Danmark

30. juni 2007

De opfordrer ikke direkte til terrorisme, men skaber et isoleret miljoe, hvorfra ekstremister udefra kan hverve unge


Siger formanden for Fædregruppen, Khalid Alsubeihi til journalist Frederik Roed, Nyhedsavisen, den 29. juni 2007

“Mange unge muslimske mænd samler sig i stigende grad i små, hemmelige og stærkt religiøse grupper, hvor autodidakte muslimske lærde er parate til at misbruge Koranen til at antænde et farligt had mod Vesten, der i værste fald kan føre dem på sporet til terror…”

Det er så typisk, at vi bruger vor vestlige tankegang med dens vestlige værdibegreber til at analysere, hvad der foregår i den muslimske tankeverden, og hvad der så kan ligge bag terroristernes handlinger. Det er oftest helt forkert. Her er en oversættelse af de værste fejl og misforståelser:

Nøglen til Jihads Strategi og taktik 

Do you support Osama Bin Laden? (meningsmåling på kanalen Al-Jazeera)

10 år gamle stikord 

Sonia 

Lempelse af Østaftale og Femern-bro for dansk regning


Med 38,5 mill. polakker, hvoraf 14 mil. er pensionister og mere end 52 pct. af arbejdsstyrken ledige burde det skræmme Danmark og for den sags skyld EU.

Hvem skal betale de polske pensioner?

For Danmark er det en rigtig trussel. De havde dem på Bornholm fra begyndelsen af 80-erne (med deres særrettigheder for fiskeriet i Østersøen skabt af bl.a. Uffe Ellemann-Jensen), og der er endeløse historier, der beretter om erfaringerne med dem. Med en hel generation eller to, der ikke har kunnet slå sig igennem uden kommunistisk medlemskab subsidiært forbrydelser fra morgen til aften skal man ikke tro, at denne moral pludselig forsvinder som dug for solen.

Vi har overalt i vore antalsberegninger medtaget masseindvandringen fra østlandene, også fordi tilskyndelserne til at rejse til Vesten er så enorme.

Mange har sagt vi kun skal se på muhamedanerne – de andre er dog fortrinsvis med kristen kulturbaggrund. Det er desværre teori og ikke realisme.

Siden den endelige ødelæggelse af vort befolkningsregnskab i 1991 med brugen af de “nye” begreber indvandrere og efterkommere, har vi herfra medregnet alt, der kommer østfra, også fordi vi vidste, at EU ville østpå og østbefolkninger vestpå.

Kan lederne i Danmark lære af Englands og Irlands erfaringer(?) – det skal vi bestemt ikke påregne. Alt tyder på, at vi skal have det værst muligt, indtil der sker noget ganske uventet/ventet.

En Femern-bro til 41 mia. kr. plus det løse (skal vi gange med 2?) Hvis ikke den skal bruges som rent skatteobjekt ved prisfastsættelsen og finansieringen, så er det kun svenskerne og tyskerne, der får nogen gavn af broen. Som udgangspunkt er de helt undtaget fra at forpligte sig på forbindelsen.

Hvem ved med Femern-broen bliver der måske mulighed for at polakker kan bo i Polen og arbejde i Danmark. Til 40 kr. i timen bliver det lidt svært at betale huslejerne i Danmark. Så skal bezinafgifterne nok ned.

160.000 polakker allerede i Irland – erfaringerne der skal vi ikke lære af

Fri indvandring på EU-topmødet den 15. december 2006

Fri indvandring bestemt af EU

Verdensbanken vil have fri indvandring hertil fra Polen

Det helt afgørende for løsningen på DK’s velfærdsfinansiering er gået toppen helt forbi

Sonia