokratiet, hvor de fleste

bestemmer

– derfor fylder dhimmierne i de økonomisk underdrejede mainstream-sprøjter os med løgn om danskernes fødsler, som vi har påvist naturligvis ikke afviger meget fra landene omkring os, da fertilitet netop er kulturbestemt.


Daffy

Bomberne og selvmordsbomberne er kun for at få os til gøre som de ønsker i ét og alt, når frygten sætter ind og styrer os. Her forestiller vi os at andre har større og mere effektive militære apparater, men de er uden betydning, når vi lukker disse fertile fremmede, fortrinsvis muslimer, ind i vore lande. Og lukker vi dem ikke ind, vil vi uddø i stedet, hvis vi ikke fjerner de regimer, som vi i virkeligheden lider under og ikke kan trives med præcis, som det var tilfældet i det tidligere Østeuropa, hvor fødslerne selvfølgelig halter lige så meget efter og af præcis samme grunde som her.
Hvad er sandheden når samme information kommer fra sikre, velorienterede amerikanske, palæstinensiske, israelske, svenske og danske kilder? Bemærk, kun meget sporadiske kilder beretter herom fra området EU

Professorale forslag (video):

http://www.magdeburgerjoe.com/2009/02/kuwaiti-professor-abdallah-nafisi.html

7:31 min. to explain what is happening right now with an ultimative end in 40 years (video):

http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU

At føde Danmark kaput er en let sag, og det sker med matematisk sikkerhed, hvis der ikke gribes drastisk ind:

https://danmark.wordpress.com/fremskrivning-af-antallet-af-fremmede-i-danmark-i-aar-2020/

They threaten to kill us (video):

http://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=en-GB&v=8E4rMJVHyeg

Lidt optimistisk prognose af svensk forsker beretter næsten det samme som den danske ovenfor:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/svensk-forskerne-svenskerne-i-mindretal/

Metoden i USA er den samme (video):

http://thethirdjihad.com/ (uddrag)

At bringe os til at forstå hvorfor og at sætte det i oplyst perspektiv ordner internationale full-time-forskere i emnet (video):

http://video.google.com/videoplay?docid=-871902797772997781&q (wait 25 sec. after click and a video of length 1:38:41 runs)

Sonia

24. april 2009

ADDENDUM: Ad Marx og Engells i det 21. aarhundredes aktuelle ideologi. To be alert is better than to become supprised


i

Den totalitære tankegang og ideologi i det 20. århundrede blev særligt tilrettelagt af Karl Marx og Friederich Engells med “Das Kapital” og “Det kommunistiske Manifest”. De udkom i midten af 1800-tallet og vurderes nu at trænge til en fornyelse af de totalitære kræfter.

Karl Marx og Friederich Engells samt alle de ideologiske eftersnakkere heraf nåede ikke helt at blive eneste idemæssige grobund i verdensaltet, selvom de nåede langt ind i også de såkaldt ikke-marxistiske kadrer og grupperingerne fra de gamle stænder. Det skal der rådes bo på nu.

I det 21. århundrede skal den totalitære orden for verden køres over verdensfrelsen: Al fattigdom, al sygdom fjernes og alle miljøspørgsmål løses, hvis vi er villige til at  underkaste os den rette udvælgelse af de historiske, litterære og kunstneriske retningspile, dermed synet på samme og vel at mærke give politisk korrekt vurdering heraf i nutids- og fremtidslys. ‘Underkastelse’ har mange navne, islam for eksempel.

Mind Control by Submission kan vi kalde det. Gennemgangen er selvsagt kombinerede lyd- og videooptagelser i et nyt altomfattende lektionssystem “Addendum”. Først og fremmest skal næsten alle de bestående grundpiller fjernes eller befolkes af hjælpere af rette støbning, efter adskillige diagnoser og ikke mindst fejldiagnoser er kastet på banen og derefter skal vi bare sige JA, så kører det.

Vi kan håbe på at ligesom de trods alt begrænsede resultater for Marx og Engells, vil heller ikke denne nye verdensorden komme til at herske altomfattende. For at tage stilling og eventuelt sige fra er det nødvendigt at sætte sig ind i grundlaget der arbejdes fra.

