Danmark

26. november 2008

Fire Store Danskere – der planede terrænet flak


I 2002 og 2003 havde både Tyskland, Frankrig og Italien negativ vækst, og Danmark var også tæt på begyndende deflation, nu er det galt fat igen. Det er i grunden tragikomisk selv for en unions- og eurotilhænger, at det gik og igen går rigtig skidt i disse centrale eurolande – det går endnu værre i de øvrige. De ledende havde nemlig noget andet effektfuldt, men lige så falsk i baghånd, som vi skal se nedenfor. Hele OECD forventes så efter denne baghånd at udvise negativ vækst i 2009. Negativt vækst i flere måneder efter hinanden benævnes deflation.

Kommer den, så udsættes alt erhvervsaktivt, fordi forventninger om stadigt lavere priser bliver styrende. Det fører så til en endnu højere realrente ved faldende priser og dermed endnu mere tomgang, når det bliver dyrere at låne. Skruen uden anden end én ende.

I efteråret 2006 [ http://www.business.dk/article/20061129/okonomi/111291139/  ] fik vi supplerende OECD’s ord for, at Danmark såkaldte opsving fra 2005-2007 var bygget alene på indenlandsk kredit- og forbrugsudvidelse. Vi måtte simpelthen have OECD’s ord med, fordi os er der ingen som stoler på.

Det er det her med karrieren, der giver én alt, ikke mindst indsigten og troværdigheden. Og at holde sig til sandheden fremmer afgjort ikke sagerne på nogen måde.

Men det var sandheden dengang, og nu er det så bevist, uanset hvad der oplystes af diverse tv-aktører som Hans Bischoff, tidligere Poul Jørgensen og andre på dansk TV gennem årene, indtil TV ikke oplyste noget andet end, hvad de retarderede dukker kunne præsentere kortfattet pr. ukompliceret staccato-diktat i en øresnegl, eventuelt ved at supplere med et piskeris, som også Hans Bischoff benyttede sig af, da det blev for kompliceret for ham. Det store skift i TV-økonomireportagerne skete så allerede fra midten af 1980erne. De to nævnte økonomikommentatorer var naturligvis nyttige redskaber for toppen; de vidste givet ikke bedre. Men der var langt til bunden.

Begge de to sidstnævnte havde i tillæg en afbrudt økonomiuddannelse bag sig.

Det var særligt morsomt at se senioren Hans Bischhoff optræde aften efter aften på skærmen i reklamerne i 2006-2008 for de kredit- og forbrugsudvidende, helst afdragsfri boliglån via kreditforeningerne under Bent Betjents og Hjort Frederiksens aktivistiske økonomi- og arbejdsmarkedsregime byggende på kredit, papir, indenlansk forbrug og ren forfølgelse. Selvfølgelig måtte der suppleres med daglige bekræftelsesinterviews fra velvillige erhvervsfolk i hver eneste nyhedsudsendelse.  

Det var bare så stærkt. Fire store danskere.

De satte det ikke i gang (kugler støbtes af andre som ikke ses), men de sendte de nødvendige usandheder ud til offentligheden for at få det til at køre via ‘samfundets informationsafdeling’. Sådan begyndte den sidste deroute.

 

Og det var også løgn – har vi set nu.

 

Sonia

25. november 2008

Hvordan man bliver til noget – den ene af linierne her til lands


Afdøde Peter Seeberg, museumsinspektør ved Viborg Stiftsmuseum

Siden hen indvandrerforsker og kulturpersonlighed.

Council of Europe: Recent Demographic Development in Europe 2000.

Peter Seeberg (red): Ubekvemme Udfordringer. Aktuelle tendenser i den danske og europæiske indvandrerdiskussion. Odense Universitetsforlag.

Til sidst gjorde han lykke i Rådet for Etnisk Ligestilling udpeget af Poul Nyrup Rasmussen.

