Danmark

25. oktober 2016

Dr. Proebstl nr. 40 – DER FASCHISMUS- for et år siden

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 09:18

En vigtig tilføjelse/rettelse til doktorens tirader: Renter er der intet odiøst i; de er vederlag for at kunne bruge andres penge, før man selv har tjent dem. Det afgørende er statsgælden og renterne på samme. Statsgælden er ene og alene fremkaldt af politikerne. Om centralbanken er privat eller offentlig er ligegyldigt; det afgørende er at indsigtfulde holder aktiv kontrol med centralbankens pengeudstedelse, der skal grundlovssikres. Doktoren får det til at se ud – tilsigtet eller utilsigtet -, som om de private banker er de skyldige. Dette er ikke rigtigt; det hele starter ved marionet-politikerne, der ingen begreber har om den nødvendige indretning af et sundt samfund.

Betegnelsen Kapitalisme er opfundet af Karl Marx

http://www.lilliput-information.com/Historien-bag-Europas-velstand-og-velfaerd.pdf

23. oktober 2016

Dr. Alfons Proebstl – henholdsvis to og et år siden

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 22:30


Dr. Alfons Proebstl nr. 77 13:1 – for et år siden

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 22:09

22. oktober 2016

UNGARN I DAG


gettyimages-494052778-640x426

Ungarn zu EU-These – Migration ist gut: „Sorry, das glauben wir nicht“

Henryk M. Broder for 2 uger siden – Video

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 10:48

Henryk M. Broder : Video

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 10:44

Pat Condell : Europas sidste chance – med danske undertekster

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 10:26

16 strafferetseksperter: Merkel har forbrudt sig mod grundloven


124518

Der kan være gode argumenter for eller imod den masseindvandring til Tyskland. Men man er nødt til at forblive inden for grundloven, og det må aldrig ske så demokratiet trædes under fode. Dette er præcis, hvad den tyske kansler Angela Merkel gør, siger udtalelser fra 16 kendte forfatningsmæssige advokater i bogen ‘Der Staat in der Flúchtlingskrise‘…

Læs videre: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/staatsrechtler-sehen-bundeskanzlerin-merkel-als-verfassungsbrecherin.html

21. oktober 2016

Sverige med ekstrahjælp til tilbagevendende ISIS-jihadister


download
Kilde: http://www.oe24.at/welt/Schweden-gibt-ISIS-Kaempfern-gratis-Fuehrerscheine/255573142

Tilbagevendende jihadister skal modtage særlige rabatter. Sverige er et af ‘de mest liberale lande i verden’. Tolerance er meget vigtig og bør ikke stoppe ved andre verdensanskuelser. Et nyt initiativ tages nu med det formål at sikre, at tidligere ISI krigere kan blive reintegreret i det svenske samfund.
Økonomisk støtte.
‘De cirka 80.000 indbyggere store by Lund vil nu støtte en redningspakke’
for at lette ISIS-jihadisternes tilbagevenden til landet. Støtten omfatter skattelettelser, gratis kørekort og finansielle tilskud til boliger. Kun sådan kan jihadister igen leve et normalt liv. Tidligere ISIS krigere skal have samme støtte som andre værdigt trængende.

…………………….

Og lidt til…
Om ISIS-krigerne kan tage våbnene med tilbage til Sverige meldes ikke, men den svenske våbenlov kan vel liberaliseres.
Lidt særskilt hjælp til bilforsikringspræmierne kunne vel også tænkes, nu bilerne synes at brænde en del i Sverige.

20. oktober 2016

Tyskland største bank står måske over for sammenbrud

Filed under: Economics, Education, Finanskrise, Free Speech — Jørn @ 18:01

Sammenbruddet af Deutsche Bank ville sandsynligvis udløse en dominoeffekt blandt vestlige banker. Og EU tåler ikke at Tysklands største bank går ned.Det vil sætte en dominoeffekt igang af de helt store.

Når Jacob Rothschild siger han har købt guld op, fordi centralbankerne er ude af kontrol, begynder man at forstå størrelsesordenen, og det er offentligheden ikke uforudset blevet holdt helt uden for. Den herre og hans familie har i århundreder rent faktisk kontrolleret verdens centralbanker. Allerede i begyndelsen af 2016 meddelte Lord Jacob Rothschild, at de trækker sig mere og mere ud af aktiemarkedet og mindsker valutabehold-ningerne ligeså for at forøge guldbeholdningen, og han advarede om at verden nu bevæger ud i ukendt farvand, hvor konsekvenser er umulige at forudsige.

De seneste seks måneder har vist, at verdens centralbanker fortsætter den største pengepolitik-eksperiment i verdenshistorien. 30 procent af statsgælden i verden forrentes med negative renter.

Kilder:

China may be the one to bail out Deutsche Bank: http://www.businessinsider.com/china-may-be-the-one-to-bail-out-deutsche-bank-2016-10?r=US&IR=T&IR=T
og
http://derwaechter.net/rothschild-verdoppelt-goldbestaende-waehrend-der-bankenkollaps-beginnt-deutsche-sollen-vorrat-an-nahrungsmitteln-und-wasser-anlegen

…………………………………………..

Vi har været inde på emnet statsgæld:

 
TRO KAN FLYTTE BJERGE, MEN IKKE SÅ MEGET I VOR TID, FOR DET TAGER SIN TID – TROEN PÅ VERDENS SELVUDNÆVNTE FORVALTERE BLIVER PARADOKSALT NOK STÆRKERE END MANGE KENDSGERNINGER HVER ENESTE DAG, INDTIL KENDSGERNINGERNE SOM ALTID TAGER OVER FOR EN STUND, OG INDEN ET FORNYET TILBAGEFALD PÅBEGYNDES.

Det sidste er hvad erfaringen har vist nogle gange i historien; bygger ikke på viden; det kunne også blive anderledes. De menneskelige egenskaber, der naturligvis er afskaffet pr. ikke-udtalt, men underforstået politisk korrekthed, har ikke ændret sig meget de seneste 2.500 år, så et tusindårsrige bliver dette ikke i følge de almindelige regneregler. F.eks. regning på statsgældens udvikling i Europa og her. Denne udvikling foregår ikke i en kortbølgebevægelse, som forventningsskabende medier ellers lader forstå.

Det er derimod de fortrinsvis politiker-fremkaldte bølgebevægelser (mest benævnt konjunkturer sat i gang af offentlige underskud og pengeudstedelse), der netop fører til statsgælden. I privatsfæren er regelen den, at når långiverne kan udregne, at debitor ikke kan skabe indtægter, der er tilstrækkelige til at mere gæld kan afvikles, så standser långivningen. Om ikke en naturlov, så en kendsgerning, der ikke levner megen plads til fortolkning, for det er i regelen et ret enkelt regnestykke.

Det samme gælder også for stater og for mere eller mindre føderale sammenslutninger af stater. Det er ikke noget nyt. Der til kommer de fleste stater m. v. , men højest én gang i et individs levetid med de styrende, der naturligvis også repræsenterer de uforanderlige menneskelige egenskaber, viser den overleverede erfaring. Man lærer ikke her ved oplevede gentagelser….

Fortsæt denne satire-gennemgang af stort og småt under løgnens regimente: https://danmark.wordpress.com/2013/10/07/hvorfor-befolkningsopgorelserne-og-meget-andet-henligger-udu-i-officiele-faktaoplysninger-lidt-morsomt-indslag-indimellem/

Older Posts »