Danmark

2. juni 2007

G8 og gadens parlament er begge magtesloese – men temmelig enige uden dog at vide det


G8-mødet i Rostock er sædvanen tro omgæret af en veritabel krig mellem verdsligt religiøse demonstranter og Politiet.

Det mest beskæmmende er, at på G8-mødet forsøger man paradoksalt nok at beskytte både de industrialiserede lande og udviklingslandene mod de værste virkninger af den globale konkurrence, der har ført til massearbejdsløshed og enorme ubehandlede omstillingsbehov i Vestens erhvervs-, uddannelses- og velfærdsstruktur og stor opgang for de mest forberedte lande i Østen.

Uden for mødet er man stærkt utilfredse med disse bestræbelser. Det er vor opfattelse, at demonstraterne ønsker bedre resultater, end det er muligt at opnå i denne verden. Men f.eks. er både deltagerne i mødet og dem uden for stærke fortalere for at flytte tredjeverdenens overskudsbefolkninger til Vesten, hvilket selvfølgelig pr. automatik ender i en overlevelseskamp for Vesten p.g.a. dens befolkningsfattigdom og dermed stigende alder. Demonstranterne derimod tror de vinder denne kamp og kommer på toppen, hvorimod nogle af deltagerne i mødet ved at alle taber. Begge parter er ligeledes stærkt optaget af CO2, som deres fælles, verdsligt religiøse mediestjerner og mental-shrinks (= postmoderne sindelagsapostle) sammen med bestukne såkaldte videnskabsmænd (M/K) har fortalt dem hæver temperaturen på kloden.

Det sidste er bevist er det rene vrøvl.

Men tro er stærkere end viden, fordi de fleste næsten intet ved. Der er bare det, at viden og kendsgerninger i sidste ende vinder hver gang. Det er der tilsyneladende ingen, der tror på udenfor, fordi de har afskrevet egne og andres erfaringer, og kun nogle få der har indset indenfor, fordi ideologien hærger her også. Så forskelle er der, men der er faktisk mest at enes om.

Det glade vanvid er rette betegnelse for det der sker.

I værste fald trækkes der på præcis samme hammel udenfor og indenfor, vil de sige, der hævder at en politistat med al magt samlet i toppen er det, der stræbes efter.

Sonia