 

http://www.hk.dk/hkwww/afdeling/odewww.nsf/Documents/27E2FEBE4D7D3764C125719A002FC720?OpenDocument berettede og indbød:

 

 ”Etnisk ligestilling og integration på arbejdspladsen

Tirsdag d. 5. september 2006, kl. 16.30 – 20.00.

Sted: HK-Huset Odense Merkursalen.

Ligestillingsudvalget i HK Odense og Stærk Dialog HK inviterer medlemmer og faglige repræsentanter samt virksomheder til et fyraftensmøde om etnisk ligestilling og integration af nydanskere på arbejdspladsen.

Der bliver mulighed for at høre 3 spændende oplægsholderes bud på, hvordan vi sikrer etnisk ligestilling, og hvordan vi kan få nydanskere ind på det danske arbejdsmarked. Vi inviterer på lidt etnisk mad.”

Peter Seeberg omtales således i ovenstående oplæg:

”Peter Seeberg har forsket i mange aspekter af integration i mange år bl.a. social arv”

 

Vi kan tilføje:

Nogle vil måske huske, at afdøde Peter Seeberg startede sin karriere i Joseph Goebbels UFA-studier i Berlin.

 

Seeberg skrev under på den spionmistænkte kommunist Arne Herløv Petersens sovjetbetalte fredsappel.
Og Seeberg var ligesom flere andre forfattere (også ovennævnte Herløv Petersen) på studietur til forfattere i Øststaterne. 

Den anden linie

Fri muslimsk indvandring under internationalen og liberalen 

Sonia

19. november 2008

20. century bedrag – naestsidste og naeststoerste her


Se disse korte klip: Tyskland 1919 –

Inden de hele filmafsnit nedtages kan følgende gennemgang være af interesse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lilliput-information.com/t/tidsfo.htm

Sonia

13. november 2008

Traktaten vi ikke skal kende, men godkende – Lissabon-taktaten


Politicians Meet To Ban Newspaper For Giving Publicity To Lisbon No Side
We are entitled in a free country to have full access to all the information we need to make a reasoned decision. Not only does the political elite want to ignore our democratic rejection of Lisbon Treaty, they now want to censure the media in advance of a second referendum. Contact these politicians and demand that they respect free speech (numbers below)…
http://www.wiseupjournal.com/?p=636

Similar things are happening in the UK. Fascism is moving fast.

The Independent: UK Govt Seek Complete Lockdown Of Media As Current Editor Censor Law Not Enough
Despite compromising news editors a new law would give security agencies and police unprecedented and legally binding powers to ban the media from publishing news stories…
http://www.wiseupjournal.com/?p=638

IRELAND HAS VOTED CLEARY NO, HOLLAND AND FRANCE THE SAME, BUT THEY CONTINUE:

End of nations:

http://uk.youtube.com/watch?v=9fjV9qccrTQ

Sonia

Sentimental kulturaccept lukker hullet – sharia i Europa er barbari


Efter ærkebiskoppen i Storbritannien talte varmt for sharia i 2007 kom der reaktion. Der er ingen effekt af protesterne mod det regime ingen af europæerne har godkendt ved folkeafstemninger, og en del af protesterne forbydes simpelthen. Tyskland har indført ret til bigami for muslimske mænd. I Italien får en islamist lov til at banke sine børn, fordi han er muslim:
From: http://uk.youtube.com/user/patcondell

Sharia fiasco:

Islam in Europe
http://uk.youtube.com/watch?v=nI5WoXpmPiM

 

Sharia –

dækkes ind under et nyt begreb ‘retspluralisme’ med bedre bundklang til falskføleriet
http://www.taastrupnetavis.dk/default.asp?Dok=30&Emne=1

(citat: Sharia, “Islamisk lov” har to kilder : Den ene kilde er Koranen, hvorfra et mindre antal vers tages i anvendelse. Den anden kilde er hadith, som er en samling af overleveringer om, hvad Muhammed plejede at mene, gøre eller sige i forskellige situationer. Herfra hentes langt den største del af de skriftsteder, som lægges til grund for sharia. citat slut)