Jeg kan foreslå “Addendum (3)” som starting- eller udgangspunkt, der ganske vist fylder en del (33 GB) og findes på: http://www.mininova.org/tor/1489387. Nu er der præcis som med modstanden mod masseindvandringen sat en mængde organer op for tilsyneladende at støtte og samle denne modstand her også – men i virkeligheden er flere af disse i stedet medløbende organer, der blot er sat op for at opsamle modstanden. Et reaktions- og tilrettelæggelsesmønster der ikke skal overraske, når en verdensorden søges gennemført af nogle af de stærkeste kræfter i verden. Det samme gælder med Addendum. Conspiracy-entutiast Alex Jones kører for eksempel en række kritiske indlæg herimod, men hans firma hævdes at være ejet af en af de største tilhængere af den nye verdensorden. Jeg kender ikke sandheden herom, men jeg vil forslå at man selv tager kritisk stilling til undervisningslektionerne, som foreligger på engelsk.

Bedste orientering får man ved selv at lytte til og se bidragere – der som nævnt skal opfattes som undervisningslektioner til egnede 20-25 årige pionerer for sagen. Alt materialet er på engelsk.

Sonia

Dagens motto: Hvis man ikke vil lære, så må man føle. Denne naturlov kan ikke afskaffes ved lov eller dekret.

19. april 2009

Tredje hellige krig


Complement of 30 min.

2. april 2009

Berlingske: Sverige på udenrigspolitiske afveje


http://www.berlingske.dk/article/20040313/dineord/103130304/

13. marts 2004 kl. 00:00

“Sverige på udenrigspolitiske afveje

Af: Per Ahlmark, Tidl. svensk vicestatsminister og leder af Folkpartiet

Man nægtede i virkeligheden at diskutere, hvordan et stort og terroriseret arabisk land skulle slippe af med sine plageånder.

—Per Ahlmark, Tidl. svensk Vicestatsminister og leder af Folkpartiet

Bortset fra perioden 1998-2000 har der efter Per Ahlmarks mening ikke været noget ærefuldt over svensk socialdemokratisk udenrigspolitik. Vi bringer et kapitel fra den tidligere borgerlige politikers netop udkomne bog: »Det er demokratin, dumbom!«. Det beskriver Sveriges svigt i forbindelse med Golfkrigene og FN-konferencen om racisme i Durban i 2001.

Sveriges og den svenske debats holdning til Saddams regime er en trist historie. Jeg har allerede beskrevet, hvordan den borgerlige regering i 1981 fordømte Israels nødvendige bombning af Osirak-reaktoren (ved Bagdad, red.). I 1990-91 drejede det sig derimod om en FN-aktion med over 30 lande i alliancen.

Ingen bør tro, at det fik kritikerne til at tie eller forstå alvoren i Golfkrigen 1. En relativt detaljeret granskning af modstandernes argumenter og følelsesudbrud viser, at fire udbredte tankeretninger fik et stort antal svenske skribenter til at fordømme USAs og FNs befrielse af Kuwait: pacifismen på venstrefløjen, München-ånden (den manglende fordømmelse af Hitler-Tyskland i 1938, red.), antiamerikanismen og tredjeverdens-romantikken.

En af gåderne i krigsdebatten i begyndelsen af 1990erne – såvel som i diskussionen i de ti år, der gik forud – var modviljen mod overhovedet at diskutere risikoen for, at Irak var ved at blive en atommagt. Et hovedtræk i svensk udenrigspolitik havde jo været at forhindre spredning af atomvåben. Men da den ambition faldt sammen med modstand mod et forbryderregimes besættelse af et naboland, viste det sig, at kun få skrivende og talende svenskere var interesseret i kombinationen af et morderisk regime og masseødelæggelsesvåben.

Selv den officielle svenske linje viste, at vores land var Vesteuropas formentlig hårdeste kritiker af Golfkrigen 1. Den socialdemokratiske statsminister Ingvar Carlsson kom med flere besynderlige udtalelser allerede i efteråret 1990 og fortsatte sine angreb efter krigens udbrud i januar 1991. Carlsson foreslog f.eks. efter to ugers bombning af Iraks militære installationer, at der skulle erklæres en våbenhvile. Han var ligeglad med, at Saddam Hussein så ville have kunnet reparere de skader, som var tilføjet hans besættelseshær, og samtidig hente ammunition, tropper, brændstof, reservedele og våben frem til Iraks frontlinjer.

