Danmark

31. juli 2007

“VANTRO” KAN/MÅ IKKE BYGGE MOSKÈER


juli 22, 2007
 
Muhammedaner pleier så visst ikke å være beskjedne når det gjelder å forlange at de “vantro hundene” skal støtte og finansiere bygging av moskeer (ofte kjent som = rekrutterings- og utdanningssentre for terrorister). Og så vel i Norge som i andre vestlige land løper partier over hele det politiske spektrum om kapp for å etterkomme kravene deres.

Nå er Vesten ikke den eneste del av verden som er infisert av politisk korrekt islamofili. Det hinduistiske India er plaget av den samme selvdestruktive pesten, særlig i de toneangivende kretser innen Kongresspartiet som for tiden sitter ved makten.
På samme måte som norske soldater i Afghanistan reparerer utdannings- og rekrutterings-sentre for terrorister hjelper indiske soldater til med å renovere moskeer i Kashmir. Hva mannskapene i den indiske hær mener om dette skal være usagt, men man kan vel tenke seg at de kan styre sin begeistring. Når de jakter på muslimske terrorister i Kashmir hender det rett som det er at terroristene søker tilflukt i moskeer og skyter mot sine forfølgere derfra.

Så langt er alt “normalt”, tilsvarende ting skjer en rekke steder i verden, hvor en eller annen sivilisasjon møter all sivilisasjons kollektive fiende, islam. Men så kommer det som slett ikke er normalt. Den øverste lederen for muslimene i Kashmir, Stormufti Mohammad Bashir-ud-din, har utstedt en fatwa hvor han proklamerer at “vantro”, dvs ikke-muslimer, ikke kan delta i eller bidra til bygging eller renovering av moskeer. Og han stopper ikke med det heller. I fatwaen erklærer han også at muslimene ikke kan ta i bruk moskeer som allerede er bygget eller renovert av den indiske hær før muslimene selv har refundert hæren de kostnader den har hatt med bygging eller renovering av moskeene. Først DA kan de rettmessig tas i bruk av muslimene som moskeer.

Dette høres jo i utgangspunktet ut som høyst uvanlige toner fra en muslim i alminnelighet, og fra en muslimsk leder i særdeleshet. At muslimer selv tar ansvar for sin egen situasjon er høyst uvanlig, det vanlige er å gi alle mulige andre skylden for de kalamiteter de påfører seg selv og andre. Men leser man fatwaen fra Kashmir og kommentarene til den litt mer grundig oppdager man fort at dette slett ikke er så nye toner fra muslimsk hold som det kan virke som. Stormuftien beskylder den indiske hær for å forsøke og blande seg inn i interne muslimske religiøse forhold, og at hele programmet med renovering av moskeer er politisk motivert.

Det siste har han på sett og vis rett i. Det er nok politisk motivert i den forstand at Kongresspartiet vil forsøke å vinne muslimske stemmer på det, nøyaktig på samme måte som norske politiske partier kappes om å slikke det islamofascistiske herrefolkets støvlespisser. Men i motsetning til muslimske ledere i Norge og andre vestlige land avviser altså stormuftien i Kashmir dette frieriet fra et islamofilt Kongressparti.

Når stormuftien antyder at det er “uislamsk” og i strid med sharia å renovere eller bygge moskeer for penger fra vantro er det pisspreik fra ende til annen. Moskeer både kan, har vært og blir bygget for midler som muslimene har frarøvet ikke-muslimer med omtrent alle tenkelige og utenkelige former for kriminalitet, så hvorfor i all verden skulle de ikke kunne bygges for penger som vantro er dumme nok til å gi muslimene frivillig? Det henger ikke verken på greip eller på noen annen redskap heller.

Saken er imidlertid likevel interessant, og relevant for norske forhold også. Neste gang muslimer i Norge forlanger støtte til bygging av moskeer bør noen fortelle dem at det “uislamsk” og strid med sharia at moskeer bygges for penger fra vantro, og henvise til Stormufti Bashir-ud-din i Kashmir i sakens anledning.

Kilde:
Repay Army, Mufti tells Valley Muslims
India Express 28 May 2007
Via den norske blogg Antijihad 17.6.07

Sonia

DE HAR TRAVLT


Som beregnet ved EU-midsommertopmødet ville EU-politikerne allerede den 23. juli være enige om at fortsætte og færdiggøre den traktat (=grundlov), man blev enige om ved midsommermødet. Mens befolkningerne er på ferie, er det tid at arbejde ivrigt og hurtigt for at gennemføre ting, som toppolitikerne ind til marven af deres knogler véd er befolkningerne imod og derfor uhæderligt at gennemtrumfe.