Høje Taastrup kommune har flere år haft ansat ekspert i sharia. Et interessant indlæg fra DR debat. Dette utraditionelle skridt – jeg ville sige foruroligende – kommer efter gentagne konflikter mellem kommunens sagsbehandlere og indvandrere med muslimsk baggrund. Det er bl.a. ægteskabs- og skilsmisseret, som volder problemer. Skilsmisser, gennemført efter dansk lovgivning, anerkendes ofte ikke i de muslimske miljøer med det resultat, at kvinderne bagefter kan føle sig forfulgt eller rent faktisk være forfulgt. Fem medarbejdere ved Høje Taastrup kommune er blevet undervist i sharia af kommunens nye sharia-ekspert; men – bedyredes det – IKKE for at tillempe rets- og administrationspraksis efter dette “guddommelige” retssystem; men KUN for at sagsbehandlerne kan få en forståelse for muslimernes kulturbaggrund. Det vil nemlig hjælpe dem til, bedre at forklare de muslimske familier, hvordan det danske retssystem fungerer.

Bl.a. flerkoneri og kvinders begrænsede ret i forhold til mænds ret.

Dette er måske også virkelig den ret naive hensigt.

Men: Når man nu endelig har erhvervet denne herlige, nye viden, hvorfor så kun bruge den passivt? Hvorfor ikke hellere tage den AKTIVT i anvendelse? Især fordi dette jo kunne spare de i forvejen travle og overbebyrdede sagsbehandlere for megen møje og besvær med genstridige og modvillige indvandrerfamilier, som for alt i verden vil holde de islamiske principper i hævd. Jeg kan allerede høre det fjerne ekko af de eksperter og socialpædagoger, som under en fremtidig regering i radioens P1 plæderer for at bruge den indsamlede viden inden for “andre retssystemer” (læs: Sharia) offensivt, for at forebygge “kulturkonflikter”, samt for at imødekomme EU´s krav om religiøs og kulturel lighed!

Spøger spøgelserne kun i min fantasi? Desværre ikke!

I foråret 2005 argumenterede f.eks. advokaterne Bjørn Elmqvist og Laue Traberg Smidt for at lade en muslimsk mand blive familiesammenført med BEGGE sine koner – og således indirekte anerkende bigami (for muslimer) i Danmark – da vi ellers ville krænke den ene kones børns MENNESKERET til samkvem med faderen. Det kom også frem i 2005 – som bl.a. nævnt i Kristeligt Dagblad (14/10-2005) – at danske domstole i skilsmissesager mellem danskere og personer fra arabiske lande har taget hensyn til sharia-lovgivning, som bl.a. stiller kvinder ringere ved bodeling [den halve arveret i forhold til mænd]

Er det ikke fuldstændig uhørt!?

Danske statsborgere må altså – i eget land – finde sig i, at landets domstole i et eller andet omfang tager hensyn til fremmedes ret. Da den danske part i sådanne sager ifølge sagens natur så godt som altid vil være kvinden, bliver hun altså forfordelt – efter vor egen lovgivning. Det er horribelt! Hvor er kvindesagsbevægelsen!? Jeg anser initiativet i Høje Taastrup kommune som et problematisk skridt ud på en glidebane, som i værste fald kan gavne bestræbelserne for at indføre “overlappende retsordner” i Danmark (og de andre, vesteuropæiske lande) som bl.a. juraprofessor Hanne Petersen – men også andre – argumenterer for. Jeg vil citere lidt af, hvad Hanne Petersen skriver i bogen “Samfundsvidenskabelige syn på det religiøse”:

“En retspluralistisk opfattelse indebærer, at retsdannelsen ikke udelukkende sker ved (demokratisk valgte) lovgivere, men at retsskabelse og retsanvendelse udspringer fra mange andre CENTRE eller KILDER.

