Danmark

30. november 2011

Deflationen ser ud til at fortsætte


Bruttonationalproduktet faldt med 0,5% i 1. kvartal, steg med 1% i 2. kvartal og faldt med 0,8% i 3. kvartal. D.v.s. et fald på 0,3% de første tre kvartaler af 2011. I 4. kvartal sidste år var der også negativ vækst. Danmark Statistik oplyser der er tale om foreløbige tal og usikkerheden +/- 0,5%. Der er tale om realvæksten, hvor der korrigeres for prisændringer, således at prisstigninger ikke forpurrer billedet.

VED DU HVEM HAN ER?Han er præsident i EU

Så er der en anden, der forsøger at berette sandheden om, hvad der sker, og hvad du må gøre

Fællesbudgettet som Pat Condell nævner er besluttet 24. marts 2011:

https://danmark.wordpress.com/2011/03/24/hvis-nyhederne-24-marts-2011-ikke-melder-hvad-l%c3%b8kke-har-sagt-ja-til-bruxelles-i-dag-har-du-det-her/

HØJERE PRISER PÅ TOG- OG BUSBILLETTER – INGEN HØJERE?

Filed under: Culture, Danmark, Economics, folkeskolen, Free Speech, skoler — Jørn @ 09:14

Det er en uforskammethed af de helt store: “Vi har ikke

råd til billigere tog- og busbilletter.”

De sætter billetpriser op, trods løfter om præcis det modsatte i valgkampen. Der er tale om en grundlæggende misforståelse uanset vælgerbedraget. Det er de fattige, der ikke har råd til dyrere tog- og busbilletter, som de er henvist til som eneste mulighed. Helle Thorning Schmidt er afgjort ikke fattig, og hun skal ikke ud at køre med tog. Hun er simpelthen blot én i en flok femte- eller sjetterangs-politikere, der kalder sig ledere i Danmark; de kan ikke engang styre underskuds- og skandale-DSB.

28. november 2011

DANMARKS SKATTER HØJESTE OG OFFENTLIGE SEKTOR STØRSTE PÅ JORDKLODEN – ‘Derfor går det så godt derudad’


555 milliarden Euro betaler tyskerne i skat i år 2011 ifølge Handelsblatt 28/11-2011. Det er svarer til 4,1269 billioner danske kr. Der er 82,2178 millioner i Tyskland, hvoraf 69.070.800 er tyskere. Hvis vi nu forestillede os, at vi i Danmark med 5,560628 millioner indbyggere, heraf 4.853.765 danskere, betalte skat skal lige som tyskerne, så ville vi betale 279,3979 milliarder kr. i skat eller 50.245,75 kr. pr. hoved, stor som lille, ses en for nogen overraskende forskel. Vi kan godt tillægge det offentliges sygehusvæsenets konto på omkring 137 mia. kr, da dette er forsikringsfinansieret i Tyskland.

Men vi betalte 842,161 mia. kr. i skat i 2010. Det er tre gange mere eller 3,014 gange mere. Siden 2004 har skattetrykket i Danmark været højre end i Sverige, og det siger ikke så lidt. Hvis nogen ville være i stand til logisk at afvise – uden at lyve og vrøvle, naturligvis – at det så ser mærkeligt ud, at underskuddene på de offentlige danske regnskaber så bliver større og større år for år, ville jeg blive glad.