Den endelige formulering af EU-grundloven, som alle har at rette sig efter, fordi den står over alle de nationale vasalstaters love, skal ligge endelig færdig i omkring midten af oktober.

Når den er færdig og ratificeret (uden folkeafstemninger!) så er vi borgere lige så hjælpeløst fortabte som en flue i et edderkoppenet. Vi kan brumme og surre som fluerne, men vi er spundet ind i et klæbrigt lovnet, som indskrænker vor ytringsfrihed til det, vi kender fra andre diktaturstater som det tidligere Sovjet, Kina, Hitlers Tyskland etc.

Uden ytringsfrihed, er demokratiet færdigt.

Sonia 
 

ÅNDELIG OMSKÄRELSE


juli 30, 2007
Mennesket er dog en mærkelig skabning!
Det priser sin Gud og Guds skabelse – det være sig hvilken som helst gud – og så går det i rette med selvsamme guds arbejde! Det, han/hun har gjort er ikke godt nok!!!

Man er fixeret på sex. Og her er det, at guden har taget helt fejl! Nogle mennesker korrigerer med kirurgi og skærer dele af gudens skabelse bort.

Omskærelse! Lemlæstelse!

Sådan gør man ikke her! Man gør noget andet! Om ikke værre, så heller ikke bedre.

Man dyrker “ligestilling” eller om du vil “kønsneutralitet”, “genusarbejde”! Sidste vanvittige psykologiske indgreb. Man experimenterer med vore børn!

Drenge skal ikke være drenge! Piger skal ikke være piger! De skal være både og og ingenting!

Hvor vanvittigt projektet er, kom med al tydelighed frem, da en forskolelærerinde i Jønkøping sagde sit job op. Hun følte det absurd, at de medfødte forskelle skulle fjernes. ´Vi skulle være omhyggelige med ikke at tale om drenge- og pigelegetøj og ikke bruge forskelligt tonefald, om vi talte til drenge eller piger.

Som ligestillingsombud skulle hun deltage i videreuddannelse og diskussioner om kønsspørgsmål for at kunne “modvirke traditionelle kønsroller”. F.ex. kunne man gå ind i børnenes leg og styre pigerne til traditionelle drengelege og forsøge at lokke drengene ind i dukkehjørnet, forklarede hun.

I læreplanen for forskolen (1998) i Sverige hedder det:
“Alle som arbejder i forskolen skal hævde de grundlæggende værdier, som angives i denne læreplan og klart tage afstand fra det, som strider imod disse værdier. Voksnes måde at imødekomme piger og drenge, samt de krav og forventninger, som stilles til dem, bidrager til at forme pigers og drenges opfattelse af, hvad der er kvindeligt og mandligt. Forskolen skal modvirke traditionelle kønsmønstre og kønsroller.”
Fra den svenske skolestyrelses vejledning “Kvalitét i forskolan”, 2005):”Den aller vigtigste faktor hos alt personalet, uanset køn, er dog pædagogisk dygtighed og hvordan man forholder sig til børn og køn.”Betydningen af køn skabes i relation til omgivelserne og forandres efter sammenhæng og, hvad mennesket selv gør til mandligt og kvindeligt.”
“Ligestillingsarbejdet i forskolen må begynde med de voksne. Undertiden kan det være ligeså svært at opdage sine egne forestillinger om mandligt og kvindeligt som kønsmønstret i forskolens hverdag. Det er dog vigtigt at analysere, hvordan dette kønsmønster giver sig udtryk iden pædagogiske virksomhed og kobble det til læreplanens grundlæggende værdier. Analysen kan gøres ved hælp af forskellige metoder som f.ex. observationsskemaer, videodokumentation m.m. I analysearbejdet kan desuden vejledning ved kønspædagoger exemplevis være til stor hjælp.”

Skoleprojektlederen i Jønkøpings Kommune, Inger Kallings, betoner, at “personlige meninger ikke hører hjemme i forskolen”. Personalet skal være professionelt og følge styrelsesdokumenterne.
Dette forskoleprojekt er en slags åndelig omskærelse! Hvilken galskab! Hvordan var det? Har man ikke tidligere hørt, at folk blev tossede af at være tvangsindlagte på visse firmaers
psykologledede kursus?

