Danmark

28. september 2011

The Kinsey Report – om voldtægt og pædofili, der oftere dømmes mildt


From : http://www.truththeory.org/the-kinsey-syndrome/ – på linket sendes en video

“This documentary shows how “The Kinsey Reports” have been used to change the laws concerning sex crimes in America, resulting in the minimal sentences so often given to rapists and pedophiles. Further explained is how the Kinsey data laid the foundation for sex education — training teachers, psychologists and even Catholic priests in human sexuality. What has been the consequence? And what was Kinsey’s research really based upon?

Working secretly in his attic, Dr. Kinsey was one of America’s original pornographers. His influence inspired Hugh Hefner to launch Playboy Magazine – the “soft” approach to porn – which in time would escalate the widespread use of pornography through magazines, cable TV and the Internet. In 2006 the California Child Molestation & Sexual Abuse Attorneys reported that: “The number of victims of childhood sexual abuse and molestation grows each year. This horrific crime is directly tied to the growth of pornography on the Internet.”

Perhaps most disturbing, Alfred Kinsey has been accused of training pedophiles to work with stopwatches and record the responses of children being raped – all in the name of “science”. Among his workers was a Nazi pedophile whose relationship to Kinsey was exposed in a German court. The information from these crimes was then recorded in “Table 34″ of Kinsey’s Sexual Behavior in the Human Male. How can lawmakers use such a document to define the moral parameters of our society?

Why has the truth about Kinsey been suppressed for so long? And what can Americans do to make a difference?”

——————–

Denne udvikling vi ser også  her i forhold love og regler, herunder Lissabon-traktaten:

Child pornography is spread on the internet and inspires pedophiles. Have we already forgotten the Marc Dutroux case in Belgium? Pedophilia can’t be just ignored. Your child could disappear!

https://danmark.wordpress.com/2009/07/20/for%c3%a6ldre-pas-pa-b%c3%b8rnelokkere/

Engelsk version

 

26. september 2011

Professor i Befolkningsstatistik Hans Oluf Hansen kunne heller ikke bruge ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ – DER ER INTET SKET, OFFENTLIGHEDEN SKAL FORBLINDES


Professor emeritus Hans Oluf Hansen kan ikke bruge cpr. registrets og Danmarks Statistiks tællebegreber fra 1991 til noget. Der slynges mange løse påstande ud for øjeblikket i bl.a. Informations, Politikens og Berlingskes spalter båret af en anden sag. Men det er set før.

Nu Vigs indsats sammen med DDF skal gøres til noget diskvalificerende (‘det har Information berettet, og så stemmer det’), kan man bemærke, og når indsatsen har skullet gøres til skamme i årevis, så er det lidt morsomt at se på, hvorledes Danmarks førende demograf i 2006 så på tællebegreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. Hans Oluf Hansen meldte simpelthen sit syn herpå til den kilde, der var den eneste, der turde skrive herom, Den Danske Forenings medlemsblad.

“…Førende demograf professor ved Københavns Universitet Hans Oluf Hansen bekræftede dette:

Danskeren, nr. 1 februar 2006, side 6

“I en kommentar til Den Danske Forening giver Hans Oluf Hansen
udtryk for, at cpr-registerets og Danmarks Statistiks definitioner på indvandrere
og efterkommere er uegnede grundlag for både en beskrivelse af den nuværende
befolkning og for udarbejdelser af prognoser om den fremtidige befolkning. Han
anbefaler en egentlig folketælling, som kan give klarhed over blandt andet folks
etniske tilhørsforhold.”

Det er et forslag, som Den Danske
Forening kan tilslutte sig”, skrev Harry Vinter.

