Danmark

17. juni 2007

Folkeskolen stempler kloge boern som socialt handicappede


“Intelligente børn bliver dumme i skolen

Psykolog og psykiatere: Folkeskolen stempler kloge børn som socialt handicappede.

Fem procent af de danske børn er så intelligente, at de risikerer at lide alvorligt under samværet med jævnaldrende…”

[…]

“…Flere undersøgelser – heriblandt et pilotprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune – viser, at mindst fire ud af ti meget højt begavede børn mistrives alvorligt i skolen…”

Læs hele artiklen: http://politiken.dk/indland/article271173.ece

  

Så bekræftes vi igen med flere års 

forsinkelse:

Følges med flokken eller indtage pladsen som undersåt

 

Dansk Folkeskole-facade: https://danmark.wordpress.com/2006/08/31/reformpaedagogik-og-kvindekamp-er-altoverskyggende-helt-nede-fra-i-uddannelsessystemet/

EU-FN pædagogik for børn og unge kan have en særlig chokerende interesse:

Leipzig-forbindelsen og modernismens vugge

Skole-amfetamin i USA og Danmark 2003

Forbruget af Ritalin på de skolebørn, der har vanskeligheder med at finde ”den rigtige rolle at spille i NWO-pædagogikken”, d.v.s. at transformere børn til sociale, ensrettede skabninger som følger flokken, steg med (!) i 40 % i år 2000. Dette fulgte indirekte af DR-Teksttv-Nyheder 14-12-2000. Du kan finde artikler på dansk ved søgeordet ”ritalin”, f.eks. på:

www. Politiken.dk og på

www.berlingske.dk.

De forsvarede dengang næsten alle sammen ritalin, selvfølgelig:

Den 26. maj 1996 bragte TV 2 en udsendelse om en skoleklasse i Danmark, hvori halvdelen af eleverne går til skolepsykolog.

http://www.politiken.dk/VisArtikel.sasp?PageID=36546

http://politiken.dk/VisArtikel.sasp?PageID=21522

http://berlingske.dk/artikel:aid=70795 http://berlingske.dk/artikel.aid=70301

www.folkeskolen.dk/1999/05/anmeldelser/anm05.htm

Bemærk, alt indhold på eksterne link er bevidst fjernet på nær ved det første. Du kan forsøge på søgemaskinerne på Politiken og Berlingske.

Sidste nyt, april 2008:

Adfærdsvanskelige og psykisk syge suger hårdt på budgetter

Det sjovt som afskeden med scenen muligvis kan dreje ens syn paa mangt og meget


Giscard opfordrer EU-lederne til at være ærlige om ny traktat  

[Dansk oversættelse nedenfor:]
 

“Giscard calls on EU leaders to be honest on new treaty

14.06.2007 – 17:41 CET | By Honor Mahony

EUBSERVER / BRUSSELS – http://euobserver.com/9/24280?rss_rk=1

The architect of the draft EU constitution has called on national governments to be honest about what they are trying to achieve with negotiations on a new-look treaty for the bloc and not deceive EU citizens.Writing in French daily Le Monde, Valéry Giscard d’Estaing said EU leaders should not be afraid to tell citizens that they are essentially trying to preserve the text of the constitution that was rejected by French and Dutch voters two years ago…”

Danish version: Arkitekten bag udkastet til EU-grundloven har opfordret regeringerne til at være ærlige om hvad de prøver at opnå med forhandlingerne om en en traktat i ny udgave for EU-blokken og ikke bedrage EU borgerne. Som han skrev i French daili Le monde, siger Valéry Gicard d’Estaing at EU lederne ikke være skal være bange for at fortælle at de i det store hele forsøger at fastholde teksten i EU-grundloven som blev afvist af de franske og de hollandske vælgere for to år siden.

