Danmark

19. juni 2006

Indvandringens pris


Danmark

De fremmede kostede Danmark og danskerne 150 mia. kr. i år 2001

– den økonomiske belastning af Danmark, som fremmede indvandrere udgør, er korrigeret her, da staten groft har angivet sit fejlskøn til omkring 11 mia. kr. pr. år i 1998.

[Eliten undervurderer befolkningen [seneste kamouflageforsøg]: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/eliten-undervurderer-befolkningen/]

2010: Nu skal vi ikke anslå længere

Tyngdebudgettet eller belastningsbudgettet har været anvendt inden for sygehusvæsenet, på skolebørn og på de ældre danskere

Naturligvis var der tale om skøn, fordi staten har valgt ikke at ville oplyse om det realistiske beløb; men det anførte beløb på 150 mia. er meget nærmere sandheden end statens 11 mia. kr. fra slutningen af 1990-erne. Beregninger i bl.a. Sverige på svenske forhold bekræfter da også dette. Lars Janssons beregningsmetoder findes i bogen “Mångkultur eller välfärd”?

Den udkom i juni 2002: http://www.svd.se/artikel_61728.

Udgangspunktet var (i 2001) 500.000-750.000 indvandrere fra områder uden for Vesteuropa, Norden og Nordamerika med ophold i Danmark. Heri er medregnet et meget stort antal, der har opnået dansk statsborgerskab og deres børn. Vi har fået oplyst fra de officielle kanaler, at de fremmede er 3-3½ gange så ofte/så meget arbejdsløse eller på bistandshjælp m.v. Se bl.a. http://www.lilliput-information.com/economics/bt.html. Sidst bekræftet af regeringens Velfærdskommission.

Vi har med korrigerede analyser af de behæftede officielle kriminalitetsanalyser herunder fordeling på nationalitet kunnet konkludere, at de fremmede 2-4 gange så ofte er repræsenterede i gruppen af straffede i forhold til deres målgruppeandel (i de kriminelle aldre). Det drejer sig ikke om en overkriminalitet på 5 som Justitsministeriets opgørelse fra august 2005, da den fejlagtigt ikke medregner andet første generation af børn af invandrerne, men tillægger resten blandt danskerne.

Vi vælger den funktionelle fordeling af det offentlige udgiftsbudget, så refusions- og tilskudsproblematikken ikke berøres. Dette budget er i praksis blevet forbrugt, af danskere og af de fremmede. Nu gælder om at fordele udgifterne på danskere og de fremmede. Her skal man være opmærksom på, at det netop kun drejer sig om de fremmedes særomkostninger – d.v.s. de omkostninger, der ikke ville have været på budgettet uden de fremmedes ophold i Danmark.

Endvidere er en række udgiftsposter stærkt varierende for danske og fremmede: Udgiftstyngde, hyppighed ved ordningen, målgruppeandel spiller afgørende roller. F.eks. kan de fremmede godt udgøre 13 pct. samlet af befolkningen i landet (i 2006) samtidig med, at de fremmede repræsenterer 25 pct. af samtlige skolebørn. Til gengæld har fremmedgruppen ikke nær så høj en ældreandel i forhold til danskerne. I nedenstående model indgår tillige et korrigeret befolkningsregnskab og Finanslovens oplysninger

Beregningsmodellen ser i

hovedtræk således ud:

I kolonnerne fra 4 og opefter er angivet forholdstal (her ved decimaler). I Sverige og Norge har man ligeledes forsøgt at beregne fremmedudgifterne alternativt, fordi man ikke stolede på de officielle oplysninger. I Sverige har lektor i Erhvervsøkonomi Lars Jansson beregnet et årligt omkostnings beløb for Sverige og svenskerne på: http://www.svd.se/artikel_61728

En mere detaljeret gennemgang af baggrundsmaterialet for danske forhold: http://www.lilliput-information.com/economics/ok.html

En gennemgang af udviklingen i Danmarks Statsgæld 1976-2002, der ikke er afviklet, selvom Morgenavisen Jyllands-Posten måske forledte dig til at tro dette, hvis du læste den uden at have en særlig indsigt eller andre informationer den 31. marts 2006. Statsgælden steg med 6,8 mia. kr. i 2005. I øvrigt den skæve eller misforståede nyhed, der i hvert fald forvirrede mange og som ikke kunne tillades rettet af bladet, blev kommenteret straks af Joern Vig på: http://informationomdanmark.blogspot.com/2006/03/mske-en-tyvstartet-aprilsnar.html

Statsgælden er opregnet fra 1976 til 2002 på: http://www.lilliput-information.com/economics/gaeld2.htm

………………………….

Giv endelig dine kommentarer. Spørgsmål om mere specielle forhold bag analysen bør rettes til: Info-Stat, 23/04/2002 cand. oecon. Joern E. Vig med e-mail-adressen: joernvig@yahoo.com

99 kommentarer »

 1. Hej – du er opmærksom på en undersøgelse af omkostningerne der ligger 2-3 år senere end Jansson?
  Linket er nede lige nu, men det vigtigste indhold er her:
  *****************