Læs artiklen i tilknytning til citatet: http://www.dendanskeforening.dk/files/files/DANSKEREN%20nr.%201%20-%202006.pdf 
Et par avisartikler centralt på emnet:
http://www.b.dk/danmark/er-udlaendingestatistikken-ubrugelig

http://www.b.dk/viden/danskere-bliver-en-minoritet-i-danmark

Vi ser f.eks. kontorchef i Danmarks Statistik Anita Lange forsvare med næb og klør de tællekategorier, som hun er sat til at opgøre befolkningen efter :

Anita Lange kan hævde, at hun laver statistikker over udviklingen i fertiliteten blandt ‘indvandrerne’ og ‘efterkommere’. Fertilitet påvises ved interviewundersøgelse af repræsentative udvalg af helheden. Ja, så er der den teoretiske fertilitet, der er kommet på mode. Den korrigerer for aldersfordelingen, men korrigerer den også for de ikke adspurgtes ønsker, forventninger, kultur og traditioner og de ændrede love? Endelig kan man undersøge alt og bygge på uvidenskabelige tællebegreber. Så er der fødselsraterne, men det er noget ganske andet.

“Danmarks Statistik, som netop laver statistik på fødselsrater, er enig med de sidste” (her:…at fødselsrater falder markant for ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’). Så er det vi har lidt svært ved at forstå, at folketallet kan vokse med mere end nettoindvandringen (når alle fertiliteter i landet er under og for langt de fleste langt under 2). Ja, mange fødende, og det skyldes mange børnefødsler nogle år før. Måske falder de opgjorte fødselsrater for ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’, der desværre ikke omfatter de netop fødende p.t. af udenlandsk oprindelse inklusive familietilknytningen: 2. generation efter immigranterne er danske p.g.a. enten en juridisk afgrænsning, som naturalisationen er, eller af den årsag de simpelthen ikke medtælles under begreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. D.v.s. fødslerne bliver danskernes….på papiret.

Resultaterne af tælleriet er dybt beskæmmende, når vi ser resultaterne heraf i pressen – og det har det været i 20 år nu.

Kun lige et par typiske af de seneste:

”Europa er den eneste verdensdel truet af faldende fødselstal og skrumpende arbejdstyrke. Europæiske kvinder vil fremover føde endnu færre børm, lyder advarslen fra danske og internationale eksperter”, skriver Berlingske Tidende 8. august 2010. Medierne bragte en diametral modsat oplysning med bl.a. ”Nu føder ikke-vestlige kun 1,6 barn i gennemsnit, danskerne føder 1,9 barn”, skrev bl.a. Information og også Berlingske Tidende den 25. Juli 2010. D.v.s.: At nu føder danskerne angiveligt 1,9 barn pr. kvinde (her: mod et par år tidligere angiveligt 1,7 barn).

I Søndagsavisen 25. januar 2004 udtaler lederen for personstatistik i Københavns Kommune, Claus Woll : ”Jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten (her: udført af sociologistuderende Connie Carrøe Christiansen for Københavns kommune)”. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tværtimod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10%.”

Og et eksempel på hvorledes det står til i institutionen målt med temaartikel, der skulle forestille at levere oplysningerne af vital betydning for landet:

http://www.dst.dk/upload/tema2008.pdf

”Fødsler og dødelighed i Danmark – set i et internationalt perspektiv

Af Otto Andersen og Marianne Mackie (red.)

I 2007 blev vi knap 31.500 flere danskere, så den danske befolkning nåede en størrelse på 5.475.791 personer 1. januar 2008. Væksten er sket ved, at der blev født 8.500 flere personer, end der døde, og der indvandrede 23.000 personer flere, end der udvandrede…”

———————-

Bemærk, den grænseoverskridende brug af kendetegnene ’danskere’ og ’folketallet’ i temaartiklen.

Vi kan først rette, at folketallet – ikke antallet af danskere – steg ikke med 31.500, men med 28.707 i 2007, selv om indvandringen udgjorde 24.042, ikke 23.000. Danskerne havde et fødselsunderskud. De udenlandske oprindelser derimod præsterede derfor et fødselsoverskud, der primært kunne ”udfylde hullerne” efter danskerne plus 4.665 flere børn til at præstere folketallets vækst, 28.707.