 

Folketingets Europaudvalg

Christiansborg, den 9. september 2003 : http://www.folketinget.dk/img20021/udvbilag/lib2/20021_25492/20021_25492.pdf

orienteredes således for blot 3½ år siden: 

 

“Giscard: Hele forfatningstraktaten styrter sammen,


hvis regeringskonferencen piller ved byggestenene

 

Formanden for Det Europæiske Konvent Valéry Giscard d’Estaing og formanden for Kommissionen Romano Prodi er uenige i spørgsmålet om, hvorvidt der bør åbnes op for diskussion af enkelte dele af Det Europæiske Konvents udkast til forfatningstraktat. Det kom frem, da Konventets udkast den 3. september formelt blev præsenteret for Europa-Parlamentet på plenarsamlingen i Strasbourg.

Ifølge Giscard d’Estaing kan stats- og regeringscheferne ikke ændre på forfatningstraktaten, uden at hele Konventets resultat falder fra hinanden. Chancen for at nå frem til et bedre resultat, mener han, er minimal. Prodi sagde omvendt, at Konventets forfatningsudkast er ufuldstændigt og ikke vidtrækkende nok. Derfor er det nu tid til, at stats- og regeringscheferne ser, hvordan de kan forbedre udkastet…”

Sonia

PS: Nu er det ikke så sikkert at Giscard d’Estaing har ændret opfattelse m.h.t. til sandheden, med mindre han skulle være blevet belært af den franske folkeafstemning.

Balladen i forbindelse med indvandringen skyldes klimaet, haevder FN


Vid eller vanvid?

Det er simpelthen så sjovt, at læse den nye FN-generalsekretærs tiltrædelsesreplik om, at problemerne i Dafur skyldes klimaændringer. Det samme i Somalia og i Elfenbenskysten.

[Ikke den sidste men den næstsidste generalsekretær M. Boutros Boutros-Ghali havde en årsløn på godt 80 mill. kr i FN. Hvis lønnen er faldet siden, kan det kun skyldes indtrådte klimaændringer eller globaliseringen, for kvalifikationskravet kan der afgjort ikke gives køb på]

Det understreges at Dafur-katastrofen slet ikke skyldes arabiske og arabisk styrede militser, der jager de kristne på flugt som vildt til Sudans ørkenområde, lader de fordrevne sulte og forfølger dem samt indfanger deres småbørn og sælger dem som allehånde slaver på det arabiske fastland ovre på den anden side Rødehavet.

Vi overvejer om ikke også indvandringen til Europa og til Danmark udpræget skyldtes og fortsat måske næsten udelukkende skyldes klimaændringer – det skal man da ikke kunne afvise. Når indvandringen speedes yderligere op, så er det måske fordi det pludselig er ved blive alt for koldt i Afrika og varmere i Europa. Selvfølgelig skyldes tørken i Dafur for meget varme uden nedbør; den er ikke lige kommet, men ellers …

[der er også klart noget med koordination mellem nyhedsmedierne i Afrika og EU via den hemmelige Middelhavskonference/dialog, men nu skal vi altså ikke begynde med det også…]

Vi kan godt se lissom noget ansvarsforskydende og samtidig et element af noget uigenkaldeligt, altså mere stabilt ved klimaændrings-argumentet. Vi overvejer også om vi på tværs af naturlovene skal medgive at klimaændringer alligevel kan skyldes menneskeskabt CO2-udledning; det ville nemlig åbne op for nogle nye uprøvede muligheder på disse breddegrader, og her skal vi altså holde tungen lige i munden. Det er forlængst gjort muligt med køb og salg af CO2-kvoter.

Der er klart nogle nytænkte perspektiver her:

Det skulle bare nødig gå som med EU’s klimapolitik, at Danmark og Tyskland skal påføres krav om, at der fyres med kul ved el-produktion i Greifswald, som skal forsyne både Danmark og Tyskland med el. Det var vist lissom det modsatte de ville ….. indimellem, altså!

Der er faktisk sidenhen kommet nogle ret så tankevækkende ideer på bordet

CO2 er også udåndingsluft, og rumopvarmningen skulle ikke mindst have drastiske CO2-følger i hvert fald i det ideologiske. Det skal man tænke på og ikke flytte folk så meget fra Afrika og Mellemøsten, hvor de klarer sig mestendels uden rumopvarmning. Hvem har retten og hvem har pligten i den forbindelse her kunne man godt fundere lidt over. Klodevipperiet kommer så ekstra til. Der i øvrigt belæg for det hos FN.

Sonia