  http://skattesankarna.se/index.htm
  MISSLYCKAD INTEGRATION – GIGANTISKA BELOPP
  ***********
  Varför så tyst om kostnaderna – och hur stora är de? Den enkla sanningen är att de är obehagligt stora. En enkel, rättvisande och lättbegriplig be-räkning kan göras med utgångspunkt från det helt rimliga i att alla familjer bosatta i Sverige solidariskt delar på alla offentliga utgifter. För år 2004 var de samlade offentliga utgifterna 1.403 miljarder kronor. Totala skatteinkomsterna var bara 1.290 miljarder, varför Sveriges offentliga ekonomi tvingades låna 113 miljarder under år 2004.
  I dessa 1.403 miljarder kronor ingår naturligtvis samtliga kostnader för asyl-, flykting- och invandringspolitiken. Antalet utlänningar och personer med utlänningsbakgrund i Sverige är ca 1,8 miljoner. Alltså ca 20% av befolkningen. Varav de flesta bjudits in under 80-, 90- och 2000-talet då Sverige drabbades exempellöst av arbetslöshet och ekonomisk nedgång i modern tid.
  20% på 1.403 miljarder är 280,6 miljarder. Till det kan läggas minst 20 miljarder per år i extra kostnader för diverse stöd och hjälp till stora grupper utlänningar, som nu kommer och kommit under de se-naste 20 åren. Summan för 2004 blir alltså 300 miljarder eller mer.
  I sanningens namn måste sägas att de ca 500.000 utlänningar, som har arbete, bidrar med skatter och avgifter. Dessas bidrag kan beräknas till ca 75 miljarder för 2004. Bristen för år 2004 är alltså minst 300 – 75 = 225 miljarder. Den misslyckade asyl-, invandrings- och integrationspolitiken kostar alltså oss skattebetalare ca 225 miljarder per år och om några år kanske uppåt 250 miljarder om inget görs.
  I debatten finns otroligt nog de som kallar detta att berika Sverige. Med normal logik är det tvärt om. Invandringen slutade faktiskt att vara ekonomiskt lönsam för Sverige redan 1976. Alltså, migrationen är sedan 1976 en gigantisk förlustaffär för Sverige. Inte särskilt konstigt att den svenska offentliga verksamheten ständigt måste göra nedskär-ningar år efter år i skola, sjukvård, tandvård, omsorg, polis, vägar, rättsväsende mm.
  Dess-utom pressas den arbetande befolkningen till max och sjukskrivningar, förtidspensioneringar och statsskulden ökar. Fängelser, rättsapparaten och apparaten “vård+skola+omsorg” mm. överbelastas. Detta håller inte längre. Nu måste det till krafttag. Svenska folket orkar helt enkelt inte med denna belastning.
  Politikerna som driver denna galna politik känner naturligtvis inte av belastningen. De bor i sina välordnade “getton” och har höga löner på skattebetalarnas bekostnad.
  Hur mycket är då 225 miljarder? Det motsvarar skatteintäkterna från ca 1.350.000 löntagare i det svenska näringslivet. Varför näringslivet? Jo, enkelt, därifrån kommer pengarna till offentlig konsumtion. Se där, alla svenskar och utlänningar i Sverige i arbetsför ålder måste helt enkelt arbeta och bidra till eko-nomin. Är det nödvändigt att bristen på 225 miljarder kompenseras? Ja, åtminstone till stor del. Sverige kan inte fortsätta att skära i offentlig service för att försörja och ge samhällsservi-ce åt en ökande skara bidragsberoende ekonomiska migranter.
  ************
  Vad betyder 225 miljarder för skatterna? 225 miljarder = ca 17,5% av Sveriges samlade skatteintäkter år 2004. Utan denna kostnad skulle det samlade skattetrycket kunna sänkas till 34%, vilket är den normala nivån västvärl-dens länder. Ett för svensk del bättre alternativ är att åtminstone delvis rusta upp den offentli-ga servicen och de offentliga investeringarna.

  Click to access artikel004.pdf

  ***********************
  *21/8 2002
  Vad kostar invandringen?
  Lars Jansson – universitetslektor i företagsekonomi
  (Utkom i juni i år med boken “Mångkultur eller välfärd”?)http://www.svd.se/dynamiskt/Brannpunkt/did_2577372.asp

  Kommentar af Steen — 20. juni 2006 @ 03:15

 2. Du har ret. Desuden har dels Jan Milld dels forfatteren selv bragt det nyeste. Den svenske forfatter Lars Jansson har siden http://www.vitsippan.com på Nettet. Det var skyndingen, der gjorde at det sidste ikke var blevet helt opdateret.

  Som det måtte fremgå er de danske udlændingeudgifter tildels beregnet efter en anden metode – fordelingsmetoden – men her er der også tale om, at beløbet 150 mia. kr. pr. år, der er mindsteudgifterne, sandelig er steget siden 2001.

  Selv det offentlig og officielle beløb har vi fået opdateret i forskellige forklædninger for at mindske skandalen, hvis afsløringen skulle komme. Det sidste skulle fra Keynesianer-Møllen omkring Christians Borg nu dreje sig om, at effekten af den manglende, men helliggjorte ‘integration’ skulle løbe op i nogle forskelligt voksende milliarder, lidt afhængigt af kilderne, der alle er medløberkilder, sådan opimod 38-40 mia. kr. årligt. Det er sågar understreget, at disse udgifter og mistede indtægter vedører ingenlunde udlændingeudgifterne:

   https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/eliten-undervurderer-befolkningen/ 

  – kamoufleret tilbagetog er rette benævnelse

   Vi kender følsomheden der følger med sandheden om dette projekt fra erfaringen:

  https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/noget-om-rivers-and-lakes-nu-skiller-de-faarene-fra-bukkene/ 

  Nej, har vi svaret og påvist, igen med udgangspunkt, selv i disse fantasiresultater, at de nødvendigvis må være adskilligt større. Jeg vender tilbage med et link og flere kommentarer til de svenske kvalitetsberegninger her, som jeg forstår har optaget dig en del.

  m.v.h.

  Sonia

  Kommentar af Sonia Wahnloop — 20. juni 2006 @ 07:21

 3. […] Ha det gott. Bosse H.  En stor tak til Bosse H.Du peger på det helt centrale: ”Når krybben er tom..”  Indvandringens pris:

  https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/

  Medicinudgifterne kunne let opregnes:

  https://danmark.wordpress.com/2006/06/16/medicinudgifterne-kunne-nemt-opregnes/ 

  Lagt på http://www.bt.dk den 6. januar 2005 kl. 09:46

  ”Indvandrerbørns medicinforbrug bekymrer politikere

  http://www.bt.dk/nyheder/artikel:aid=333390/ 

  Sundhedspolitikere finder det bekymrende, at børn med indvandrerbaggrund bruger væsentligt mere medicin end deres danske jævnaldrende. Flere sundhedspolitiske ordførere finder det bekymrede, at børn med indvandrerbaggrund spiser mellem 50 og 100 procent mere medicin end danske børn…”    

