Danmark

12. juni 2007

Frafaldet fordoblet i 10-aarsperiode – erhvervsuddannelserne, dobbelt saa hoejt frafald blandt indvandrere


Senest tilgængelige oplysninger (2005) om frafaldet blandt indvandrere på erhvervsuddannelserne 

Ifølge:http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/publikationer/rapporter/2005/taenketank_ungdom_uddannelse/html/chapter01.htm?&searchword=frafaldsprocent  

”…På erhvervsuddannelserne og de øvrige erhvervsfaglige uddannelser er frafaldet helt oppe på omkring 60 pct. blandt unge udlændinge. Det er et dobbelt så højt frafald som for danskere…” 

Ifølge:http://www.uvm.dk/05/fr.htm?menuid=6410 : 

”Frafaldet i erhvervsuddannelserne er mere end fordoblet i de seneste 10 år. Ny publikation (fra 2005) samler erfaringerne på området […]

 I 1994 var der cirka 10.000 elever, som begyndte på en erhvervsuddannelse uden at fuldføre den. Nu er tallet 21.000. Selv om der i samme periode har været en lille stigning i antallet af elever, som begynder på en erhvervsuddannelse, er det samlede resultat, at erhvervsuddannelsessystemet i dag færdiguddanner et historisk lille antal elever…” 

Ifølge:http://pub.uvm.dk/2005/frafaldsopsamling/kap04.html:

”…at kun ca. 40% af de unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund, der påbegynder en erhvervsuddannelse, når at gennemføre den (frafald: 60%)…”

Sonia

Katastrofe for multikulti-danmark:

https://danmark.wordpress.com/2006/11/12/nu-er-det-en-skandale/

Forskerspiralen gentages – men skoven kan ikke ses p.g.a. for mange traeer


Forskningsminister H. Sander har fundet en interessant forskerspiral. Kun én ud af 35 forskere stammer fra forældre uden for universitetsverdenen – især interessant når man ser lidt nøjere på kendsgerningerne og sammenholder med:

I 1970-erne råbte 68-generationen op om, at der skulle brydes med datidens onde cirkel med alt for få på universiteterne, der havde forældre uden en universitetseksamen.

Hvad kan vi lære heraf: At 68-generationen ligedes satser på deres egne børn (de søger uddannelserne nu) ved udvælgelsen af de egnede til gymnasiet og dermed til universiteterne. Derudover lærer skoleeleverne ikke nok i centrale fag, bl.a. matematik og naturvidenskab, helt nede fra i Folkeskolen, og det fører til, at fag som matematik, fysik, kemi, tysk og fransk vælges på det lave fællesniveau i gymnasiet. Dette fører selvfølgelig ikke til universitetseksaminer endsige forskningsresultater. I øvrigt stikker de dygtigste af til England og USA.

Der er også fare for at systemet, som det er indrettet, simpelthen bekæmper den genetiske arv. Man kunne hverken i 70-erne eller nu hævde at forældre uden en videregående uddannelse føder de bedst egnede børn.

Sonia 

Der lyves om indvandringen til Sverige


Det er naturligvis løgn, når mainstream-medierne melder, at knap 50.000 indvandrede til Sverige i 2006. Der indvandrede i alt 96.800 til Sverige i 2006. Naturligvis fører det fællesnordiske samarbejde og ikke mindst EU-Schengen-aftalen til, at både ledige svenskere og fremmede tiltrækkes af det danske velfærdssystem, efterhånden som indvandrerne i Sverige dræner den svenske økonomi for “den sidste benzin”.

Sverige har tabt.

https://danmark.wordpress.com/2007/02/27/sverige-danmark-og-norge-rendes-over-ende-i-denne-orden/

Sonia