Danmark

13. juni 2007

Dansk Forskning i Befolkningsforhold umulig


Information om Danmark:

Dansk Forskning i Befolkningsforhold

umulig

Dansk videnskabsmand (dr. phil.) rettede 18. oktober 2005 i sin nød henvendelse til Information om Danmark, da han ikke kunne bruge det officielle danske befolkningsregnskab som grundlag for sin forskning. Han ønskede om muligt en oversigt over de reelle tal for indvandring og fordeling i DK, gående tilbage i hvert fald til omkring CPR registerets begyndelse (1968).

Uddrag af hans henvendelse og vort svar:

Kan du hjælpe mig med at formulere den rette analytiske tilgang – set i forhold til, hvad der rent faktisk findes (kan etableres) af talmæssigt grundlag ud fra Danmarks Statistik, skrev han?

Har du nogen ide om, hvilke ressourcer dette arbejde ville kræve?

Efter at have gennemgået hans forskningsplaner når jeg til det resultat, at han har brug for følgende udtræk fra CPR via Danmarks Statistik:

a.. Udenlandske statsborgere fordelt på nationalitet.

b.. Naturaliserede danske statsborgere, inklusive naturaliserede sammen med en eller begge forældre fordelt på nationalitet før naturalisationen

c.. Børn af naturaliserede danske statsborgere fordelt på nationalitet før forældrenes naturalisation.

d.. [Fødslerne i Danmark skal registreres efter forældrenes tilknytning: Begge danske af fødsel, mindst én dansk af fødsel, mindst en dansk statsborger, øvrige, fordelt på nationalitet]

Mere specifikt:

a..Statusopgørelse af antal statsborgere fordelt på nationalitet pr. 1. januar XX fra 1968 til 1. januar 2006

b..Antal naturaliserede inklusiv de naturaliserede børn på tidspunktet for naturalisationen fordelt på nationalitet før naturalisationen for hvert kalenderår for årene 1968-2005

c..Antal fødsler blandt naturaliserede efter naturalisationen fordelt på nationalitet forud for naturalisationen for hvert kalenderår for årene 1968-2005

d..se nedenfor d..1-d..4

I følge:

http://147.29.40.90/_GETDOC_/ACCN/A20040042229REGL&0001&000003 :

§ 1 Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Er barnets forældre ikke gift, og er kun faderen dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født her i riget.

d..1 Fødte i kalenderåret XX med dansk fader og dansk moder for årene 1968-2005

d..2 Fødte i kalenderåret XX med mindst én forældre dansk for årene 1968-2005

d..3 Fødte fordelt på nationalitet i kalenderåret XX med mindst en naturaliseret forældre for årene 1968-2005

d..4 Fødte i øvrigt fordelt på nationalitet i kalenderåret XX for årene 1968-2005

Vi skulle sikrer os, at disse udtræk defineredes korrekt og kobledes korrekt med de socio-økonomiske variable som den videnskabelige analyse omfattede, f.eks:

Nettoindvandringen til Danmark 1968-2006 fordelt på oprindelsesland/nationalitet.

Indvandreres fødselshyppighed og dødelighed i Danmark fordelt på oprindelsesland.

Indvandrere fordelt på alder.

Kriminaliteten fordelt på danskere og indvandrere.

Indvandrere og uddannelse.

Indvandrere og deres erhvervsmæssige tilknytning. 

Indvandrere, deres indtjening og sociale forhold.

Disse nødvendige udtræk blev indbygget i forskerens ansøgning om offentlige midler og oversattes til engelsk, som det er blevet traditionen her til lands.

Ansøgningen til finansieringen af forskningsopgavens gennemførelse skulle tilgå en af regeringens såkaldte tænketanke, der også formelt udfører forskning i befolkningsforhold.

Jeg hørte ikke mere.

Naturligvis har vi givet et forslag til en forbedret befolkningsopgørelse i Danmark:

http://www.lilliput-information.com/atda.html

Da det samlede antal naturalisationer offentliggjordes primo februar 2006, foretog vi straks en korrektion for så vidt af officielle immigrant-antal og deres børn i Danmark på: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Hvorledes sammenlignende undersøgelser umuliggøres af samme umulige befolkningsregnskab: https://danmark.wordpress.com/2006/05/18/grundlaget-for-sammenligninger-udviskes/

13. juni 2007

J. E. Vig, cand. oecon.

Indlaerer terror med bl.a. Mickey Mouse


Teaches terror to kids by using Mickey Mouse:

http://youtube.com/watch?v=gi-c6lbFGC4

We remember the small kids  7-9 years old in Gellerup, Aarhus, Denmark in the early 1990s when they informed us after we have corrected some of their noisy habits or other ill-doings:

“Just wait until we shall be plenty enough”.

We then wondered where they had learnt to say so?

Sonia