  Sverige: I Sverige har lektor i Erhvervsøkonomi Lars Jansson beregnet et årligt omkostnings beløb for Sverige og svenskerne på:

  http://www.svd.se/dynamiskt/Brannpunkt/did_2577372.asp 

  med ajourføring for det seneste på:

   http://www.vitsippan.com  

  En mere detaljeret gennemgang af baggrundsmaterialet for danske forhold:

  http://www.lilliput-information.com/ok.html  

  En gennemgang af udviklingen i Danmarks Statsgæld 1976-2002, der ikke er afviklet, selvom Morgenavisen Jyllands-Posten måske forledte dig til at tro dette, hvis du læste den uden at have en særlig indsigt eller andre informationer den 31. marts 2006. Statsgælden steg med 6,8 mia. kr. i 2005. I øvrigt den skæve eller misforståede nyhed, der i hvert fald forvirrede mange og som ikke kunne tillades rettet af bladet, blev kommenteret straks af Joern Vig på:

  http://informationomdanmark.blogspot.com/2006/03/mske-en-tyvstartet-aprilsnar.html  […]

  Pingback af Danmark » Indvandrernes forbrug af sygehuse, medicinsk personale og medicin i Sverige — 4. juli 2006 @ 10:55

 4. […] Indvandringens pris 2001:  https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/    […]

  Pingback af Danmark » Til danske efterkommere af aber — 7. juli 2006 @ 11:38

 5. […] Internationalismen er en ideologi helt på linie med tidligere ideologier, der alle er brudt sammen, når toppen brændte ud, og forudsat at de undertrykte tog sig sammen og sagde fra.  Meget tyder på de undertrykte ikke tager sig sammen denne gang. Uden en folkelig front mod det værste, der starter med løgnene, kommer vi ingen vegne. Landet vil så gå tabt,  inden dine små børn bliver voksne, hvis det fortsætter cirka som nu. Dette er ikke noget man kan stole på eller lade være at stole på; det er ren matematik. Danskerne skal turde at ofre lidt af deres sikkerhed, ellers kommer der ingen mærkbare ændringer i den lagte dødssejler-kurs, vurderer vi herfra. Vi opfatter forholdene, der tilspidses dag for dag,  som en trussel mod det danske folk og vore børn. Uden en massiv hjemsendelse, der i grunden kan koste, hvad den vil, vil landet forgå. Ved blot at betragte alternativet, som kører allerede, kan vi regne med mere end 100 mia. kr. årligt (: https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/ ), der tilmed belaster produktionen og hæmmer beskæftigelsen endnu mere og simpelthen inddæmmer den samlede forbrugsmulighed i fremtiden.   […]

  Pingback af Det skal siges « Danmark — 6. oktober 2006 @ 09:59

 6. […] Jamen, der har vi berettet højt og tydeligt for mere end 10 år siden, dengang selve regnestykket var at betragte racistisk matematik :  https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/ […]

  Pingback af Mindst 40 pct. af det offentlige budget til indvandrerne « Danmark — 17. november 2006 @ 11:33

 7. […] Indvandringen koster mere end 150 mia. kr. pr. år. […]

  Pingback af Fedme koster en del, men indvandringen 10 gange mere « Danmark — 25. maj 2007 @ 06:47

 8. […] at betragte alternativet, som kører allerede, kan vi regne med mere end 100 mia. kr. årligt : https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/, England: https://danmark.wordpress.com/2006/09/01/immigranter-draener-oekonomien/ , der tilmed […]

  Pingback af Danskerne taber fordi de er i nogle skvat « Danmark — 3. februar 2008 @ 21:58

 9. […] Indvandringens omkostninger i Danmark 2001 […]

  Pingback af Mediernes fordrejninger og evindeligt tomme klichéer styrer vaelgernes opfattelse af om der sker noget « Danmark — 17. marts 2008 @ 23:55

 10. […] Flere detaljer og andre vinkler på problemstillingen:  http://euro-med.dk/?p=996 [mindst 30 pct. af statsbudgettet i Danmark og 40 pct. af velfærdsposterne har vi dokumenteret i flere sammenhænge, længe før svenske analytikere og den danske velfærdskommission gjorde sig anstrengelser for at opgive nogle beløb desangående: https://danmark.wordpress.com/2006/11/17/mere-end-15-pct-af-det-offentlige-budget-til-indvandrerne/ og https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/%5D.  […]

  Pingback af FN advarer om indvandringen til den nye Europastat « Danmark — 10. juni 2008 @ 07:06

 11. […] and fight for the ideology of  Muhammad (Koransure 3:195, 4:100, 9:20) at our cost – in Denmark and Sweden the costs of  immigration amount to more than  30%  of the state budgets […]

  Pingback af EU Legislation on Illegal Immigration: Permanent Admission for Muslims to “Hotel Europe” » Euro-med — 2. september 2008 @ 23:46

 12. […] zu kämpfen (Koransure 3:195, 4:100, 9:20) auf unsere Kosten, aufbringen müssen. In Dänemark und Schweden betragen die Unkosten der  Zuwanderung mehr als 30% der jährlichen Etats. […]

  Pingback af EUs Gesetzgebung Über Illegale Einwanderung: Dauer-Zutritt Für Muslims Zum “Hotel Europa” » Euro-med — 2. september 2008 @ 23:46

 13. […] og kæmpe for Muhammed-ideologien (Koransure 3:195, 4:100, 9:20) på vor bekostning. I Danmark og Sverige er   udgifterne til indvandring mere end 30% af statens årlige budget. […]

  Pingback af EU-lovgivning Om Illegal Indvandring: Permanent Adgang For muslimer Til “Hotel Europa” » Euro-med — 2. september 2008 @ 23:47

 14. […] emigrate and fight for the ideology of  Muhammad (Koransure 3:195, 4:100, 9:20) at our cost – in Denmark and Sweden the costs of  immigration amount to more than  30%  of the state budgets a  year. […]

  Pingback af PERMANENT FREE ADMISSION FOR MUSLIMS INTO HOTEL EUROPE—POINTS SYSTEM BROWNSKI? « Centurean2’s Weblog — 3. september 2008 @ 21:06

 15. […] Sverige og Danmark var immigrationsomkostningerne 30% af nationalbudgetterne i […]

  Pingback af Big Brother Er Vokset til En Kæmpe. Politistaten Erstatter Demokrati » Euro-med — 17. december 2008 @ 00:25