Den offentlige sektor med 911.234 ansatte og pengeoverførsler til 662.951, der ikke er folkepensionister (953.428), er altså flere gange større end den tilsvarende  tyske forholdmæsssigt. Ved det sidste folketingsvalg var der 4.079.910 stemmeberettigede. D.v.s. mere end 62% er ” “inhabile”, idet de har deres økonomi så at sige totalt deponeret i den “stats”-funktion, som det er den demokratiske vælgers første og fornemste opgave at kontrollere. Inhabil ville være blevet brugt om en lignende tilstand i ethvert andet sammenligneligt system. Og dets konsekvens var på en måde det politisk geniale ved den danske velfærdsdemokratiske model. Jo mere den blev bygget op, desto mere cementerede den sin egen position. Den kunne til sidst ikke afskaffes ved hjælp af det politiske demokrati. Den kunne bryde sammen, men kun på grundlag af økonomiske realiteter, der i Danmark har en haft tendens til at forblive uopdagede længst muligt. Sådan skrev Henning Fonsmark i bogen “Historien om den danske utopi”, 1990, udgivet af Gyldendal. Tyve år efter (2010) nåede vi til at de økonomiske realiteter åbenbaredes. Henning Fonsmark (HF) nåede til 63% i 1990, vi til 62% 21 år senere, men der skal tillægges adskilligt, fordi der er tale om familieydelser, børnetilskud o.a. plus at vi i dag har sygdom og barselsfravær i meget stort omfang svarende til henholdsvis 89.409 og især 65.497 årsværk, hvoraf den sidste ikke havde fået det lovgivningsmæssige medløb i 1990.

Man skulle tro at Tyskland værgede sig imod at finansiere disse ‘danske producerede’ underskud, nu Tyskland er det eneste land, der blot holder Euroen lidt kørende, og ikke alene Danmark fortsat kører på frihjul. Vi kan kun finde den begrundelse, at Danmarks befolkning ikke er meget større end Berlins. Det må netop være økonomistørrelsen og endelig er det sikring af sammenholdet i EU-toppen, der alene tæller….men det kan kun forløbe for en kort tid, især efter en falsk boligbobbel, der sendte svindlerisk dansk købekraft ud, og som bestemt misrøgtede den tyske økonomi med bl.a. boligopkøb for såkaldte ‘danske værdier’ uden andet indhold end frisk luft.

Med ‘den nye EU-UNION’, der skal løbe af stablen fra Nytår og med den nye danske Europaminister Nicolai Vammen som fadder, og som så skal sige nogle bevingede, overbevisende, forberedte ord fra manuskriptet, er det også slut med, at Danmark laver sine underskud på egen hånd. Så bliver der tale om én offentlig styret sektor i EU, der til en begyndelse i hvert fald budgetstyres krone for krone af EU. Det er hvad Lars Løkke Rasmussen aftalte i foråret, uden vi igen blev ordentligt orienterede.

Så kan man hævde, at det er vist meget godt. Men vi kan også sige, at da er det endelig slut med Danmark som en selvstændig nation – i parantes bemærket. Selvfølgelig på en lidt anden måde end 1940-45, men nu er det så forever, og selvfølgelig  indtil videre uden fremmede uniformer, skydevåben og tanks.

UANSET ALT DET VRØVL DER MÅTTE BLIVE PRÆSENTERET VED ÅRSKIFTET, ER DANMARK OG EU TÆT PÅ BANKEROT, FORDI VI HAR SÅDAN NOGLE CENTRALISTISKE LEDERE I TOPPEN, DER VIL DERES EGET. DET HAR VI HAFT SIDEN 1940, OG SIDEN ER DET NÆRMEST GÅET FAMILIÆRT I ARV I TOPPEN.

