Danmark

1. september 2018

Told begrænser samhandelen – kun ved tiltag der kan få samhandelspartneren til at ændre politik har det nogen mening – EU kører fortsat med toldgrænser, der nu måske rammer engelske varer også

Filed under: Danmark, Economics, Education, folkeskolen, Free Speech, Skat, skoler — Tags: , — Jørn @ 07:22

På det seneste har vi kunnet få den opfattelse at told var noget Præsident Trump havde indført. Der er simpelt et hav toldsatser og afgifter på samhandelen mellem de største samhandelspartnere. Og EU har 12 pct. told på alt fra lande uden for EU.

Tag import fra USA. I følge http://www.toldpriser.dk/toldregler

Lad os sige at du køber noget tøj i USA til en pris på 1.500 kr,

Du skal betale 50 kr. for at få varen sendt hjem til Danmark og toldsatsen for fx. cowboybukser og jeans er på 12%.

Regnestykke ser derfor således ud:

Tolden udgør 12% af varens værdi og porto dvs. (1.500 kr. + 50 kr)*0,12 = 186 kr.

Momsen udgør 25% af varens værdi + porto + told, dvs. (1500 + 50 + 186)*0,25 = 434 kr.
Dertil lægges importgebyret på 160 kr.

Du vil altså blive opkrævet 780 kr fra SKAT og Post Danmark for at få varen til Danmark.

Når tøjet ligger hjemme på dit dørtrin har du altså betalt:

Pris for varen: 1500,-

Fragt: 50,-

Told: 186,-

Moms: 434,-

Importgebyr: 160,-

I alt: 2325,- inkl, told på varen, porto og told på portoen samt moms på alle tre plus importgebyr.

Sådan bliver det muligvis med varer fra England også. og det slår stærkest igennem med told/afgift-trafikken på importerede varer til videreforarbejdning.

Europa har langt mindre gang i hjulene i den indtjenende sektor end USA, hvor Præsident Donald Trump netop har nedsat indkomstskatten betydeligt, så måske Europa snart begynder at vågne op.

Bemærk: Der tillægges moms af tolden – afgift på afgift. Det samme er tilfældet, når der afregnes for dit elforbrug,

 

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

 

14. januar 2018

HILLARY CLINTON OG URANAFTALEN MED RUSLAND

Filed under: Crimes — Tags: , , , , — Jørn @ 12:40

En 11-punkters anklage er blevet afsagt fra en grand jury, der undersøger mulige russiske bestikkelser involverer tidligere Secretary of State Hillary Clintons Uran One deal forhandling, da hun var en del af Obama administrationen, siger en rapport.

Anklageskylden blev krævet over for Maryland bosiddende Mark Lambert, en tidligere medformand for et nukleart transportselskab involveret i Hillary Clinton’s aftale om at sælge amerikanske uraninteresser til et russisk selskab. Justitsministeriets erklæring siger, at den 54-årige Lambert var anklaget for “et antal sammensværgelser for at overtræde FCPA-loven og forpligtelser til bedrageri, syv punkter om at overtræde FCPA, to punkter om bedrageribekæmpelse og et punkt om international forfremmelse af hvidvaskning af penge. “

1. januar 2018

DEN STØRSTE BEGIVENHED I 2016-2017: TRUMP VANDT VED AT SIGE SANDHEDEN


Den amerikanske præsident Donald Trump vandt på denne tale til de amerikanske vælgere. I fastland-Europa er vi fortsat styret 100% af USA og samtlige medier, der løber med på en aldeles ensidig propaganda vendt i mod de nye toner fra USA. Om det vil lykkes at bringe stop til udviklingen mod én-verdens-styringen afhænger bl.a. af om Trump får et godt forhold til Putins Rusland, hvor kommunismen er afskaffet, men ikke ganske enevælden. Putin er også imod én-verdens-ordenen, meddelte han i interview med den amerikanske journalist Oliver Stone (sendt i 4×1 time fra DR2 sent om aftenen).
Clintons’ ryggesløse omgang rundt om i verden med Hillary Clinton som udenrigsminister under sin mand siden under Obama.

Suppplementary documentation of Clintons:

Den sidste er især en torn i øjet på spekulanternes kæledikke. Det er her man hævder udokumenteret Ruslands indblanding i det amerikanske valg uden at ville oplyse, hvori den angivelige indblanding kan bestå, og uden at kunne påvise at en sådan indblanding skulle have noget med Rusland at gøre.

