Danmark

28. februar 2012

IRERNE SKAL HAVE FOLKEAFSTEMNING OM DEN BUDGET-DISCIPLINÆRE UNION


February 28, 2012 — 12:15 p.m. EST

Ireland to Hold Referendum on EU Treaty
DUBLIN—The Irish government announced plans Tuesday to call a referendum on the new European Union budget-discipline treaty, a vote it—and the rest of the euro zone—had hoped to avoid.

————————-

Det er underholdende så forskelligt suverænitetsafgivelse kan vurderes: I Danmark går hovedparten af både den forrige og den nuværende regering ind for at der ikke er skal folkeafstemmes.

25. februar 2012

MODSÆTNINGSFYLDT TRÆK VED POLITIKERNES HÅNDTERING AF INDVANDRINGEN


Blairs og Browns gigantattentat på England med over 3 mio indvandrere på godt ti år. Her er børn født af indvandrere i England ikke medregnet.

Hvordan var det her?

I Danmark klarede Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen med støtteparti fra 2001 til 2011 kun at forøge antallet indvandrere og deres børn med 50,6% fra 488.584 til 735.924. D.v.s. en stigning i det absolutte antal med 247.340, bl.a. fra Somalia, Irak og Afghanistan med henholdsvis 9.988, 10.702 og 19.076 på ti år. IQ-gennemsnittene i de tre nævnte lande er henholdsvis 68, 84, 87. I England er indbyggertallet ca. 11 gange større end i Danmark. Ganger vi forøgelsen i Danmark med 11 fås 2,72 mill (og børnene født i DK er medregnet).

Når det kommer til danske statsborgerskaber ved lov har det vist sig, at den tidligere regering ‘viste en særlig forkærlighed for’ tildelinger heraf til Somaliere (IQ-gennemsnit: 68): 9.781 fra 2001 til 2011 (84,5% af alle tildelte til somaliere siden 1979).

Om det var for at få irakere og afghanere til at slå igen som svar på DKs krigsdeltagelse i de to lande er svært at sige. For et år siden meldte Information at somaliere flygter ud af Danmark
(http://www.information.dk/telegram/266497). Nej, det var sludder, præcis som vi første gang afslørede det i JP i 2005. De blev ‘danskere’ på papiret, så det så ud som om de rejste hjem. Derimod de angiveligt borgerlige medier Berlingske og BT melder henholdsvis at somaliere og palæstinensere er de mest kriminelle af indvandrerne i DK (http://www.b.dk/politik/er-somaliere-og-palaestinensere-mest-kriminelle), og der er noget med pirater, selvmordsbombe, mord på offentlig embedsmand forsøg på øksemord (http://www.bt.dk/samfund/dansk-politik/det-perverse-somaliske-miljoe). Hvorfra den tidligere regering fik sin interesse for at tage somaliere ind, kan man sandelig godt spørge om. De føder i gennemsnit 4-5 gange flere børn end danskerne. Det kan være der den ligger. Næsten 30.000 fra lande i hvilke Danmark deltager i krig og næsten 10.000, der i gennemsnit scorer gevaldigt på både kriminalitets- og børnefødselsskalaen, og det stik modsatte m.h.t. IQ-gennemsnittet. Når nu vi ved at IQ for 80% er arvelig, og vi et ganske lille øjeblik tænker på den danske erhvervsstruktur/udvikling, ‘så kan vi sandelig godt se at somaliere skal tildeles danske statsborgerskaber en masse’.

For størrelsesordenen, 2011: indbyggere i :

Sønderborg: 27.737

Slagelse: 31.979

Brønderslev: 11.840

D.v.s. den forrige regering lukkede et antal ind fra blot Irak, Afghanistan, og Somalia svarende til summen af indbyggertallene i Sønderborg og Brønderslev eller Slagelse og Brønderslev.

DU KAN KOMME TIL GRAVENS RAND PÅ EN LØGN, MEN IKKE TILBAGE IGEN


Det er nemmest med sandheden – der er ikke så meget at huske på

Ved at læse folkningsregnskab 1 for 2011 på http://www.lilliput-information.com/indv20111og2.pdf vil man ved simpel ‘lægge sammen og trække fra regning’ se, der er noget galt med det officielle befolkningsregnskab. 

