Danmark

30. juni 2007

De opfordrer ikke direkte til terrorisme, men skaber et isoleret miljoe, hvorfra ekstremister udefra kan hverve unge


Siger formanden for Fædregruppen, Khalid Alsubeihi til journalist Frederik Roed, Nyhedsavisen, den 29. juni 2007

“Mange unge muslimske mænd samler sig i stigende grad i små, hemmelige og stærkt religiøse grupper, hvor autodidakte muslimske lærde er parate til at misbruge Koranen til at antænde et farligt had mod Vesten, der i værste fald kan føre dem på sporet til terror…”

Det er så typisk, at vi bruger vor vestlige tankegang med dens vestlige værdibegreber til at analysere, hvad der foregår i den muslimske tankeverden, og hvad der så kan ligge bag terroristernes handlinger. Det er oftest helt forkert. Her er en oversættelse af de værste fejl og misforståelser:

Nøglen til Jihads Strategi og taktik 

Do you support Osama Bin Laden? (meningsmåling på kanalen Al-Jazeera)

10 år gamle stikord 

Sonia 

Lempelse af Østaftale og Femern-bro for dansk regning


Med 38,5 mill. polakker, hvoraf 14 mil. er pensionister og mere end 52 pct. af arbejdsstyrken ledige burde det skræmme Danmark og for den sags skyld EU.

Hvem skal betale de polske pensioner?

For Danmark er det en rigtig trussel. De havde dem på Bornholm fra begyndelsen af 80-erne (med deres særrettigheder for fiskeriet i Østersøen skabt af bl.a. Uffe Ellemann-Jensen), og der er endeløse historier, der beretter om erfaringerne med dem. Med en hel generation eller to, der ikke har kunnet slå sig igennem uden kommunistisk medlemskab subsidiært forbrydelser fra morgen til aften skal man ikke tro, at denne moral pludselig forsvinder som dug for solen.

Vi har overalt i vore antalsberegninger medtaget masseindvandringen fra østlandene, også fordi tilskyndelserne til at rejse til Vesten er så enorme.

Mange har sagt vi kun skal se på muhamedanerne – de andre er dog fortrinsvis med kristen kulturbaggrund. Det er desværre teori og ikke realisme.

Siden den endelige ødelæggelse af vort befolkningsregnskab i 1991 med brugen af de “nye” begreber indvandrere og efterkommere, har vi herfra medregnet alt, der kommer østfra, også fordi vi vidste, at EU ville østpå og østbefolkninger vestpå.

Kan lederne i Danmark lære af Englands og Irlands erfaringer(?) – det skal vi bestemt ikke påregne. Alt tyder på, at vi skal have det værst muligt, indtil der sker noget ganske uventet/ventet.

En Femern-bro til 41 mia. kr. plus det løse (skal vi gange med 2?) Hvis ikke den skal bruges som rent skatteobjekt ved prisfastsættelsen og finansieringen, så er det kun svenskerne og tyskerne, der får nogen gavn af broen. Som udgangspunkt er de helt undtaget fra at forpligte sig på forbindelsen.

Hvem ved med Femern-broen bliver der måske mulighed for at polakker kan bo i Polen og arbejde i Danmark. Til 40 kr. i timen bliver det lidt svært at betale huslejerne i Danmark. Så skal bezinafgifterne nok ned.

160.000 polakker allerede i Irland – erfaringerne der skal vi ikke lære af

Fri indvandring på EU-topmødet den 15. december 2006

Fri indvandring bestemt af EU

Verdensbanken vil have fri indvandring hertil fra Polen

Det helt afgørende for løsningen på DK’s velfærdsfinansiering er gået toppen helt forbi

Sonia

28. juni 2007

EU’s southern drive is the impossible alternative – ideology


Man vil gennemtvinge det umulige alternativ – ren ideologi

 