Statsministeren udtalte sig vel vidende, at ingen svenske soldater ville blive truet af den ekstra støtte til Saddams hære, som han i praksis foreslog. Eftersom vores land ikke deltog i den krigsførende FN-alliance, kunne han lukke øjnene for den åbenlyse trussel, at et »pusterum« formentlig ville have ført til, at flere hundrede eller tusinde allierede soldater var blevet dræbt, naturligvis først og fremmest amerikanere. Da de svenske vælgere senere samme år afsatte Ingvar Carlsson som statsminister, var det desværre ikke primært på grund af hans udenrigspolitiske ansvarsløshed.

Debatten om det »tredje standpunkt« i 1951 og Irakkrigen i 1991 vidnede i begge tilfælde om provinsen, der nægtede at se. Siden da er Sverige blevet medlem af EU; provinsen er blevet en del af noget, der af og til ligner en europæisk føderation. Men har det gjort debatten mere realistisk og ansvarsfuld?

Næppe. Flere gange i de senere år har henvisninger til EUs enighed – »vi skal tale med fælles røst« – ført Sverige på afveje, på nogenlunde samme vis som den ideologiske neutralitet gjorde det før. En svensk regering, som nærer respekt og beundring for eksempelvis Chirac,

Schröder og Chris Patten, får en indbygget fejlvisning i kompasset.

Før og under Golfkrigen 2 så vi, hvordan Sverige gang på gang allierede sig med Chirac-lejren. Statsministeren kom med enfoldige udtalelser, der stod i skarp kontrast til realismen blandt de østeuropæiske regeringer såvel som Storbritannien, Italien, Spanien, Portugal og Danmark.

Efter Bushs ultimatum til Saddam Hussein havde Göran Persson følgende kommentar: »Det er lige så ulovligt, som når en stor stærk fyr slår en lille svag fyr på tuden. Det accepterer vi ikke i vores retssamfund. Det samme gælder stater imellem. Den type disputter løser vi inden for lovens rammer.«

Sammenligningen forvandler altså en massemorder til »en lille svag fyr«, som følger loven. Så barnligt kan en svensk regeringschef tale, når han står over for det nye århundredes sværeste konfrontation…”

16. marts 2009

Hvordan Man Stjaeler Vor Nationale Identitet. II: 68er-Revolutionen


“I anledning af EU-regeringsledernes underskrift i Lissabon af Forfatnings-Reformtraktaten d. 13.12.2007 skrev  Daniel Hannan, MEP,  i The Telegraph d. 12 decbr., 2007: “Hvadenten pga. sløvhed, fatalisme eller slet og ret ligegyldighed lader vi vore ledere trampe hen over os allesammen. Der er masser af folk, vi kan prøve at give skylden: løgnagtige politikere, trivialbesatte journalister, eurokrater… Vi skulle have rusket os selv vågne. Fejlen, kære Brutus, ligger ikke i stjernerne – men i os selv, for at vi betragtes som noget nær slaver…”

Der er meget mere

Sonia

10. marts 2009

Germany: No more stimulus packages, EU: IMF in a stronger role with more means, US: More Global Stimulus and Public Loans


Extract from:  Wall Street Journal, Economy, 10 Mars 2009

http://online.wsj.com/article/SB123663601845976399.html?mod=djemITPE

By ADAM COHEN

BRUSSELS — European Union finance ministers on Tuesday will ask countries with large financial reserves to help double International Monetary Fund resources to $500 billion, and will seek a stronger IMF role in economic surveillance, according to a draft statement. The draft document, which the EU will present to finance ministers and central bankers from the Group of 20 countries at a meeting near London this weekend, doesn’t name the countries to contribute. China and Saudi Arabia appear likely candidates. Japan has already offered $100 billion.

The draft seems to put the EU at odds with the U.S. Washington plans to emphasize the need for bigger economic stimulus packages at the G-20 summit on April 2, while playing down proposals to strengthen international financial regulation.