Som omtalt på flere blogs i begyndelsen af juli findes samme galskab mod småbørn i Danmark. Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen fra det “liberale” parti Venstre har startede projektet under titlen “Kønsmainstreaming”. Hvilket sindssvagt ord!

Det er yderst påfaldende, hvordan projekter, love og regler har en tendesn til at opstå på samme tid i Europas forskellige lande og uden folkelig diskussion om det fornuftige heri.
Det kommer sig nok af, at EU er den overordnede stat, den feudale stat, som styrer alle de mindre vasalstater.
Ganske rigtigt: dette “kønsmainstreaming”-projekt, som kører 2005-2007 gennemføres med støtte fra den Europæiske Socialfond.

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2007/05/12/religioese-gruppers-ret-til-at-skaere-andres-organer-helt-eller-delvist-af-skal-standses/

Sonia

Forældre, jeg har advaret jer før. Pas på, hvad man gør med jeres børn!

Kilde: bl.a. Världen idag 20.7.07 og 30.7.07

ISLAMISK “FREDSBEVÄGELSE” AGITERER


Olaf Gerlach Hansen, tidligere chef for det under udenrigsministeriet hørende Center for Kultur og Udvikling (CKU), beskrev den 13. juni 2005 ved en konference i Rabat i Marokko, hvordan man skulle virkeliggøre de i 70´erne afgivne EU-løfter til de arabiske lande. Med andre ord, hvordan man skulle påtvinge de europæiske befolkninger at acceptere og underkaste sig islam og realisere EU-politikernes og arablandenes drømme: et EURABIA – til fordel for storfinansens industri- og handelsplaner.
I projektet indgik også, at 2006 udråbtes til “et multikulturelt år”. Med udenrigsminister Per Stig Møllers velsignelse og anbefaling (sic!) arrangerede CKU en udstilling, om Mellemøsten og de islamiske stater i Nordafrika under titlen “Images of The Middleeast” Man reklamerede intenst for festivalens kunstneriske indhold, men undgik at fortælle, hvad det egentlig gik ud på (se Festivalavisen!): nemlig en islammission rettet mod danske skoleelever.

Også Helsingborg deltog i Middleeastfestivalen. Sverige går som så ofte før aktivt i spidsen for islamisering, i dette tilfælde altså i forbindelse med “falskspillerne” i Danmark.
Islam er klar over, at det billede, indvandrerne giver den europæiske befolkning af islam, stort set er negativt på grund af muhammedanernes mishandlinger, vold og voldtægter etc.
Der skal minsandten meget til for at ændre dette billede og indbilde folk, at islam i virkeligheden er en fredselskende religion!!! (Det har vi jo hørt tusindvis af gange uden at det er bevist!). Det er ikke nok at hilse god dag med et tomt “Assalamu alaykum”, fred være med jer.

Det svenske studieforbund “Sensus” gik i samarbejde med det islamiske studieforbund “Rushd”* om at uddanne islamiske “fredsagenter”. Sensus´s leder, Mats Bernerstedt, indrømmer, at han ikke selv har meget kendskab til islam, men han samarbejder med (etioperen ?)Yasin Ahmed.

Imamen Othman Al-Tawalbeh i Helsingborg, der stammer fra Jordanien, er islamolog og søger som “fredsforsker” at forene de to uforenelige kulturer f.ex. gennem fælles morgenandagter, gudstjenester eller skoleafslutninger. Han er projektleder i ovennævnte studieforbund “Rushd” og har været udsendt af det svenske udenrigsministerium til dialogturné i Ægypten og Jordanien.

Fredsprojektet har et budget på 1,5 millioner. Pengene kommer fra Sveriges Ungdomsstyrelsen (250 000), Folke Bernadotte Akademien (300 000) og Allmænna arvsfonden (870 000).

Fra 2005 til nu i 2007 har de uddannet et hundredtal unge muslimer mellem 16 og 25 år til “fredsagenter”. Disse skal oplære flere “fredsagenter” og ligesom missionærer sprede et fredens billede af islam gennem studiecirkler og – vigtigst – i skolerne til de forsvarsløse skoleelever!!! Desuden skal der udgives “en håndbog i islamisk fredskultur” (sic!).

