Danmark

5. juni 2007

Bertel Haarder har ikke let ved at indse den simpleste logik


Når Bertel Haarder undrer sig over den voldsomme vækst i antallet af skoler, hvor de to-sprogede (eller rettere 1½-sprogede) er i flertal (12 pct. stigning på to år), uanset at regeringen har givet kommunerne mulighed for med lovhjemmel at fordele de fremmede på flere skoler, så må vi sige at overraskelsen vel sagtens inden længe vil kunne forventes at være ensidigt på hans side:

  1. Indvandringshastigheden stiger år for år takket være regeringen
  2. Indrejsende har ca. 3 gange flere børn end danskerne i samme aldre i gennemsnit
  3. De allerede indvandrere og de nye indvandrere føder i alt mindst 3 gange flere børn end danskerne i Danmark
  4. Børn bliver ældre her i landet, når de ikke returneres med deres forældre
  5. Der findes ikke et uendeligt antal skoler at fordele de fremmede på i nogen kommune

Det er ikke så svært at forstå resultatet af denne logiske og meget simple følge for normalt tænkende mennesker, der beskæftiger sig en smule med virkeligheden uden for Christiansborg.

Om senest 10 år d.v.s. senest 2017 vil befolkningssammensætningen i de skoledistrikter, hvor de fremmede har flertal blandt skolebørnene i dag, fremstå med et flertal af fremmede blandt 17-26 årige. Det kræver kun kendskab til regnearten addition at indse dette. I øvrigt den simpleste befolkningsprognose man snart kan forestille sig.

Sonia