The statement says the 27-nation EU “is doing its part to support demand,” and makes clear the EU wants better international coordination of financial-market authorities, with the IMF playing a key role. The bloc also seeks “the rapid establishment of colleges of supervisors for all major cross-border financial institutions,” according to the draft.

Yet European leaders aren’t unanimous about increasing regulation. Vaclav Klaus, president of the Czech Republic, said in an interview with The Wall Street Journal on Monday that increased regulation is likely to be “the biggest, biggest cost of the recession.” Mr. Klaus, a well known skeptic of regulation who holds the rotating presidency of the European Union through June, said the cost of regulatory changes would likely be “more important than two years’ loss in GDP.”

German Finance Minister Peer Steinbrück, heading to a meeting of euro-zone finance ministers, told reporters Monday there would be “no more additional money” for economic stimulus in Germany. The country has criticized sweeping stimulus packages, saying a credit crisis can’t be fixed by more massive borrowing. Germany’s stimulus package, at around €80 billion (about $101.3 billion), is the largest in the EU, which agreed in December to spend roughly €200 billion on stimulus packages.

The U.S. — an economy only slightly larger than the EU — last month launched a $797 billion stimulus package on top of the $168 billion plan created a year ago.

EU leaders said before that they want to boost IMF lending capacity. The draft statement, which is likely to be approved at a regular meeting of EU finance ministers here Tuesday, says the EU would be ready to contribute to the $250 billion boost, but gave no idea how big the contribution would be.

“EU member states support a doubling of IMF resources and are ready to contribute to a temporary increase, if needed,” the finance ministers’ draft statement says. The draft invites “countries that over the last years have accumulated significant foreign reserves to participate.”

The IMF has provided about $48 billion in emergency funds to countries battered by the financial crisis. Latvia, Hungary, Ukraine, Belarus and Serbia have received help, as well as Iceland and Pakistan. With the IMF warning that developing nations could need a lot more help, there is concern that the organization’s current $250 billion facility could evaporate quickly.

The EU recently rebuffed a call from Hungary, one of the hardest-hit EU economies, for the bloc to set up a special bailout fund for Eastern Europe. EU leaders, including Eastern Europeans wary of being tarred with Hungary’s economic weakness, said they would instead help individual countries as they get into trouble, and only after the IMF has stepped in.

The draft offered a possible carrot for emerging economies with surpluses to contribute more to the IMF. The IMF should be reformed to “more adequately reflect relative economic weights in the world economy,” the statement said.

—Peppi Kiviniemi contributed to this article.

Printed in The Wall Street Journal, page A6

 

Extract from: http://online.wsj.com/public/page/news-economy.html

Complements:

Hungary to Support the Forint

Hungary’s plan to intervene in foreign-exchange markets helped to boost the forint against the euro.

Latvia to Seek Revision of IMF Deal

Less than three months after securing a $10.5 billion lifeline, Latvia is backtracking on a deal the IMF hoped would lower economic risk region-wide.

U.S. to Push for Global Stimulus

The U.S. will press world leaders to boost emergency spending to lift the global economy, risking a rift with Europeans more concerned with revamping financial regulation.

China Prices Fell 1.6% in February

A drop in China’s consumer Prices in February further darkened the country’s economic outlook and reinforced worries of deflationary pressures.

New Fears as Credit Markets Tighten Up

The credit markets are seizing up again amid new anxieties about the global financial system.

Deals: In Bond Sales, Which Banks Work Hardest?

China Warns of Severe Fiscal Conditions

China’s industry minister said economic conditions remain “very severe.” Data this week could show the first signs of deflation and a further slump in trade.

U.S. Firms in China See Downturn

Taiwan Exports Fall 28%

Stimulus Watchdog Toes Delicate Line

China Urges G-20 Teamwork

No Lifeline Promise for Russian Tycoons

—————————————————————

Todays’s Key words: More artificial impacts on demand make evil worse, and the capital seeks for safe harbors.

Dagens Nøgle ord:  Mere påvirkning af efterspørgslen gør ondt værre, og kapitalen søger mod sikre afkast-havne.