Det kan også illustreres over et længere tidsforløb, som det er sket her: 1979-2012 med laveste fødselsrate i Danmark i 1983. Her falder den officielle fødselsrate-kurve (den fuldt optrukne røde) næsten sammen med vor residual-estimerede fødselsrate-kurve (den stimplede røde for etniske danske) for sidste gang. Den sorte er den samlede dødsrate i Danmark. Den øverste punkterede kurve i figuren viser den gennemsnitlige fødselrate blandt individer med udenlandsk oprindelse som følge af nettoindvandringen. Sammensætningen af denne indvandring er således bestemmende for gennemsnittet blandt de udenlandske oprindelser i Danmark, selvom raterne forudsættes fastholdte for de forskellige oprindelsesnationer. Mere indvandring fra højfertile områder som f.eks. Somalia får kurven til at vokse. 

Du kan sige at den stiplede røde ‘trækkes op til den fuldt optrukne røde af den øverste, punkterede kurve (den højfertile indvandring). Du ser de kortvarige virkninger (den øverste, punkterede) af at det herværende antal fra det lavfertile Østeuropa fra omkring 2006 (26-27 på første akse) mere end fordobledes i perioden 1995-2006 (fra 20.198 til 49.813 i antal). Og du ser nu et større fald i den samlede gennemsnitlige fødselsrate i DK, formentlig også som følge af et fornyet fald i den etniske danske fødselsrate. Den sorte kurve nederst viser den promillevise (promille er pr. 1000, procent er pr. 100) årlige ændring i folketallet.

Ved det lokale minimum for fertiliteten i 1983 (4 på 1. akse) falder den fuldt optrukne og stimplede røde næsten sammen, fordi der ikke er mange (ialt 125.836 udenlandske oprindelser) til at trække den stiplede op. Med ‘den åbne dørs politik’ fra netop dette år sker der noget. Når trækket i den fuldt optrukne røde tilsyneladende ikke er så voldsomt til at begynde med, skyldes det at der endnu ikke er så mange individer til at trække gennemsnittet op via den punkterede med højfertiliteten øverst i grafikken. Meget tyder på at også den stiplede røde fortsat trække op indtil 17-18, bl.a. fordi  der skulle være valgt højere værdier for fertiliteterne blandt de udenlandske oprindelser ud fra hvilke, og ud fra det givne folketallet, ud fra den givne totale fødselsrate og ud fra den givne totale dødrate den etnisk danske fødselsrate er beregnet.

 

‘Folketallet vokser officielt mindre end fødselsoverskuddet

plus nettoindvandringen i Danmark i 2011′

 

Du kan læse en grundigere gennemgang af netop dette fra side 11 til side 12 på: http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf

23. februar 2012

NU SKAL VI HAVE PÅLIDELIGE OPLYSNINGER OM UDVIKLINGEN I ANTALLET AF HJEMMERØVERIER


Stadig flere hjemmerøverier

Berlingske Tidende 17. okt. 2009 22.47 Indland

“Antallet af hjemmerøverier fortsætter med at stige. Det viser en opgørelse fra Berlingske Tidendes Research, som har registreret 92 tilfælde af hjemmerøverier i år, mod 56 tilfælde på samme tidspunkt sidste år. Det er en stigning på 64 procent..”

Det var så i 2008 –

Rigtigt eller forkert?

——————————————————-

2009: http://www.information.dk/268873

“…En rapport om hjemmerøverier fra februar fra Københavns Universitet sætter tal på. Af de 375 personer, der blev sigtet for hjemmerøverier i 2009, var kun 15 indvandrere fra Østeuropa. Andre 15 var af ukendt nationalitet og ikke bosat i Danmark.2009…”

DF overdriver antallet af hjemmerøverier

Offentliggjort 04.06.11 kl. 08:30

http://jp.dk/indland/indland_politik/article2452397.ece

“…Peter Skaarup henviser til tal fra Justitsministeriets Forskningsenhed, der opgør antallet af hjemmerøverier sidste år til 359 – fordi man her også medtager blandt andet indbrud eller tricktyverier, der udvikler sig til røveri…”

https://danmark.wordpress.com/2010/02/04/uden-en-sand-afbilding-af-volden-og-gerningsm%c3%a6ndene-landet-over-kan-der-ikke-s%c3%a6ttes-ind-for-at-forhindre-volden-endsige-forebygges/