Kilde til befolkningsstatistikken for dokumentation: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280

Men desværre, alene folketallet pr. 1. januar 2008 er korrekt aflæst af forfatterne fra institutionens egne tabeller ved seneste link ovenfor under ’befolkning og valg’ (og bemærk i tilknytning hertil, næstsidste og sidste afsnit under baggrund side 2 : http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf – rettelsen af det faktorielle indhold af DS-temaartiklen findes på side 6 under linket).

20. september 2011

Mest kommenterede indlæg på det seneste på Danmarksbloggen – TIL SIDST EN SANDHED DER VIL NOGET

Filed under: Danmark, Statistics — Jørn @ 10:33

 

                               Mest kommenterede indlæg på det seneste:

Indlæg
Kommentarer
Fremskrivning
af antallet af ikke-vestlige i Danmark i aar 2020 og mod enden
28
Fremmedudgifterne
er 200-300 mia. kr. i 2010
25
HVORNAAR
FAAR DE NOK? – VIL DU HAVE SANDHEDEN? : ALDRIG!
25
Finanskrise
og valuecrisis – lad os faa det hele med – er desvaerre en naturlig ting 
24
IKKE-VESTLIGES
FORBRUG AF VELFAERD I DANMARK I 2010
23
Flere
og tidligere paa pension – ikke-vestlige sætter ikke ganske uventet rekorden
23
Dugfrisk
opgoerelse: Antal fremmede indvandrere (netto) og nettotilvaeksten s.f.a af
de naturaliseredes foedsler i perioden 1. januar 1979- 17. juni 2008 
23
Politikerne,
1998-2008: “Disse indvandrere og deres boern skal arve landet”
21
Fremskrivning
af antallet af fremmede i Danmark i aar 2020
20
Ikke
ligefrem en Birdie – naar vi gaar efter kendgerningerne
20
Velfærd og indvandring
fører til kollaps om 2-4 år – en simpel kendsgerning
17
Comments per month: 32
Total comments: 5.571
Most active recent day: august 7, 2011
Most active time of day: 23:00
Most commented recent post Fremskrivning
af antallet af ikke-vestlige i Danmark i aar 2020 og mod enden

Mest omtalte i pressen siden den 15. september 2011:


http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf

Det er altså sært. Hovedindholdet på ovenstående link, der ganske vist må præsenteres ret kompliceret for at leve op til standard, handler om noget et 8 års barn sagtens kan bringes til at forstå uden komplikationerne. Det er måske derfor, at indholdet i den grad har bragt blodtrykket op hos de herrer professorer, lektorer og hvad ved jeg? Det er ganskevist hemmeligt, men læserne af min blog må godt kende sandheden, ja, jeg har faktisk bestræbt mig på at holde mig til sandheden, som jeg mener er det modsatte af løgn og bedrag i en verden, der ikke kan gribes eller begribes ud af den blå luft:

 

Når flere og flere indvandrere stammende fra områder med lavere IQ-gennemsnit bosættes og de føder børn her i Danmark, så falder IQ-gennemsnittet i Danmark

Det  ligner emnet som er oppe i eventyret ‘Kejserens Nye Klæder‘ af H. C. Andersen. Vi mangler bare effekten af den lille drengs afsløring på åben gad

Det startede med repressiv tolerance, der bredte sig til sindelagene i en hel generation, der spillede med. Det endte med masse-psykopati, efter vi var blevet trukket igennem skiftende løgne udsprunget af ideer om, hvad vi så og hvad som var. Man omgjorde derved verden til et cyberspace af ideologi for de verdsligt troende. Verden var stadig noget andet, der tværtimod er konkret, som efterhånden kun uspolerede børn kan se:

https://danmark.wordpress.com/2010/08/04/nogle-kendsgerninger-om-forskellighed/

18. september 2011

DET VAR DYBT BESKÆMMENDE – Jesper Langballes deroute var tydelig for enhver


 

At høre Jesper Langballe berette om sine 10 år i Folketinget var på én gang dybt beskæmmende, men samtidig lidt nedslående på et andet plan.

‘Vi reddede sådan set Danmark’, hævdede han på gårdsdagens TV.