 

Sonia

5. marts 2009

DET ER NEMT AT BEGRIBE, HVORFOR DE TAGES PAA SENGEN

Filed under: Arabization, Balkan, CO2, Crimes, Culture, Danmark, Demographics, Dhimmi, Dhimmitude, Economics, Education, Environment, Eurabia, Euro-Arabic Axis, Europa, Europe, European Integration, Fertility, Finanskrise, folkeskolen, Free Speech, global opvarmning, Globalopvarmning, History, Holland, Immigrants, Immigration, Islam, Jihad, Justice, Klima, Kosovo, Naturalisation, Naturalization, Norge, Oil, propaganda, Science, Serbia, skoler, Statistics, Sverige, Sweden, Terror, USA, Værdikrise, War, Welfare — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , — Jørn @ 10:30

Arrogant uvidenhed – kaldes den

menneskelige egenskab, tilstand eller

attitude, der blokerer sammen med

stoltheden

 

Det er ikke så svært at forstå eller blive bragt til at forstå, hvorfor situationen med bandekrig i og omkring København hele tiden skærpes, og hvorfor hele udviklingsmønstret tydeligt ser ud til at kunne føre mod krigstilstand overalt i landet.

Det forudsætter kun at ‘de store spørgsmålstegn’ åbner ørene og lukker munden: Andre var langt klogere end I var allerede i slutningen 1980erne, og de kunne derfor på grundlag af viden og indhøstede erfaringer andre steder fra med sikkerhed forudsige, hvorledes det ville gå, når indvandringen fortsatte til Danmark.

Der var ikke strålende karrierer, der stillede sig hindrende i vejen for sandheden blandt de forudseende. I troede I gjorde en forskel. Ja, troede…

At krigen starter blandt dem, der har pengene at købe våben og transportmidler for, skal man ikke undre sig over. Det var de narkohandlende bander.

Nu er det forhåbentlig ved at være slut med de beroligende historier til os intetanende og måske også slut med de overlegne til tider overbærende og samtidig arrogante smil fra eliten til undersåtterne foran skærmene.

Se, det var ikke pøblen der valgte at orientere danskerne i tide (for 20 år siden), selvom I beskyldte dem for alt undtaget pædofili og landsforræderi, men det er pøblen der tager over på gadeplan fra nu af. Præcis, som man ikke gad høre. Og når man ikke vil høre, så må man føle. En livsvisdom der stadig gælder ganske uantastet af diverse sindssyge vedtagelser og ditto undladelser i FT.

Længere er den ikke.

Sonia

19. februar 2009

Lidt mere om farcen med menneskeskabt klimaforandring


Her kan du se, hvordan GISS – det eneste af de 4 globale temperaturmålingsinstitutter, IPCC regner med, gjorde oktober 2008 til den varmeste nogensinde ved at anføre målingerne fra september i stedet: http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/3563532/The-world-has-never-seen-such-freezing-heat.html

For øvrigt viser det sig, at halvdelen af GISS´temperaturmålere i USA står i nærheden af kunstige varmegivere: http://scienceandpublicpolicy.org/originals/accurate_climate_change_assessment_an_impossible_task_.html

De 3 øvrige temperaturmålingsinstitutter bruger satellitmålinger.

Vedrørende temperaturer og afsmeltning af is ved polerne: I flg. NASA er temperaturen i Grønland i dag som i 1920: http://scienceandpublicpolicy.org/originals/accurate_climate_change_assessment_an_impossible_task_.html

Her kan du se tykkelse og udbredelse af Nordpolsisen (satellitbilleder) på ethvert tidspunkt siden 1980 – og sammenligne: http://igloo.atmos.uiuc.edu/cgi-bin/test/print.sh

UN Blowback: More Than 650 International Scientists

Dissent Over Man-Made Global Warming Claims Study:

Half of warming due to Sun! – Sea Levels Fail to Rise? – Warming Fears in ‘Dustbin of History’

‘No evidence for accelerated sea-level rise’

Vedrørende den videnskabelige konsensus, se her: http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=2158072e-802a-23ad-45f0-274616db87e6

Global-opvarmnings-svindelen (2007)

Afsløring af de helt store, 4. marts 2007 på

Channel 4

: Hele filmen her
– ikke kioskbasker i Danmark, men kætteri

Du er ikke det mindste i tvivl, når du har set den udførlige videnskabelige gennemgang i dokumentarfilmen uden noget fup, så enhver der kan engelsk, forstår det.