“Morgenavisen Jyllands-Posten hævder 30. januar 2010, at det er danske mænd, der udfører hjemmerøverierne i 44 ud af 50 tilfælde. Intet i Morten Phils artikel viser noget sådant. Specielt er det afslørende, at den angivelige analyse bag påstanden skulle bygge på røverierne i knap 16 måneders periode tilbage fra 1. august 2009 – i alt 30 røverier med 50 dømte, er resultatet af Phils analyseren, skriver han. 30 røverier i den anførte periode kan kun have været et udpluk af helheden, da netop langt flere hjemmerøverier har været igennem lovmaskinen siden i hvert fald 2006. Og hvorfor kun medtage denne korte knap 16 måneders periode? Vi har et bud...”

https://danmark.wordpress.com/2010/01/31/vi-er-desvaerre-ikke-med-men-det-sker-oftere-og-oftere-i-disse-aar/#ma

“…Hjemmerøveriernes antal steg i perioden 2006-2009 angiveligt sådan: 16-23-56-mere end 100 efter det oplyste fra dagbladene. Desværre fandtes der ikke nogen officiel tilgængelig opgørelse af hjemmerøverierne (indtil nu), idet disse indgik skjult i en anden af de kriminelle hovedgerningskategorier til trods for, at den officielle opgørelse har adskillige hovedgerningskategorier, der fremstår med et langt lavere antal forbrydelser end netop hjemmerøverierne. Sågar har tre andre kategorier i den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik haft antallet nul de sidste to år (??)…”

I øvrigt var det sande antal hjemmerøverier i Danmark i 2009:

364 og dermed ikke som anført i bladene.

https://danmark.wordpress.com/2010/02/03/mere-end-ti-røverier-om-dagen-og-det-ene-er-hjemmerøveri-i-gennemsnit-i-2009/

“…Hjemmerøveriet har fået en overmåde interessant betegnelse i Danmarks Statistiks nye officielle opgørelse, der benævnes Kriminalitet‘. Den lister anmeldte straffelovsovertrædelser og har indføjet kategorien med en meget betænkelig betegnelse:

‘Røveri i egen bolig’ – vel noget vildledende, vil en dansker hævde.

Da vi må gå ud fra, at beboerne ikke foretager røveri i egen bolig, kan vi vist mere betegnende benævne overtrædelsen Hjemmerøveri eller Røveri i private hjem…”

364 tilfælde af anmeldte hjemmerøverier i 2009

Dokumentation hentes kvartalsvis på:

1. kvartal 2009: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR196.pdf

2. kvartal 2009: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR385.pdf

3. kvartal 2009: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR472.pdf

4. kvartal 2009: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2010/NR029.pdf

DF nåede til 359 i 2009 sammen med Juridisk Institut i 2011. Året før nåede vi til 364 i 2009

———————————————————–

2012: Vi  kan hente følgende fra DS for årene 2011 og 2010

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR029.pdf     viser

Nogle har utvivlsomt aflæst tabellerne fejlagtigt – evt. taget kvartalet for året. F. eks. Berlingske Tidendes i alt 56 i 2008. Derudover indplacerer man nu fra officiel side hjemmerøveri-forbrydelsen i flere kategorier. Derved syner antallene enkeltvis mindre. Præcis som det skete med ungdomsforbrydelserne, hvor ejendomsforbrydelser overskygger den personfarlige kriminalitet, når de antalsmæssigt sammenlægges: https://danmark.wordpress.com/2009/10/05/ungdomskriminaliteten-kamoufleres-og-ignoreret-af-de-ledende/

Fordelingen på oprindelser for gerningsmændene får stå hen, så længe børn og unge i dag benævnes danske eller danske statsborgere, hvis de er født i Danmark, i pressen ofte hvis blot de har overskredet grænsen. Vi kan sige er hjemmerøveriet er ny forbrydelse i Danmark, som vi ganske simpelt ikke har kendt til tidligere.

Vi læser på DR teksttv i dag at af 471 pågrebne for indbrud er 135 udlændinge på Fyn. Sektionsleder Per Algreen Pedersen Fyns Politi melder at det drejer sig om grupppeorganiserede bander fra Østeuropa, der laver serier af indbrud og forlader landet igen.