 16. […] in criticizing the policy of the eurozone. His criticism hits Germany in particular. In Sweden and Denmark the costs of immigration were 30% of the national budgets in 2001.Therefore, remote searches of […]

  Pingback af REPLACING DEMOCRACY.. « Centurean2’s Weblog — 17. december 2008 @ 11:01

 17. […] Flere detaljer og andre vinkler på problemstillingen: http://euro-med.dk/?p=996 [mindst 30 pct. af statsbudgettet i Danmark og 40 pct. af velfærdsposterne har vi dokumenteret i flere sammenhænge, længe før svenske analytikere og den danske velfærdskommission gjorde sig anstrengelser for at opgive nogle beløb, der har med fremmebelastningen at gøre: https://danmark.wordpress.com/2006/11/17/mere-end-15-pct-af-det-offentlige-budget-til-indvandrerne/ og https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/%5D. […]

  Pingback af FN ADVAREDE SIDSTE FORAAR MOD EU’S INDVANDRINGSPROJEKT « Danmark — 31. januar 2009 @ 10:13

 18. […] regnede med en varierende tyngde på de enkelte velfærdsposter i 2001-opregningen af fremmedudgifterne og nåede til fremmedudgifterne 150 […]

  Pingback af Fremmedudgifterne er 200-300 mia. kr. i 2010 « Danmark — 1. april 2010 @ 18:29

 19. […] tyngdebudget og fandt at de dengang forventede 600.000 ikke-vestlige i landet kostede staten 150 mia. kr. Vore beregninger yderst forsigitge og arbejdede nærmest med bind for øjnene. En tidligere […]

  Pingback af Ikke-vestlige – er der mange eller faa? Faar de nedskæringer? Snyder nogen paa vægten? -JA! « Danmark — 5. april 2010 @ 21:53

 20. […] af velfærdssystemerne med masseindvandringen til Europa, som kostede Danmark og Sverige 30% af deres statsbudgetter i 2001! Det bør ikke glemmes, at EU med […]

  Pingback af Den Korporative Nye Verdensordens IMF Overtager Kommandoen: Europæere Rejser Sig Imod EUs Afvikling Af Socialstaten » Euro-med — 3. oktober 2010 @ 23:12

 21. […] dismantling of the social states with rhe mass immigration to Europe, which cost Denmark and Sweden 30% of their state budgets in 2001!! It should not be forgotten that the […]

  Pingback af The Corporate New World Order´s IMF Taking Command: Europeans Rising against EU Dismantling Social State » Euro-med — 3. oktober 2010 @ 23:13

 22. […] setzt keiner diese Sozialstaatsabwicklung in Verbindung mit der Masseneinwanderung, die 2001 Dänemark und Schweden 30% ihrer Staatshaushaltsbudgets kostete!! Vergessen sollte man nicht, dass die EU […]

  Pingback af IWF Der Korporativen Neuen Weltordnung Übernimmt Das Kommando: Europäer Erheben Sich Gegen EU-Abwicklung Des Sozialstaates. » Euro-med — 3. oktober 2010 @ 23:14

 23. […] frygter for  konsekvenserne af de uudholdelige omkostninger (i 2001 30% af statsbudgettet i Danmark og Sverige ) ved en sindssyg, ubrugelig og destruktiv indvandring. Eller gør de? Kunne […]

  Pingback af Er “Vore ” Politikere Endelig Ved At Vågne Af Deres Vanvittige Euromediterranien-rus? Eller Er Dette Blot Deres Sædvanlolige Hegelske Dialektik? » Euro-med — 24. oktober 2010 @ 23:16

 24. […] state off making the politicians fear the consequences of the unbearable costs (in 2001 30% of Denmark´s and Sweden´s national budgets) of an insane, useless and destructive immigration. Could […]

  Pingback af Are “Our ” Politicians Finally Awakening from Their Mad Euromediterranean Ecstasy? Or Is This Just Their Usual Hegelian Dialectics? » Euro-med — 24. oktober 2010 @ 23:17

 25. […] doch Angst vor den Folgen der unerträglichen Kosten  (im Jahr 2001 für Dänemark und Schweden 30% ihrer Staatshaushalte) einer wahnsinnigen, nutzlosen und destruktiven Einwanderung […]

  Pingback af Sind “Unsere ” Politiker Endlich Dabei, Aus Ihrem Wahnsinnigen Euromediterranen Rausch Aufzuwachen? Oder Ist Dies Bloss Ihre Übliche Hegelsche Dialektik? » Euro-med — 24. oktober 2010 @ 23:18

 26. […] dabei, den Politikern doch Angst vor den Folgen der unerträglichen Kosten  (im Jahr 2001 für Dänemark und Schweden 30% ihrer Staatshaushalte) einer wahnsinnigen, nutzlosen und destruktiven Einwanderung […]

  Pingback af Das Ende des Euromediterranen Rausches? Oder nur die übliche Hegelsche Dialektik? « Gegensicht — 28. oktober 2010 @ 21:10

 27. […] it is eroding its inner stability through unlimited Muslim immigration, which devours 30% of Denmark´s and Sweden´s national budgets. This culture is incompatible with the secular EU and it […]

  Pingback af Dictatorial EU (Evasion Union) Fears and Detests Its Citizens - 7 Strong Reasons for It » Euro-med — 7. november 2010 @ 00:08

 28. […] it is eroding its inner stability through unlimited Muslim immigration, which devours 30% of Denmark´s and Sweden´s national budgets. This culture is incompatible with the secular EU and it concepts […]

  Pingback af Dictatorial EU (Evasion Union) Fears and Detests Its Citizens – 7 Strong Reasons for It | Centurean2′s Weblog — 7. november 2010 @ 11:41

 29. […] ihre innere Stabilität durch unbegrenzte muslimische Einwanderung, die etwa 30% der Etats von Dänemark und Schweden verschlingt! Diese Kultur ist unvereinbar mit der weltlichen EU und ihren […]

  Pingback af Diktatorische EU (Entziehungs-Union) Fürchtet Und Verabscheut Ihre Bürger/innen - 7 Starke Gründe Dafür » Euro-med — 7. november 2010 @ 13:01