Målet er at danne en aktiv islamisk fredsbevægelse, der kan samarbejde med kristne fredsbevægelser, først i Sverige, siden i EU og i resten af verden. Der har hidtil aldrig existeret nogen form for islamiske fredsbevægelser, hvilket næppe kan undre nogen!
Et par af disse islamiske fredsagenter optrådte i Almedalen på Gotland under den traditionelle politiker-uge i juli.

Som planlagt (og omtalt i Festivalavisen fra Images of The Middleeast” sensommeren 2006) har man sendt unge – både kunstnere, journalister og “fredsagenter” – til Mellemøsten for videre information. Således har en gruppe unge svenske muslimer her først på året deltaget i et “fredspilotkursus” på Anna Lindh Fondens Institut i Alexandria (som er en del af “Barcelonaprocessen”). Man var benovet over at skulle “træffe store navne dernede”. (Herregud, netop sådan tom smigren af den lille mand på gulvet er et kendt våben!). Hvem var de “store navne”? Tidligere våbeninspektør Hans Blix, en ægyptisk mufti og religionsministeren… Og der var arrangeret mange forelæsninger på Al Azbar-Universitetet i Kairo, sagde Anna Lindh Instituttets leder Jan Henningsson…

Frikirkepræst Stanley Sjöberg advarede i den svenske avis “Världen idag” 20.7.07: nok er det vigtig at velkomne ærlige muslimers ønske om at fremme fred, men man skal ikke være blind for, at koranen opfordrer til vold.
Jo, vi “ikke-muslimer” har god grund til at være skeptiske til projektet. Inden indvandringen vidste vi stort set ikke noget som helst om islam og koranen, men nu har vi i adskillige år iagttaget muhammedanernes opførsel og hørt om begreber som taquia (den Allah velbehagelige løgn over for ikke-muslimer), æresmord, martyrere, terror etc. Vi har hørt og set og konkluderet…
Desuden har vi også lært en del fra tidligere såkaldte fredsprojekter, som i virkelighed havde andet formål: tænk på den sovjetstyrede fredsbevægelses mange fraktioner og medløbere under Den kolde krig eller på det europæiske Fællesmarkeds fredssnak, da det gjaldt at vinde magt. Også Hitler talte om fred. Og Chamberlain med sit “Fred i vor tid”!

Alle mennesker ønsker fred, men spørgsmålet er alene: – – – på hvilke betingelser?

*) Det latinske ord “sensus” betyder iagttagelse, følelse, sans, tanke, mening
Det islamiske studieforbund er opkaldt efter filosoffen Ibn Rushed = Averroes, som levede på Absalons tid.

Kilde: Avisen “Världen idag” 20.7.07, Gøteborgs-Posten, Sundsvalls Tidning, TV etc.. etc.

Sonia 
 

SINDSSYGE?


Det svenske studieforbund “Sensus” og det islamiske studieforbund “Ibn Rushed” samarbejder om et fredsprojekt, kaldet “Fredsagenterne”, som skal “skabe et fredeligt billede af islam”. De skal modarbejde, hvad de kalder “islamofobi”. Sidstnævnte ord er en nydannelse, ligesom flere andre ord, der vinkles for at påføre folk en bestemt opfattelse og opnå et planlagt politisk mål. Fobos betyder på græsk frygt, ikke mindst i forbindelse med krig. Udfra dette græske ord formede psykiatrien nogle betegnelser for visse psykiske lidelser, f.ex. klaustrofobi = angst for at være i et lukket rum. Og som et led i psykologisk krigsførelse har islamvenner inden for de sidste år dannet ordet “islamofobi” – hvilket altså skulle betyde en sygelig angst for islam.

Selv erklærer jeg mig gerne angst for islam. Kun en dåre frygter ikke islams brutale barbari!
Det er en sund og fornuftig angst for noget, der er farligt! Akkurat som når mine fugle på fuglebrædtet kikker sig godt om efter andre større fugle eller for katten. Angst er en naturlig og vigtig del af livet, som alle ved.

At islam-elskere med ordet “islamofobi” betegner alle, der nærer angst for muhammedanernes religiøse “kultur”udfoldelser, som sindslidende, er i virkeligheden en grov uforskammethed!