25. november 2011

SAA SMUTTEDE PÅHITTET MED ENERGIPLAN, FASTLANDSEUROPA


DET HAR IKKE VÆRET HOLDT HEMMELIGT

Biomasse og vindenergi var en sød sang i tumpernes ører. Men hjernedødt i dobbelt forstand. Det viser sig at den såkaldte CO2 fra biomasse er større end tilsvarende fra kul, og vindenergi et fint supplement, men en for ukoncentreret produktions- og lagringsform til at dække stor andele, og derfor også for dyr – det har være kendt viden i årevis. Der røg skatteindtægtsforøgelsen i denne omgang, og så må der andre påhit til. Hele Fastlandseuropa faldt for den, selvom det var noget sludder. Uvidende mennesker vil have noget at tro på, noget der samler dem, noget der styrer dem og os. Her er det ene påhit efter det andet vigtigt, men hemmeligt hvad det primært drejer sig om, vel at mærke for ikke mindst, skal påhittet samtidig skovle penge ind til piratfiskene. De kan ikke betale, uden at konfiskere mere og mere hvorfra deres eneste kilder er, så vindenergifordyrelsen skal du lige betale over elregningen alligevel, og så skal iøvrigt erhvervsfiskerne, der ellers holder sig langt væk sig fra piratfisk, også forbydes at smide de fisk ud igen, som de ikke må fange med de netmasker, som de har fået pålagt de skal bruge af de samme påhittende piratfisk. Fat det dog!

Talen om CO2 er i øvrigt ganske absurd. CO2 har ingen betydning i almindelighed og selvfølgelig ikke for folk, der ikke er blevet hjerneforvaskede.

Man hævdede ganske vist at CO2 fik temperaturen til at stige på jorden. Men det blev bevist allerede i foråret 2007, at det er rent sludder og humbuk. Det forholder sig lige netop omvendt. Temperaturens skiften får havene til at afgive eller absorbere mere eller mindre CO2 – og det er har ingen betydning, plus menneskene kan intet påvirke i denne sammenhæng, da næsten det hele stammer fra forrådnelsesprocesser fra døde dyr og planter, der som bekendt er nogle stykker af på kloden. Det er alt for stort ligesom Solen til kommissærer har noget at skulle tilføre med nogen effekt. Det er derimod den evige gentagelse af løgnen – der skal være stor ifølge både Joseph Göbbels og Johan Tetzel – for den gør de magtsamlende underværker: Så snart pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer.

Det samlede bevis udført af kvalificerede forskere: The Great Global Warming Swindle (the entire movie here)

—————————————————————————————–

Det startede under Præsident John F. Kennedy i august 1963:

15 unge forskere, som man stolede på, blev sat i en studiegruppe og lukket inde i et undergrunds-etablishment (Iron Mountain) nær byen Hudson, New York. Formålet var de sammen skulle finde ud af, hvad der skulle til for at samle magten yderligere og selvsagt bevare kontrollen med menneskene uden krige. Keynesianer-økonomen John Kenneth Galbraith deltog blandt andre. Svaret efter nogle måneder var:

Total fødselskontrol. Rapporten beskriver herudover, hvad der skal til i den nye politik for at erstatte krigen som effektiv magtsamlende faktor: F.eks. få total kontrol med de nationale økonomierne efter en kollaps, en allestedsnærværende international politistyrke, til bevidstheden hos individerne skulle man have en trussel fra rummet, d.v.s. invasion af rumvæsener, en massiv forurening, nogle fiktive forskellige fjender, nye religioner, og andre myter.

Dokumentationen findes hos Leonard C. Lewis: “Report from Iron Mountain On The Possibility And Desirability Of Peace”.

Der var altså en af deltagerne, der mente offentligheden skulle vide besked. Siden hen kom Romklubben med en slags opfølgning (”Grænser for vækst” og ”Menneskeheden ved et vendepunkt”), da vi bl.a. nåede til Europa-unionen og de politiker-skabte strukturproblemer i bl.a. Europas landbrug, men rent faktisk til et egentligt verdsligt testamente for den religiøse tro på bl.a. udåndingsluften, CO2.

—————————–

PS:

Vi varmer meget heroppe nordpå, for meget har varmluftsministeren sagt.

Hvorfor så alle de folkeflytninger af individer fra den varme del af kloden til den kolde del af kloden, for det giver da mere behov for fuel-opvarmning til rum og mere forbrug af varmt vand?
Kan man forestille sig med udtalelserne fra FN, at kloden måske er begyndt at vippe p.g.a. indvandringen?
Ikke mindst i lyset af, at problemerne i Dafur og på Elfenbenskysten hævdes af FN at skyldes klimaet?