European Union’s Southern Drive

 Shada Islam

YaleGlobal, 30 May 2003 

Extractions from:  http://yaleglobal.yale.edu/display.article?id=1738  

“Despite apparent attempts by the US to lead the world in every way and area, when it comes to northern Africa and the Middle East, the European Union has its own ideas. Europe’s importation of immigrant labor to support its aging population has contributed to a buildup of over 13 million Muslims of Middle Eastern descent across the continent. In the face of continued economic shifts and the changing character of its population, the EU is now reaching out to 10 ‘southern Mediterranean’ states from Morocco to Syria, hoping to induce democratic reforms and political modernization in the region. But a bold new EU plan for “integration and cooperation” is predicated on the peaceful resolution of the Israeli-Palestinian conflict – something that will take Washington’s active involvement to achieve…” – YaleGlobal

[…]

“…European governments are realizing they must forge stronger contacts with nations whose workers are needed to replace the EU’s ageing workforce. Finally, to tackle the “root causes” of extremism, Europe must help Arab countries to become more democratic…”

[…]

“This blueprint for a reconfigured EU is simple enough: Europe’s southern neighbors must be allowed to become a part of an EU “area of cooperation and integration,” says Prodi. Unlike countries to Europe’s east, including the Balkan States, which have been promised EU membership, Prodi has made it clear that Europe’s southern neighbors will not have the status of full-fledged EU members. Nonetheless, they can become part of a wider Europe, sharing “everything but institutions” with an expanded EU. This will require that the EU use the same techniques that it utilized successfully to speed up reform in the central and eastern European states…”

[…]

“This isn’t the EU’s first attempt to initiate a policy for countries on its southern rim. EU launched a so-called Euro-Mediterranean “partnership” in Barcelona in November 1995 in response to the US-led Middle East peace process. The blueprint focused on building a European-Mediterranean Free Trade Zone, and promoting north-south cultural cooperation. EU governments also provided millions of euros in aid to build the region’s transport, telecommunication, and electricity infrastructure…”

[…]

“Despite all the rhetoric, few EU governments have any illusion about their ability to reshape the Middle East. US involvement is critical in ensuring that Israel begins implementing the peace plan it reluctantly accepted last week…”

Our comment: Sometimes we have to listen to those who may feel less than satisfied to get a substantial content. 

Complements:

Dansk-Svensk udforskning af den Europæisk-Arabiske Dialog (Svensk/Dansk)

Central adjoining issues:

The elite ignores the welfare-dilemma (English)

Det danske/europæiske velfærdsdilemma (Dansk)

Will Europe be darkend? 

Sonia

Enkelte med ansvar for Folkeskolens deroute

Filed under: Culture, Education, History — Tags: , , , — Jørn @ 08:54

”Det startede med at livets basisværdierne formelig skulle ændres. Forældrene var ikke egnede, hvis de ikke antog de samme nye værdier. ”
Det er som klippet ud af det ”trivselsprogram”, som mentalhygiejniker psykolog Eggert Petersen skrev for socialdemokratiet 1969. Der krævedes uddannelse, genopdragelse, holdningskurser etc. for både forældre og lærere.Danmark fik en ny skolelov i 1976. Undervisningsminister Ritt Bjerregaard ønskede ”det kapitalistiske samfundssystem” sat på porten og fremførte i 1977 et projekt til skoling af forældre for at imødegå den voksende kritik af undervisningen og fremme den marxistiske indoktrinering. Der skulle oprettes gratis (læs: statsbetalte) forældrekursus på landets 29 folkeskoleseminarier. Kurserne skulle ”udrydde” de ”misforståelser” og ”myter”, at børnene ikke lærer noget (= får nogen reel viden) og få forældrene til at acceptere, at deres børn – ifølge fortolkningen af den ny skolelov – opdrages og uddannes til borgere i et socialistiske samfund.

I det gamle tidsskrift AKTION 1977, har en forældreelev fortalt om dette kursus på Zahles Seminarium, som gennemførtes under ledelse af den kommunistiske pædagog Hans Jørgen Kristensen og Kirsten Kruse: ”Aldrig har jeg været med til sådan en gang indoktrinering!”.

Gertrud Johnsen, Sverige

Supplement fra Information om Danmark:

Lidt om den plantagte kulturerstatning her og i EU: http://www.lilliput-information.com/revo.html pr. sindelags-apostel, der gav os 68-ere-ideerne omgjort til samfundsstyring, fortsætter i EU.

