Danmark

11. juni 2007

Connie, spar paa udaandingsluften i stedet


Nu sparer miljøminister Connie Hedegaard en mængde CO2-udslip fra sit ministerium. Jeg vil foreslå hende at spare lidt på ministeriets samlede mængde udåndingsluft, der er af samme kemiske formel. Og det mener jeg i øvrigt af andre grunde end hensynet til miljøet. At menneskeskabt CO2 ingen som helst indflydelse har på klodens temperatur – det forholder faktisk omvendt – går aldrig op for de magtsøgende, forløjede eksistenser, som evindeligt mangler løftestænger til deres ideologiske forehavender. 

De mødes bl.a. på G8-møder,  i EU- og FN-sammenhæng.

Sonia 

Terror som protest


Det er PETs indtryk at både højere- og venstrefløjs-ekstremister vil tage hårdere og voldommere metoder brug. Efter det oplyste tidligere vil venstrefløjen dække sig bag Ungdomshus-aktioner, der med villige medier under instruks har givet fine marketing-resultater. Det bliver lidt vanskeligt at forestille sig, at den såkaldte højrefløj, der aldrig plejer at skjule sig eller søge dække for sine motiver, også skal bruge Ungdomshuset, eftersom det er revet ned. Læs endelig den næste