POSTED BY GERTRUD AT 28.7.07 LINKS TO THIS POST 

Sonia 

29. juli 2007

Vesten i verden – en lille sang

Filed under: Culture, Dhimmi, Fertility, Immigration, Jihad, War — Tags: , , , , , , — Jørn @ 21:45

Vesten i verden

Vesten i verden forstår ingenting i dag

Sejler alene med kurs mod den ædle sag

Kuldekrigsfreden har sænket os og vi drukner i skyld

Alle aviser og fjernsyn fylder os alle med fyld

Ingen må indse at vi er på vej mod undergang,

for…Børn vil vi ikke ha’, gider ingen få!

Gud vil vi ikke ha’, tror vi ikke på!

Under de rigtige meningers hvide flag

Taber vi verdenshistoriens største slag

Halvhjerne-krigerne er i stridende strømme på vej

Mod vore modnede landes rige og svage galej

Ingen vil indse at vi er på vej mod undergang,

for…Børn vil vi ikke ha’, gider ingen få!

Krig vil vi ikke ha’, tror vi ikke på!

Tænkernes tanke er tomme på venstre hold

Højre forsvinder i godhedens meningsvold

Lange debatter om ligegyldige småting bli’r ført

Masserne blunder og vågner aldrig og løbet er kørt

Ingen tør indse at vi er på vej mod undergang,

for…Børn vil vi ikke ha’, gider ingen få!

Os vil vi ikke ha’, tror vi ikke på!

Tekst & Melodi: TK

J. E. Vig

19. juli 2007

Reaktioner paa dommene, rejser spoergsmaalet: Hvorfor er de der??


Medens de Muhammed Cartoon Rage protesterende med opfordringer til mord og racehad blev sentenced – tre styk til 6 år og en til 4 år -, demonstrerede deres nikære tilhængere formummede udenfor mod hvad den britiske lov står for:

 policehell.jpg
Kilde:

http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=469285&in_page_id=1770

Extraction:

“Judge Brian Barker, the Common Serjeant of London, told the four men their words had been designed to encourage murder and terrorism.”

He told them: “No one is entitled to make perverted use of ideology to propagate destruction and death.”

The judge said the protest in February 2006 had been “threatening, hateful and uncompromising” and the four men had “whipped up a frenzy” and gone far beyond what was “acceptable and legal”.

Sonia

18. juli 2007

Kan man saelge landet?

Filed under: Justice — Tags: , , , , — Jørn @ 07:49

PFA-Pension foreslår i Berlingske Tidende, at kommunerne sælger landets kloaker til private investorer. Dette er Farum-modellen. Landets kloaker er alt for dårligt vedligeholdt, uanset borgerne betaler tårnhøje afgifter og forbrugsafgifter – verdens højeste – for at dette skal være i orden.

Hvis f.eks. pensionsselskaber mener at kunne score på denne investering, skal borgerne regne med, at det bliver langt dyrere i fremtiden. Pensionskassernes pengepugere står nemlig ikke på valg. Det er kommunernes politikere i det mindste.

Det kan ikke være lovligt!

Det kan faktisk lade sig gøre at sælge et stykke af landet; men det er meget kompliceret, hvis det skal ske lovligt: Kvalificeret flertal i Folketinget, udskrivning af folkeafstemning med godkendelse af kvalificeret flertal,  nyvalg og gentaget vedtagelse i det nyindvalgte ting.

Sonia

17. juli 2007

16. juli kl.18:45: Viden om: Klimaet styres fra rummet


På jordklodens færd rundt om solen, og solsystemets færd rundt om mælkevejens centrum udsættes Jorden for et bombardement af kosmisk stråling. I nogle perioder meget kraftigere end i andre perioder. En dansk forsker har opdaget, at variationerne i den kosmiske stråling skruer op og ned for dannelsen af skyer. Det ændrer med et trylleslag vores opfattelse af skyernes rolle i klimaforandringerne på Jorden. Netop i disse uger fremlægger han sine seneste banebrydende forskningsresultater. Programmet giver et overraskende indblik i, hvordan skyer dannes, og et bud på den rolle, de spiller for Jordens klima. www.dr.dk/videnom.

Sonia

15. juli 2007

Immigration costs in Sweden amount to almost 29.7 p.c. of the public budget (2001)


Immigration-costs in Sweden

amount to almost 29.7 p.c. of

the public budget (in 2001)

2012 the percentage in Sweden is 57%

.