Kundskabstilegnelsen fjernes systematisk

Uddrag af http://www.lilliput-information.com/hed/sand13.html 

Danske skoleelevers og studenters niveau:

Viser, hvor galt det står til, også med det producerende Danmarks fremtid. Til sidst vil vi se på, hvorfor det er gået, som det er gået.  Ugebrevet Mandag Morgen nr. 36 fra 21. oktober 1996 bidrager bl.a. til kendsgerningerne sammen med Henning Fonsmark i bogen ‘Kampen mod kundskaber’, Gyldendal 1996. Først vil vi stille diagnosen på Danmarks sygdom i uddannelsen, i skolen, i konkurrencen. Herefter vil vi grave i forklaringerne på sygdommens opståen. Globaliseringen, den globale landsby, er et sigende ord. En jernbanestation, hvor ekspressen suser forbi hver time, siger også noget som billede på de arbejdsløses situation. Kan vi som nation følge med de planer, der tilsyneladende er lagt, uanset hvorfra vi ser og uanset, hvilke tænkende mennesker vi kontakter. Det er ikke sandsynligt, at Danmark kan kompensere med videnstung produktion til erstatning for, at den løntunge produktion flyttes til udlandet i stor stil….” 

Henning Fonsmark, der er tidligere redaktør på Børsen og Berlingske Tidende, skærer som en kirurg helt ind til benet, intet er overladt til tilfældighederne, alle ansvarlige, hvad de sagde, hvor de sagde det, alt er med. Og den er en super saglig historisk redegørelse for de danske forhold, der tilmed er morsom p.g.a. af sin saglighed. Den kan lånes på biblioteket. 

27. juni 2007

Det er nu eller aldrig


img0.gif

Det er blevet mere klart, end det har været tidligere, at det ulmer lige under overfladen hos mange mennesker i Norge, Sverige og Danmark – i næsten alle aldre.

Et lille puf og de går i gang med at fortælle det, som vi fortalte dem for 10 år siden. Bær over, vær tålmodig. Gå aldrig over accept-tærsklen, lad den du møder tale ud, og du vil se de mangler reelle kendsgerninger og ligger under for en mængde propaganda fra medierne. Derfor skal de besøge vore netsider, der forsynes løbende.

Vi vurderer: Sker der et eller andet på immigrantfronten, der støder svenskeren, nordmanden eller danskeren særligt i denne sommer, så skal vi altså ud og rende på trapperne med sedler igen.

Vælg lavprisvarehuset tidligt om morgenen – aldrig Strøget, hvor kun idioterne færdes for at blive set og te sig ved frokosttid.

Nyt: Der er nye tiltag over en bred front, nye ungdomsorganisationer skyder op, 11. september kører den store demo i Bryssel, hvor der er deltagere med fra alle europæiske lande og også fra USA. I Danmark arrangeres bustransport via http://siad.wordpress.com/. Der etableres mere og mere samarbejde med amerikanerne, efter det står klart, at den europæiske elite har solgt sig til araberne via EU med bl.a. fri indvandring fra Afrika.

Vi taber derfor uden hjælp fra USA, og den kommer kun, hvis vi sætter os til modværge. Gør vi det ikke inden 2 år, er slaget tabt for Danmarks og Sveriges vedkommende. Sådan er vurderingen fra en gruppe indsigtsfulde folk, der tidligere har fået ret gang på gang:

dkman.gif

En Publisher-udgave af visitkortene lige til at skære ud, efter du har udprintet dem på fotopapir på en farveprinter, tilsendes dig, hvis du skriver et par ord og beder herom til Soniawahnloop@yahoo.com

27. juni 2007 

J. E. Vig

Omskaering af piger finder NAESTEN ikke sted, siger Muhammed


I Danmark er det ikke ligesom i Norge, hvor man sender masser af purunge piger med muhamedansk baggrund til bl.a. Somalia til omskæring. D.v.s. næsten ikke…? 

Formand Muhammed Gelle siger det skyldes en oplysningskampagne, der påbegyndtes i 1997.