 30. […] indre stabilitet gennem ubegrænset muslimsk indvandring, der sluger ca 30% af  Danmarks og Sveriges statsbudgetter! Denne kultur er uforenelig med den sekulære EU, […]

  Pingback af Diktatorisk EU (Evasions-Union) Frygter Og Afskyr Sine Borgere - 7 Stærke Grunde Dertil » Euro-med — 7. november 2010 @ 13:10

 31. […] of  unproductive and ungrateful Muslim immigrants (30% of national budgets in Sweden and Denmark spent on immigration in […]

  Pingback af Euromediterranean Model-”Partner”, Morocco, Horrifies EU Parliament by Murdering Muslims, Lack of Freedom, Nationalism, Threats – Exposing the Evil of the Euromediterranean Project | Centurean2′s Weblog — 5. december 2010 @ 16:16

 32. […] har taget magten i tidligere kristne lande. De beslaglagde 30% af vores statslige budgetter i Danmark og Sverige i 2001. Nå, det rører ikke de dekadente indfødte europæere. Den Euromediterrane […]

  Pingback af Europas Dødsattest. Jordan Opnår “Advanceret EU-Status”: EU´s 4 Friheder Incl. Fri Indvandring Efter Marokko. Ægypten og Tunesien De Næste » Euro-med — 16. december 2010 @ 00:31

 33. […] have taken power in previously Christian lands.  They occupied 30% of our state  budgets in Denmark and Sweden in […]

  Pingback af Europe´s Death Certificate. Jordan Obtains “Advanced EU-Status”: EU´s 4 Freedoms Incl. Free Migration After Morocco. Egypt and Tunesia Next » Euro-med — 16. december 2010 @ 00:32

 34. […] zuvor christlichen Ländern übernommen haben. Sie beschlagnahmten 30% unserer Staatshaushalte in Dänemark and Schweden im Jahr […]

  Pingback af Europas Totenschein. Jordan Erreicht “Fortgeschrittenen EU-Status”: EU´s 4 Grundfreiheiten Einschl. Freizügigkeit Nach Marokko. Ägypten Und Tunesien Sind Die Nächsten » Euro-med — 16. december 2010 @ 00:33

 35. […] have taken power in previously Christian lands.  They occupied 30% of our state  budgets in Denmark and Sweden in […]

  Pingback af HERE WE GO: Europe´s Death Certificate. Jordan Obtains “Advanced EU-Status”: EU´s 4 Freedoms Incl. Free Migration After Morocco. Egypt and Tunesia Next | Centurean2′s Weblog — 16. december 2010 @ 13:26

 36. […] zuvor christlichen Ländern übernommen haben. Sie beschlagnahmten 30% unserer Staatshaushalte in Dänemark and Schweden im Jahr […]

  Pingback af Europas Totenschein. Jordan erreicht “fortgeschrittenen EU-Status”: EU´s 4 Grundfreiheiten einschl. Freizügigkeit nach Marokko. Ägypten und Tunesien sind die Nächsten « Der Honigmann sagt… — 23. december 2010 @ 09:04

 37. […] ihre innere Stabilität durch unbegrenzte muslimische Einwanderung, die etwa 30% der Etats von Dänemark und Schweden verschlingt! Diese Kultur ist unvereinbar mit der weltlichen EU und ihren Konzepten […]

  Pingback af Diktatorische EU (Entziehungs-Union) fürchtet und verabscheut ihre Bürger/innen – 7 starke Gründe dafür « Der Honigmann sagt… — 10. januar 2011 @ 09:07

 38. […] dabei, den Politikern doch Angst vor den Folgen der unerträglichen Kosten  (im Jahr 2001 für Dänemark und Schweden 30% ihrer Staatshaushalte) einer wahnsinnigen, nutzlosen und destruktiven Einwanderung […]

  Pingback af Sind “unsere” Politiker endlich dabei, aus ihrem wahnsinnigen euromediterranen Rausch aufzuwachen? Oder ist dies bloss ihre übliche hegelsche Dialektik? « Der Honigmann sagt… — 12. januar 2011 @ 09:02

 39. […] undankbaren muslimischen Einwanderern zu ernähren (30% der nationalen Haushalte in Schweden und Dänemark wurden für Einwanderung im Jahr 2001 […]

  Pingback af Euromediterraner Muster-”Partner”, Marokko, brüskiert EU Parlament durch Morde an Muslims, Mangel An Freiheit, Nationalismus, Drohungen – legt die Bosheit des Euromediterranen Projekts bloss « Der Honigmann sagt… — 14. januar 2011 @ 08:47

 40. […] de kom til. De fleste af EUs indvandrere forarmer de lande, de kommer til som forbrugere. 30% af  Danmarks og Sveriges statsbudgetter blev brugt på indvandring i 2001. Og hvilken tak har vi fået for […]

  Pingback af EU-Kommissærer Klarlægger Gåden: Flere Muslimske Indvandrere For Støtte Til Supermagtsstatus I.h.t. Lissabon Traktaten. “Ingen Illegale Indvandrere”. » Euro-med — 17. januar 2011 @ 00:13

 41. […] Die meisten EU-Zuwanderer verarmen die Länder,  in die sie kommen, um  zu konsumieren. 30% von Dänemarks und Schwedens Etats wurden 2001 für Einwanderung verwendet. Welchen Dank bekommen wir dafür? […]

  Pingback af EU Kommissare Klären Das Rätsel: Muslimische Zuwanderer Für Muslimische Stütze Für Supermachtstatus Gem. Vertrag Von Lissabon. “Keine Illegalen Zuwanderer” » Euro-med — 17. januar 2011 @ 00:15

 42. […] setzt keiner diese Sozialstaatsabwicklung in Verbindung mit der Masseneinwanderung, die 2001 Dänemark und Schweden 30% ihrer Staatshaushaltsbudgets […]

  Pingback af IWF der Korporativen neuen Weltordnung übernimmt das Kommando: Europäer erheben sich gegen EU-Abwicklung des Sozialstaates. « Der Honigmann sagt… — 18. januar 2011 @ 08:48

 43. […] Die meisten EU-Zuwanderer verarmen die Länder,  in die sie kommen, um  zu konsumieren. 30% von Dänemarks und Schwedens Etats wurden 2001 für Einwanderung verwendet. Welchen Dank bekommen wir dafür? […]