Det er utroligt. Lad mig gentage: ‘sådan set’. Vi har redegjort for det hele antalsmæssigt og bevist, at der m.h.t. immigranttilstrømningen intet er sket bortset fra et ganske lille og helt ubetydeligt sving mod Østeuropa, der lynhurtigt rettedes ud mod Sydasien, Mellemøsten og Afrika igen. M.h.t. antallet af tildelte danske statsborgerskaber, specielt til de mest fremmede, sætter den borgerliberale regering simpelthen enestående rekord i enhver henseende.

Trylleordene for og til de talblinde, de overfladebetragtende og de verdsligt troende, der er flest af, er ‘at stramme’ og ‘stamninger’, underforstået m.h.t. lovene om/mod indvandringen. Uanset om stramninger har fundet sted eller flere slækkelser er tilført tillige skal ‘stramme-ordene’ alene gentages 82 gange i enhver udsendelse omhandlende borgerliberal-regeringens ‘fortjenester/ forbandelser’ på udlændingepolitikkens område 2001-2011. Medier benytter enhver omtale selv på de mest perifere felter til at gentage ‘stramme-ordet’. Det er simpelthen blevet et navnetillæg til borgerliberal-regeringen, og det værste er at dens repræsentanter og modrepræsentanter selv tror på det og er stolte henholdsvis forargede over stramningerne uden effekt. På den måde indgydes både alle politikere og undersåtterne af alle slags en følelses af, at der skete noget, og det var enten groft eller godt. Det er nemlig følelser og ikke kendsgerningerne, som medierne og politikerne benytter sig af for at snyde landets borgere og landets vælgere…. ja, og endog snyde de talblinde og naive politikere.

Det eneste vi manglede i de 10 år var effekten af disse angiveligt og evindeligt gentagede stramninger over hele linien. Der var ingen effekt.

Jesper Langballe kunne have indrømmet: Vi klarede det ikke, vi magtede det ikke. Det havde så været i orden. Men han gjorde det ikke. Det blev så én af hans livsløgne. Illusionen skal fastholdes for enhver pris, det er naturligvis lovet for at sikre arven af mandat til sønnen og i tillæg bevidst eller ubevidst ofre Danmarks selvbestemmelsesret. Og derfor er Jesper Langballe på sin vis værre end Ole Sohn og Johanne Schmidt-Nielsen, der ikke lægger skjul på deres hensigter eller dølger deres resultater på samme skumle måde.

16. september 2011

EURO FAAR US-DOLLARS AT STØTTE SIG TIL


Centralbankerne hælder dollars ind i Europa
FRANKFURT—Five major central banks moved in concert Thursday to pump dollars into the European banking system by arranging three new funding operations, an action aimed at stemming a new liquidity crisis.

VALGETS PERSPEKTIV KORT – og den afgående statsministers usande oplysninger om statsgælden i 2008


Med Enhedslisten som nødvendigt støtteparti vil den økonomiske politik ikke kunne strammes og størrelsesforholdene mellem den producerende og den forbrugende sektor ikke omlægges, som pinedød er nødvendigt, og som det afgjort ikke er sket de seneste ti år. Dette vil som resultat enten føre til valg igen om 1-2 år eller et sammenbrud af velfærdsordningernes vitale dele, hvilket sandsynligvis betyder økonomisk kollaps for landet, måske inden et sådant valg.

—————————-

Den afgående statsminister Lars Løkke Rasmussen valgte at tale usandt om statens gæld i sin afskedstale, idet han netop, trods det blev indskærpet (også i pressen) i 2010 af EU, at statsgælden var og fortsat er den nominelle konsoliderede bruttogæld, der var 643 mia. kr. pr. 1. januar 2010, efter 689 mia. kr. i 2009 og dernæst 753 mia. kr. 1. januar 2011 opgjort efter samme korrekte metode. Vi foretrækker de store långiveres opgørelse af gælden. Det er også deres vurdering , der er eneafgørende for landets stilling. Og det er lige til: Vi husker fortsat, hvorledes fhv. finansminister Thor Pedersen med Jyllands-Posten kunne berette, at statsgælden var “pistvæk”. Det var udtrykket der brugtes om gælden i 2006 lige op til 1. april og i 2008.