Den kan hentes de sædvanlige steder, f.eks. på : http://www.mininova.org/tor/1584963

Supplerende:
https://danmark.wordpress.com/2007/11/28/low-on-the-agenda-in-usa-high-on-the-agenda-in-eu/

31. januar 2009

FN ADVAREDE SIDSTE FORAAR MOD EU’S INDVANDRINGSPROJEKT


Den liberale (læs: ideologisk bestemte) masseindvandring til EU bliver en katastrofe, fordi den rent faktisk sker:

Det er ikke noget ‘vi har lagt skjul på’ gennem de sidste 20 år, i særdeleshed ikke siden midten af 1990erne, hvor EU besluttede at mangedoble indvandringen fra Middelhavsregionen; denne proces er i fuld gang med den danske regerings billigelse uanset pynte-forbeholdene og danskerne, Barcelona-Processen fra 1995. Hele det strategiske setup bag disse aftaler om en tænkt/ideologiske udvikling, der indebærer finansielle og monetære ny-forhold for samt indvandring til EU, kombineret med en planlagt erhvervsudvikling syd for Middelhavet og såkaldt tænkt udveksling af kultur, er grundlæggende fuldstændig fejlagtig.

Det er simpelthen ganske urealistisk, uanset hvilket perspektiv vi ser fra.

Selv fra et synspunkt, der endog bortser fra en nærmest fri indvandring og Petro-Euro, hvilket også er ganske urealistisk, udgør EU’s eksport-henholdvis importandel på kun 18 og 15 til regionen, Mellemøsten og Nordafrika, og vi finder selv i denne helt urealistiske situation, at EU skulle tackle sine egne eksistensproblemer i forhold til den internationale konkurrence længe før den påtænker at give noget løft til en region, der udpræget er og nærmest til stadighed har været kendetegnet ved nuludvikling, når det gælder selvhjulpet initiativ, handel og erhverv samt noget egentligt samarbejde i regionen, og initiativerne ikke er udviklet direkte ved private amerikanske og europæiske mellemkomster direkte på stedet.

Flere detaljer og andre vinkler på problemstillingen: http://euro-med.dk/?p=996. For god orden skyld skal det oplyses, at mindst 30 pct. af statsbudgettet i Danmark og 40 pct. af velfærdsposterne har vi dokumenteret i flere sammenhænge er den økonomiske fremmedbelastning i Danmark. Immigraterne i Danmark omfatter fortrinsvis folkegrupper fra de områder, som EU planlægger Middelhavs-projektet med. Vor analyse forelå længe før svenske analytikere og den danske velfærdskommission gjorde sig anstrengelser for at opgive nogle beløb herom, beløb der i øvrigt bekræfter vore resultater fuldtud : https://danmark.wordpress.com/2006/11/17/mere-end-15-pct-af-det-offentlige-budget-til-indvandrerne/ og https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/.

EU-toppen, EU-administratorerne og politikerne er ikke klogere på verden end folk i almindelighed; dette skal landenes befolkninger klart indse. De førstnævnte har blot forelsket sig i en urealistisk ide og deres ideologiske tankegang, som de faldt for allerede i ungdommen og lod blive grundlaget for deres eksistens, fortæller dem, at alt tænkeligt er muligt. Længere er den ikke.

Vi uddelte en løbeseddel med Edouardo Farahs tekst i 1989 med titlen : Europas Selvmord

Siden har vi givet en sand beskrivelselse af projektet fra snart sagt enhver tænkelig vinkel gennem de sidste 20 år.

The news:

Excerpt from : http://www.ansamed.info/en/top/ME11.YAM18332.html

“By Chiara De Felice (ANSAmed) – BRUSSELS, MAY 30 – The restrictive policies on immigration will be useless, the flows to Europe will increase because the southern Mediterranean coast will grow poorer and because the European Union still does not understand that it must stop focusing on trade and rather intervene to help the development. The United Nations send a strong and clear signal to Brussels: there is a risk of a mass exodus towards north in 2025…”

Det glædelige består i, at denne repræsentant for FN advarer os om, at vi skal sætte magthaverne i EU på plads eller fra styret nu.

Sonia

Older Posts »