Vi kan ikke kende mørketallet der ikke påbribes, men vi ved at ejendomforbrydelser og indbrud er meget nedprioriteret af politiet. De nævnte antal viser en overkriminalitet på ca. 2. Det normale mønster er ellers en overkriminalitet på omkring 3 og ved de grovere forbrydelser – som vi henregner hjemmerøveriet til  – 3-4 gange overkriminalitet i forhold delpopulationens andel.

Hvorvidt denne fordeling er gældende ved forbrydelsen ‘hjemmerøveri’ kan vi ikke sige, og vi får det i alt fald ikke oplyst officielt med dokumenterende rådata. Nogen kunne måske få den realistiske tanke, at politikerne direkte eller indirekte er årsagen bag den megen kriminalitets-import.

21. februar 2012

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers sære betragtninger


“Euroen har forandret sig”

Nej, det er Vestager der har forandret sin trosbestemte opfattelse af Euroen, efter politikerne i Middelhavsområdet har acceleret deres underskuds-politik, da de ansvarlige politikere ikke havde pengeudstedelsen lige ved hånden, og EU så kaster redningskrans på redningskrans. Pengeudstedelsen var flyttet til Frankfurt am Main.

——————————-

Nej, Euroen forandrede sig i 1995, hvor den skiftede fra at være den kurssikre/hårde blandt valutasorter til evig tid, som det meldtes. Dette skift skyldtes et fransk krav til gengæld for Den Tyske Genforening. Så er det muligt, at Euroen netop nu skal til at have flydekurs, men det er p.g.a. redningskransene fra topgældsatte donornationer Tyskland og Frankrig og andre vildt gældsatte EU-medlemslande herunder måske Danmark. Hvis det ikke var der Vestager rettede sit blik, er Vestager mindst 16 år bag efter med sin melding.

En hård, obligatoriske Euro forudsætter at EU bliver en feuderal stat (det begynder også at ske med staternes selvforskyldte finansunion, der er et smart erstatningstræk for euro-medlemskab fra EU til sikring af sammensmeltningen uanset). En blød euro sætter inflationen og gældsætningen rigtig igang, hvorefter nedgangen i Euro-landene og deltagerne i finansunionen kan forløbe som i Middelhavsområdet til gældsætningen standses. Vi har netop forudskikket alt dette (minus finansunionen, som ville blive konsekvensen af eurodeltagelse uanset), før Euroen blev taget i brug i de første 12 EU-lande (så det viste sig at vi havde ret): https://danmark.wordpress.com/2006/06/01/euro-ultralight-og-euro-light/

20. februar 2012

REKONSTRUEREDE ANTAL OPRINDELSER I DANMARK 1. JANUAR 1983, 2001 OG 2012MATEMATIKKEN OG NATURLOVENE KOMMER INGEN UDEN OM

Hvor indvandrerne og deres børn stammer fra giver anledning til debat, fordi de officielle melder ét og kritikerne noget andet. I år f.eks. hævder Danmarks Statistik (DS), at hovedparten af indvandrerne kommer fra vestlige lande. Nu er det ikke sådan at indvandrerne og deres børn stammer andre steder fra, fordi nogle administratorer og nogle politikere beslutter at benæv-ne oprindelseslandene som tilhørende en anden landegruppering. Skal vi ikke sige de stammer fra, hvor de stammer fra – det ligger vist fast. Siger vi at gruppe 1 omfatter Vesteuropa uden EU-udvidelserne østpå, USA, Israel, Japan, Australien, New Zealand og gruppe 2 resten af kloden, fører dette til det stik modsatte resultat af det DS kommer til:

Indvandringen fra gruppe 1, 2011:   1.750 (13%)

Indvandringen fra gruppe 2, 2011: 11.260 (87%)

Summen af disse antal afviger med 396 fra resultatet i regnskab 1 (som følger i uddrag umiddelbart herefter). Danmarks Statistiks (DS’s) fortsatte, kreative håndtering af fødselsårgangene i Danmark betinger simpelthen dette, såfremt befolkningsregnskabet skal kunne korrigeres, så det tegner virkeligheden realistisk:

Nu er det også sådan at DS har valgt at kalde en del af indvandrernes fødte børn her i landet for ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ og ‘efterkommere’ af ‘efterkommere’, og dette indebærer at de kan være danske børnefødsler og et mindre antal for børn født med samme nationalitet som udenlandske forældre. Det kan ske på overfladen med de indførte tællekatagorier fra 1991, hvis ubrugelighed fylder 20 år i år. Man sige at ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ som begreber passer som fod i hose til en bortekik-trafik.