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2016/04/21/to-meget-vaesentlige-boeger-paa-tysk-af-henholdsvis-udo-ulfkotte-og-thilo-sarrazin/

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

28. september 2017

SKATTEREFORM I USA SKAL FORDUNKLES AF TVA


Der har indsneget sig en latterlig kutyme i økonomi-snakken fra de danske medier: Der tales altid om hvordan skattebesparelser skal finansieres. Det er noget vrøvl. Besparelser skal ikke finansieres. Det er flere udgifter der skal finansieres, ikke færre udgifter. Vi skal bibringes den opfattelse at skattebesparelser nødvendigvis skal erstattes af andre indtægtskilder. Men sådan ikke det ikke. Ganske enkelt skal skatterne nedsættes og de offentlig udgifter skal samme vej.

Så er den hjemme.

Vi skal naturligvis ikke høre om, at amerikanerne skal have dobbelt så højt et bundfradrag og derefter 12, 25 og 35 pct. i indkomstskat. Og virksomhederne skal også lettes betydeligt for skatter for sætte mere gang i økonomien.

Her er det originale indslag om skattenedsættelser med Præsident Donald Trump fra Indiana i går:

30. juni 2017

PRÆSIDENT VLADIMIR PUTIN VIL VISE SIG IKKE AT VÆRE SÅ SLEM SOM DET AMERIKANSKE BUREAUKRATI OG FAKE-MEDIERNE VIL GØRE HAM TIL


Efter have læst den nu afdøde tysker dr. Udo Ulfkottes (tidl. alfa-journalist for Franfurter Allgemeine) banebrydende bog “Gekaufte Journalisten”, hvori han veldokumenteret afslører tyske førende mediers journalister som marionetter via den Atlantiske Bro til styringsorganerne i USA og set DR2’s  serie-interviews med Præsident Vladimir Putin i Moska, vil jeg hævde at der er muligheder for en sundere udvikling i Vesten, end den vi ser udspille sig netop nu.

Den amerikanske journalist og bog- og filmmanuskriptforfatter Oliver Stone interviewer (sendt fra DR2 fra kl. 23:00 til 24:00 over fire aftener mandag til torsdag) Præsident Vladimir Putin fra 2015 til 2017.

I stedet for som danske fake-medier at pege på mobil-optagelser uden særlig relevans og køre en tilsværtende og nedgørende propaganda mod Oliver Stone, vil jeg kort referere indholdet af nogle få af Putins svar:

En verden uden grænser nationalstaterne imellem er ikke noget at stræbe efter. Lov og ret forudsætter en nationalstat. Han er patriot og forsøger at tjene landets befolkning som han sidst er valgt til med 63 pct. af de afgivende stemmer. Havde han haft penge på konti f.eks. på Cypern, ville Vestens medier forlængst have oplyst det, hævder han.

Eneste alternativ til ideologi er religion.

Tidligere russiske præsident Mikhail Gorbatjov var især inspireret af socialister og utopister (mit: internationalister) i Frankrig, vurderer Putin.

Aligarkerne i Rusland fra 1990’erne er der taget hånd om, flere er rejst udenlands, mange til London. Putin tilstræber et liberalt samfund, men den demokratiske udvikling mod noget, der kunne ligne de såkaldte demokratier i Vesten, kan kun ske gradvis.

Ingen indblanding i USA’s præsidentvalg; der er ingen tradition for en sådan indblanding fra Ruslands side. Den påståede indblanding skulle dreje sig om afsløringen af Hillary Clintons meriter bl.a. som udenrigsminister under Præsident Obama (mit: hvilket vi naturligvis er blevet udelukket fra at få oplyst i Vesten af mainstream-medierne). Hvis det, der blevet oplyst og bragt på de sociale netmedier (f.eks. Youtube) er korrekt, var det måske bedre at indrømme det, eller bevise det ikke stemmer. Ingen kendsgerninger om den russiske regerings påståede indblanding er kommet frem i den netop skrevne amerikanske rapport, som Putin har læst, og derfor finder han ingen grund til reagere yderligere.

Når Donald Trump vandt det amerikanske præsidentvalg var den væsentligste årsag at han talte i et sprog til amerikanerne, som de forstår, og fordi hans kampagne gik helt centralt og meget bevidst gik efter at vinde så mange valgmænd som muligt, hævder Putin.

Vesten foranstaltede en voldelig revolution i Ukraine med tusindvis af døde, og afståelsen til Rusland af den sydøstlige del med Krim med den russiske flåde skete ved en folkeafstemning, hvor 80 pct. af vælgerne i området stemte for tilhørsforholdet til Rusland med en stemmeprocent på 90 pct.