Nej, i Danmark udføres volden på danske sygehuse i stedet, og skændslen er skattefinansieret, så folk, der hader den form for vold, tvinges til at betale for det. Men det gør de jo uden videre. Vi oplyste grundigt sidste gang herom den 6. december 2006 og ellers sidste sommer.

DET ER LIGE NETOP SÅDAN DET ER

HVEM ER MEST IMOD DANSKERNE

HVAD HAR HAN ELLERS SKALPELLEN I

dkvi6.gif 

Hvis ikke vore læsere bringer dette visitkort rundt får danskerne

ikke den information, som landet ikke kan undvære 

Sonia 

26. juni 2007

7 gange eller blot 3½ gange oftere udstyret med en retspsykiatrisk diagnose


Andelen af indvandrere af anden etnisk herkomst udgør blandt indlagte på retspsykiatriske afdelinger i Danmark 40 pct., oplyser dansk TTV

I 2004 udgjorde andelen 25 pct. (efter det oplyste dengang)

I 2004 udgjorde fremmedandelen officielt 8,2 pct. D.v.s. overpræsentationen i 2004 udgjorde 25/75*91,8/8,2 =3,7 gange, når tages højde for den officielle befolkningsandel.

“Vi skal blive bedre til at finde og behandle dem, så de ikke ender med at begå personfarlig kriminalitet”, sagde overlæge Lene Hougaard til MetroExpress 24. juni 2004.

Se, nu skal der som anført tages højde for de fremmedes andel i befolkningen som helhed (også i 2007).

  1. Én ting er at en større andel fremmede medfører en større andel med retspsykiatriske diagnoser; det skal ikke overraske.
  2. En anden ting er at påvise, at de tilegner sig diagnoser under deres ophold her eller måske har været prædestineret for retspsykiatrien med dens vestlige begreber forud indrejsen.

Officielt er her 8,8 pct. fremmede. Dette medfører en ekstra hyppighed m.h.t. retspsykiatriske diagnoser på : 40/60*91,2/8,8 = 6,9 gange oftere

Reelt er her mere end 16 pct. fremmede, hvilket medfører : 40/60*84/16 = 3,5 gange oftere indlagt med retspsykiatrisk diagnose.

[Lidt hjælp til forholdstalregningen, som benyttes, hentes under spørgsmålet om velfærdens fordeling på: https://danmark.wordpress.com/2006/11/20/forholdstallene-og-keynesianer-sniksnakkes-uddybes-lidt/]

Forskellen i tilbøjelighed til at få retpsykiatriske diagnoser blandt vesterlændinge og fremmede skulle undersøges i 2004 og skal vel fortsat.

Men desværre, de herrer og de kvinder psykiatriske overlæger, det lader sig ikke gøre:

Forskning i danske befolkningsforhold kan ikke ske længere

Hvorledes den såkaldte integration og opholdets varighed her påvirker de fremmede i negativ retning skulle ikke mindst afdækkes, men desværre, der kan ikke gennemføres befolkningsrelateret forskning, som landet ligger med vor befolkningsmodel fra 1991. Det vises klart som dagen under sidstnævnte link. 

Derudover synes andelsoplysningerne, der er oplyst til pressen i 2004 og i 2007, ikke at harmonere med hinanden, med mindre at hypotesen:

Jihad-tilbøjeligheden vokser eksplosivt med deres samlede andel her i landet, er den mest analyseværdige.

Vi går ud fra at en række handlinger, der i Danmark tildeles retspsykiatriske diagnoser med de vestlige begreber, som disse forudsætter, i hjemlandet kan falde i en anden kategori, f.eks Jihad.

De 40 pct. svarer i øvrigt til de fremmedes tilbøjelighed til at konsumere velfærd i al almindelighed. De konsumerer 40 pct. af velfærden, men samlet udgjorde de fremmede kun ca. 16 pct. (reelt, d.v.s når naturaliserede og deres børn medregnes)

2010: Hvis du er berettiget i tvivl om den faktiske andel af ikke-vestlige: https://danmark.wordpress.com/ikke-vestliges-forbrug-af-velfaerd-i-danmark-i-2010/

Sonia

At forstå baggrunden for dette indlæg bedre forudsætter:

Hvordan de nye begreber ‘indvandrere’ og efterkommere’ fra 1991 ødelægger befolkningsmodellen

Kritikken af befolkningstatistikken er hengemt i syltekrukke i Undervisningsministeriet

Det er skidt når bladene taler over sig

Vi havde oldenår i 2006

15 pct. konsumerer 40 pct.