For ikke længe siden kunne vi høre tidligt om morgenen om de miljøvenlige brændeovne. Til andre tider kommer det frem, at netop mellemlagenes brændeovne med gratis eller billigt brænde fra vennerne i nomenklaturaen er ti gange større forureningskilder end f.eks. bilerne.

Begge dele kan ikke være sande?

BETAL TIL KASSE TRE – DER ER ØREMÆRKET


El koster under en tiendedel af det du skal afregne

16,8 øre i indkøb og cirka det samme for at få det leveret og afregnet af kartelfirmaerne, så er overprisen bliver til 33,88 øre pr. KWH. Når alle former for afgifter indtil videre er lagt på til de christianborgske piranhas løber afregningen op til 1,78 kr. pr. KWH. Prisen skal bare ganges med godt 10,6. Du kan også sige, at overprisen skal tillægges afgift på mere end 1000% til rovfiskene, der ikke alene angriber de jordiske naturlove, men også universet byggesten med afgiftslove i rovfiskenes hang til at snyde os til underkastelse – Islam.

[så når kartellets små anderumper står og faldbyder billig billig el ved supermarkedernes indgange, så spørg dem om du kan få el afgiftsdæmpet, ellers er det meningsløst for andet end dem selv]

Nu skal der lige lægges godt hundrede kroner mere på elregningen pr. mdr. eller mere end 1200 kr. pr. år. Det er to nye afgifter. Én for vindmøller, der er dyrere at lave el fra og én såkaldt omstillingsafgift, som vi ikke skal vide hvad er. Der tales en del om CO2, der er lige meget og ganske uden betydning i almindelighed og for folk, der ikke er blevet hjerneforvaskede.

Amgående omstilling: Efter sigende skulle nogle forventede olisprisstigninger begrunde afgifterne: “Og gør vi det på vores måde, så kommer de til at stige mindre, end de ellers ville have gjort,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil, klima- og energiordfører for Socialdemokraterne, til tv-stationen.”

Hvis olien bliver dyrere, så skal afgiften op, for der vil nemlig aldrig kunne omstilles til ren vindenergi. AT DET SKULLE FØRE TIL LAVERE AFREGNINGSPRISER FOR EL ER EN AND. VI ER STÅET HELT AF. JA, DET ER SANDELIG EN SÆRLIG MÅDE, MEN SOM ALLE POLITIKERE, NÅR DE ER VED MAGTEN, KAN BLIVE ENIGE OM:   SKATTER OG AFGIFTER OP, SÅ ALT LUKKER. 

KOM MED DEN HELAFTENSUDSENDELSE!

El-afregning i Danmark og i Florida:
Amerikanerne, der også har fået forskellige miljøafgifter på el, fordi hjerneforvaskningen er verdensomspændende, betaler dog kun 0,6806 kr. pr. KWH. Altså en godt en 1/3 af afregningen i DK.

—————–
De folketingsansattes problem er at de ikke kan magte udgifterne til ikke-vestlige med et stadigt faldende indkomstskattegrundlag grundet lukning, afskedigelser og udflytning. Flere afgifter gør det hele værre.

24. november 2011

KRIMINALITETEN I DANMARK FOR 12 AAR SIDEN


I dag kan kriminaliteten ikke opgøres  –  Mon den har

udviklet sig?

Uddrag af :  http://www.bt.dk/nyheder/mere-kriminalitet-i-danmark-end-i-usa

“Der sker så mange voldelige overfald, røverier, tyverier og seksuelle overgreb mod danskere, at hver fjerde bliver offer for kriminalitet i løbet af et år.

Det er faktisk farligere at opholde sig i Danmark end i USA, viser en international undersøgelse af 17 industrialiserede landes kriminelle niveau.

Med en opsigtsvækkende debut i undersøgelsen har Danmark placeret sig som nummer 7 på ranglisten over andelen af indbyggere, der har været udsat for kriminalitet. Der er højere end lande som både Irland, Portugal og USA.