Edward Snowdon søgte kortvarigt asyl i Rusland i håb om at kunne komme til Ecuador via Cuba. Det lykkedes ikke. Snowdon har ikke udleveret nogen amerikanske statshemmeligheder til Rusland. Alt hvad han har meddelt som whistleblower er sket i fuld offentlighed. Han burde nok have opsagt sin stilling i CIA svarende til at Vladimir Putin opsagde sin stilling i KGB, da styret blev ham for meget imod, oplyser Putin ved rattet i bil på vej til sin embedsresidence med Oliver Stone.

Rusland har ingen love, der forbyder homoseksualitet, men Rusland har love der forbyder at homoseksualitet opreklameres ved demonstrationer o.lign. Børns og unges sårbarhed bør der tages hensyn til, mener Putin. Han har selv to børn.

ISIS eksporterer olie til Tyrkiet samtidig med at Tyrkiet skal forestille at bekæmpe ISIS har russiske medier afsløret.

Den officielle andel af muslimer i Rusland er cirka som den officielle andel i Frankrig, 15 pct.

At fjerne Præsident Bashar al-Assad i Syrien svarende til at USA fjernede og myrdede Muammar Gaddafi i Libyen vil styrke ISIS, vurderer Putin (mit: hvilket gav frit løb for indvandrerstrømmen til Europa, der indtil da blev voldsomt begrænset af en aftale mellem Italien og Libyen).

Når valgløfterne i Vesten og andre steder i verden vanskeligt bliver til virkelighed er en centralt medvirkende årsag et fuldstændigt overdrevent bureaukrati, der i virkeligheden styrer meget mere end de valgte.

…………………….

Seerne til de fire timers interviews får afgjort ikke det indtryk at Præsident Vladimir Putin er forprogrammeret af loger eller andre hemmeligt opererende organer.

J. E. Vig

 

27. november 2016

Det amerikanske valg er mere retfærdigt end det danske

Filed under: Culture, Education, folkeskolen, Free Speech, skoler — Tags: , — Jørn @ 10:19

Det er mere kompliceret: F. eks. har de ikke nogle valgkredse som her, hvor fremmødte medlemmerne af partierne vælger kandidater til valget.

Kilde : http://videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-vaelges-praesidenten-i-usa

Valgsystemet i USA kaldes for The Electoral College – på godt dansk: valgmandskollegiet.
Helt banalt betegner det et system, hvor man som almindelig vælger stemmer på en gruppe af personer, som så stemmer på en præsidentkandidat for en.

Vælgerne har altså direkte indflydelse på, hvem der vælger kandidaten. I Danmark vælger fremmødte medlemmer af et parti kandidater til valget.

Ser man historisk på det, går det tilbage til ideen om magtens tredeling.

Ved USA’s fødsel var man inspireret af de franske filosoffers tanke om at inddele de ledende magtinstanser i samfundet i tre uafhængige og ligevægtige institutioner:

  1. den dømmende (domstolene),

  2. den udøvende (præsidenten og dennes regering),

  3. og den lovgivende magt (kongressen, bestående af senatet og repræsentanternes hus).

I USA’s tidlige år anså man den lovgivende magt som den øverste magt, dvs. kongressen. Det fulgte at denne instans også valgte præsidenten.

Men allerede dengang var der modstand mod dette. Der blev argumenteret for, at landets præsident skulle vælges af den almene befolkning. Balancen skulle være præcis mellem de tre magtinstanser, og derfor skulle præsidentembedet også vælges af folket, akkurat som man blev valgt af folket til kongressen.

De delegerede fra de små stater var imod dette, da det ville give de store stater for meget magt, qua deres større befolkningstal.

Så selvom man blev enige, om at landet behøvede en uafhængig og magtfuld udøvende magt, måtte man udvikle et system der tilgodeså de mindre stater i unionen, og derved skabe en vis ro og samhørighed mellem de tretten oprindelige stater.

Hele syv valgformer blev præsenteret for kongressen før man endelig valgte én. Det blev til en valgform der skulle fungere efter princippet om et valgmandskollegium.

Hver stat fik et vist antal valgmandsposter. Kandidaterne til disse gik så til valg i de respektive stater. Efterfølgende skulle de valgte valgmænd stemme på en præsidentkandidat.

Til at begynde med var disse valg delt ud på distrikter indenfor staterne. Det resulterede i, at én delstats valgmandsstemmer kunne blive fordelt mellem flere præsidentkandidater.

Dette ændredes dog i 1830’erne i takt med at fremkomsten af egentlige partier i det politiske system blev cementeret.