I (den svenske) Socialstyrelsen fik man fjernet linkene simpelthen vedr. emnet: Från och med 2012 redovisas inga uppgifter om utbetald introduktions-ersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar i statistiken, vilket innebär att uppgifterna för 2012 inte är direkt jämförbara med tidigare år. I rapporten görs dock i möjligaste mån jämförelser med uppgifter för 2011 exklusive introduktionsersättning. Det dokumenteres kommunevis på: https://affes.wordpress.com/2011/07/16/ekonomiskt-bistand-i-24-kommuner/
Dansk udgave

Fremdenanteil in Deutschland

Wie is die lage in Deutschland

In Deutschland: Einwandere und ihre Nachkommen 28 pct. von Social- eller Wohlfärhtleistungen von ALG II oder Hartz IV. Ministerium für Arbeit hat das zusammen mit Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ), Universitetet i Duisburg-Essen veröffentlicht:

http://www.sozialleistungen.info/news/20.11.2009-hartz-iv-anteil-der-zuwanderer-ueberdurchschnittlich-hoch/

It is the largest expenditure on the public Swedish Budget, but you cannot find it. Associated professor Lars Jansson publiced the book ‘Mångfall eller Välfärd’ in 2002. Latest Jansson refers to the period The Economist from June 2003 that writes Sweden is tortured by big economic problems caused by the burdens of the tremendous immigration, and that Sweden is the poorest country in Scandinavia today.

In the preface of the book Jansson writes: “The Swedes cliam information of the price of immigration, and how it has been financed. The immigrants cause the biggest expenditure of the public budget. Every municipality ought to give the information about the price of immigration.” Jansson estimates the immigration cost of the Swedish state to $33 bill. And refers to that just $778 mio has been shown on the Swedish public budget.

(In Swedish:)
Lars Janssons original calculation method is shown in the book “Mångkultur eller välfärd”, June 2002.

The economic load of Denmark caused by the foreign immigrants amounted officially to $1.63 bill. of a total public budget of about $86 bill. We had to correct this strongly misleading official expenditure: In 1997 the immigrant load in Denmark amounted to more than $15 bill., in 2001 to more than $22 bill.

Documentation of the corrected immigrant-expenditure in Denmark: https://danmark.wordpress.com/2006/06/21/immigrant-load/

When Sweden has more than the doubled number of immigrants compared with Denmark and also a substantial extra unemployment we find it a little funny to experience that the immigrants officially just cost a little more than the half of those in Denmark.

The load–budget has earlier been used to estimate expenditures of children, pensioners and school-children in Denmark.

The $22 bill. in Denmark is an estimate of course, but it is light years closer to reality than the public figure that does not even pay the rent of the flats of the immigrants.

After the Danish Welfare Commission wrote in the newspaper Borsen December 1st 2005 that the foreign immigrants consume 40 p.c. of the total welfare in Denmark caused by the facts that they are paid transfers and consume public service more than three times as often compared with the Danes, our calculation has become a little easier. Thanks to the commission.

In Sweden and in Denmark the power brokers have chosen the welfare-consuming foreigners and do without welfare to the weakest Danes already.

England 2006, Immigrants drain the economy:
http://www.bnp.org.uk/news_detail.php?newsId=1118

Jansson wrote: “A relatively expensive welfare was chosen in Sweden as well as in Denmark caused by a collective tax-financing over a lifetime (not taking or even taking into account the droping of fertility among Westeners). But the need for jobs has also driven the cost of the immigrants to destructive proportions.”

The Swedish and the Danish alternative calculation of the immigrant-load are totally independent, but the result is that the doubled number of immigrants cost about the doubled amount of money in almost the same culture. Not surprising, I hope.

But will the power brokers take the consequence of this?
https://danmark.wordpress.com/2006/05/18/real-welfare-real-globalization/

Latest update concerning Sweden (In Swedish:) Invandringens Ekonomi januar 2004 en sammenligning af Lars Janssons og Jan Ekbergs beregningmetoder: http://www.bgf.nu/kostnader/ie.html

Sonia

Antal muslimer og antal ekstremister (Danish):

https://danmark.wordpress.com/2006/11/22/antal-muslimer-og-antal-ekstremister-igen-det-er-saa-sjovt/

Complement dealing with the actual results of tax-financed welfare model (including the decreasing and matching fertility) :

https://danmark.wordpress.com/2006/06/14/welfare-for-40-years-and-the-results/

Will the welfare-model be re-arranged?:

http://dissidentpress.wordpress.com/2007/03/10/will-the-welfare-be-re-arranged/

Older Posts »