I alt svarer 23 procent af de knap 2000 danskere, der har medvirket i den anerkendte undersøgelse, som det hollandske Justitsministerium står bag, at de i løbet af 1999 blev ofre for kriminalitet.

‘De unges kriminalitetet har et passende niveau’

Merkel og Barosso koordinerer meget skidt


DONNERSTAG, 24. NOVEMBER 2011

Guten Morgen lieber Leser

Wer regiert Europa?” ist unsere Titelgeschichte überschrieben. Sie handelt vom gestern offensichtlich gewordenen Machtkampf zwischen EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, der erneut für die Einführung von Euro-Bonds warb, und Kanzlerin Angela Merkel, die schon diese Dauerwerbetour des Portugiesen ungebührlich findet. Sie sagte: “Ich halte es für äußerst unpassend, dass die Kommission heute Euro-Bonds vorschlägt.” Er erwiderte, dass der Bundesregierung der “angemessene Respekt vor den Europäischen Institutionen fehlt”. Vordergründig geht es um den richtigen Weg zur Euro-Rettung. In Wahrheit aber darum, wer in Europa Koch und wer Kellner ist. Machtpolitisch gleicht Europa derzeit einer Gemeinschaftsküche: Alle wollen kochen und keiner spülen.

Dieses Wort hatten wir im Zuge des Superaufschwungs vergessen: Arbeitsplatzabbau. Nokia Siemens Networks streicht 17.000 Arbeitsplätze. Bis Ende 2013 muss nahezu jeder vierte der 74.000 Mitarbeiter gehen. Hinzu kommen drei weitere Branchen mit deutlichen Überkapazitäten: Die Energiekonzerne sind nach der Energiewende gezwungen, rote Listen anzufertigen. Eon will sich von 11.0000 Mitarbeitern trennen. Die Banken müssen nach den Jahren des Investmentbooms und unter dem Diktat strengerer Eigenkapitalregeln ebenfalls abspecken. Und: Im Einzelhandel fordert der Onlinehandel seinen Tribut. “Das Gespenst der Nutzlosigkeit“, von dem der US-Soziologe Richard Sennett einst sprach, kehrt in unsere Wohnquartiere zurück.
Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in den Tag. Es grüßt Sie herzlichst Ihr

Gabor Steingart Chefredakteur

——————

Lige netop på dette tidspunkt vælger den danske regering at yde støtte til noget, der ikke er sundt i energibranchen. Det hele skal nemlig være en tand værre end nødvendigt. Det er regelen i Danmark.

Nokia Siemens skærer ned 23% af arbejdsstyrken, 17.000 af 74.000


Nokia Siemens to Cut Work Force by 17,000

Nokia Siemens said it will cut nearly a quarter of its staff and restructure in an effort to reach profitability and position itself for independence…”

————————-

Vores kommentar:

Nokia lavede for cirka 10 år siden et årligt resultat, der var 50% større end året forinden, og samtidig så gik kursen på Nokia-aktier – d.v.s. den forventede værdi af hver investeret krone i Nokia – ned med 50% i samme periode. Der måtte være et eller andet som var gået fuldstændigt skævt, enten med forventningerne – som er det, der bestemmer aktiekursen – og/eller med udstedelsen af nye aktier og den tilhørende tilgang af ny egenkapital, der var strømmet ind i firmaet. De blev brugt til ansættelser. Siemens overtog og…ja, overkapacitet, og der er nu 17.000 for mange ansatte.

23. november 2011

Tysk obligationsauktion gik skidt


German Bond Auction Flops

FRANKFURT—A German government debt auction drew some of the weakest demand since the introduction of the euro, signaling diminishing investor appetite for even the safest euro-zone assets amid Europe’s worsening debt crisis.

The German government was able to sell only €3.644 milliarder ($4.92 milliarder) of the €6 milliarder in 10-year bunds on auction for an average yield of 1.98%…”

Older Posts »