Man skal glo en del før glugger falder ud

25. juni 2007

Hizb ut-Tahrir al-Islami, a threat to USA


Video reports from various Turkish television news programmes on Hizb ut-Tahrir Turkey’s activities in Beyazit, Istanbul in 2005

See a video on the activities:

http://www.khilafah.com/kcom/multimedia/video/video-reports-hizb-ut-tahrir-turkey.html

A threat to American interests: 

http://www.heritage.org/Research/RussiaandEurasia/BG1656.cfm 

“Hizb ut-Tahrir al-Islami (Islamic Party of Liberation) is an emerging threat to American interests in Central and South Asia and the Middle East. It is a clandestine, cadre-operated, radical Islamist political organization that operates in 40 countries around the world, with headquarters apparently in London. Its proclaimed goal is jihad against America and the overthrow of existing political regimes and their replacement with a Caliphate (Khilafah in Arabic), a theocratic dictatorship based on the Shari’a (religious Islamic law)…”

 17. juli 2005: http://news.independent.co.uk/media/article299681.ece

“…The Guardian newspaper is refusing to sack one of its staff reporters despite confirming that he is a member of one of Britain’s most extreme Islamist groups.

Dilpazier Aslam, who has been allowed to report on the London bombings from Leeds and was also given space to write a column in last Wednesday’s edition of The Guardian, is a member of Hizb ut-Tahrir, a radical world organisation which seeks to form a global Islamic state regulated by sharia law…”

In Denmark it operates legally, while Denmark is a central allied of USA???

Recently a kindergarten was taken over in Copenhagen.

Sonia

24. juni 2007

‘Matadors’ ‘Herbert Schmidt’ – der var taenkt paa det hele


‘Matadors’ ‘Herbert Schmidt’

Vi husker ‘Herbert Schmidt’, den flygtede skuespilforfatter og digter fra det nazistiske Tyskland. Han indlogeres hos grisehandleren og forelsker sig i ‘oberst Hackels datter’. ‘Røde’ og ‘Herbert Schmidt’ vil tage toget til Spanien for at deltage i borgerkrigen mod Franco, men ‘Røde’ når ikke frem, men tilbage.

Der var simpelthen ikke et øje tørt.

Her skal vi lige huske, hvem ‘Herbert Schmidt’ er en afbilding af: Bertold Brecht: http://en.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht

Bertold Brecht var meget optaget af Trozkys revolutionsmodel, som i dag praktiseres i den vestlige verden.

Bertold Brecht udtaler bl.a.:

When ideology and reality does not match

“…Would it not be easier
In that case for the government
To dissolve the people
And elect another?”

(Bertold Brecht)

Sonia

23. juni 2007

De lyse naetter

Filed under: Ikke kategoriseret — Tags: — Jørn @ 20:03

 http://www.dmi.dk/dmi/de_lyse_natter_begynder:

“De lyse nætter er over os og det vil de være frem til august, hvor det astronomiske tusmørke igen bliver afløst af den mørke vinternat. Det er altsammen et spørgsmål om grader og hældninger.

Digterne har besunget dem, malerne har gengivet dem, alle er vi fortrolige med dem – natten til den 5. maj begyndte de lyse nætter…”

http://da.wikipedia.org/wiki/Lyse_n%C3%A6tter :

“Når solen ved midnat står mindre end 18° under horisonten, også kaldet astronomisk tusmørke, går aftendæmringen over i morgendæmringen, og natten siges at høre til de lyse nætter. I Danmark fra ca. 5. maj til 8. august og med den største lysstyrke ved sommersolhverv den 21. juni, når solen står kun 11° under horisonten.”

Sonia

Older Posts »