Men matematikken afslører selvfølgelig sagerne som ukorrekte. Folketallets stigning og den samlede fødselsårgang i Danmark rokkes der givet ikke ved af mindst én grund. Når vi fratrækker fødselsoverskuddet (aflæst til: 6.482) i 2011 fra folketallets stigning (aflæst til: 19.888) i 2011 får vi 13.406  

Officiel befolkningsoptælling:

viser nettoindvandring:………(aflæst): 22.614

Antallet af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ steg med:……….(aflæst): 17.944

Hvoraf flest var vestlige, hævder DS. Men dels er matematikken sandhed, dels kom der ikke så mange som hævdet. Men hvordan kan det nu hænge sammen, at vi pludselig efter flere år skal hører om for store indvandringsantal? Det skyldes selvfølgelig at man fra officiel side frimodigt har meldt til presse og øvrige medier om, at individerne af udenlandsk oprindelser tilpasser deres fertilitet og fødselsrate, så de nu føder under to børn pr. kvinde. Der er bare det med folketallet og en fødselsårgang: Det skal jo stemme, skal det, hvis der ikke er kommet nogle fra Pandora (jfr. filmen AVATAR). 

Matematikken og naturlovene siger, at der ikke kan forekomme et fødselsoverskud (end ikke antallet af fødende unge kvinder betinger højere fødselsrater), men dette er ikke desto mindre konsekvensen af det oplyste uanset at folketallet steg med 19.888. Danskerne føder for få til at holde et stabilt antal og dog færre, end antallet man hævder de udenlandske kvinder føder pr. individ. Og alligevel ikke. Det kan faktisk være endnu værre: Se Befolkningsregnskab 1 på: http://www.lilliput-information.com/indv20111og2.pdf  

Sandheden er at de udenlandske først ‘udfylder huller’ efter danskerne (fødselsunderskuddet blandt danskerne) og dernæst præsterer de et fødselsoverskud på 6.482 i 2011. Vi har måttet rekonstruere hele befolkningsudviklingen. Her er lidt af den:


 

Der er supplerende og uddybende oplysningerne her:

http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf

http://www.lilliput-information.com/indv20111og2.pdf

16. februar 2012

IQ-PARADOKSET SKABER MAASKE VERDENER I ET ANDET UNIVERS


Ambitionerne/forventningerne overstiger det muliges kunst

– at gå imod naturkræfterne svarer til at ville sætte sig op mod universets byggesten. Det skaber kun ødelæggelse.

‘Korthuset, der tilmed er bygget uden fundament på ideologi, vælter’11. februar 2012

DEMOKRATI-FORVENTNINGER TIL EGYPTEN, OG DER VAR IKKE ET TØRT VESTLIGT ØJE – – ET ÅR EFTER


Reflections a Year after Hosni Mubarak’s Resignation

by Daniel Pipes February 11, 2012 Cross-posted from National Review Online: The Corner

http://www.danielpipes.org/blog/2012/02/reflections-a-year-after-hosni-mubarak-resignation

1.      Dewy-eyed predictions of democracy within the year proved to be as silly as they appeared to be back then. Instead, a power-hungry military leadership shows it will do whatever necessary to remain in the saddle.

2.      The real action has yet to come. The Syrian regime seems destined to fall and that could have destabilizing repercussions in the Middle East’s most important country, Iran.

3.      Do not confuse Arab regimes with Arab peoples. One of my consistent themes for years has been “if you are pro-Arab, you must be anti-Arab regimes.” Events in Libya and Syria have emphatically made this point.

4.      The Realpolitik regimes in Moscow and Peking will pay a price for their backing police states, and especially the Syrian one. Likewise, the pathetic Turkish foreign policy slogan of “zero problems” turned out to mean zero problems with police states.