Et retsbegreb eller en retsforståelse, hvor normer af både positiv-retslig karakter, normer af religiøs karakter, af etisk og moralsk karakter og andre typer af normer kan tillægges betydning både i retsvidenskaben og i retsanvendelsen, kan af nogle ses som en trussel og af andre som en mulighed. ”For imamer og mullaher er det ikke blot en mulighed; men en sand FORÆRING!
Med sådanne blinde og døve juridiske eksperter kan vi fremover vente os lidt af hvert her i “Krigens Hus”!

Modtaget fra:
Venlig hilsen Henrik Ilskov-Jensen

Til allersidst: en lov for muslimer. Det muslimske fællesskab bygger alene på religiøs tro. Al muslimsk viden står i Koranen. Essensen bag en almindelig dansker, der aldrig bringes til at forstå en muslim:

Vi i Vesten går ikke så meget i kirke, men det fordi vi ikke behøver det, og vi har heller ikke fået pålagt af vores Gud at gøre det. Vi ved godt, at alt i os, ethvert ja, ethvert nej til hvad som helst udspringer af kristendommen og vesteuropæisk 1000 årig kultur. Som kristne er vi hver af os sat af Gud i valget mellem godt og ondt. Vor næste er vor nærmeste. Det ser mest ud som om vore ledere vil have at vor næste er de mest fremmede.

Allerede i 1500-tallet fandt vi ud af at adskille Guds og Kejseren Rige – med Martin Luther og Reformationen. Uden denne adskillelse gør de gestlige og verdensfrelserne sig til noget overjordisk, men da de ikke er det, og så bliver der hver gang krig. Vi vil fred her til lands. Det danske fællesskab bygger på fælles værdier og arven fra vore forældre og bedsteforældre o.s.v.

Al dansk viden bygger på friheden, som er en europæisk opfindelse, nysgerrigheden, erfaringen, historien og traditionen.

I øvrigt mener jeg at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linie med hjælp og støtte til fremmede magter. (“Landsforræderi”).

Eliten tager vores historie, vores sprog og vores nation – vort liv, fordi de ved de har magten nu, når de styrer historien. Og har de magten nu, forventer de også at have magten i fremtiden.

Danskerne er ved at blive historieløse – helt på beregning. Børnene lærer ikke historie mere i skolen. Det er sket helt på beregning. Magthaverne kan så lettere få krammet på os.

Et folk uden viden om dets nationale historien er slet ikke noget folk, men en flok.

Al vor viden og kunnen bygger på friheden, som er en europæisk opfindelse, på erfaringen og traditionen. Alt dette sammen med sproget og kristendommens værdier er smeltet sammen gennem en 1000 årig udvikling. Det vil 1½ generation inklusive den danske djævleyngel sætte over styr og udslette.

Når børnene og de voksne gøres historieløse og sproget ødelægges, mister de let hele deres identitet. Men det er også meningen. Så opstår det berømte tomrum i de berørte mennesker, og så kan alt være lige godt og dermed lige meget. Så føler mennesket sig ene og forladt.

Derefter kan der plantes alt mulig tilfældigt og fremmed i det tomme menneske for hvem alt er ligegyldigt, for hvem alt har samme værdi. Multikultur og multietnik er eksempler på sådan vås. Ingen homogen nationalstat kan stå model til en sådan cocktail. Det har vist sig overalt, hvor det er blevet forsøgt. Præcis som med marxismen, der også var noget vås opfundet til formålet – at gøre menneskene til undersåtter, bortset fra toppen og dens håndlangere.

En postmodernist afskaffer også virkeligheden og erstatter med multikulti-ideologi, falsk føleri – også kaldet udstillings-humanitet og giver dig selvhadet, ikke mindst.

I virkeligheden er det opløsningen af nationalstaterne den herskende elite vil frem til, så EU/FN kan tage over. De bruger blot indvandringen og ødelæggelsen af vore kulturværdier som midler dertil.

For en retsreligion som Islam eller Muhamedanismen er denne forudsætning simpelthen startsignalet til dens folkevandringer.