Herefter blev valgene til det, der kaldes ‘vinderen-får-det-hele valg’, hvor partiet der fik flest stemmer i en stat fik alle valgmands-stemmerne fra den pågældende stat.

Den amerikanske forfatning siger, at en delstat skal tildeles et antal valgmænd, der svarer til det antal medlemmer, delstaten har i Repræsentanternes hus – samt yderligere to valgmænd i kraft af de to senatorer, hver delstat har i senatet.

Antallet af medlemmer i Repræsentanternes hus per delstat bliver bedømt i forhold til indbyggerantal.

Dette udmønter sig i følgende resultat:

Californien, som har USA’s største befolkningstal med omkring 37,7 millioner indbyggere, har to senatorer og 53 kongresmedlemmer, derfor får staten 55 valgmænd (svarende til én valgmand per ca. 685,500 indbyggere).

Wyoming, som har USA’s mindste befolkningstal med omkring 563,500 indbyggere, har to senatorer og ét kongresmedlem, dette giver staten 3 valgmænd (svarende til én per ca. 187,800 indbyggere).

Selvom Wyomings 3 valgmænd kan virke som lidt i forhold til Californiens 55, kan det argumenteres for, at en stemme i Wyoming har tre gange så meget værdi som en stemme i Californien.

For hele USA er der i alt 538 valgmands-poster, så hvis man skal have flertal i valgmandskollegiet, og derved vinde præsidentvalget, må man have 270 af disse.

…….

Vi har så nogle traditioner, der tilstræbes at sikre at f.eks. 24.000 færinger (med faste to folketingsmedlemmer – mere end svarende til vælgerunderlaget ellers ville tilsige) ikke kommer til at afgøre regeringsdannelsen i Danmark. Denne tradition har dog ikke stået ved magt hver gang.

6. august 2016

Præsident i USA, 20. januar 2017: Alt andet end Clinton (video)


Alt andet end Clintons

28. marts 2014

Araberne tager ikke Obama administrationen alvorligt

Filed under: Education, ENGLISH ODER DEUTSCHES VERSION, Free Speech, Islam, Jihad, skoler, Terror, War — Tags: , — Jørn @ 17:34

Arabs No Longer Take Obama Administration Seriously

“The extension of the peace talks means only one thing: that Abbas will be able to use the new time given to him to try to extract further concessions from the U.S. and Israel, while all the time bearing in mind that Obama and Kerry are willing to do almost anything to avoid a situation where they are forced to admit that their efforts and initiatives in the Middle East have failed…”

7. juni 2013

U.S. Adds 175,000 Jobs, Beating Expectations

Filed under: Economics, ENGLISH ODER DEUTSCHES VERSION, Free Speech, USA — Tags: , , — Jørn @ 22:52

From: http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324299104578531012071841432.html?mod=djemTAR_h
By JONATHAN HOUSE And ERIC MORATH
“WASHINGTON—U.S. employers added 175,000 jobs in May, maintaining the slow but steady gains of recent months and easing worries about a summer slowdown in the U.S. economy. The unemployment rate rose slightly to 7.6% in May from 7.5% in April, as more people entered the workforce, the Labor Department said Friday in its monthly employment report. Economists surveyed by Dow Jones Newswires had forecast that payrolls would rise by 169,000 and that the unemployment rate would hold steady at 7.5%…”

20. maj 2013

Fremtidige russiske strategiske udfordringer


Future Russian Strategic Challenges

by Peter Huessy and Mark B. Schneider May 20, 2013 at 5:00 am

http://www.gatestoneinstitute.org/3720/russia-strategic-challenge

“The current administration is in a poor position to negotiate with Russia. There are press reports that the administration will attempt to evade Congressional approval of a new arms control agreement.

Russia clearly represents an increasingly serious strategic challenge. Russia has steadily become more anti-democratic and hostile to the US. The Kremlin encourages nationalism; Alexei Kudrin, Russian Finance Minister until September 2011, has noted: “Xenophobia is widespread” in Russia. Russian President Vladimir Putin is militarizing the country; his regime voices “anti-Western rhetoric,” and “a sizeable number of Russians…see neighboring countries as part of our zone of influence.” Russia’s nuclear weapons policy doubtless derives from these views.

Russia reserves the right, in conventional war, of first use of nuclear weapons, which they amazingly characterize as “de-escalation” of the conflict. In December 2012, the National Intelligence Council, stated, “Nuclear ambitions in the US and Russia over the last 20 years have evolved in opposite directions. Reducing the role of nuclear weapons in US security strategy is a US objective, while Russia is pursuing new concepts and capabilities for expanding the role of nuclear weapons in its security strategy…”

Older Posts »