Når netop statsobligationerne (som Løkke så bort fra) tvinger et land som Grækenland i knæ, så skal vi måske regne med det samme kan ske her. Og danske kroners kurs er koblet til Euro-kursen, der dermed er afhængig af den danske statsobligationsudstedelse.

Det gjaldt om at få VKO-resultaterne i den økonomiske politik til at se

tilforladelige ud ved afgangen, men resultaterne var udpræget negative!

 

15. september 2011

MUSLEMS 9/11


The progeny of Muslim asylum seekers mark a moment of silence for 9/11 victims by burning an American flag at a London memorial. Most of the men in this photo actually live on public benefits.

Read more: http://www.thereligionofpeace.com/

De sociale udgifter i DK til andet end alderdom er steget eksplosivt 2001-2009: https://danmark.wordpress.com/2011/08/19/de-sociale-udgifter-til-andet-end-alderdom-er-simpelthen-eksploderet-2001-2009/

MUSLIMERNE I PARIS BEDER I GADERNE


FRANCE: ISLAM; PRAYING IN PARIS STREETS BANNED FROM TONIGHT

Read more: http://tundratabloids.com/2011/09/french-interior-minister-says-no-more-praying-in-the-streets.html

Rumor: Because there are no mosques in Venice the government allowed the muslims in Venice to pray in the streets:

‘De græske ledere gør hvad de kan’


De står tæt på bankerot. Siden 2008 holdes deres opblæste statsapparat oppe og oven vande med EU-penge, som for størstedelen hentes fra de tyske skatteyderes lommer. Men et land, der belønner sine statsansatte ekstra for at møde til tiden og giver præmier for at ‘vaske hænder’ og årligt betaler deres ansatte med 18 måneders løn fra de europæiske tilskudsmidler og mere endnu, har naturligvis også midler til kæmpe moské-byggeri. Man undrer sig ellers ikke så meget. Kopp-online beretter: Skal der nu i Athen bygges en bedekaserne for 16 millioner Euro: http://www.pi-news.net/2011/09/griechen-wollen-moschee-fur-16-mio-bauen/#more-211132

14. september 2011

Græske politikeres ansvar viser hvor let Euroen trues, og det fortsætter ikke overraskende i Italien, Spanien og Portugal


Nogle tyske politikere ønsker Grækenland ville forlade eurozonen, men det er lettere sagt end gjort.

Euroen var designet til at være uigenkaldelig, og Den Europæiske Unions traktater indeholder ikke bestemmelser, der tillader et land at forlade den. Ændring af traktaterne kunne tage flere år og kræver enstemmighed – altså at alle lande truer med udvisning.

Det betyder, at Grækenland ikke kan skubbes ud mod sin vilje. De andre euro-lande vil kunne gøre livet så svært for Grækenland.

Når alt kommer til alt afhænger Grækenland næsten udelukkende af lån fra eurozonen og Den Internationale Valutafond, som yder kredit til Athen for at køre budgetunderskud og tilbagebetale gæld. Den Europæiske Centralbank sikrer stadig likviditet til græske banker.

Men det bliver dyrt i længden. Når løbet er kørt mister Grækenland klart incitamentet til at respektere den euro-denomineret gæld. Banker over hele Europa holder græske obligationer, og de ville lide kæmpe tab.

Selvom vi næppe kan nå at blive udstyret med Euro her, er Euroen og dens perspektiv som vi skrev:
http://www.lilliput-information.com/EURO-PRO-ANTE.pdf

Når der tales i medierne om det rige Nordvesteuropa fra dem, der er mest hægtet op netop nu, så er det rent sludder for at slippe af med problemerne længere nede i Europa. Af velhaverlande findes der ét i Norden, og det er ikke udstyret med Euro eller overhovedet EU-medlemsland for den sags skyld.

Older Posts »