Så sent som i slutningen af 1600-tallet forsøgte de at tage dele af Europa med militær. Dengang var der også krig på Balkan. Læs om det på: http://gatesofvienna.blogspot.com (om Wiens gader 1683)

Nu er der lagt en anden mere effektiv strategi: Indvandring, børnefødsler og racismebeskyldninger, når de ikke kan få deres vilje i vores land, “som de sølle stakler de er” og til sidst trusler og terror. De er asylanter, når de skal ind. Men de vil ikke hjem igen.

Kunne man forestille sig, at vore værdier netop har frembragt et – trods alt og så længe det varer – meget mere tilfredsstillende samfund, end det de kunne skabe på retsreligionen Islam?

Når en islamist, muslim eller muhamedaner taler om fred og demokrati skal du huske, at det var der et par andre magthavere i historien, der også gjorde, selvom det betød det modsatte. Cæsar, Stalin, Hitler, Filip Den Anden, Napoleon.

Frihed taler en muhamedaner næsten aldrig om…..af gode grunde.
supplement: http://euro-med.dk/?p=250
http://euro-med.dk/?p=1252

Sonia

10. november 2008

“Tyrkerne byggede som bekendt Tyskland op efter WW2” og de rev ogsaa Muren ned i 1989


http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/23/0,3672,7401655,00.html

“Wie ein Türke die Berliner Mauer abriss

Erinnerungen eines Mauerspechtes an den Winter 1989

von Mareike Aden

Der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 war der wichtigste Schritt auf dem Weg zur Wiedervereinigung. Auch der türkischstämmige Murat S. verbindet damit besondere Erinnerungen: Als “Mauerspecht” verkaufte er Teile der Mauer tütenweise…”

Politisk ukorrekte kommentarer i denne forbindelse:

http://www.pi-news.net/2008/11/tuerken-bauten-land-auf-und-rissen-mauer-ab/

 

Sonia

7. november 2008

The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand Understanding the Conflict’s Evolving Dynamic


Apparently we were not meant to know anything about the background of the turmoil in Thailand according to the mainstreams:

 

The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand Understanding the Conflict’s Evolving Dynamic

From: http://www.cfr.org/publication/17307/rand.html

Author: Peter Chalk

“September 22, 2008

Current unrest in the Malay-Muslim provinces of southern Thailand has captured growing national, regional, and international attention due to the heightened tempo and scale of rebel attacks, the increasingly jihadist undertone that has come to characterize insurgent actions, and the central government’s often brutal handling of the situation on the ground. Of particular note are growing concerns that the conflict is no longer purely local in nature but has been systematically hijacked by outside extremists to avail wider transnational Islamist designs in Southeast Asia…”

————————————–

We are not very surprised.

Sonia

6. november 2008

War on Terror – Germany’s GSG-9


The result of immigration-project.

Without immigration the terror could not reach Europe.

http://www.youtube.com/watch?v=7LJAfNRZRg4

And take the related videos to the right – first is not the best.

Jihadists Call On Muslims in Indonesia to Attack U.S., British, and Danish Embassies, Western Interests


MEMRI

Islamist Websites Monitor Project

From: http://www.memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=SD210408
In response to the imminent execution of three terrorists who masterminded the 2002 Bali bombings, a November 6, 2008 post on Al-Hesbah urged the Muslims in Indonesia to attack economic, religious, and diplomatic institutions associated with the West.

To read the full report, visit http://www.memriiwmp.org/content/en/report.htm?report=2898.

5. november 2008

EU-Jugend In EUSSR – USA Has Something Called USSA – Perhaps We End Up In Paradise Here On Earth If It ContinuesInstructed by Margot Wallström, Sweden

Here is something better for Contentkeeper to interfere in rather than to stop schoolchildren 
from learning from my qualified reading on The Financial Crisis
Can it continue?
http://uk.youtube.com/watch?v=wJIcpaFjlRs


J. E. Vig
Older Posts »