  Pingback af EU Kommissare klären das Rätsel: muslimische Zuwanderer für muslimische Stütze für Supermachtstatus gem. Vertrag von Lissabon. “keine illegalen Zuwanderer” « Der Honigmann sagt… — 24. januar 2011 @ 09:30

 44. […] of magnitude of 29,600 kr.  (3.973 Euro) per year, that the person stays in Denmark.” In Denmark and Sweden, immigration cost 30% of the national budgets in 2001. The EU´s reason to do this is […]

  Pingback af The Illusory Foundation of the Union for the Mediterranean Crumbling. Has the EU Had Enough? “Civil and Regional Wars Ahead” » Euro-med — 20. februar 2011 @ 00:17

 45. […] nettobidrag af størrelsesordenen 29.600 kr. (3.973 euro) pr. år,  personen er i Danmark.” I Danmark og Sverige kostede indvandringen 30% af de nationale budgetter i 2001. EUs motivation til dette […]

  Pingback af Middelhavsunionens Illusoriske Grundlag Smuldrer. Har EU Fået Nok? “Borgerkrige og Regionale Krige Forude” » Euro-med — 20. februar 2011 @ 00:30

 46. […] pro Jahr, während dessen die Person in Dänemark bleibt. Im Jahr 2001 kostete die Einwanderung  Dänemark und Schweden 30% ihrer Etats. Dabei will die EU sich die Stütze der muslimischen […]

  Pingback af Die Illusorische Grundlage der Mittelmeer-Union Zerbröckelt. Hat die EU Genug? “Bürgerkriege und Regionale Kriege Vorne” » Euro-med — 20. februar 2011 @ 00:35

 47. […] pro Jahr, während dessen die Person in Dänemark bleibt. Im Jahr 2001 kostete die Einwanderung  Dänemark und Schweden 30% ihrer Etats. Dabei will die EU sich die Stütze der muslimischen […]

  Pingback af Die illusorische Grundlage der Mittelmeer-Union zerbröckelt. Hat die EU genug? “Bürgerkriege und Regionale Kriege vorne” « Der Honigmann sagt… — 21. februar 2011 @ 08:58

 48. […] order of magnitude of 29,600 kr.  (3.973 Euro) per year, that the person stays in Denmark.” In Denmark and Sweden, immigration cost 30% of the national budgets in 2001. The EU´s reason to do this is […]

  Pingback af The Illusory Foundation of the Union for the Mediterranean Crumbling. Has the EU Had Enough? “Civil and Regional Wars Ahead” | Centurean2′s Weblog — 22. februar 2011 @ 15:02

 49. […] Kommentar: Im Jahr 2001 gingen 30% von Dänemarks und Schwedens Staatsbudgets an nicht-westliche Einwanderer, die 40% des dänischen Sozialbudgets […]

  Pingback af Ethnische “Säuberung”. Illuministen-Politik: “Afrika invadiert nicht Eropa. Versuch, mit Mauer die Zuwanderer zu Stoppen, durch Begrüssen und Versorgung mit Nahrung und Unterkunft ersetzen” « Der Honigmann sagt… — 28. oktober 2011 @ 08:22

 50. […] undankbaren muslimischen Einwanderern zu ernähren (30% der nationalen Haushalte in Schweden und Dänemark wurden für Einwanderung im Jahr 2001 […]

  Pingback af Euromediterraner Muster-”Partner”, Marokko, Brüskiert EU Parlament Durch Morde An Muslims, Mangel An Freiheit, Nationalismus, Drohungen - Legt Die Bosheit Des Euromediterranen Projekts Bloss » Euro-med — 11. november 2011 @ 23:35

 51. […] the Mediterranean, and here, into the EU. They never cared about this immigration costing 30% of  Denmark´s and Sweden´s national budgets in 2001 and now costing us our social welfare. The reason is […]

  Pingback af Big Brother “Horrified at Democracy”, Watches You and Can Track and Kill You with Cyanide RFID Chip » Euro-med — 14. november 2011 @ 01:10

 52. […] EU verjagt. Die EU hat sich nie darum gekümmert, dass diese Einwanderung, die im Jahr 2001 30% von Dänemarks´s und Schweden´s  Etats kostete, uns jetzt unser Sozialsystem kostet. Der Grund ist klar: Die EU […]

  Pingback af Big Brother “vor Demokratie Entsetzt”, beobachtet und kann Sie mit Cyanid-RFID-Chip töten, wenn Sie sich der NWO widersetzen (Kein Scherz!) » Euro-med — 14. november 2011 @ 01:12

 53. […] EU verjagt. Die EU hat sich nie darum gekümmert, dass diese Einwanderung, die im Jahr 2001 30% von Dänemarks´s und Schweden´s  Etats kostete, uns jetzt unser Sozialsystem kostet. Der Grund ist klar: Die EU […]

  Pingback af Big Brother “vor Demokratie entsetzt”, beobachtet und kann sie mit Cyanid-RFID-Chip töten, wenn sie sich der NWO widersetzen (kein Scherz!) « Der Honigmann sagt… — 6. december 2011 @ 08:21

 54. […] of  unproductive and ungrateful Muslim immigrants (30% of national budgets in Sweden and Denmark spent on immigration in […]

  Pingback af Euromediterranean Model-”Partner”, Morocco, Horrifies EU Parliament by Murdering Muslims, Lack of Freedom, Nationalism, Threats - Exposing the Evil of the Euromediterranean Project » Euro-med — 2. februar 2012 @ 23:12

 55. […] og utaknemmelige muslimske indvandrere (30% af de nationale budgetter i  Sverige og Danmark blev brugt på indvandring i […]

  Pingback af Euromediterranien Mønster-”Partneren” Marokko Forfærder EU Parlamentet Ved At Myrde Muslimer, Manglende Frihed, Nationalisme, Trusler - Afslører Euromediterranienprojektets Ondskab » Euro-med — 2. februar 2012 @ 23:13

 56. […] Familien ein, um nach Europa zu kommen und sich zu niederlassen – was uns enorm kostet (30% der dänischen und schwedischen nationalen Haushalte im Jahr 2001). Der Zweck wurde von dänischen und […]