5.      Islamists are pursuing the age-old Middle Eastern habit of splitting just as they attain success: The Muslim Brotherhood and the Salafis find cooperation difficult in Egypt. Hamas now boasts the Haniyeh and Meshaal factions. When Islamists take over in Damascus, they will break with the Islamic Republic of Iran. Ankara and Tehran are often at odds.

6.      My favorite statement summing up the past year’s complexities: The IDF has prepared humanitarian assistance for Syrian refugees in a buffer zone between Syrian- and Israeli-controlled territory. including thousands from the ruling Alawite sect, prompting Israel’s chief of staff, Lt. Gen. Benny Gantz, to muse: “I am not sure all the Alawites will run toward Israel,” but many will do so.

(February 11, 2012)

Join Daniel Pipes on a Fact Finding Expedition to Israel (For full details click here)

9. februar 2012

DAGENS STØRSTE SPØRGSMÅL


Dagens største spørgsmål?

Når landets justitsminister efter erfaringerne med de åbne grænser vil plædere for at bulgarere og rumænere skal kunne rejse pasfrit rundt i Europa er det så justitsen i Danmark og i EU justitsministeren varetager på bedste vis?

Når DSB’s erfaringer med indkøbs- og aftaleegnethed tages samlet i betragtning, mener man så det lige er tiden at DSB går på milliard-indkøb?

Når staten ikke kan styre DSB, hvorledes forestiller man sig så, at staten styrer Danmark?

Når Den Danske Bank (DDB) betegnes et finansielt masseødelæggelsesvåben 1) er det så udtryk for, at DDB har skabt den danske statsgæld?

Når reglerne for pengeudstedelsen og for udlån hidtil fastsattes af intetanende politikere sammen med en centralbank er det så sært at statsministeren i Ungarn ønsker ufravigelige regler herom i landets grundlov?

1) Jacob Funk Kirkegaard, økonom og research fellow ved den amerikanske tænketank Peterson Institute for International Economics.

6. februar 2012

Demography Is Destiny in Syria


Excerpt: http://www.meforum.org/3170/syria-demography

“Among the second wave of Arab Spring uprisings that followed Tunisia, Syria was the most spectacular “out of the blue” that suddenly arose in the face of the media and analytic community. Just days before Deraa exploded with protests last March, some analysts were still scrutinizing Syria’s circumstances and declaring the country to be immune from the Arab Spring. Nor did reporters who visited the country spot signs of a brewing storm. In fact, throughout the Arab Spring, the media and experts repeatedly fell into the same trap of confusing the capital city with the whole country. On the eve of the Islamist landslide in Egypt’s elections various polls and informed individuals were putting the popularity of radical Salafis at between 5% and 10%. The Salafis have indeed won about 10% of the vote… but only in Cairo. Nationwide they took almost 30%, beating even those unrepentant pessimists who were betting on a Muslim Brotherhood spring. In some provinces they grabbed all of 50%…”

[…]

“In some respects, the seeds of the current disaster were planted as far back as 1956, when Youssef Helbaoui — head of economic analysis in Syria’s Planning Department — famously declared: “A birth control policy has no reason for being in this country. Malthus could not find any followers among us.” Since then Syria has been living in a state of one uninterrupted demographic cataclysm. The regime was so obsessively pro-natalist that in the early 1970s, the trade and use of contraceptives in Syria were officially banned. By 1975, the birth rate reached 50 live births per 1,000 people, with Hafez al-Assad asserting that a “high population growth rate and internal migration” were responsible for stimulating “proper socio-economic improvements” within the development framework…”

————————-

Man havde i Syrien underestimeret den totale fødselrate ganske betydeligt. Den er cirka 47 pr. 1000 pr. år i Syrien. Og den totale dødsrate i Syrien havde man estimeret til 25, den var 20. For syrere af oprindelse i Danmark har vi senest anvendt fødselsraten 38,9 og den totale dødsrate i Danmark tæt på 10 i vor seneste projektion, og så er det endog de unge og de yngre med meget højere fødselsrater end den totale i Syrien, der vandrer. Den total danske dødsrate ligger også langt over de syriske oprindelsers af samme grund (venstreskæv mod de lavere aldre). Derfor har vi formentlig underestimeret antallet af syrisk oprindelse i Danmark ganske betydeligt.

Older Posts »