  Pingback af NWO-Erbauer des Turms von Babel, der EU-Ratspräsident: “Nationale Parlamente sind nun EU-Institutionen”. Euro und Euromed. in Trümmern » Euro-med — 1. marts 2012 @ 00:28

 57. […] birth surplus and their families to come to Europe and settle – which costs us immensely (30% of Denmark´s and Sweden´s national budgets in 2001). The purpose was revealed by Danish and British politicians […]

  Pingback af NWO Tower of Babel Re-builder, the EU-Council President: “National Parliaments now EU Institutions”. Euro and Euromed. in shambles » Euro-med — 3. marts 2012 @ 12:30

 58. […] ein, um nach Europa zu kommen und sich zu niederlassen – was uns enorm kostet (30% der dänischen und schwedischen nationalen Haushalte im […]

  Pingback af NWO-Erbauer des Turms von Babel, der EU-Ratspräsident: “Nationale Parlamente sind nun EU-Institutionen”. Euro und Euromed. in Trümmern « Der Honigmann sagt… — 6. marts 2012 @ 08:21

 59. […] / Rothschild ’s Eine-Welt-Regierung zu zerstören. Diese Einwanderung kostet 30% der dänischen nd schwedischen nationalen […]

  Pingback af Endsieg der Geldmeister: Neuer Derivate-Einbruch unterwegs « Der Honigmann sagt… — 4. januar 2013 @ 08:01

 60. […] / Rothschild ’s Eine-Welt-Regierung zu zerstören. Diese Einwanderung kostet 30% der dänischen nd schwedischennationalen […]

  Pingback af Endsieg der Geldmeister: Neuer Derivate-Einbruch unterwegs | thedude75 — 4. januar 2013 @ 09:43

 61. […] has been found in 2001 to cost 30% of Denmark´s and Sweden´s state budgets. A criminal, Muslim  gang leader has been expelled years ago – […]

  Pingback af NWO und EU, Superstaat im Verfall V: Was Eurostat über Zuwanderung erzählt und nicht erzählt | K U L I S S E N R I S S — 23. marts 2013 @ 06:53

 62. […] has been found in 2001 to cost 30% of Denmark´s and Sweden´s state budgets. A criminal, Muslim  gang leader has been expelled years ago – […]

  Pingback af EU, Superstaat im Verfall V: Was Eurostat über Zuwanderung erzählt und nicht erzählt | Der Honigmann sagt... — 26. marts 2013 @ 08:01

 63. […] Einwanderung hat im Jahr 2001 30% von  Denmarks und Schwedens Staatshaushalte gekostet. Nach 8 Jahren im Gefängnis – – Ein Verbrecher, ein […]

  Pingback af EU, Superstaat im Verfall V: Was Eurostat über Zuwanderung erzählt und nicht erzählt | thedude75 — 26. marts 2013 @ 12:42

 64. […] Bezug auf Einwanderungs-Kosten: Im Jahr 2001 waren sie  30% von Dänemarks und Schwedens Etats. Mehr hier. Das Folgende ist eine vom “Grundgesetz-Verein Dänische Kultur” […]

  Pingback af NWO: EU-Superstaat im Verfall VI: Ruinöse Kosten der Zuwanderung | K U L I S S E N R I S S — 3. april 2013 @ 06:53

 65. […] Bezug auf Einwanderungs-Kosten: Im Jahr 2001 waren sie  30% von Dänemarks und Schwedens Etats. Mehr hier. Das Folgende ist eine vom “Grundgesetz-Verein Dänische Kultur” […]

  Pingback af EU-Superstaat im Verfall VI: Ruinöse Kosten der Zuwanderung | Der Honigmann sagt... — 5. april 2013 @ 08:01

 66. […] Bezug auf Einwanderungs-Kosten: Im Jahr 2001 waren sie  30% von Dänemarks und Schwedens Etats. Mehr hier. Das Folgende ist eine vom “Grundgesetz-Verein Dänische Kultur” […]

  Pingback af EU-Superstaat im Verfall VI: Ruinöse Kosten der Zuwanderung | Eisenblatt — 5. april 2013 @ 16:50

 67. […] Masseneinwanderung Dänemark mindestens 100 Mrd. DKR  im Jahr kostet – und im Jahr 2001 30% von Dänemarks und Schwedens Staatshaushalten […]

  Pingback af Politisch erklärte Absicht, Nationalstaaten durch endlose Masseneinwanderung und Gewalt zu zerstören | Indexexpurgatorius's Blog — 27. maj 2013 @ 06:08

 68. […] im Jahr 2001 kostete in Dänemark und Schweden die Einwanderung  30 % der Staatshaushalte. In Norwegen kostet jeder nicht-westliche […]

  Pingback af EU will Staaten, die einen Muslim ansiedeln, mit 6.000 Euro belohnen. Staatskosten: 547.000 Euro | staseve — 9. december 2013 @ 08:54

 69. […] im Jahr 2001 kostete in Dänemark und Schweden die Einwanderung  30 % der Staatshaushalte. In Norwegen kostet jeder nicht-westliche […]

  Pingback af EU will Staaten, die einen Muslim ansiedeln, mit 6.000 Euro belohnen. Staatskosten: 547.000 Euro | Reichstageszeitung — 9. december 2013 @ 16:30

 70. […] Denmark and Sweden immigration cost 30% of the state budgets in 2001. In Norway, every non-western immigrant […]

  Pingback af EU Made Poverty among Europeans Rapidly Increasing as Social-dependent Muslim Immigration Explodes | NEW.EURO-MED.DK — 11. juni 2014 @ 00:06

 71. […] In Dänemark und Schweden kostete die Einwanderung   im Jahr 2001 30% der Staatshaushalte. In Norwegen kostet ein nicht-westlicher Zuwanderer 4.1 Mio. NKr während seiner Lebensdauer. In Dänemark kostet die Zuwanderung nun  mehr als  100 Mrd. DKr jährlich. Stellen Sie sich vor, was die Steuerzahler sonst für das Geld hätte haben können: Ihren Wohlfahrtstaat erhalten, der jetzt in zunehmende Armut für die einheimischen Europäer demontiert wird. […]

  Pingback af EU-gemachte Armut unter Europäern nimmt rapide zu, wie sozial-abhängige Muslimische Zuwanderung explodiert | NEW.EURO-MED.DK — 11. juni 2014 @ 00:07

 72. […] In Dänemark und Schweden kostete die Einwanderung   im Jahr 2001 30% der Staatshaushalte. In Norwegen kostet ein nicht-westlicher Zuwanderer 4.1 Mio. NKr während seiner Lebensdauer. In Dänemark kostet die Zuwanderung nun  mehr als  100 Mrd. DKr jährlich. […]

  Pingback af EU-gemachte Armut unter Europäern nimmt rapide zu, wie sozial-abhängige Muslimische Zuwanderung explodiert | K U L I S S E N R I S S — 11. juni 2014 @ 06:15

 73. […] Dänemark belaufen sich die Kosten der Einwanderung auf über 100 Mrd. DKK pro Jahr. Mehr hier. In Dänemark und Schweden kostete die Einwanderung  im Jahr 2001 ganze 30% der Staatshaushalte […]

  Pingback af Geplante NWO: EU-Kommissionspräsident Juncker: Masseneinwanderung soll EU mehr Macht geben, erhöht, legalisiert und verteilt werden – oder Nationalstaaten bekommen Geldbussen | NEW.EURO-MED.DK — 11. september 2015 @ 00:06

 74. […] his lifetime.  In Denmark the costs of immigration is above 100 bn DKr annually. More here. In Denmark and Sweden immigration cost 30% of the state budgets in […]

  Pingback af Planned NWO: EU Commission President Juncker: Mass Immigration to Give EU More Power, Be Increased, Legalized and Distributed – or Countries Will be Fined | NEW.EURO-MED.DK — 11. september 2015 @ 17:06

 75. […] wird geschätzt, fast 14 Milliarden $ pro Jahr kosten. ” (Im Jahr 2001 wurde  in Dänemark und Schweden  die Einwanderung berechnet, 30% des Staatshaushalts zu kosten – eine neuere […]

  Pingback af Ursprung der freien muslimischen Einwanderung nach Europa und offener Grenzen: Super-rassistische Pharisäer-Kriegsführung gegen ihre neuerfundene Ideologie “Weisstum” | NEW.EURO-MED.DK — 10. oktober 2016 @ 15:22

 76. […] million people; immigration is estimated to cost almost $14 billion per year.” (In 2001, in both Denmark and Sweden, immigration was calculated to cost 30 of the state budget – a more recent […]

  Pingback af Origin of Free Muslim Immigration into Europe and Open Borders: Super-Pharisaic Warfare on Their New-invented Ideology: “Whiteness” | NEW.EURO-MED.DK — 10. oktober 2016 @ 15:26

 77. […] investigations have shown that in Denmark and Sweden immigration cost 30% of the state budgets in 2001. In Norway, every non-western immigrant […]

  Pingback af Purpose and Price of Economy-, Culture-, Security-Impoverishing, Ridiculing Muslim Mass Immigration Covered up in Thick NWO Lies | NEW.EURO-MED.DK — 2. juni 2017 @ 00:04

 78. […] Untersuchungen haben ergeben, dass in Dänemark und Schweden die Einwanderungskosten  im Jahr 2001 30% der Staatshaushalte ausmachten. In Norwegen […]

  Pingback af Zweck und Preis der wirtschafts- kultur-, sicherheits-zerstörenden und lächerlichmachenden muslimischen Masseneinwanderung in dicke NWO-Lügen verpackt | NEW.EURO-MED.DK — 2. juni 2017 @ 00:06

 79. […] Untersuchungen haben ergeben, dass in Dänemark und Schweden die Einwanderungskosten  im Jahr 2001 30% der Staatshaushalte ausmachten. In Norwegen […]

  Pingback af Masseneinwanderung in dicke NWO-Lügen verpackt – Dirty World — 3. juni 2017 @ 03:49

 80. […] In Denmark and Sweden immigration cost 30% of the state budgets in 2001. In Norway, every non-western […]

  Pingback af 33% of Danish Social Benefits Go to 8% Non-Westeners Saying Benefits a Right – Work a punishment | NEW.EURO-MED.DK — 11. oktober 2017 @ 00:53

 81. […] Im Jahr 2001 kostete in Dänemark und Schweden die Einwanderung  30 % der Staatshaushalte. In Norwegen kostet jeder […]

  Pingback af 33% dänischer Sozial-Ausgaben gehen an 8% Nicht-Westliche Migrante, die sagen, Sozialleistungen seien ein Recht – Arbeit eine Strafe | NEW.EURO-MED.DK — 11. oktober 2017 @ 00:54

 82. […] Im Jahr 2001 kostete in Dänemark und Schweden die Einwanderung  30 % der Staatshaushalte. In Norwegen kostet jeder nicht-westliche […]

  Pingback af Neue Zürcher Zeitung: Kosten der Einwanderung in Deutschland sind so astronomisch wie in Skandinavien auch | NEW.EURO-MED.DK — 23. oktober 2017 @ 00:04

 83. […] In Denmark and Sweden immigration cost 30% of the state budgets in 2001. In Norway,in 2013,  every non-western […]

  Pingback af Costs of German Muslim Immigration since 2015: 1 Trillion Euro + Family Reunification | NEW.EURO-MED.DK — 17. januar 2018 @ 00:04

 84. […] im Jahr 2001 kostete in Dänemark und Schweden die Einwanderung  30 % der Staatshaushalte. In Norwegen kostete jeder […]

  Pingback af Kosten der deutschen muslimischen Zuwanderung seit 2015: 1 Billion Euro zzgl. Familiennachzugs | Hallo, hallooooooo, guten Morgen, wach auf! — 18. januar 2018 @ 11:20

 85. […] However, In Denmark and Sweden immigration cost 30% of the state budgets in 2001. In Norway,in 2013,  every non-western immigrant was calculated cost4.1 mio. NKr during his lifetime. In Denmark the costs of immigration is above 100 bn DKr annually. […]

  Pingback af Costs of German Muslim Immigration since 2015: 1 Trillion Euro + Family Reunification – aladdinsmiraclelamp — 18. januar 2018 @ 18:14


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: